Weekblad Actief - Editie Zuid

10 januari 2018

Weekblad Actief - Editie Zuid 10 januari 2018


Nieuwjaarsconcert Fries Symfonie Orkest

Het enige Fries Symfonie Orkest geeft zondag een nieuwjaarsconcert in Beetsterzwaag. Hoor alvast wat je kunt verwachten en houd je ActiefPus-app voor de foto. Foto: Actief Media

BEETSTERZWAAG - Op 14 januari komt het Fries Symfonie Orkest met een sprankelend en feestelijk programma ter ere van het nieuwe jaar. Het concert bgegint om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk in Beetsterzwaag

Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met een volledig symfonieorkest. Het amateurorkest onder de bezielende leiding van Gerhart Drijvers, komt met een klassiek en herkenbaar repertoire. Er wordt onder andere een gedeelte uit Verdi's Opera 'La Traviata' gespeeld. Dit is een bijzonder stuk van de Nederlandse componist Jan Brandts Buy. Ook worden enkele liederen van Léhar gespeeld. Voor de zangpartijen zijn talentvolle amateurzangers uit de omgeving van Beetsterzwaag aangetrokken.

Vanuit heel Friesland naar Beetsterzwaag om
samen muziek te maken

Sinds juni 2014 oefent het orkest wekelijks in de Buorskip in Beetsterzwaag. De ruim veertig leden komen vanuit heel Friesland om hier samen muziek te maken.

Nieuwe leden zijn altijd welkom, en daarom worden er met regelmaat open repetities gehouden. In het bijzonder zijn strijkers welkom.

Jaarlijks geeft het orkest zo'n vier concerten op verschillende plaatsen in Friesland, zoals bijvoorbeeld de Heamieldagen in Bolsward. Het repertoire bestaat overwegend uit klassieke muziek geïnspireerd op een thema. En zo nu en dan een uitstapje naar lichtere muziek zoals van Ramses Shaffy of filmmuziek. Vaak wordt er aan de programma's een verrassingselement toegevoegd, om het concert een extra dimensie te geven. "Dat doen we zondag ook in Beetsterzwaag", zegt Gerhart Drijvers. "Maar wat, dat ga ik nog niet verklappen."

Het complete programma van het concert bestaat uit: de Mars 'The Dam Busters' van Eric Coates, 'Poetischer Spaziergang' van Jan Brandt Buys, 'The Pizzicato Polka' van Johann en Josef Strauss, balletmuziek uit 'Faust' van Charles Gounod, 'Largo al Factotum' van Gioachino Rossini, 'Champagner-Polka' van Johann Strauss, 'Brindisi' van Giuseppe Verdi, 'Viljalied' en 'Lippen schweigen' van Frans Lehar.
Als sopraan treedt Audrey Stielstra op, en als tenor Kees Moltmaker.

Publiek steunt het orkest met het kopen van een kaartje. Zij kunnen ook 'vrienden' worden, want een concert geven zonder financiële steun van subsidies en sponsoren is niet mogelijk. Zie: www.fso.frl

Foto: Actief Media

Eastermarders horen tijdens feest op It Breed de gewonnen prijs per lot

Foto: Harry Blokzijl.

Drachtster korfballers laten De Wâlden in stof bijten

Steun voor familie Bruinsma "hartverwarmend"

Ondanks dat het af en toe regende deden circa tweeduizend mensen mee aan de stille tocht. Scan de foto met de Actief+ app voor een filmpje. Foto: Actief Media

LEEUWARDEN / DE WESTEREEN - Ongeveer tweeduizend mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht in Leeuwarden om de student Remon Bruinsma uit De Westereen te gedenken. De steun was "hartverwarmend", zei Jenny Minnen namens de familie in haar toespraak aan de Noordergracht bij de Prinsentuin, de plek waar Bruinsma gevonden is.

De tocht begon iets na zeven uur bij de Waag in het centrum van de stad. Veel deelnemers droegen kaarsjes mee in kaarsjeshouders. Op elke plek waarvan zeker is dat Remon Bruinsma gezien is in de nacht van zijn verdwijning - van 30 november op 1 december - werd stilgehouden. Al met al duurde de stille tocht via Nieuwestad, Westergracht en Groeneweg naar de Noordergracht een uur.

In twee groepen verdeeld

Vanwege de grote opkomst werd een deel van de tocht geleid over de Noorderbrug naar de overkant van het water. Iedereen werd gevraagd lichtjes of lichtgevende mobieltjes omhoog te houden. Daarna volgden enkele toespraken, onder andere van burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en Jenny Minnen namens de familie. De ceremonie werd afgesloten met het zingen van het lied 'Afscheid nemen bestaat niet' van Marco Borsato, door schoolkinderen uit De Westereen. Tot slot volgde een applaus.

Burgemeester Crone zei te begrijpen dat de familie nog met veel vragen zit, ook al blijkt uit de autopsie dat Remon zeer waarschijnlijk verdronken is. In week 2 worden ook de resultaten van toxisch onderzoek verwacht. De familie deed nogmaals de oproep aan eventuele getuigen die zich nog niet gemeld hebben, dit alsnog te doen.
Jenny Minnen bedankte namens de familie de vele mensen die na de verdwijning steun hebben geboden, bijvoorbeeld met het helpen zoeken.

Bekendmaking prijs tijdens spektakel op It Breed

Deelnemers Nationale Postcode Loterij uit Eastermar krijgen 76.968 euro per lot

Presentator Gaston Starreveld maakt het gewonnen bedrag per lot bekend. Scan de foto met de Actief+ app voor een filmpje. Foto: Roy Beusker

EASTERMAR - Het dak ging er af, vrijdag in Eastermar. Na een uur in de stromende regen voor het podium te hebben gestaan, werd aan het publiek bekend gemaakt welk bedrag Eastermarders met een lot van de Nationale Postcode Loterij gewonnen hebben: 76.968 euro bruto per lot.

Op nieuwjaarsdag ontvingen de echtparen Tjeerd en Marianne Posthumus en Romke en Sonja de Haan cheques van respectievelijk 8.983.333 en 17.966.667 euro. Vrijdag werd de wijkprijs van 26,9 miljoen euro verdeeld. Op 't Breed in Eastermar dreef presentator Gaston Starreveld de spanning op. "Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar", zei hij echter ook, verwijzend naar de grootste postcodekanjer ooit die op nieuwjaarsdag in het dorp viel en het dodelijk ongeval (Durkje Brander) dat een paar dagen daarvoor in het dorp plaatsvond.

Het feest werd live uitgezonden vanuit Herbergh De Parel op RTL 4. Ruim 1500 bezoekers kwamen naar het plein toe. Om 16.00 uur trapte de band De Coronas het spektakel af. De sfeer was uitgelaten. De spanning steeg toen Johan de Haan het podium betrad. De zoon van de hoofdprijswinnaars Romke en Sonja de Haan speelt in een band en was door de Postcodeloterij uitgenodigd voor een optreden in zijn dorp. "Onvoorstelbaar", noemde hij het feit dat zijn familie deze week bijna 18 miljoen euro won. "Ik heb drie dagen niet geslapen. Natuurlijk, ik blijf gewoon mezelf, maar je kunt het je niet voorstellen dat je nu alles kunt kopen wat je wilt." Op zijn nieuwe gitaar bracht hij op het plein, dat vol stond met mensen in plastic regencapes, het nummer 'Stand by Me' ten gehore.
Na het applaus brak het moment aan dat de overige potentiële prijswinnaars een vermoeden kregen van wat ze hadden gewonnen. Minstens 11.000 euro bleek dat te zijn. Twee 'belrondes' en een optreden van André Hazes junior verder bleek dit 76.968 euro te zijn. Bij menig Eastermarder sprongen de tranen in de ogen. "Dat had ik niet verwacht", klonk het uit vele monden. Niet iedere deelnemer krijgt echter exact 76.968 euro per lot op de rekening gestort. Dit is het bedrag bij het maximum aantal kanjerpunten. Ook moeten deelnemers rekening houden met 29 procent kansspelbelasting. In het postcodegebied van Eastermar deden 273 inwoners met de trekking mee.

Hoofdprijswinnaar Sonja de Haan kan het nog steeds niet bevatten dat ze zo'n groot bedrag gewonnen heeft. Ze geeft aan de afgelopen week in een roes geleefd te hebben. "Jo wurde leefd. Fan in gewoane húsfrou nei multimiljonêr, it is net te leauwen". Ze vertelt er de afgelopen dagen niet goed van geslapen te hebben. "It is in hiel bedrach, jo witte net wat oare minsken har yn 'e holle helje", doelend op mensen met misschien kwaad in de zin.
Vanuit de Nationale Postcode Loterij krijgen Romke en Sonja veel begeleiding om met de verandering om te kunnen gaan. Ook de kinderen helpen mee. Vanuit het dorp heeft ze louter positieve reacties gekregen. "Geweldige reaksjes, eltsenien gunt it ús fan herte". Ondanks alle aandacht blijft Sonja nuchter. "Ik bin deselde Sonja en ik sil net oars wurde." Het echtpaar denkt wel aan verhuizen: "Wy wolle in oar hûs keapje. Myn man woe hjir noait wei, mar wy wenje hjir al 43 jier. Wy bliuwe wol yn de omkriten."

Winnaars Eastermar werken aan fonds

EASTERMAR - Drie winnaars van de Postcodeloterij in Eastermar - Nynke de Jong, haar man Anne Oosterdijk en Albert Kieft - werken aan de oprichting van een fonds. Het geld is bestemd voor mensen die een extraatje kunnen gebruiken.

Het idee is dat de circa driehonderd winnaars van de loterij uit het dorp ieder - op vrijwillige basis - ongeveer honderd euro in het fonds storten. "Mei dy 30.000 euro kin al hiel wat dien wurde", vindt Nynke de Jong.
Om in Eastermar geen scheve ogen te krijgen, denkt zij dat het verstandig is om mensen van buiten het dorp als adviseurs aan te trekken. "Dy kinne advys jaan oer it ferdielen fan it jild." De eerste adviseur is al gevonden: notaris Ebe Veerman, oud-inwoner van het dorp. Burgemeester Jeroen Gebben van Ty-
tsjerksteradiel wil wel 'beschermheer' worden.

Lintje voor brandweerman Miedema

GYTSJERK - Dinsdag 9 januari is afscheid nemend brandweerman Cornelis Miedema (59) uit Burgum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel speldde hem het lintje op.

De uitreiking vond plaats in Gytsjerk tijdens de nieuwjaarsreceptie van de blusgroepen Burgum-Gytsjerk. Tijdens de receptie nam Miedema, na 26 jaar, formeel afscheid als vrijwillige brandweerman. Hij heeft zich, door het volgen van diverse opleidingen, opgewerkt van Aspirant Brandwacht tot Bevelvoerder in de rang van Brandmeester. Daarnaast was hij schipper op een brandweervaartuig en chauffeur-voertuigbediener op een tankautospuit, haakarm en op een watertransportsysteem. Hij zorgde ook voor onderhoud van de 'oude auto' en zette zich in voor de personeelsvereniging.

Fotopuzzel: een groot aantal reacties!

BURGUM - Een stapel oplossingen kreeg de redactie van Weekblad Actief toegestuurd, zowel via de reguliere post als via e-mail, van de eindejaars-fotopuzzel. Fotograaf Klaas Rozema kon nog één keer 'los', nu met logo's van scholen.

Dit was de oplossing: 1. Beetsterzwaag; 2. Dokkum; 3. Drachten; 4. Harkema; 5. Tytsjerk; 6. Wâlterswâld.
De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs zijn achtereenvolgens: J. Andries, Camstrastraat uit Damwâld (dinerbon van De Pleats t.w.v. 50 euro), A. Zwaagstra, N.J. Haismastrjitte 24 Gytsjerk (waardebon van 30 euro) en C.W. van Leersum, Burmaniastraat 10, Surhuisterveen (waardebon van 20 euro).
De prijzen kunnen tijdens kantooruren bij ActiefMedia, Schoolstraat 23 in Burgum, worden afgehaald. Neem alstublieft uw identiteitsbewijs mee.

Staking legt openbaar busvervoer in de regio lam

Buschauffeurs willen hoger loon en pleiten voor minder werkdruk

De buschauffeurs van Arriva deden in Drachten massaal mee aan de staking van de vakbonden. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Het openbaar busvervoer lag donderdag in het hele land plat. Duizenden buschauffeurs staakten. De vakbonden voeren actie voor hoger loon en vermindering van de werkdruk. Ze sluiten nieuwe acties vanaf 16 januari niet uit als de werkgevers niet tegemoet komen aan hun eisen. (De meeste Arriva-treinen reden wel; machinisten zitten in een andere cao).

Door Jelle Jeensma

De actiebereidheid onder de buschauffeurs is groot. Dat bleek donderdag op het verzamelpunt aan de Pascallaan, op het bedrijventerrein A-7 Noord in Drachten, waar de streekbussen van vervoerbedrijf Arriva bleven stilstaan. In totaal vierenvijftig chauffeurs, aangesloten bij de vakbonden CNV en FNV, deden hier mee aan de staking.

"Een staking doet altijd pijn, omdat mensen niet met de bus kunnen, maar scholieren zijn er niet door getroffen, die hadden nog vakantie", vertelt vakbondsbestuurder Jikkie Aalberts van vakbond CNV.

"Alle ingeroosterde chauffeurs hebben meegedaan aan de staking en zich in Drachten ingeschreven voor de stakingsuitkering. Als de werkgevers geen stappen zetten, komen er nieuwe acties. De werkdruk is enorm hoog, dat probleem moet worden opgelost", zegt Aalberts. Ook in andere plaatsen in Friesland waren stakingsbijeenkomsten.

De vakbonden voeren actie voor een hoger loon. Ze willen een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. De werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan twee procent. Ook willen de chauffeurs betere afspraken over de werkdruk en sociale roosters. De bonden eisen meer ruimte in de dienstregeling en meer tijd voor een normale pauze, waarin de chauffeurs op tijd naar het toilet kunnen. De rijschema's in de dienstregeling zijn strak en door vertragingen vaak niet haalbaar. Als chauffeurs te laat aankomen op een eindbestemming, moeten ze vaak meteen weer door naar een volgende rit.

De staking werd uitgeroepen nadat vakbonden geen overeenstemming bereikten met de vervoerbedrijven. De cao openbaar vervoer geldt voor ongeveer 12.000 werknemers bij grote (streekbus-)bedrijven als Connexxion, Arriva, Syntus, Qbuzz en EBS.

Tanja Copal van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer noemt de staking van de chauffeurs 'bijzonder voorbarig'. "Want de bonden zijn uitgenodigd om verder te praten. Er ligt nog geen eindbod op tafel, zodat nog onderhandeld kan worden over de cao. Nu zijn de reizigers gedupeerd."

Bij de looneis moet volgens de werkgeversvereniging ook worden gekeken naar scholing, vergrijzing en werkdruk. Copal: "De gemiddelde leeftijd van de chauffeurs is 54 jaar. De werkgevers willen dat oudere werknemers fit en gezond hun pensioen halen. Dat kan worden opgenomen in de arbeidsvoorwaarden, maar dat kost wel geld."
Dat pauzes toereikend moeten zijn, wordt door Copal onderkend. "Maar dat vraagt maatwerk en moet niet worden vastgelegd in landelijke afspraken. Pauzes horen in de dienstroosters te worden geregeld, dus per bedrijf. Net als de voorzieningen."

Oeds de Jager stopt als directeur

BURGUM - Vanwege verschil van inzicht over de organisatie is gemeentesecretaris/algemeen directeur Oeds de Jager bij de gemeente Tytsjerksteradiel vanaf eind december op non-actief. Zijn dienstverband eindigt op 1 april.

Zijn werkzaamheden worden vooreerst waargenomen door loco-gemeentesecretaris Marjan van der Feen-Dijkstra. Dit meldt de gemeente Tytsjerksteradiel. "Tytsjerksteradiel staat voor een periode met tal van uitdagingen, zoals de organisatieontwikkeling, de veranderende rol van de lokale overheid in de mienskip en de verdere samenwerking op uitvoeringsniveau met buurgemeente Achtkarspelen. Daarnaast wil Tytsjerksteradiel haar sterke regionale positie als zelfstandige gemeente bestendigen. Uit de gevoerde gesprekken over deze toekomst en de gewenste veranderingsprocessen blijkt het verschil van inzicht over de te volgen koers te groot. Oeds de Jager legt zijn werkzaamheden daarom per direct neer", schrijft de gemeente in een persbericht.
De raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bespraken de evaluatie van de ambtelijke samenwerking maandagavond samen in een besloten vergadering. Op 25 januari doet de raad van Achtkarspelen dit nogmaals, openbaar.

Intocht Sint: 'gat' van ruim een ton

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel is ruim een ton extra kwijt aan de (landelijke) intocht van Sinterklaas. Zowel de uitgaven als de inkomsten waren hoger dan begroot. Evaluatie volgt later.

De kosten waren ruwweg begroot op 350.000 euro. De uiteindelijke kosten bedroegen 590.800 euro, dus bijna zes ton. Maar de inkomsten waren ook hoger, in totaal 475.250 euro, de inbreng in natura van ondernemers niet meegerekend. De commissie 'omkriten' is donderdag 18 januari aan zet.

Van der Vaart op 1 CU Achtkarspelen

Externe commissie koos kandidaten

BUITENPOST - Huidig raadslid en fractievoorzitter Toos van der Vaart van de ChristenUnie is gekozen als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen op 21 maart in Achtkarspelen. Op nummer 2 staat een 'nieuwe' kandidaat: Eppie Hooghiemstra, al actief in de schaduwfractie.

Een externe commissie, onder leiding van voormalig staatssecretaris Tineke Huizinga, deed de selectie en de voordracht, de ledenvergadering van de CU-afdeling in Achtkarspelen had het laatste woord.

"Bevlogen mensen"

Op de lijst staan "veertien bevlogen mensen met de nodige kennis en ervaring om het belang van de burger in Achtkarspelen te dienen. Stuk voor stuk mensen die de punten uit het verkiezingsprogramma in de praktijk willen brengen de komende raadsperiode", meldt de ChristenUnie-afdeling.

Alle veertien op 'n rij

Dit is de complete lijst: 1. Toos van der Vaart, Buitenpost; 2. Eppie Hooghiemstra, Drogeham; 3. Douwe van Oosten, Buitenpost; 4. Anita Vellema, Kootstertille; 5. Klaas Sietse van der Wal, Buitenpost;
6. Rick Hoksbergen, Buitenpost;
7. Josytha van der Sluis, Buitenpost; 8. Sytse Wijbenga, Kootstertille; 9. Geertje de Vries, Twijzelerheide; 10. Frederik de Jong, Surhuisterveen; 11. Aukje Elzinga, Kootstertille; 12. Jeltje Deleu-Tilma, Buitenpost; 13. Dick Keizer, Buitenpost; 14. Anne Ytsma, Drogeham.

Jan Jitse Visser 'trekt' CDA Dantumadiel

De 'eerste twaalf' van CDA Dantumadiel. In totaal bevat de lijst 35 kandidaten. Foto: Ingezonden

DAMWALD - Fractievoorzitter Jan Jitse Visser (30) is lijsttrekker van CDA Dantumadiel. Op de complete lijst staan 35 namen. De top 10 bestaat voor de helft uit twintigers en dertigers, de kandidaten 2 tot en met 5 zijn vijftigers en zestigers.

Jan Jitse Visser kwam in 2010 in de gemeenteraad en is sinds 2014 fractievoorzitter van CDA Dantumadiel. 'Lijstduwer' is huidig wethouder Roelof Bos uit Feanwâlden. Hij is na de raadsverkiezingen van 21 maart niet meer beschikbaar als wethouder. Hij was eerder acht jaar raadslid en de afgelopen acht jaar wethouder en locoburgemeester.

Op de foto de top 12 van CDA Dantumadiel. V.l.n.r.: Klaas Houtstra (3), Baukje Hiemstra (11), Sietse Hilverda (4), Douwe Jan Sietsma (8), Ytzen Dijkstra (10), Adrie Slomp-Ludolphie (2), Sietze Wijbenga (5), Attje Meekma (12), Anke Wijbenga-Feenstra (7), lijsttrekker Jan Jitse Visser (1), Durk Gros (9) en Wiebe Strikwerda (6).

Medicijnresten

BURGUM – De gemeente Tytsjerksteradiel neemt de kosten op zich van de inzameling en verwerking van medicijnresten van inwoners van de gemeente. Dit om te voorkomen dat apothekers ermee stoppen en nog meer medicijnresten dan nu in het milieu belanden.

Inwoners van de gemeente kunnen nu kiezen: medicijnresten inleveren bij hun apotheek, of bij de Milieu-
straat van de gemeente in Burgum, als 'klein chemisch afval' (alleen in de oneven weken).

Apothekers moeten betalen voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval. Afhankelijk van de hoeveelheid ingezamelde medicijnresten kost apothekers dit jaarlijks enkele honderden tot soms wel duizenden euro's. Sommige apothekers zijn daarom gestopt/denken er over na om te stoppen met de inzameling van medicijnresten.

Inzamelplicht

Gemeenten hebben de plicht om huishoudelijk afval in te (laten) zamelen. Hier valt ook het klein chemisch afval (kca) onder. Medicijnresten zijn onderdeel van dit kca. inwoners moeten dus een mogelijk hebben om hun medicijnafval bij de gemeente in te leveren.

In Tytsjerksteradiel kunnen inwoners hun kca (en dus ook medicijnresten) elke woensdag in de oneven weken bij de Milieustraat in Burgum inleveren. "Daarnaast laten we het kca tweemaal per jaar huis-aan-huis ophalen. Dit gebeurt door aanmelding (telefonisch of via website gemeente) waarbij de mensen hun kca af moeten geven aan de ophalers.

Drachtster korfballers laten De Wâlden in stof bijten

Jelmer Faber (midden) scoort voor KV Drachten. Nummer 6 is Sjieuwke van der Veen. Op de ActiefPlus-app is een aanval van Drachten te zien. Foto: Harry Blokzijl.

DRACHTEN - De korfballers van KV Drachten/Van der Wiel zijn het nieuwe jaar uitstekend begonnen door de winst te pakken in de zaalkorfbalcompetitie. De kampioensaspiraties van KF De Wâlden kregen zaterdagavond een stevige deuk na de 27-23 nederlaag in de Snij Noord Hal in Drachten.

Door Jelle Jeensma

De korfballers uit Oentsjerk en Ty-
tsjerk keken vanaf het begin van de wedstrijd tegen een achterstand aan en de vorm van de dag ontbrak om dit lek te repareren. De winst van de Drachtsters was verdiend. Het werd ook tijd dat KV Drachten/Van der Wiel de punten ging pakken, want de Drachtsters waren flink achterop geraakt in de eerste klasse van de zaalcompetitie.

Na de winst tegen KF De Wâlden ontstaat een heel ander perspectief voor KV Drachten/Van der Wiel. Met een inhaalwedstrijd tegen Ritola en de topper tegen KV Heerenveen aanstaande zaterdag op eigen bodem voor de boeg, kan de ploeg van trainer Michel Daling nog een flinke sprong op de ranglijst maken. "In deze vorm moeten we ook Heerenveen kunnen verslaan. Ons doel is nog steeds het kampioenschap en promotie naar de overgangsklasse", zegt de opvallend goed spelende Peter de Zee, die met de ook al trefzekere Wim Braam de helft van de productie verzorgde voor de Drachtsters.

Trainer Sake Koelma van KF De Wâlden zag zijn ploeg eigenlijk kansloos verliezen. Hij probeerde, druk gebarend, zijn spelers in de time-out weer op het goede spoor te krijgen, maar die slaagden er nooit in aansluiting te vinden in de score. Johan Linthof is een speler die zijn ploeg op sleeptouw kan nemen, maar hij had niet zijn dag en schoot maar drie keer raak.

De ploegen tastten elkaar in de beginminuten af en de treffers waren schaars. Daarna namen de Drachtsters door Peter de Zee en Femke Bouma een 2-0 voorsprong. Nynke Venema bracht De Wâlden met twee rake schoten weer naast de Drachtsters: 2-2.

Daarna hadden de Drachtsters het beste van het spel en keek De Wâlden steeds tegen een achterstand aan. De thuisclub combineerde net wat makkelijker, maar was ook feller en fanatieker. Bij rust was de barrière voor De Wâlden eigenlijk al te groot geworden. KV Drachten/Van der Wiel zocht met een comfortabele voorsprong van 13-7 de kleedkamers op.

Die marge bleef ook na rust intact. KF De Wâlden bleef wel mee scoren, maar slaagde er niet in dichterbij te komen. Bij 27-21 was het doek definitief gevallen. Het slot-
akkoord (27-23) was voor Matthijs Hooghiemstra, die in de tweede helft goed op schot was voor De Wâlden.

Peter de Zee uitblinker

Peter de Zee drukte met zijn onderscheppingen en schotvaardigheid een stempel op de wedstrijd. "Vorig seizoen korfbalde ik nog in het tweede team, dit korfbaljaar zit ik bij de selectie", zegt de twintigjarige allrounder uit Drachten, die goed gebruik maakt van zijn lengte en gevoel heeft voor het kiezen van de juiste positie en de combinatie.

Zijn vak met Marc Akkerman, Femke Bouma en Larissa Braam zorgde voor het grootste deel van de productie. "Het andere vak had het verdedigend goed voor elkaar. We scoren vlot en moeten in elke wedstrijd zo'n vijfentwintig treffers kunnen maken, dat is onze kracht. We hebben een jonge ploeg, die nog beter kan", zegt De Zee.

WK Schutjassen

WERGEA - Voor de twaalfde keer organiseert schutjasvereniging VV Warga het wereldkampioenschap schutjassen. Het speelt zich af in de kantine van VV Warga op zaterdag 27 januari en de aanvang is om 14.00 uur.

Men kan minimaal drie keer kaarten. Vorig jaar stonden er 84 deelnemers op de lijst en dit is bijna wel het maximum. Ook het schutjassen 'vergrijst', maar er zijn op deze dag vaak ook nog jeugdige schutjassers aanwezig. Ook opvallend is het grote aantal dames. De wereldkampioenen van vorig jaar waren Thomas Bijlsma en Lourens Hengst uit Garyp. Zij gaan die titel verdedigen. Tot nu toe is alleen Johannes Duhoux uit Leeuwarden erin geslaagd zich twee keer tot wereldkampioen te laten kronen. Bij het schutjassen hoort traditiegetrouw de gehaktbal en snert met roggebrood en spek.
Opgeven van zaterdag 13 januari tot en met zondag 21 januari via sinnemazwart@upcmail.nl of telefonisch: 058-2551001 / 06-49704323. Hier kunt u ook terecht voor informatie. De loting is op dinsdag 23 januari in de kantine van VV Warga.

HSF It Bytling

BUITENPOST - Donderdag 4 januari werd bij manege Paula de Jong in Buitenpost een dressuurwedstrijd verreden voor combinaties in de klasse B. Cheyenne Weststrate van HSF It Bytling uit De Westereen wist met Liberty's Unique beide proeven te winnen met scores van 200 en 201,5 punten. Sita Broersma werd met Anjershof Caprice twee keer tweede met 193,5 en 194 punten.

Elf titels op Nederlands kampioenschap veldrijden

SURHUISTERVEEN - De voorbereidingen voor het KNWU Nederlands kampioenschap Veldrijden in Surhuisterveen zijn in volle gang. In het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 januari staan er in het Friese wielermekka niet minder dan elf nationale titels op het spel.

Het parcours is in en rondom het centrum van Surhuisterveen gesitueerd. Op zaterdag 13 januari wordt er op het Torenplein een gratis toegankelijk Winterfoodfestival gehouden. Veel toppers komen naar Surhuisterveen. Ook Olympisch kampioene Anna van der Breggen, in 2016 winnares van de Centrumcross, verschijnt aan de start. Bij de elite-mannen zijn de ogen vooral gericht op Mathieu van der Poel. Interessant wordt ook het optreden van regiofavoriet Gosse van der Meer uit Surhuizum, die dit jaar debuteert bij de elite-mannen. De wedstrijden zijn zowel via internet als op televisie te volgen. De toegang tot het KNWU NK Veldrijden is opnieuw gratis toegankelijk. "Het blijft een unicum", zegt voorzitter Albert Helfrich van stichting Wielercomité Surhuisterveen. "Al onze tweeëntwintig edities van de Internationale Centrumcross waren gratis toegankelijk en hetzelfde geldt ook voor onze Profronde, die de eerste dinsdag na afloop van de Tour de France wordt verreden. Meer informatie is te vinden op www.wielrennensurhuisterveen.nl

Blaast de Bazuin speelt Wilhelmus bij veldrijden

Blaast de Bazuin speelde eerder het Friese volkslied in het Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen. Foto: Blaast de Bazuin

SURHUISTERVEEN Brassband Blaast de Bazuin speelt volgende week zaterdag en zondag - 13 en 14 januari - het Wilhelmus bij de ceremonies protocollaire op het NK veldrijden in Surhuisterveen. De Feanster brassband zal bij elke huldiging present zijn.

Het spelen van het Wilhelmus én het NK veldrijden zelf passen bij het feit dat Leeuwarden/Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. Zowel het veldrijden als de brassbandmuziek maken deel uit van de cultuur in Surhuisterveen, dat bekend staat als wielerdorp. Het is een bijzonderheid dat een brassband live het Wilhelmus speelt bij de medailleceremonies van de nationale veldritkampioenschappen. Voor zover bekend is dat nog nooit eerder gebeurd. "Het is heel bijzonder dat wij deel uit mogen maken van de huldigingen'', vertelt Monique Hamersma van Blaast de Bazuin. "We hebben al eens eerder het Friese volkslied gespeeld bij aanvang van een wedstrijd van voetbalclub SC Heerenveen. Dat was ook een unieke ervaring. Het NK veldrijden is daar een mooi vervolg op.''
Voor Blaast de Bazuin is het NK veldrijden de eerste activiteit in het culturele hoogtijjaar. "Dit past heel mooi bij de evenementen in het kader van de culturele hoofdstad 2018. Brassbandmuziek is cultuur in Friesland en zo kunnen we ook het sportpubliek meenemen in onze brassbandcultuur. We kijken er naar uit.''

Brassband Blaast de Bazuin bestaat al bijna 120 jaar en staat momenteel onder leiding van dirigent Theun van Leijen (27) uit Kollumerzwaag.

V.l.n.r. Dyon Treffers (3e), Jorrit Ensing (1e), Lars Kootstra (2e). Foto: Ingezonden

FK jeugddammen

RINSUMAGEAST - Op 28 december 2017 was de finale van het Fries kampioenschap jeugddammen 2018 in Rinsumageast.

De beste jeugddammers uit Friesland en overige verenigingen aangesloten bij de provinciale Friese dambond streden onderling om de prijzen. Bij de oudste categorie, de aspiranten, werd Jorrit Ensing uit Opeinde kampioen. Hij stond slechts één remise toe en wist al zijn overige partijen te winnen. Lars Kootstra, ook uit Opeinde, werd tweede. Dyon Treffers uit Sneek maakte het podium met een derde plaats compleet. Bij de pupillen werd Yneke Goerres uit Aldeboarn overtuigend kampioen door al haar partijen te winnen. Jacob Noordhuis uit Drachten en Cornelis Jan Kappen uit Urk haalden allebei tien punten. Het onderling resultaat was in het voordeel van Jacob Noordhuis en zo werd hij tweede. Bij de welpen stonden de dames aan de top. Kampioen werd Janine van der Berg uit Urk.

Jan Fennema gaat voor goud op Transplant Games

Jan Fennema is in training voor de European Transplant Games in Italië. Foto: Jasper Witteveen

DAMWALD – De 24-jarige wielerfanaat Jan Fennema uit Damwâld gaat dit jaar op zoek naar goud bij de European Transplant Games. Op vijfjarige leeftijd redde een donorlever zijn leven. Door hoge ogen te gooien tijdens de wielerwedstrijd op Sardinië en een jaar later op de World Transplant Games hoopt hij een inspiratiebron te worden voor mensen die te maken krijgen met orgaantransplantaties.

Het afgelopen seizoen heeft hij namens het Dutch Transplant Cycling Team al mooie prestaties geleverd. Ook draait hij namens wielervereniging Otto Ebbens uit De Westereen zijn rondjes in het amateurpeloton. "Dit doet ontzettend veel met me, omdat hier een lange weg van voorbereiding achter schuilt", legt de Friese wielrenner uit. "Dankzij een donorlever kreeg ik een nieuw leven. De weg van revalideren na de transplantatie was er één met vallen en opstaan, maar tussen mijn oren heeft het altijd goed gezeten. Ook al was mijn lichaam soms ziek en zwak."

Met wielercoach Jan Dupon is de route uitgestippeld naar de European Transplant Games van 17 tot en met 24 juni in Cagliari op Sardinië. Op het Italiaanse eiland wil hij Nederland vertegenwoordigen in de jacht naar goud. "De periode van ziek zijn en opereren zijn heftig, maar vooral ook het leven na de transplantatie is erg lastig. Tegenslagen, revalideren, opnieuw je plek zoeken in de maatschappij, het opnieuw leren kennen van en vertrouwen krijgen in je eigen lichaam, doktersafspraken, alle medicijnen. Het zijn zaken waar ik mee te maken kreeg in mijn pubertijd. Nu wil ik niet te lang achterom kijken. Alles uit mezelf halen en voor het ultieme doel gaan. Daarmee hoop ik ook anderen te inspireren." Meteen na zijn geboorte werd bij Jan Fennema galgangatresia geconstateerd. Dit is een ziekte waarbij afvalstoffen niet door de lever en darmen worden afgebroken en dus direct in het bloed terechtkomen. "Acht weken na mijn geboorte heeft de chirurg een nieuwe verbinding tussen de lever en dunne darm gelegd om galvloeistof af te voeren." Ondanks de ingreep moest er binnen vijf jaar een transplantatie met een donorlever plaatsvinden en die onderging hij. Met sportprestaties wil Fennema nu het belang van orgaandonatie onder de aandacht brengen.

KV Oerterp steviger aan kop na zege

GARYP - De korfballers van V en V uit Garyp gingen zaterdag ten onder tegen koploper KV Oerterp.

De spelers van V en V zaten in gedachten nog aan het kerstdiner, want ze lieten de gasten al vroeg in de wedstrijd op een 0-3 voorsprong komen. Dit schudde de Garipers echter wakker en er volgden snel twee afstandsschoten van Harmen Brouwer en Corrie Betten. Corrie was op dreef en bracht door een kleine kans V en V weer op gelijke hoogte. Door twee fraaie afstandsschoten van Remco Schraa en Corrie Betten kwam V en V later opnieuw op voorsprong, 8-6.

Daarna konden de Garipers de voorsprong niet verder uitbreiden, zodat de Ureterpers aan het einde van de eerste helft langszij kwamen en de rust in gingen met een 9-10 voorsprong. Het was voor V en V zaak om in de tweede helft van de wedstrijd te blijven scoren en scherp te blijven in de verdediging. Toch was het Oerterp dat scherp begon en de score opende in de tweede helft: 9-11. In de slotfase volgden tien minuten waarin V en V helemaal niet meer tot scoren kwam en Oerterp uit kon lopen naar een stand van 13-20. Er werd vervolgens nog een aantal keer gescoord door zowel V en V als Oerterp, wat leidde tot een einduitslag van 16-22.

Scores V en V: Corrie Betten 5, Pieter de Jong 3, Remco Schraa 3, Harmen Brouwer 3, Arjen Brander 1, Femke Feenstra 1.

VIOD wint KNVB Kerstzaalvoetbaltitel

Het team van VIOD, dat het kerstzaalvoetbaltoernooi in Franeker won. Foto: Ingezonden

FRANEKER - Dat het meidenvoetbal één van de snelst groeiende sporten is, onderkent ook de KNVB. Voor het eerst in de geschiedenis van het KNVB Kerstzaalvoetbaltoernooi was er plaats voor de MO19-categorie. VIOD uit Driezum werd winnaar.

Nadat VIOD zich moeiteloos via de voorronde voor de finaledag in Franeker had geplaatst, kreeg de ploeg veel meer tegenstand. Dit begon al direct in de eerste wedstrijd tegen BBC. Dit team speelde fris en leuk zaalvoetbal, maar mist nog de kracht om kansen om te zetten in doelpunten. VIOD won deze wedstrijd met 2-0. Mede-titelkandidaat Nieuw Roden won met 7-0 van Lac Frisia en het onderlinge duel zou een vroegtijdige beslissing kunnen forceren. Maar het bleef 0-0. Daarna begon het grote rekenwerk. VIOD moest vijf doelpunten meer maken tegen LAC Frisia dan Nieuw Roden tegen BBC. Als een komeet schoot VIOD uit de blokken en binnen negen minuten stond de teller al op vijf. Deze stokte bij tien doelpunten. Nieuw Roden, dat met 3-0 won van BBC, kwam twee doelpunten tekort. De druiven waar zuur voor de Drentenaren die geen enkel tegendoelpunt hoefden te incasseren, maar de hoofdprijs naar Driezum zagen gaan.

V.l.n.r., achter: Jos Miedema, Romke Wielstra, Lisa Grendel, Thirza Leistra en Sam Bosma. Voor v.l.n.r.: Simone Hofer, Ellen Fokkema, Geeske van der Meulen en Silke van der Wall.

Leonie Bentveld is klaar voor het NK

Leonie Bentveld voegde weer prijzen toe aan haar erelijst. Foto: Ingezonden

BREDA - Veldrijdster Leonie Bentveld heeft haar wedstrijdjaar 2017 goed afgesloten. In de eerste week van de kerstvakantie had de renster van WV Otto Ebbens uit De Westereen op de dag na kerst een avondrit in Breda.

Op het technisch moeilijke parcours eindigde ze achter twee jongens als derde en stond ze als eerste meisje op het podium. Twee dagen later stond er een wedstrijd in het Utrechtse Benschop op het programma. Het werd voor Leonie een strijd tussen haar en een ander meisje om de derde en vierde plek. Uiteindelijk werd dit in de eindsprint beslist en gewonnen door Leonie. Hier mocht ze dus ook weer op het podium plaatsnemen. Dat het seizoen voor Leonie tot nu toe voorspoedig verloopt, blijkt wel uit het feit dat zij alle wedstrijden waaraan zij deelgenomen heeft als eerste meisje is geëindigd. Ze mag zich klaarmaken voor het Nederlands kampioenschap veldrijden jeugd 2018. Deze keer wordt dat gehouden in Hoogeveen op 27 januari.

Ronald Bosma hoofdtrainer Rottevalle

ROTTEVALLE - Ronald Bosma wordt met ingang van seizoen 2018-2019 de nieuwe hoofdtrainer van VV Rottevalle.

Ronald Bosma volgt daarmee Johannes Douma op, die volgend seizoen SC Twijzel onder zijn hoede neemt. Ronald Bosma is al jaren als trainer actief in het amateurvoetbal en heeft een aardige staat van dienst opgebouwd. Hoewel hij aan het begin van zijn trainersloopbaan als assistent-trainer actief is geweest bij zaterdagclub Harkemase Boys, was hij daarna meestal eindverantwoordelijke bij een aantal verenigingen die op zondag spelen. Achtereenvolgens bij Wacker (De Wijk), Dwingeloo, Fit Boys (Beilen, op zaterdag) en Oldemarkt. Het wordt nu weer een zaterdagclub. Rottevalle speelt namelijk in de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal, waarin het elftal momenteel op de tweede plaats staat.

Klaas Schotanus naar Harkemase Boys

HARKEMA - Klaas Schotanus is vanaf volgend seizoen assistent-trainer bij Harkemase Boys. De oud-voetballer van de Harkieten volgt Dick Schuurman op, die hoofdtrainer wordt bij Flevo Boys. Schotanus wordt in Harkema de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Tieme Klompe.

Eerder was Schotanus actief als voetballer op De Bosk. Tussen 2012 en 2017 speelde hij 153 officiële wedstrijden voor Harkemase Boys, de meeste als aanvoerder. Met de Harkieten werd Schotanus in 2016 kampioen van de Hoofdklasse C en pakte hij tweemaal de noordelijke districtsbeker. De 33-jarige Schotanus voetbalt dit seizoen bij derdeklasser NOK uit Oudemirdum. "Ik kijk uit naar de samenwerking met Tieme Klompe. Het zal voor mij misschien nog wel even wennen zijn om langs de lijn te staan, in plaats van op het veld".

VIOD MO 15 beste zaalvoetbalteam

FRANEKER - Sporthal De Trije in Franeker was zaterdag het decor van de finaledag van het KNVB Kerstzaalvoetbaltoernooi. VIOD MO15 was het beste zaalvoetbalteam uit het Noorden.

De ploeg uit Driezum won moeizaam maar terecht haar eerste wedstrijd van Valthermond met 4-2. Daarna hield vv Heerenveen de Driezumers op 1-1. Omdat Stiens de eerste twee wedstrijden in winst had omgezet, moest VIOD de laatste en beslissende wedstrijd winnen.

Halverwege hadden beide teams nog niet het net gevonden. Wel was VIOD duidelijk de bovenliggende partij. In de laatste zeven minuten werd dit verschil onderstreept met drie doelpunten, waardoor de grootste beker 's avonds met trots tijdens de nieuwjaarsreceptie kon worden gepresenteerd.

Nieuwjaarscup acrogym met 54 teams

DRACHTEN - Om 2018 sportief te beginnen streden op 6 januari maar liefst 54 teams van acrobaten tegen elkaar in de tweede Nieuwjaarscup.

Bijna alle sporters van Adonis Sportacrobatiek Leek, Adonis Sportacrobatiek Drachten en GVAV Rapiditas Groningen namen het in deze vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar op. In drie wedstrijden kwamen alle lijnen deze dag voorbij. Voor sommige sporters was het de eerste keer dat ze op de wedstrijdvloer in actie kwamen, de spanning was dan ook goed op de gezichtjes te lezen. Voor andere teams was het een mooie repetitie voor het komende wedstrijdseizoen: even weer de spanning van een wedstrijd ervaren en je oefening voor de jury laten zien.

Alle sporters kregen een felbegeerde medaille omgehangen.

Springruiters deze week op Indoor Drachten

Winnaar Lodewijk Assurantiën Grote Prijs van Indoor Drachten 2017 Marc Houtzager met Sterrehof´s Calimero. Foto: DigiShots

DRACHTEN - Het Internationale Indoor Concours Hippique Drachten staat ook dit jaar weer in het middelpunt van de belangstelling bij de springruiters.

Het decor van de wedstrijden is de perfecte locatie van het Fries Congrescentrum. Voor de eerste week, van donderdag 11 tot en met zondag 14 januari, hebben zich nu al ruim zeventig ruiters uit zestien landen gemeld voor het CSI*, terwijl voor het CSI** zich eenentachtig ruiters uit achttien landen hebben aangemeld. "We hebben er voor gekozen om in het eerste weekeinde de ruiters in de gelegenheid te stellen om met hun aanstormende talenten actief te zijn op CSI* niveau. Daar blijkt een enorme belangstelling voor te bestaan, want absolute topruiters als regerend wereldkampioen Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling en Gerco Schröder - die samen met Dubbeldam in het team zaten dat in Caen goud won en dat een jaar later herhaalden in Aken op het EK - komen aan de start", zegt voorzitter Gerrit Jan van de Pol.

Daarnaast komen ook toppers als Marc Houtzager, vorig jaar winnaar van de Grote Prijs, en Willem Greve aan de start. Natuurlijk komen ook uit Friesland ruiters in de actie, zoals Hester Klompmaker, Joukje van der Meer en James Billington. Ook in het CSI** komt er een zeer goed deelnemersveld naar Drachten. Op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 januari staan er vanaf 8.00 uur steeds vier wedstrijden op het programma. Twee voor het CSI* en twee voor het CSI**. Op vrijdag ontbrandt de strijd om het Noord-Nederlands Kampioenschap in de klasse M. Een dag later strijden de ruiters in de klasse Z om deze titel. Ook op die zaterdag start om 20.00 uur de Grote Prijs in het CSI*. Op zondag gaat het eerste paard van start om 8.30 uur. De strijd om de Grand Prix in het CSI** zal om 15.00 uur ontbranden.(www.indoordrachten.com)

Winst voor TFS

BOLSWARD – De korfballers van TFS uit Drachtstercompagnie startten 2018 met een uitwedstrijd tegen Westergo in Bolsward en wonnen van de hekkensluiter.

Via een vrije bal van Marrit Nijmeijer werd de 0-1 na drie minuten spelen op het scorebord gezet. Ook de 1-1 werd verzilverd via een vrije bal. Eén keer deze wedstrijd wist Westergo op voorsprong te komen door een strafworp, maar Monique Postma trok dit via afstand weer gelijk naar 2-2. Ook de andere beide dames, Baukje Visser en Jildou van der Vee, wisten tot scoren te komen, wat de stand naar 4-4 bracht. Daarna zette TFS door naar een ruimere voorsprong. Zo gingen de groenhemden met een 5-9 tussenstand de rust in.

Na rust werd de voorsprong gestaag uitgebouwd en konden de Kompenijsters nog een aantal mooie acties opzetten. Via een goed uitgespeelde kans liet Marrit Nijmeijer de voorsprong 7-14 noteren. Met nog een afstandsschot van Wiltsje Siderius en een strafworp van Remko Laanstra werd verder aan het doelpuntensaldo gewerkt. Het slotakkoord in de laatste minuut was voor Monique Postma met een afstandsschot: 7-17. TFS staat op een gedeelde vierde plaats in de derde klasse C. Komend weekend staat Deinum 1 op het programma. De wedstrijd dient 15.40 uur te beginnen in Menaam.

Kampioenen BC DC gehuldigd

De biljartkampioenen van Smallingerland met hun bekers. Foto: Ron Mulder

DRACHTEN - Traditioneel sloot de Biljart Club DC Drachten het jaar af met het zeer populaire annoncee-toernooi. Hiervoor schreven zich veertig leden in.

Er werd strijd geleverd over drie ronden van vijftien beurten, waarin gemaakte caramboles in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden werden gewaardeerd met respectievelijk één, twee een drie punten. De sterkste was dit keer Marten Dam, die 61,8 procent boven zijn moyenne speelde. Jan Bos, Jan Stavast, Romke Overzet en Kees Kooijman volgden als tweede, derde, vierde en vijfde. Door de aanschaf van een groot beeldscherm waren de ingevoerde resultaten zichtbaar voor de deelnemers. Na het toernooi volgde de prijsuitreiking van de onderlinge competities. In alle acht klassen ontvingen de drie hoogst geëindigden en de makers van de hoogste series (wissel)bekers en vleesprijzen. Grootverdieners waren Sijtze van der Molen en Henk de Groot, die in zowel in het libre als bandstoten en driebanden in de prijzen vielen. Clublid Geert Posthuma ontving een herinnering voor het verbeteren van het clubrecord hoogste serie met 87 caramboles.
Op de foto de kampioenen van de competitie 'Kampioenschap van Smallingerland'. V.l.n.r.: Eppie Betten (driebanden A), Jelle Spoelstra (libre C), Jaap Knol (libre A), Ron Mulder (libre B), Henk de Groot (bandstoten A en driebanden B), Klaas van der Veen (libre D) en Dick van der Molen (bandstoten B).

Eerste training jeugdwaterpoloteam PWC

BUITENPOST - In zwembad De Kûpe in Buitenpost vindt vandaag een historische gebeurtenis plaats.

Om 17.45 uur begint de allereerste training van het jeugdwaterpoloteam van P.W.C. Buitenpost. De spelers worden vereerd met een bezoek van de sportwethouder van Achtkarspelen, Jouke Spoelstra. Na een te lange tijd van afwezigheid, wordt er weer een jeugdteam actief bij de zwem- en waterpolovereniging. Toeschouwers kunnen dit meemaken vanaf circa 17.45 uur in zwembad De Kûpe aan de Kuipersweg 74b in Buitenpost. De wethouder zal rond 18.00 uur aanwezig zijn om de eerste training te openen.
Geïnteresseerden (7-18 jaar, minimaal A-diploma) kunnen vier keer vrijblijvend meetrainen om te ontdekken of de sport iets voor hen is. Meer informatie op de website: www.pwcbuitenpost.nl.

Quick'21 boekt winst op Ritola

ZUIDLAREN - De korfballers van Quick'21 uit Oudega zijn het nieuwe jaar goed begonnen door een prima overwinning op Ritola.

Ritola beschikt over een aantal speerpunten die voor het gros van de doelpunten moeten zorgen. Grietsje Blauw en Jelte de Vries maakten het deze schutters lastig. Maar Quick kon scorend in de eerste helft niet het beste uit zichzelf halen; er werd met een kleine achterstand (11-9) gerust. Het eerste wapenfeit na rust kwam van Ritola. Daarna kwam Quick voor het eerst op voorsprong (13-14). Quick kreeg de overhand en in de laatste minuten werd de winst veiliggesteld door doelpunten van Romke Kooistra en Gerdien van der Veen: 20-24. Doelpunten: Romke Kooistra 2, Jelte de Vries 4, Gerwold Hylkema 7, Stan Kleinhuis 4, Grietsje Blauw 1, Geke Blauw 2, Hilly Neeltsje van der Wal 3, Gerdien van der Veen 1.

Heideruters zetten stijgende lijn voort

GRONINGEN - Het nieuwe jaar zette goed in voor de wedstrijdrijders van paardensportvereniging de Heideruters uit Harkema.

Joke Bakker reed met haar paard Ella's Choice naar de tweede prijs in de finale op II CH Groningen. Ze won hiermee een nieuw zadel. Dineke Veenstra was donderdag op het concours in Tolbert. Met Anjershof Peggy won ze de tweede prijs in de klasse B. De combinatie kreeg 72,5 punten voor de rijstijl. Later op de avond reed deze combinatie ook nog naar de eerste prijs in de klasse L. Henrica Bakker won met Time-out de eerste prijs in de klasse Z. Cristina van der Tuin werd met Higflyer derde in de klasse BB. De combinatie kreeg 65,5 punten voor de rijstijl. Tot slot reed Dineke Veenstra in Beilen. Hier werd Indoor Hartje Drenthe verreden. Ze won met Kitty de tweede prijs in de klasse L-AB.

Geslaagde wandeltocht in Harkema

De wandeltocht in Harkema trok 875 deelnemers. Foto: Fokke Ophuis

HARKEMA - Maar liefst 875 wandelaars hebben afgelopen zaterdag 6 januari kunnen genieten van een schitterende wandeling in Harkema en omgeving.

De tocht werd georganiseerd door wandelvereniging W.I.K. uit Drachten, met als start en finish de kantine van v.v. Harkema-Opeinde.

Bij de start van de langere afstanden waren de weergoden nog niet gunstig gezind. In de loop van de dag konden de wandelaars op de 5 verschillende afstanden (5, 10, 15, 20 en 25 kilometer) genieten van schitterend wandelweer.

Met het grote aantal deelnemers, wat verreweg het aantal van de afgelopen jaren overtrof, waren zowel de organisatie als ook v.v. Harkema–Opeinde zeer ingenomen. Ook de wandelaars hadden na afloop niets anders dan complimenten voor beide verenigingen. Iedereen kon zo met een zeer tevreden gevoel op deze dag terugkijken.

Biljartkampioenschap Smallingerland

DRACHTEN - Op zaterdag 20 januari wordt voor de achtste keer het jaarlijkse MOS-toernooi om het Kampioenschap van Smallingerland driebanden gehouden.

Leden van Smallingerlandse biljartverenigingen meten hun krachten op de tafels van de organiserende Biljart Club DC Drachten in Trefpunt@Holdert, aan het Van Knobelsdorffplein 121. Aanvang 9.30 uur. Alle biljartclubs in Smallingerland kunnen drie spelers afvaardigen. In totaal binden 32 personen de strijd op de groene lakens met elkaar aan. Voor de spelers worden hun handicaps volgens opgave vastgesteld. Na de voorronden wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. Titelverdediger is Jappie Meetsma van biljartclub 't Trefpunt uit Boornbergum. Ook wordt gestreden voor de beste teamprestatie. BC DC Drachten won meerdere keren deze prestigieuze prijs.

Mindfulness

DRACHTEN - In Drachten en Dokkum worden in januari trainingen mindfulness gegeven.

Op 12 januari is er van 9.30 tot 11.00 uur een proefles in Drachten en op 16 januari van 19.30 tot 21.00 uur proefles in Dokkum. Graag aanmelden via de website. Mindfulness brengt je rust en energie. Vaak geeft het meer zicht op wat er is en het leidt tot meer kwaliteit van leven. Het is simpel. Het vraagt wel tijd, aandacht en geduld. Oefenen, aanwezig zijn in het hier en nu en verwelkomen wat zich aandient. Mindfulness is geschikt voor een ieder die meer rust en stabiliteit wenst. Ook training voor gevorderden, mensen die al een training mindfulness hebben gedaan. Start in februari. Kijk op www.mindfulnessoostfriesland.nl of bel 0640417761.

Huisartsenpraktijk

BURGUM - Per 1 januari 2018 is Tim van de Vegt mede praktijkhouder geworden bij praktijk Van Keulen.

Na het pensioneren van Pieter van Kampen vorig jaar, is Tim van de Vegt zijn werkzaamheden gaan opbouwen binnen huisartsenpraktijk 't Peldershûs. De praktijk zal worden voorgezet onder de naam Huisartsenpraktijk Van Keulen & Van de Vegt. Het telefoonnummer en de website blijven ongewijzigd.

Afslankadvies

FEANWALDEN - Hennie Steensma is in januari 2018 gestart met een ambulante praktijk in Feanwâlden.

In december 2017 heeft Hennie Steensma het diploma tot Gewichtsconsulent behaald. In januari 2018 start zij als ambulante gewichtsconsulente en komt zij bij u thuis. De nadruk ligt op gezond afvallen zonder dure afslankmiddelen en het beantwoorden van voedingsvraagstukken. Meer informatie? Kijk dan op haar website www.gewichtsconsulente.frl of facebook Gewichtsconsulente Hennie Steensma. Telefoonnummer 06 27335668 voor een gratis kennismakingsgesprek.

Peuterspelen: Oink!

SMALLINGERLAND – Elke week komen er meer dan 500 jonge inwoners van Smallingerland spelen bij een van de veertien locaties van Peuterspelen bij M.O.S.

Meer dan veertig pedagogisch medewerkers staan elke dag voor deze peuters klaar om hen een steuntje in de rug te geven op weg naar het worden van zichzelf. De laatste maanden is er – mede door de peuters zelf - hard gewerkt aan de vormgeving van de nieuwe naam. De letters ervan zijn door de peuters versierd, waarna deze letters ook bij een aantal peuters uit logeren zijn geweest. Dinsdag 9 januari kwamen de letters voor de eerste keer samen en werd in Schouwburg De Lawei onthuld welke naam ze samen vormen. De naam is Oink!

Nij Smellinghe

DRACHTEN - Verzekerden die voor specialistische zorg naar Nij Smellinghe willen komen, kunnen ook in 2018 in het Drachtster ziekenhuis terecht. Met alle zorgverzekeraars zijn goede afspraken gemaakt voor de zorg in 2018. Op
www.nijsmellinghe.nl/zorgvergoeding staat een overzicht.

Infodag coaching

TWIJZELERHEIDE - Op zondag 14 januari kun je van 14.00 tot 17.00 uur kennismaken met opleidingscentrum CorCaroli.Life in Twijzelerheide. Het programma bevat onder andere een lezing door Wilma Post, oprichter van CorCaroli.Life, over het nieuwe Zelfredzame Zorgsysteem. Tevens is er een workshop die draait om projectie. Het programma is kosteloos en inclusief lunch. Bel 0511-449107 voor meer informatie en aanmelden.

Prijs bij Vivant

DRACHTEN – Bij Vivant Noorderpoort in Drachten werd een mooie MINI gewonnen door een gelukkige klant die een Oudejaarslot had gekocht bij Vivant. Aangezien de MINI is gevallen op een half lot, ontvangt de klant een geldbedrag van € 11.556,-, belastingvrij.

KEI Noordoost Fryslân: "Delen is vermenigvuldigen!"

Medewerkers van het Innovatiehuis in overleg met directeur Martin van der Veen (midden). Foto: Actief Media

Naam: Martin van der Veen
Leeftijd: 57 jaar
Functie: Directeur Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van het KEI?

"In samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden heeft het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) als doel te zorgen voor een duurzame economische structuurversterking van het MKB-bedrijfsleven in de regio Noordoost Fryslân. Wij bieden ondersteuning op het gebied van markt-, proces- en productinnovatie. Maar ook voor alledaagse ondernemersvragen kan men bij ons terecht. Het KEI is voor alle ondernemers uit de regio, van startende tot gevestigde ondernemers."

Waarom is het KEI zo belangrijk voor de regio Noordoost Fryslân?

"Tijdens de Regiobijeenkomst op 17 juli 2017 in het KEI tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal 'Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in versnelling'. De ondertekenaars beloven een gezamenlijke inzet voor een vitale economie. De regio heeft de ambitie het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Het KEI wil deze doelstelling mede behalen door het versterken en slimmer verbinden van netwerken, het bevorderen van innovatie en kennisontwikkeling en het onderzoeken, starten en begeleiden van samenwerkingsprojecten."

Wat zijn volgens u de grootste kansen en uitdagingen voor ondernemers in deze regio?

"Wij richten ons nu met name op een tweetal sterke sectoren in Noordoost Fryslân, namelijk de sectoren Bouw en Metaal. Deze sectoren bieden op dit moment veel werkgelegenheid en zijn ontzettend belangrijk voor onze economische groei. Maar binnen deze sectoren zijn er ook zorgen. Met name het tekort aan personeel, duurzaamheid en circulaire economie speelt hier een grote rol. De grootste kansen voor ondernemers liggen op het vlak van samenwerking. Niet zelf het wiel uitvinden, maar delen. Voor de bouwsector zien wij een positieve ontwikkeling naar specialistische bouw. Voor de sector metaal liggen er groeikansen voor cross-overs met bouw, agri en andere maakbedrijven. www.keinof.nl.

Zeilkampen eerder geboekt

NES - Het aantal vroege boekingen bij zeilscholen neemt weer toe. Het verschil met een jaar geleden is groot.

Bij Friese Zeilschool Pean (tussen Grou en Akkrum) wordt sinds 1998 het aantal boekingen secuur bijgehouden. "Dat levert interessante trends op", vindt Christophe Meijer van Pean. "Voor de kerstvakantie van vorig jaar was tien procent boekingen vastgelegd; de teller staat nu al op 25 procent!"

Daniël Keizer adviseert mkb en agrarische sector

Familie Reitsma: "Daniël dacht mee en vond nieuwe financieringsmogelijkheden"

Elsa en Martin Reitsma, samen met Daniël Keizer, voor hun 'pleats' in Lippenhuizen. De schapen van By de Hân volgen? Kijk op Facebook.com/bydehan. Foto: Actief Media

FEANWALDEN - Onder de vlag van franchise-organisatie Eijgen Finance helpt Daniël Keizer bedrijven in het mkb en in de agrarische sector bij financieringsvraagstukken. Hierbij maakt hij gebruik van zijn jarenlange ervaring in het bankwezen en de mogelijkheden die Eijgen Finance hem biedt. "Door een grote verscheidenheid in financieringsvormen kunnen wij onze klanten het beste bieden."

Door Grietje de Jong-Taekema

Dat laatste ondervonden ook Martin en Elsa Reitsma van begrazingsbedrijf By de Hân, bekend van de kuddes Schoonebeeker schapen die her en der in de regio opduiken. "Martin en Elsa wilden hun bedrijf graag uitbreiden en hadden hun oog laten vallen op een locatie in Lippenhuizen", vertelt Keizer. Hij onderzocht de haalbaarheid en maakte voor hen een gedegen bedrijfsplan, waarna hij ervoor zorgde dat de financiering rondkwam.

De ligboxenstal biedt plaats aan tachtig pinken, een mooie uitbreiding voor begrazingsbedrijf By de Hân. Foto: Actief Media

Intensieve begeleiding

"Daniël heeft heel veel kennis van wet- en regelgeving en dacht steeds met ons mee", vertelt Elsa Reitsma. "Heel belangrijk voor ons was ook dat hij steeds in het plan bleef geloven, ook als het even niet meezat. Daniël wist precies wat wij nodig hadden, regelde alles voor ons en onderhield alle contacten.

Hij zorgde ervoor dat er financiers kwamen, met dank aan zijn uitgebreide netwerk. De begeleiding die we van hem kregen was zeer intensief. We hebben inmiddels een hele band met hem opgebouwd", lacht ze. "Zonder Daniël hadden we nooit gedacht dat deze uitbreiding voor ons zou zijn weggelegd, maar hij wist ons te overtuigen", vult Martin Reitsma aan.
Inmiddels is de financiering rond en de akte gepasseerd. Elsa en Martin zijn nu druk bezig hun plannen te verwezenlijken. Elsa: "Het doet bijna sprookjesachtig aan, onze boerderij met ligboxstal en land. We hebben ons bedrijf uitgebreid met jongvee en zijn bezig meer rendement uit de schapen te halen." In Tytsjerksteradiel en Heerenveen is het al een tijdje een vertrouwd gezicht: de grazende Schoonebeeker schapen. Bij de start van het graasseizoen, zo rond april, zijn ze weer te zien in deze gemeentes.
"Vanuit deze prachtige, vrij centraal gelegen locatie aan het water, kunnen we ons bedrijf met veel vertrouwen voortzetten."

Alternatieve financiering

Keizer komt van oorsprong uit het bankwezen, waar hij zich ook al richtte op de agrarische sector. Tegenwoordig werkt hij als franchisenemer van Eijgen Finance, waarvoor hij zo ongeveer het complete verspreidingsgebied van deze krant bedient.

"Ik merk zeker dat er een behoefte is aan een andere benadering van financieringen. Er is zoveel mogelijk. Wij bieden, naast gangbare opties, vele alternatieven. We merken bij Eijgen Finance dat deze alternatieve financieringsbronnen sterk in opkomst zijn.

Ontzorgen

Naast de gangbare bankfinancieringen werken wij met onder andere (private) investeerders, investeringsfondsen, crowdfunding, leaseconstructies en combinaties hiervan. Wij doen zaken met zo'n veertig partijen, die allemaal hun eigen specialisme hebben." Bij complexe zaken kan Keizer terugvallen op zijn collega's, die onder andere in Leeuwarden en Heerenveen gevestigd zijn. "Want ik kan natuurlijk niet alles weten. Soms is overleg fijn om op nieuwe ideeën te komen." Keizer wil vooral ontzorgen, zodat de ondernemer zich kan blijven richten op wat hij het liefste doet. "We nemen de financiële rompslomp graag uit handen!"

Neem contact op voor een vrijblijvende
inventarisatie

De diensten van Eijgen Finance bestaan uit deskundige begeleiding bij bedrijfsfinancieringen, investeringen in vastgoed en advies aan bedrijven die in zwaar weer zijn beland. Of het nu gaat om het opstellen van een gedegen bedrijfsplan, intensieve financiële begeleiding of simpelweg elk kwartaal even de cijfers doornemen, het is allemaal mogelijk. Voor een vrijblijvende inventarisatie kunt u contact opnemen via 06 -134 88 392
of daniel.keizer@eijgenfinance.nl.

Kijk ook op www.eijgenfinance.nl.

Leuke luitjes uit Friesland

Via Leuke luitjes kun je met elkaar in contact komen. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - Via Leuke luitjes kun je in contact komen met mensen in de buurt (60+) die dezelfde hobby's hebben als jij. Je bent echt niet de enige die iemand zoekt om mee op stap te gaan.

Aanmelden bij Leuke luitjes is simpel en gratis. Het aanmeldformulier vind je op de website www.leukeluitjes.nl. Buurtgenoten met dezelfde interesse krijgen elkaars e-mailadres om contact te leggen. Deelnemers houden daarbij zelf de regie. Meestal maken ze dan eerst een afspraak voor een kopje koffie om kennis te maken. Daarna volgen afspraken voor uitjes, bijvoorbeeld samen een hapje eten.

Diverse 60-plussers schreven zich al in bij Leuke luitjes. Een deel van hen vond al een nieuw maatje om mee op pad te gaan. Mogen we jou ook blij maken? Dan kun je gezellig samen koffie drinken, eten, taart of wijn proeven. Leuke luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar. Wandelen en fietsen zijn populair, maar ook voor andere hobby's kun je op www.leukeluitjes.nl een buurtgenoot vinden.

Fryslân als kennishub in een wereld vol aardappelen: van pootgoed naar zaad

LEEUWARDEN - Op vrijdag 19 januari 2018 organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een middag over het thema: 'Fryslân als kennishub in een wereld vol aardappelen: van pootgoed naar zaad'.

Inleider is Robert Graveland, directeur Research & Development van de HZPC Met-
slawier. De aanvang is 14.00 uur. De locatie is deze keer Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg.

HZPC is het grootste aardappelhandelshuis in Nederland, dat zich onderscheidt met voortdurende veredeling van de aardappel. Deze innovatie vindt plaats in Metslawier, waar Robert Graveland het R&D centrum leidt. Dit kan bogen op een lange traditie. Graveland zal ingaan op het succes van 'Metslawier', waar ongeveer 90 mensen werken. De veelal hoger opgeleiden, zoals ruim tien promovendi, komen uit de hele wereld. Zij kiezen bewust voor Metslawier, vanwege de reputatie in het veredelen van aardappelen. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garanties voor de toekomst. In zijn lezing zal Graveland ingaan op de mogelijke transitie van pootgoed naar zaaigoed. Innovaties bij het opkweken van aardappelzaadjes volgen zich op. Welke gevolgen heeft dit voor de handel in aardappelen? Welke stappen zet HZPC op dit gebied? Verzilting van de bodem is een andere uitdaging.
Aanmelden is nodig, via: https://landbouwmuseumfriesland.nl/

Lezing fotografe Lieve Blancquaert over haar tentoonstelling BIRTHDAY

Met haar tentoonstelling laat Blancquaert zien hoe het is om in een bepaald land geboren te worden. Foto: Lieve Blancquaert

DRACHTEN - De Vlaamse fotografe en journaliste Lieve Blancquaert reist de wereld rond om te onderzoeken wat het betekent om op een bepaalde plek in de wereld te worden geboren.

Kinderen krijgen is een universeel gegeven, maar verschillen zijn er zeker, zowel per continent als per land. Lieve ontmoet de moeders tijdens de meest emotionele gebeurtenissen uit hun leven: de geboorte van hun zoon of dochter. Ze maakte er boeiende een serie tv-documentaires over, onder andere uitgezonden op de Belgische zender Canvas.

Zij vertelt in Drachten over haar idee voor de nieuwe tentoonstelling, die de grote verschillen laat zien tussen zwanger zijn, bevallen en je kind verwelkomen in Israël, India, China, de Verenigde Staten, Brazilië, Koeweit, Kenia, Groenland, Congo, Cambodja, Rusland en Marokko. Tussen gebrek en rijkdom.

Zij laat zien hoe verschillend de situatie en toekomst van de vrouwen en dus van hun kinderen is. De lezing over BIRTHDAY is een meeslepend verslag in woord en beeld, vertederend én confronterend.

Zondagmiddag 14 januari, 15.00 uur. Entree: € 17,50 inclusief lezing, tentoonstelling en 1 keer koffie of thee. Het klooster is vanaf 13.00 uur geopend.

Karmelklooster Drachten, Burg. Wuiteweg 162, 0512-512103 www.karmelklooster.nl en www.facebook.com/karmelklooster.

Overdagkoor De Wiken verhuist

DRACHTEN - Vandaag (woensdag) verhuist het Overdagkoor De Wiken naar de Doopsgezinde kerk aan de Zuiderbuurt 26 in Drachten.

Het Overdagkoor De Wiken bestaat momenteel uit ongeveer 25 leden.
Vanwege de toeloop van het aantal deelnemers, werd de recreatieruimte in Zorgcentrum De Wiken te klein.
Het Overdagkoor in de Doopsgezinde kerk wordt een op zich zelf staand koor, maar kan ook dienen als 'Proeflokaal'. De deelnemers die dat wensen kunnen doorstromen, mits er plaats is, naar de Overdagkoren van Sûnenz. Deze worden gehouden in de hoofdlocatie aan de Burg. Wuiteweg en in Zorgcentrum Rispinge.
Het Overdagkoor Zuiderbuurt is bedoeld voor een ieder die eerder in een koor heeft gezongen of voor koorzangers die tevens aan een ander koor verbonden zijn.
Daarnaast is het koor zeer geschikt voor iedereen die over een redelijke stem beschikt en die ervaring wil opdoen in het zingen in een koor. Kortom, voor iedereen die van zingen houdt. Het repertoire bestaat uit meerstemmige Nederlandse, Friese en Engelse songs, canons en musical-repertoire.
Het plezier in het samen muziek maken staat voorop. Daarbij vormt het zingen een verbindende factor die mensen bij elkaar brengt.
Vandaag wordt een openbare repetitie gehouden, waar een ieder die belangstelling heeft, welkom is. In verband met de muziek, graag even van tevoren aanmelden.
De repetities worden gehouden van 16.00 tot 17.30 uur, o.l.v. Meindert Bosklopper.
Voor verdere informatie en aanmelding kijk op: www.meindertbosklopper.nl/Overdagkoren.

Lezing over 'De nieuwe Biesbosch'

Thomas van der Es: boswachter, auteur en verteller. Foto: Ingezonden

URETERP - Vrijdag 12 januari vanaf 20.00 uur is er een lezing op De Fûgelhelling (Ureterp, De Feart 1). Naar aanleiding van zijn boek 'De nieuwe Biesbosch' neemt auteur en boswachter Thomas van der Es je tijdens deze beeldpresentatie mee door de Biesbosch van nu.

In de afgelopen eeuwen werd de Biesbosch langzaam polderland. Nu krijgen de rivieren weer de ruimte en mag de natuur haar gang gaan – en dat pal onder een uitpuilende Randstad. Biddende visarenden hangen boven meanderende geulen en de majestueuze zeearend verjaagt een groep ganzen. Bevers bouwen aan hun burchten en het is wachten op de terugkeer van de otter en de steur.

Tijdens deze lezing vertelt boswachter Thomas over de recente veranderingen en over de kansen voor de toekomst. Wat is er nodig voor een verder herstel van de rivierdelta Biesbosch? De entree bedraagt vijf euro per persoon en het eerste kopje koffie/thee is gratis. Aanmelden graag via info@defugelhelling.nl. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Hypotheekadvies van WiersmAdvies

Wiebe Wiersma van WiersmAdvies in Surhuisterveen. Foto: Ingezonden

SURHUISTERVEEN - Wiebe Wiersma startte onlangs zijn advieskantoor WiersmAdvies. U kunt hier terecht voor de beste hypotheek tegen de laagste maandlasten.

WiersmAdvies heeft de keuze uit bijna veertig hypotheekverstrekkers. Daarnaast kunt u hier terecht voor verzekeringen, financieel advies en lijfrentes. Er worden diverse maatschappijen vergeleken voor de beste oplossing.
Wilt u een woning kopen, of bijvoorbeeld uw hypotheek oversluiten, neem dan contact op met WiersmAdvies. Bent u ook wel nieuwsgierig of uw verzekeringen nog passend zijn, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een second opinion.

WiersmAdvies geeft niet alleen advies aan particulieren, maar ook zeker aan ondernemers, met korte lijnen, één aanspreekpunt en onafhankelijke, transparante advisering. "Het beste eruit halen voor de klant is mijn drive en uitdaging", zegt Wiersma, met ruim twintig jaar ervaring in het bankwezen. Hij komt graag bij u thuis voor een vrijblijvend gesprek, bel 06-13024155. (www.wiersmadvies.nl).

MRV Tesselschade "hellet alles út 'e kast"

'Ensemble' giet oer de wille fan it toanielspyljen, "mei fjoer en faasje"

In sêne út it meartalige stik 'Ensemble' fan MRV Tesselschade. Mei de ActiefPlus-App krije jo ek in koart filmke. Foto: Actief Media

HURDEGARYP - Toanielselskip MRV Tesselschade bringt fan saterdei 20 jannewaris ôf seis kear it stik 'Ensemble'. It is in fleurige, meartalige bewurking fan regisseur Annie Veenstra fan 'A chorus of disapproval' fan Alan Ayckbourn. Jo sjogge achter de skermen fan teaterselskip 'STOFA'.

Troch Gerrit van der Meer

Der wurdt wakker repetearre foar 'De Bedelaarsopera': in Nederlânsktalige ferzje fan de 'Beggar's Opera' fan John Gay (1728). Dan docht al gau bliken dat de spilers grutte likenis fertoane mei de rolfigueren út dizze opera. It ropt de fraach op oft de spilers toaniel en werklikheid witte te skieden, en oft se ûnder lieding fan in ambisjeuze regisseur in slagge produksje meitsje kinne.

In sêne út it meartalige stik 'Ensemble' fan MRV Tesselschade. Mei de ActiefPlus-App krije jo ek in koart filmke. Foto: Actief Media

Foarige simmer sette Annie Veenstra al út ein mei it skriuwen. "Ik ha út ferskate bewurkings fan 'De Bedelaarsopera' sênes brûkt, ûnder oare út de 'Dreigroschenoper' fan Bertolt Brecht en Kurt Weill, en ek út it stik 'Macky Messer' dat ik tegearre mei Bertus Klazenga skreau foar it Iepenloftspul Burgum."

Nei oanlieding fan 'Kulturele Haadstêd 2018' woe sy perfoarst net kalm oan dwaan. "Guon amateurselskippen en iepenloftspullen sizze: 'Wy slane mar in jier oer, want der is al safolle te dwaan fan 't jier'. Wy wolle krekt útpakke mei wat bysûnders. Wy helje alles út 'e kast!"
Sa binne der bygelyks mear spilers as ea - tolve - en dy spylje meiïnoar ek nochris in fjirtich rollen.
"In echte haadrol is der net, mar guon spilers foarmje wol in reade line yn it stik", leit Veenstra út. Bysûnder is ek dat it meartalich is. "Frysk, Nederlânsk en ek in bytsje Ingelsk, Dútsk en Italiaansk, mei in knyp-
each nei LF2018."
Bysûnder is ek dat fan de tolve spilers de helte nij is. Ien fan de jonge, nije spilers komt út Hurdegaryp: Janke-Rixt van der Kooi. "De measten komme rûnom wei, bygelyks fan Wergea, Snits en Wommels. Wy repetearje no seker trije kear wyks."
It grutste part fan it stik wurdt der praten, mar omt it in bewurking is fan in opera, wurdt der ek yn songen. De opera wie yn de earste helte fan de 18e iuw in fernijende teaterproduksje, want dy gie no ris net oer keningen, prinsen en oare (rike) lju, mar oer bidlers, hoerkes, poaiers en dieven. Bertolt Brecht makke der yn 1928 in wat belearjende 'Dreigroschenoper' fan, fynt Annie Veenstra. "Fan dat belearjende moat ik neat ha. Sjoch earst mar ris nei dysels. Nee, it is in komeedzje mei kluchtige fragminten."

It wurdt ek in relatyf djoere produksje, skat Veenstra yn. "Mear spilers as ea en in hiel soad rollen, dan binne ek in hiel soad klean nedich. Boppedat hawwe wy de reklame en de kaartferkeap út hannen jûn oan Vanplan.nl, en spylje wy foar it earst mei 'headphones'. Hooplik krije wy alle jûnen folle sealen."

De spyldata binne: sneon 20, freed 26, sneon 27 en snein 28 jannewaris, freed 2 en sneon 3 febrewaris. Op de sneins nei begjint it alle keare jûns 20.00 oere yn It Maskelyn yn Hurdegaryp en sneins om 14.30 oere. De foarferkeap begjint sneon 13 jannewaris, 14.00 oere. Sjoch ek: www.itmaskelyn.nl en foar kaarten: www.vanplan.nl.

Bijscholing rijvaardigheid in Sumar

SUMAR - Inwoners van Tytsjerksteradiel met een rijbewijs, die hun theoretische en praktische kennis van het autorijden willen laten toetsen, kunnen dit zaterdag 27 januari doen, in dorpshuis De Kamp aan de Knilles Wytseswei 15 in Sumar, 's ochtends van 9 tot 12 uur.

Er zijn drie onderdelen, elk van ongeveer een uur: theorie opfrissen (powerpointpresentatie), rijden in eigen auto met rijinstructeur (adviesrit voor tips) en een workshop zintuigen in het verkeer. Zie het als een bijspijkercursus. Er zitten geen gevolgen voor uw rijbewijs aan vast.

Dankzij financiële bijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel is deelname kosteloos. Aanmelden kan tot en met 17 januari, via 0512-544610 of tessa@stichtingsbv.nl of bij het dorpshuis via 0511-461600.

Wereldrecordpoging duurzame parade

LEEUWARDEN - Zaterdag 14 juli wil de 'de Elfwegentocht Parade' een wereldrecord halen in Friesland: de grootste parade van duurzame voertuigen ooit. Het record staat nu op 746 en dateert van maart 2017 in Helmond.

De voertuigen kunnen overigens ook vaartuigen zijn. Alle deelnemers worden op en langs de Wâldwei verzameld, waar ze op kunnen komen bij de afslagen Nijega en Garyp. Ze rijden (en varen, over het Van Harinxmakanaal) richting het centrum van Leeuwarden.

Hoe futuristischer hoe beter: solar auto's, Tesla's en Hesla's, elektrische boten, bussen op waterstof, Segways, Speed Pedelecs en Trikes. Maar ook ligfietsen, kano's, scootmobiels, skelters en rolschaatsen zijn welkom. De aanmelding is gestart via
www.elfwegentocht.nl/parade.

Ditmer Talsma doctor geneeskunde

GYTSJERK/GRONINGEN – Dinsdag 10 september promoveerde Ditmer Talsma, zoon van Lucas Talsma en oud-wethouder Houkje Rijpstra, tot doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Talsma beschrijft dat stoffen die afgeleid zijn van heparine, goed bruikbaar zijn bij niertransplantaties. Die "kunnen helpen om ontstekingsprocessen in de nier na een niertransplantatie te remmen. Deze 'heparine-afgeleiden' kunnen op meerdere punten in het ontstekingsproces ingrijpen en zijn daardoor mogelijk geschikt voor gebruik in de klinische praktijk."
Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en proeven met proefdieren. Talsma (1989) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt nu als arts op de afdeling chirurgie van Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Kinderen en politie controleren verkeerssnelheid

Er werden circa zestig bestuurders aangehouden. Foto: Omrop Fryslân

BOORNBERGUM - Dinsdag 9 januari (gisteren) hielden negen schoolkinderen en vier (leerling-)politie-agenten uit Boornbergum samen twee verkeerscontroles in hun dorp: op de Easterbuorren en de Nije Wei. Met een laserpistool controleerden ze (circa 60) automobilisten of die zich hielden aan de maximumsnelheid.

De drie of vier snelsten reden meer dan 50 kilometer per uur, waar hooguit 30 toegestaan is. Zij kregen een dubbele waarschuwing: van de schoolkinderen en van de politie, in de vorm van een rode duim. Degenen die zich keurig aan de maximum snelheid hielden, kregen een compliment, in de vorm van een groene duim.

Het project 'Feilich op 'e dyk' is een activiteit van de gemeente Smallingerland, op initiatief van scholier Senne Nikkels uit Boornbergum en Brenda Kammeraad van projectgroep 'veilig op de fiets' en Egbert Nikkels van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen.

Zij hielpen ook mee bij de controles, samen met acht leerlingen van de basisscholen De Finneblom en By de Boarne. De controles duurden van half negen tot iets na negen uur, meldt Egbert Nikkels van Dorpsbelangen.
Deze verkeerscontrole in Boornbergum is de eerste actie die voortvloeit uit 'Feilich op 'e dyk'. In februari presenteren alle projectgroepen hun ideeën. Dan wordt ook bekend welke andere initiatieven uit de dorpen Boornbergum en Rottevalle worden uitgevoerd. "Yn april-maaie komt der in ferfolch yn Boarnburgum", verwacht Egbert Nikkels. "Wierskynlik twa 3D-printe sebrapaden."

'Feilich op 'e dyk' is een project van de gemeente Smallingerland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân, samen met inwoners van Rottevalle en Boornbergum, vooral over bewustwording.

Activiteiten Bibliotheek Drachten

DRACHTEN - Het activiteitenprogramma voorjaar 2018 van Bibliotheek Drachten|Smallingerland is bekend. Dit is te vinden op de website www.bibliotheekdrachten.nl en in de nieuwe activiteitenbrochure.

De kaartverkoop voor workshops, cursussen, debatten, voorstellingen en lezingen is gestart. Op het gebied van Lezen & Literatuur komt er een aantal grote schrijvers naar Drachten. Suzanna Jansen, bekend van het boek en de theaterhit Het Pauperparadijs, geeft op 6 februari een lezing over haar nieuwe boek 'Ondanks de zwaartekracht'. Margot Vanderstraten vertelt tijdens een interessante lezing op 6 maart over haar boek 'Mazzel tov', een autobiografisch verhaal over opgroeiende kinderen in een modern-orthodox joods milieu. Ook voor de jeugd organiseert de bibliotheek veel activiteiten. Nieuw is het maandelijkse Voorleeshalfuurtje op de zondagmiddag. Kinderen tussen de 2 en 6 jaar kunnen genieten van prachtige verhalen. De Nationale Voorleesdagen worden gevierd met de voorstelling 'Ssst! De tijger slaapt', zondag 28 januari, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek. In het Fab-
Lab kunnen kinderen dit seizoen weer aan de slag met interessante machines, zoals de 3D-printer.
Bibliotheek Drachten is boetevrij. Sinds 1 januari 2018 hoeven bezoekers geen boete meer te betalen wanneer geleende materialen te laat zijn ingeleverd. Ook hoeft er geen leengeld meer betaald te worden voor de collectie nieuw en dvd's. Veel activiteiten zijn gratis te bezoeken. Tickets voor betaalde activiteiten zijn verkrijgbaar op de site www.bibliotheekdrachten.nl of aan de balie in de bibliotheek.

Bands 'Up the Irons' en 'Black Leash' naar Garyp

Up the Irons is een van de beste Iron Maiden tribute bands. Scan de foto met de Actief+ app voor een filmpje van het optreden op Graspop 2015. Foto: Ingezonden

GARYP - Twee grote bands komen naar Nederland deze zomer: Iron Maiden en Pearl Jam. Je kunt eerst alvast in de stemming komen met de beste tributebands van deze heren. 'Up the Irons' en 'Black Leash' komen 10 februari in het dorpshuis van Garyp.

Hoofdact Up The Irons is de grootste Iron Maiden Tribute van Nederland. Een show boordevol energie, met decor en uiteraard Eddie, benadert Iron Maiden tot in perfectie. De nummers, tot op de noot nauwkeurig uitgevoerd, in combinatie met het enthousiasme van vijf die-hard Iron Maidenfans, staat garant voor een spectaculaire avond voor jong en oud. Alle hits, aangevuld met minder bekende Iron Maiden-krakers, komen voorbij.

Up The Irons komt uit Tilburg en bestaat sinds 1999. De band heeft veel (inter)nationale ervaring, waarbij podia als Graspop (25.000 bezoekers), 013, Spa Tributefest (België) en podia in Düsseldorf en Dortmund al voorbij zijn gekomen. Ook heeft Up The Irons getourd in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Belgie en Italië.

Supportact Black Leash bestaat uit vijf allround rockers. Met een onbegrensde passie, grote muzikaliteit en een krachtige performance maken de muzikanten van Black Leash de Pearl Jam-tribute die haar naam eer aan doet.

De band brengt je 'the best of both worlds' met een show waarin zowel oude als nieuwe nummers aan bod komen. Met hun jarenlange podiumervaring, een getalenteerde zanger die de sound van Eddie Vedder als geen ander weet te benaderen en een knetterende show, overtuigt Black Leash het publiek moeiteloos in een meeslepende, dampende rockbeleving.

Voorverkoop bij 'it Geahûs' en bij Elzinga Garyp. Voorverkoop: 10,-, aan de zaal 12,50 euro. De zaal gaat om 20.30 uur open.

Koffieochtenden

DOKKUM - Woensdag 17 januari is er weer een koffieochtend voor vrouwen in het gemeentecentrum 'De Fontein' in Dokkum.

De spreekster op deze ochtend is Gerry Velema en het thema zal zijn: 'Onderlinge Verbondenheid'. Het belooft weer een fijne ochtend te worden en misschien is het een goed idee uw buurvrouw of een vriendin mee te nemen. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte om de onkosten te dekken. Plaats: gemeentecentrum 'De Fontein', ingang Fuldastraat. Tijd: 9.30 tot 11.30 uur. De koffie staat klaar om 9.00 uur. Kinderoppas niet aanwezig. Voor informatie: 0519-241413.

BURGUM - Op woensdag 17 januari wordt er weer een koffieochtend gehouden in De Pleats in Burgum.

Vrouwen uit verschillende kerken komen bij elkaar om samen te zingen en te luisteren naar een spreker die een thema belicht vanuit de Bijbel. Deze keer zal Fransje Krielaart spreken. Het thema is 'Het Kruis van Jezus centraal'. Door meer te zien wie we zijn in Christus, door te luisteren naar Gods Woord en de waarheid daarvan te erkennen, wordt geloven een uitdaging, ook voor 2018. De ochtend begint om half tien; er is geen kinderoppas aanwezig. Inlichtingen: Gerda Zaal, tel. 0511-462576 en Tjitske Schurer, tel. 0511-463778.

Feestelijke fusiedienst in Earnewâld

Voorzitter van de kerkenraad Anje Wester (rechts) ondertekent de fusieakte in de dienst. Foto: Tjamme Tilstra

EARNEWALD - Sinds 7 januari 2018 vormen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk na meer dan 110 jaar de gezamenlijke PKN kerk Earnewâld.

De Hervormde kerk draagt al enige jaren de naam Agneskerk, naar de beschermheilige van kinderen en jonge meisjes. De Gereformeerde kerk draagt vanaf 7 januari de naam Eben Haëzer, naar de evangelisatievereniging die in 1892 werd opgericht. Eben Haëzer betekent: 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen' (ontleend aan 1 Samuël 12). 'Eben Hëzer' is vaak gebruikt voor de naam van een schip. Aangezien de kerk een skûtsjepreekstoel heeft en het dorp Earnewâld het verleden graag wil verbinden met de toekomst, is het een passende naam. Naast eigen gemeenteleden, zorgden toeristen en it Frysk Oekumenysk Wurkferbân en de Earnewâldster Rûnte ervoor, dat iedere zondag of maandelijkse dinsdagavonden de deuren open stonden.

Toch leefde al jaren het besef dat er gefuseerd moest worden om samen een leefbare, toekomstbestendige kerk te behouden. Na het emeritaat van dominee Klooster en het vertrek van pastoraal werker Elly Stellingwerf, wordt gezocht naar een nieuwe voorganger. Naast de erediensten zullen de kerken ook dienen als gemeenschapshuis en expositieruimte. Er was een feestelijke dienst met muziek en daarna een warm samenzijn met een hapje en drankje.

Stichting vertelt over Gods Engelen

DRACHTEN - Vier mensen van de stichting 'Uit de Bron van Christus' vertellen op woensdag 17 januari om 20.00 uur in het Van der Valk Hotel, Lavendelheide 4 in Drachten wat ze van Gods Engelen hebben gehoord en wat dit voor hen betekent.

"Bij veel mensen is de betrokkenheid bij wat de Christus heeft gebracht, sterk afgenomen. Daarom is er in deze tijd weer een ingreep vanuit de Hemelen. Gods Engelen brengen door Lhyza opnieuw onder de aandacht wat de Christus heeft gebracht. Door hun onderricht worden de mensen gestimuleerd dit in het dagelijks leven waar te maken, ten dienste van hun eigen geestelijke groei en ontplooiing van hun naasten." De Stichting Uit de Bron van Christus, een geloofsgemeenschap/religieuze beweging, heeft als doel het verspreiden van het Woord van God.

Opening BoekStart Smallingerland

DRACHTEN - Donderdag 11 januari opent wethouder Ron Van der Leck(Smallingerland) BoekStart in de Kinderopvang. Alle 15 locaties van de Kinderopvang in Smallingerland nemen vanaf dan deel aan het programma BoekStart.

Dit houdt in dat het voorlezen een belangrijke plaats inneemt in de dagelijkse routine. Om dat te kunnen realiseren heeft iedere locatie de beschikking gekregen over een gezellige leeshoek en over een startcollectie prentenboeken. De opening vindt plaats in Bibliotheek Drachten.
In de afgelopen maanden hebben honderd pedagogisch medewerkers een training 'Interactief voorlezen' gevolgd bij Bibliotheek Drachten en zijn er 29 medewerkers van de kinderopvang opgeleid tot voorleescoördinator. De gemeente heeft de uitrol van BoekStart financieel mogelijk gemaakt, samen met de Stichting Lezen.

Top 2000-dienst in Garyp op 14 januari

GARYP - De top 2000 is alweer afgelopen, maar liefhebbers van tijdloze popmuziek kunnen op 14 januari hun hart ophalen in Garyp. Hier vindt vanaf 13.45 uur de top 2000-dienst plaats in de Andreastsjerke.

Tijdens de dienst speelt een combo bestaande uit twee zangeressen, een zanger, een gitarist, een bassist, een drummer en een toetsenist hedendaagse popmuzieknummers met een top 2000-notering. Er is gekozen voor een divers repertoire. Zo staan er echte klassiekers van Phil Collins en Toto op het programma, maar wordt ook Nederlandstalige muziek van onder andere Nick en Simon niet geschuwd.

Het zijn nummers die niet geschreven zijn vanuit een religieuze invalshoek, maar wel een boodschap hebben, en vaak over universele thema's als hoop en liefde gaan.

Vocal group Tous les oiseaux d'Europe

HEMRIK - Op zondagmiddag 14 januari om 15.00 uur treedt Tous les oiseaux d'Europe op in de Witte Kerk in Hemrik.

Deze unieke vocal group, bestaande uit twintig zangers en zangeressen onder leiding van Hans Kaldeway, timmert al jaren, ook landelijk, met succes aan de weg, met een combinatie van eigenzinnig repertoire, spannende arrangementen en af en toe onverwachte instrumenten. Ook deze keer brengen ze vertrouwde kwaliteit en (elektronische) vernieuwing, voor de gelegenheid met winters tintje. Kippenvel gegarandeerd.

Reserveren kan via www.wittekerkhemrik.nl, maar ook aan de zaal zijn wellicht nog kaarten verkrijgbaar.
Entree, met consumptie, tien euro; tot en met 12 jaar twee euro. Locatie: De Witte Kerk, Binnenwei 22, Hemrik.

Nieuwe expositie bij VAKwerk Burgum

BURGUM - Bij VAKwerk Burgum is door burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland een nieuwe expositie geopend met werk van een aantal kunstenaars.

De kunstenaars die exposeren zijn Allart Okx (glazen tijdsbeelden), Cees ter Horst (stoelen en schilderijen), Corry Storm (keramiek), DUZZZ (beelden in steen), Gerke Procee (schilderijen), Hepie de Haan (beelden in steen), Henk van Schie (kasten en schilderijen), Joke Ket (schilderijen), Maaike Mulder (schilderijen) en Peter Lintveld (aquarellen).

De expositie loopt van 5 januari tot en met 24 februari en is aan de Tsjibbe Geartsstrjitte 3 in Burgum, geopend op woensdag van 13.00 tot 17,00 uur, vrijdag van 13 .00 tot 20.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag 4 februari van 13.00 tot 17.00 uur.

Concert Grootkoor

GARYP - Grootkoor Tytsjerksteradiel start de repetities voor het voorjaarsconcert op vrijdag 19 januari.

De repetities beginnen om 19.15 uur in de basisschool in Garyp. Deze keer hebben deelnemers tien repetities om de werken in te studeren. Het bijbelboek Exodus en kleinere werkjes zoals 'Amazing Grace' (de Nederlandstalige versie) staan op het programma. Koorervaring is geen noodzaak. Het zingen leuk vinden is de basis. Het concert is op zondag 15 april in de Kruiskerk in Burgum.
Geef u gerust op bij dirigent Ep Willems, 0511-521558 of mail naar egbertwillems1950@gmail.com.

Dans bij Drachda

DRACHTEN - Drachda houdt op 15 januari een open dansavond voor alle belangstellenden.

Drachda houdt twee keer per jaar een open avond om belangstellenden kennis te laten maken met werelddans. Drachda biedt leden een grote variatie aan dansen uit vele landen, zoals Israël, Frankrijk, de Balkanlanden en Nederland. De open en gratis les wordt gehouden op maandag 15 januari in de gymzaal aan de Bûtewacht in Drachten van 19.30 tot 21.30 uur.
Nadere inlichtingen en opgave via e-mail: drachda@hotmail.com.

Drie Friese toppers met 'Fljimsk' in De Pleats

Piter Wilkens (links), Griet Wiersma en Minze Dijksma vormen een trio. Scan de foto met de Actief+ app voor een filmpje. Foto: Ingezonden

BURGUM - De drie Friese toppers Griet Wiersma, Minze Dijksma en Piter Wilkens zijn op donderdag 11 januari te zien in De Pleats in Burgum met het programma
'Fljimsk.'

Griet Wiersma en Minze Dijksma werkten vele jaren samen met Teake van der Meer. In 2014 liet Teake weten dat hij wilde stoppen met grote shows en nam afscheid met de voorstelling 'Jubileum-revu 50 jier Teake'. Bewonderaars hoopten sindsdien op een doorstart van Griet en Minze, zodat deze typisch Friese humor niet verloren zou gaan.

Gelukkig bleek ook Piter Wilkens toe aan een nieuwe uitdaging en de combinatie van de drie Friese toppers was een feit. 'Fljimsk', hun eerste productie, is een sfeervol programma waarin humor, zang en magie elkaar afwisselen.

Griet Wiersma was vijftien jaar het vertrouwde gezicht naast Teake en Minze in de theaters, maar ook in vele zalen in Friesland en ook daarbuiten. Zij wordt ook wel de Friese Tineke Schouten of Corry van Gorp genoemd. Dit natuurlijk vanwege het brengen van haar eigen liedjes in combinatie met de komische typetjes.

Griet Wiersma en Piter Wilkens treffen elkaar met regelmaat als collega's en als twee van de vier organisatoren van het Frysk Sjongers Gala. Ze hebben daar samen ook al verrassende duetten ten tonele gebracht. Zo kwam het idee tot stand met z'n drieën een avondvullend programma te schrijven en te repeteren.
Met Minze werden ze het vrij gauw eens. Enthousiast werkten ze met zijn drieën aan een frisse, nieuwe theatervoorstelling.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten reserveren via www.cultuurindepleats.nl.

Viool- en pianoconcert in Rottevalle

Het muzikale duo Shin Sihan en Anne Brackman. Foto: Ingezonden

ROTTEVALLE - Op zondag 14 januari treden Shin Sihan (viool) en Anne Brackman (piano) op in de Doarpstsjerke van Rottevalle (Buorren 18).

Shin Sihan begon met vioollessen toen hij zes jaar was en kwam na anderhalf jaar terecht bij de bekende vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Hij heeft nu les van Vera Beths. Afgelopen zomer deed hij eindexamen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en slaagde er met een 10 voor zijn fenomenale virtuositeit en muzikaliteit.
Anne Brackman speelt zowel fluit (vanaf haar derde) als piano (vanaf haar zesde) en studeerde in juni 2017 voor beide instrumenten af aan het Amsterdams Conservatorium. Zij studeert nu verder aan de Universität für Musik in Wenen.
Als duo wonnen Shin en Anne de Dutch Classical Talent Award in 2017. Zij spelen in Rottevalle muziek van Debussy, Szymanowski, Ravel, Messiaen en Franck. Het concert op 14 januari begint om 15.00 uur.
De entree bedraagt € 10,00.

Schilder legt verdwenen staten vast

Klaes Posthuma maakte een olieverfschilderij van de Holdinga State uit Anjum. Foto: Ingezonden

FEANWALDEN – Klaes Posthuma uit Harlingen heeft tientallen verdwenen en bestaande stinzen en staten vastgelegd op doek. Daaronder de vermaarde Holdinga State uit Anjum en de Cammingha State uit Ferwert. De olieverfschilderijen zijn vanaf 16 januari te zien in de Schierstins.

Posthuma (Hommerts, januari 1945) is van beroep restauratieschilder. Vanaf zijn jeugd schildert hij. De restauratieschilder uit Harlingen heeft veel taferelen op wijzerplaten van klokken geschilderd. Ook restaureerde hij voorwerpen met Hindeloper schilderkunst. Posthuma heeft verder artikelen geschilderd, die bestemd waren voor de museumwinkel van het Openluchtmuseum in Arnhem. Eén van zijn belangrijkste opdrachten was een restauratieschilderklus in het Planetarium in Franeker. Ongeveer een maand geleden herschilderde hij het zogenaamde jaarplankje van Eise Eisinga's meesterwerk. Een andere grote opdracht was het vervaardigen van 400 taboeretten (krukjes) in Hindeloper schilderkunst als relatiegeschenk voor het bedrijf Lijempf.

De tentoonstelling is van dinsdag 16 januari tot en met zaterdag 24 februari te zien in het cultureel en historisch centrum aan de Haadstrjitte 1 in Feanwâlden. De Schierstins is meestal dinsdag tot en met zondag open van 13.30 tot 17.00 uur, met uitzondering van zaalverhuur en concerten, zoals op donderdag 1 en zaterdag 3 februari.

Benefietconcert Opera Familia

KOLLUMERZWAAG - Geniet op zondag 28 januari van een schitterend benefietconcert van Opera Familia, in de sfeer van André Rieu, en kom op voor kansarme kinderen in de Filippijnen.

Stichting Mission's Flame zet zich in om kinderen te behoeden voor de seksindustrie en de mensenhandel. Zowel de clubs van de Hervormde kerk Kollumerzwaag als zangers Carla, Paul en Belinda van Opera Familia, werden hier zo door geraakt, dat een gezamenlijk initiatief is ontstaan om de grondleggers van Stichting Mission's Flame te ondersteunen met een benefietconcert op zondag 28 januari vanaf 19.00 uur in de gereformeerde kerk in Kollumerzwaag. Honderd procent van de inkomsten gaat naar het goede doel. Kaarten voor € 10 kunnen besteld worden bij Hillie de Jong, 0511-442498. E-mailadres: wabehillie@hotmail.com.

Drie exposanten in De Arke in Drachten

DRACHTEN - Als drie vrouwen de handen ineen slaan komt er een prachtige expositie tot stand. In De Arke in Drachten exposeren vanaf 13 januari Irene Beckeringh, Griet Postema en Ypkje Vroom.

Het is een afwisselende expositie die de KunstINNark-werkgroep graag wil delen. Keramiek, pastel en olieverf vormen samen een harmonie en een tegenstelling. De expositie zal worden geopend op 13 januari om 15.00 uur door Roel Haverkort, wethouder en loco-burgemeester van Smallingerland.
Deze KunstINNark-expositie kunt u bekijken op alle zaterdagmiddagen van 13 januari tot en met 24 februari. De kunstenaars ontvangen u met een kopje koffie of thee van 13.30 tot 16.30 uur. Toegang is gratis. Verder kunt u de expositie ook bekijken op de dagen dat de kerk geopend is. Zie ook de website:
www.kunstinnark.nl

Bat Out Of Hell van Meat Loaf in Iduna

DRACHTEN - Het epische 'Classic Rock'-album 'Bat Out Of Hell', gecomponeerd door muzikaal genie Jim Steinman en bekend van de uitvoering door Meat Loaf, bestaat veertig jaar. De Like A Bat Out Of Hell Tour 2018 doet op 12 januari Poppodium Iduna aan.

Een band bestaande uit Nederlandse topmuzikanten (onder andere Focus, Anouk, Kane) gaat de uitdaging aan door het meesterwerk (met de wereldhits 'Paradise By The Dashboard Light' en 'You Took The Words Right Out Of My Mouth') integraal te vertolken. Dit zal gebeuren met medewerking van de vocalisten Martin van der Starre ('Woodstock The Story', 'Jesus Christ Superstar'), Mirjam von Eigen (van de Elvis Presley Enterprises-productie 'The Wonder Of You') en Lisette van den Berg (Ayreon, Karmaflow). De optredens beginnen om 20.30 uur.

39 / 40

Caravans

www.sibmacaravans.nl In/verkoop en bemiddeling. Toercaravans voor export gevraagd. 0511-541446.

Gezondheid

Herbalife, T.M. Reitsma-Bosma, tel. 0511-469955

Personeel aangeboden

Ervaren schilder. Schilder/saus/behangwerk. Gr.prijsopgave of € 17,50/uur. Tel: 06-12685361.

Schilder met ervaring, ZZP-er, schilderen/sauzen/behangen € 18,- p/uur of vaste prijs in overleg. Tel. 06-13573689.

Personeel gevraagd

Gevraagd: een ervaren hulp in de huishouding in Burgum, tel. 469680.

Erkend Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J. v.d. Meer Sumar, tel. 0511-521162/06-25541546.

Te huur aangeboden

Aggregaten 40/60 Kva, bouwdrogers, kant/schaftunits, muurzaagmach., rolsteigers, sleuvenzaagmach., sloophamers 220 V, schaft- en toiletwagens, zware sloophamers + compressor 2,5 m3, etc. MAKLO VOF, tel. 0511-473314/0512-364455.

Te koop gevraagd

Siku/Britains. Stopt u met uw verzameling? Dan koop ik dit graag van u op. Tel. 06-20216809

Tot uw dienst

Brochure of folder nodig? Wij ontwerpen dit naar uw wens. Actief Media: tel. 0511-461294.Te koop gevraagd

Gratis halen, prijsopgave en ophangen. Bel, als uw klok stilstaat. (Burgum omg.) Juwelier Kooi, tel. 0511-465952/461260.

Briefpapier en enveloppen nodig? Actief Media: tel. 0511-461294.

Voor de tuin

Tuinonderhoud - renovatie - snoeiwerk. Hoveniersbedrijf P. Douma, tel. 0511-543870. Kijk ook op FB of www.tuinonderhoud-douma.nl.