Weekblad Actief - Editie Noord

13 september 2017

Weekblad Actief - Editie Noord 13 september 2017


Ruim 60.000 mensen bij Admiraliteitsdagen

Abiant Bungee-roeien trok veel publiek. Hier 'de Skûtsjeploech' in actie, die roeide 21 meter. Foto: Klaas Rozema

DOKKUM - Ruim 60.000 mensen hebben het afgelopen weekend Dokkum bezocht tijdens de Admiraliteitsdagen. De weersverwachting waren eerst slecht, maar achteraf viel dit erg mee.

Alleen vrijdagavond tijdens de 'Night of the Praams' regende het in het begin pijpenstelen. "Toch werd dit concert goed bezocht, al waren er wel iets minder mensen dan vorig jaar. Op de zaterdagavond was het daarentegen drukker dan ooit. Toen waren er naar schatting 15.000 en 20.000 bezoekers", aldus voorzitter Jan-Michiel van der Gang, die met een zeer tevreden gevoel terugkijkt op de zevende editie van dit maritieme en muzikale festival. "Vooral de saamhorigheid tijdens dit evenement is bijzonder. Het is veel meer dan alleen maar genieten van de muziek."

Het doel van de organisatie om ook overdag meer mensen te trekken is bereikt. Beide dagen was het mooi weer en enorm druk in Dokkum. Ook de keus voor een tweede podium op de Markt is goed uitgepakt. "Dat was een 'boppeslach'. De Markt werd drukbezocht, waardoor het publiek zich door de hele stad verspreidde. Het uitbreiden van het 'Foodfestival' bleek ook een succes. Er zijn goede zaken gedaan. Het reuzenrad draaide overuren en de eerste speciaalbierproeverij zorgde ervoor dat de Grote Kerk vol was. De openluchtdienst was dit jaar mede dankzij het mooie weer een groot succes. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen de kerkdienst werd afgelast omdat het zo hard regende.

De vijf pijlers van het festival – eten, muziek, historisch theater, spectaculaire activiteiten en bijzondere schepen – zullen ook tijdens de editie van 2018 centraal staan. "Er zijn ook al nieuwe, leuke ideeën. Opvallend is dat de vele vrijwilligers en sponsoren zich nu alweer melden voor volgend jaar", vertelt Van der Gang.

Volgens burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel maakt dát de Admiraliteitsdagen juist zo bijzonder. "Ik krijg veel complimenten van collega's. Het 'geheim' is dat al die honderden mensen in staat zijn om op een unieke manier samen te werken."

voorzitter Jan-Michiel van der Gang, tel: 06-55 70 32 72.

'Zwaluwhaven' brengt leven terug bij Ald Dwinger

Drachtster Boys bekert verder na spektakel
tegen Bergum

'Zwaluwhaven' brengt leven terug bij Ald Dwinger

Er begint een nieuwe klus bij Warten na berging neergeschoten Lancaster

Deze 'zwaluwhaven' van 32 meter breed en 1,40 meter hoog wordt met 'Engelse' steen gemetseld en krijgt een fundering van tien meter diep. Foto: Ingezonden illustratie

WARTEN/EARNEWALD – Deze week begint in de Alde Feanen bij de voormalige stort aan de Neare Saiter bij Warten het werk aan de berging van het Engelse gevechtsvliegtuig, dat hier 75 jaar geleden neerstortte.

Door Gerrit van der Meer

Er wordt eerst een soort walbeschoeiïng in de grond aangebracht rond het vliegtuig, zodat het water weggepompt kan worden. Daarna wordt het toestel uitgegraven. Het zit, naar het schijnt, nog tamelijk compleet in de grond. Zodra de berging klaar is, volgen twee nieuwe klussen: het verder 'inpakken' van de voormalige stort en het bouwen van een 'zwaluwhaven'.

De 'zwaluwhaven' wordt net zo lang als het vliegtuig breed was: 32 meter. "Bêst in grut ding", vindt ontwerpster en landschapsarchitect Nynke Rixt Jukema, die al een jaar bezig is met de voorbereiding. Zij is door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden gevraagd een herinneringsmonument te ontwerpen.

Ze bedacht een 'zwaluwhaven', met 251 gaten (potentiële nestplaatsen) voor oeverzwaluwen: precies het aantal gevechtsvliegtuigen dat in de Tweede Wereldoorlog van Engeland richting Bremen vloog om daar bombardementen uit te voeren. "Tolve dêrfan kamen net werom. Dêrom wurde tolve nêstgatten op in werkenbere wize wer tichtmakke", vertelt Jukema. "Eins moat hjir it libben werom komme op it plak fan de dea."

Uiterlijk 15 april - en liefst al eerder - volgend jaar moet de 'zwaluwhaven' klaar zijn: die datum is de officiële bevrijdingsdag van Fryslân. Er worden dan 39 nabestaanden verwacht van de zeven piloten en bemanningsleden, die in de Lancaster zaten. Vier van hen overleefden dankzij een parachutesprong, één boordschutter is mogelijk in het vliegtuig gebleven.
"De neibesteanden komme út de hiele wrâld", zegt projectleider Klaas Hoekstra van de provincie Fryslân. "Dat sy sa manmachtich komme, is omdat se dit ferhaal graach ôfslute wolle. En dan is dit fansels it gaadlik momint." Het liefst had hij gezien dat er nog piloten of bemanningsleden zelf bij konden zijn, maar de laatste twee zijn twee jaar geleden overleden.

Tentoonstelling en boek vertellen het verhaal

Op die 15e april wordt ook een tentoonstelling geopend over het vliegtuig en de 'zwaluwhaven' in het Bezoekerscentrum De Alde Feanen bij Earnewâld. Daar komt uitleg over het neergestorte vliegtuig, de zeven piloten en bemanningsleden/boorschutters en de 'zwaluwhaven'. "It wurdt in tentoanstelling foar fiif jier. Dêrnei kin er rûnom hinne. Miskien wol nei Ingelân", zegt Jukema, die ook deze expositie ontwierp.

Bovendien moet dan over de Ald Dwinger een boek klaar zijn van landschapshistoricus en auteur Meindert Schroor. "Sa'n ôffalstoart is fansels in moaie spegel fan de maatskiplike ûntwikkeling", vindt hij. Er is de vorige eeuw veel afval gestort, inclusief gevaarlijk afval van bijvoorbeeld de Leeuwarder Philips-vestiging en Leeuwarder ziekenhuizen, weet Klaas Hoekstra.

De 'Alde Skoalle' in Noardburgum is heropend

Kunstenaar Ben van Doorn gaf de hal van de Alde Skoalle een muurschildering. Foto: Meint de Vries

NOARDBURGUM - Het uit 1909 stammende, bijzondere schoolgebouw aan De Swette in Noardburgum is verrassend opgeknapt. Het wordt momenteel geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik.

De naam van het gebouw is tegenwoordig 'Alde Skoalle'. De gebruikers zetten afgelopen zaterdag de deuren open voor publiek. Belangstellenden konden binnenkijken en kennismaken met de huidige gebruikers. Jan Banga, zoon van de laatste hoofdmeester Pieter Banga, verrichtte de opening.

De huurders zijn tekenaar, schilder en cursusleider Ben van Doorn en muziekvereniging Excelsior. Van Doorn knapte de atelierruimte op samen met zijn vrouw Jeannette Klein. Op 26 september begint hij er met het geven van teken- en schildercursussen.
Het paar knapte het atelier op. Samen met vrijwilligers van Excelsior knapten ze onlangs ook de hal op. "Maar er moet nog veel meer gebeuren", zegt Jeannette Klein. "Het zal afhangen van de financiële mogelijkheden, in hoeverre dat vlot kan."

Het gebouw diende als school van 1909 tot 1963. Daarna is het voor diverse doeleinden gebruikt.

Inspiratie 2018

FEANWALDEN - In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Maandag 2 oktober is daarover een Inspiratiefestival in Feanwâlden. Toeristische ondernemers en anderen uit Noordoost-Friesland kunnen zich aanmelden. 's Middags zijn er presentaties van Leeuwarden-Fryslân 2018 en Merk Fryslân. 's Avonds zijn er organisatoren van projecten zoals Silence of the Bees en meer. Deelname is gratis; inschrijven is verplicht (www.rmtnof.nl).

Jan Lijkle de Boer in Orde Oranje Nassau

DOKKUM - Zondag 10 september ontving Jan Lijkle de Boer (67) uit Dokkum, uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Reden voor deze Koninklijke Onderscheiding is het feit dat de Jan Lijkle de Boer vijftig jaar actief is als organist. Vanaf 1967 tot heden is hij organist van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (voorheen de Nederlands Hervormde Kerk te Aalsum/Dokkum).

Gewaardeerd organist

Sinds 1997 is de Jan Lijkle de Boer organist voor de Gereformeerde Kerk in Lioessens. Tijdens een speciale dienst werd stilgestaan bij het jubileum.
Met het uitreiken van de versierselen die horen bij de onderscheiding, toont de omgeving waardering voor zijn jarenlange orgelspel.

Voor wie is Jan Roelof Geertsmafonds?

DRACHTEN/BOORNBERGUM – Jan Roeloef Geertsma uit Boornbergum overleed op 13 maart 2016. Bij testament legde hij vast dat een groot deel van zijn erfenis moest gaan naar een naar hem genoemd fonds, waar derden een beroep op kunnen doen.

Dit fonds is nu in werking, meldt de voorzitter Hilbrand Geertsma uit Drachten, broer van Jan Roelof. Hij deelt mee dat het fonds bestemd is voor diverse activiteiten / zaken: de Nederlands-Hervormde kerk in Boornbergum, initiatieven (ook van instellingen) op het gebied van de Friese taal en cultuur, sport-, culturele en muziek- en zangverenigingen binnen Fryslân. En ook voor activiteiten die hier direct of indirect mee in verband staan.

Meer over het fonds is te vinden op de website: www.janroelofgeertsmafonds.frl.

Dubbel riool in Bulthuissingel in Burgum

Aan de Bulthuissingel in Burgum wordt een nieuw riool gelegd door KWS. Foto: Klaas Rozema

BURGUM/HURDEGARYP/DAMWALD - In de Bulthuissingel in Burgum wordt momenteel een nieuw, dubbel riool aangelegd. Het oude riool - met een doorsnee van maar dertig centimeter - wordt vervangen door een dubbel riool met een doorsnee van elk een meter.

Als het weer meewerkt, moet de klus in de Bulthuissingel deze week geklaard kunnen worden. "Wy geane net fierder as oant de Poiesz", meldt één van de werknemers. "Dêrnei folget in stik oerdwars en de strjitte hjirneist (= H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg, de voormalige provinciale weg; red.), vertelt een medewerker van KWS, de uitvoerende aannemer.

Het diepere graafwerk lag vrijdag stil vanwege de vele regen. "Wy fersûpe dêr", zei kraanmachinist Marten Vriezema vrijdag. Afgelopen maandag kon het werk worden hervat. "Alles byïnoar binne wy noch wol in pear moanne dwaande", verwacht één van de KWS-medewerkers.

De hele klus maakt deel uit van de herinrichting van de doorgaande weg in Burgum ('Kansen in kernen'), opgedeeld in twee fasen. De eerste fase duurt tot en met december dit jaar (tussen het centrum en de benzinepomp aan de Bulthuissingel, hoek Dokter Hornstrasingel). De tweede fase, noordelijk van de benzinepomp, duurt tot en met juli 2017, verwacht de gemeente Tytsjerksteradiel.

De rioolwerkzaamheden en de herinrichting zijn mede het gevolg van de aanleg van de Sintrale As, de nieuwe, doorgaande, provinciale weg tussen Dokkum en Nijega, die eind vorig jaar in zijn geheel in gebruik is genomen. Als aanvulling hierop wordt momenteel ook gewerkt aan de herinrichting van de Rijksstraatweg in Hurdegaryp en het centrum van Damwâld. Dit onder de noemer 'Kansen in kernen'.

Vier LF2018-projecten krijgen 23.000 euro

BUITENPOST - Als de gemeenteraad van Achtkarspelen er mee instemt, gaat er 23.000 euro subsidie van deze gemeente naar vier projecten van Culturele Hoofdstad LF 2018. Dan kan er ook nog vijfduizend euro naar de al bestaande subsidieregeling.

De vier gekozen projecten zijn: 'Lân fan taal' (tienduizend euro) over Fries en meertaligheid; alle kinderen uit Achtkarspelen krijgen de kans hier aan mee te doen. Stichting Nootstroom - operagala 'Verona van het Noorden' (laagdrempelig concert in Achtkarspelen, op initiatief van dirigent Arnaud Oosterbaan uit Surhuisterveen (vijfduizend euro).

Stynsgea Kultureel Haaddoarp 2018 (vijfduizend euro) (over en rond schilder Willem Bartel van der Kooi en het landschap van de Wâlden) en als vierde een concert van 'Wâlddichter/Wâlsjonger Achtkarspelen (= zanger, schrijver en dichter Meindert Talma, opgegroeid in Surhuisterveen en Achtkarspelen).

Voor andere activiteiten in het kader van Kulturele Haadstêd 2018 is dan nog vijfduizend euro subsidie beschikbaar. Het totaal van 28.000 euro is gebaseerd op het idee, een euro per inwoner per Friese gemeente extra uit te trekken voor LF2018.

Vermillion start seismisch onderzoek

'Inloopbijeenkomsten' in deze regio

De twee gebieden in Fryslân waar Vermillion onderzoek wil doen. Foto: Ingezonden illustratie

EARNEWALD/DRACHTEN - Energiebedrijf Vermillion begint in zes Friese gemeenten seismisch onderzoek naar de bodemgesteldheid. Dit kan wijzen op (winbaar) aardgas en mogelijkheden voor geothermie (heet water oppompen voor het verwarmen van gebouwen en dan weer terugpompen).

Hierover worden even zovele 'inloopbijeenkomsten' gehouden, onder andere in Earnewâld en Drachten. Van drie inloopbijeenkomsten zijn de data bekend: gisteren in De Lantearne in Akkrum (gemeente Heerenveen), komende dinsdag in hotel Princenhof in Earnewâld (Tytsjerksteradiel) en dinsdag 26 september in hotel Van der Valk in Drachten (Smallingerland), steeds van 16.00 tot 20.00 uur.

Smallingerland probeerde dit onderzoek te verbieden, maar Vermillion heeft dit via de rechtbank met succes aangevochten. De zes gemeenten waar onderzoek plaatsvindt zijn: Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Súdwest-Fryslân (zie kaartje).

Vermillion is van plan in al deze gemeenten een inloopbijeenkomst te houden, maar de laatste drie data zij nog niet bekend, meldt woordvoerster Elita Cordova namens Vermillion Netherlands B.V.

"Gesprek met eigenaren monumenten"

BURGUM - Circa 420 eigenaren, c.q. bewoners van gemeentelijke monumenten in Tytsjerksteradiel hebben vorige week een brief van de gemeente ontvangen. Met een ingevuld antwoordformulier kunnen ze zich tot dinsdag 19 september aanmelden voor een (groeps-)gesprek hierover.

In Burgum was al een werkgroep actief van eigenaren/bewoners van dergelijke gemeentelijke monumenten. De 'leden' hiervan hebben zich - met succes - verzet tegen de werkwijze en de regelgeving van de gemeente. Ze vonden dat de gemeente te weinig rekening hield met hun wensen en bedenkingen en eerst intensiever met hen in gesprek moest gaan, voordat het gemeentelijk monumentenbeleid definitief wordt vastgelegd. De gemeenteraad besloot daarop het nieuwe bestemmingsplan voor Burgum wel vast te stellen, maar het deel over de gemeentelijke monumenten in dit dorp erbuiten te laten. Vandaar dat in de folder staat die bij de brief aan de 420 adressen is gevoegd: "Pas nadat we met bewoners in gesprek zijn gegaan wordt de procedure gestart tot een aanwijzen van monumentale panden."

De gemeente maakt onderscheid tussen een 'waardevol' en een 'beeldondersteunend' pand. Een waardevol pand draagt bij "aan de historische identiteit van onze gemeente". De bescherming heeft dan ook betrekking op het hele pand. Bij een 'beeldondersteunend' pand gaat het om het behoud van de gevel. De term 'karakteristiek pand' valt niet onder het gemeentelijk beleid, maar wordt wel gehanteerd door de 'Stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel'.

Gemeente laat 250 brieven herschrijven

Achtkarspelen vraagt drie offertes

BUITENPOST - Op basis van recente wetswijzigingen laat de gemeente Achtkarspelen circa 250 concept-brieven herschrijven. Dit is een klus die wordt uitbesteed.

De brieven en documenten gaan over de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet. Ze waren al inhoudelijk aangepast, maar moeten ook (beter) begrijpelijk geschreven worden voor degenen die deze brieven ontvangen. Drie bedrijven zijn gevraagd een offerte te maken: Loo van Eck Communitie in Ede, Pastoor BV in Nijmegen en Schuilinck in Venlo. Zodra een keuze gemaakt is, wordt verder gewerkt aan deze klus.

Brieven of documenten van het team Schulddienstverlening vallen buiten dit karwei.

"Qliner 314 stopt niet bij Transferium"

DRACHTEN/GRONINGEN - Buslijn Qliner 314 tussen Drachten en Groningen stopt vanaf eind dit jaar mogelijk niet meer bij het Transferium Drachten-Oost. De gemeente Smallingerland heeft formeel bezwaar ingediend tegen dit besluit van het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe.

Het OV-bureau wil Qliner 314 de "oude snellere reistijd met Groningen" teruggeven door het Transferium als halte over te slaan. De gemeente Smallingerland dacht nog met het OV-bureau in overleg te zijn, maar heeft voor de zekerheid formeel bezwaar ingediend. Volgens b. en w. van leidt stoppen langs de doorgaande weg tot meer geluidsoverlast. Fietsers op één plek uit de voorrang halen, een andere wens van het OV-bureau, leidt tot verwarring. Bovendien valt de vertraging mee, menen b. en w.

"Denk aan personeel taxibedrijven"

Oproep Achtkarspelen en Dantumadiel

DAMWALD/BUITENPOST - De gemeenteraden van Dantumadiel en Achtkarspelen vinden dat het nieuwe 'OV-bureau' (betere) garanties moet inbouwen voor het behoud van de banen van het huidige taxipersoneel dat leerlingen- en WMO-vervoer uitvoert.

Die garantie is er nu niet, onder andere omdat dit niet in de huidige CAO is vastgelegd. Een motie met de oproep deze garantie wél in te bouwen, is al unaniem aangenomen door de raad van Achtkarspelen. Die hield op verzoek van de FNP-fractie een extra raadsvergadering. Een soortgelijke motie is gisteravond ingediend op initiatief van SGP-er Tom Bakker, met steun van D'82, FNP, LLD en PvdA (negen van de 17 zetels).

Burgum-West krijgt grondwal

BURGUM - Tussen de Sintrale As en Burgum-West komt een grondwal van drie meter hoog, die op den duur met struikgewas nog wat hoger zal ogen.

Om juridische redenen noemt de provincie Fryslân de wal geen geluidswal; die term acht de provincie alleen van toepassing als er een wettelijke plicht is vanwege de overschrijding van geluidsnormen. Daar is volgens projectleider Willem de Boer geen sprake van.

De wal komt te liggen tussen - ruwweg - de Zomerweg aan de noordkant en de Hillamawei aan de zuidkant. Voor dit 'extraatjes' rond de Sintrale As is circa een miljoen euro beschikbaar. Met deze grondwal is die 'pot' nog niet leeg.

Drachtster Boys bekert verder na spektakelstuk

VV Bergum was niet de mindere van Drachtster Boys. Saïd Hassan (links) en Ard Veenhof proberen David Voigt van Bergum af te stoppen. Foto: Klaas Rozema

BURGUM - Drachtster Boys bereikte zaterdag de volgende bekerronde met een 3-4 overwinning tegen VV Bergum. Dit ging niet zonder slag of stoot, want Bergum bood uitstekend tegenstand en had in de laatste minuut zelfs nog op gelijke hoogte kunnen komen.

Door Jelle Jeensma

Drachtster Boys was technisch de betere ploeg, maar Bergum was niet veel minder dan die andere eersteklasser en creëerde met directer spel en lange ballen flink wat kansen in dit attractieve duel. Voor de winnende trainer Hans van der Ploeg van Drachtster Boys is verder bekeren een must. "De spelers nemen het bekertoernooi zeker serieus, we willen zo ver mogelijk komen."

Drachtster Boys was niet compleet in dit bekerduel. "In de defensie missen we nog een aantal spelers, die plekken worden door anderen ingevuld", zegt Van der Ploeg.

De veelzijdige vleugelverdediger Paul Bergtop is langdurig uitgeschakeld. "Op de eerste training liep hij een gebroken middenvoetsbeentje op. Het zal zeker drie maanden duren voordat hij weer speelklaar is", vertelt Van der Ploeg, die zich niet aan een voorspelling wil wagen over de titelkansen van zijn team in de eerste klasse. "We zijn er nog niet". De verdediging was dan ook de achilleshiel van Drachtster Boys en VV Bergum maakte daar met minder gepolijst, maar effectief voetbal goed gebruik van.

Roan Hein Joostema strafte al snel een fout in de verdediging prima af, waardoor Bergum zomaar op een 1-0 voorsprong kwam. Het wat vlotter combinerende Drachtster Boys had een soloactie van de fysiek sterke aanvaller Kevin Bakels nodig om de ploegen weer in evenwicht te brengen.

Drachtster Boys leek vervolgens door te drukken. Jan Stoker leverde een prima voorzet af, waarna Rob Schokker 1-2 liet aantekenen. De formatie van trainer Jan Bruin was allerminst geslagen, want in de tweede helft scoorde Bergum een voortreffelijk doelpunt. De dieptepass van Bertus de Boer was zo goed getimed, dat Remco Bouius de buitenspelval ontweek en vrije doortocht had naar het doel. De 2-2 van Bouius betekende dat de wedstrijd weer helemaal open lag.

Beide ploegen kregen daarna kansen, maar Drachtster Boys was het meest slagvaardig. De uitblinkende Aziz Geyik, die zich op het kunstgras in zijn element voelde, haalde uit met een schitterend diagonaal schot: 3-2.
Bergum was niet onder de indruk, want even later scoorde Roan Hein Joostema zijn tweede doelpunt: 3-3. Bij die gelijkmaker zou het niet blijven, want Jan Stoker zette Drachtster Boys weer op voorsprong: 3-4. Dat was niet onverdiend, maar veel krachtsverschil was er niet te bespeuren tussen de beide ploegen. Bergum had daarna nog op gelijke hoogte kunnen komen. Bertus de Boer was in de laatste minuut onfortuinlijk met een vrije trap en schoot de bal op de paal. Dat paste in het beeld van de wedstrijd, die enerverend was en bij vlagen goed voetbal bood.

VV Bergum is na twee poulewedstrijden uit het bekertoernooi, maar gaat met een goed gevoel de competitie in, omdat er fris van de lever werd gespeeld en de ploeg ook scorend vermogen in huis heeft. Voor die andere club uit Burgum verliep het gunstiger in de bekerstrijd. BCV, dat VV Oerterp met 2-7 afdroogde, kwam wel een ronde verder.

Riekele Kobes wint laatste BurgumRun

BURGUM - Riekele Kobes uit Leeuwarden werd zondag winnaar van de tiende en laatste BurgumRun. Kobes eindigde op de 16,1 kilometer in 55 minuten en 32 seconden.

De tiende BurgumRun stond in het teken van het afscheid. Na tien succesvolle jaren vond de organisatie dat het tijd geworden was om er een punt achter te zetten. Op deze manier kan worden teruggekeken op een periode, waarbij hardlopers tien jaar lang hebben kunnen genieten van een mooie hardloopwedstrijd. Maar liefst zo'n duizend hardlopers namen deel aan dit evenement.
Bij de dames op de 16 kilometer was de winst voor Immy Auck Kersbergen uit Wommels in 1 uur 3 minuten en 52 seconden. De 10 kilometer heren was een prooi voor Marcel Adema uit Akkrum in 36 minuten en drie seconden. Bij de dames ging de eer naar naar Hinke Schokker uit Eastermar, ze liep een tijd van 41 minuten en 21 seconden. Op de 5 kilometer was Janco Rijpstra uit Oentsjerk in 17 minuten en 55 seconden de snelste. Elsa Rijpstra, ook uit Oentsjerk, won bij de dames in 19 minuten en 4 seconden en zorgde nog voor een parcoursrecord. De eerste prijs voor de Drachtster Glashandel Teamrun ging naar AV Impala uit Drachten, met een totaaltijd van 1 uur, 57 minuten en 3 seconden. Voor de volledige uitslagenlijst kijk op www.burgumrun.nl

Finale Clubcompetitie wielrennen Ureterp

Het gesloten peloton op het parcours van de Finale Clubcompetitie in Ureterp. Foto: Willy Wilpstra.

URETERP - Met een goed georganiseerde Finale Clubcompetitie heeft de Wielerstichting Ureterp zich weer op de kaart gezet. De stichting die elk jaar een criterium en toertocht organiseert, probeert daarnaast tweejaarlijks een groot evenement neer te zetten.

Tijdens het finaleweekend werd er gestreden door 24 herenploegen en 15 damesploegen. Zij reden op zaterdag een Omloop van 15 kilometer. Op zondag werd er een ploegentijdrit van 12 kilometer gereden en werd het weekend afgesloten met een criterium van vier kilometer.

Bij de dames werd de Kannibaal met daarbij de in Leeuwarden woonachtige Janieke Kalsbeek tweede bij de ploegentijdrit. Zij werden ook tweede in de eindstand van de Clubcompetitie.

De ploeg van de Ureterpse Wendy Oosterwoud, NWVG, wist met de overwinning van Loes Adegeest zaterdag wel hoge ogen te gooien, maar in de ploegentijdrit en het criterium kwamen zij net tekort. Het criterium op zaterdag werd gewonnen door Annet Pit, die in de laatste ronde solo over de finish kwam.
De omloop bij de heren werd op zaterdag gewonnen door Paralympisch Kampioen Daniel Abraham Gabru. Bij de heren ging de eindoverwinning van de clubcompetitie naar de Jonge Renner van ploegleider Sjoerd Koster, Drachtster Martijn Dijkstra maakt deel uit van deze ploeg. Zij wonnen ook de ploegentijdrit. Het criterium bij de heren werd bepaald door een sterke kopgroep die halverwege koers ontstond. Jelmer Asjes won de eindsprint.

Wilbert Huitema (rechts) in duel tegen SC Twijzel. Foto: Ingezonden

Harkema-Opeinde uitgebekerd

HARKEMA - Het bekertoernooi krijgt voor VV Harkema-Opeinde geen vervolg. Ook wedstrijd nummer twee leverde 'De Heide' geen punten op. Nieuwbakken derdeklasser Twijzel zegevierde op sportpark De Bosk terecht met 1-2.

Al na 23 minuten was de stand 0-2. In minuut negen scoorde de van Be Quick Dokkum overgekomen Wiebe Aardema op aangeven van Wietze van der Valle. Nog mooier was de tweede treffer van de bezoekers. Een aanval over drie schijven werd door Hielke van der Meulen afgerond.

Tussen de 0-1 en de 0-2 door had Hille Postma de gelijkmaker op zijn schoen. Geheel vanuit het niets kwam de ploeg van trainer Willem Schokker in de negenentwintigste minuut toch nog terug in de wedstrijd door Hilbrand Benedictus. De 1-2 werd de eindstand.

Wêz Handich/DOW verliest kansloos

ROTTEVALLE - Na de zomerstop en de voorbereiding inclusief trainingsweekend was het alweer tijd voor de eerste competitiewedstrijden voor Wêz Handich/DOW uit Rottevalle en Eastermar. De selectie is dit jaar aangevuld met jong talent uit de junioren.

Het eerste team mocht deze zondag aantreden tegen Kv Apeldoorn. Wêz Handich/DOW startte met onder andere Marije Nijboer, die haar debuut maakte. Het vlaggenschip begon niet scherp aan de wedstrijd en keek al snel tegen een 0-2 achterstand aan. Deze teleurstellende wedstrijd eindigde in de stand 12-24. Wêz Handich/DOW speelt donderdag 14 september de inhaalwedstrijd tegen KIOS(R). Deze wedstrijd begint 20.30 uur in Ruinerwold.

KC De Pein

OPEINDE - KC de Pein won van Roreko. Met sterk veldspel leek Roreko een cruciale voorsprong te nemen, maar door enkele persoonlijke fouten kreeg De Pein op slag van rust vier opgelegde kansen op rij, waarmee een voorsprong van 12-10 ontstond.

In de tweede helft zette De Pein door. De thuisploeg speelde met meer discipline en wist verdedigend het spelletje van Roreko te ontregelen. Diep in de tweede helft kon De Pein doordrukken en de dames zorgden ervoor dat de genadeklap tot 23-14 werd gegeven. De Peinders lieten het verder lopen tot een 23-18 eindstand.

Veel actie bij jubilerend Be Quick Dokkum

De voetbalvrouwen van Be Quick Dokkum kwamen in actie tegen SJO Bergum/BCV. Foto: Ingezonden.

DOKKUM - CSV Be Quick Dokkum vierde begin september haar 80-jarig bestaan. Via twee actieve dagen met een uitstekende opkomst keek de Be Quick-familie trots terug en vooruit.

De jubileumactiviteiten startten vrijdagavond met een wedstrijd van Be Quick Vrouwen 1 tegen SJO Bergum BCV. Er werd goed gevoetbald, maar niet gescoord. Hierna was het de beurt aan het eerste herenteam dat een aantrekkelijke wedstrijd afwerkte tegen het team van Jong Cambuur. De Leeuwarder ploeg zegevierde met 1-4.

De nieuwe aanwinsten van de Be Quick-familie, 25 H- en F-pupillen, stonden in de line-up en droegen de speciale jubileumvlag, die als openingshandeling werd gehesen vlak voor de aftrap van de wedstrijd.

Gabriël Fernando

Bijzonder was dat Jong Cambuur aantrad met jeugdspeler Gabriël Fernando, afkomstig uit de Jeugdopleiding van Be Quick en dit seizoen uitkomend in Cambuur JO19. Ruim vijfhonderd toeschouwers zagen Gabriël een prima wedstrijd afwerken. Dat deed Be Quick ook, met name in de tweede helft.

Zaterdag vond de Familiedag plaats. De O7, O9 en O11 speelden ouder-kind-wedstrijden en genoten hierna onder andere van een broodje knakworst, van DJ Hans en van actie op twee grote springkussens. De 'oudere' jeugd speelde samen met senioren een mix-toernooi.
De dag werd afgesloten met een zeer gezellige barbecue op het terras met aanwezigheid van DJ Sander Post. Tussendoor werden enkele Be Quickers in het zonnetje gezet. Een mooi moment voor Be Quick was de onthulling van het Jan Timmermansplein door de nazaten van Jan Timmermans, de oprichter van Be Quick. Ook overhandigde het 35+2 team een cheque van ruim € 1.000,- aan het Jeugdsportfonds.

Deze dag en deze momenten bevestigden dat Be Quick meer is dan voetbal. In 1937 spraken de eerste Be Quickers onder leiding van Jan Timmermans hun ambitie al uit. Ze raakten geïnspireerd door Be Quick uit Groningen, dat furore maakte in Noord-Nederland en zelfs landskampioen werd.

De nog steeds hechte Be Quick-familie is momenteel volop in beweging. Er is nieuw clubbeleid opgesteld onder de naam 'Samen Presteren met Plezier'. Er zijn acties geformuleerd en reeds in uitvoering om het clubhuis verder te optimaliseren. Ook wordt de komende jaren het aantal clubacties en evenementen uitgebreid.

Douwe de Val leidt jeugd

Traditioneel investeert de club veel in de jeugd. In juni is Douwe de Val gestart als Hoofd Jeugdopleiding om voetbaltechnisch de volgende stap te zetten met de jeugd.

Het hoogtepunt van het afgelopen seizoen was de promotie van het eerste herenteam naar de eerste klasse KNVB.

Uitmuntende kampioenen op CH Drogeham

V.l.n.r. organisatoren Ytsen de Vries, Eelkje Ruiter-Broersma, Jan Woudstra en Frank Roest. Foto: Ingezonden

DROGEHAM - Het concours hippique in Drogeham had vorige week tuigpaarden-rubrieken op hoog niveau op het programma. Daarnaast waren er demonstraties en clinics te zien.

De strijd bij het klavertje drie-rijden ging tussen Sybren Minkema en Feike Holtrop, beiden reden met het mes tussen de tanden om het kampioenschap te behalen, dat uiteindelijk gewonnen werd door Feike met zijn mooie Friese driespan Egbert van de Zonschate (Jasper), Hessel fan'e Stjelpdyk (Andries) en Bettina H (Jasper).

NK eenspannen

Het Nederlands kampioenschap eenspannen Friese dekhengsten werd een hevige strijd met de altijd mooie friezen en de prachtige sjezen. De jury had weer een moeilijke opdracht. In deze rubriek mocht Jelmer Chardon het lint op komen halen met de goedgekeurde Eise 489 (Maurits). Lambertus Huckriede met Uldrik 457 (Dries) eindigde op de tweede plaats. Harry van Middelaar met zijn Brandy (Uromast) won bij het Nederlands kampioenschap eenspannen tuigpaarden het kampioenslint en wederom eindigde Lambertus Huckreide op een tweede plaats, nu met ECW Business (Vlasco). De laatste rubriek van de dag was er de Frank Roestprijs en in deze rubriek rijden de eerste en tweede geplaatste van de rubrieken tweespannen. De winnaar was de heer Veerman, hij won duizend euro.

Er was ook nog een emotioneel afscheid van Jan Woudstra en Ytsen de Vries, die jarenlang in het bestuur gezeten hebben en heel veel werk hebben verricht.

Schermlessen
in Aldtsjerk

ALDTSJERK - De schermlessen zijn weer gestart bij Vereniging Schermzaal Tóth in Aldtsjerk aan de Van Sminiaweg 70.

Gediplomeerd schermleraar Andries Tóth geeft zowel les aan jongeren (vanaf 8 jaar) als aan ouderen. De woensdagavondtraining is van 18.45 uur tot circa 20.00 uur. Een eerste kennismakingsles is altijd gratis. Er zijn drie schermwapens: floret, degen en sabel. Als je begint, kun je tijdens de training alle - volledig veilige - schermmaterialen van de club lenen. Meer info is te vinden op www.schermzaaltoth.beweegt.nl.

Obstakelrun

ALDSJERK - Robbie Hoekstra en Douwe-Jan Annema organiseren de eerste editie van de Rin & Stin Race op 8 oktober in de Trynwâlden met als begin- en eindpunt het Skoallelân in Aldtsjerk.

Het is een survival- en obstakelrun van zeven kilometer dwars door de bossen, weilanden en wateren van de Trynwâlden. Onderweg komen de teams, bestaande uit vier personen, vijfentwintig obstakels tegen die ze moeten trotseren. De starttijd is 10.00 uur en de run is voor deelnemers van zestien jaar en ouder. De kosten zijn 35 euro per team. Aanmelding bij café Moarkswâl in Aldtsjerk, tel. 06-51345585 of via de mail: rinenstinrace@gmail.com.

Hooidamrace open zeilboten

DRACHTEN - De Hooidamrace voor open zeilboten wordt zondag 17 september gehouden. Dit keer zal de race weer op de traditionele manier worden gevaren.

De start is bij De Sanding, het ronden van de laatste groene boei bij De Hooidammen en finish weer bij De Sanding. Al naar gelang weer en wind zullen één of meerdere rondes worden gevaren. De wedstrijd van de watersportvereniging Drachten-Veenhoop staat open voor leden en niet-leden en is kosteloos. Om 11.00 uur is er palaver in de kantine Mast, de start is om 12.00 uur. Tijdens het palaver zullen de wedstrijdbepalingen, de startprocedure en de vaarroute bekend worden gemaakt. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking van deze race (wisselbeker), eveneens in kantine Mast. Aanmelden via http://wsvdrachtenveenhoop.nl. Deelname is gratis.

SC Kootstertille kan verder bekeren

Spitsuur in het doelgebied. Foto: Ingezonden

GERKESKLOOSTER – Door het gelijke spel (3-3) tegen GSVV met twee late treffers kan SC Kootstertille de volgende bekerronde halen. Er zal in het thuisduel tegen SC Twijzel dan wel uit een ander vaatje getapt moeten worden, want het duel bij GSVV bood weinig perspectief. Doelpunten: Jouke Waaksma Bzn (2) en Wilco van der Heide.

Eerste nederlaag Harkemase Boys tegen ACV

ASSEN - Harkemase Boys leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. In Assen verloor de ploeg met 3-1 van ACV.

Een slechte start van Harkemase Boys leverde al snel een achterstand van 2-0 op. De Assenaren kwamen al binnen tien minuten op voorsprong. Dennis van Duinen verspeelde de bal op eigen helft aan Nick Westebring. Romano Djababoe pikte de bal op en ging een een-tweetje aan met Westebring. Karel IJzerman voorkwam dat Djababoe in het strafschopgebied van Harkemase Boys aan de bal kwam, maar bracht daarmee wel per ongeluk Pascal Huser in balbezit. De spits zette ACV op 1-0. De beginfase werd nog slechter voor Harkemase Boys toen het 2-0 werd. Karel IJzerman bracht met een doelpunt weer wat hoop voor Harkemase Boys. In blessuretijd besliste Djababoe het duel: 3-1.

Zaterdag komt Spakenburg naar De Bosk. Dat duel begint om 14.30 uur.

Be Quick Dokkum wint weer bekerduel

CORNJUM - Na de midweekse winst op Wykels Hallum wist Be Quick nu ook te winnen bij gastheer DTD in Cornjum. Na een 0-1 ruststand eindigde de sportieve wedstrijd in 0-2 overwinning.

Be Quick is door deze winst verzekerd van verdere deelname aan de bekerstrijd, al rest er zaterdag eerst nog een poulewedstrijd in Dokkum tegen LAC Frisia. In de week daarna begint de competitie. Be Quick startte fris en met mooi, aanvallend spel. Aldert Hietkamp werd in de zestien meter onderuit gehaald en de scheidsrechter wees resoluut naar de penaltystip. Rudolf Banga schoot vanaf elf meter raak: 0-1.
Be Quick verdubbelde na een uur de marge. Rudolf Banga kwam vanaf rechts goed door en gaf de bal precies op maat naar Aldert Hietkamp, die simpel de 0-2 wist aan te tekenen.

Dressuurprijs
HSF It Bytling

BAKKEVEEN - In Bakkeveen werd afgelopen weekend een dressuurwedstrijd voor pony's en paarden verreden. HSF It Bytling uit De Westereen was één van de deelnemers aan deze wedstrijd.

Zaterdag kwam Chinouk Weststrate met haar pony Liberty's Contessa in actie in L1 categorie D/E.

Eén proef verreden

In verband met het slechte weer werd er maar één proef verreden, maar daarin was deze combinatie wel succesvol. Zij behaalde een score van 192 punten en die score was goed voor de tweede prijs.

Marne van der Kooi atletiekkampioen

SNEEK - De tienjarige Marne van der Kooi uit Burgum, van AV Impala uit Drachten, werd zaterdag Noord-Nederlands Kampioen atletiek bij de pupillen in Sneek.

Hij deed mee aan de meerkamp en moest achtereenvolgens vortex speerwerpen, 60 meter sprinten, verspringen en hoogspringen. Hij ging met een mooie bokaal terug naar Burgum.

VV Zwaagwesteinde stelt teleur in beker

Ook shirtje trekken hielp VV  Zwaagwesteinde (blauw-zwart tenue) niet. Foto: Erik Visser

TERNAARD - Voor VV Zwaagwest-
einde stond zaterdag de tweede bekerwedstrijd op het programma in en tegen Ternaard. VV Zwaagwesteinde (za.) had de eerste wedstrijd gelijkgespeeld tegen Friese Boys en Ternaard had haar eerste wedstrijd gewonnen van FC LEO.

In de eerste helft gebeurde er bitter weinig op het veld. Zwaagwesteinde had veel balbezit en Ternaard vond het allemaal prima. Na een botsing met Jan Eisma moest de keeper van Ternaard worden behandeld voor een blessure, waardoor de wedstrijd ongeveer tien minuten stil lag. De reservekeeper zat niet op de bank en moest langs de lijn uit het publiek worden gehaald. Verder was de eerste helft gewoon saai voor het publiek. De tweede helft ontstond hetzelfde spelbeeld. De twee klassen verschil tussen Zwaagwesteinde en Ternaard waren op het veld niet te zien, wat een verdienste was voor de hele staf en team van Ternaard. Kansen waren er amper en dat de wedstrijd in 0-0 eindigde was dan ook een terechte uitslag.

Voor Zwaagwesteinde is er nog veel werk te doen door de technische staf. "De neuzen moeten allemaal dezelfde kant op van de spelers en ze moeten wat minder zeuren tegen elkaar. Anders kan het wel eens een moeilijk seizoen worden voor Zwaagwesteinde", aldus clubcorrespondent Alex Ploegsma. Zaterdag wacht een uitwedstrijd, tegen FC LEO uit Leens om half 3.

Zwak Veenwouden verliest van Roden

FEANWALDEN - De tweede bekerwedstrijd van SC Veenwouden tegen de zondag-tweedeklasser Roden leverde een 1-3 nederlaag op en daarmee zijn de voetballers van SCV zo goed als uitgeschakeld voor de volgende ronde.

Roden was scherper en beter in de duels. Binnen de minuut stond de thuisclub op achterstand toen René de Vries vrij mocht inkoppen. Bij SCV moest het gevaar van de linkerkant komen en na achttien minuten leidde dat tot de gelijkmaker van Liekele Paulusma die een voorzet van Rinse Procee keurig bij de eerste paal binnenschoot. Na een half uur nam Roden opnieuw de leiding. Doelman Coenraad van der Mark wist in eerste instantie het schot van Vincent van Santen nog te keren, maar in de rebound werd het via een afgeweken klutsbal van Nick ten Arkel alsnog 1-2. Na rust werd het 1-3.

KF De Wâlden van koude kermis thuis

TYTSJERK - Het korfbaldebuut van KF De Wâlden in de overgangsklasse ging niet zoals gehoopt. De ploeg van trainer Sake Koelma kon in het eerste half uur nog serieus meedoen met Heerenveen en greep zelfs een 7-5 voorsprong door onder meer drie treffers van Nynke Koster.

Maar vervolgens nam Heerenveen het initiatief over en viel de schotkracht van De Wâlden ver terug. Ook het inbrengen van Ruurt Postma kon het tij niet meer keren. Dat De Wâlden met de 13-21 uitslag niet eens mocht klagen, zegt genoeg over het niveau van de tweede helft. "Onze schotvaardigheid was simpelweg ondermaats", oordeelde trainer Sake Koelma." Komende week krijgt zijn formatie een herkansing in de derby met Mid-Fryslân, waar Peter Tolsma - de allereerste trainer van De Wâlden - sinds dit seizoen aan het roer staat.

Rinze Postma juniorkampioen stockcars

Rinze Postma, juniorenkampioen stockcars. Foto: Ingezonden.

LOBITH - De dertienjarige Rinze Postma uit Noardburgum heeft zondag het junior-wereldkampioenschap 1/8 stockcars op zijn naam geschreven. Op de oval in het Gelderse Lobith was Postma een internationaal rijdersveld te snel af en schreef hij voor het eerst de wereldtitel op zijn naam.

In de vijf minuten durende finale was Postma de beste van vier deelnemers. Hij versloeg zijn tegenstanders op overtuigende wijze in een spectaculaire finale waar het nodige bumperwerk te zien was. Het kampioenschap voor coureurs tot 16 jaar oud wordt doorgaans gedomineerd door Engelse deelnemers. Rinze was in dit decennium de eerste Nederlandse deelnemer die de titel op zijn naam schreef. Volgend seizoen mag hij het kampioenschap verdedigen als het WK weer in Engeland plaatsvindt. 1/8 Stockcars zijn gebaseerd op de zogenaamde 'zware Stockcarklasse' die op 'ovals' in Nederland en Engeland in actie komen.

Geslaagde Friesland Cup in Burgum

In het damesdubbelspel Suzanne Sleurink in actie namens De Leechkamp. Op de achtergrond teamgenote Chantal Visser. Foto: Klaas Rozema

BURGUM - Afgelopen zondag was het dan zover: Tennisvereniging De Leechkamp ontving de Vliegende Bal uit Sneek, in het kader van de Friesland Cup.

Er was promotioneel flink aan de weg getimmerd middels reclame-uitingen op social media, reclameborden in Burgum, een artikel in dit blad en zelfs een interview op RTV NOF. De publieke belangstelling was dan ook zeer goed te noemen.

En omdat ook de weergoden het evenement gunstig gezind waren, waren alle ingrediënten aanwezig voor een geslaagde tennisdag. Gedurende de dag werden tien wedstrijden gespeeld, telkens twee wedstrijden in de disciplines heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel.

De Leechkamp kon een sterk team in het veld brengen, bestaande uit de dames Chantal Visser, Suzanne Sleurink, Janneke Kiestra, Pieteke Binnema, Sidonia Wymenga en de heren Jaap Wolters, Floris van der Lecq, René Postma, Jacob Postma en Lars van Veen.

Helaas voor de Burgumers beschikte de Vliegende Bal over een nóg sterker team. Weliswaar waren er overwinningen voor Jaap (Plus) Wolters in zijn enkelpartij én in de heren dubbelpartijen (Jaap & Floris en René & Jacob). Maar dat bleek niet voldoende voor de eindoverwinning. Hoewel het merendeel van de partijen gelijk opging, wees het scorebord uiteindelijk 7-3 voor Sneek aan.

En dat betekent dat De Leechkamp op 24 september in en tegen Gorredijk moet strijden om degradatie uit de A-poule te voorkomen.

Desondanks kon men bij De Leechkamp terugkijken op een goed georganiseerde en bijzonder geslaagde tennisdag.

Prijzen voor PSV Trynwâlden

WERGEA - Peter de Vries van paardensportvereniging PSV Trynwâlden uit Oentsjerk reed zaterdag met Dutch Design (v. Hold Up Premier) een foutloos parcours in het Z-springen in Wergea en verdiende daarmee een zesde prijs.

Tweede bij debuut

Siebrecht Leijenaar is tijdens Concours Hippique in Haskerhorne tweede geworden in de klasse M categorie C. Dat was een mooi resultaat in haar debuut in de hogere klasse.

Eerste dressuurprijs

Wilma van der Woude werd eerste in Z1 dressuur tijdens het Concours Hippique Boijl met Zoya Tzarina met 204,5.

Ze won een vijfde prijs in het overall klassement over twee banen gecombineerd met Z2 & ZZ licht.

KV Veenwouden komt tekort in derby

DAMWÂLD – De korfballers van Veenwouden verloren zaterdag de tweede competitiewedstrijd van streekgenoot W.I.K.'34 uit Damwâld.

W.I.K.'34 begon scherp en dat zorgde al gauw voor een stand van 3-0. Het verschil werd teruggebracht naar één doelpunt en vanaf toen werd het een echte wedstrijd. Tegen het einde van de eerste helft scoorde W.I.K.'34 meer: ruststand 8-4. Na rust wist Veenwouden na lange tijd de korf weer te vinden. Met 9-7 op het scorebord werd de laatste fase van de wedstrijd ingegaan. Eindstand 10-8 in het voordeel van de Damwâldsters. Doelpunten KV Veenwouden: Thiadmar Sijens 3, Riemkje Keizer, Henk Moorlag, Johannes de Boer, Anne Dirk Hietkamp en Han Vastenhoud allen 1. Zaterdag speelt Veenwouden tegen Lemmer om 15:30 uur in Feanwâlden.

Antwoord op je zorgvraag bij zorgpraktijk ULCO

Praktijk voor sociaal-pedagogische begeleiding geeft jeugdigen hulp op maat

Overleg tussen Ulco de Boer en Tjitske Sybesma. Foto: Klaas Rozema

LEEUWARDEN - Vanaf het parkeerterrein wandel je eenvoudig door de grote draaideur van Crystalic. Het markante glazen businesscenter aan de noordkant van Leeuwarden biedt - onder meer - onderdak aan de kleinschalige zorgpraktijk ULCO. Een team van twaalf deskundigen geeft er hulp, coaching en begeleiding aan kinderen en jongeren.

Door: Karoline van den Donker

Het team, v.l.n.r.: Ulco de Boer, Ingrid Veenstra, Peter Kalsbeek, Sander Oosterhaven, Astrid de Vries, Tjitske Sijbesma, Eric Drost, Ineke Poutsma-Bouws, Klaas Folkertsma en Hessel Palma. Foto: Ingezonden foto

Langdurig inzetbaar

Zorgpraktijk ULCO richt zich op korte én langdurige begeleidings-
trajecten. Dat is bijzonder in hulpverleningsland, want meestal bestaat het aanbod uit een afgebakend behandelingsproces. "Maar niet iedereen heeft een probleem dat met acht sessies is opgelost", zegt sociaal-pedagogisch hulpverlener Ulco de Boer. "Een verstandelijke beperking poets je niet weg. Net zo min als autisme. Iedere levensfase kan opnieuw voor problemen zorgen. Bij ons kun je met één telefoontje hulp (opnieuw) inschakelen. Was je er al eerder, dan krijg je hulp van de mensen die het kind en de gezinssituatie al kennen."

Laagdrempelig en betrokken

Laagdrempeligheid is een tweede kenmerk van de kleinschalige zorgpraktijk. "Wij staan naast onze cliënten. We zijn vierentwintig uur per dag bereikbaar. Je mag altijd appen", zegt Ulco de Boer. Hij toont betrokkenheid. "We werken niet met problemen, maar met mensen die iets voelen."

"We werken niet met
problemen, maar met
mensen die iets voelen"

Problemen wil je oplossen

Een praktijkruimte in een gebouw als Crystalic heeft het voordeel dat je er relatief anoniem naar binnen kunt. "Er zijn hier zoveel verschillende bedrijven die een kantoor huren. Niemand kan weten waarvoor jij er moet zijn", zegt Ulco de Boer met begrip voor mensen die een drempel ervaren bij het vragen van hulp. Een vriendelijke portier beneden in de hal wijst op verzoek probleemloos de route naar de praktijkruimte.
Daar aangekomen staat in de ontvangstkamer een witte tafel met kleurige stoelen. Er ligt wat leesmateriaal. 'Pak er gerust één' staat geschreven bovenaan een standaard met inspiratiekaartjes.

Maatwerk

Jaren geleden had Ulco de Boer een managementfunctie bij Tjallingahiem in Leeuwarden, de hulpverleningsinstelling die nu Reik heet en zich richt op kinderen met een verstandelijke beperking. Hij miste het contact met de jeugd. Bovendien zag Ulco hoe sommige ouders worstelden. "Er zijn mensen met een chronische hulpvraag. Een verstandelijke beperking, ad(h)d of autisme draag je je hele leven mee." Hetzelfde geldt voor de gevolgen van bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing of niet-aangeboren hersenletsel.

De hulp die bij praktijk Ulco wordt geboden is divers. Het kan bestaan uit kennisoverdracht, begeleiding, traumaverwerking, jobcoaching, studiecoaching of bijvoorbeeld ambulante hulptrajecten.

Niet iedereen is gebaat bij een gesprek eens per week, is de visie. "Bij sommige cliënten gebeurt er wekenlang weinig opvallends, en dan ineens is er een crisis. Op dat moment is hulp nodig. Bij ons kun je dan terecht. We kunnen daarover vooraf afspraken maken".

Ouders mogen Ulco de Boer altijd bellen, jongeren zelf mogen ook de telefoon pakken. "We gaan eerst in een gesprek kijken wat het probleem is. Soms kunnen dingen heel praktisch worden opgelost. Soms is er extra onderzoek nodig."

Team van deskundigen

Ulco de Boer is omringd met een team van zelfstandig gevestigde hulpverleners. Zij zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in een bepaald onderwerp waarvoor ze een enorme passie hebben. Binnen het team van deskundigen wordt gekeken wie de meest aangewezen persoon is om een bepaalde hulpvraag te begeleiden. De hulpverleners wisselen onderling hun kennis en ervaring uit. "We hebben hier bijvoorbeeld iemand die gespecialiseerd is in het onderwerp 'kinderen in een echtscheidingssituatie'. Is dat aan de orde, dan gaat deze persoon dit kind begeleiden. Soms gebeurt het ook dat in de loop van het begeleidingstraject blijkt dat een echtscheiding van een paar jaar eerder ten grondslag ligt aan de problemen van nu. Dan betrekken we Tjitske alsnog bij de hulpvraag", vertelt Ulco. "De vaste begeleider van het gezin blijft echter verantwoordelijk voor het gehele traject. Eén gezin, één hulpverlener is een belangrijk uitgangspunt."

Ieder teamlid heeft zijn eigen specialisatie. In complexe situaties, bijvoorbeeld als sprake is van drugs- en verslavingsproblemen, wordt Sander ingezet. Ineke is gespecialiseerd in het begeleiden van tienermoeders. En zo heeft het team ook de beschikking over een studiecoach, jobcoaches en sociaal pedagogische hulpverleners gespecialiseerd in gezinsbegeleiding of ouderbegeleiding. Er is een specialist in traumaverwerking, een mediator en er zijn woonbegeleiders.

"Gezamenlijk leveren wij maatwerk. Zwangere meisjes van 17 jaar laten we niet rondlopen met zo nu en dan een gesprekje", zegt Ulco de Boer. "Wij kijken naar het meisje en haar leefomgeving. Wat heeft ze als jonge moeder nodig? Wat kan ze zelf en wat vindt ze moeilijk? Daarvoor maken we een begeleidingsplan."

"Wat heb jij nodig?
Daarvoor maken we
een begeleidingsplan"

Voorkomen is beter

De werkwijze is altijd laagdrempelig en betrokken. "Door dichtbij te zijn, kun je escalaties voorkomen. Laatst bijvoorbeeld was een cliënt haar huissleutel kwijt. Door direct op het appberichtje te reageren is er helemaal geen probleem ontstaan." Als een belasting ervaart Ulco de Boer dit niet. "We willen betrokken zijn. Daarvoor ben je hulpverlener geworden."

Beschermde werkplekken

Zijn betrokkenheid blijkt ook uit zijn inzet voor de stichting Op Stap, in zijn woonplaats Feanwâlden. Deze stichting wil een dagbestedingslocatie realiseren voor mensen met een Wajong-uitkering die niet aarden in een regulier bedrijf. "De politieke doelstellingen zijn mooi: mensen met een beperking moeten terecht kunnen in het gewone bedrijfsleven. In onze praktijk komen we echter mensen tegen die dat niet kunnen. Ze zijn aangewezen op meer beschermende werkplekken. Andersom kennen we ze trouwens ook: mensen die volgens de regels geen recht hebben op een Wajong-uitkering, maar in het dagelijks leven vastlopen omdat ze een reguliere baan niet aankunnen."
Ulco de Boer maakt zich sterk zodat voor deze doelgroep dagbesteding mogelijk blijft of wordt.

Van rood naar groen

Veel cliënten van Ulco worden aangemeld via scholen, huisartsen, gebieds- of wijkteams. "Vaak staan op dat moment alle alarmbellen in een gezin op rood door boosheid en frustratie. Daar geven we eerst ruimte aan. Je kunt pas met begeleiding beginnen als er balans is. 'Terug naar groen', noemen we dat."

Netwerk ingeschakeld

Indien mogelijk wordt het gehele netwerk rondom de jeugdige cliënt betrokken bij het oplossen van de problemen. "Ouders, grootouders, broers en zussen: iedereen met een mantelzorgfunctie speelt bij ons een rol."

Positieve insteek

Soms leidt psycho-educatie, gezinsbegeleiding of ouderbegeleiding naar een oplossing. Soms is jongerenbegeleiding de aangewezen vorm van hulp. "We kiezen altijd de positieve insteek. Neem een autistisch kind. Vaak is snel duidelijk wat hij of zij niet kan. We zoeken echter naar gebieden waarin wel kansen op ontwikkeling zijn."

Contact

Wil je meer informatie over of contact opnemen met kleinschalige zorgpraktijk ULCO? Dat kan. Kijk op www.ulcodeboer.nl voor meer informatie of bel 058-2010032 voor het maken van een afspraak.

Je eigen haar en uitstraling versterken op een geheel natuurlijke manier...

Puur Couleur: dit weekend op de Nazomerfair in Oentsjerk. Foto: Ingezonden

NOARDBURGUM - Heb je weleens je haar geverfd, maar dit als onnatuurlijk of te hard ervaren? Bij Puur Couleur ben je op het juiste adres om je haar te laten kleuren en te verzorgen met planten en kruiden. Het resultaat: een mooie, natuurlijke, persoonlijke kleur met een prachtige glans die blijft! Liever geen andere tint? Je kunt er ook voor kiezen je haar te verstevigen en te verzorgen. Bij Puur Couleur wordt gekeken naar wat bij jou past. In een rustige omgeving wordt alle tijd voor je genomen. Janke werkt met passie voor haar vak, maar ook met passie voor mens en natuur. Heb je haar- of hoofdhuidproblemen of andere huidaandoeningen? Dan geeft ze je goed advies. Janke werkt met producten afkomstig uit de natuur, die mild zijn voor je lichaam. Naast natuurlijke haar- en huidverzorging heeft Puur Couleur ook alle producten voor je dagelijkse persoonlijke verzorging. info@puurcouleur.nl /www.puurcouleur.nl

Snel goed passend gebit bij Van der Kooi

Andries van der Kooi is blij met de nieuwe scanners. FotoTekst.nl

DOKKUM/LEEUWARDEN – In slechts een paar afspraken een perfect passend gebit? Het kan bij Tandprothetische Praktijk Van der Kooi. De vraag naar deze digitale protheses neemt in rap tempo toe.

Als één van de eerste tandprothetische praktijken in het Noorden heeft Van der Kooi vorig jaar geïnvesteerd in digitale protheses. De resultaten zijn zeer positief, waardoor er nu volop mee wordt gewerkt. "We besparen met deze methode ontzettend veel tijd", aldus praktijkeigenaar Andries van der Kooi. "De cliënt
hoeft nu maar twee keer langs te komen in plaats van vijf keer. Tevens kan een nieuw gebit binnen twee weken klaar zijn, terwijl daar eerder vijf tot zes weken voor stond." Met de nieuwe scanners worden digitaal foto's gemaakt van de kaak, waarna de computer een digitale prothese ontwerpt. "Een perfecte methode, want je weet honderd procent zeker dat de prothese exact past." Met het apparaat kunnen ook kronen worden vervaardigd.

Voor meer informatie tel: 0519-297585 / 058-2895549 of kijk op www.tppvdkooi.nl.

Inschrijving Trije Doarpen Rintocht open

Een deel van de route. Foto: Ingezonden

KOLLUMERZWAAG – Op zaterdag 23 september organiseert dorpshuis 'De Trije Doarpen' de eerste Doarpenrintocht. Er zijn drie afstanden: 5, 15 en 30 kilometer. De inschrijving is geopend. De voorbereidingen voor deze rintocht zijn in volle gang. De Hynstestrûpers, de bijnaam voor de inwoners van Kollumerzwaag, zijn druk bezig om deze tocht tot een groot succes te maken.

Voor de natuurliefhebbers zijn de mooiste wandelpaden rondom de dorpen Westergeest, Veenklooster, De Triemen en De Westereen uitgezet op de drie routes. Voor de liefhebbers van cultuur, muziek en een hapje en een drankje wordt er in de diverse dorpen het één en ander georganiseerd.

Op de website van het dorpshuis is er een link naar de "DTD Doarpenrintocht 2017". (www.detrijedoarpen.com) Hier vindt u meer informatie. Ook is er een pagina geopend op Facebook. Hier zijn filmpjes, foto's en er is andere informatie te vinden. www.facebook.com/DTD.Doarpen.Rintocht.2017.

Unieke samenwerking ROC Friese Poort en Interzorg Groep

FERWERT - Aanstaande donderdag is de kick-off bijeenkomst van een unieke samenwerking van ROC De Friese Poort met Interzorg Groep te Ferwert. Op deze dag gaat namelijk een nieuwe praktijkleerroute van start.

De groep deelnemers, dit zijn er zo'n twintig, bestaat uit studenten van de beroepsopleiding Verzorgende IG en de opleiding Dienstverlening uit het reguliere en volwassen onderwijs van de Friese Poort in Leeuwarden of Dokkum.

De studenten gaan hun opleiding intern bij Interzorg Groep volgen. Voor de deskundige begeleiding zijn vier dagen per week docenten van de Friese Poort bij Interzorg aanwezig. Speciaal voor deze studenten wordt een nieuw 'skillslab' ingericht, waar ze hun opgedane ervaring in de praktijk kunnen oefenen en klassikaal les kunnen krijgen.

Geheel nieuw traject

De praktijkleerroute voor de opleiding Verzorgende IG en Dienstverlening is voor zowel ROC de Friese Poort als Interzorg Groep een geheel nieuw traject, waar ze beide erg naar uitzien. Het praktijkleren wordt afgetrapt met een bijeenkomst voor alle betrokkenen; medewerkers van Interzorg Groep, docenten van de Friese Poort, werkbegeleiders en uiteraard de studenten zelf.

Crisisopvang Burgum opent gezinsafdeling

Het vernieuwde gedeelte werd dinsdag op feestelijke wijze geopend. Foto: Klaas Rozema

BURGUM - Crisisopvang Burgum (Prinses Margrietstraat 63) vangt mensen op die om welke reden dan ook dakloos zijn. Ook gezinnen kunnen er terecht. De gezinsafdeling biedt acht gezinnen een tijdelijk thuis met begeleiding. Dat lukt nu nog beter dankzij een kleine verbouwing én de introductie van Veerkracht.

Veerkracht is een begeleidingsmethodiek speciaal voor kinderen. Kinderen en burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel openden de hernieuwde gezinsafdeling gisteren op feestelijke wijze.

Dertig kinderen per jaar

Op dit moment wonen er twintig kinderen in Crisisopvang Burgum. Jaarlijks verblijven er zo'n dertig tot vijfendertig kinderen. Zij 'komen niet alleen maar met de ouders mee' naar de opvang; ze hebben net als hun ouders veel meegemaakt en verdienen net zo hard begeleiding. Dat krijgen ze vanaf nu met de methodiek Veerkracht.

Hoe werkt Veerkracht?

Veerkracht gaat over welzijn, ouderschap en ontwikkeling. De Veerkracht-begeleiders gaan na hoe een kind in zijn/haar vel zit. Aan de hand van werkbladen en praatplaten maken ze emoties bespreekbaar, evenals zelfbeeld, armoede, hobby's/sport, krachten en familie/vrienden.

Zo wordt helder welke hulp en aandacht het kind wenst en nodig heeft. Veerkracht helpt kinderen zich (weer) goed te voelen. Veerkracht richt zich ook op ouders, op de versterking van hun rol als opvoeder.

Kwetsbaar

De begeleidingsmethodiek Veerkracht komt uit de Vrouwenopvang waar het accent ligt op huiselijk geweld. Daar is in de Maatschappelijke Opvang – zoals in de crisisopvang van Zienn – niet altijd sprake van. Veerkracht is nog niet zo lang geleden doorontwikkeld voor kinderen in de Maatschappelijke Opvang, want ook daar is de positie van kinderen soms kwetsbaar.
Ze groeien op met bijvoorbeeld schulden, ruzies, verslaving, criminaliteit, psychische problemen en/of dakloosheid om zich heen. Omstandigheden die hun welzijn in de weg kunnen staan.

Samenwerkingspartner Het Kopland (vrouwen- en maatschappelijke opvang) heeft Zienn getraind in de toepassing van Veerkracht.

Verbouwing

Door de verbouwing is de gezinsafdeling nu helemaal gescheiden van de volwassenenafdeling. De gezinnen hebben meer privacy en beschikken nu over een eigen woonkamer met keukenblok en eigen slaapkamers met sanitair.

'Premiestijging geen effect op zorgmarkt'

LEEUWARDEN - Onder Rutte III gaan de zorgpremies en het eigen risico voor 2018 flink omhoog. Ondanks deze stijging verwacht vergelijkingswebsite Pricewise geen extra dynamiek op de zorgmarkt.

"De afgelopen jaren lieten zien dat premiestijgingen nauwelijks invloed hebben op het gedrag van verzekerden als het gaat om vergelijken of overstappen", vertelt directeur Hans de Kok. "Consumenten gebruiken hun kracht om druk uit te oefenen op deze manier nauwelijks."

Slechts zes procent stapt over

"Meer dynamiek op de zorgmarkt is juist wenselijk, omdat verzekeraars daardoor worden gedwongen om scherper naar hun aanbod en prijzenbeleid te kijken. Het overstappercentage ligt al jaren op slechts 6 à 7 procent van de bevolking. En dat terwijl er flink wat te besparen valt, helemaal nu de zorgverzekering opnieuw een grotere kostenpost wordt."

Al jarenlang weinig dynamiek

Het aantal verzekerden dat de afgelopen jaren overstapte, ligt al jaren stabiel rond de 1,1 miljoen, oftewel 6,4 procent van de Nederlandse bevolking. Premiestijgingen en veranderingen in het eigen risico hadden vrijwel geen invloed op dit aantal.

Wel onvrede, geen ander gedrag

"Opmerkelijk", vindt Hans de Kok. "Berichten over stijgende zorgpremies doen altijd enorm veel stof opwaaien. Op 'social media' verschijnen soms best heftige reacties. Het is vreemd dat we deze onvrede totaal niet terugzien in het overstapgedrag. Blijkbaar maken mensen zich er wel druk over, maar nemen ze niet de stap om zelf op zoek te gaan naar een goedkoper alternatief en zo de kosten te drukken."
Toch is de prijs van een zorgverzekering de belangrijkste drijfveer om over te stappen. Pricewise ondervraagt elk jaar ruim duizend mensen naar de redenen om al dan niet te vergelijken en over te stappen. En elk jaar komen daar ongeveer dezelfde resultaten uit. De prijs, ofwel een goedkopere zorgverzekering, is de hoofdreden om over te stappen, gevolgd door een verzekering die beter past bij de persoonlijke situatie. Redenen om niet te vergelijken of over te stappen zijn tevredenheid over de huidige zorgverzekering en de verwachting geen verzekering te vinden die beter aansluit bij de persoonlijke situatie.

"Een week extra tijd"

Hans de Kok: "Veel mensen denken dat ze goed zitten en nemen niet de moeite om hun zorgverzekering eens goed te bekijken. Wat mij betreft is dit dan ook een oproep aan alle Nederlanders om eind dit jaar te gaan vergelijken. De premies stijgen, maar het zal per verzekeraar en type verzekering een ander bedrag zijn. Er zijn altijd prijs- en kwaliteitsverschillen tussen de aanbieders, dus vergelijken kan voor veel mensen iets opleveren. Dit jaar begint het seizoen een week eerder, dus is er ook meer tijd voor. Voor mensen die echt weinig zorg nodig hebben, is het een optie om het eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere premie. Kijk ook eens goed of je alle zorg waarvoor je verzekerd bent, wel nodig hebt."

"Consument is aan zet"

"De consument is aan zet", vervolgt De Kok. "Onder druk van de overstappende en kritische consument worden zorgverleners en zorgverzekeraars gedwongen om efficiënter te werken. Komt er daardoor eindelijk meer dynamiek op de zorgmarkt, dan zal dat een positief effect hebben op de prijs en kwaliteit van de zorg."

Staat de langste eettafel weer bij Sûnenz?

In Sûnens in Drachten is dit jaar opnieuw een lange eettafel. Wordt het de langste? Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Sûnenz organiseert op woensdag 27 september om 17.00 uur twee lange eettafels. Een van de eettafels waar mensen kunnen aanschuiven is Sûnenz in Drachten.

De lange eettafels worden georganiseerd in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Onder het motto 'Kom erbij' is iedereen, jong en oud, van harte welkom. De aanmeldingen druppelen gestaag binnen en inmiddels in het menu bekend.

Kom er bij en eet mee

Samen eten is een leuke en gemakkelijke manier om mensen te ontmoeten en saamhorigheid te creëren. Daarom organiseert Sûnenz dit jaar voor de vijfde keer De Langste Tafel. Vorig jaar schoven er in Drachten en Dokkum gezamenlijk 700 mensen aan. Daarmee stond in Sûnenz voor het vierde jaar op rij De Langste Tafel van Nederland. Staat De Langste Tafel dit jaar wederom in Sûnenz?

Wat staat er op het menu?

Op 27 september kunt u genieten van een
(h)eerlijk driegangendiner, geïnspireerd door de Nieuwe Nederlandse Keuken. Vooraf wordt er een plankje met lekkernijen geserveerd. Het hoofdgerecht bestaat uit verschillende stamppotten, geserveerd met stoofvlees. Het nagerecht is een verrassing. Een muzikale noot maakt het geheel af.

Kosten en opgave

De kosten voor deze maaltijd zijn € 5 p.p. (exclusief drankjes). Aanmelden kan via www.sunenz.nl of via 0512-305324. Let op: reserveren kan tot uiterlijk 21 september.

Mantelzorg Award?

DANTUMADIEL - De Mantelzorg Awards worden uitgereikt aan mensen die een mantelzorger steunen. Mantelzorgers uit de gemeente Dantumadiel kunnen tot en met 8 oktober hun beste steun nomineren via www.mantelzorgawards.nl

De genomineerden kunnen op allerlei manieren een mantelzorger steunen. Het gaat om kleine, eenvoudige voorbeelden van medemenselijkheid die voor mantelzorgers het verschil maken. Uit alle genomineerden selecteert de jury tien finalisten die vanaf 17 oktober doorgaan naar de stemronde van de Mantelzorg Awards. Van 17 oktober tot en met 31 oktober kan er gestemd worden op deze tien finalisten.

Lotgenoten angst

LEEUWARDEN - Op 12 september start de Angst-, Dwang- en Fobie- Stichting een lotgenotengroep voor mensen met angst- of dwangklachten. Begeleid door ervaringsdeskundigen.

Er wordt niet veel gepraat over leven met een angst- of dwangstoornis, maar veel Nederlanders hebben hier dagelijks mee te maken. Alle deelnemers van deze groep hebben dwangklachten, en dat zorgt voor herkenning. Zij komen maandelijks bij elkaar vanaf vandaag, bij AanZet in Leeuwarden.
(www.adfstichting.nl)

P-10 looft prijs uit

BEETSTERZWAAG - Jaarlijks reikt P-10 (het netwerk van grote plattelandsgemeenten) de Henk Aalderink-prijs uit. Deze prijs - genoemd naar de oprichter van de P-10 - is in het leven geroepen om aan Nederland te laten zien wat er op het platteland allemaal gebeurt. Projecten en initiatieven kunnen zich tot 15 oktober aanmelden met een filmpje van drie minuten om kans te maken op de prijs.

Het meest spraakmakende leefbaarheidsproject of -initiatief voor het platteland van de toekomst, wint de Henk Aalderink-prijs. Die prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en publiciteit. Om deel te nemen is een filmpje van drie minuten nodig en moeten projecten voldoen aan een aantal eisen.

Kort samengevat zijn dit ze: Het winnende project is vernieuwend en realistisch en heeft als doel de leefbaarheid te vergroten. Het geeft antwoord op problemen waar het platteland nu en in de komende jaren mee te maken heeft. Het is geïnitieerd en wordt gedragen door een groep samenwerkende en enthousiaste mensen. Het biedt een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk en is te 'kopiëren' door andere initiatiefnemers. Het levert een bijdrage aan de strategische doelstellingen van de P-10. Eind november maakt de jury de winnaar bekend.
Zie ook: www.p-10.nl.

Lezingen Earnewâldster Rûnte

EARNEWALD - De Earnewâldster Rûnte, opgericht in 2000, is een werkgroep van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld, met als doel om nieuwe theologische inzichten/ontwikkelingen dichter bij de mensen te brengen. Het komende seizoen staat het thema 'Geloof én/of ongeloof' centraal.

Op 19 september houdt Rick Benjamins als eerste zijn lezing met als titel 'Religie in nieuwe vormen en gedaanten'. Rick Benjamins zal toelichten hoe, volgens hem, het vrijzinnig gedachtegoed haar plaats heeft in een postmoderne context.

De volgende lezingen zijn op:
24 oktober 2017: Dr. Taede Smedes Religie voorbij geloof en/of ongeloof.
21 november 2017 Ds. Bram Bregman Van angst-kerk naar een kerk van lief-hebbers|
9 januari 2018 Dr. Sytze Ypma Boven is het onnodig stil.
6 februari 2018 Welmoed Vlieger Kierkegaard over het wezen van de vrijheid.
6 maart 2018 Dr. Heine Siebrand Ongeloof – de overtreffende trap van geloof.

De zes lezingen worden gehouden in de Gereformeerde kerk, Wiidswei 6 yn Earnewâld. Elke keer op dinsdagavond en het begint om 19.30 uur.
Intekening voor het seizoen kan door € 35,00 over te maken op rekeningnummer NL 62 RABO 0132743051 op naam van 'Frysk Oek. Wurkferbân', Aldwâld, (met vermelding van uw adres en postcode, Losse verkoop: € 8. Contactadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld. T: 06 – 20600409. Email: tine.vanminnen@kpnplanet.nl

Dokkum even terug in de Middeleeuwen

Middeleeuwse toestanden met een schavot in het centrum van Dokkum. Foto: Klaas Rozema

DOKKUM - Terug in de sfeer van de middeleeuwen: een onderdeel van de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Wie zich zaterdag niet correct gedroeg in de ogen (en oren!) van het bevoegd gezag, kon in een schavot belanden en zelfs een hand worden 'afgehakt'!

Het was één van de succesvolle onderdelen van de activiteiten, die vooral in de loop van de zaterdagmiddag steeds meer belangstellenden trokken. Dit mede doordat het weer zich veel beter hield dan was verwacht. Zodoende kwam er iets meer publiek dan vorig jaar: ruim 60.000 mensen.
Alleen vrijdagavond tijdens de 'Night of the Praams' regende het eerast pijpenstelen. "Toch werd dit concert goed bezocht, al waren er wel iets minder mensen dan vorig jaar", aldus voorzitter Jan-Michiel van der Gang. Hij kijkt zeer tevreden terug op de zevende editie van dit festival.

Het doel van de organisatie om ook overdag meer mensen te trekken is bereikt. Beide dagen was het mooi weer en enorm druk in Dokkum. Ook de keus voor een tweede podium op de Markt pakte goed uit. "Dat was een 'boppeslach'. De Markt werd drukbezocht, waardoor het publiek zich door de hele stad verspreidde. Het uitbreiden van het 'Foodfestival' bleek ook een succes. Er zijn goede zaken gedaan. Het reuzenrad draaide overuren en de eerste speciaal-bier-proeverij zorgde ervoor dat de Grote Kerk vol was. De openluchtdienst was dit jaar mede dankzij het mooie weer een groot succes."

De voorzitter en burgemeester Marga Waanders loven de inzet van de vele vrijwilligers. De vijf pijlers van het festival – lekker eten, muziek, historisch theater, spectaculaire activiteiten en bijzondere schepen – blijven ook volgend jaar. Over nieuwe activiteiten wordt al nagedacht.

'Dag van de natuur' in De Sûkerei

Het gewicht raden van pompoenen, is één van de onderdelen. Foto: Ingezonden

DAMWALD - Zaterdag 16 september organiseert openluchtmuseum de Sûkerei in Damwâld weer de 'Dag van de natuur'. Er is een veelzijdig programma.

Er komen boogschutters, vogelopvang De Fûgelpits en de dierenambulance, een eendenkorfvlechter laat zijn ambacht zien, de bokkekar maakt ritjes over het terrein, je kunt de gewichten raden van reuzenpompoen, geitenkaas kopen, speciale kruidenthee proeven en nog veel meer.

Tevens kunt u het eigen 'Sûkereike' (cichoreikoekje) en de bijzondere cichorei-koffie kopen en uitproberen. Aan natuurproducten met cichorei wordt een heilzame werking toegeschreven.
Natuurlijk zijn ook de cichoreidrogerij, de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen op deze dag te bezichtigen. Alle vrijwilligers zijn sfeervol gekleed in de tijd van toen.

U bent van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur op deze speciale themadag. Openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld. Meer informatie op www.sukerei.nl.

'Sûkerei' is de Friese naam voor 'cichorei', een plant waarmee onder andere imitatie-koffie kan worden gemaakt. In de Tweede Wereldoorlog werd dit veel gedaan, omdat echte koffie in de loop van de oorlog niet meer te koop was, dan wel niet meer betaalbaar voor de 'gewone' man en vrouw.

Leerhuis Olterterperkring: acht thema's

BEETSTERZWAAG - Het 'Fries Leerhuis Olterterperkring' houdt komend seizoen 19 bijeenkomsten, waarvan overigens niet één in Olterterp. Het gaat om zestien bijeenkomsten in de Buorskip in Beetsterzwaag en drie in het Karmelklooster in Drachten. Er worden in totaal acht (religie-)thema's besproken.

De eerste bijeenkomst, maandag 25 september, is een voordracht van dichter-verteller Peter Vermaat over Franiscus van Assisi (1181-1226): 'Francesco, het verhaal van een middeleeuwer'. De thema's dit jaar Het kwetsbare leven, Het mysterie van het Koninkrijk in gelijkenissen van Mattheüs, Joodse literatuur, Franz Rosenzweig nu, Bijbel en Koran, Apocalyptiek - de eeuwen door; Een andere catechismus, en: Synagogepad: met Jan Roest naar Amsterdam.
www.olterterperkring.nl.

Vandaag afscheid van Rients Gratama

LEEUWARDEN/DRACHTEN - Cabaretier, tekstschrijver, docent, zanger en acteur Rients Gratama is vrijdag op 85-jarige leeftijd in ziekenhuis MCL in Leeuwarden overleden. Hij was al geruime tijd ziek, maar ook nog steeds actief.

Vanmiddag, woensdag 13 september, is het afscheid in de Harmonie in Leeuwarden, daarna volgt de crematie in Marsum, met alleen naaste familie en vrienden.
Oud-directeur Roel Oostra (96) van schouwburg De Lawei in Drachten heeft warme herinneringen aan Rients "Fan 1963 ôf hat er, sa lang't ik direkteur wie fan de Lawei, al syn foarstellingen earst hjir spile. Dêr wiene al syn premjêres, 25 jier lang."

Oostra hoopt dat er iemand opstaat om de mooiste teksten en liederen van Gratama te bundelen. "Hy hat prachtich wurk skreaun."

Inspiratiefestival LF2018 in Feanwâlden

FEANWALDEN - Voor het 'Inspiratiefestival LF2018 Noordoost Friesland', op maandag 2 oktober in Feanwâlden, zijn nog enkele plaatsen vrij. Het gehele programma richt zich op de toeristische sector in noordoostelijk Fryslân en duurt van circa 16.00 tot na 22.00 uur (borrel), maar één dagdeel bijwonen kan ook.

Het doel is kennis te delen en elkaar te inspireren. 's Middags zijn er onder andere presentaties van Leeuwarden-Fryslân 2018 en Merk Fryslân over de laatste stand van zaken. 's Avonds gaat u het gesprek aan met organisatoren van diverse projecten.

Tussendoor is er voldoende tijd om te netwerken. Komt u beide dagdelen? Dan staat er rond 18.00 uur een hapje voor u klaar. Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht en kan via www.rmtnof.nl.

Paardenfeest bij Harinxma State

BEETSTERZWAAG - Het nest op landgoed Harinxma State is leeg. De ooievaars hebben het veld geruimd voor een ander schouwspel: dat van de eeuwenoude samenwerking tussen mens en paard. 'Opperstalmeester' Joop de Ruiter leidt u door het programma van een zeer gevarieerd hippisch evenement.

Udo de Haan vdemonstreert de kunst van het mennen. Amazone Joyce Haaijer geeft een dressuurdemonstratie en sluit af met een kür op muziek. Zeventien ruiters beëindigen een 'vierdaagse' tocht vanuit Zwolle in Beetsterzwaag.

Er zijn rondleidingen met de Jan Plezier. Gidsen vertellen onderweg over de landgoederen van Beetsterzwaag en Olterterp. Kinderen kunnen er ponyrijden. Dit alles en veel meer zondag 24 september, van 14.00 tot 17.00 uur.

Cursussen SeniorWeb Burgum van start

BURGUM - SeniorWeb Burgum houdt op zaterdag 23 september weer een inschrijfochtend voor computercursussen. Deze inschrijfochtend is van 11.00 uur tot 12.30 uur in de Openbare Bibliotheek, Schoolstraat 27 in Burgum.

De ochtend is bedoeld voor alle veertigplussers die óf voor het eerst met de computer aan de slag willen óf die wat meer willen weten. Er worden diverse cursussen gegeven. Cursussen voor de computer, de laptop maar ook cursussen voor iPad en Tablet.

De cursussen worden doorgaans klassikaal gegeven. Hebt u echter specifieke vragen dan kunt u zich inschrijven voor een cursus LesOpMaat. Dit is een cursus die individueel wordt gegeven en precies op uw wensen is afgestemd.
Nieuw dit seizoen zijn onze workshops. Dit zijn korte cursussen (1 of 2 dagdelen) waarin u over een bepaald onderwerp meer te weten kunt komen. Hierbij valt onder andere te denken aan: smartphone, foto's, fotoalbum maken en Whatsapp (zie ook onze advertentie elders in dit blad).

Op de inschrijfochtend wordt een overzicht gegeven van alle cursussen die vanaf begin oktober worden gegeven. Docenten zijn dan aanwezig om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. Wanneer u zich nu inschrijft voor één van onze cursussen wordt u bovendien een gratis (jaar)lidmaatschap van SeniorWeb aangeboden. Kijk op https://burgum.seniorweb.nl wat SeniorWeb allemaal te bieden heeft. U bent van harte welkom op zaterdag 23 september. Natuurlijk is alles vrijblijvend, het verplicht u tot niets.

Nieuwe eigenaar Wijma Haarden

Profiteer nu van voordelige showroommodellen

Harrie Nuveld bij de allernieuwste speksteenhaard die zestig procent op hout bespaart. Foto: Klaas Rozema

DE WESTEREEN - Op 1 augustus heeft Harrie Nuveld Wijma Haarden in De Westereen overgenomen. "Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging. Wijma Haarden is een zaak met veel kennis en de beste merken," aldus Nuveld.

Twee jaar geleden werd de showroom aan de Suder Stasjonsstrjitte geopend als filiaal van de Kachelspecialist, met Nuveld als bedrijfsleider. "Maar Wijma is al jarenlang een begrip in de regio, op het gebied van kachels en haarden. Bij ons kan men terecht voor onderhoud aan kachels en rookkanalen, aanschaf en plaatsing. Daarbij voorzien wij iedereen graag van een gedegen advies."

Wijma haarden heeft kachels en haarden in alle soorten en maten. "Er is een kachel in elke prijsklasse: van simpele basismodellen tot de nieuwste speksteenkachels. Ook hebben wij gas-, elektrische, en pelletkachels in ons assortiment. Die laatste zijn zeer duurzaam en met de huidige subsidie ook erg voordelig in aanschaf. Hulp nodig? Maak gerust gebruik van onze kennis. Wij vertellen graag over onze passie!" Wijma Haarden is onder andere dealer van het kwaliteitsmerk Moretti Fire.

Nog op zoek naar een nieuwe kachel? Profiteer dan van grote kortingen op diverse showroommodellen. "Wij moeten ruimte maken voor alle nieuwe modellen, daarom gaan onze showroommodellen voor een prikje weg. Maar wees er snel bij, want op is op!" raadt Nuveld aan.

www.wijmahaarden.nl | 0511-233040

Nieuw magazine over Burgum in de maak

Leuke ideeën, foto's of verhalen? Laat je horen!

Op zoek naar nieuwe vorm en inhoud van het nieuwe Burgum-magazine. Foto: Foto: Monique Dijksman

BURGUM - Achter de schermen wordt inmiddels alweer gewerkt aan een nieuwe editie van het Burgum heeft meer-magazine. Aline Sprokkereef vertelt: "We hebben zo ontzettend veel leuke reacties gehad op de eerste uitgave, dat we nu zeer gemotiveerd aan een nieuw en fris blad beginnen."

"Wij zijn als ondernemers trots op ons dorp. Hier is altijd iets te doen en dat willen we met elkaar delen door het Burgum heeft meer magazine. De eerste uitgave is zeer enthousiast ontvangen. Inwoners waardeerden het om over hun eigen dorp te lezen en toeristen gebruikten het om meer te weten te komen over de omgeving. Campings gaven aan dat de bladen haast niet aan te slepen waren.

Het nieuwe blad zal nog uitgebreider worden dan het vorige. Dat houdt in dat we, naast artikelen waarin ondernemers vertellen over hun passie, veel aandacht zullen besteden aan alles wat de mensen in Burgum bezighoudt: leuke onderwerpen voor verhalen, mensen, de omgeving en achtergronden. Burgum heeft meer magazine wordt van de ondernemers en de inwoners samen. Alle ideeën zijn dan ook welkom. Wie een idee heeft kan het insturen via het formulier op www.burgumheeftmeermagazine.nl.
De initiatiefnemers doen alle werkzaamheden op vrijwillige basis, het blad wordt gemaakt door professionele vormgevers en ontwerpers. Het zal weer een mooi bewaarexemplaar worden, maar dan in een fris jasje. Wat blijft is de leesbaarheid en de waarde voor de regio." Burgum heeft meer magazine komt in het voorjaar van 2018 uit.

Lessen cultuurcentrum de Wâldsang beginnen weer

Leerlingen op weg naar hun muziekles. Foto: Ingezonden

BUITENPOST - Van Burgum tot Kollum en van Surhuisterveen tot Damwâld zijn afgelopen week de muzieklessen bij de Wâld-
sang-docenten weer begonnen.

Met de gitaar op de rug of instrumentkoffer achterop, fietsen leerlingen naar hun docent in een van de vele les-locaties in dorpen in Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Kollumerland en Achtkarspelen. De een net begonnen, de ander al jaren op les. En in Buitenpost werden zij ontvangen in de onlangs fraai opgeknapte leslocatie.

Aanmelden voor vrijetijdslessen kan overigens het gehele jaar door via de website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl, om er een instrument te leren spelen en/of deel te nemen aan een van de popbands, koren of ensembles. Keuze genoeg voor jong en oud!

Het is feest bij Laminaat Outlet Friesland

Vijfjarig jubileum wordt uitbundig gevierd met aantrekkelijke prijzen en gratis extra's

Er is genoeg keuze bij Laminaat Outlet Friesland van Hylco Procé. Foto: Klaas Rozema

LEEUWARDEN - Precies vijf jaar geleden is Hylco Procé zijn winkel begonnen aan de Tijnjedijk 81 in Leeuwarden met laminaat en pvc vloeren. Laminaat Outlet Friesland is uitgegroeid tot een winkel van formaat. Wekelijks worden er kwaliteitsvloeren verkocht. En dat niet alleen in Friesland maar door heel Nederland.

Laminaat Outlet Leeuwarden biedt een uniek concept. De keuze en de voorraad maken de zaak tot een succes. Altijd geldt: gratis plinten en ondervloer bij alle laminaat, en er is keuze uit ruim 300 soorten vloeren.

Laminaat en pvc vloeren zijn de trends van nu. Deze zijn bijna niet meer te onderscheiden van echte houten vloeren. "De designs zijn zo geweldig mooi! En de kwaliteiten zijn in de loop der jaren enorm verbeterd," vertelt eigenaar Hylco Procé

Het assortiment bestaat voor tachtig procent uit een vaste collectie, en voor twintig procent uit partij-aanbiedingen.

"Voor elke klant hebben wij de juiste vloer, zo kunt u al een laminaatvloer kopen vanaf 4.99 per m2, inclusief gratis plinten en ondervloer en inclusief btw. Kijk en vergelijk en bespaar tot honderden euro's zeggen wij altijd tegen onze klanten. Bij een bouwmarkt hebben wij onderzoek gedaan en constateerden wij dat u voor een plakplint 4.99 moet betalen en voor een ondervloer 1.99 per meter. Bij ons krijgt u dit gewoon gratis bij laminaat, geweldig toch?"

Inmiddels heeft Procé ook een winkel in Heerenveen en is hij druk bezig met een derde winkel. Op verzoek worden vloeren gratis ingemeten, en ook legservice behoort tot de mogelijkheden: "Wij bieden een compleet concept aan onze klanten."

Het vijfjarig jubileum wordt uitbundig gevierd met extra aantrekkelijke prijzen en veel gratis opties. "Bij aankoop van een vloer vanaf 40 m2 ontvangt u veel gratis extra's: gratis plinten, gratis ondervloer, gratis bezorgen in de regio, gratis opslag voor latere afname, gratis droogloopmat, gratis inmeten, gratis kamerbezem en een gratis vloerkleed. Hier kan geen bouwmarkt tegen op! Wij heten u van harte welkom in onze winkels, profiteer als nooit tevoren!"

Marjan Beijaard-Hopman wint camera

Fotowedstrijd Actief Media en Fotoshop Bekkema

Anne Bekkema en Marjan Beijaard-Hopman met de winnende foto. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - "De objectieve jury in de persoon van Hester Terluin heeft de foto van Marjan Beijaard-Hopman als beste beoordeeld," aldus Anne Bekkema van Fotoshop Bekkema. Beijaard-Hopman won een digitale camera, de Kodak FZ152.

Diverse creatieve inzendingen kwamen binnen na de oproep van Actief Media en Fotoshop Bekkema. De bedrijven organiseerden samen een fotowedstrijd in de zomervakantie, waarin deelnemers werden uitgedaagd om samen met Weekblad Actief op vakantie te gaan en een zomerse foto met de krant te maken.

De creatieve inzendingen werden afgedrukt en kwamen in de etalage van de winkel aan het Moleneind in Drachten te hangen. De foto van Beijaard-Hopman werd uitgekozen vanwege de eenvoud en originaliteit. Ze maakte een foto van Weekblad Actief als aangespoelde flessenpost. Ze was zeer verrast en blij met haar prijs. "Alle inzenders worden hartelijk bedankt!" aldus Bekkema. "Zij kunnen nu een afdruk van hun eigen foto ophalen."

Nog meer zomerfoto's afdrukken? Dat kan simpel en snel met behulp van Kioskgifts. Daarmee maak je heel gemakkelijk een klein fotoalbum met acht tot zeventig foto's. Samenstellen kan in de winkel, maar ook thuis. Binnen een paar minuten is het album klaar. "Geen excuus meer om vakantiefoto's ongezien op de harde schijf te bewaren!" vertelt Bekkema enthousiast.

www.fotoshopbekkema.nl

Foppe in bed voor Foppe Fonds

Paul Christiaan Bos, Foppe de Haan en Dirk v.d. Meulen. Foto: Ingezonden

ALDTSJERK - Foppe de Haan heeft vorige week onder grote belangstelling zijn eigen lijn dekbedovertrekken, op basis van de werken van befaamd kunstenaar Paul Christiaan Bos, onthuld op Landgoed De Klinze.

Dirk van der Meulen, van landgoed de Klinze in Aldtsjerk, bracht Foppe de Haan en Paul Christiaan Bos samen en zal de kunstzinnige dekbedovertrekken in zijn Meulen en Baarsma winkels gaan aanbieden. Van ieder verkocht dekbedovertrek gaat een deel naar de Foppe foundation. Op deze manier wordt de titel van de tentoonstelling: 'Wegdromen in De Klinze in de werken van Paul Christiaan Bos', werkelijkheid. De eerste proefontwerpen zullen te zien zijn op de tentoonstelling 'Wegdromen in De Klinze'. In deze tentoonstelling worden bijzondere schilderijen van Paul Christiaan Bos getoond. De tentoonstelling zal in de maand september, elke zaterdag- en zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur, te bezichtigen zijn op landgoed de Klinze aan de van Sminiaweg 36 te Aldtsjerk. Iedereen is van harte welkom!

Buurtkamer

DE WESTEREEN - Andere mensen ontmoeten is heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. De Buurtkamer biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

Dit is een initiatief van Stichting Welzijn het Bolwerk en Stichting AanZet. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en 12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs aan de Sportloane 2B in De Westereen. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Ga voor meer informatie naar www.debuurtkamer.com of neem contact op via Stichting Welzijn het Bolwerk: 0519-29 22 23.

Dekbedovertrek
Foppe de Haan

ALDTSJERK - Voetbaltrainer Foppe de Haan heeft vorige week onder grote belangstelling zijn eigen lijn dekbedovertrekken, op basis van de werken van befaamd kunstenaar Paul Christiaan Bos, onthuld op Landgoed De Klinze.

Foppe en Paul Christiaan hebben gemeen dat Foppe werkt met gehandicapte kinderen via zijn Foppefonds en Paul zelf een gehandicapt kind is geweest. Dirk van der Meulen, van landgoed de Klinze in Aldtsjerk, bracht de twee samen en zal de kunstzinnige dekbedovertrekken in zijn Meulen en Baarsma winkels gaan aanbieden. Van ieder verkocht dekbedovertrek gaat een deel naar de Foppe Foundation.

De eerste proefontwerpen zijn te zien op de tentoonstelling 'Wegdromen in de Klinze'. Hierin worden bijzondere schilderijen van Paul Christiaan Bos getoond. De tentoonstelling is in september, elke zaterdag- en zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur, te bezichtigen op de Klinze aan de van Sminiaweg 36 in Aldtsjerk.

Wagenpark Algra
met Renaults ABD

DRACHTEN/URETERP – Vrijdag 1 september is een groot deel van het wagenpark van Grondverzetbedrijf Gebr. Algra uit Drachten vernieuwd.

Het Friese bedrijf, landelijk actief in onder andere de wegenbouw, heeft daarbij gekozen voor 23 nieuwe Renaults. Deze zijn geleverd door ABD Renault Drachten. Symbolisch overhandigde Willem Baron onder toeziend oog van de genodigden één van de 23 sleutels aan de gebroeders.

Ouderen oefenen

DRACHTEN - In oktober start ZuidOostZorg/Sûnenz met fysiotherapiepraktijken Moleneind en De Oppers in Drachten het OTAGO-oefenprogramma.

Het is een effectief programma voor thuiswonende ouderen, waarbij beenspierkracht, evenwicht en lenigheid worden geoefend met oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven, op visite te kunnen gaan en hobby's uit te kunnen voeren. Meer informatie op www.sunenz.nl

Earlik Ite

OENTSJERK - Sinds kort is de keuken van dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk overgenomen door Earlik Ite. Hierdoor kan elke dag lekker gegeten worden in het dienstencentrum.

Jeroen Drenth, eigenaar van Earlik Ite: "We maken vers bereide maaltijden met producten uit de regio zonder kleur-, geur- en smaakstoffen en gebruiken bakjes, die gemaakt zijn van het afval van suikerriet."

NOFlike cadeaubon

DOKKUM - De aanmeldtermijn voor bedrijven en winkels in Noordoost-Fryslân om inleverpunt te worden voor de nieuwe NOFlike cadeaubon is enkele weken verlengd.

Op de website www.noflike.nl blijft het ook mogelijk voor ondernemers om zich later bij het initiatief aan te sluiten. De NOFLike Cadeaubon is verkrijgbaar in 10, 25 en 50 euro. Verder start binnenkort ook het spaarprogramma voor de NOFlike cadeaubonnen voor alle inwoners van Noordoost-Fryslân.

Birwa Tours: voor de meest diverse vervoerswensen

Willem Beijaard van Birwa Tours met het net verkregen ISO-9001:2015 certificaat. Foto: Klaas Rozema

Naam: Willem Beijaard
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Damwâld
Functie binnen het bedrijf: Chauffeur en ondernemer in spé

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?
Birwa Tours is een familiebedrijf en bestaat ruim 45 jaar. Het bedrijf is gevestigd in Damwâld en verricht haar activiteiten door heel Europa. Doordat wij een allround touringcar bedrijf zijn, kunt u bij ons terecht voor de meest uiteenlopende vervoerswensen. Of het nou gaat om een kleine of grote groep, een dagtocht of een meerdaagse reis, wij maken voor u een reis op maat. Maar wij doen meer. Ook voor een groepsreis, schoolreis, festival of concert kunt u bij ons terecht. Met een uitstekende service tegen een scherpe prijs vervoeren wij u graag over de weg.

Waar bent u het meeste trots op?
Wij zijn het meeste trots op het team dat achter Birwa Tours staat. Mede door het team hebben we bereikt wat we tot nu toe wilden bereiken. Ook op ons wagenpark waar we behoorlijk in hebben geïnvesteerd, zodat het voldoet aan alle huidige milieu-eisen en ingezet kan worden voor vele doeleinden. Wij hebben aan onze kwaliteit gewerkt en het ISO 9001:2015 keurmerk kort geleden behaald.
Waarin onderscheidt u zich van andere reisorganisaties?
Bij ons staat de klant centraal, wij luisteren naar de wensen van de klant en indien nodig vullen wij de wensen van de klant aan. Voor onze dagtochten en meerdaagse reizen zorgen wij er voor dat de klant zorgeloos op reis kan en niet voor verrassingen komt te staan. Ook trainen wij onze chauffeurs op het rijcomfort, waardoor de passagier comfortabel en veilig wordt vervoerd.

Grootste uitdaging en kans?
Goed in te spelen op de snel veranderende markt is voor ons een grote uitdaging. Wij zien onze grootste kans door meer naamsbekendheid te maken, mee te gaan met de tijd en verantwoord te groeien.

Wat is uw toekomstvisie?
Wij willen ons ontwikkelen tot een zeer goede dienstverlener in het personenvervoer, tevens ons reisbureau dusdanig te ontwikkelen om beter in te kunnen spelen op de wensen van de klant.

Beste ondernemerstip?
Als je doet wat je altijd deed, krijg je hetzelfde wat je altijd kreeg. Blijf vernieuwen en kijk vooruit.

Eerste Biertest in 't Smelnehûs Drachten

De winnaar van de 'Biertest Drachten' krijgt het gouden bierviltje en mag zich bierkenner van Drachten en omstreken noemen. Foto: Gerard Boersen

DRACHTEN - in Grandcafé-restaurant 't Smelnehûs aan het Moleneind in Drachten vindt zaterdag 16 september de eerste editie van 'Biertest Drachten' plaats.

Tijdens deze avond, die start om 20.00 uur, krijgen de deelnemers vier pilseners en vier speciaalbieren blind voorgeschoteld en moeten ze raden welke bieren het zijn. Het evenement staat onder leiding van internationaal biersommelier en chefkok Arvid Bergström.

De winnaar wint het gouden bierviltje en mag zich een jaar lang dé bierkenner van Drachten en omstreken noemen. De Biertest is een initiatief van Werner Bergsma en Wilmer Woudwijk. Laatstgenoemde is eigenaar van brouwerij Koningshert.
"Het moet vooral een gezellige avond worden, waarop familie, vrienden, collega's en andere bierliefhebbers tegen elkaar strijden, maar daarnaast ook meer leren over de verschillende bieren en hapjes. Een evenement voor echte bierliefhebbers dus", aldus de initiatiefnemers uit Drachten.

Ronald McDonald Hoeve

"We zijn heel blij dat een aantal lokale partners en sponsoren zich aan dit evenement hebben verbonden. Samen met hen willen we Drachten de komende jaren op de 'bierkaart' zetten en hopen dat het een jaarlijks terugkerend event gaat worden.
Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop wordt geschonken aan de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag."

Deelnemers boven achttien jaar kunnen meedoen.

Op de website 'biertest.frl' en de Facebookpagina Biertest Drachten is meer informatie te vinden en kunnen tickets worden gekocht. Prijs tickets: 22 euro per persoon.
www.biertest.frl.

Peuter Sport- en Spel-ochtend Burgum

BURGUM - Op woensdag 20 september vanaf 9.00 uur vindt wederom het succesvolle en sportieve evenement voor peuters plaats in Burgum.

De Peuter Sport- en Spelochtend wordt georganiseerd door het Heit en Mem Café Burgum, in het kader van de Nationale Sportweek. Gastspreker en begeleider is Hans Stroes, dé basislegger van het huidige beweegonderwijs op basisscholen. Hij is een kenner als het gaat om motoriek bij jonge kinderen. Alle kinderen van twee tot vier jaar zijn onder begeleiding welkom. Dit sportieve evenement is in Sportcomplex De Wetterstins, Lauermanstraat 16B in Burgum. Om 9.00 uur is de inloop, vanaf 9.30 uur zal Hans Stroes beginnen en daarna zullen de kinderen spelen-sporten onder zijn begeleiding. Er wordt ook drinken en fruit verzorgd voor deze sportieve kanjers.

Pronkjuweel
Roordastate

WERGEA – Roordastate in Wergea is één van de weinige states die Friesland nog heeft. Deze is ook te bezichtigen. Het werd echter jarenlang verwaarloosd en verstoken van nodig onderhoud. De state dreigde zelfs plaats te moeten maken voor bungalows.

Het was 1774, toen Reinold Popma Clevering dit pand Roordastate liet bouwen en inrichten voor drie kleinkinderen: Janke, Reinoldus en Johan de Schiffart. Voor alle drie was 'pake' als voogd benoemd.

Wie hier voor het eerst naar binnen stapt (via forse stoeptreden), heeft meteen het gevoel dat de tijd hier sinds 1900 heeft stilgestaan: zo mooi en stijlvol ziet het interieur er uit. Dit bestaat uit een entreehal, een achttiende eeuwse en een negentiende eeuwse kamer met bijpassend meubilair, een achttien meter lange gang, nog twee kamers, een keuken, een bijkeuken, een trapopgang met trap naar boven, twee toiletten, een kantoor, een vergaderzaaltje van vijftig vierkante meter (voor maximaal dertig personen), een kelder, een boekwinkel en een expositieruimte met een tegelexpositie met circa honderd soorten tegeltjes. Kortom: de moeite van het bezichtigen zeker waard. Het is woensdag tot en met zondag open, van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Ald Slotwei 1-5, Wergea. Zie ook de website www.aldslot.nl

Cursus Theologische Vorming

BUITENPOST - De cursus Theologische Vorming in Buitenpost van de Protestantse Kerk (PKN) begint dinsdagmiddag 19 september.

De kerk biedt religieus geïnteresseerden een verantwoorde wijze om zich te oriënteren, verbreden, verdiepen, verkenning en leren zelfstandig na te denken over vraagstukken van geloof en zingeving. De cursus wordt gegeven in een blok van tien middagen, waarop per middag twee docenten ieder een lesuur van 75 minuten voor hun rekening nemen. Het eerste blok is op de dinsdagmiddagen van 19 en 26 september, 3, 10 en 17 oktober en van 31 oktober 7, 14, 21 en 28 november in kerkelijk gebouw de Schakel, vanaf dinsdagmiddag 19 september van 14.00 uur tot 16.45 uur. Inlichtingen en aanmelding bij studieleider drs. E. Jongstra uit Blije (0519-562732) of tgvvvbtp@gmail.com.

Cursus digitale vaardigheden

DE WESTEREEN - Bibliotheek De Westereen start dit najaar een nieuwe cursus digitale vaardigheden op maat.

Tegenwoordig kunnen we bijna alles online kopen of regelen. Digitale vaardigheden zijn daardoor een must geworden. Het is steeds vaker niet alleen leuk om online te zijn, maar ook noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de overheid die steeds meer overstapt naar digitale communicatie. Dat is niet voor iedereen even eenvoudig

Dus of cursisten nu graag Marktplaats willen ontdekken of Facebook, of ze nu graag foto's willen bestellen, of willen leren e-mailen: ze leren wat ze willen tijdens de basiscursus digitale vaardigheden. Dit is een nieuw soort cursus, die Bibliotheken Noord Fryslân samen met het Friesland College aanbiedt. De cursus is een proef en start eerst in Sint Annaparochie en De Westereen.

Elke cursist wordt gekoppeld aan een digitaalmaatje. Deze vrijwilligers begeleiden de cursisten één op één. De cursist geeft bij het digitaalmaatje aan wat hij of zij graag wil leren en daar gaan ze vervolgens samen mee aan de slag. De cursus bestaat uit twaalf delen en vindt plaats in de Bibliotheek. Cursisten kunnen hun eigen laptop of tablet meenemen, maar in de Bibliotheek staan ook computers die ze kunnen gebruiken.
De cursus op maat is gratis en start in De Westereen op woensdag 20 september om 9.30 uur. De bijeenkomsten vinden vervolgens elke woensdag (tot en met 13 december) plaats van 9.30 tot 12.00 uur. Aanmelden kan in de Bibliotheek of telefonisch: 088-1656123.

Zing mee met Grootkoor Friesland

Zangeres Elske DeWall werkt mee aan het kerstproject van Grootkoor Friesland. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Grootkoor Friesland start op zaterdag 16 september een nieuw kerstproject, met een aantal koorrepetities verdeeld over de maanden september tot en met december, met als afsluiting twee bijzondere kerstconcerten in Schouwburg De Lawei en de Flambou.

De repetities worden gehouden in de Zuiderkerk, De Drift 46 in Drachten van 9.30 uur tot 12.30 uur. Het Grootkoor staat onder leiding van de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. De overige repetitiedata zijn: zaterdag 14 oktober, 4 en 18 november en 2 december. De kerstconcerten zullen plaatsvinden op 14 december in de Flambou in Surhuisterveen en 21 december in schouwburg De Lawei in Drachten. Zingt u graag? Dan bent u van harte welkom in het Grootkoor Friesland. Het koor is bestemd voor dames en heren vanaf achttien jaar uit de hele provincie. Momenteel telt het Grootkoor Friesland zo'n 150 koorleden.

Er is dit kerstproject gekozen voor een grote verscheidenheid aan muziek met ook nieuwe koorwerken, dat iedereen zal aanspreken. De begeleiding is in handen van de zeer bekwame organisten en pianisten Rob van Dijk en Martin Zonnenberg. Als speciale solisten voor het kerstconcert in De Lawei zijn uitgenodigd de bekende zangeres Elske DeWall en brassband Pro Rege.
Voor meer informatie zie www.grootkoor.nl

ít Koartling presenteert de spin

BUITENPOST - Sociaal-cultureel centrum 'it Koartling' geeft dit najaar de spin als eerste de hoofdrol in het nieuwe programma 'Mens & Omgeving' .

Zo kan vanaf de website www.itkoartling.nl een 'spinnenzoekkaart' worden gedownload. Op donderdagavond 26 oktober kan men een kijkje nemen in de boeiende wereld van de spin. Spinnendeskundige drs. Peter Koomen voert je dan mee door de ­realiteit van dit huis- en tuindiertje. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is in september een kleurwedstrijd gehouden. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Kom Erbij Festival, eind september in 'it Koartling'.
Verder wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Iedereen kan voor 14 oktober maximaal drie van zijn of haar mooiste spinnenfoto('s) inzenden.

'Mademoisselle Chanel' in De Lantearne

SURHUISTERVEEN - In De Lantearne aan de Jan Binnneslaan 49 in Surhuisterveen is op 16 september om 20.00 uur de voorstelling 'Mademoiselle Chanel' te zien van en door Inez Timmer.

'Mademoiselle Chanel' is een solomusical van en door Inez Timmer, over het leven en werk van Coco Chanel. Met verbazingwekkende onthullingen over de duistere zijde van deze geniale modeontwerpster. Gabrielle 'Coco' Chanel was de eerste vrouwelijke modeontwerper die met stijl, tijdloze elegantie, maar ook gewetenloos en met ijzeren discipline een wereldimperium creëerde. Inez Timmer, internationale musical-actrice, theatermaakster en zangeres, speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. Kaartverkoop via reserverenchanel@gmail.com of via 06-15179807 of direct bij de Lantearne.

Festival met achttien koren in Surhuisterveen

Leden van de werkgroep (v.l.n.r.): Lutske Pilat, Tiny van der Brink, Jantine Wiersma, Petra Kuhn en Wander Hoen, die ook optreden. Foto: Klaas Rozema

SURHUISTERVEEN - Tientallen zingende mannen en vrouwen verzamelen zich aanstaande zaterdag in Surhuisterveen. Het zijn de leden van maar liefst achttien koren die het publiek gedurende de hele middag zullen vermaken.

Er zijn zes podia in het winkelcentrum en op ieder daarvan treedt om de twintig minuten een koor op. "Het programma is zo opgesteld dat er voor de koren genoeg tijd is om van het ene naar het andere podium te gaan en voor het publiek er continu iets is te zien en te horen", vertelt een van de organisatoren, Jantine Wiersma. Surhuisterveen is vooral bekend als wielerdorp en daaraan moet iets worden toegevoegd, vond de PCS, de Promotie Commissie Surhuisterveen, een aantal jaren geleden. Behalve sportliefhebbers zijn er immers ook veel muziekliefhebbers. Er werd contact gezocht met koordirigente Lutz Pilat en zo ontstond de eerste editie van Korenfestival Surhuisterveen. Zaterdag is alweer de vierde editie.

De animo voor koren om mee te doen is groot. "Sommige koren willen alvast reserveren voor het komende jaar, maar dat doen we niet, om afwisseling te bevorderen", vertelt Jantine Wiersma. "We sturen alle koren tegelijkertijd een uitnodiging en vervolgens krijgen de eerste achttien die reageren een plekje op het festival." De lijst met reservekoren is zo groot dat het bestuur overweegt om volgend jaar extra podia toe te voegen. "Maar daarvoor moeten dan wel vergunningen worden aangevraagd en verkregen."

Het festival is gratis toegankelijk en parkeren kan kosteloos op de parkeerplaatsen in en rond het winkelcentrum. De start van het festival is om 13.00 uur bij Kolkzicht. Om 17.00 uur is daar het slotlied, gezongen door alle koren samen. Kijk voor het volledig programma op www.korenfestivalsurhuisterveen.nl

Spinnen ontmoeten op struintocht

Op de struintocht kan zich een kruisspin laten zien. Foto: Ingezonden

EARNEWALD - Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud en wel in voor avontuur? Trek dan je laarzen aan en ga mee op struintocht door Nationaal Park De Alde Feanen, rond Earnewâld.

Samen met natuurgids Marijke van der Werf staan de deelnemers in het bijzonder stil bij de spinnen die ze onderweg tegenkomen. Huisspinnen, kruisspinnen, herfstspinnen, wolfsspinnetjes… Krijg je er al de kriebels van? Dat hoeft helemaal niet, spinnen zijn namelijk niet eng, maar juist heel interessant. Gewapend met loeppotjes gaan deelnemers tijdens deze excursie op zoek naar spinnen en ze eens even goed bekijken.
Heb jij ze wel eens goed bekeken? Het kan vrijdag 15 september van 15.00 tot 17.00 uur tijdens deze jeugdexcursie van It Fryske Gea. Interesse? Geef je uiterlijk donderdag 14 september voor 15.00 uur op via 0511 - 53 96 18. Deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis (niet-leden betalen € 4,- per persoon).

Small Sail
de Rottefalle

ROTTEVALLE - In het weekend van 15, 16 en 17 september vindt het evenement 'Small Sail de Rottefalle' plaats in en rondom de haven van Rottevalle.

Dit evenement wordt georganiseerd in verband met het 130-jarig bestaan van het skûtsje 'de Rot'. Vanaf vrijdag 15 september ligt de haven vol met bijzondere schepen. Het weekend staat in het teken van muziek met de Piipegaeltsje Sjongers, de Voortvarende Vrouwen, de Broekophâlders, Brassband de Bazuin en Polyphonia, Onstuimig Schuim en straattheater HympHamp. Op de haven is er een oude ambachten- en hobbymarkt.

Op de zaterdagavond is er een Maritiem concert in het MFC it Werflân met optredens van Nanne & Ankie en de Piipegaeltsje Sjongers en een muzikaal verhaal over de Rot met medewerking van Onstuimig Schuim. Zondag is er een schippersdienst in de DG kerk aan de haven, daarna vertrekken de gastschepen via Lits en Leijen. Bij de Leijen wordt een wedstrijd modelskûtsjes gehouden vanaf 13.00 uur. Vanaf het Paviljoen rijdt er een Oldtimerbus v.v. Paviljoen-Haven voor opstappers en publiek. Ook zijn er kinderactiviteiten zoals een poppenkastvoorstelling en klompkesilen. Het hele programma staat op www.derot.nl onder 'Small Sail de Rottefalle'.

Doom/deathmetal Vallenfyre in Iduna

De formatie Vallenfyre schudt Iduna op met doom/deathmethal.

DRACHTEN - Vallenfyre, de doom/deathmetal-formatie rondom Greg Mackintosh (Paradise Lost) heeft onlangs zijn derde langspeler uitgebracht en komt vrijdag 15 september naar Poppodium Iduna.

De band debuteerde in 2011 met het goed ontvangen 'A Fragile King'. Oprichter en Paradise Lost-gitarist Gregor Mackintosh, die hier ook de zang voor zijn rekening neemt, recruteerde Paradise Lost-drummer Adrian Erlandsson en My Dying Bride-gitarist Hamish Glencross. Samen gaan ze voor een vette old school-benadering van het genre, met als belangrijkste invloed de Zweedse scene van eind jaren tachtig. Terwijl Paradise Lost door de jaren heen voor een iets melodieuzere aanpak heeft gekozen, viert de aloude death metal-sound hoogtij bij Vallenfyre, inclusief bulderende grunts, crun-
chy riffs en galopperende drums.

Met 'Fear Those Who Fear Him' levert Vallenfyre hun derde langspeler af. Het album bevat een smakelijke mix van death metal, doom en grind. De muziek, nog steeds geïnspireerd door bands als Hell-
hammer/Celtic Frost, Autopsy, Discharge, Nihilist en dergelijke, heeft een nog rauwere sound dan ooit tevoren, een ultra vunzige gitaarsound en dat gecombineerd met de stem van Greg, maakt het een heerlijk bruut album zonder compromissen.

De aanvang is 20.30 uur.

Familiedag in Museum Dr8888 Drachten

DRACHTEN - Op 17 september is het weer Familiedag in Museum Dr8888 in Drachten. Of eigenlijk is het een Familiemiddag, van half twee tot half vier!

Deelnemers krijgen eerst een rondleiding door tentoonstelling De Stijl en expressionisme in de tropen: Sandberg, Rietveld, Chris en Lucila Engels door meesterverteller Hubert Luymes. Dit alles vanwege 'honderd jaar De Stijl'.
Na deze rondleiding krijgen de bezoekers een workshop met een tropisch tintje in het Atelier. Het is deze zondag de laatste dag van de tentoonstelling.

Kinderen gratis

Tijd van 13.30 tot 15.30 uur. Prijs: Entree museum voor volwassenen, voor kinderen gratis.

Aanmelden: info@museumdrachten.nl of bel: (0512) 515647.

Teken- en schilderlessen in Surhuizum

SURHUIZUM - Tekenen en schilderen geeft ontspanning door inspanning. En wat het belangrijkste is, iedereen kan het leren.

Op dinsdagavond 19 september starten de cursussen weer in het dorpshuis in Surhuizum van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt werken met de materialen van uw keuze. De materialen kunt u bestellen en verkrijgen op de cursus. Er wordt aandacht geschonken aan perspectieftekenen (diepte op dat platte vlak), landschap- en portrettekenen. Er kan gewerkt worden met potlood, pastel, acryl, aquarel en olieverf. Cursisten gaan na verloop van tijd met heel andere ogen naar hun omgeving en de natuur kijken. Ze worden zich bewuster van licht en schaduw en kleurschakeringen die diepte op dat platte vlak kunnen brengen. Belangstelling voor deze cursus? Neem dan contact op met Anja van Huizen, tel. 0511-481730.

Kunstverkoop in Karmelklooster

DRACHTEN - In het weekend van 15, 16 en 17 september is er een kunstverkoop in het Karmelklooster in Drachten.

Volgend jaar zitten de eigenaren alweer vijfentwintig jaar in het Karmelklooster. In deze jaren zijn er maar liefst 29 tentoonstellingen georganiseerd, van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie tot textielkunst. Vaak zijn één of meerdere werken aangekocht voor het klooster. Door lopende tentoonstellingen staan veel van deze werken op dit moment in depot. Het Karmelklooster zal de collectie deels te koop aanbieden en nodigt geïnteresseerden uit om op 15, 16 en 17 september een kijkje te komen nemen. Het gaat onder andere om werken van Boele Bregman, Pieter Pander, Thijs Rinsema, Klaas Koopmans en Pier Feddema. Het Karmelklooster is op deze drie dagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

BURGUM – Op maandag 18 september begint Werkcafé Burgum weer. Het Werkcafé is bedoeld als ontmoetingsplek voor werkzoekenden.

Er worden ervaringen en tips gedeeld, wordt (vak-)kennis ingebracht en inspiratie opgedaan. Regelmatig worden sprekers uitgenodigd. Ben je net je baan kwijtgeraakt of zit je al langer in een uitkeringssituatie? Loop binnen en ontmoet lotgenoten. Werkcafé Burgum wordt eens per twee weken, in de even weken, op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur gehouden in het kantoor van makelaardij Jaap Kingma aan de Elingsloane 17A te Burgum. Voor meer informatie kijk op wurkcafeburgum.nl of Facebookpagina of neem contact op met Jellie Algra, e-mail jalgravdwal@hotmail.com of Pietie Dijkstra, e-mail pietiedijkstra@kpnplanet.nl.

55 / 56

Caravans

www.sibmacaravans.nl In/verkoop en bemiddeling. Toercaravans voor export gevraagd. 0511-541446.

Cursussen

Hardlopen voor beginners, 13-09-2017 t/m 01-11-2017. Voor meer info of opgave: www.loopclubburgum.nl of bel 06-52663884.

Gezondheid

Herbalife, T.M. Reitsma-Bosma, tel. 0511-469955

Landbouw

Ambachtelijke slager Paul van der Kleij, Kollumerzwaag, gespecialiseerd in huisslachting. Tel. 0511-444523, www.huisslachting.nl

Materialen

It Houtstek Kollumerzwaag. Al meer dan 35 jaar dé bouwmarkt met kennis van zaken! Voor al uw hout en bouwmaterialen van fundering tot dak. Kwaliteit, bovendien nog zaag en schaaf service! Tel. 0511-441696 admin@it-houtstek.nl

Muziek

Gitaarles v.d. Werf It Maskelyn Hurdegaryp www.fenderwerf.wordpress.com, 06-21665040. Live muziek nodig? Weimavdwerf.com annovanderwerf@hotmail.com

Personeel aangeboden

G. Veenstra voor uw stucadoorswerkzaamheden tel. 0511-482480 of tel. 06-53234838.

Stalling

Vouwwagens, kleine boten, 06-53196870 Noordbergum.

Winterstalling €14,00 p. m² op afgesloten bewaakt terrein, verw. DHZ loodsen. Reparatie en onderhoud motoren. Warten. 058-2553065 www.kramerswatersportbedrijf.nl

Te huur aangeboden

Aggregaten 40/60 Kva, bouwdrogers, kant/schaftunits, muurzaagmach., rolsteigers, sleuvenzaagmach., sloophamers 220 V, schaft- en toiletwagens, zware sloophamers + compressor 2,5 m3, etc. MAKLO VOF, tel. 0511-473314/0512-364455.

Te koop gevraagd

Schapenwol Wolhandel Douwe Rijpstra VOF Oentsjerk tel. 06-15629006. Sanjesreed 8d Oentsjerk. Wolinname op werkdagen van 8.00 tot 12.00 of op afspraak.

Tot uw dienst

Verhuizingen, emigratie, pianovervoer, inboedelopslag? www.hoekemaverhuizingen.nl, tel. 0511-468028 of 06-53236294.

Pieters Meubelstoffering, het stofferen van eetkamerstoelen, fauteuils, kussens etc. Het vernieuwen van biezen en rieten zittingen, tel. 06-13946218, De Dellen 16 Surhuisterveen.

Klokkenmaker Arnold van der Duim, repareert/restaureert uw klok vakkundig, Oudega, tel. 0512-372927. www.arnoldvanderduim.nl

Vakantie

Senior-Reizen november NEPAL (geen trekkings), info S.J.Zandt, Dokkum, 0519-294309.

Erkend Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J. v.d. Meer Sumar, tel. 0511-521162/06-25541546.

Voor uw tuin

Tuinonderhoud, tuinaanleg, tuinontwerp, snoeiwerk, sierbestrating, minikraanverhuur enz. Vraag vrijblijvend offerte. Wiersma Tuinaanleg & onderhoud Hardegarijp, tel. 06-53546567 of 0511-474553, www.wiersma-hoveniers.nl

Tuinonderhoud. Hoveniersbedrijf P. Douma voor vakkundig snoeiwerk, tuinonderhoud,renovatie. Vraag vrijblijvend offerte. Tel. 0511-543870, www.tuinonderhoud-douma.nl

Voor al uw tuinonderhoud en takkenversnipperen. K. Venema Groenvoorziening, Rinsumageest, 06-52022396.