Weekblad Actief - Editie Midden

7 maart 2018

Weekblad Actief - Editie Midden 7 maart 2018


IJsclubs Feanwâlden houden fakkelwandeltocht

Op 9 maart houden de ijsverenigingen van Feanwâlden en Feanwâldsterwal een fakkelwandeltocht. De tocht gaat onder andere langs het fietspad naast de ijsbaan. Luister via het filmpje naar de oproep van voorzitter Rieuwert Braaksma. Foto: Actief Media

FEANWALDEN - Als er genoeg ijs ligt, wordt er in Feanwalden traditiegetrouw een fakkeltocht georganiseerd. Dit was echter al jaren niet meer gelukt. Toen kwam een lid van ijsclub Eendracht tijdens de algemene ledenvergadering met het idee om die fakkeltocht dan maar over het land te houden. Komende vrijdag is het zover.

Op 9 maart voert een tocht van ongeveer zeven kilometer door het dorp en door de natuur. Onderweg verlichten fakkels de route. De fakkelwandeltocht is geschikt voor deelnemers van elke leeftijd. Aanmelden kan bij Dûke Lûk, vanaf 19.00 uur op de dag van de tocht. Deelnemers betalen vijf euro, kinderen 2,50. Daarvoor krijgen ze een stempelkaart en onderweg is er koek en zopie, en snert. Na de tocht krijgt iedereen een welverdiende medaille.
"Een uniek evenement", vertelt voorzitter van ijsclub Veenwouden Rieuwert Braaksma. "Als dit een succes wordt, dan is er kans dat we het vaker organiseren." De tocht komt voort uit een samenwerking tussen beide ijsclubs. IJsclub Veenwouden heeft een ijsbaan naast het spoor, en Eendracht maakt bij vorst gebruik van het buitenwater De Lodenhel.

IJsbaan open

Donderdagmiddag ging de ijsbaan naast het spoor sinds jaren dan toch weer open en konden kinderen en volwassenen vier dagen lang naar hartelust over het ijs zwieren.

Een woensdag werk

Braaksma: "We zijn er de hele woensdag mee bezig geweest, en hebben de ijsbaan twee keer voorzien van een laagje water, zodat het mooi kon opvriezen. Daarna was er zeven centimeter ijs: genoeg om open te gaan."

Foto: Actief Media

Zaalvrouwen Drachtster Boys blijven in de race

Foto: Actief Media

Levendig verkiezingsdebat in Opeinde

René van Kaam: al 26 jaar uitgever van Platenblad

Tijdschrift geeft een beeld van betere popmuziek uit jaren zestig en zeventig

René van Kaam met het Platenblad. Op de achtergrond affiches van popartiesten uit het verleden. Foto: Actief Media

MARRUM - Het fenomeen popmuziek werd in de jaren zestig en zeventig volwassen en artiesten leverden in die tijd de ene na de andere baanbrekende elpee af. René van Kaam uit Marrum kan gerust een kroniekschrijver van dit muzikale tijdperk worden genoemd. Al sinds de jaren negentig brengt hij Platenblad uit, een tijdschrift waarin artiesten uit de jaren zestig en zeventig en begin jaren tachtig centraal staan.

Door Jelle Jeensma

"Popmuziek is altijd mijn passie geweest en ik ga door met het Platenblad zolang het kan", zegt de redacteur en uitgever uit Marrum. De zestiger René van Kaam maakte voor het eerst kennis met de popmuziek toen de Beatles in 1964 door de Amsterdamse grachten voeren. De Beatles zijn nog steeds buitencategorie, vindt Van Kaam, maar ook Moby Grape, de psychedelische rockband Love, de Beau Brummels, Jefferson Airplane en The Byrds staan op zijn favorietenlijstje.

De muziekliefhebber uit Marrum heeft een grote verzameling elpees. In 1992 bracht hij het eerste Platenblad uit. Het blad verschijnt acht keer per jaar. Begin maart komt nummer 234 uit. Zijn medewerkers beschikken over opvallend veel parate kennis en vertellen in lange verhalen over artiesten en hun discografie.

Platenbladlezers kiezen de favoriete albums van een artiest of de beste cd in een bepaald jaar. Ook staan er recensies in van ouder elpeewerk, achtergrondverhalen over artiesten, stromingen in de popmuziek en informatie over platen- en cd-beurzen. Johan Peels laat in zijn vaste rubriek 'De Omgevallen Platenkast' een muziekverzamelaar aan het woord komen. Besprekingen van recent werk door Van Kaam zijn te vinden op de website platenblad.wordpress.com.

"Ik doe de redactie en druk het blad zelf met een riso printer. De foto's verschijnen in zwart-wit, de kwaliteit daarvan is eigenlijk van ondergeschikt belang. De informatie over de artiesten staat voorop." Van Kaam heeft zijn apparatuur in zijn woonhuis in Marrum. Hij is een druk baasje. In de Oosterstraat in de stad Groningen heeft hij een herenmodezaak. Een etage hoger is platen- en cd-winkel Elpee gevestigd.

"Platenblad verschijnt in een oplage van elfhonderd exemplaren en moet het naast de losse verkoop vooral hebben van de vaste abonnees. Het aantal abonnementen schommelt nu rond achthonderdvijftig", zegt Van Kaam. Het lezersbestand vergrijst, de veertigers en vijftigers van vijfentwintig jaar geleden zijn op leeftijd gekomen. "Steeds vaker komt een abonnement tot een einde omdat iemand is overleden", zegt Van Kaam.
Van Kaam weet niet hoelang hij nog doorgaat met Platenblad. "Als het aantal abonnees drastisch zou afnemen, wordt het moeilijk het blad nog langer uit te brengen. Ook moet ik er plezier in blijven houden." Platenblad beschikt ook over een Facebookpagina. Meer informatie is verkrijgbaar via email platenblad@planet.nl

Enkele covers van Platenblad zijn te zien op het filmpje dat via de ActiefPlus-app kan worden bekeken.

Scholen pakken zwerfafval aan

OBS De Finneblom trapt af

BOORNBERGUM - Gemeente Smallingerland heeft samen met NME de Naturij en IVN Fryslân lespakketten ontwikkeld over zwerfafval voor basisscholen. Op maandag 5 maart startte de eerste les uit dit project bij OBS De Finneblom in Boornbergum.

Aan het begin van de middag stond er een vuilnisauto bij de school om de kinderen te laten zien wat er met het afval gebeurt dat ze eerder op de dag hebben verzameld en gesorteerd. Wethouder Pieter van der Zwan nam een kijkje bij de aftrap. De chauffeur van de vuilniswagen liet de kinderen zien hoe vuilnis wordt ingeladen, vertelde wat met het restafval gebeurt en hoe de wagen werkt. Ook kregen de kinderen een filmpje te zien over het ophalen van vuilnis en maakten ze een tekening van de afvalinzameling.

Het zwerfafvalproject is opgestart in het kader van het actieplan Smallingerland Schoon dat de gemeente opstelde in de aanpak van zwerfafval. De focus ligt op zwervend verpakkingsmateriaal. Met het scholenproject willen ze jonge inwoners bewust maken van de impact van afval. Het project is bedoeld voor alle leerlingen van de basisschool. Naast OBS De Finneblom doen ook PCBO De Voorde en PCBO It Foarhus uit Drachten mee aan het afvalproject. Het lespakket bestaat uit een educatief afvalpad met opdrachten die kennis over en inzicht geven in afval. Daarna volgen vijf keuzelessen. Leerkrachten krijgen van het IVN en de Naturij een training aangeboden en er is lesmateriaal beschikbaar. Het lespakket is ook volgend schooljaar nog te boeken.

Hannah de Bruijn is de honderdste leerling in Ee

Hannah de Bruijn krijgt van directeur Onno Bouma een boekje. Links juf Hanny Westra achter moeder Patriz de Bruijn. Foto: Klasina van der Werf

EE - De basisschool in Ee heeft vandaag de honderdste leerling welkom geheten: Hannah de Bruijn. "Dit is voor ons een mijlpaal, vooral ook omdat de meeste scholen in deze regio met een daling van het aantal leerlingen te maken hebben'', stelt directeur Onno Bouma van cbs De Gearing.

Voor de vierjarige Hannah is het een bijzondere dag. Zij mag voor het eerst naar de basisschool. En dan is ze ook nog de honderdste leerling. "Zo'n eerste schooldag is al spannend genoeg dus we hebben besloten om er voor haar niet teveel drukte van te maken. Ze krijgt natuurlijk wel een mooi cadeautje, een boekje, als herinnering voor later. En de kleuterklas van juf Hanny is versierd met allemaal 100-slingers en ballonnen. Met de rest van de kinderen willen we het bereiken van dit 'magische getal' ook vieren, daarom krijgt iedereen vandaag taart'', vertelt Onno Bouma.

Hoe lang het geleden is dat het ruim 800 inwoners tellende dorpje honderd leerlingen op school had, weet de directeur niet. "Ik heb het geprobeerd te achterhalen, maar kan het niet terugvinden. Ook de juffen die al jarenlang lesgeven op De Gearing kunnen zich niet herinneren wanneer de school voor het laatst honderd leerlingen telde. De groei is behoorlijk snel gegaan. Zo kwamen er de laatste tijd op jaarbasis ongeveer tien leerlingen bij. ''De groei gaat voorlopig nog wel even door, want nummer 101 en 102 volgen deze week al. De groei van de school heeft ook een keerzijde," stelt Bouma. "De klassen worden namelijk steeds groter. In de kleuterklas zitten 35 kinderen en door de huidige manier van financiering vanuit de regering, is er geen geld voor extra leerkrachten.'' Voor de school vindt de directeur het uiteraard fantastisch dat er zoveel leerlingen zijn. "Het heeft een positieve uitwerking op het hele dorp."

Burgum Budget en Beheer failliet

BURGUM/STEENWIJK - Burgum Budget en Beheer van de bewindvoerder/ondernemer Jan de Vries is vorige week failliet verklaard. Als curator is benoemd mr. Wybe Mollema bij Trip Advocaten.

Het faillissement is aangevraagd door de belastingdienst, aldus Sigrid Veenema, een collega van curator Mollema.

Directeur-eigenaar Jan de Vries kwam begin vorig jaar in dit weekblad in opspraak. Hij zou tenminste één klant benadeeld hebben door leefgeld te laat te betalen en te verzuimen zorgpremie en huur (tijdig) over te maken. De Vries sprak over roddel en achterklap, maar woningstichting WoonFriesland en De Friesland Zorgverzekeraar bevestigden de informatie van de cliënt. Het bedrijf van De Vries was formeel verhuisd naar Steenwijk", aldus Veenema.

Cliëntenraad niet blij met Overheids BV

DRACHTEN - Het onderbrengen van de sociaal domein-taken van de gemeente Smallingerland in een Overheids BV brengt meer na- dan voordelen met zich mee.

Daarom is het verstandig het besluit hierover uit te stellen tot na de raadsverkiezingen van 21 maart. Dat was kort gezegd dinsdagavond de boodschap van voorzitter Anton Meijerman van de Cliëntenraad Smallingerland (CRS).

Het college wil het uitvoeren van wettelijke sociaal domein-taken op afstand zetten. Dan dreigt de gemeente minder of zelfs onvoldoende zicht te houden op de uitvoering van die taken, vindt de CRS-voorzitter. Bovendien is het dan nodig dat waterdichte afspraken tussen de gemeente en de Overheids BV worden gemaakt. Dat leidt tot extra regels, waar de cliënten de dupe van kunnen worden, vermoedt hij.
Meijerman vraagt zich bovendien af, of de sociaal domein-taken juridisch gezien wel in een BV mogen worden ondergebracht. Hij verwijst naar een uitspraak van de Raad van State over Prorail en noemt vier verschillende aspecten, waarom er onvoldoende reden is voor de keuze van een Overheids BV.

"Betrek Cliëntenraad bij vervolg"

Bovendien ontbreekt volgens hem een afweging specifiek op het terrein van Werk en Inkomen. De effecten van dit op afstand zetten dienen eerst in beeld te worden gebracht, vindt de CRS.
De Cliëntenraad heeft geen formeel advies kunnen uitbrengen, was daar ook niet om gevraagd. De CRS adviseert nu het besluit uit te stellen tot na de raadsverkiezingen en de CRS te betrekken bij vervolgstappen.

Levendig verkiezingsdebat in Opeinde

V.l.n.r. de lijsttrekkers van VVD, PvdA, ELP, FNP, ChristenUnie en debatleider Jentje Steegstra. Zie ook het filmpje via de app. Foto: Actief Media

OPEINDE - Een volle zaal in dorpshuis De Wringe in Opeinde: tien van de elf lijsttrekkers aanwezig, kritische vragen en soms verrassende antwoorden. Het zijn de ingrediënten van een debat maandagavond in het teken van de raadsverkiezing in Smallingerland.

Het debat werd geleid door twee leden van Dorpsbelang Opeinde, voorzitter Jentje Steegstra en Johan Spek. Het gevolg was dat er twaalf mensen om beurten het woord voerden en mensen uit de zaal relatief weinig tijd kregen vragen te stellen. Toch kwamen de aanwezigen wel wat interessante zaken aan de weet.
Zo willen alle lijsttrekkers zich sterk maken voor extra woningbouw in Smallingerland, "ook in de dorpen". Homme Atema uit Opeinde verweet de politici én Jentje Steegstra, dat door alle aandacht voor de nieuwbouw in de 'Peinder Mieden' de woningbouw voor ouderen al 25 jaar stil ligt in Opeinde.

Bij het thema 'verkeer en vervoer' ging het vooral over het openbaar vervoer: gaan er in de toekomst nog bussen door Opeinde? De lijsttrekkers die aan het woord kwamen, wezen op de provinciale verantwoordelijkheid hiervoor. Eén van de aanwezigen in de zaal (zie het filmpje via de ActiefPlus-app) merkte op dat met enkele eenvoudige aanpassingen er elk half uur een bus door Opeinde kan rijden.

Ron van der Leck (D66) kwam bij het thema 'energie en duurzaamheid' met het voorstel een Drentse aanpak na te volgen: het 'woonabonnement'. Dit betekent dat investeren in bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen per maand niks extra's kost. De overige lijsttrekkers hadden hier wel oren naar. Jos van der Horst (SP) riep de dorpsbewoners op een energiecoöperatie op te richten. "De opbrengsten van een zonnepark kunnen dan in het dorp blijven." Zie ook: https://
smallingerland.stemwijzer.nl

Kramer: proef 'strekken' buslijnen gaat door

LEEUWARDEN / MARRUM - Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) zet de proef met het 'strekken' van de buslijnen 51 en 54 door. Dit ondanks protesten uit de dorpen waar de bussen dan niet meer in de centra komen.

Dit zei Kramer maandagavond in het tv-programma 'Polytburo' van Omrop Fryslân. Vooral Doarpsbelang van Gytsjerk (lijn 51) is fel tegen de proefneming. Ook Doarpsbealng Marrum-Westernijgtsjerk (lijn 54) schaarde zich bij dit protest. Gytsjerk vreest onveiligheid op de Trynwâldster dyk. Marrum vindt dat teveel reizigers extra reistijd kwijt zijn.

Kramer verwacht dat de nieuwe werkwijze juist meer reizigers meer comfort biedt en dat de veiligheid in de dorpen erdoor vergroot wordt. Want de bussen mijden de vaak smalle straten in de dorpskernen. Reizigersorganisatie ROCOV-Fryslân viel hem bij.

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk probeerde vorige week met een open biref aan de gedeputeerde en aan Provinciale Staten de proef nog tegen te houden. De proef wordt uitgevoerd door vervoerbedrijf Arriva, maar de provincie is de 'regisseur' en bepaalt of later ook of de proef al dan niet geslaagd is en een vervolg krijgt.

Nog geen snelvaren op Burgumer Mar

"Eerst brede watersportvisie"

Een speedboat op de Burgumer Mar is niet verboden, mits niet te snel wordt gevaren. Foto: Archieffoto Actief Media

LEEUWARDEN - De gevolgen van het eventueel weer toestaan van snelvaren op de Burgumer Mar moeten (beter) worden onderzocht. Bovendien moet dit snelvaren worden bekeken als onderdeel van de totale waterport in Fryslân.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel vroeg de provincie te kijken naar de mogelijkheden voor een pilot. Hierbij zou snelvaren overdag moeten worden toegestaan in een afgebakend gebied, buiten het broedseizoen. Het college van GS wil een brede watersportvisie voor Fryslân opstellen waarin snelvaren wordt meegenomen. Deze visie is een vervolg op de startnotitie 'Evaluatie Friese Meren Project'. In april legt het college de startnotitie voor aan Provinciale Staten.

Het snelvaren op de Burgumer Mar werd in 2003 door de provincie verboden, nadat er klachten kwamen over speedboten op dit meer. Die zouden zowel de overige recreanten - zoals zwemmers, zeiliers en sportvissers - als ook de natuur te veel hinderen.

Raadsleden positief

Enkele recreatie-ondernemers slaagden er in, de discussie weer op gang te brengen. De meerderheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel bleek vervolgens voorstander van het nemen van een (voorwaardelijke) proef.

Basisinkomen

DRACHTEN - De Smallingerlandse afdelingen van D66, PvdA en GroenLinks organiseren samen een debatavond over het begrip basisinkomen, donderdag 8 maart in het Drachtster Lyceum.

Inleider is Alexander de Roo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen (en GroenLinks-politicus). Debatleider is Brigitta Scheepsma, tevens raadslid voor GroenLinks in Tytsjerksteradiel. Zij beijvert zich al enkele jaren voor het basisinkomen, in de verwachting dat dit mede leidt tot een grotere (financiële) waardering voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.
De bijeenkomst is in het atrium van het Drachtster Lyceum, Torenstraat 28 in Drachten, en begint 20.00 uur. Deuren open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis.

KIK Feanwâlden en Transferium start

Vandaag - 7 maart - officieel begin

FEANWALDEN - De herinrichting van de omgeving van het treinstation van Feanwâlden begint officieel vandaag. Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) verricht vanochtend tussen 11.00 en 11.30 uur in of bij het stationsgebouw de officiële 'starthandeling'.

De 'Rûnwei' fan Feanwâlden wordt een soort dorpsstraat en het gebied ten noorden van de spoorlijn krijgt een parkachtig uiterlijk, met veel groen en wandelpaden. Dit maakt deel uit van het project 'Kansen in kernen', een vervolg op de aanleg van de Sintrale As. De voormalige provinciale weg wordt in de dorpen tussen Nijega en Dokkum, plus Garyp en Hurdegaryp, heringericht. Autobestuurders worden ontmoedigd te snel door dorpen te rijden.

Drie extra locaties woonwagens

Twintig standplaatsen erbij in Drachten

DRACHTEN - In Drachten komen mogelijk twintig standplaatsen extra voor woonwagens. Er komt deze maand eerst een inloopspreekuur, voordat de gemeenteraad van Smallingerland (op z'n vroegst in het voorjaar) een besluit neemt.

De locaties waaraan wordt gedacht zijn aan de Wetterwille (drie plaatsen), een groen gebied tussen De Fennereed en de Waterbies (vijf plaatsen) en Vrijburgh, tussen de Folgeren, Folgeralaan en Duizendblad (maximaal twaalf standplaatsen).
Een groep woonwagenbewoners in de gemeente ijvert al geruime tijd voor meer standplaatsen, maar dan op grotere locaties. B. en w. kiezen bewust voor kleinere locaties, verspreid over Drachten.

Advies: 'Vaargeul door de Hege Warren'

LEEUWARDEN - Er kan het beste een vaargeul worden aangelegd door de Hege Warren, zodat in de toekomst vrachtschepen van en naar Drachten niet meer door de Alde Feanen hoeven te varen.

Dit advies van enkele ingenieursbureaus bespreekt de statencommissie van Provinciale Staten vanavond 'byldfoarmjend' (oriënterend), tussen 19.00 en 21.00 uur. Een vaargeul door de Hege Warren betekent dat zeven boeren in dit poldergebied moeten worden uitgekocht. Dat kost naar schatting 31,5 miljoen euro. Daar komen uitvoeringskosten bij, zodat de totale kosten van zo'n geul ongeveer 57 miljoen euro worden (exclusief BTW). Een kanaal graven door de Hege Warren is goedkoper: 41 miljoen euro. Maar daar kleven ook nadelen aan: meer onderhoudskosten én - op termijn - meer kosten voor Wetterskip Fryslân.

Zaalvrouwen Drachtster Boys blijven in de race

Esther van Toledo van Drachtster Boys (links) zet een aanval op, terwijl Anita Vellema een blok zet. Foto: Romke Visser.

DRACHTEN - De zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys zijn bezig met een wisselvallig seizoen op het hoogste niveau, maar de play-offs zijn nog steeds binnen handbereik. Drachtster Boys liet vrijdag handenvol kansen onbenut tegen het teruggevallen OS Lusitanos, maar beantwoordde aan de doelstelling: winnen. Door de 6-0 overwinning staat Drachtster Boys vierde, een plek die recht geeft op de play-offs.

Door Jelle Jeensma

Dit seizoen is het razend spannend in de eredivisie bij de zaalvrouwen. De beide koplopers KTP Nieuw Roden en VV Pernis zijn eigenlijk niet meer te achterhalen door Drachtster Boys en ook FC Gelre heeft een puntenvoorsprong op de Drachtsters. Daarachter strijden zeker vijf ploegen om een plaats in de play-offs.

Drachtster Boys speelde vrijdag een goede wedstrijd, maar vergat het voordelige doelsaldo op te poetsen. Er werden veel kansen om zeep geholpen, waardoor de tegenstander lange tijd nog mocht hopen. OS Lusitanos domineerde nog niet zo lang geleden in de eredivisie, maar de Amsterdammers staan nu voorlaatste.

Routinier Petra Verbeek kon haar ploeg die aan kwaliteit heeft ingeboet, evenmin naar een hoger niveau stuwen, hoewel ze verdedigend en aanvallend bergen werk verzette. De Amsterdammers stonden praktisch de hele wedstrijd onder druk en creëerden weinig kansen, zodat de Drachtster keepster Laura Hummel een rustige avond had. Drachtster Boys was wel sterker, maar kwam moeizaam op stoom. International Jessie Prijs maakte in de eerste helft het verschil door de bal binnen te werken. Het bleef tot de rust 1-0. Dat was een magere afspiegeling van de krachtverhoudingen, maar het schortte aan de afwerking bij Drachtsters Boys. Lotte Donath raakte nog de lat en Jessie Prijs schoot, na aangeven door Esther van Toledo, op de paal. Veel aanvallen begonnen bij de geboren zaalvoetbalster Van Toledo, ook al een international. Ze liet zich terugzakken, om de aanvallen te regisseren en passes te verzenden en was zelf ook dreigend.

In de tweede helft ging het allemaal een stuk makkelijker voor Drachtster Boys. OS Lusitanos kwam er helemaal niet meer aan te pas. Sieta de Vries maakte 2-0 en daarmee was het Amsterdamse verzet wel gebroken, hoewel Lusitanos positief bleef voetballen. Vervolgens maakte Drachtster Boys het halve dozijn vol, met een hoofdrol voor Jessie Prijs (twee keer) en Tjitske Sikma (twee keer).

Na het kampioenschap van vorig seizoen verkeert Drachtster Boys nu in een heel ander parket, maar de speelsters blijven erin geloven dat de play-offs haalbaar zijn. Lotte Donath keerde terug bij Drachtster Boys, omdat ze haar teamgenoten en het voetbal miste. "Ik werk bij de Amsterdamse politie en woon in de stad. Daarom was ik gestopt bij Drachtster Boys. Ik ben teruggekeerd en train een keer per week in Drachten. Ik weet nog niet of ik volgend seizoen doorga, want voor mij betekent dit veel reizen en ik heb wisselende diensten bij de politie." Ze wil dit seizoen met haar ploeg de play-offs bereiken. "Het voetbal gaat de goede kant op, maar elke wedstrijd is voor ons nu een finale."

Vrijdag speelt Drachtster Boys een thuiswedstrijd tegen Team Alkmaar, dat ook op het vinkentouw zit voor een plaats in de nacompetitie. Via de ActiefPlus-app kan een filmpje met teammanager Conny Oosting worden bekeken.

Veneboerloop zaterdag 10 maart in Drachten

DRACHTEN – Zaterdag 10 maart wordt de veertiende Veneboerloop in Drachten gehouden. Op de tien kilometer wegwedstrijd staat voor dames en heren het kampioenschap van het Noorden op het spel.

De Veneboerloop wordt georganiseerd door atletiekvereniging Impala uit Drachten. Start en finish zijn op de atletiekbaan aan de Sportlaan 11 in Drachten. De 10 kilometerwedstrijd gaat via de natuur in het buitengebied van Drachten.

Er is een zeer gevarieerd programma samengesteld, met naast de tien kilometer ook wedstrijden over 1,5 kilometer en 5 kilometer.

Voor veel deelnemers is de Veneboerloop de eerste grote wedstrijd in het Noorden na de winter.

Het is nog mogelijk om in te schrijven tot en met donderdag 8 maart. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is niet mogelijk.

De starttijden zijn:

10.30 uur: 1,5 kilometer jeugdloop tot en met veertien jaar.
10.50 uur: vijf kilometerwedstrijd en recreatieloop.
11.00 uur: tien kilometerwedstrijd en recreatieloop.

Meer informatie over het loop-
evenement is te vinden op de site
www.veneboerloop.nl

Judomedailles Marco Oord en FMT Sport

Daphne Tienstra, Maartje Velstra, Nynke de Vries en Rinske Pasma van FMT Sport op het bankje. Foto: Ingezonden

WITMARSUM - In Witmarsum werd het jaarlijkse kaboute-judortoernooi georganiseerd.

Voor judoschool Marco Oord stond hier een tiental beginnende wedstrijdjudoka's op de mat.

Kampioen werd Joas Jongsma uit Surhuisterveen, tweede plaatsen werden behaald door Rinske en Maaike Spinder (Harkema) en Lars Maats (Surhuisterveen). Derde werden Jayro Regeling en Birgit Luurtsema (Drachten)

FMT Sport

SNEEK/SLEEN - Zaterdag werd op twee plaatsen door judoka's van FMT Sport uit Oentsjerk/Feanwâlden gestreden. In Sneek werd voor de eerste keer het True Colours Teamtoernooi gehouden, een laagdrempelig toernooi om op het eigen niveau ervaring op te doen. Teams waren samengesteld uit judoka's van verschillende clubs. Doel van het toernooi was plezier en de samenwerking tussen clubs te promoten. In Sleen stonden negen judoka's op de mat voor een individueel toernooi. Acht van hen stonden uiteindelijk op het podium. Nynke de Vries (9 jaar, tot 27 kilo) en Sil Velstra (12 jaar, tot 38 kilo) wonnen vier partijen op rij en werden kampioen.

Sander de Vries (10 jaar, tot 33 kilo), Jochum Pasma (12 jaar, tot 38 kilo) en Maartje Velstra (9 jaar, tot 27 kilo) knokten zich allemaal tot de finale en namen het zilver mee naar huis. Daphne Tienstra (8 jaar, tot 31 kilo), Tjeerd Pasma (14 jaar, tot 55 kilo) en zusje Rinske Pasma (9 jaar, tot 27 kilo) eisten met aanvallend judo de bronzen medaille voor zich op.

Biddle survivalrun

KOOTSTERTILLE - Zondag 11 maart is de zeventiende editie van de Biddle survivalrun in Kootstertille. Wethouder Jouke Spoelstra lost om 9.30 uur het startschot, waarna 505 deelnemers de strijd aangaan met de elementen.

Om 9.30 uur klinkt het startschot voor de allerkleinste deelnemers in de jeugdwedstrijdklasse, bij de start aan het begin van de 'Hege Bult'. Daarna starten op het terrein aan de Goudsjeblomstrjitte de andere drie verschillende jeugdcategorieën van 5 en 8 kilometer.

Vanaf 10.18 uur starten de volwassen wedstrijdklassen, de MSR (Middellange Survivalrun) en KSR (Korte Survivalrun). De MSR wedstrijdcategorie gaat de strijd aan op een 11 kilometer lang parcours, waarbij 55 hindernissen overwonnen moeten worden. De KSR wedstrijdcategorie bestaat uit een 7 kilometer lang parcours met 43 hindernissen.

Vanaf 11.38 uur starten diverse recreantengroepen: 11 kilometer, 8 kilometer zwaar, 8 kilometer licht, ouder-kindrun en de Funrun. Dit zijn bikkels in allerlei vormen en maten, die getraind of ongetraind, jong en oud, de diverse afstanden proberen te bedwingen. Voor hen is de uitdaging vaak nog groter dan voor de wedstrijdlopers. De finish halen met het "rode bandje" is hun grootste doel.

Live-stream in tent

Het oude kermisterrein aan de Goudsjeblomstrjitte is ook dit jaar het start- en finishterrein. In een tent kunnen bezoekers de atleten volgen via een live-stream. Johan Timersma verzorgt de livemuziek.

Devlon van de Ridder geeft tennisclinics aan kinderen. Foto: Ingezonden.

Tennisclinics

BURGUM - Tennisvereniging De Leechkamp werkt met veel energie aan een goede start van het nieuwe seizoen en is een overeenkomst aangegaan met 'Tennisschool Van de Ridder'.

Sinds 2012 runt Devlon van de Ridder samen met zijn vader, Owen, de 'Tennisschool Van de Ridder'. De twee gepassioneerde trainers staan bekend om de kwaliteit en verfrissende aanpak van hun trainingen. De komende weken zal 'Tennisschool Van de Ridder' tennisclinics geven aan 800 kinderen van basisscholen in en rond Burgum. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 24 maart een gratis proefles volgen op het tennispark van de Leechkamp in Burgum. De jeugd is welkom van 14.00 tot 15.00 uur. Senioren kunnen om 15.00 uur de eerste kneepjes van het tennisvak leren. De zomertrainingen gaan vanaf maandag 2 april van start. Meer info over tennislessen en opgave voor een gratis proefles: www.tennisschoolvanderidder.nl of www.deleechkamp.nl

Regioclubs maken zich op voor ontknoping

Rudmer Loonstra (links) is topscorer van VV Buitenpost met tien doelpunten. Foto: Kiepie.nl

HARKEMA - De winterstop is voorbij, maar gevoetbald is er de laatste weken niet of nauwelijks, door de invallende winter. Nu de tweede competitiehelft naar een climax gaat, is het tijd de balans op te maken van de regioteams.

Harkemase Boys heeft nog een paar wedstrijden tegoed en het zou goed uitkomen dat daarin punten worden gepakt. De Boys beleven tot nu toe een wisselvallig seizoen. De ploeg van trainer Henk Herder leek zich met een vierde plaats verzekerd te hebben van een positie in de subtop, maar daarna is Harkemase Boys afgezakt naar de twaalfde plaats in de derde divisie.

De strijd in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal spitst zich toe op Drachtster Boys en VV Buitenpost. Op 24 maart staat in Buitenpost de kraker tussen de beide opponenten op het programma. Buitenpost heeft een uitgebalanceerd elftal. Robin Huisman de Jong en Rolf Dijk zijn versterkingen gebleken. Ze hadden geen vaste basisplaats bij Harkemase Boys, maar hebben bij Buitenpost hun draai gevonden. Be Quick Dokkum bivakkeert in de onderste regionen, maar toont herstel.

VV Bergum (zondag) wisselt goede resultaten af met tegenvallers. Trainer-coach Jan Bruin zal zijn ploeg ten koste van alles in veiligheid willen brengen in de eerste klasse. Het verschil met de hekkensluiter is maar vier punten.
In de tweede klasse is Broekster Boys titelkandidaat, hoewel Leeuwarder Zwaluwen nog zes punten voorsprong heeft. Opmerkelijk is het herstel van ONT, dat op rechtstreekse degradatie leek af te stevenen. Trainer Uilke Damstra zal in zijn laatste seizoen als hoofdcoach een tweedeklasser willen achterlaten. ONT heeft Wykels Hallum, VV Hardegarijp en SC Veenwouden in het vizier.

't Fean '58 heeft de titelkansen in eigen hand. De routiniers Willem van Kammen, Joost Nieuwenhuis en André van der Molen (elf doelpunten) zijn nog steeds van grote waarde voor de Feansters. VC Trynwâlden hoopt op betere tijden. De schamele zeven punten beloven weinig goeds voor de tweede competitiehelft.
VV Drachten en VC Trynwâlden zijn in de derde klasse zondag niet meer dan middenmoters. Voor VV Warga (1 punt) lijkt het doek al gevallen.

Net als 't Fean '58 probeert VV Rottevalle terug te keren naar het oude niveau, de derde klasse. Rottevalle moet dan wel afrekenen met koploper VV Veenhuizen. Friese Boys bungelt troosteloos onderaan met drie punten. Op dit niveau speelt zondag vierdeklasser ONB uit Drachten, nog niet zo lang geleden eersteklasser, een bijrol.
TFS uit Drachtstercompagnie is teruggekeerd naar de standaard vijfde klasse, maar de resultaten vallen tegen: drie punten en een doelsaldo van 12-84. In de vijfde klasse heeft VV Ternaard titelkansen, maar ook hier geeft de competitiestand een vertekend beeld.

FITRUN Drachten

DRACHTEN - Op zondagochtend 25 maart 2018 organiseren scholen van OSG Singelland (uit rachten, Burgum en Surhuisterveen) in samenwerking met atletiekvereniging Impala een FITRUN op de atletiekbaan in Drachten.

De hele opbrengst is bestemd voor de Stichting KWF Alpe d'Huzes. Het Singelland-scholenteam, bestaande uit docenten, leerlingen en ouders, gaat op donderdag 7 juni hardlopend meedoen aan de beklimming van de Alpe d'Huzes in Frankrijk. De FITRUN bestaat uit een loopcircuit op de atletiekbaan in Drachten, afgewisseld met kracht-, conditie- en coördinatieonderdelen. Trainers van atletiekvereniging Impala uit Drachten begeleiden de FITRUN. De start is voor kinderen tot en met 12 jaar om 10.00 uur (en duurt 30 minuten) en voor jeugdigen en volwassenen om 11.00 uur en duurt 60 minuten. De inleg bedraagt € 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar en € 5,00 voor volwassenen en jeugdigen vanaf 13 jaar.

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich laten sponsoren. De drie kinderen met het meeste sponsorgeld krijgen een tas met leuke artikelen en cadeaubonnen van winkels en restaurants in Drachten. Meer inleggen mag natuurlijk altijd, ten bate van het goede doel. Zowel voorinschrijven als inschrijven ter plaatse kan. Ook zijn er versnaperingen te koop, waarbij alles ten bate is van het goede doel.
Inschrijven: https://goo.gl/forms/RGY75CCidPZaCab03. Scan de QR-code. En ter plaatse op de dag zelf.

Korfbalkampioenen Wêz Handich/DOW

Het F1 kampioensteam van Wêz Handich, dat ongeslagen de competitie afwerkte. Foto: Ingezonden

ROTTEVALLE - Twee jeugdteams van korfbalvereniging Wêz Handich uit Rottevalle hebben het kampioenschap binnengehaald. Zowel de F1 als de D1 werden met een ongeslagen status kampioen.

Beide teams speelden slechts één keer gelijk, voor de rest werd alles op overtuigende wijze gewonnen. Deze beide teams werden afgelopen veldseizoen ook al ongeslagen kampioen en zetten deze lijn in de zaal gewoon voort. Zowaar een prestatie van formaat.

Op de foto het team van F1. Staand v.l.n.r.: Anik McCallum, Jildert Jan de Meer, trainsters Betty Jansma, Moniek Heddema en Nynke Bargerbos.

Voor v.l.n.r.: Hieke Veenstra, Ynthe Weening, Yfke Doetjes, Nynke Doetjes, Laura Rozema, Naomi de Boer en Marrit Bol.

Ook het vierde combinatieteam van Wêz Handich/DOW (Rottevalle/Eastermar) werd kampioen in de zaalcompetitie. Zij wisten alle wedstrijden in winst om te zetten en lieten hierdoor de concurrentie ver achter zich.

Tenslotte wist het Midweekteam van Wêz Handich/DOW ook de, zo felbegeerde, titel binnen te slepen. Het Midweekteam moest maar één verliespartij toestaan, voor de rest werden alle wedstrijden gewonnen.

"Wil jij ook lid worden van één van de gezelligste korfbalverenigingen van Friesland, kijk dan even op website, www.wezhandich.nl, voor meer informatie."

Wielerevent Women on Wheels in Assen

ASSEN - Het wielerevent Women on Wheels ('Vrouwen op Wielen') komt zondag 13 mei naar Assen. Het Regionaal Wielercentrum zal het decor zijn waar dames kunnen MTB-en, wegwielrennen, baanwielrennen en BMX-en.

Women on Wheels richt zich op alle dames die kennis willen maken met de wielersport en dames die hun wielerprestaties willen verbeteren. Een uniek event met een wielermarkt, clinics en workshops. Gericht op dames, maar mannen en kinderen worden zeker niet vergeten. Het is een wielerevent met clinics op de verschillende wielerbanen en workshops die gericht zijn op onderhoud van materiaal, trainingsleer, voeding, kleding en fietstechniek. Er is tevens een wielerwedstrijd en er worden toertochten uitgezet. Daarnaast is er een bruisende wielermarkt, gericht op alles wat met fietsen te maken heeft.
Wil je meer weten over Women on Wheels of je meteen aanmelden? Volg ze via social media of bezoek website: www.womenonwheels.nu.

Mennega langer bij Harkemase Boys

HARKEMA - Kevin Mennega, die momenteel aan zijn eerste seizoen op sportpark De Bosk bezig is, speelt ook volgend seizoen voor Harkemase Boys.

De in Groningen woonachtige, aanvallende middenvelder heeft het naar zijn zin in Harkema.

"In het begin van het seizoen liep ik een vervelende blessure op. Dat heeft me een aantal weken aan de kant gehouden. Inmiddels maak ik veel minuten en daar doe je het ook voor als voetballer. De gesprekken die ik heb gevoerd met de Technische Commissie verliepen positief en ik ben blij dat ik bij de Boys kan blijven", aldus Mennega.

Eerder tekende de dertigjarige aanvaller Jan Hooiveld bij voor de derde divisionist, die in de competitie een plaats in de middenmoot bezet.

Oudega organiseert 'Kleintje Slachte'

OUDEGA - Op zaterdag 23 juni houdt Oudega Smallingerland de tweede editie van haar 'Alle-om-Slachte-Kuier'. Nu de 'Grutte Slachte' niet doorgaat, hoopt de organisatie teleurgestelde deelnemers met haar 'Kleintje Slachte' een goed alternatief te bieden.

Beide routes van tien en eenentwintig kilometer voeren de wandelaars over polderdijken, door weilanden en langs het water. Deelnemers worden ook tijdens de tweede editie van de Alle-om-Slachte-Kuier in de watten gelegd door horeca-ondernemers uit het dorp. Langs de route zijn daarnaast culturele traktaties te bewonderen. De starttijd van de 21 kilometer is 10.00 uur. Deelnemers aan de 10 kilometer starten om 11.00 uur.
Aanmelden voor de wandeltocht kan door een mail te sturen naar wandeltochtoudega@gmail.com.

Renovatie korfbalveld in Rinsumageast

RINSUMAGEAST - De gemeente Dantumadiel zal wellicht het korfbalveld in Rinsumageast renoveren en herinrichten. De gemeenteraad neemt er op 27 maart een besluit over.

Als het korfbalveld gerenoveerd wordt, kan het overbodig geworden tennisterrein makkelijk mee worden genomen in de renovatie. Het veld wordt daardoor groot genoeg voor zowel korfballers als voor de pupillen van de voetbalvereniging. Door deze renovatie iets uitgebreider uit te voeren kan ook het capaciteitsprobleem van de voetbalvereniging worden opgelost. De kosten van de renovatie zijn berekend op € 18.864.

Schaatspret met de ChristenUnie

De ChristenUnie deelt warme chocolademelk uit in de Ryptsjerksterpolder. Foto: Ingezonden.

RYPTSJERK - ChristenUnie Tytsjerksteradiel gooide met plezier haar campagneplanning om, toen bleek dat er begin maart geschaatst kon worden op natuurijs.

Met hun opvallende blauwe caravan installeerde het team zich bij de Ryptsjerksterpolder, waar op donderdag en zaterdag in totaal ruim honderd liter warme chocolademelk werd uitgedeeld. Zelfgemaakt, met verse melk van een lokale melkveehouder.

Reepjes koek van bakkerij Braak-
sma uit Oentsjerk maakten de actie compleet.

'Schaatsen verbindt mensen'

Douwe Hooijenga, lijsttrekker van de partij: "Met deze actie laten we zien waar we als partij voor staan. We dragen onze boeren een warm hart toe, en zien graag dat mensen vaker kiezen voor producten 'van dichtbij'. Daarnaast zien we de waarde van bewegen in de buitenlucht."

"Schaatsen is bij uitstek een sport die mensen in beweging zet én verbindt. Maar ook als er geen ijs ligt, kun je in Tytsjerksteradiel sportief genieten van de omgeving. Onze gemeente leent zich voor mooie wandel- en fietstochten. Iets wat we de komende jaren graag verder willen uitbouwen."
Veel schaatsers reageerden verrast op de sympathieke actie. Vanwege de koude wind was de warme drank voor jong en oud een welkome traktatie.

VV Holwerd naar Schalke '04

HOLWERD - Op 26 en 27 juli wordt het complex van Voetbalvereniging Holwerd omgetoverd tot een echt FC Schalke '04-trainingslocatie.

Tijdens de Schalke auf Tournee-voetbaldagen ga je één dag trainen als een echte jeugdspeler van die Königsblauen. Ook breng je een bezoek aan de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Op de eerste dag ga je trainen volgens de visie van de jeugdopleiding van de Duitse topclub. De trainingen worden gegeven door trainers die worden opgeleid bij FC Schalke '04 en minimaal in het bezit zijn van een Trainer/Coach 3 licentie.

De tweede dag bestaat uit een bezoek aan de Veltins Arena in Gelsenkirchen, waar FC Schalke '04 haar thuiswedstrijden speelt. De reis zal per touringcar worden afgelegd en er is begeleiding aanwezig. Bij aanmelding ontvang je een origineel FC Schalke '04-voetbalshirt. Schrijf jij je binnen zeven dagen in, dan ontvang je ook een naam en rugnummer naar keuze gratis achter op je FC
Schalke 04-shirt. Hiervoor dien je wel de kortingscode SHIRTKONING in te vullen op het aanmeldformulier. Je hebt tot 14 maart om gebruik te maken van de kortingscode.
Meld je aan via https://schalkeauftournee.nl/aanmelden-tour/

Duo schaatst van de Bonke naar Aldtsjerk

Links Ruurd Postma, midden cafébaas Henk Breeuwsma en rechts Leonard Tolsma. Foto: Ingezonden.

LEEUWARDEN/ALDTSJERK - Het duo Leonard Tolsma uit Aldtsjerk (29) en Ruurt Postma uit Oen-
tsjerk (30) is vrijdagochtend van de Bonke bij Leeuwarden naar Aldtsjerk geschaatst. Ze waren de eersten deze winter, daarom werd traditioneel hun naam 'op de balke' van café Moarkswâl in Aldtsjerk bijgeschreven.

Een week eerder hadden ze al bedacht dat ze dit wilden proberen. Vrijdagochtend 2 maart namen ze de 'gok' (nadat ze hier en daar al de dikte van het ijs hadden verkend). Half zes zat het duo al in de autorichting Leeuwarden. Zeven minuten over zes zetten ze hun eerste streken op het ijs van de Bonkefeart. Via de westkant konden ze richting Aldtsjerk. "Foar ús gefoel lei der wol 6 oant 8 sentimeter iis op 'e Bonke. Wy koenen prima oer it earste part rjochting de brêge foar Gytsjerk (de 'tegeltsjebrêge')."

Paar keer klunen

Bij de afslag Miedum was een groot wak. "Dêr moasten wy efkes oer it lân klúnje. Ek by de brêge efkes klúnje en doe troch nei Oentsjerk." Met de Aldtsjerkster mar in zicht moest het tweetal tegen de felle wind in. Middenin de vaart was een groot wak. Ook daar moest - een flink stuk door het weiland - worden gekluund.
De laatste tien meters voor het café waren riskant. "Wy hienen de jûn fan tefoaren noch oardel oant twa sentimeter metten oan 'e wâlkanten neist it kafee. Dat der wie gjin oare keus as rjocht oer it midden!" Dat deden ze één voor één: Tolsma eerst, Postma er achter. "Kreakjend en weag-
jend gie it wetter ûnder it iis troch, mar it slagge!" Om 7.10 uur stonden de beide mannen droog op de kant bij café Moarkswâl.
Cafébaas Henk Breeuwsma hadden ze even eerder gebeld. Hij schreef hun namen bij op de balk. Ze kregen een slokje en een kop koffie als beloning.

Open dag bij Tennisclub Damwâld

DAMWALD - Zaterdagmiddag 17 maart om 13.30 uur is er weer een open dag bij Tennisclub Damwâld aan de Halewei 64 in Damwâld. Je kunt deelnemen aan een gratis tennisclinic onder leiding van een gediplomeerde tennisleraar.

Onder het motto 'Maak Kennis Met Tennis' kun je vier lessen voor € 25,- volgen zonder verdere verplichting, dit geldt voor zowel junioren als senioren. Zelf aanschaffen van rackets en ballen is niet nodig. De vereniging zorgt hiervoor. Tennis is een heel leuke en uitdagende sport. Jij kunt het nu vrijblijvend uitproberen. De lessen Maak Kennis Met Tennis worden gegeven op woensdag 4, 11, 18 en 25 april. Wil je weten of tennis iets voor jou is? Dan heb je de optie om het eerste kalenderjaar alleen les te nemen. Je hoeft dan nog niet lid te worden. Zie voor meer informatie op de website www.tcdamwald.nl.

Open Dag Golfclub Lauswolt

BEETSTERZWAAG - In alle jaargetijden is het mogelijk om te golfen, net als voetballen en hardlopen. Dus of het op 10 maart te koud is om te golfen? Dan is het antwoord van Golfclub Lauswolt heel duidelijk: nee. Ze opent zelfs op zaterdag 10 maart haar 'deuren', om u te laten ervaren hoe leuk en uitdagend de golfsport is.

Tussen 11.00 en 16.00 uur bent u op deze Open Dag van harte welkom aan de Van Harinxmaweg 8-A in Beetsterzwaag. Heeft u nog nooit gegolfd en wilt u het eens proberen, doe dan op 10 maart kosteloos mee. U begint in het gezellige clubhuis. Vrijwilligers nemen u daarna mee naar de pro's die u de basisbeginselen van het golfen leren. Na het oefenen met de clubs mag u het geleerde meteen op de baan uitproberen. Vrijwilligers kunnen golfvragen beantwoorden. Vergeet niet om sportieve schoenen aan te trekken.

Alle lijsttrekkers present bij sportdebat

BURGUM - Alle lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in Tytsjerksteradiel doen mee aan het sportdebat op 10 maart in Burgum.

Aan de hand van stellingen en vragen van debatleider Eelke Lok geven de zeven lijsttrekkers hun visie op het belang van sport in de gemeente. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het sportdebat is in de kantine van VV Bergum op Sportpark Koningsland aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 40 C en begint om 12.30 uur. Aansluitend staat de voetbalwedstrijd BCV tegen Broekster Boys op het programma. Het sportdebat is voor iedereen toegankelijk. Hiermee hopen VV Bergum en BCV bij te dragen aan het maatschappelijk debat over de rol van clubs én de gemeente om het sporten te stimuleren.

Doutsen Dotinga wint klasse M2

Doutsen Dotinga van PSV Trynwâlden met haar paard Eros. Foto: Ingezonden.

FRANEKER - Na een competitie van vier dressuurwedstrijden in Franeker wist Doutsen Dotinga van paardensportvereniging PSV Trynwâlden uit Oentsjerk de klasse M2 op haar naam te schrijven.

Dit deed ze door met Eros tijdens de laatste wedstrijd de eerste en de tweede prijs te winnen met 185,5 en 187 punten. De overwinning leverde haar een fraaie deken op.

In Tolbert werd Ilona Risselada tweemaal eerste met Romantic Bounty. In de klasse B-springen met 80 stijlpunten en in de klasse L met een foutloos parcours.

De Heideruters

Ook de Heideruters uit Harkema kwamen donderdag in actie op het concours in de HJC-manege in Tolbert. Ciska Bakker van die paardensportvereniging reed met Flugel naar de eerste prijs in de klasse L/ABC.

SC Veenwouden doet mee aan NLdoet

FEANWALDEN - Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart organiseert het Oranje Fonds NLdoet. Ook SC Veenwouden doet mee.

Zij gaan klussen op en om het voetbalveld. De boxen worden gesausd, er komt een bankje bij de nieuwe pannakooi, de tribune, reclameborden en dug-out worden schoongemaakt en er komt een speelhoekje in de kantine. Zes CDA-ers hebben zich inmiddels aangemeld. Anna Sibma van de activiteitencommissie van SC Veenwouden geeft aan dat extra hulp erg welkom is.

"Op en rond het voetbalveld moeten verschillende klussen uitgevoerd worden. Met de extra hulp tijdens NLdoet kunnen we klussen doen waar we normaal niet goed aan toekomen. Iedereen die bij ons in actie wil komen kan zich aanmelden op www.nldoet.nl."

Natuurlijk! Zonder suiker

DRACHTEN - Donderdag 15 maart geeft voedingsdeskundige Anne Marie Reuzenaar een lezing over suiker in Bibliotheek Drachten. Reuzenaar is auteur van de populaire boeken 'Natuurlijk! Zonder suiker' en 'Natuurlijk! Elke dag echt eten'. Haar nieuwe kookboek over goede en slechte suikers verschijnt begin 2018.

Wist je dat muesli vaak 6,3 suikerklontjes per 100 gram bevat? En in een 'gezond' drankje als Yakult 2,3 suikerklontjes per flesje zit? Reuzenaar, expert op het gebied van gezonde en eerlijke voeding, neemt je deze lezing mee in de wereld van suiker en laat zien hoe je etiketten op supermarktproducten moet lezen om suiker te vermijden. Inclusief een kopje koffie of thee met een suikervrije lekkernij.

Birgit Wienert, informatiespecialist en programmeur bij Bibliotheek Drachten: "Lekker eten en drinken, daar hou ik van. Het liefst kook ik met eerlijke, pure producten, omdat dit gewoon heel lekker is. Als je leest hoeveel verborgen suikers er in heel veel producten uit de supermarkt zitten, daar schrik ik van. Het boek van Anne Marie Reuzenaar was echt een eyeopener voor mij. Ik ben zeer benieuwd naar haar tips!" Kaarten voor deze lezing zijn te koop bij de klantenservice in de bibliotheek én online via de website www.bibliotheekdrachten.nl.

Donderdag 15 maart, 19.30 tot 21.30 uur Kosten bibliotheekleden € 6,- / niet leden € 8,-

Lezing historie cichorei

BUITENPOST - Voor donateurs en belangstellenden van de stichting Oud-Achtkarspelen wordt er op dinsdagavond 13 maart om 19.45 uur weer een lezing gehouden in het gebouw De Schakel, achter de Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat 15 in Buitenpost.

De spreker is deze keer Oege Jan Leegstra. Hij komt aan het woord over de historie van de cichorei. Als voorzitter van het museum De Sûkerei in Damwâld vertelt hij ook het een en ander over het museum en het ontstaan van de cichoreiplant. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u alvast een kijkje nemen in de leeszaal van de bibliotheek aan de Kerkstraat in Buitenpost. In de vitrines kunt u een onder andere een aantal gereedschappen bekijken, die met de cichorei te maken hebben.

De lancering van de nieuwe fotopagina op de website van de stichting Oud-Achtkarspelen bleek een enorm succes te zijn. Velen hebben op de foto's gereageerd en hebben uit hun eigen archief foto's toegestuurd. Inmiddels staan er al meer dan 4.000 foto's op de site van alle plaatsen uit de gemeente.

'Escape Room' met
buffet in Old Dutch

DE WESTEREEN - Het populaire concept 'Escape Room' is er nu in een spannende en vooral gezellige 'aan tafel'-variant. Je speelt dit spel bij Old Dutch in De Westereen.

Escape aan Tafel leent zich uitstekend voor zowel kleine als grote groepen. Het voordeel is dat je de hele tijd bij elkaar blijft en dat een mogelijk buffet als rode draad door het programma kan lopen. Het buffet kan ook vervangen worden door hapjes of andere versnaperingen. Het avontuur begint met een gedetailleerde briefing door medewerkers van Old Dutch, zodat iedereen weet waar ze zich bevinden en wat er verwacht wordt.

Daarna word je ingedeeld in teams, krijgt je je outfit aan en wordt er gestart met het eerste raadsel. Hierna kan een pauze of voorgerechtenbuffet volgen.

Na het buffet of de pauze ga je met je eigen team de strijd aan en los je de volgende serie raadsels, codes en puzzels op. Hiermee kun je punten scoren, maar ze ook verliezen. Een goede tactiek, teamwerk en het kraken van codes zorgen voor een stijgende spanning en nieuwe aanwijzingen. Na de eerste escape-ronde volgt dan het hoofdgerechten-buffet en de bekendmaking van de tussenstand. Dan hoor je welk team aan kop ligt.

Na het buffet volgt de spannende escape-finale en komt het aan op snelheid, de juiste links leggen en goed benutten van de aanwijzingen, om zo de ultieme code te kraken en de overwinning in de wacht te slepen. Tijdens het mogelijke dessert volgt de uitleg hoe het allemaal in elkaar zat en wordt het winnende team bekendgemaakt en uiteraard beloond met een prijs.

Cursus kruidenvakvrouw

NOARDBURGUM - KrûdWiizer, de Praktijk voor Kruiden en Natuurlijke Gezondheid in Noard-
burgum, start het voorjaar met een aantal interessante kruidenavonden en cursussen.


Op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 16.00 uur geeft kruidenvakvrouw Tjitske Postma de cursus Energie van de maan. "Tijdens deze avond vertel ik van alles over de stand van de maan en hoe jij die in jouw voordeel kunt gebruiken. De stand van de maan beïnvloedt namelijk het groeien van kruiden én de emoties van de mens."

Tijdens de cursusdag kom je te weten wanneer je het beste met een dieet kunt beginnen, wat het beste moment is om de ramen te zemen, op welke dag je de boekhouding kunt doen, wanneer je bomen kunt snoeien, planten water kunt geven en wanneer je het beste kunt stekken, zaaien en oogsten."

Op zaterdag 31 maart van 10.00 tot 16.00 uur geeft kruidenvakvrouw Tjitske Postma de cursus Signatuurleer. "Uiterlijke kenmerken van planten en kruiden geven aan waarvoor zij bij mensen kunnen worden ingezet, dat heet Signatuurleer", legt Tjitske uit. "Een harig kruid heeft bijvoorbeeld een bepaalde werking op huid en slijmvliezen. De kleur oranje bij een bloem heeft ook een betekenis, evenals het opkomen van kruiden in jouw tuin die je niet zelf gezaaid hebt; dat vertelt namelijk iets over jou. Bijzonder hè? Dit en nog veel meer kom je te weten op deze cursusdag."

De cursusdagen vinden plaats bij de KrûdWiizer aan het Smidspaed 7 in Noardburgum. Parkeren doe je aan het Marijkepaed, de ingang van de KrûdWiizer is tegenover Marijkepaed 59.
Meer informatie of opgeven kan via tel. 0511-475763, info@krudwiizer.nl of www.krudwiizer.nl

Fruitboom snoeien

LEENS - Hebt u een of meerdere fruitbomen of bent u liefhebber van oude fruitrassen? Speciaal voor hen wordt op 17 maart een cursus fruitboom snoeien op Landgoed Verhildersum gehouden.

De unieke boomgaard van Landgoed Verhildersum heeft ongeveer 135 oude fruitboomrassen en is daarmee onderdeel van het museale groene erfgoed van Verhildersum. Een goede oogst komt echter niet vanzelf. Daarvoor is onderhoud nodig, zoals de voorjaarssnoei. De cursus wordt gegeven door pomoloog Harry van der Laan. Er zal gestart worden met de theorie, waarna iedere deelnemer de theorie in de praktijk mag brengen in de boomgaard.

De cursus start 10.00 uur in de museumboerderij en duurt tot circa 15.00 uur. Deelname kost € 25 per persoon. Graag eigen snoeimes meenemen. U kunt zich nog aanmelden tot 12 maart, door te mailen naar: info@verhildersum.nl

Keus bij De Haan Keukens Noardburgum

Jannie en Rob Wijnstra in één van de keukens in de vernieuwde showroom. Foto: Actief Media

NOARDBURGUM - Rob en Jannie Wijnstra van De Haan Keukens in Noardburgum zijn bezig de showroom te vernieuwen. "Je blijft bij ons eerlijke, nuchtere keukens aantreffen met een goede prijsstelling. We maken echter alles weer up-to-date met de nieuwste trends en noviteiten op keukengebied."

Eerlijke, nuchtere keukens

De showroom toont mooie modellen keukens in een verscheidenheid aan stijlen. Met een landelijke uitstraling of juist een industriële. Van hypermodern in carbonkleuren tot gestileerd met een zweem van nostalgie. "Veel vraag is er naar kunststof hout. Gemakkelijk schoon te houden", vertelt Rob Wijnstra.

Technische handigheidjes

De hedendaagse keukenapparatuur zit vol technische handigheidjes. "In de showroom staat allerlei. Van diverse systemen voor inductie-koken tot vaatwassers met een comfortlift; van hightech ovens tot geavanceerde afzuigkappen."

De Haan Keukens is sterk in het totaalpakket: "We demonteren de oude keuken, voeren het afval af, leggen nieuwe leidingen aan en verzorgen het vloer-, tegel- en stucwerk. Daarna plaatsen we uw nieuwe keuken en leveren die tiptop op."

Actie in de maand maart

De hele maand maart heeft De Haan Keukens een bijzondere actie: wie wil besparen door zelf de keuken af te breken, krijgt van het keukencentrum gratis een container in bruikleen.

De Haan Keukens | Woudweg 3A Noardburgum | www.keukencentrum-dehaan.nl | 0511-472400

Uw lichamelijke klachten in beeld bij Fysio Bakker middels echografie

Bij Fysio Bakker kunt u terecht voor echografie. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Om uw klachten in beeld te krijgen kunt u bij Fysio Bakker terecht voor echografie. René Bosch, echografist en fysiotherapeut legt uit: "Sinds een een aantal jaren beschikken wij over echografie-apparatuur. Hiermee kunnen wij een aantal klachten waarmee mensen vaak lang rondlopen, goed in beeld brengen. De meeste mensen kennen de echografie alleen vanuit de zwangerschaps-diagnostiek. Deze techniek kan echter ook heel goed worden toegepast om spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en bloedvaten weer te geven."

Bosch die de masteropleiding echografie volgde in Amersfoort, vertelt een voorbeeld uit de praktijk waarbij echografie een absolute meerwaarde heeft: "Vorige week kwam er een mevrouw met langdurige schouderklachten, die was doorverwezen door de huisarts voor echodiagnostiek. Tijdens de echo kwam naar voren dat mevrouw een pees gescheurd had. Normaal gesproken was je eerst begonnen met behandelen, echter nu kon je mevrouw direct terugverwijzen. De huisarts kreeg een uitgebreid verslag met de echobeelden, waarna mevrouw is doorverwezen naar een orthopeed. Op deze manier voorkom je hoge kosten in de zorg, doordat je direct efficiënt kunt handelen. Er is dus direct inzicht voor de therapeut, huisarts en patiënt."

René vervolgt enthousiast zijn relaas: "Wij hebben een samenwerkingsverband met een aantal sportverenigingen. Zij maken ook gebruik van onze kundigheid op sport- en revalidatiegebied. Wij kunnen bij grote en kleine blessures dankzij echografie direct een uitspraak doen over de ernst van de blessure en daaraan gekoppeld vrijwel direct de duur van de blessure. Doordat wij de beschikking hebben over een ruim opgezette oefenzaal, kunnen wij afhankelijk van de aard van de blessure in samenspraak de patiënt een goed en uitgebalanceerd revalidatieprogramma opzetten. Ook kunnen we bepaalde klachten goed met 'shockwave' behandelen."

Het echografisch onderzoek duurt ongeveer twintig minuten en is niet belastend of gevoelig. Van elk onderzoek wordt een rapport opgesteld, inclusief de bevindingen van het lichamelijk onderzoek.

Wilt u een afspraak maken om te kijken wat echografie voor uw lichamelijke klachten kan betekenen? U kunt contact opnemen met Fysio Bakker Drachten onder telefoonnummer 0512-358230. Ook kunt u Fysio Bakker mobiel bereiken op 06-11049445.

Asghari opent vestiging in Burgum

Hét adres voor alle kledingreparaties en maatwerk

Hamid Asghari repareert een jas. Hij maakt alleen gebruik van de beste apparatuur en materialen. Foto: Actief Media

BURGUM - Sinds twee weken heeft Kledingreparatie Asghari een nieuwe vestiging aan de Schoolstraat in Burgum. Dit is de tweede vestiging van het bedrijf, ondernemer Hamid Asghari heeft ook een kledingreparatiebedrijf in Dokkum.

Kledingreparatie Asghari verzorgt alle soorten kledingreparaties, zoals reparatie van gaatjes, scheuren en naden, het inzetten van nieuwe ritsen en het aanzetten van (druk)knopen. Uiteraard kunt u er ook terecht voor verstelwerkzaamheden zoals het langer of korter maken of innemen of uitleggen van kledingstukken. Reparaties zijn binnen een week klaar.

"Met jaren ervaring kunnen wij alle soorten materialen verwerken, of het nu gaat om textiel, suède, bont, leer, tricot, dikke of dunne stoffen. Wij beschikken over professionele apparatuur, waardoor het verwerken van alle soorten materialen gemakkelijk gaat", geeft Asghari aan. "Bovendien maken wij altijd gebruik van de beste materialen; sterke garen, ritsen van hoge kwaliteit en fijne stoffen."

De kleermakers passen niet alleen bestaande kleding aan. Het is ook mogelijk om kleding na te laten maken. Daarnaast is Kledingreparatie Asghari een specialist in maatpakken. Naast kleding kunnen ook gordijnen en tenten op maat worden gemaakt.

Hamid Asghari legt u graag uit wat er allemaal mogelijk is. Bezoek de winkel op Schoolstraat 4 in Burgum of bel voor meer informatie:
06 - 84469113.

Jansma Wonen tip: raamdecoratie zonder schroeven of boren!

Jansma Wonen heeft vele oplossingen voor stijlvolle raamdecoratie. Foto: Ingezonden

HURDEGARYP - Binnenzonwering en horsystemen op maat. Op de warme zomerdag de zon weren of met deze dagen de kou buiten houden? Of de laagstaande winterzon uit je televisie houden? Jansma Wonen regelt het allemaal voor je.

Binnenzonwering is er in allerlei vormen: horizontale of verticale lamellen, plissé of duette's, rolgordijnen en shutters. Allemaal zijn ze er in verschillende kleuren en materialen. En ze zijn te gebruiken in bijna alle situaties en ruimtes. Zelfs in ronde en trapezium ramen. Jansma Wonen levert natuurlijk de meest vooruitstrevende en toonaangevende merken op het gebied van kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid. Zoals Luxaflex®, CopaHome, Unilux en Keje.
Zo heeft Keje de 'Splendid' ontwikkeld. De Splendid is een uniek raamdecoratieproduct in een aluminium frame, dat door middel van magneetband en staalband zonder boren of schroeven op het kozijn gemonteerd wordt. Het product is geschikt voor alle soorten kozijn. De Splendid is leverbaar met duette en plissé stoffen. Door het unieke vergrendelingssysteem en de geïntegreerde trekbalken is de Splendid makkelijk te bedienen. Ook is de Splendid leverbaar met rolgordijnstof en 25 mm horizontale jaloezieën. Dit product is ook leverbaar met een horsysteem. De adviseurs van Jansma vertellen je graag over de mogelijkheden. Dat kan in de winkel, maar ook in jouw woon- of werksituatie. Daar kan Jansma de situatie beter inschatten en met passende oplossingen komen. Neem eens kijkje op het winkelplein van Hurdegaryp of kijk op de website www.jansmawonen.nl.

Slimme handen in de klas

CSG Liudger en PCBO Tytsjerksteradiel

De Slimme Handen Klas richt zich op de ontwikkeling van technische kennis en vaardigheden. Foto: Ingezonden

BURGUM - Op scholen lopen naast 'denkers' ook 'doeners' rond. Voor deze laatste groep zijn CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel dit schooljaar gestart met de 'Slimme Handen Klas'. Een klas bedoeld voor leerlingen die vooral veel leren door te doen.

In het technieklokaal van CSG Liudger, besteedt docent Techniek Robert Verlaak veel aandacht aan de ontwikkeling van de technische kennis en vaardigheden van de basisschoolleerlingen. De leerlingen werken met een 3D-printer, tandwielen en elektronica.

Talenten en interesses

Adelien Buruma, van PCBO Tytsjerksteradiel: "Onze scholen sluiten zoveel mogelijk aan bij wat leerlingen nodig hebben in hun ontwikkeling. Dat betekent niet alleen dat kinderen leren op hun eigen niveau, maar ook werken aan hun talenten.
Tijdens de lessen is er ruimte voor ontdekken, experimenteren en ondernemen. Doordat wij hierin samenwerken met CSG Liudger, kunnen we leerlingen één dagdeel in de week lessen aanbieden die aansluiten bij hun interesse."

Samen zoeken naar oplossingen

Robert Verlaak is enthousiast: "Deze leerlingen zijn heel handig en willen zich graag verder ontwikkelen. In de les werken zij zelfstandig; het gaat erom dat de leerlingen zelf aan de slag gaan, elkaar helpen en samen oplossingen zoeken voor uitdagingen waar ze voor komen te staan."

WinjeWanje: "Je weet niet wat je ziet!"

Een mooie leren bank, een stoere tafel en accessoires, alles uit de nieuwe collectie. Foto: Actief Media

LEEUWARDEN - Wie voor het eerst WinjeWanje in Leeuwarden bezoekt, wordt verrast. Zo'n grote woonwinkel verwacht je niet op het Zuidvliet. Eigenaar Greetje Bosma bewijst dat een interieurzaak niet aan een meubelboulevard hoeft te zitten om succesvol te zijn. Ze vertelt trots: "De vlek wordt steeds groter. Zelfs mensen uit België en Duitsland weten ons te vinden."

"Het echt WinjeWanje gevoel", noemt Bosma als belangrijkste reden dat zoveel mensen de sfeervolle winkel al veertien jaar bezoeken. "Klanten willen het thuis graag net zo ingericht hebben als in de winkel. Wij laten zien hoe het ook in de woonkamer kan staan."
De winkel van 2000 vierkante meter bestaat uit meerdere ruimten die met elkaar verbonden zijn, en twee zolders. Overal zijn gezellige hoekjes gecreëerd. De collectie omvat veel meubels van mooie, natuurlijke materialen, zoals oud hout en leer. Deze passen in zowel een strak als een landelijk interieur. Zo heeft een kast met doorleefde houten planken een strak geraamte van gelast staal.

Liefhebbers van hout zullen hun ogen uitkijken bij de oude kasten uit Indonesië en India. Met haar enorme netwerk weet Bosma vaak unieke items te vinden. Alle producten hebben een uitzonderlijke prijs/kwaliteitsverhouding. Bosma vertelt: "Zo zijn alle banken voorzien van een goed veersysteem en koudschuim. Artikelen met een rode stip zijn uit voorraad leverbaar met hoge korting. Deze producten zijn ook verkrijgbaar in de WinjeWanje KortingLoods van 500 vierkante meter, tegenover WinjeWanje. Hier is ook een parkeerterrein waar bezoekers gratis kunnen parkeren."
Laat je ook verrassen, bezoek WinjeWanje op Zuidvliet 84-100 in Leeuwarden.
www.winjewanje.nl | 058 213 4967

Joke Bleijerveld, ook bij hypotheekadvies

Joke Bleijerveld ontzorgt klanten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, belastingen en financiële diensten. Foto: Actief Media

DOKKUM - Bemiddelingsservice Joke Bleijerveld in Dokkum is specialist in financiële dienstverlening, belastingzaken, verzekeringen én hypotheken. "Dat laatste vergeten mensen wel eens", zegt Bleijerveld. "Ook daarin geef ik doordacht en weloverwogen advies."

"Contact met klanten vind ik belangrijk", vertelt Bleijerveld in haar net verbouwde kantoor in het bedrijvencomplex aan de Hendoweg 3 in Dokkum (unit 12b). Op 1 januari kwam parttimer Mariet Groen in vaste dienst. "Ik heb het elf jaar alleen gedaan, maar er kwam steeds meer werk." Voor ongestoorde gesprekken met klanten werd een aparte ruimte gecreëerd, afgescheiden door een glazen, geluiddichte wand.
Korte lijnen en een zorgvuldige werkwijze blijven het kenmerk van dit assurantiekantoor. "Willen mensen een hypotheek af- of oversluiten, dan vind ik het belangrijk alle wensen en mogelijkheden zorgvuldig te bespreken. Financiële beslissingen hebben een grote invloed op het leven. Dat vraagt tijd."

Na een inventariserend gesprek stelt Bleijerveld een advies op. "Met niet alleen aandacht voor de huidige, maar ook voor de toekomstige situatie. Wat betekent de hypotheek als je arbeidsongeschikt wordt of in de ww komt? Wat zijn de gevolgen bij pensionering of overlijden?" Uitleg geven vindt ze één van de mooiste kanten van haar werk: "Duidelijkheid scheppen, uitzoeken wat het beste voor de klant is en toelichten waarom." De klant geheel ontzorgen is een optie. "Ik ben een volledig onafhankelijk hypotheek-
adviseur", zegt Joke. "Voor de voordeligste hypotheek kan ik bij tal van banken en verzekeraars terecht."

Meer info: www.jokebleijerveld.nl | Hendoweg 3 / 12b in Dokkum | 0519-220938

Piet van Kammen, financieel adviseur met veel ervaring. Foto: Ingezonden

ROTTEVALLE - Piet van Kammen startte ruim twee jaar geleden zijn financieel advieskantoor Buro van Kammen. Hij richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf en zzp-ers, maar ook particulieren zijn welkom.

"Vanuit mijn jarenlange ervaring in het bankwezen heb ik een groot netwerk opgebouwd waar ik uit kan putten. Ik adviseer veelal kleinere bedrijven op het financiële vlak. Ik heb
gemerkt dat juist deze vakmensen vaak heel blij zijn als de boekhouding en de belastingaangiftes voor hen worden verzorgd, omdat zij daar zelf weinig affiniteit mee hebben."

"Naast het verzorgen van de boekhouding geef ik advies over hoe een bedrijf z'n kosten
substantieel kan verminderen, bijvoorbeeld door een hypotheek of een verzekering
over te sluiten. Omdat ik alleen werk, ben ik zeer flexibel en kan ik afspraken snel inplannen. Tevens hanteer ik zeer scherpe tarieven. Neem gerust contact op!"
Tel: 06-38927537, mail: p.kammen@chello.nl

Hoekstra Service en Onderhoud

Verduurzaming, energiebesparing en biomassa

Hoekstra Service en Onderhoud biedt een ruime keuze in pelletkachels. Foto: Klaas Rozema

SURHUISTERVEEN - Sietze Hoekstra van Hoekstra Service en Onderhoud in Surhuisterveen houdt zich bezig met verduurzaming, energiebesparing en biomassa. Iedereen die erover denkt zijn huis energiezuiniger te maken of een pelletkachel aan te schaffen, kan bij hem terecht.

Het bedrijf ontstond uit het bedrijf dat zijn vader in 1950 stichtte. Sinds drie jaar is dit opgesplitst in Hoekstra Installaties en Hoekstra Service en Onderhoud. Sietze Hoekstra is energietechnicus en adviseert over verduurzaming van woningen. Daarnaast maakt hij woningen energiezuinig, door middel van onder andere warmtepompen en zonnepanelen.

Met zijn jarenlange ervaring voorziet Hoekstra elke klant van een passend advies. "Eerlijkheid staat bij mij hoog in het vaandel. Niet elke kachel is bijvoorbeeld geschikt voor elke woning. Wil iemand een pelletkachel aanschaffen, dan is het belangrijk dat diegene weet wat hij kan verwachten.

Wij zijn dealer van de merken Thermorossi, Cadel en Artel. Dit zijn kwaliteitsmerken die kachels leveren in diverse prijsklassen. Op pelletkachels geldt een aantrekkelijke subsidie van 500 euro. Daarnaast hebben de kachels diverse voordelen: ze zorgen voor een gezellige sfeer, het gasverbruik vermindert en je stookt CO2-neutraal. Ook zijn er pelletkachels die kunnen worden aangesloten op de centrale verwarming."

Bel voor advies: 0512-204022.

Boekenfestijn in WTC Expo Leeuwarden

Van 15 tot en met 18 maart is het Boekenfestijn in WTC Expo. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - Van donderdag 15 tot en met zondag 18 maart is het Boekenfestijn: een rondreizende boekenbeurs met meer dan 1 miljoen boeken, spellen, puzzels, hobby- en knutselartikelen. In het WTC Expo kunt u vier dagen lang terecht voor het grootste en breedste boekenassortiment van Nederland. Er is gratis toegang en ook het parkeren kost u niets.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de hal open van 10.00 tot 21.00 uur en op zondag zijn de deuren open tot 18.00 uur. De toegang en het parkeren zijn alle dagen gratis.

Het Boekenfestijn reist al 35 jaar door Nederland en België, twintig keer per jaar in een andere stad. Alle boeken worden overzichtelijk gesorteerd per categorie: geschiedenis, reizen, hobby, culinair, sprookjes, stripboeken, kind en Young Adult. Achterin de hal liggen de hobby-, varia- en cadeauartikelen, zoals decoratie- en knutselartikelen, kleur- en activity-boeken, stickers, schrijfgerei, puzzels en spellen. Alles is voordelig geprijsd.

Bos Men & Women in Burgum, voor mode die klasse uitstraalt

Zowel de mannen- als vrouwencollectie bevat trendy outfits met mooie pasvormen en opvallende details

Twee van de vier verkopers van Bos Men en Women in Burgum: Sjoukje Bouma en Ouwe de Wit. Foto: Actief Media

BURGUM - Bos Men & Women is gevestigd in de winkelstraat van Burgum, Schoolstraat 2. De grote, langgerekte mode zaak hangt vol trendy kwaliteitskleding. Mannenkleding wordt voor in de zaak gepresenteerd, de vrouwencollectie bevindt zich achterin. Alles is overzichtelijk geordend op kleur en merk. De klant vindt zowel casual outfits als representatieve zakelijke mode.

Bos Men & Women is een zaak van de broers Chris en Wybian Bos. Samen hebben ze twee filialen. Behalve in Burgum is er een winkel in Zuidhorn. "Doordat we meerdere locaties hebben, kunnen we de klanten beter bedienen. Is een bepaalde maat niet meer in de ene zaak, dan misschien nog wel in de andere", zegt Chris Bos.

Het personeel van Bos Men & Women doet er alles aan om klanten een positieve winkelbeleving te geven. "Het is gezellig bij ons. Je krijgt niet alleen styling-advies, maar ook koffie of thee in een gezellige koffiecorner. Er is ruimte om ontspannen te passen. Voel zelf het verschil tussen de stoffen en ervaar het draagcomfort. We hebben de tijd voor je."

Doelgroep zijn mannen en vrouwen op zoek naar mode die klasse uitstraalt: rijke stoffen, een goede pasvorm en mooie kledingdetails staan centraal bij het inkoopbeleid van Bos Men & Women. De collectie bevat vooraanstaande merken als Cast Iron, Ledûb, Cavallaro, State of Art, Blue Industry, Pierre Cardin, Roy Robson, Bugatti en Tenson. Voor de vrouwen is er Opus, Object, Taifun, Juffrouw Jansen, Transfer, LTB, Para Mi, Smashed Lemon en - nieuw - Esqualo."

De winkel is ingedeeld in kleurblokken. "Sommige merken zijn herkenbaar aan zachte pasteltinten. Andere hebben heldere kleuren die mooi combineren met zwart, grijs, donkerblauw en wit. We hebben voor iedere gelegenheid de juiste kleding. Er zijn ook merken die sterk zijn met krachtige kleurstellingen."

Kom de nieuwe voorjaarstrends voelen en bekijken. Neem eventueel vooraf een kijkje op de Facebookpagina van Bos Men & Women.
Schoolstraat 2, Burgum | Dagelijks geopend van 9.30 tot 17.30 uur; vrijdag koopavond; zondag en maandag gesloten; zaterdag tot 17.00 uur open | 0511- 469 260 |
www.bosmenwomen.nl

Super Classics in Poppodium Iduna

Super Classics in Iduna voert de muziekliefhebber terug in de tijd. Foto: Ingezonden.

DRACHTEN - Zaterdag 10 maart komt disco/dance feest Super Classics naar Poppodium Iduna. De tijd staat even stil wanneer al die danceable, foute, onvergetelijke plaatjes weer voorbij komen op de dansvloer.

Superclassics is een groot feest der herkenning. Met dj's André Zwart, Martin Harder en Ricardo Silvio wordt het gegarandeerd een gekke, gezellige boel Kom je crush van de middelbare school weer eens tegen, of doe gewoon weer lekker gek met je vrienden en vriendinnen zoals toen.

Terug naar de tijd van Doe Maar, Madonna, Michael Jackson en Tom Cruise-posters aan de muur. Het verliefd zijn op de babes-en hunks van Baywatch en Beverly Hills 90210. De tijd van de schoudervullingen en de krultang. Alle herkenbare tunes en de lekkerste danceable hits uit jouw favoriete staptijd kunnen zomaar voorbij komen.

Wat dacht je van Wham, A-Ha, King Bee ,U2, The Cure, 2Unlimited, Paul Elstak of de discoklappers van Chic, Spargo, Prince en Whitney Houston. Disco, rock, foute hits, eurodance, R&B en new wave, alle genres komen voorbij.

Ook de vergeten plaatjes worden gedraaid en de bijhorende videoclips, tv-series en films zie je op een supergroot scherm om die epische tijd maximaal te herbeleven. Dat wordt lachen dus, om die outfits en danspasjes van toen.

Maak je klaar voor het gezelligste disco/dance-classics feest van Friesland. Tijd: van 21.00 uur tot 3.00 uur Ticketprijs: € 11,00 (voorverkoop) en € 13,50 (deur).

Mannenkoor Staphorst in kerk Damwâld

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst, dat te zien is in Damwâld, heeft een grote bezetting. Foto: Ingezonden.

DAMWALD - Enthousiaste bezoekers, uitstekende zang en een goede organisatie zorgden vorig jaar oktober voor een prima start van Zingend naar de Zondag. Daarom kan een vervolg niet uitblijven. Het ruim honderd leden tellende Christelijk Mannenkoor Staphorst is vastgelegd voor zaterdag 17 maart in de gereformeerde kerk De Ontmoeting in Damwâld.

Het mannenkoor treedt op in Staphorster kostuum en vertolkt het geestelijke lied sinds 1969. Het koor verleent regelmatig medewerking aan het tv-programma 'Nederland zingt' en 'Laat ons de rustdag wijden' en staat bekend om het zingen van de grote daden des Heren, onder de bezielende leiding van dirigent Peter Bos uit Dronten.

Als kers op de taart zal de solist Gert Pannekoek samen met het mannenkoor en met de gemeente optreden. Hij brak door als solist door mee te doen aan het bekende tv-programma 'Una Voce Particolare' van Ernst Daniël Smit en is een veelgevraagd solist bij concerten, cd- en tv-opnames. Jaarlijks neemt hij de Christuspartij voor zijn rekening in de Marcus Passie van Hans Boelee.

Deze avond zal de jonge Evan Bogerd zijn kunsten laten horen op het orgel en alles begeleiden. De samenzang van bekende liederen zal deze avond gedeeltelijk in het teken staan van het komende Pasen. De presentatie is in vertrouwde handen van Leo Blees, voorganger van de Gereformeerde Kerk van Driezum en Wâlterswâld.

Er is geen meditatie, de toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Aanvang is 19.30 uur, in de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting aan de Foarwei 48 in Damwâld.

Finalist Miss Beauty of Friesland gaat kopje onder

Margaretha de Jong ging kopje onder voor het goede doel, in een ijskoude Burgumer Mar. Bekijk de duik op het filmpje met de ActiefPlus-app. Foto: Ingezonden

JISTRUM - Op 3 maart ging finalist Margaretha de Jong kopje onder in de Burgumer Mar om geld op te halen voor LINDA.Foundation. Voordat de finaliste kopje onder kon gaan in het water moest er eerst een wak gemaakt worden.

De finalisten van Miss Beauty of Friesland zetten zich dit jaar in voor LINDA.Foundation. Margaretha de Jong uit Jistrum heeft geld opgehaald door kopje onder te gaan in de Burgumer mar.

Met een buitentemperatuur van -9 en een watertemperatuur van –1 kan de actie zeker een 'frisse duik' genoemd worden. Toen de Jistrumse deze actie plande waren de weersverewachtingen een stuk gunstiger voor de duikactie. ''Het zou eerst rond de 10 graden zijn, maar dat veranderde al snel naar -10. Voordat ik de duik kon maken moest er eerst een gat gemaakt worden in het ijs.'' Met deze actie heeft de finalist maar liefst 530 euro opgehaald voor Linda.Foundation.

Linda.Foundation zet zich in voor gezinnen in Nederland die in een financieel moeilijke situatie verkeren. Het opgehaalde bedrag gaat volledig in de vorm van cadeaubonnen naar de gezinnen toe. De stichting betaalt zelf alle overheadkosten, waardoor het opgehaalde bedrag volledig ten goede komt voor de gezinnen in financieel moeilijke situaties.

Eerder was bekend gemaakt dat de finalisten zich in zouden zetten voor PlanNederland. De samenwerking met PlanNederland werd verbroken door de berichten die in februari naar buiten kwamen over sexueel misbruik. Op 27 februari werd bekend gemaakt dat de finalisten zich mochten inzetten voor Linda.Foundation.
De Finale van Miss Beauty of Friesland is op 18 maart in het Fries Congrescentrum in Drachten. Tot 17 maart kan er gestemd worden op jouw favoriete Miss.

Lezing bioloog Johan de Jong

DRACHTEN - Bioloog Johan de Jong geeft op woensdagavond 14 maart een lezing bij boekhandel Van der Velde in Drachten in het kader van de Boekenweek met het thema natuur.

Johan de Jong is bioloog en uilenonderzoeker. Hij heeft een onmisbare bijdrage geleverd aan de redding van de kerkuil, waarover hij eind vorig jaar het boek De Kerk-
uil uitbracht. Hierover zal De Jong een lezing geven. Dit sluit goed aan bij het thema van de Boekenweek 2018 (10-18 maart): natuur. De lezing begint om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) en zal rond 20.30 uur afgelopen zijn. De entree is € 5 (inclusief drankje). Wegens het beperkte aantal plaatsen is reserveren gewenst. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar drachten@boekhandelvandervelde.nl, te bellen naar 0512-544440 of langs te komen in de winkel.

Nieuwe expositie VAKwerk Burgum

Bij Vakwerk Burgum is onder andere werk te zien van fotografe Hanneke Luit. Foto: Ingezonden

BURGUM - De nieuwe expositie van VAKwerk Burgum werd zaterdag geopend.

VAKwerk staat voor Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk. Het doel is om panden die te koop of te huur staan tijdelijk door kunstzinnige mensen en ambachtslieden te laten inrichten en ze een kans te geven om hun werk te laten zien aan een breder publiek. VAKwerk Burgum is te vinden aan de Tsjibbe Geartsstrjitte 3.

In de maanden maart en april is bij VAKwerk 'De lente in aantocht'. Bezoekers kunnen er werk vinden van DUZZZ, drie uitzonderlijke zussen (Hanneke Brugman, Tineke Brugman en Joke Ket) die gezamenlijk hun passie voor beeldhouwen laten zien. Zij zijn ook de initiatiefnemers van VAKwerk Burgum. Andere exposanten zijn Gerda Douma: schilderijen in olieverf; Hans van der Lei: fotografie; Hanneke Luit: fotografie; Jennie Monen: aquarellen; Jetty Boterhoek: schilderijen in aqryl- en olieverf; Leo Maarleveld: keramiek, May Hobma: beschilderde eieren; Pieter Baarsma: ontwerpen; Roland Meijer: keramiek en Wopke Schat: houten meubels.

Openingstijden

Er zijn altijd twee kunstenaars aanwezig als VAKwerk open is. Openingstijden: woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Verder op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Kunst in
Lauwersland

DOKKUM - In de weekenden 10 en 11 en 17 en 18 maart openen ruim dertig professionele kunstenaars hun deuren voor het publiek. Gelegen op een aantrekkelijke route in het Lauwerslandgebied tonen zij hun kunst en werkwijze en gaan in gesprek met de bezoekers.

De kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema RUIMTE. De ruimte in het gebied, de prachtige luchten, het wad, de kwelders en akkers en de rust. De route is zo'n 200 kilometer lang en loopt langs de waddenkust van Groningen en Friesland en is gesitueerd in en rond het Lauwersmeergebied. Starten kan op elk willekeurig punt. De locaties zijn te herkennen aan de Kunst-aan-Huis-dropflag. De ateliers zijn open tussen 11.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis. Bezienswaardigheden op de route zijn de beschermde dorpsgezichten van Moddergat, Oude Bildtzijl en Burdaard. Het oude vestingstadje Dokkum met haar bolwerken. Een blik op het Lauwersmeer bij Zoutkamp, het kloosterdorp Aduard en het Wierdendorp Niehove.

Het gebied kent veel sfeervolle overnachtingsmogelijkheden. In de Kans-op-Kunst-Loterij kunnen bezoekers een kunstwerk naar keuze winnen ter waarde van € 1.000,-. De kunstwerken zijn in de ateliers te bezichtigen, waar ook de loten voor € 5,- te koop zijn.

Vuur op de Zuidpunt van Nanne en Ankie

BURGUM - 'Vuur op de Zuidpunt' is een aangekleed liedjesprogramma, gespeeld door Ankie en Nanne. Het is te zien op 8 maart om 20.15 uur in De Pleats in Burgum.

Eeuwen en eeuwen lang werden en worden schepen geleid door lichten op de kust. Lichten op de kust, voor de mannen op zee symbolen van troost, hoop en redding. Lichten en vuren aan de gang gehouden door mannen op het land. Mannen met hun eigen gedachten, angsten, fantasieën en dromen. Lichten en vuren, op alle plekken van... de wereld, dus ook langs de voormalige Zuiderzee en zo ook op de Zuidpunt van het voormalige eiland Schokland. Nanne en Ankie spelen al jaren samen; in het begin in Irolt, later in de groepen Kat yn 't Seil, Liereliet en Kajto. Kaarten via www.cultuurindepleats.nl of via 0511-461556.

Herman Pleij over identiteit bij SLAS

Herman Pleij is op 13 maart te gast bij de SLAS in Drachten. Foto: Ingezonden.

DRACHTEN - Op 13 maart ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland (SLAS) Herman Pleij.

De oud-hoogleraar historische letterkunde, gespecialiseerd in middeleeuwse literatuur, is bekend bij het grote publiek als enthousiast spreker, die moeiteloos een referaat kan houden.

Op 13 maart zal hij spreken over de zucht naar identiteit, vanaf de middeleeuwen tot nu. Hij zal daarbij in het bijzonder aandacht schenken aan gewestelijke identiteiten. In het bijzonder aan de Friese identiteit, in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden en zijn laatste boek: 'Moet (nog steeds) kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit', zal Pleij de zucht naar identiteit verklaren. Tijd: 19.45 uur, Brede school De Drait, Flevo 194, Drachten. Donateurs 8 euro, niet-donateurs 12 euro, studenten 5 euro Reserveren: www. slas.nl

Concert met 'Half a Mile' in Drachten

DRACHTEN - Half a Mile is een samenstelling van zes gedreven muzikanten uit Zwolle en omstreken. Zondag 11 maart komt Half a Mile langs in Drachten. Het concert begint 19.30 uur op de Bolder 75. Toegang is gratis.

De zussen Hanna en Susanne van Gemeren zingen al tweestemmig sinds hun jonge jaren. De band heeft een indringende, eerlijke boodschap en deelt met passie de zoektocht naar zingeving in dit chaotische bestaan. De country/folk, Keltische en Oosterse invloeden in combinatie met liefde voor akoestische muziek leveren een unieke en authentieke stijl op. In 2014 verscheen de single 'Only Human' en ook waren er veel optredens. En nu is er 'Roots', een album met een mix van folk en country, waar hier en daar Keltische en Oosterse muziekinvloeden aan toegevoegd worden.

Film Tonio tijdens Boekenbios

DE WESTEREEN - In een speciaal voor de gelegenheid opgetuigde Boekenbios vertoont Bibliotheek De Westereen op donderdag 8 maart de film Tonio, gebaseerd op de gelijknamige roman van A.F.TH. van der Heijden.

Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio van der Heijden door een auto geschept en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt. Het leven van Adri en Mirjam, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. De film wordt ingeleid door een korte lezing van docente Nederlands Ali Drost. De Boekenbios is geopend op donderdag 8 maart van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten bedragen € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden, inclusief hapje en drankje.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de balie van de bibliotheek of op www.ontdekdebieb.nl

Back to the 60's en 70's in De Lantearne

SURHUISTERVEEN – Op zaterdag 17 maart staat er weer een muziekfestijn op het programma in zalencentrum De Lantearne.

Na de uiterst succesvolle jubileumeditie van Back to the 60's & 70's in november – met het druk bezochte optreden van Abba Tribute nog in gedachten - staan de deejays van Radio Release alweer te popelen om muziek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig te gaan draaien voor het Feanster publiek.

Helemaal terug naar de jaren zestig of lekker blijven in popmuziek uit de jaren tachtig en negentig, het kan allemaal tijdens de zesentwintigste editie van Back to the 60's & 70's.

"De dansschoenen kunnen weer uit de kast worden gehaald", kondigt voorzitter Joop Numan het muziekevenement met een zo breed mogelijk muziekpakket aan.

"In aanwezigheid van de discjockey's van Radio Release wordt de knipoog naar de jaren tachtig en negentig iets vetter", glimlacht de voorzitter, "maar de nadruk blijft liggen op de 60's & 70's; we gaan onbeperkt terug in de tijd!" Numan is zelf ook al enkele jaren bekend achter de draaitafels van de non-stop discoshow en kent het publiek inmiddels als zijn broekzak.

Een gezellig avondje uit met lekker dansen, daar zijn veel mensen wel voor te porren, zo weet de organisatie. Het is altijd bijzonder gezellig met herkenbare muziek, pure nostalgie.
Kaarten voor het muziekevenement zijn vanaf verkrijgbaar bij Intertoys Numan aan De Kolk in Surhuisterveen.

Koor 'Uit het hart' viert tienjarig jubileum

Het koor 'Uit het hart' geeft 10 maart een jubileumconcert. Foto: Ingezonden

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 10 maart viert het koor 'Uit het hart' het tienjarig jubileum. Dit willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren ze een Jubileumconcert in de Flambou in Surhuisterveen.

Het gelegenheidskoor ontstond uit een aantal leden van de Bethelkerk in Drachten en telt nu zestig leden. Het koor zingt onder andere religieuze liederen en spirituals. Het koor treedt regelmatig op en verleent medewerking aan bijzondere diensten.

Het gemengde koor staat tevens tien jaar onder de bezielende leiding van dirigent Jelte Kooistra uit Drogeham. Hij weet het koor te inspireren en mede door zijn enthousiasme is het koor gegroeid tot wat het nu is. Zowel het ledenaantal als het muzikaal niveau zijn sterk verbeterd.

"Deze avond mag
u niet missen"

De begeleiding zal deze avond worden verzorgd door niemand minder dan organist Ronald Knol. Deze bekende organist was twaalf jaar het gezicht achter het orgel in Steenwijk en tevens vaste begeleider van het Christelijk Mannenkoor Steenwijk. Inmiddels verschenen er drie cd's van zijn hand en werkt hij regelmatig mee aan allerlei evenementen, zoals Roept u maar-zangdiensten en koorbegeleiding.

Soms alleen de mannen

Op deze avond zullen soms alleen de mannen uit het koor van zich laten horen en is er samenzang van bekende liederen. Kortom: een avond die u niet mag missen. "Laten we er met elkaar een feest van maken."
De toegang van de avond is gratis, de aanvang is 19.45 uur. "We hopen op een gezegend Jubileumconcert en een volle kerk."

Midnightwalk voor Burkina Faso

De groep jongeren uit de Trynwâlden die naar Burkina Faso zal gaan. Foto: Ingezonden

OENTSJERK/GYTSJERK - "Wij zijn een groep van elf jongeren uit de Trynwâlden die in de zomer van 2018 twee weken naar Burkina Faso, Afrika gaan. De groep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 17 tot 21 jaar.

Wij gaan in een buitenwijk van de hoofdstad Ouagadougou samen met de lokale bevolking een schoolgebouw opknappen en twee leslokalen erbij bouwen. We gaan ook leuke activiteiten met de kinderen doen, zoals sport en spel. Als wij in Burkina Faso zijn kun je ons volgen via Facebook.

Om deze reis mogelijk te maken doen wij acties om geld in te zamelen. We hebben al diverse acties gehad: puddingbroodjes verkopen, strooizout verkopen, een stamppotbuffet houden en oud ijzer inzamelen. Alle acties zijn goed verlopen. Er komen nog meer acties, zoals een open boerderijdag in mei. Binnenkort is er een Midnightwalk door Oentsjerk en Gytsjerk: 23 maart, start tussen 19.30 en 20.00 uur bij Pro Rege in Oentsjerk. Deelnemerskaarten zijn voor € 10,- te koop bij drogisterij Van der Kooi, winkel van Tryn, Novy Joustra, Primera Burgum en Primera Hurdegaryp. Deelname is op eigen risico. Bij sommige bedrijven mogen de deelnemers zelfs binnen komen kijken. Voor meer informatie, of als je ons wilt volgen, kan dat via: Facebook: Trynwalden goes burkina faso; Instagram: Trynwaldengoesburkinafaso; tgbf@pgtrynwalden.nl."

Toaniel 'Harkjemar'

HARKEMA - Toanielferiening 'Harkjemar' spilet saterdei 10 maart en freed en saterdei 16 en 17 maart it stik 'Deiwurk by jûntiid'. In wille-stik mei ûngewoane situaasjes, spile troch seis froulju en ien man (jo sille de man mar wêze). Elts is fan herte wolkom yn de Boemerang, Reitsmastrjitte 35, Harkema, om 20.00 oere. Kaarten yn foarferkeap by it Postwinkeltsje.

Pianoconcert

ALDTSJERK - Op zaterdag 10 maart om 20.00 uur geven de pianisten Valentina Tóth en Lucas van der Vegt samen een concert in Galerie Bloemrijk Vertrouwen aan de Van Sminiaweg 70 in Aldtsjerk. Op twee piano's brengen zij onder andere werken ten gehore van Rachmaninov, Shostakovich en Dohná-
nyi. De toegang bedraagt € 15,- en voor kinderen tot en met twaalf jaar € 5,-.

Timzingt

URETERP - Op donderdagavond 8 maart zal cabaretier en liedjeszanger Timzingt om 20.00 uur optreden in Ureterp. De avond, georganiseerd door de ChristenUnie Opsterland, staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De toegang is vrij. De locatie is Autobedrijf Willem Baron aan De Gilden 1.

Dopers café over Palliatieve Zorg

SURHUISTERVEEN - Dr. Joep van de Geer komt zondagmiddag 11 maart in de Doopsgezinde kerk van Surhuisterveen spreken over Palliatieve Zorg en spiritualiteit.

In een tijd dat het levenseinde van mensen een veelbesproken onderwerp is in de media, weten we doorgaans weinig van palliatieve zorg in ziekenhuizen en zorginstellingen. Pas als je er zelf of via een familielid of een ander mee wordt geconfronteerd, is het aan de orde. Hoe om te gaan met levens(-beschouwelijke) vragen als het einde nadert? En weten artsen, specialisten en verpleegkundigen altijd wel wat er in de zieke en/of ouder wordende mens omgaat? Van de Geer is werkzaam als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Leeuwarden. Na zijn lezing is er na de pauze gelegenheid vragen te stellen. Aanvang: 15.00 uur, Gedempte Vaart 25, Surhuisterveen.

Klein passiespel 'Jezus' in Wyns

WYNS - Zaterdag 10 en zondag 11 maart brengen Gooitsen Eenling en Adri Terlouw in de kerk van Wyns de scènes 5, 6 en 7 uit de Friese versie van de theatervoorstelling 'Jezus' van Helmert Woudenberg.

Ze brengen het verhaal van de laatste weken van Jezus van Nazareth op een verrassende manier over het voetlicht. Ze laten ons Jezus' worsteling meemaken om zijn idealen trouw te blijven zonder ze met geweld door te zetten. Jinke Lyklema-van Weringh (dwarsfluit) en Anke Stavenga (gamba) spelen passende muziek.
In restaurant De Wynze bij de kerk biedt Anne Hager op de dagen van de voorstelling vanaf 18.00 uur een driegangendiner aan met bijbelse gerechten. Voor het diner is reserveren verplicht en voor de voorstelling aanbevolen. Reserveren kan via jezusmonologen@gmail.com

Koor- en muziekavond in De Ikker

BURGUM - Op vrijdag 23 maart is in kerkgebouw De Ikker in Burgum, Bulthuissingel 5, 20.00 uur een koor- en muziekavond met samenzang, ten bate van de stichting Light for the World.

Aan dit concert werken mee: koor 'God is mijn Lied' uit Burgum Koor, 'Ta Gods Eare' uit Eastermar, Sionskoor Damwâld en het brassensemble van brassband 'De Bazuin' uit Oentsjerk. De blinde organist Tjaco van de Weerd uit Kampen speelt orgelsolo en begeleidt de samenzang.
Tijdens dit concert wordt gecollecteerd voor stichting Light for the World.

Deze christelijke hulporganisatie zet zich in voor mensen met een (visuele) handicap in ontwikkelingslanden. Door hen een eerlijke kans te geven op onderwijs en werk, wordt hun leefsituatie stap voor stap verbeterd.

Expositie Greet Leuven in Atelier III

WERGEA - Greet Leuven exposeert tot en met 25 maart met schilderijen, objecten en schalen in Atelier lll, de Skuorre 3 in Wergea.

Greet Leuven (Heemstede, 1949) is sinds 2010 woonachtig en werkzaam in Waaksens (voorheen Littenseradiel). Hoewel figuratieve elementen voorkomen en een deel van z'n werk landschappelijke associaties oproept, is het meeste toch abstract van opzet. Haar belangrijkste bronnen van inspiratie zijn de fysische elementen (vuur, water, lucht en aarde), waarvan de werking zichtbaar wordt in de kleur en structuur van oppervlakken en lagen.

Ook elementen uit de archeologie, geologie en oude culturen zijn in het werk terug te vinden. Openingstijden: zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aanhangwagens

Aanhangwagens voor elk bedrijf. Spotgoedkope prijzen! Reparaties en onderdelen. Fa. L. van der Veen, Lytse Geast 67, Tietjerk. Tel. 0511-431401.

Caravans

Te koop gevraagd Toercaravan, 0511-227227.

www.sibmacaravans.nl In/verkoop en bemiddeling. Toercaravans voor export gevraagd. 0511-541446.

Gezondheid

Herbalife, T.M. Reitsma-Bosma, tel. 0511-469955.

Personeel aangeboden

Schilder met ervaring € 17,00 p/uur of vaste prijs in overleg. Tel. 06-13573689.

Erkend Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J. v.d. Meer Sumar, tel. 0511-521162/06-25541546.

Ervaren schilder. Schilder/saus/behangwerk. Gr.prijsopgave of € 17,50/uur. Tel: 06-12685361.

Te huur aangeboden

Aggregaten 40/60 Kva, bouwdrogers, kant/schaftunits, muurzaagmach., rolsteigers, sleuvenzaagmach., sloophamers 220 V, schaft- en toiletwagens, zware sloophamers + compressor 2,5 m3, etc. MAKLO VOF, tel. 0511-473314/0512-364455.

Te koop aangeboden

Houtwal te koop, tel. 0512-371646.

Te koop gevraagd

Schapenwol Wolhandel Douwe Rijpstra VOF Oentsjerk tel. 06-15629006. Sanjesreed 8d Oentsjerk. Wolinname alleen op afspraak.

Tot uw dienst

De kapper aan huis, het gemak bij u thuis. De rijdende Schaar. Bel voor een afspraak 06-53636982.

Belastingaangifte GeldXpert Burgum, tel. 0511-463922.

Gratis halen, prijsopgave en ophangen. Bel, als uw klok stilstaat. (Burgum omg.) Juwelier Kooi, tel. 0511-465952/461260.

Hondentrimboetiek Mattie. Knippen, wassen en plukken. ABHB Lid Rijksgediplomeerd. Afspraak: tel. 0511-464104.

Briefpapier en enveloppen nodig? Actief Media: tel. 0511-461294.

Voor de tuin

Tuinonderhoud - renovatie - snoeiwerk. Hoveniersbedrijf P. Douma, tel. 0511-543870. Kijk ook op FB of www.tuinonderhoud-douma.nl.

Voor al uw tuinonderhoud en takkenversnipperen. K. Venema Groenvoorziening. Rinsumageest, 06-52022396.