Weekblad Actief - Editie Zuid

1 november 2017

Weekblad Actief - Editie Zuid 1 november 2017


Landelijk atelier-weekend, ook in Oudega (Sm.)

Durkje Haringa is klaar voor het landelijk atelier-weekend. Foto: Klaas Rozema

OUDEGA - Schilderes Durkje Haringa, bijna 75 jaar, doet komend weekend mee aan het landelijk atelier-weekend met haar atelier aan huis, Eastersânning 11 in Oudega (bij de haven).

Ze toont in haar atelier aquarellen en acrylschilderijen. Ze laat zich het liefst inspireren door de natuur. Zo heeft ze aquarellen van de Wadden, de kust en andere natuurgebieden vastgelegd. Bij wedstrijden viel ze zowel landelijk als provinciaal in de prijzen. Ze doet sinds 2003 mee aan de Kunstroute van Smallingerland. Haar atelier is open op 4 en 5 november van 13.00 -17.00 uur.

Als kind schilderde ze al met olieverf, maar daarna jarenlang niet, nadat werk (in het onderwijs) en gezin tijd en aandacht vroegen. "Mar yn 1977 krige ik in slim auto-ûngelok. Dêrnei ha'k noch faak yn it sikehûs lein. Yn 1979 bin ik wer oan it skilderjen rekke."

Ze kampeerde veelal in een caravan overal in Friesland en Groningen. Van daaruit zocht ze plekjes op die haar aanspraken en zat op locatie te aquarelleren. Ook was ze veel op Terschelling. In een pension aldaar ontdekte ze een pentekening van haar vader. Bouke Haringa was kunstenaar en ciseleerde op koper en zilver.

Begin dit jaar gaf ze zich op voor het Landelijk Atelier Weekend. Ondanks artrose wil ze toch graag mee doen, vertelt ze.

Meer ateliers open

Meer kunstateliers in deze regio die komend weekeinde open zijn: VAKwerk in Burgum (zie pagina ..), atelier Anke's Arte (portretten en modellen vooral) en MOOIwerk (edelsmederij en pottenbakkerij), beide in Dokkum en Klaske Kalsbeek-Vlasma in Rottevalle (aquarellen, geïnspireerd door bloemen en natuur). Meer informatie is te vinden op de website:
www.landelijkatelierweekend.nl.

Foto: Pixabay

Techniek Tastbaar bij CSG Liudger in Drachten

Geïnspireerd BCV zet
Hardegarijp opzij: 3-0

Techniek Tastbaar bij CSG Liudger in Drachten

Jongeren enthousiast maken voor technische beroepen

Voor sommigen is techniek een gruwel, voor anderen een uitdaging. Foto: Pixabay

DRACHTEN - Het aantal vacatures in de techniek stijgt. Het blijkt echter erg lastig voor de bedrijven om goede technische mensen te vinden. Leerlingen komen van jongs af aan te weinig in aanraking met techniek en daarin wil een groep ondernemers verandering brengen.

Zij organiseren het event Tecnhiek Tastbaar, dit jaar voor het eerst ook in Friesland. Het evenement wordt over een paar weken georganiseerd in Leeuwarden en Sneek, maar nu eerst, aanstaande vrijdag, in Drachten. Van de autogarage om de hoek tot een boorplatform in de Waddenzee, van een biologisch zuivelbedrijf tot het ziekenhuis: techniek is overal en overal zijn technici nodig.

Wie kiest voor een loopbaan in de techniek, heeft grote kans spoedig een baan op eigen niveau en binnen het eigen vakgebied te vinden. Hij of zij kan rekenen op een mooi startsalaris. "Hoe kom je er achter of techniek iets voor je is?" Om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek komen dit soort bedrijven naar Techniek Tastbaar.

Terwijl de kinderen en jongeren zelf van alles kunnen doen (solderen, lassen, programmeren of bijvoorbeeld techniek-gerelateerde spelletjes), praten de ouders met mensen die werken in de praktijk. "Techniek is een geheel ander vak dan vroeger", zegt projectleider John van Mierlo van de organiserende organisatie TechNetkring. "We willen als ondernemers en docenten de leerlingen inzicht geven in de vele mogelijkheden die techniek biedt. Door het te ervaren, kunnen zij ontdekken wat bij hen past en of techniek een optie is. Daarom kunnen leerlingen techniek langskomen op vrijdag 3 november, dan wordt het evenement Techniek Tastbaar gehouden bij CSG Liudger in Drachten."

Om ongeveer 14.30 uur zal gedeputeerde Sander de Rouwe van de provncie Fryslân het evenement officieel openen. De deelnemende bedrijven uit verschillende branches zullen vervolgens een breed beeld geven van de mogelijkheden in de techniek, zoals: installatietechniek, landbouwwerktuigen, autotechniek, oppervlaktebehandeling, automatisering, metaalbewerking, waterschap, tweewielers, aandrijftechniek, gevelbouw, scheepsbouw, woningbouw en techniek in de zorg.

"Flexibele en breed inzetbare mensen nodig"

"Het werk in de techniek wordt steeds meer allround, wat vraagt om flexibele en breed inzetbare medewerkers. Net als in andere vakgebieden hebben automatisering, digitalisering en robotisering groeiende invloed op de werkinhoud. Het arbeidsmarktperspectief op mbo-niveau blijft goed. Wel zie je een verschuiving, want van personeel in de technische sector wordt een hoger werk- en denkniveau gevraagd (minimaal mbo-niveau 3 en 4) en het belang van 'soft skills' als samenwerken, flexibiliteit en zelfstandigheid neemt toe." Techniek Tastbaar duurt van 14.00 uur tot 21.00 uur bij CSG Liudger, Leerweg 2 in Drachten.

"Meer visie van gemeente voor Burgum"

Links de jachthaven, rechts de kade met rangeerterrein. Foto: Klaas Rozema

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel dient meer 'eigenaar' te worden van de identiteit van het dorp Burgum. Het dorp heeft zowel wat recreatie en toerisme betreft, als qua woonfunctie, versterking nodig, vindt de plaatselijke ondernemersvereniging Himbo.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend heeft Himbo daarom een 'manifest' op haar website geplaatst, met thema's als 'branding', 'bereikbaarheid' en 'groei inwoneraantal' (bouw meer woningen en appartementen in Burgum).
De jachthaven aan het Prinses Margrietkanaal verdient een 'upgrade' en kan bovendien groter worden; dit mag ten koste gaan van het rangeerterrein ernaast, vindt Himbo. Jachthaven, voormalige zuivelfabriek en het nieuwe park daar westelijk van, dienen meer als één geheel te functioneren. De gemeente Tytsjerksteradiel moet ook wat dit betreft het voortouw nemen, vindt Himbo.

"Wy freegje de gemeente tsien oant fyftjin jier
foarút te tinken"

Het huidige Rabobankgebouw en de gereformeerde kerk (De Ikker) zullen op termijn wellicht hun functie verliezen, veronderstelt Himbo. "De Rabobank hat der gjin geheim fan makke, dat se dêr op termyn net bliuwe. De bank is der al jierren oan it ôfbouwen", zegt mede-auteur Joeke-Remkus de Vries namens Himbo.

Bij de kerkgangeer van De Ikker is sprake van sterke vergrijzing, dus op termijn moet daar misschien ook iets anders komen. Himbo suggereert als alternatief "bijvoorbeeld appartementen." "Wy freegje de gemeente tsien, fyftjin jier foarút te tinken", verklaart De Vries.

Fryslân in dialoog, in ..........

DRACHTEN/BUITENPOST - Volgende week woensdag 8 november is de 'Dag van de Dialoog'. Als vanouds doen de gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland hier aan mee.

Dit jaar hebben deelnemende organisaties zelf een voor hen belangrijk thema gekozen. Op verschillende locaties worden dialoogtafels gehouden. Aan zo'n dialoogtafel gaan inwoners, onder deskundige begeleiding, in gesprek met elkaar. Geen discussie of debat, maar het in wederzijds respect delen van ervaringen, dromen en acties.

"Bij de dialoog gaat het om verbinding maken, om respect voor de verschillen en het ontdekken van wat we als mens gemeenschappelijk hebben. Oftewel: eenheid in verscheidenheid."

Op de site www.fryslanindialoog.nl/smallingerland/drachten vindt u de deelnemende organisaties met hun thema, adres en tijdstip van de dialoog. Een aantal tafels zit al vol. U kunt zich aanmelden via genoemde site of via smallingerland@fryslanindialoog.nl .

De Wâldsang verrassend kampioen

UTRECHT - Brassband De Wâldsang uit Buitenpost werd zaterdagavond verrassend Nederlands brassbandkampioen, onder leiding van dirigent Rieks van der Velde. De band kreeg van de jury de hoge score van 97 punten in de hoogste divisie.

De Bazuin uit Oentsjerk onder leiding van Klaas van der Woude werd derde (95 punten). Soli Brass uit Leeuwarden kwam tot 92 punten, goed voor de vijfde plaats. De Spijkerpakkenband uit Opsterland moest genoegen nemen met de laatste plaats in de hoogste divisie, waarin de band debuteerde.
In de 2e divisie werd Excelsior uit Ferwert, gedirigeerd door Herman Sibma, tot winnaar uitgeroepen met 92 punten. Derde en vierde divisie: de sectieprijs ging naar de trombonesectie van Brassband Ere Zij God uit Damwâld. Meer uitslagen: www.enbk.nl.

'Fryslân in dialoog': in diverse plaatsen

ACHTKARSPELEN/DRACHTEN - In vier plaatsen en op zeven locaties binnen het verspreidingsgebied van Actief kunt u volgende week deelnemen aan 'Fryslân in dialoog'. In drie plaatsen in Achtkarspelen staat dinsdag 7 november één thema centraal: 'Samen staan we sterker'. Ook vrijdag 10 november is dit het thema.

Voor alle locaties ('dialoogtafels') geldt, dat het goede gesprek belangrijker is dan het debat. De gesprekken vinden plaats rond tafels, met bij elke tafel een deskundige begeleider. Dinsdagochtend 7 en vrijdagochtend 10 november kunt u terecht in Gerkesklooster-Stroobos; dinsdagmiddag 7 november in Buitenpost en Surhuizum. In Drachten zijn woensdag 8 november vier locaties, 's ochtends, 's middags en 's avonds. Zie ook pagina 43 en
www.fryslanindialoog.nl.

"Schulden samen aanpakken"

LEEUWARDEN - De Vereniging Friese gemeenten (VFG) en De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) pakken samen de schuldenproblematiek aan van inwoners in Fryslân.

Morgen, donderdag 2 november, zetten beide partijen een handtekening onder het convenant 'Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek 2017–2021'. De DDFK-gemeenten en de gemeente Leeuwarden tekenden een dergelijk convenant al eerder. De Friesland heeft door snel ingrijpen vorig jaar hetaantal wanbetalers met achthonderd terug weten te brengen.

"Met de Wet gemeentelijke schulddienstverlening (Wgs) hebben alle Friese gemeenten de zorgplicht en de regie om inwoners te helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen ervan", meldt de VFG.

"Wannear komt taseine spoartunnel?"

BUITENPOST - Eind dit jaar zou er een tunnel moeten zijn onder het spoor van Leeuwarden - Groningen, als verbinding tussen Gerkesklooster-Stroobos en Kollum. Daarop wijst FNP-raadslid Wietske Poelman van Achtkarspelen in schriftelijke vragen aan b. en w. Er was een gemeentelijk bedrag gereserveerd van 170.000 euro.

"Op fragen fan Pleatslik Belang Gerkeskleaster-Strobos wat de stân fan saken is oangeande de oanlis fan dizze spoartunnel, is troch de gemeente oanjûn dat it de bedoeling is om de tunnel ein 2017 klear te hawwen", schrijft Poelman in een persbericht. "It totaal (gemeentlik) bedrach dat frij kaam foar dizze oanlis is 170.000 euro."

Volgens haar is de noodzaak voor de spoortunnel nog even groot. In de huidige situatie levert de situatie bij de Trekwei "gefaar op fan bern dy't oer it hek klimme om in koartere wei te nimmen", is er een "toeristysk belang fan in bettere fytsferbining tusken Achtkarspelen en Kollumerlân e.o.", zijn er gevaarlijke oversteken "op de Parallelwei nei it fiadukt (de op dit stuit iennichste alternative rûte) en werom."

"In 'tijdlijn' fan it proses?"

Met schriftelijke vragen wil ze weten wat de stand van zaken is, wat de inhoud was van het overleg met Prorail en Wetterskip Fryslân, wat de redenen zijn dat er nog niks te merken valt van werkzaamheden en wanneer de tunnel wél tot stand kan komen. " Kinne wy der fan út gean dat wy as ried op koarte termyn in 'tijdlijn' fan it proses oant no ta en in plan foar de takomst temjitte sjen kinne?"

Begraafplaatsen Smallingerland duur én netjes

De Zuiderbegraafplaats in Drachten. Foto: Klaas Rozema

DRACHTEN - Het huren en onderhouden van graven is in Smallingerland relatief duur. Daar staat tegenover dat de gemeente het schoonmaken van grafstenen en het onderhouden van vaste beplanting 'standaard' aanbiedt.

Dat blijkt uit een onderzoek dat verricht is in zeven gemeenten, Smallingerland zelf meegeteld. Een 'enkel' graf huren voor twintig jaar kost in Smallingerland ruim drieduizend euro, inclusief begraafkosten (duurst van de zeven). Een 'tweediep' graf kost ruim vierduizend euro (één na duurste) en een dubbel graf kost ruim vijfduizend euro (ook één na duurste).
De tarieven van de zeven gemeenten die zijn vergeleken zijn: Smallingerland, Leeuwarden, Leek, Opsterland, Heerenveen, Súdwest Fryslân en Marum. Eén op één vergelijken blijkt moeilijk, omdat de service per gemeente verschilt. "De grafhuurtarieven en totale kosten zijn in Leek, Smallingerland en Leeuwarden het hoogst, maar in onze gemeente verrichten we (...) wel meer onderhoud."

"In Leeuwarden moet de rechthebbende zelf de grafbeplanting onderhouden, in Leek is de rechthebbende verantwoordelijk voor zowel het schoonmaken van het gedenkteken als het onderhoud van de grafbeplanting", aldus b. en w. in een brief aan de gemeenteraad.

"Verder is het opvallend dat Smallingerland het breedste pakket aan grafsoorsten en asbestemmingen aanbiedt. (...) Wij hebben als enige gemeente een minimale huurtermijn van tien jaar, bij de andere gemeenten is dit 15, 20 of zelfs 30 jaar. Alleen in Smalingerland, Leeuwarden en Heerenveen is het mogelijk de huurtermijn van alle grafsoorten te verlengen met minimaal vijf jaar. Vorig jaar koos vijftig procent van de rechthebbenden in Smallingerland voor een verlenging van vijf jaar." Gunstig voor mensen met een kleinere beurs, aldus b. en w.

Verlies "grootste werkgever" Kollum?

KOLLUM - Plaatselijk Belang Kollum vreest het verlies van bijna 150 arbeidsplaatsen in het dorp. Dit kan het gevolg worden van verplaatsing van de sociale werkvoorziening NEF naar Dokkum.

"Via de media hebben wij vernomen dat de sociale werkvoorziening NEF uit Kollum mogelijk vertrekt naar Dokkum. (...) Recentelijk is Kollumer Koerier failliet gegaan, Van der Heide Bliksembeveiliging vertrekt uit Kollum naar Drachten en nu de berichtgeving over een mogelijk vertrek van NEF uit Kollum." "Dit zorgt voor veel onrust, niet alleen onder de bijna 150 werknemers in Kollum, maar ook onder de inwoners van Kollum."
Plaatselijk Belang wijst ook op de gemeentelijke herindeling (per 1 januari 1919). Het is "onacceptabel en onwenselijk" als Kollum z'n kernfunctie kwijt raakt, vindt Plaatselijk Belang Kollum.

Voorzitter Maasbommel staat voor een dilemma

Voorzitter van het bestuur sociale werkvoorziening NEF is wethouder Paul Maasbommel (PvdA) van Kollumerland. Hij voelt zich voor een dilemma gesteld. "Uit een onderzoek door een gerenommeerd bureau blijkt dat bundeling van de huidige vier werkplekken (drie in Kollum en één in Dokkum) sociaal- en bedrijfseconomisch en qua energieverbruik het beste lijkt voor NEF. Maar ik kan me voorstellen dat Kollum deze ongeveer 150 arbeidsplaatsen – inderdaad de grootste werkgever van Kollumerland – niet graag kwijtraakt" Als alles volgens plan verloopt, neemt het algemeen bestuur van NEF op 29 november een besluit, of de optie van 'concentratie van werk op één locatie' nader wordt onderzocht of niet, zegt Maasbommel.

Geen arbeidsplaatsen verloren

Volgens zowel Maasbommel als directeur Tjitte de Vries van NEF zal concentratie van alle werk op één locatie geen arbeidsplaatsen kosten. Bovendien zullen de mensen die nu in Kollum werken, recht hebben op reiskostenvergoeding als ze op een neer moeten naar Dokkum.

De huidige gebouwen van NEF - ontstaan uit een fusie van twee sociale werkvoorzieningen - zijn volgens Maasbommel niet meer van deze tijd. "Ongeveer veertig tot vijftig jaar oud. Ze zijn niet energiezuinig. Ook voor het werk zijn ze niet volgens de huidige eisen ingericht. Het is mogelijk dat NEF goedkoper uit is met één nieuw bedrijf. En het ligt voor de hand dat dit dan in Dokkum komt en niet in Kollum."

Het algemeen bestuur dient eerst een principebestuit te nemen, of het loont om de mogelijkheden van een nieuwe locatie nader te onderzoeken. "Zo ja, dan ligt Dokkum als locatie wel voor de hand", zegt Maasbommel.

"Meer mens, minder regeltjes" in Achtkarspelen

SURHUISTERVEEN - Woensdag 8 november is de bijeenkomst 'Meer mens, minder regeltjes'. Locatie: Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA), Molenweg 6a in Surhuisterveen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang, koffie en thee zijn gratis.

Dit is voor iedereen die te maken heeft met de sociale zekerheid en de zorg in Achtkarspelen. "Zeker als je door de bomen het bos niet meer ziet door al die ingewikkelde regelingen", meldt de organisatie. "Wat betekent bijvoorbeeld de 'kostendelersnorm' voor de uitkering?"
Eerst worden enkele praktijksituaties besproken. Daarna kunnen bezoekers vragen stellen en ervaringen delen. Er zijn hulpverleners aanwezig om afspraken mee te maken. De avond is alleen bedoeld voor genodigden en belangstellenden die een uitkering of zorgvoorziening hebben. Nog vragen? Mail naar info@cr-acht.nl of naar fsu@fsufriesland.nl.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Cliëntenraad Achtkarspelen, het Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland ca. / Achtkarspelen, de WMO-raad en 't Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.

Doarpsstrjitte Surhuizum 'onder 't mes'

Lijnbussen rijden andere route

SURHUIZUM - Vanochtend, woensdag 1 november om half negen, gaf wethouder Jouke Spoelstra (CDA) van Achtkarspelen het startsein voor groot onderhoud van de Doarpsstrjitte in Surhuizum.

De Doarpsstrjitte en de C. Schuurmanwei zijn gestremd voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt met bebording omgeleid.Tot eind november kunnen lijnbussen niet door Surhuizum en Augustinusga rijden. Busreizigers moeten in deze periode opstappen bij de bushalte Augustinusga / Blauwverlaat. Als het werk aan de kruising Doarpsstrjitte / C. Schuurmanwei klaar is, volgt de lijnbus de route via C. Schuurmanwei – Doarpsstrjitte - Augustinusga. De hele klus duurt tot in het voorjaar van 2018.

VVD 'Drachten' wil vernieuwing

DRACHTEN - Huidig VVD-fractievoorzitter Sipke Hoekstra in Smallingerland is gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Maar dan volgen drie 'nieuwe gezichten'.

Robbert Kooistra (37), Dominique Rombouts (31) en Marco Molhoek (54) zijn de nummers twee, drie en vier. De VVD-afdeling heeft maandag ook het verkiezingsprogramma vastgesteld, met de titel 'Gewoon Doen'. Lijsttrekker Hoekstra: "De inwoners en de zelfstandige ondernemers, het bedrijfsleven en de agrarische sector moeten voordeel ervaren van een aantrekkende economie. Op basis van duidelijk verkiezingsprogramma gaan we hier mee aan de slag."
Het succes van de uitslag in Smallingerland bij de Tweede Kamerverkiezingen hoopt de VVD-Smallingerland op 21 maart 2018 te consolideren.

'Sociaal Links' in
Dantumadiel

DAMWALD - In Dantumadiel wordt binnenkort een bundeling van krachten verwacht van de afdelingen van GrienLinks, PvdA en een deel van de leden van de SP.

"Ook mensen die nu geen lid zijn van een partij, zijn welkom", zegt huidig PvdA-raadslid Remy Teunissen. Er is nu een initiatiefgroep van twee GroenLinksers, twee PvdA-ers en twee SP-ers. "Het ontwerp-verkiezingsprogramma is 90 procent klaar", aldus Teunissen.

Over een paar weken worden het programma en de kandidatenlijst vastgesteld in een ledenvergadering. "We gaan uit van zeker drie, hopelijk vier raadszetels, én deelname aan nieuw college." De raadsverkiezingen zijn 21 maart.

Max Aardema (PVV) in Eerste Kamer

Tijdelijk vervanger zieke Van Beek

DRACHTEN/DEN HAAG - Max Aardema uit Drachten (PVV-fractievoorzitter in Provinciale Staten) heeft er tijdelijk een politieke baan bij: lid van de Eerste Kamer, voor een periode van achttien weken.

Hij vervangt de zieke Martin van Beek. Aardema werd gistermiddag aan het begin van de wekelijkse vergadering beëdigd, evenals Pia Lokin-Sassen (CDA). Die vervangt de nieuwe minister van financiën, Wopke Hoekstra. Na deze beëdigingen was er nog een plenaire stemming over 'de Grondwetswijziging voor de Caribische openbare lichamen' (over Bonaire, St. Eustatius en Saba). Daarna stonden dinsdag vijftien commissievergaderingen op de agenda van de Eerste Kamer.

Geïnspireerd BCV zet VV Hardegarijp opzij: 3-0

In de tweede helft liet BCV nog verschillende kansen onbenut. Paul Westra (nummer 9) passeert keeper Evert van Schepen van Hardegarijp niet. Foto: Klaas Rozema

BURGUM – BCV begon de competitie overtuigend met een klinkende overwinning op Wykels Hallum, maar liet die daverende start volgen door een paar mindere resultaten. Door de 3-0 winst op VV Hardegarijp heeft BCV aansluiting gekregen met de topploegen in de tweede klasse. De beide youngsters Cor-Pieter Pander en Harmen Vlietstra van BCV speelden een hoofdrol in de derby.

Door Jelle Jeensma

VV Hardegarijp was zaterdag voor minstens een punt naar Burgum gekomen, maar de ploeg van trainer Rob de Jong kon daar eigenlijk geen moment aanspraak op maken. Vooral in de tweede helft was BCV heer en meester en was schraalhans keukenmeester bij Hardegarijp, wat het creëren van kansen betreft. In de eerste helft kon Hardegarijp de naar het hoofdveld van VV Bergum uitgeweken thuisclub nog aardig bijbenen. Aanvoerder Ralph Wietses sleurde in de punt van de aanval dat het een lieve lust was, maar kon weinig kansen forceren. Hij werd bovendien weinig aangespeeld. Vladik Drakopulo demonstreerde soms zijn snelheid, maar rendement leverde het Hardegarijp niet op.

De eerste, wat rommelige, helft was niet bijzonder aantrekkelijk qua niveau en kijkspel. BCV stichtte nog het meeste gevaar. Aanvaller Harmen Vlietstra liet op de linkerkant veelbelovende acties zien en kwam een paar keer gevaarlijk door. BCV heeft met hem een diamant in huis, waaraan niet eens veel geslepen hoeft te worden. Hij is snel, technisch, doelgericht en heeft een goede voorzet in huis. Op het middenveld excelleerde de andere negentienjarige van BCV, Cor-Pieter Pander. De beide spelers hadden hun 'antenne' op elkaar afgestemd en konden elkaar goed vinden. "Al sinds de D-junioren spelen we samen", verklaarde Pander de samenwerking. Het duo was er ook verantwoordelijk voor dat BCV met een 1-0 voorsprong de rust inging. Pander gaf de pass en Vlietstra rolde de verdediging van Hardegarijp op, inclusief de geklopte keeper Evert van Schepen.

Voordat dit doelpunt viel, was Hardegarijp net wat beter in de wedstrijd gekomen. De ploeg was een paar keer dichtbij een treffer. De beste mogelijkheid was voor Alban Miftari, die naast schoot na een imponerende rush van Ralph Wietses.

BCV kwam in de tweede helft beter voor de dag en haalde een hoger niveau. De combinaties kwamen beter uit de verf en er werd met meer overleg gevoetbald. Dat leidde tot kansen, zonder dat werd gescoord. Hardegarijp kwam er nauwelijks nog aan te pas en moest het van uitvallen hebben. Het dominerende BCV kreeg uiteindelijk loon naar werken. Raoul Dijkstra fungeerde twee keer als afmaker, de eerste keer na een voorzet van invaller Fedde Durk Kingma en daarna na een actie van Harmen Vlietstra. De eindstand van 3-0 was niet geflatteerd.

"We kregen in de tweede helft meer ruimte en betere kansen", blikte Cor-Pieter Pander terug. De middenvelder, die een goede wedstrijd speelde, is op meerdere posities inzetbaar en kan ook als back uit de voeten.
Wat de overwinning van BCV waard is, zal zaterdag blijken, wanneer de Burgumers tegen koploper Broekster Boys spelen. Die wedstrijd is cruciaal voor de stand op de ranglijst. Hardegarijp kan zaterdag meer afstand nemen van de onderste plaatsen, maar dan moet thuis wel worden gewonnen van hekkensluiter FC Grootegast.

Eenvoudige winst Buitenpost op Olde Veste

Rik Weening van VV Buitenpost viert het vijfde doelpunt. Foto: Kiepie.nl

BUITENPOST - VV Buitenpost zet de ongeslagen reeks voort. Zaterdag werd een eenvoudige winst behaald op Olde Veste. De ploeg uit Steenwijk, die altijd bovenin meedraait, werd met maar liefst 5-1 naar huis gestuurd. De overwinning was niet geflatteerd, de thuisploeg gaf de hele middag bijna geen kans weg.

Na ruim een half uur ging verdediger Aaron Boekhout mee in de aanval. Hij werd in de hoek van het strafschopgebied onderuit gehaald door Bas Flobbe, die daarvoor een gele kaart kreeg. De toegekende penalty werd daarop binnengeschoten door Robin Huisman de Jong: 1-0.

Na de rust ging Buitenpost weer kansen creëren. Martijn van Roeden en Rolf Dijk hadden de 2-0 op de schoen. Na een uur spelen zette Joran Olijve een mooie aanval op. Hij gaf een pass op Van Roeden die Dijk bereikte. Dijk leek de bal niet vol te raken, waardoor die met een boog over de keeper in het doel vloog. In plaats van gas terug te nemen, ging Buitenpost vol door om de score te verhogen. Opnieuw was Dijk trefzeker na slecht uitverdedigen van keeper Holleboom: 3-0.

Ruim een kwartier voor tijd lag de bal plotseling achter Buitenpost-doelman Kevin van der Meulen. Het was Wim de Vries die onfortuinlijk een eigen goal maakte. Joran Olijve bracht vijf minuten later de marge weer op drie doelpunten door de bal geweldig binnen te krullen.

Het slotwoord was aan invaller Rik Weening, die net voor tijd de eindstand op 5-1 bracht.

Siebrecht Leijenaar met haar pony Comers Grey Lad. Foto: Ingezonden

PSV Trynwâlden weer in de prijzen

VLAGTWEDDE - Het was weer een succesvolle week voor paardensportvereniging psv Trynwâlden uit Oentsjerk.

Sabina Sikma reed haar Felabitha Dyloma naar de derde prijs in Vlagtwedde. Ze scoorden 217,5 punten in de klasse Z2. In Buitenpost wist Tjitske Kooistra de eerste prijs te bemachtigen in de klasse M2 met haar paard Corona (195 punten). Tessa Kooistra reed een prima debuut in het ZZ Licht in Oudega. Met 208,5 punten werd ze fraai eerste. Marilee de Vries zette bij de pony's haar zegetocht voort met haar Dulce Evita's Dance. In Franeker werd ze wederom tweemaal eerste in de klasse M1 met 209 punten.

In Vinkega sprong Siebrecht Leijenaar de sterren van de hemel met haar pony Comers Grey Lad. Tot tweemaal toe wisten ze de klasse M categorie C op hun naam te zetten.

VV Drachten maar één helft actief

DRACHTEN - Drachten en VCTrynwâlden konden hun voetbalwedstrijd zondag niet afmaken. Door een blessure van de scheidsrechter werd de wedstrijd gestaakt. De ruststand was 1-1.

Drachten speelde een prima eerste helft tegen koploper Trynwâlden dat nog geen wedstrijd had verloren en er lustig op los scoort. Drachten gaf Trynwâlden geen rust, joeg op elke bal en kreeg kansen. In de achttiende minuut ging Yorn Sikkenk van Drachten in de fout. Een onschuldige bal kreeg hij niet goed onder controle en hij gleed daarbij uit, waardoor Trynwâlden kon overnemen. De bal werd hard voorgetrokken, waar Roelof van Foeken deze binnen kon tikken. Het was de eerste mogelijkheid van Trynwâlden en die werd meteen benut.

Daarna mocht Drachten weer een vrije trap nemen. Yorn Sikkenk legde de bal over de verdediging heen op Alexander Radenkovic. Deze kon vrij op de goal van Trynwâlden afgaan. In plaats van de bal rustig binnen te schieten, knalde hij te gehaast naast. Toch kwam Drachten op de verdiende gelijke hoogte. In de eenenveertigste minuut werd er een overtreding tegen de hard werkende Rick King gemaakt. Yorn Sikkenk posteerde zich achter de bal, schoot deze door de muur langs keeper Sybren Dijkstra en bracht Drachten naast Trynwâlden.
In de pauze bleek scheidsrechter Struys geblesseerd en kon niet verder, waarna deze wedstrijd werd gestaakt. Het is nu aan de KNVB om een datum vast te stellen voor het restant van deze wedstrijd.

Harkemase Boys neemt afstand van Volendam

HARKEMA - Dankzij een goal in de slotfase hield Harkemase Boys zaterdag de drie punten op De Bosk. Tegen Jong FC Volendam werd het 2-1 voor de thuisploeg.

Na een levendige beginfase, met kansen aan beide kanten, was het Jong FC Volendam dat als eerste toesloeg. Rechtsback Ali Ulusoy stuurde rechtsbuiten Roy Tol de diepte in. Met een strakke pass vond hij Jordy Hilterman. De spits kon de bal aannemen in het strafschopgebied van Harkemase Boys en schoot via het been van Kellian van der Kaap tussen de benen door van keeper Erick Jansema: 0-1.

Tien minuten later kreeg Harkemase Boys een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Een ogenschijnlijk ongevaarlijke situatie leverde uiteindelijk een strafschop op. Jesse Renken mocht aanleggen vanaf elf meter. Overtuigend schoot hij zijn ploeg weer op gelijke hoogte. In de tweede helft was het overwicht van Harkemase Boys vrij groot. Niet eens zozeer qua balbezit, maar wel qua kansen. Dat betaalde zich uit in een doelpunt.

Een paar minuten voor tijd werd de wedstrijd beslist. Jens Jurn Streutker won een kopduel en soleerde vervolgens tot halverwege de helft van Jong FC Volendam. Met een mooie steekbal bediende hij Yannick Kaluzi. Die kapte terug en stiftte daarna de bal perfect over de keeper: 2-1.

Veldrijtenue voor kampioene Leonie Bentveld

De sponsoren overhandigen het nieuwe wielertenue. V.l.n.r.: Siebe Kuipers, Geert Elzinga, Johan Terpstra en Leonie Bentveld. Foto: Klaas Rozema

HURDEGARYP - Afgelopen vrijdag was het officiële moment waarop Leonie Bentveld uit Burgum bij Meindert Fietsspecialist uit handen van een aantal sponsoren van Wielervereniging Otto Ebbens uit De Westereen het rood-wit-blauwe veldrijtenue kreeg uitgereikt. Bij de uitreiking waren naast de sponsoren bestuursleden en trainers van Otto Ebbens aanwezig.

Leonie had het rood-wit-blauw verdiend door bij het Nederlands kampioenschap jeugdveldrijden, dat op 21 januari in Appelscha werd verreden, als eerste meisje in categorie 5 over de finish te komen. Leonie fietst inmiddels al weer vijf jaar bij WV Otto Ebbens uit De Westereen. Zij begon daar in 2012 nadat ze het jaar daarvoor kennismaakte met het wielrennen door aan de Rabo Dikke Banden Race mee te doen. Blijkbaar smaakte dat naar meer, want ze is niet meer gestopt met wielrennen.

Toen men op een gegeven bij WV Otto Ebbens met wintertrainingen begon en Leonie naast de racefiets een cyclecrosser kreeg, begon ze het veldrijden steeds leuker te vinden. Dus wilde ze graag aan veldrijwedstrijden meedoen. Het eerste jaar beperkte dit zich tot de ICW-wedstrijden in het noorden van het land, maar omdat Leonie de smaak echt te pakken kreeg, wilde ze het jaar daarop graag meedoen aan de KNWU-wedstrijden. Hiervoor moeten de renners echter wel vaak richting het zuiden, aangezien deze tak van sport daar veel meer leeft dan in de rest van Nederland. Het eerste jaar verliep prima en bij het Nederlands kampioenschap jeugdveldrijden 2016 in Eerde (een dorpje nabij Schijndel) wist zij de zilveren medaille te bemachtigen.

Het afgelopen seizoen verliep ook zeer voorspoedig. Bij bijna alle wedstrijden wist Leonie steeds bij de eerste meisjes te eindigen en zodoende werd zij ook als eerste meisje geklasseerd voor het NK in Appelscha. Een griepaanval zou bijna roet in het eten gooien, maar deze was net op tijd weer voorbij.

"Het voordeel dat je hebt door als eerste meisje geklasseerd te zijn, betekent ook dat je op de eerste startrij staat, zodat je ook bij de eersten het veld in kunt. Als je dan geen materiaalpech krijgt en geen fouten maakt, ben je bijna verzekerd van een podiumplek", aldus de wielervereniging.

"Als je dan ook nog eens een heel sterke wedstrijd rijdt, zijn de kansen op de eerste plek heel reëel. Dat is haar dus gelukt en zodoende rijdt ze dit seizoen in het rood-wit-blauw met daarop de clubsponsoren vermeld. Daar is de wielervereniging heel trots op. Inmiddels is het veldrijseizoen weer in volle gang en gezien de resultaten geeft dit haar vertrouwen voor de rest van het seizoen."

Ook op de weg doet Leonie het heel goed, wat in juni resulteerde in een zilveren plek bij het NK jeugdwielrennen in Amersfoort.

Judo Kings en FMT Sport op toernooi

Naast goud wonnen de Judo Kings zilver en brons, zoals bronzen medaillewinnares Ingrid de Ruiter. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - De judoclub van Camminghaburen organiseerde zaterdag een judotoernooi in de sporthal de Rengers. De Judo Kings deden aan dit toernooi met maar liefst 47 judoka's mee, in totaal kwamen er 27 van hen met een prijs naar huis.

Het toernooi was opgedeeld in de wat ervaren judoka's en de nieuwe beginners. Dit is een geslaagd concept, omdat dan alle judoka's op hun eigen niveau competitie kunnen draaien en er op deze manier veel plezier aan kunnen beleven. Goud is gewonnen door Jarno Melgers (Twijzelerheide), Jetse Postma (De Westereen), Maarten Brinker (Gorredijk), Kris Postma (De Westereen), Inaya Verharen (Gorredijk), Berber Ludema (Dokkum), Daphne de Jong (Gy-
tsjerk), Ivan Terpstra (Rinsuma-
geast), Omar Rokic (Sneek) en Thijs Boorsma (Leeuwarden).

FMT Sport uit Oentsjerk/Feanwâlden nam dertien bekers mee naar huis. Nynke de Vries (8 jaar, 24 kilo) kwam nu in een zwaardere klasse uit en moest het opnemen tegen meiden van (bijna) 30 kilo. Met een enorme strijdlust en fantastische technieken werd zij eerste. Sil Velstra (11 jaar) koos er bewust voor in een hogere gewichtsklasse uit te komen. Dat snelheid, techniek en timing belangrijker zijn dan kracht en gewicht, bewees Sil door kampioen te worden. Jochum Pasma (12 jaar, tot 36 kilo) was in topvorm en won overtuigend al zijn partijen. In de finale was het echter nog erg spannend tegen clubgenoot Quinten van der Wijk, die tot vlak voor het eind nog voor stond. Het goud was voor Jochum, het zilver voor Quinten.

Elfde Indoor
Zwaagwesteinde

DE WESTEREEN - Dit jaar, alweer voor de elfde keer. wordt manege 'It Bytling' in De Westereen het decor voor Indoor Zwaagwesteinde. Deze editie zal plaatsvinden van 6 tot en met 11 november.

Na de succesvolle afgelopen jaren zal de organisatie ook dit jaar ruiters en publiek weer een week vol fantastische paardensport aanbieden. Om het concours voor een ieder toegankelijk te houden, geldt de gehele week gratis entree. De week wordt traditioneel gestart met drie dressuuravonden. Hierin zullen dressuurpaarden strijden om fantastische prijzen.

De woensdagavond wordt gevuld met de klasse ZZ licht en de 'Kür op muziek'. In de tweede helft van de week is het de beurt aan de springpaarden. Ruiters en amazones van binnen en buiten de regio zullen weer zorgen voor mooie en spannende paardensport. Tijdens de showavond op zaterdag zal de spannende B-finale worden verreden en de op vrijdag geselecteerde ponyruitertjes komen verkleed aan de start tijdens de 'Super Ponyfinale'.
Nieuw dit jaar is de Bjusterbaarlike L-finale, op de vroege zaterdagavond. Tevens zal het sensationele 'Masterspringen' opnieuw veel publiek naar de gezellige manegehallen en nieuwe kantine in De Westereen trekken. Onder het genot van een hapje, een drankje en livemuziek zal deze editie van Indoor Zwaagwesteinde feestelijk worden afgesloten.

December: Diamanttoernooi zaalvoetbal

DRACHTEN - Het Diamanttoernooi is hèt zaalvoetbaltoernooi in december. Zo'n zeventig teams met vrouwen en meisjes nemen deel aan het grootste zaalvoetbaltoernooi van het Noorden.

De organisatie ligt in handen van de zaalafdeling van VV Drachtster Boys en het toernooi is in de SNIJ Noord Hal aan de Sportlaan in Drachten. De voorronden zijn op vrijdagavond 15 december voor de vrouwen B categorie, zaterdag 16 december MO11, MO13 en MO15 en zaterdag 23 december MO17/MO19. Meer B-categorie vrouwen op 18 en 20 december in de avonduren, evenals de A-categorie vrouwen op 19 en 21 december. De finale-avond van de B-categorie vrouwen is vrijdagavond 22 december en de finale-avond van de A-categorie vrouwen is op 23 december. Opgeven kan door een mail te sturen naar c.kramp2@chello.nl

De Heideruters doen greep in prijzenpot

Dineke Veenstra met de bokaal. Foto: Ingezonden.

AMSTDELDEN - Henrica Bakker van de Heideruters uit Harkema reed met pony Time-out op de Twentecup springen naar twee eerste prijzen in de klasse Z. Dineke Veenstra werd tijdens de Vinkegabokaal met pony Kitty twee keer eerste in klasse L. Mattie van der Tuin reed met Prince naar een eerste prijs In de klasse L in Roden.

Late penalty brengt VV Anjum verlossing

DE WESTEREEN - Bij het voetbalduel Zwaagwesteinde - Anjum zat het venijn in de staart. Vanaf elf meter besliste Stephan Overkempe in de zesentachtigste minuut het duel in Anjums voordeel.

Anjum kreeg de wind in de zeilen op het moment dat het gevaarlijke spitsenduo Stephan Overkempe en Jan Tijtsma van zich liet horen. Na een pass van Mark Jansma kwam de bal bij Stephan Overkempe. Anjums topscoorder liet een afgemeten voorzet van zijn rechtervoet vertrekken op de inkomende Jan Tijtsma. Zijn inzet verdween achter de kansloze doelman van de thuisclub. De thuisclub scoorde de gelijkmaker, toen Lieuwe de Roos keeper Lolke Dijkstra verschalkte: 1-1. Vier minuten voor tijd werd Stephan Overkempe omver getrokken door keeper Roelof van der Ploeg. Overkempe benutte de penalty zelf.

VV Drogeham behoudt aansluiting met top

VROUWENPAROCHIE - Na een gelijkspel tegen laagvlieger Lions '66 had Drogeham wat goed te maken in Vrouwenparochie. Na de 0-2 winst staat Drogeham derde.

Het begon er steeds meer op te lijken dat het duel tegen CVO in een bloedeloos gelijkspel zou eindigen, totdat Jan Spinder de bal kreeg van Klaas-Jan Bosgraaf. Op de rand van het zestien meter-gebied creëerde hij met een handige beweging ruimte voor een schot en schoot de bal prachtig voorbij de complete achterhoede van CVO in de hoek van het doel: 0-1.
Na dit doelpunt brak het duel eindelijk open en probeerde CVO ook met combinaties tot kansen te komen. Dit had als gevolg dat er ook meer ruimte achterin bij de thuisploeg kwam. CVO probeerde een slotoffensief te forceren, maar de grootste kansen kwamen voor Drogeham, dat nog een keer scoorde. Na een kort genomen hoekschop vond invaller Nikki David met een hoge voorzet Bauke Ytsma en die kopte simpel binnen.

ONT en Marum remiseren op 0-0

OPEINDE - Een 0-0 wedstrijd hoeft niet saai te zijn. Dat bleek bij de wedstrijd ONT - Marum.

Geen van beide teams had aanspraak op de drie punten, dus werd de 0-0 aan beide zijden naar tevredenheid aanvaard. Beide partijen hielden de eerste helft de ruimtes op het middenveld klein. De tegenstander werd opgejaagd en dat betekende veel onnauwkeurigheid aan beide kanten. Beide partijen kwamen niet tot een aanvaardbare aanval. In de tweede helft was het spelbeeld wel wat opener. ONT-doelman Rory Bruinja moest aan de bak bij een inzet van Joerie Schuiling en Jaap-Jan van Leeuwen haalde een inzet van Marc Oldewarris van de lijn. ONT kreeg één kans. De prima spelende 'targetman' Otto Kooi bracht Jurjen Veenstra in stelling. A-junior Veenstra viel zeker niet uit de toon bij ONT, maar scoorde niet.

Waterpoloheren DraGor naar winst

DRACHTEN - Zaterdagavond stond voor de waterpoloheren van DraGor de thuiswedstrijd tegen EZC uit Enschede op het programma. Die werd gewonnen door de Drachtsters.

Tot halverwege het eerste kwart ging de wedstrijd enigszins gelijk op tot een 2-2 stand. Daarna wisten de DraGorianen zeer makkelijk het net te vinden. Halverwege de wedstrijd stond er 10-3 op het scorebord.

Ook in de tweede helft van de wedstrijd werd er in hetzelfde tempo doorgespeeld, zo werd er wederom tien keer gescoord door DraGor. Hoogtepuntje hierbij was het prachtige doelpunt van Allard de Vries, enkele seconden voor het eindsignaal. Met een prachtige backhand schijnbeweging werden twee verdedigers en de keeper op het verkeerde been gezet. Vervolgens werd alsnog de backhand uitgevoerd, waarna de bal prachtig in de hoek verdween. Met een eindstand van 20-4 hebben de Drachtster heren een mooie stap gemaakt in de competitie.

Doelpunten: Johan de Haan (5), Mitchell van den Adel (4), Magchiel Groen (3), Allard de Vries (3), Coen Bakker (2), Gerlof Huntelerslag, Jelmer Groen en Dean Damstra. Zondagavond 5 november speelt DraGor in Twello tegen Proteus.

Remise zaalvrouwen Drachtster Boys

Concentratie bij keepster Kim Schapelhouman. Foto: Romke Visser

DRACHTEN - De zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys en KTP Nieuw Roden speelden gelijk.

Drachtster Boys mocht het spel maken, maar kreeg al snel een tegenslag. Spelmaker Jessie Prijs blesseerde binnen twee minuten haar enkel en moest het strijdveld verlaten. KTP Nieuw Roden nam vervolgens het initiatief over. Drachtster Boys had de verdediging goed op orde en ook keepster Kim Schapelhouman was erg alert op de doelpogingen.
Verrassend genoeg was het Drachtster Boys dat met een voorsprong de rust in ging. Esther van Toledo ging een combinatie aan met Rianne Mulder. Mulder legde de bal panklaar voor Van Toledo, die scoorde: 1-0. Na rust had KTP Nieuw Roden balbezit en domineerde. Na elf minuten vond KTP Nieuw Roden het doel: 1-1. Esther van Toledo maakte uit een vrije trap 2-1 voor Drachtster Boys. Met nog minder dan een seconde op de klok, sleepte KTP Nieuw Roden nog een punt uit de strijd: 2-2.

Basketballers Five Pack pakken punten

Lennart Hoving scoort namens Five Pack met een dunk. Foto: Ingezonden

URETERP - De basketballers van Five Pack speelden vrijdagavond tegen de studenten van Groene Uilen 3 uit Groningen en wonnen.

De wedstrijd begon goed voor Five Pack. Snelle scores van de sterk spelende Raymond Krakou en van Jelte Bruinsma zorgden ervoor dat het eerste kwart gewonnen werd.

In het tweede kwart ging de strijd gelijk op, maar ook dit kwart was Five Pack de betere partij. Scores van de op stoom geraakte Martijn Wielinga en center Robert Jan Roozen droegen hieraan bij.
Na de rust begon Groene Uilen 3 meer te 'drukken'. Ze zetten onstant een dubbele man op de Ureterper guard. Door een hogere snelheid en door een aantal knappe scores kregen kregen de Groninger studenten meer zelfvertrouwen.

Na een time-out, waarbij center Lennart Hoving opdracht gaf vooral de rust te bewaren, werd het derde kwart toch redelijk eenvoudig uitgespeeld door Five Pack. In het laatste kwart probeerde Groene Uilen 3 nog meer druk uit te oefenen; tevergeefs, want dit resulteerde regelmatig in vrijstaande spelers van Five Pack. Door scores van Remy Kirindongo, Ruben de Bie en een driepunter van Maarten de Boer werd de wedstrijd definitief beslist. Eindstand: 78-64.

Op 4 november vanaf 14.45 uur speelt Five Pack in Damwâld tegen BV Arrows 1.

Paul Coll te sterk voor Drachtster squashers

Thijs Roukens nam een voorsprong, maar verloor van Bart Ravelli van Meersquash Hoofddorp. Foto: Maurice Hamming

DRACHTEN - Squash op wereldniveau was vorige week te zien in Drachten. De Drachtster squashers maakten hun eerste opwachting voor thuispubliek tegen titelkandidaat Meersquash Hoofddorp.

Nederlandse topspelers Thijs Roukens (Drachten) en Bart Ravelli (Hoofddorp) openden. Roukens wist al snel een voorsprong te nemen in de eerste game (9-4) en verraste daarmee tegenstander en supporters, maar de geslepen Ravelli paste slim zijn spel aan en wist de game, met behulp van de scheidstrechter, alsnog naar zich toe te trekken. Roukens had daarna geen antwoord meer op het spel van Ravelli. Het tweede duel was de match van de avond tussen wereldtoppers Daryl Selby (Drachten), de nummer 14 van de wereldranglijst, tegen 'Superman' Paul Coll (Hoofddorp) de nummer 10 op de wereldranglijst.

Selby zag elke poging tot het scoren van punten gevolgd worden door de snelle Coll, die op zijn beurt compleet foutloos te werk ging. De eerste game was close met 11-8, waarna het een battle of the fittest werd, waarin de Nieuwzeelandse Paul Coll te sterk was voor Selby. Coll bezegelde daarmee de overwinning voor Hoofddorp. De derde en laatste wedstrijd ging tussen Mahesh Mangaonkar (Drachten) en Tim Weber (Hoofddorp). Al snel bleek Mahesh een maatje te groot voor zijn Duitse tegenstander Weber. Hij wist met zijn snelle spel de wedstrijd met 3-0 te winnen. Eindstand 3-6 in het voordeel van de gasten uit Hoofddorp. Debutant Drachten sprokkelde weer een paar punten en komt met 7 punten op een vijfde positie in de Eredivisie.
De volgende wedstrijd speelt Drachten uit tegen de landskampioen van 2016 Sportcity Dordrecht. Deze wedstrijd zal vanaf 19.30 uur weer live te volgen zijn op het youtube-kanaal van Squash Drachten.

DRACHTEN - Voor de FFBC-competitie kwamen de beide driebandenteams van BC DC Drachten tegen elkaar uit. De broederstrijd werd gewonnen door het B-team: 19-13.

Het A-team had halverwege nog een 7-9 voorsprong, maar zag het B-team in het tweede deel langszij komen. Door deze derde overwinning behoudt het B-team zijn kandidatuur voor een hoge klassering. Het was geen hoogstaande partij. Van de zestien partijen werden er twaalf beslecht in de maximale dertig beurten.

Eppie Betten van het B-team was nog het best op dreef, met drie zeges en een remise.

Henk de Vries van het A-team kwam tot vijf punten, terwijl de overigen genoegen moesten nemen met vier en nul punten.

't Fean '58 koploper na overwinning

BERLIKUM – "Mooi, zo'n uitoverwinning", zei de opgeluchte trainer Mark Bosma na de 1-3 overwinning van zijn manschappen tegen middenmoter SC Berlikum. Het leverde 't Fean '58 de koppositie op in de derde klasse B.

Mark Bosma vond op basis van de eerste helft de overwinning voor het Feanster vlaggenschip verdiend. Daarmee zei de Mantgumer oefenmeester niets teveel. De gasten heersten en creëerden zich meerdere prima mogelijkheden. 't Fean kwam achter met 1-0. Daarna werd de bal na een hoekschop van specialist Wietze Vrij schitterend ingekopt door de hoog opspringende aanvoerder Willem van Kammen. De 1-1 betekende ook de ruststand en daarmee mocht de thuisclub meer dan tevreden zijn. In de tweede helft trok Jens Hamstra 't Fean '58 met twee treffers over de streep.

Rottevalle blijft in spoor koplopers

ROTTEVALLE - VV Rottevalle won zaterdag van het eveneens nog ongeslagen Ropta Boys. Winst was noodzakelijk om niet achterop te raken bij de koplopers Harkema Opeinde en Veenhuizen.

Vanaf de aftrap liet Rottevalle er geen gras over groeien en drukte het Ropta Boys terug op eigen helft. Al na twee minuten leverde dit succes op, toen een vlotte aanval over de linkerkant vervolgd werd met een uitstekende voorzet op Liekele Kamminga. Die schoot de bal fraai in en zo stond Rottevalle na twee minuten op voorsprong. Rottevalle moest nog tot de tweeëntwintigste minuut wachten voor de tweede treffer, van Steffen Schra, viel. Hij haalde verwoestend en geplaatst uit en beloonde daarmee het betere spel van de thuisclub. Zaterdag speelt Rottevalle in Augustinusga tegen ASC '75 vanaf 14.00 uur.

27 / 56

Wiebe Zijlstra (78): "Jee, wat heb ik niet gedaan?"

Een heel gewoon én toch bijzonder verhaal over 'vitaal ouder' worden

Friese Wiebe schreef een roman. De verhalen van zijn vader over diens opa waren de aanleiding dat Wiebe Zijlstra in het Rijksarchief (Tresoar) dook.

DAMWALD/LEEK – Wiebe Zijlstra woont met zijn vrouw Bregt in Leek. Hij groeide op in Murmerwoude, nu Damwâld. Hij schreef een historische roman die speelt in 'de zevende grieteneije van Friesland', in de jaren 1715 tot 1780. "Ik ben door het schrijven blij van geest gebleven", zegt de 'fulltime levensgenieter'. Zijn eigen levensverhalen gaan over plannen, tegenslagen, passie en trouw. Hij laat zien hoe je, ook al heb je kanker, toch kunt dromen over bezigheden tot je honderdste.

Door: Karoline van den Donker

Mooi huwelijk

Wiebe Zijlstra (78) begint met het prijzen van zijn echtgenote Bregt Zijlstra-Buursema (73). "Ik heb een geweldig huwelijk", zegt hij liefdevol kijkend naar zijn vrouw. Zij knikt. Na 52 jaar weet ze precies wat haar man bedoelt. Door haar hoofd flitsen de beelden van al die momenten waarin zij thuis de rust bewaarde voor hun drie kinderen en het huishouden, terwijl manlief gepassioneerd avontuurde.

Van alle markten thuis

Wiebe Zijlstra heeft bijna een uur nodig om te vertellen waar hij vroeger gewerkt heeft. Op de ambachtsschool leerde hij het schildersvak. Op zijn veertiende ging hij werken bij de plaatselijke schilder Ris Ritsma. Al snel werd zijn talent voor vormgeven ontdekt: hij mocht in de avonduren bij Rosier in Dokkum de winkel en etalage inrichten. Bij verschillende werkgevers verdiende hij vervolgens als etaleur zijn boterham.

Ritsma verliet hij omdat hij met zijn ouders mee verhuisde vanuit Murmerwoude naar het Groningse Eelderwolde. Zijn nieuwe baas werd Burman op de Grote Markt in Groningen. Een chique zaak die hij verliet omdat hij bij een andere baas meer kon gaan verdienen. "Ik kwam bij bij Zuidema terecht, midden op de Herestraat." Daarna verkaste hij nog tweemaal: eerst omdat een bedrijf failliet ging en later omdat zijn chef problemen kreeg met de leidinggevenden.

Wiebe Zijlstra ging in militaire dienst, trouwde als zesentwintigjarige en kreeg weer werk als schilder.

"Ik was schilder, etaleur, verkoper en hobbyboer"

Een paar jaar later rolde hij in de handel: hij werkte bij zijn vader in de winkel; werd chef op de non-foodafdeling van een horecagroothandel in Assen; en begon samen met zijn vrouw een winkel in verlichting op de Wilhelminakade in Groningen.

Na dat deze winkel failliet ging, werd hij opnieuw schilder, voorman gedurende vijftien jaar. "Er kwam een jongensdroom uit toen we een boerderijtje in Nietap kochten", zegt Wiebe Zijlstra.

Kamperen in Oma's Bedstee

Hij boerde tien jaar en had ongeveer honderd dieren. Ze fokten schapen en geiten. Drie van de Drentse Heideschapen kwamen in het stamboek. 'Kamperen bij de Boer' kon ook op de boerderij. Overnachten kon onder andere in Oma's Bedstee of op De Hooizolder.

Arbeidsongeschikt

Aan Wiebe's arbeidzame leven kwam een einde door een verstopte slagader op zijn vijfenvijftigste. Hij wijst op het litteken in zijn hals. "Ik heb toen een fiks herseninfarct gehad."

Hij werd arbeidsongeschikt, maar niet minder actief. Zijn evenwichtsgevoel was slecht, evenals zijn motoriek, maar de levenslust van Wiebe was niet verdwenen. Hij ging vrijwilligerswerk doen. Zo deed hij mee aan een Broedvogel Monitoring Project (BMP) van SOVON en leidde hij voor natuurorganisaties vogelexcursies.

"Mijn geheugen wordt minder, maar daar heb ik een oplossing voor"

"Op een gegeven moment ging mijn geheugen wel wat achteruit", lacht Zijlstra. "Eerst schaamde ik mij diep, maar nu heb ik het opgelost. Als ik een tafeleend zie en ik kan niet op de naam komen, begin ik er gewoon een verhaal over vertellen. Cursisten vinden dat altijd interessant en niemand merkt dat ik de soortnaam niet kan benoemen terwijl ik die eigenlijk wel weet."

Natuurman in hart en nieren

Onlangs maakte hij nog een kanotocht waarbij hij 's nachts ging wildkamperen. Hij kon het niet laten, ook al wist hij dat zijn vrouw gelijk had toen ze zei: "Zou je dat wel doen?".

De vraag was begrijpelijk. Twee jaar geleden kreeg Zijlstra slokdarmkanker. Dankzij chemokuren is het ziekteproces nu rustig, maar hij is niet genezen. "Ik ga er niet te veel bij stil staan hoor, ook al heeft het een enorme impact op mijn mooie leventje", zegt Friese Wiebe, kloppend met zijn hand op een stapel boeken. Het is de roman die hij zelf schreef en momenteel te koop is bij boekhandelaren. De titel is 'Varkensblazen op het jaagpad'. Of in het Fries zoals óók op de cover staat: 'Bargebongels op it jaachpaad'.

Romanschrijver

Tien jaar heeft Wiebe Zijlstra er aan gewerkt. Vanuit Leek bezocht hij maandelijks het Rijksarchief/Tresoar in Leeuwarden. "Ben je daar wel eens geweest? Echt fantastisch wat je er allemaal kunt vinden."

Zijlstra zegt: "Mijn vader vertelde graag verhalen over zijn opa, die scheepsjongen was. Daarmee is mijn belangstelling voor geschiedenis gewekt. Met een onderzoek naar zijn leven ben ik begonnen."

In het Rijksarchief werden de jeugdherinneringen gestaafd met feiten. "Als ik dan naar huis reed, begon ik te fantaseren over hoe de barones reed op haar witte paard of hoe de jongens over het jaagpad de trekschuit trokken van stad naar stad. Hoe leefden deze mensen? Hoe voelden ze zich? Daar schreef ik thuis verhalen over."

"Mijn vaders verhalen over zijn opa waren aanleiding te gaan schrijven"

Over het Dantumadiel van toen

Wiebe Zijlstra verzamelde in al die onderzoeksjaren een schat aan informatie. "Zoveel dat ik nog wel een boek kan schrijven." Of het zover komt, weet hij niet. Zijn eerste boek werd en lijvige roman van 458 pagina's. "Terwijl ik erg langzaam typ door de tia's", grinnikt Zijlstra.

Het boek kost € 24,95. "Dat had ik graag anders gezien, maar de uitgever bepaalt de prijs." Belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het Friese land van toen, kunnen het boek kopen in de boekwinkels. Bestellen bij de familie Zijlstra kan ook, via wiebregt@planet.nl of per telefoon 0594-511250.

Hobby & Vrije tijd in WTC Expo

Modelbouw, hengelsport en creatieve hobby's

Op 11 en 12 november worden de sterkste man-wedstrijden gehouden. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - Van 10 tot en met 12 november is het weer zover, de beurs Hobby & Vrije Tijd in het WTC Expo in Leeuwarden. Modelbouw, creatieve hobby's, diverse workshops, demo's en meer, en dat alles voor een entreeprijs van slechts € 8,50. Als u uw toegangskaarten nu alvast online bestelt op www.wtchobbyenvrijetijd.nl ontvangt u zelfs € 2,- korting!

Eén van de zaken die Hobby & Vrije Tijd uniek maken is het indrukwekkende scala aan modelbouw dat geshowd wordt. In twee hallen van in totaal 18.000 m2 is werkelijk alles op 't gebied van modelbouw te vinden: een grote vaarvijver, een vlieggebied, modelsporen, lego, meccano en een modelracecircuit.
Nieuw dit jaar is de hengelsport op de beursvloer. Hengelsportvereniging Leeuwarden zal dit jaar in samenwerking met Sportvisserij Fryslân leuke demo's, vislessen en workshops geven op het speciale visplein.

Ook wie van creatieve hobby's als kaarten maken, scrapbooking, plotteren, schilderen, sieraden maken, haken, breien of handlettering houdt, kan terecht op de beurs voor inspiratie en diverse demonstraties.

Wout Zijlstra zal in het weekend aanwezig zijn om de wedstrijden van de sterkste man van Nederland en van Friesland te presenteren. Titelverdediger Arno Louwsma zal zeker niet ontbreken. Op 11 en 12 november vinden deze wedstrijden plaats. Openingstijden: vrijdag 10 november van 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag 11 november en zondag 12 november van 10.00 tot 18.00 uur.

Alzheimercafé in Drachten

DRACHTEN - Dinsdag 14 november is er weer een Alzheimercafé in @Holdert in Drachten.

Deze avond neemt Theater der Herkenning de bezoekers in korte alledaagse scenes mee in de wereld van dementie. Ina Holtrop en Wycher van den Bremen zijn samen Gedragsgenerator.

Hoe is het om om te gaan met iemand met dementie?

Op respectvolle, maar ook humorvolle wijze spelen zij situaties uit het alledaagse leven van iemand met dementie. Vervolgens gaan ze daarover met de bezoekers in gesprek: over hoe het is om om te gaan met iemand met dementie, en wellicht openingen te vinden om dat soepeler te laten verlopen.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Er wordt gesproken over de dingen die men meemaakt, ervaringen uitgewisseld over dementie en mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening.

Elke keer staat een onderwerp centraal, vaak is er een spreker. Dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het programma duurt ongeveer twee uur. Kom gerust eens kijken, de toegang is gratis. Het Alzheimercafé duurt van 20.00 tot 21.30 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

De Weken van de mantelzorger

Bloemsierkunst en stamppotbuffet

NOARDBURGUM - Om de mantelzorgers in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen in het zonnetje te zetten en een hart onder de riem te steken, organiseert Steunpunt Mantelzorg Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen in de periode van 30 oktober tot en met 9 november voorafgaand aan de Dag van de Mantelzorger (10 november) ook dit jaar weer de 'Weken van de mantelzorger'.

Tijdens deze weken gaan vrijwilligers bij alle bij het steunpunt bekende mantelzorgers langs, mét een leuke attentie. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om even in gesprek te gaan met de mantelzorgers.
Maar dat is niet alles: als afsluiting van deze 'Weken van de mantelzorger', vinden er op donderdag 9 november twee bijeenkomsten plaats bij Scherjon's Klompenmakerij en Klompenmuseum in Noardburgum. Hier is de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Bovendien wordt van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur door bloemsierkunstenaar Siebe de Boer een presentatie gegeven met als titel 'Wat woorden niet kunnen zeggen, zeg je met bloemsierkunst'. Op diezelfde dag is er van 17.00 tot 19.00 uur voor alle mantelzorgers uit de gemeenten Ty-
tsjerksteradiel en Achtkarspelen de mogelijkheid om te genieten van een stamppotbuffet (verzorgd door Mind-Up).

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan tot 2 november via de e-mail: mantelzorg@kearn.nl of telefonisch: 0511-465200 (op werkdagen van 9.00-13.00 uur).

Ger Groot over 'De geest uit de fles'

Ger Groot vertelt over 'de erfenis van religie'. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Filosoof en publicist Ger Groot schreef het boek 'De geest uit de fles'. Volgens de achterflap is dit boek een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Op 7 november komt hij naar Drachten om hierover te vertellen.

Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is 'de geest uit de fles'. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen. Groot illustreert dit door een stoet van filosofen aan het woord te laten: van Descartes en Rousseau tot Hegel, Schopenhauer, Nietzsche en Foucault. En nog vele anderen.

De lezing is in Dienstencentrum De Holdert. Aanvang 19.30 uur, entree € 8,00, inclusief consumpties (studenten € 5,00).

Scorpions gitarist komt naar Iduna

Uli Jon Roth speelt Scorpions klassiekers. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Donderdag 2 november zal Scorpions-gitarist Uli Jon Roth onder de noemer 'Scorpions – Tokyo Tapes Revisited' een set vol Scorpions-klassiekers spelen op zijn eigen, onnavolgbare manier in Poppodium Iduna.

Gitaarheld Uli Jon Roth kennen we als de gitarist van The Scorpions die actief meeschreef aan de eerste vijf albums van de band, waaronder de legendarische platen 'Virgin Killer' en de onovertroffen live-plaat 'Tokyo Tapes', wat tevens de doorbraak betekende voor de Duitse hardrockers.

Nadat hij de band eind jaren '70 heeft verlaten, omdat hij zich niet wilde conformeren aan het succes en de hierdoor opgelegde pop-sound, ging hij solo verder. Eerst onder de bandnaam Electric Sun, maar vanaf de vroege jaren '90 onder zijn eigen naam. Vele hardrockplaten met invloeden van meestergitaristen als Jimi Hendrix volgden, maar donderdag neemt Uli je terug naar het begin van zijn carrière. Aanvang: 19.30 uur, toegang € 17,00 (vvk)/ € 18,00 (deur). www.iduna.nl

Vitaal ouder worden

Avondbezorging Van Smaak

DRACHTEN – Vanaf 30 oktober is maaltijdservice Van Smaak begonnen met avondbezorging van warme maaltijden in Drachten en omgeving. Uit onderzoek blijkt namelijk dat steeds meer senioren 's avonds warm willen eten.

Vorig jaar werd voor het eerst gestart met de avondbezorging in Leeuwarden. Dit bleek een groot succes. Maaltijdservice Van Smaak gaat daarom nu ook 's avonds in Drachten warme maaltijden bezorgen. Met deze uitbreiding krijgt de klant meer keuzevrijheid en speelt de maaltijdservice in op het veranderende eetpatroon. De maaltijden worden in Drachten en omgeving in de namiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur aan huis bezorgd. Door de thermoboxen blijven de maaltijden warm en kan in de avond worden gegeten. Alle maaltijden van Van Smaak worden vers bereid in eigen keuken.

Lindberg-Event bij Greving & Greving

DRACHTEN - De Deense brillenfabrikant Lindberg wordt door de internationale brillenbranche als het ultieme designmerk beschouwd: het merk heeft meer internationale designprijzen ontvangen dan welk ander brillenmerk dan ook. Greving & Greving Opticiens was 30 jaar geleden de eerste dealer van dit topmerk in Nederland. In de vestiging aan de Zuiderbuurt 46 in Drachten is van woensdag 1 november tot en met zaterdag 4 november de uit meer dan 800 modellen bestaande Lindberg-collectie te bewonderen. Een unicum, want normaal is deze collectie alleen te zien op internationale brillenbeurzen.

Claudy Jongstra in Omrin's 'Recycle Boulevard'

LEEUWARDEN - De Friese kunstenaar Claudy Jongstra verhuist begin december met haar 'Waste NO Waste LAB' naar de nieuwe 'Recycle Boulevard' van Omrin Estafette in Leeuwarden. Zij geniet nationale en internationale bekendheid. Haar werk is over de hele wereld te zien en is opgenomen in verschillende collecties. Met de verhuizing verplaatst het LAB zich van de Suikerunie aan het Waagplein in Groningen naar de nieuwe 'Recycle Boulevard' in Leeuwarden.

Hiermee gaat het ontwikkelen van nieuwe, duurzame producten en uitvoeren van ideeën die leiden naar innovatie, circulariteit en sociale duurzaamheid onverminderd door. Het 'Waste NO Waste LAB' wordt ondersteund door het netwerk 'NL 2025', dat zich met innovatieve en verbindende initiatieven inzet voor een betere toekomst van Nederland. Meer weten? Check www.claudyjongstra.com of www.wastenowastefactory.com voor informatie over haar werken.

Talant redt
pukkelpompoen

DRACHTEN - De werknemers van Passiflora zijn door de uitschakeling van Oranje niet in de war. Nee, er is in Drachten een oranjekoorts ontstaan. Het bedrijfje van ondernemend Talant doet mee aan de actie: 'Red de Pukkelpompoen'.
Toen de werknemers van Passiflora hoorden, dat de 125.000 kilo pompoenen van Groninger boer Harry Luring (Onstwedde) door een hagelstorm 'onverkoopbaar' leken te worden, werden de contacten snel gelegd. "De pompoenen zijn kwalitatief prima en met deze actie voorkomen we dat de pompoenen vernietigd worden." De pompoenen gaan bij Passiflora als warme broodjes over de toonbank.

Vier de herfst in Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE - Op zaterdag 4 november kan men vanaf 9.30 de herfst vieren bij CorCaroli.Life in Twijzelerheide. Deze dag biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en te genieten van de natuur. Ook komt er een hypnotiseur uitleggen en demonstreren wat je met hypnose kunt. Kosteloos programma, consumpties worden afgerekend. Bel 0511-449107 voor meer informatie en aanmelden.

Zekerheid met Wijmenga Makelaars & Rentmeesters

Makelaar Berend Wijmenga gaat op de fiets naar de klant in Burgum. Foto: Klaas Rozema

Naam: Berend Wijmenga
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Hurdegaryp
Gezinssamenstelling: vrouw en drie kinderen
Bedrijf: Wijmenga Makelaars & Rentmeesters­
Functie binnen het bedrijf: eigenaar & directeur

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Wijmenga Makelaars en Taxateurs?

"Zoals de naam al aangeeft bemiddelen, 'makelen', wij bij verkoop. Dit doen we voor woningen, bedrijven en agrarische bedrijven en landerijen. Daarnaast taxeren we en geven we advies op het gebied van onroerend goed. Voorbeelden hiervan zijn de gevolgen van planschade of onteigening bij de Centrale As, maar ook advies als er een strookje grond aan de buurman verkocht gaat worden. Kortom, alles dat te maken heeft met onroerend goed."

Waar bent u het meest trots op?

"Het meest trots ben ik op het enthousiaste team van medewerkers."

Waarin onderscheidt u zich van andere makelaars en taxateurs?

"Wij hebben specialisten binnen het kantoor met elk hun deskundigheid. Hierdoor hebben we veel ervaring opgebouwd en is er veel uitwisseling van kennis. Hier profiteren onze klanten van. Met vier makelaars en een rentmeester is een afspraak altijd te plannen."

Wat is uw grootste uitdaging en wat is uw grootste kans?

"Op dit moment is de uitdaging in de makelaardij om het aanbod van woningen te laten stijgen. We zien ook een trend naar gedegen en betrouwbaar advies. Hier ligt voor ons een kans."

Wat is uw toekomstvisie? Waar staat uw bedrijf over 5 jaar?

"Wij verwachten dat de makelaar meer adviseur gaat worden. Hiervoor is specialistische kennis nodig. Een traject dat we de afgelopen jaren al hebben ingezet. We zien dit terug in de bijzondere objecten die we in de verkoop hebben, maar zeker ook in de complexe taxaties. Onze slogan is niet voor niets: 'Een begrip in zekerheid'."

Wat is de beste ondernemerstip die u ooit gehoord hebt? En wat wilt u ondernemers uit de regio meegeven?

"Laat je niet gek maken en blijf vooral geloven in je eigen kunnen."

www.wijmenga.nl

Kinderopvang Bernebrêge

BUITENPOST - Twintig jaar lang runde Wilma Atsma kinderopvang De Bernebrêge in Buitenpost, samen met haar man Pieter-Jan Schouwstra. Wegens gezondheidsklachten besloot het echtpaar de zaak te koop te zetten. Per 1 januari nemen René en Sonja Hilgenga van de Drentse kinderopvang De Hasselbraam het kinderdagverblijf over. De zes personeelsleden van de Bernebrêge worden overgenomen door de nieuwe eigenaren en het aanbod wordt uitgebreid.

MDF Italia bij Postma Interieurs

Een tijdloze en minimalistische uitstraling. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Bij Postma Interieurs vindt men onder andere het van oorsprong Italiaanse merk MDF Italia, dat als kernwoord 'Semplicità', eenvoud, heeft.

MDF Italia's succes is geworteld in het vermogen om de hedendaagse cultuur te vertegenwoordigen, trends aan te voelen en te reageren op veranderingen in smaak en de moderne behoeften van het wonen. Afkomstig uit Milaan heeft dit merk een perfecte combinatie van strakke meubelen, die ook een hoge functionele kracht hebben. De collectie is strak vormggegeven, wat een tijdloos en minimalistisch resultaat oplevert. Overbodige details zijn weggelaten. De design-klassiekers zijn dus heel functioneel, zo zijn de MDF Italia Flow color-stoelen niet alleen elegant om te zien, maar heeft de stoel dankzij de luxe (optionele) bekleding een hoog comfort. Ook voor tafels kunt u bij MDF Italia terecht, zoals de uitschuifbare tafel AXY. Tot slot heeft MDF Italia ook prachtige kasten in het assortiment, zoals de kast RANDOM die in nieuwe kleuren verkrijgbaar is.
www.postmainterieur.nl

Trouw Event bij Juwelier De Slag

Juwelier De Slag organiseert een 'Trouw Event'. Foto: Ingezonden

OLTERTERP - Bij Juwelier De Slag in Olterterp is zondag 5 november een groot 'Trouw-Event', van 11.00 tot 17.00 uur.

In de grote, verbouwde, sfeervolle boerderij zijn vele gastexposanten aanwezig, die je de lekkerste hapjes laten proeven. Je kunt er ook genieten van een doorlopende modeshow, met prachtige kleding voor bruid en bruidegom. En je kunt er een zeer uitgebreide collectie trouwringen bekijken.

Bewonder die dag bruidsboeketten en trouwauto's. Je kunt je ook laten fotograferen en advies krijgen over visagie en je kapsel. De weddingplanner, de dj, de nagelstudio, de gewichtsconsulente en de ambtenaar van de 'burgerlijke-stand-op-locatie' ontbreken natuurlijk ook niet. Voor de ringen van de Happy Love Collection geldt een mooie actie, bij aankoop van de dames-trouwring is de herenring gratis. Voor de overige collecties ringen gelden aantrekkelijke kortingen. De eerste vijf stellen die trouwringen kopen tijdens dit event krijgen gratis een briljant t.w.v. € 150. Gratis toegang. www.deslag.nl

Gratis symposium 'Naar school in Friesland, een (voor-)recht van ieder kind'

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Foto: Pixabay

LEEUWARDEN - Op donderdag 2 november houdt Ouderplatform Friesland in samenwerking met Zorgbelang Fryslân een gratis symposium. Alle kinderen volgen onderwijs en gaan daarvoor naar school. Bij de meeste kinderen gaat dit goed en zonder veel problemen. Voor leerlingen die wat extra's nodig hebben, is dit soms lastiger en soms zelfs een groot probleem. Samenwerking tussen school en ouders is dan van extra groot belang, maar ook de inzet van de jeugdhulp en samenwerking met de gemeente zijn belangrijk. Laat je tijdens dit symposium inspireren over deze samenwerkingen en uitdagingen en ga met elkaar in gesprek.

Naast een 'keynote-speech' door Dr. Hans Schuman, schrijver, lector en expert op het gebied van inclusief onderwijs, zijn er inspiratiesessies over de combinatie onderwijs en zorg, voorkomen van thuiszitters, symbiose-onderwijs en meer actuele onderwerpen. Maaike Huisman, directeur samenwerkingsverband De Westfriese Knoop en Nico 't Hooft, directeur Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland, nemen de bezoekers mee in het thema en het programma.

Het symposium is van 16.00 tot 20.30 uur op het Nordwin College aan de Jansoniusstraat 2a in Leeuwarden en wordt mede mogelijk gemaakt door de Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in Friesland en Ouders & Onderwijs. Ouders, onderwijs, gemeenten en jeugdhulp kunnen zich aanmelden op:
www.zorgbelang-fryslan.nl/naarschool.

Abstracte kunst in de Schierstins

Durk de Boer (78) nu 20 jaar kunstenaar

Detail van een schilderij van Durk de Boer. Foto: Stichting De Schierstins

FEANWALDEN - In de Schierstins in Feanwâlden wordt een expositie van Durk de Boer gehouden. De 78-jarige kunstenaar toont daar abstracte schilderijen, modeltekeningen en beelden van speksteen.

Al twintig jaar is De Boer aan het schilderen. De kunstenaar maakt vooral abstracte schilderijen. Zo verbindt de zichtbare en onzichtbare wereld in zijn kunst. ''Ons scheppend vermogen heeft meer te bieden dan de werkelijkheid alleen'', zegt De Boer.

Naast schilderen doet De Boer ook aan beeldhouwen. Daar is hij zo ongeveer vijf jaar geleden mee begonnen. Bij deze kunst gelden dezelfde uitgangspunten als bij het schilderen.

Na de dood van zijn vrouw, zeven jaar geleden, is hij ook begonnen dagtekeningen te maken, om zo het verlies van zijn vrouw beter te verwerken. Intussen heeft hij er enkele duizenden liggen. Van deze verzameling heeft hij er vijf geselecteerd om te tonen aan het publiek in Feanwâlden.

De expositie is tot en met zondag 10 december te zien in het cultureelhistorisch centrum aan de Haadstrjitte 1 in Feanwâlden. De Schierstins is meestal dinsdag tot en met zondag open van 13:00 tot 17:00. Met uitzondering van zaalverhuur en concerten (zie www.schierstins.nl). Zijn achternaam is niet onbekend bij de Schierstins. Zijn broer en zus Siebe en Aeltsje de Boer hebben hier eerder geëxposeerd.

Tryater: 'Wat jo wolle' yn Hurdegaryp

De fjouwer spilers yn aksje. Foto: Tryater

HURDEGARYP – Akteurs Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra fan Tryater spylje tongersdei 2 novimber 'Wat jo wolle' yn MFC It Maskelyn yn Hurdegaryp.

It is in foarstelling wêrfan't it ferhaal bepaald wurdt troch it publyk. Alle besikers krije foarôfgeand oan it teaterstik in enkête. Dêrmei kin it publyk oanjaan oan hokfoar teaterstik men it meast niget hat. In soarte fan ferkiezing oer wat jo sjen wolle.

At it publyk de enkêtes ynfold hat, besjogge de fjouwer akteurs hokfoar ferhaal de measte stimmen krigen hat: de ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in oade oan Fryslân of eksperimenteel spektakel?

Foar regisseuse Tatiana Pratley giet 'Wat jo wolle' oer hoe yngewikkeld it wêze kin dat minsken allegear wat (oars) wolle. En dat it de muoite wurdich bliuwt om mei-elkoar te sykjen nei in wize om by inoar te kommen.

Kaarten binne te keap fia tryater.nl of fia telefoan 0511-472126.

Ondertekening akte eerste stap nieuwe brandweerkazerne Surhuisterveen

Even poseren voor de foto. Foto: Brandweer Fryslan

SURHUISTERVEEN - Woensdag 26 oktober is de akte waarmee grond is verworven voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Surhuisterveen getekend, door Wim Kleinhuis, algemeen commandant brandweer Fryslân.

De kazerne komt aan de Lauwersweg te staan. Deze locatie is het meest geschikt bevonden, omdat deze beschikt over goede uitvalswegen, en daarmee ook goed te bereiken door vrijwilligers. Naast het gebouw komen ook een parkeerplaats, wasplaats en een ruimte voor het houden van oefeningen.

Bij het tekenen waren (zie foto, van links naar rechts) Jan Wiersma, ploegleider brandweer post Surhuisteveen, notaris Tineke Castelijn van notaris Mook, algemeen commandant brandweer Fryslân Wim Kleinhuis en de heer Poel, vorige eigenaar van de grond.

Voedselactie Dorcas bij Poiesz Burgum

BURGUM - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november wordt er bij de Poiesz supermarkt actie gevoerd voor de allerarmsten in Oost-Europa. Tijdens deze actie worden samen met consumenten en vrijwilligers geld en producten ingezameld.

Deze actie is een initiatief van Dorcas, met als doel: het ondersteunen van de allerarmsten met voedselpakketten. Deze pakketten worden samengesteld bij meer dan zeshonderd supermarkten in Nederland. Bij de Poiesz in Burgum dus ook.

Bij zo'n inzamelingsactie staan er vrijwilligers voor een supermarkt die aan consumenten voedsellijstjes uitdelen. Het is dan de bedoeling dat een consument een of meerdere producten van deze lijst extra bij de boodschappen koopt en vervolgens afgeeft bij vrijwilligers van Dorcas. Daarna worden deze producten gesorteerd en samengesteld tot voedselpakketten. Nadat deze pakketten worden per vrachtwagen op plaats van bestemming gebracht. Dorcas geeft ze door aan zijn partnerorganisatie.

Het voedselpakket is een onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met de partners wil de organisatie een sociaal vangnet creëren, van mensen die het beter hebben voor de allerarmsten in Europa.

Met de winter voor de deur hoopt Dorcas met het voedselpakket het leven van deze mensen dragelijker te maken. "Het pakket is bemoedigend en een belangrijk steuntje in de rug. Hiermee laat u zien dat er duizenden mensen in Nederland om hen geven", meldt Dorcas.

'In Voor Autisme' komt wellicht in het Servohotel in Drachten

Servohotel: nieuwe locatie IVA Drachten? Foto: Ingezonden

DRACHTEN - 'In Voor Autisme' (IVA) opent bij voldoende belangstelling een nieuwe locatie in het Servohotel in Drachten.

IVA is een landelijke organisatie, die zich inzet voor volwassenen met autisme die willen en kunnen werken.

Op maandag 20 november is er een bezichtiging in het nieuwe pand voor iedereen die meer wil weten over IVA en deze locatie. Zo hoopt de organisatie voldoende belangstelling te krijgen om zich daar te vestigen.

In 2013 is IVA opgericht om het percentage werkende mensen met autisme te verhogen. Dit willen zij realiseren door een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding aan te bieden op kleine schaal. In andere steden werkt het systeem, meldt IVA.

Meer info: www.invoorautisme.nl

Onder de Linde: paddock nu mogelijk

Simon van der Let kreeg een cheque én een bos bloemen. Foto: Manege Onder de Linde

BEETSTERZWAAG - Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag kan een paddock (kleine weide voor paarden en pony's) realiseren dankzij een bijdrage van € 4.500 euro uit het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Bij manege Onder de Linde kunnen ruiters met of zonder beperking paardrijden. Elke week rijden er zo'n 240 ruiters waarvan ruim 180 een lichamelijke of meervoudige beperking heeft. De manege vindt dierenwelzijn erg belangrijk en is daarom extra blij met deze bijdrage van het Coöperatiefonds. "Nu kunnen wij nog beter voor de pony's zorgen." Op 12 oktober werd de cheque overhandigd aan Simon van der Let, voorzitter Stichting Manege Onder de Linde (zie foto).

Het Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost is een fonds dat geld aan maatschappelijke initiatieven schenkt, die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Deze initiatieven kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. Vervolgens beslist de ledenraad van de Rabobank of een aanvrager geld ontvangt of niet.

Hongaars concert Bloemrijk Vertrouwen

Zangeres Flóra Tandi en gitarist Róbert Sinha Foto: Ingezonden

ALDTSJERK - Op zaterdag 4 november, vanaf 20.00 uur, is er in Galerie Bloemrijk Vertrouwen aan de Van Sminiaweg 70 in Aldtsjerk een prachtig concert met Hongaarse liederen.

De liederen worden gezonden door de Hongaarse zangeres Flóra Tandi en gitarist Róbert Sinha.

Róbert en Flóra brengen tijdens hun Nederlandse tournee een sfeervol programma van Hongaarse volksliederen, omlijst met arrangementen van Róberts klassieke en Spaanse gitaar.

Valentina Tóth

Ook pianiste Valentina Tóth uit Aldtsjerk zal een kort optreden verzorgen. De toegang bedraagt € 12,-.

Geniet van Hongaarse
volksliederen en Spaanse gitaar

Grote vogelshow in De Westereen

DE WESTEREEN - Voor de vierde keer organiseert vogelvereniging Fûgelfreonen in De Westereen haar tentoonstelling in Zaal Tien, vrijdag 3 en zaterdag 4 november.

Woensdag worden de vogels gekeurd op een aantal kenmerken: kleur, vorm, bouw, verentekening en conditie. Het is ook leuk om als lid bij de keuringsdag te zijn, dat is heel leerzaam. De organisatie hoopt dat er tussen de 250 en 350 vogels komen, onder andere kleur,- en postuurkanaries, tropen, wildzang en parkietachtigen. De mooiste vogels worden in diverse categorieën beloond met een prijs. Vogelliefhebbers en belangstellenden zijn welkom op vrijdag 3 november van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 4 november van 10.00 tot 15.00 uur in Zaal Tien. Kinderen zijn ook welkom, Er zijn leden van de Fûgelfreonen aanwezig om vragen te beantwoorden. De toegang is gratis.

Koffietafel bij Protestantse gemeente

BURGUM - 'Tiid foar in bakje!'. Met deze uitspraak wil de Protestantse gemeente in Burgum tijd nemen voor een lekkere kop koffie of thee, een praatje en gezelligheid.

Dit kan vanaf 8 november op elke tweede en vierde woensdag van de maand in de hal van De Ikker aan de Bulthuissingel 7 in Burgum. Tussen 9.30 en 11.00 uur staan de koffie en thee klaar. Aanmelden is niet nodig. Rond de koffietafel kom je soms in gesprek met mensen die je nog niet of nauwelijks kent en ontstaan er nieuwe contacten.

Protestantse Gemeente Burgum ferbynt minsken! oftewel, brengt Burgumers graag met elkaar in contact. En BurgumMobyl kan je halen en brengen, telefoon 06-18051804. Iedereen is welkom en voor het 'bakje' geef je een vrijwillige bijdrage.

Circus Renz slaat tenten op in Dokkum

Circus Renz zal het publiek in Dokkum onder andere vermaken met spectaculaire dierenacts. Foto: Ingezonden

DOKKUM - Circus Renz uit Berlijn is bezig met de nieuwe Europatour 2017 en zal van 2 tot en met 5 november, na een succesvol verblijf in Twente, een bezoek brengen aan Dokkum.

Het in 1842 opgerichte, grootste circus van Nederland komt met een grotendeels vernieuwd programma en zal een serie daverende voorstellingen verzorgen. Het grote circusdorp zal worden opgebouwd op het voormalige AZC-terrein aan de Parklaan, achter het politiebureau. De grote circustent zal vanuit de verre omtrek te zien zijn en biedt plaats aan duizend toeschouwers. Natuurlijk zijn er, zoals gebruikelijk bij circus Renz, vele dieren te bewonderen, zowel in de show als op het buitenterrein. Zeer bijzonder is het feit dat er onlangs weer veel dieren zijn geboren, die natuurlijk te bezichtigen zijn voor de bezoekers.

Ondanks het feit dat wilde dieren niet meer mogen optreden in circussen in Nederland, is circus Renz er weer in geslaagd een fantastisch programma neer te zetten. Artiesten uit de hele wereld, die de afgelopen jaren vele prijzen hebben gewonnen, zullen het programma compleet maken met luchtacrobatiek, jonglage, clownerie, illusies en vele dierenacts, zoals met Siberische steppenkamelen, honden en veel paarden.

Maak de show in Dokkum mee en beleef de betoverende wereld van zand en zaagsel. In diverse winkels en plaatselijke kranten zullen reductiekaarten verschijnen waarmee men met zeer aantrekkelijke kortingen een bezoek kan brengen aan het circus. Voor verdere info: www.circus-renz-berlin.nl
Voorstellingen: donderdag 2 november 19.00 uur première, vrijdag 3 november 17.00 uur (familiedag, alle plaatsen volwassenen € 15 en kind. € 10), zaterdag 4 november 15.00 uur en zondag 5 november 14.00 uur.

Blijspul 'Komkommertiid' yn Ferwert

FERWERT - Ha jo ek sin om in jûn hearlik te laitsjen? Kom dan freed 3 novimber om 20.00 oere nei seal 'Grand Cafe Út en thús' Foswert yn Ferwert. Hjir spilet toanielselskip 'Pro Rege' út Holwert har blijspul 'Komkommertiid'.

Jo nimme in âld, wat ferrûn hotel op it plattelân, mei de nochal stive, tige korrekte eigneresse Josefien, en har persoanielslid Frits dy't leaver lui as wurch is. Twa hotelkeamers mei in sletten tuskendoar, mar wol mei in kaaisgat. Ferskate gasten, lykas Marion. Sy siket rêst om nei te tinken, oft se wol fierder wol mei de man dêr't se in ferhâlding mei hat. Hans en Claudia, o sa fereale, en Gerrit en Marie dy't in fakânsje wûn ha en foar it earst yn harren 25-jierich houlik op fakânsje geane.....
Dan strúnt der ek noch fotosjoernalist Bert troch it hotel, sykjend om de perfekte foto.

'Ik, robot' cadeau van de Bibliotheek Drachten

'Robot, vriend of vijand?', gespreksthema in bibliotheek. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Het thema van Nederland Leest is 'robotica'. Kom in november naar de Bibliotheek Drachten en krijg het boek Ik, robot' van Isaac Asimov cadeau.

Hoewel sommige verhalen in de bundel al meer dan een halve eeuw geleden geschreven werden, zijn ze qua inhoud, stijl en humor nog steeds actueel. Het is een spannend boek met ook nog echte breinbrekers.

In het kader van Nederland Leest organiseert Bibliotheek Drachten op 7 november om 19.30 uur het debat 'Robot, vriend of vijand?'. De gevolgen van de robotisering en digitalisering zijn moeilijk te voorspellen. De één ziet de robot als een banendief en een gevaar voor de mensheid, de ander ziet het als vooruitgang. Discussiepunten worden aangereikt door de VPRO Tegenlicht-uitzending over robots en door de inleiders en deelnemers uit de zaal. Deelname is gratis, wel aanmelden voor donderdag 7 november. Gratis toegankelijk.

MOOIwerk Dokkum

DOKKUM - Van 4 tot en met 12 november vindt in heel Nederland de Nationale Kunstweek plaats. Een groot aantal kunstinstellingen, galerieën, kunstuitlenen, kunstenaars en gemeenten biedt tijdens de Kunstweek extra activiteiten, workshops, aanbiedingen, exposities en meer. Zo is ook MOOIwerk Dokkum geopend.

Er is werk van keramiek, zilver, leer, en hout te zien, schilderijen van Joke Ket en fotografie van de Rotterdammer Edwin van de Langkruis. Bijna 300 ateliers in heel Nederland doen mee aan de Nationale Kunstweek. Ook MOOIwerk Dokkum is deelnemer. De winkel en werkruimte aan de Hoogstraat 30 in Dokkum staan het hele weekend open voor publiek.

Je kunt klei voelen en draaien op een echte pottenbakkersschijf. Je kunt zien hoe zilver wordt omgesmolten en weer tot een mooie ring wordt gevormd. Ook kun je je handen steken in zakken vol vers geknipte lamswol; je ruikt de schapen. En je kunt natuurlijk alle vragen stellen aan kunstschilder Boukje Westra-Wijnja, altijd aan het werk aan meerdere schilderijen tegelijk. Kunstliefhebbers vinden op www.landelijkatelierweekend.nl het actuele overzicht van deelnemende locaties in heel Nederland. Ook op www.mooiwerkdokkum.nl is meer informatie te vinden over alle kunstenaars van wie werk te zien is bij MOOIwerk Dokkum.

Bijbelquiz vol humor en weetjes

Opgeven voor de bijbelquiz in Surhuisterveen is nog mogelijk. Foto: Dick Kooy

SURHUISTERVEEN – Iedereen is welkom bij de bijbelquiz die op donderdag 2 november in Surhuisterveen wordt gehouden.

De avond begint om 19.30 uurin de Lantearne aan de Jan Binneslaan 49 en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis. Het is mogelijk om als team mee te doen, maar ook individueel opgeven kan.

Tijdens de quizavond maken deelnemers en passant kennis met het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en is dat werk eventueel te steunen met een gift of lidmaatschap.

De bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) staat garant voor een gezellige avond. "Het is spannend en ontspannend tegelijk", zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG.

Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. "Of je nu een doorgewinterde bijbellezer bent, of iemand met niet zo veel bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz."

Aanmelden mag als team of individueel en kan ook nog op de avond zelf.

Mag per e-mail: hinkehoek@gmail.com of telefonisch of via WhatsApp bij Dineke Terpstra 06-30632392 of Dick Kooy, dick.kooy@planet.nl

Beginnersworkshop Arduino Uno

SURHUISTERVEEN - Op vrijdag 3 november vindt in Bibliotheek Surhuisterveen een beginnersworkshop Arduino Uno plaats.

Hobbyïsten, artiesten, kunstenaars en andere geïnteresseerden zijn welkom om meer te leren over het programmeren met deze populaire microcontroller. Arduino Uno is geschikt voor tal van toepassingen: van het aansturen van lampjes en het bewateren van de planten in huis, tot het automatisch vullen van de kattenvoerbak en het bouwen van robots.
Deelnemers mogen hun eigen laptop meenemen, maar kunnen ook gebruik maken van een laptop van de bibliotheek. De workshop is op vrijdag 3 november van 19.00 tot 21.30 uur. De kosten voor bibliotheekleden zijn € 10,-, voor niet-leden zijn € 15,-. Opgeven aan de balie bij de Bibliotheek of via www.ontdekdebieb.nl.

Week van de dialoog in Achtkarspelen

BUITENPOST - Achtkarspelen doet voor de vijfde keer mee met de week van de dialoog in 2017.

Jong en oud zijn welkom om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het thema: 'Samen staan we sterker'. Er worden op verschillende plaatsen gesprekstafels georganiseerd. In een dialooggesprek deel je vanuit je hart met een aantal mensen je gedachten, ervaringen en dromen over het thema. De tafels staan: dinsdag 7 november van half 10 tot 12 uur in Dorpshuis Rehoboth in Gerkesklooster Stroobos. Dinsdag 7 november van half 2 tot 4 uur in It Koartling in Buitenpost.
Vrijdag 10 november van half 10 tot 12 uur bij het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos. Vrijdag 10 november van half 2 tot 4 uur op het Land van Een in Surhuizum. Opgeven bij: Martje Schuring, coördinator Achtkarspelen in dialoog, telefoon 06 11927323.

Vreemd en bizar: lastige Bijbelverhalen

HURDEGARYP - Piet Schelling geeft een lezing op woensdag 8 november in De Hof aan de Van Weerden Poelmanstraat 3 in Hurdegaryp. Hij is emerituspredikant en publicist van het boek 'Vreemd en bizar: Lastige Bijbelverhalen'.

"Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn, het staat allemaal in de Bijbel. 'Daar kan ik niets mee!', hoor je mensen wel eens zeggen, als zij een vreemd of bizar verhaal in de Bijbel lezen. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. We weten er geen raad mee, zeker niet als God daarin een rol speelt. Moeten we zulke teksten negeren, doodzwijgen? Of zoeken we naar een uitleg die ook in onze tijd betekenisvol is?" Dat laatste doet Piet Schelling tijdens zijn lezing vanaf 20.00 uur. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk.

Gleon yn 'e Keet, skunnige ferhalen

BURGUM - Utjouwerij Regaad organisearret fan 't hjerst 'Gleon yn 'e keet': in toer by Fryske kroegen en doarpshuzen del, mei skunnige ferhalen en readewankjemuzyk. Yn de donkere dagen lûkt masterferteller Douwe Kootstra alle registers iepen mei al it ûnfoege folksferhalemateriaal dat jo noait lêze of hearre mochten.

Folkssanger Sytse Sneekweek soarget dêrby foar in fijn stikje Sneker shockpop. Neitiid kinne de wankjes noch moai wat nei-
gloeie mei it harkjen nei de lekkerste singeltsjes út it Nederlânsktalige 'schuine' genre.

De toer 'Gleon yn 'e keet' hat oant no ta de folgjende plakken op it programma: Terwispel (Spaltenbrêge, sneon 4/11), Boazum (Boazumer Mjitte, freed 10/11), Burgum (Kiehool, sneon 11/11), Grins (Bernlef, freed 24/11) en Drachten (Marktzicht, sneon 25/11). It program begjint hieltyd om 20.30 oere, en de tagong is fergees.

Unfatsoenlike
folksfertellings

Oanlieding foar de toer is de fer-
skining, op 3 novimber, fan it earste Fryske boek mei ûnfatsoenlike folksfertellings: wiete poes, en oare ûnfoege ferhalen, fan Jurjen van der Kooi en Douwe Kootstra. It boek sil te keap wêze by alle toeroptredens.

It is foar it earst dat der in boek mei eroatyske folksferhalen yn it Frysk ferskynt. De oanbieding is op 3 novimber om 15.30 oere yn kafee Moarkswâl yn Aldtsjerk.

Eddie Mulder bij Muzikamer

NOARDBURGUM - Zondagmiddag 5 november is een Muzikamer Concert gepland waarin de gitaar centraal staat. Als gastartiest komt een geweldige gitarist, Eddie Mulder, optreden.

Zijn spel is beïnvloed door veel verschillende muziekstijlen. Na een gedegen opleiding bij onder andere Roel Slofstra, hebben symfonische/progressieve rock, pop, Ierse folk, jazz en klassiek zijn muzikale vocabulaire gevormd. Sessiewerk in studio's en de groepen waarin hij speelt zoals Flamborough Head, Trion, Leap Day, Avenue en French Connection maken dat hij beschikt over enorme podiumervaring. Samen met Jos Harteveld maakt hij tevens deel uit van het duo 'Two Faces'. De laatste tijd treedt hij echter in de spotlight met solo-optredens waarbij hij zijn eigen composities ten gehore brengt op akoestische gitaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan zijn derde cd.

Muzikaliteit, originaliteit, technische begaafdheid, integriteit en bevlogenheid zijn van toepassing op zijn spel. Natuurlijk zullen Gerard & Compagnie en Jan & Frank deze middag ook spelen. Om half drie staat de koffie/thee klaar op locatie Tsjerkepaed 28 in Noardburgum. Graag reserveren via de link op www.muzikamer.nl, vragen De Muzikameraden.

Kamerconcert: sonates piano en viool

Robert Poortinga en Meri Khojayan geven op 3 november een kamerconcert in Damwâld. Foto: Frans Andringa

DAMWALD - Vrijdagavond 3 november wordt op de locatie T.E. Teunissenweg 48 een kamerconcert gehouden rond enkele sonates voor piano en viool van Mozart en Debussy en dansen van Sarasate en Bartok.

Uitvoerenden zijn Robert Poortinga en Meri Khojayan. Sinds enkele jaren vormen zij een duo en spelen zij het uitgebreide muziekrepertoire voor piano en viool.
Robert Poortinga heeft in New York zijn pianostudie gevolgd bij Tamara Poddubnaya aan het Long Island Conservatorium. Hij rondde zijn masterstudie af aan het conservatorium van Maastricht.

Meri Khoyayan heeft aanvankelijk viool gestudeerd in Jerevan (Armenië), waarna ze naar Maastricht is gekomen voor haar vervolgstudie bij de bekende violist Boris Belkin. In maart dit jaar hebben zij de eerste prijs voor viool solo, eerste prijs voor begeleiding en de 'Grand-Prix' voor duo-spel gewonnen tijdens de 'Musical Fireworks Competition' in Baden-Württenberg.

Inmiddels bekwamen zij zich verder bij gerenommeerde musici zoals Jacques Ogg en Enrico Pace. Het programma dat wordt gespeeld is: Mozart sonate in S majeur KV.302, Mozart Sonate in a Majeur KV 305, Debussy Sonate L148, drie Spaanse dansen van Sarasate en zes Roemeense dansen van Bartok. Gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen is reserveren noodzakelijk. Tel.: 0511-423219.

Zondag lustrumconcert Alégresse Drachten

Het koor Alégresse geeft komende zondag een lustrumconcert. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Zondagmiddag 5 november geeft gemengd koor Allégresse ter ere van het vijftienjarig bestaan een lustrumconcert in de Zuiderkerk in Drachten.

In het voorjaar van 2002 werd Allégresse (wat 'vreugde' betekent) opgericht door een aantal enthousiastelingen, die graag lekker en vrijuit wilden zingen. Het koor is nog springlevend en bestaat uit circa veertig zangers en zangeressen.

Bij de keuze van het repertoire wordt gestreefd naar vierstemmige arrangementen. Dit repertoire bestrijkt een zeer uitgebreid muziekgebied, van Bob Dylan (Blowing in the wind) tot Georg Friedrich Händel (Comfort Ye). Het koor staat onder leiding van Martijn Jager, een enthousiaste dirigent, die zelf zo nodig voor arrangementen zorgt en tijdens het concert een muzikaal intermezzo op de piano ten gehore zal brengen.

Het koor bestaat uit circa 40 leden (12 sopranen, 16 alten, 6 tenoren, 6 bassen). Bij de keuze van de liederen wordt gestreefd naar vierstemmige arrangementen. "Wat de taal van de liederen betreft zijn we niet éénkennig. Maar het zwaartepunt ligt toch wel bij Nederlands, Engels, Duits en Frans, met Fries en Oost-Europese talen als zeldzame uitschieters", meldt de website van het koor.

Het concert vindt plaats in samenwerking met de wereldmuziekgroep 'Op Streek'. Deze groep bestaat uit zeven muzikanten, die zingen en zichzelf begeleiden op diverse instrumenten. Het concert begint zondag om 15.00 uur en vindt plaats in de Zuiderkerk, Drift 46 in Drachten. De toegang is vrij. Wel zal na afloop bij de uitgang van de kerk gelegenheid zijn een vrije gift te doneren. En nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie zie de website van 't kooor, www.allegressedrachten.nl.

Informatie-avond SamenLoop voor Hoop

EASTERMAR - Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 vindt op De Komerk in Eastermar een SamenLoop voor Hoop plaats.

Vooruitlopend op deze loop is er donderdagavond 2 november een informatieavond voor potentiële wandelaars. De informatieavond wordt gehouden in De Hege Stins, Torenlaan 12-14 in Eastermar en begint om 19.45 uur. SamenLoop voor Hoop is een sponsorevenement van KWF Kankerbestrijding voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. De organisatie is op zoek naar teams die deze SamenLoop voor Hoop tot een sportief en financieel succes willen maken. Een team bestaat uit ongeveer 15 personen en staat onder leiding van een teamcaptain. Van teams wordt zowel een sportieve als een financiële prestatie verwacht..
Inschrijven kan via www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar

Dorcas Voedselactie Ureterp, Drachten

URETERP – Tot en met 5 november wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden.

Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. In deze regio wordt op meerdere plekken een inzameling voor de voedselactie gehouden. Op dankdag (1 november) in verschillende kerken en op vrijdag en zaterdag (3 en 4 november) staan er vrijwilligers bij de Poiesz in Ureterp. Ook in Drachten staan zaterdag vrijwilligers bij meerdere supermarkten. Hiervoor zoekt Dorcas nog vrijwilligers. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Mathilde Krijgsheld, 0512-785391 of
mathildekrijgsheld@gmail.com

Verjongen in nieuw kuuroord, Ryptsjerk

In Frouckje State is nu een kuuroord gevestigd. Foto: Ingezonden

RYPTSJERK - La Ferme Therme heet het nieuwe kuuroord in Ryptsjerk. Het voormalige restaurant Frouckje State is omgetoverd tot een kuuroord met verschillende baden voorzien van helende mineralen. De baden zijn verwarmd tot ongeveer veertig graden Celsius.

De oprichter, Guido Sinnige, hoorde te vaak mensen praten over vage klachten. "In veel gevallen blijkt de oorzaak een mineraal tekort te zijn", is hij van mening.

Mensen gaan vaak naar het buitenland om te kuren. Sinnige vond dat dit ook dichter bij huis mogelijk moest zijn. Het nieuw ontwikkelde concept met mineraalbaden heeft een ontgiftende en verjongende werking op het lichaam. De tekorten aan mineralen zoals bijvoorbeeld magnesium, selenium, silicium en vele andere mineralen, kunnen tijdens het kuren via de huid weer worden aangevuld.

Een geheel nieuw concept, tot in de puntjes uitgedacht. Het kuren bestaat uit drie baden: een lava/zeoliet-bad, een bad met mineralen uit de Dode Zee en een Keltisch zeezout-bad. Na afloop wordt de huid geolied. De baden zijn heilzaam voor huid, lichaam, geest en een belevenis voor jong en oud.

Om de ervaring compleet te maken heeft Sinnige een gezellige lounge gecreëerd waar een hapje en drankje genuttigd kunnen worden.

Voor meer informatie over het kuren bij La Ferme Therme: www.lafermetherme.nl

Geef mening over bevolkingsonderzoek borstkanker in Drachten

DRACHTEN - Bevolkingsonderzoek Noord wil graag weten wat uw ervaringen zijn met het bevolkingsonderzoek borstkanker. Wat is u goed bevallen, heeft u kritiek of tips? "Wij leren er graag van en kunnen hiermee onze dienstverlening verbeteren. Wij waarderen het zeer als u meedoet. Deelnemers ontvangen daarom naast een reiskostenvergoeding een cadeaubon ter waarde van vijfentwintig euro."

Tijdens een bijeenkomst in Drachten op dinsdag 7 november kunt u uw mening geven over hoe u het onderzoek heeft ervaren. Dit kan over allerlei zaken gaan: de ontvangst, de manier waarop u bent behandeld, de informatie die u heeft ontvangen, enzovoort.
De bijeenkomst wordt geleid door Zorgbelang Groningen (een onafhankelijke patiëntenorganisatie). Ook zijn bij de bijeenkomst medewerkers van Bevolkingsonderzoek Noord aanwezig.

Inloop is om 17.15 uur, met broodjes en soep. De bijeenkomst zal duren tot circa 19.45 uur. In het eerste deel van de bijeenkomst praat u onder leiding van de gespreksleider samen over onderwerpen die u belangrijk vindt. In het tweede deel kunnen er vragen gesteld worden.

Meedoen?

Wilt u meedoen, stuur dan een mailtje naar communicatie@bevolkingsonderzoeknoord.nl of bel 050 - 520 88 99. U ontvangt een bevestiging met nadere informatie over de locatie.

Literaire muziek-avond met Auke Hulst

DRACHTEN - Op 15 november ontvangen de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland) en de bibliotheek van Drachten schrijver Auke Hulst bij boekhandel Van der Velde in Drachten.

Auke Hulst is schrijver, journalist, muzikant en componist. Ter ere van zijn tienjarig schrijverschap gaat Auke Hulst op tournee met een programma rond literatuur en muziek. Tijdens de 'Auke 10 jaar Tour' vertelt hij over zijn romans en speelt hij muziek.

Auke Hulst (1975) groeide op in het gehucht Denemarken, nabij Slochteren. Door het vroegtijdig overlijden van zijn vader werd hij met zijn broer en zusjes opgevoed door zijn moeder, die dit niet goed aankon. Over zijn jeugd schreef hij in 2012 de succesvolle roman: 'Kinderen van het verloren land'.
Zijn laatste boek: 'En ik herinner mij Titus Broederland', gaat over de identieke tweelingbroers die wonen in een afgelegen bos omdat ze door de diepgelovige omgeving gezien worden als duivelskinderen. Ze leven geïsoleerd tot een ramp ze de gevaarlijke wereld in drijft. In de strijd om te overleven wordt de broederband op de proef gesteld.

Het boek staat op de longlist van de ECI-literatuurprijs 2017 en de Libris longlist 2017 en is bekroond met Harland Awards Romanprijs.

De voorstelling is 15 november, vanaf 19.45 uur in boekhandel Van der Velde, Raadhuisplein 5 in Drachten. Prijs: 5 euro voor studenten, 8 euro voor donateurs en leden van de bieb; anders 12 euro. Kaartverkoop bij de bibliotheek en de boekhandel Van der Velde. Reserveren: www. slas.nl.

Zaterdag is het Yardenhuis gedenkplek