Weekblad Actief - Editie Midden

7 februari 2018

Weekblad Actief - Editie Midden 7 februari 2018


'Grutske' Burgumers maken verbinding tastbaar

De werkgroepleden nodigen alle Burgumers uit om mee te doen. V.l.n.r. Siebe Siebenga, Geesje Duursma, Emmie Soepboer en Atsje Lettinga. Zie ook het filmpje met de ActiefPlus-App. Foto: Actief Media

BURGUM - Oranje Ferbynt wil met het project Wereldburgumer - Gruts(k) benadrukken hoe trots Burgumers op hun dorp kunnen zijn. "We staan er niet vaak bij stil, maar als je ziet hoeveel verschillende mensen hier in harmonie met elkaar leven, dan is dat zeker iets om trots op te zijn!" aldus At-
sje Lettinga, projectleider van dit project.

Het idee voor het project komt van Oranje Ferbynt. Om uiting te geven aan deze trots en de onderlinge verbinding, willen de initiatiefnemers van Wereldburgumer, samen met zoveel mogelijk Burgumers een kunstwerk maken in de vorm van een stalen wereldbol. "Daarop komen vlakken, die de deelnemers zelf kunnen invullen met wat ze maar kunnen bedenken, om vorm te geven aan die verbinding en die trots. We willen dan ook zoveel mogelijk Burgumers enthousiast maken om mee te helpen, zodat het een project wordt voor en door het dorp."

Iedereen mag meedoen, ongeacht leeftijd, achtergrond en opleidings-
niveau. Op 6 en 7 juli wordt het het levensgrote object naar Leeuwarden gebracht. Iedereen die wil, mag meelopen in deze 'Bur-
gumer Mars'. Op 8 juli is de Wereld-
burgumer bol onderdeel van "8ste dag", een project in het kader van Kulturele Hoofdstad LF 2018.

Op deze dag raast een gigantische 'machine' met een domino-effect door Leeuwarden. Een machine vol dansoptredens, muziekstukken en bouwwerken. "Elke beweging zet de volgende in gang. Zo zetten we met elkaar iets in beweging," aldus Lettinga.

"Op de route naar Leeuwarden kunnen mensen langs de weg het bijzondere object voorbij zien komen, maar ze kunnen ook een actievere rol spelen en zich erbij aansluiten. We willen op die manier iedereen laten zien in wat voor mooi dorp we wonen en de verbinding benadrukken, maar ook versterken."

Na de reis door Leeuwarden zal de wereldbol in Burgum waarschijnlijk op een mooie locatie een ontmoetingsplek vormen, én een aandenken aan LF2018. Alle Burgumers kunnen meewerken, vragen stellen en ideeën aandragen, via info@oranjeferbynt.nl.

Chris Beuker: "Recht doen aan het communistisch verzet in Friesland"

Foto: ActiefMedia

Doe mee aan de
Actief Tientjesactie

Beuker: "Recht doen aan communistisch verzet"

Auteur houdt donderdag 15 februari lezing in bibliotheek Drachten

Chris Beuker toont thuis zijn boek 'Communistisch verzet in Friesland 1925-1945'. Foto: ActiefMedia

DRACHTEN/HAULERWIJK - "Het communistisch verzet voor en in de Tweede Wereldoorlog is een vergeten hoofdstuk in de geschiedschrijving. Dat hiaat wilde ik vullen en dat verzet van communisten wil ik rechtdoen", zegt Chris Beuker (71) uit Haulerwijk.

Door Gerrit van der Meer

Hij publiceerde vorig jaar het 496 pagina's tellende boek 'Communistisch verzet in Friesland 1925-1945'. De nadruk ligt op de zuidoosthoek van Friesland, maar ook Leeuwarden en Lemmer krijgen aandacht. Hij toont er in aan dat communisten in Friesland (en de rest van Nederland) al ver voor de oorlog streden tegen het fascisme en hulp verleenden aan vluchtelingen uit Duitsland. Ook geeft hij op indringende wijze aan waar de strafmaatregelen van de nazi's toe leidden; zeker acht communisten in Friesland werden door hen gedood; in de provincie Groningen waren dit zelfs tachtig, constateert Ruud Weijdeveld, die een soortgelijk boek schreef over die provincie.

Donderdagavond 15 februari houdt Chris Beuker een lezing in de bibliotheek in Drachten over de opvallendste resultaten van zijn onderzoek. Hij reisde stad en land af voor zijn boek. Hij deed veel archiefonderzoek in Tresoar in Leeuwarden, maar ook in het Nationaal Archief in Den Haag, het oorlogsarchief (ook in Den Haag) van het Nederlandse Rode Kruis, bij het NIOD in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), beide in Amsterdam, en ook bij het archief van International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen (Duitsland). Dit valt onder het International Rode Kruis. Hier kon hij informatie vinden over mensen die in concentratiekampen terecht kwamen en al dan niet vermoord werden. Bovendien hield hij vraaggesprekken met ooggetuigen of hun nabestaanden (tweede of zelfs derde generatie).

Hij probeerde alle informatie steeds van meerdere bronnen te krijgen. Als versies van verhalen niet (helemaal) met elkaar strookten, vermeldt hij in het boek de verschillen daartussen. Verdienstelijk is dat hij alle essentiële informatie in één (dik) boekwerk gebundeld heeft.

(Friese) communisten en anarchisten streden na de Eerste Wereldoorlog veelal gezamenlijk tegen armoede, uitbuiting en kapitalisme, constateert Beuker. "De onderlinge meningsverschillen tussen communisten, anarchisten en sociaal-democraten waren minder heftig dan in de grote steden in het Westen."
Met één communistische verzetsstrijder, Albert de Vries uit Drachten, kon Beuker nog uitgebreid persoonlijk spreken. "Hij keek uit naar het verschijnen van het boek. Helaas heeft hij dit niet meer meegemaakt. Hij overleed op 27 maart 2016, op 90-jarige leeftijd."

Het boek verscheen vorig jaar bij Bornmeer. Het is voorzien van diverse foto's, telt 496 pagina's en kost 29,50 euro. De lezing in de bibliotheek (aan het Museumplein) begint 19.30 uur. Entree voor leden 4 euro, voor niet-leden vijf euro.

Niet-sporters Opsterland krijgen extra kans

De 'warming up' voorafgaand aan een soort volleybalwedstrijd, onder leiding van Lútsen Haak. Zie ook het filmpje met de ActiefPlus-App. Foto: Actief Media

BEETSTERZWAAG - Om niet-sporters beter te bereiken en over te halen iets aan sport te doen, zullen de gebiedsteams van de gemeente Opsterland hun cliënten hiertoe uitnodigen.

Ze krijgen een 'voucher' aangeboden voor een gratis intake voor het programma Opsterland in Beweging. Dat is een project om kennis te maken met verschillende beweegvormen.

Dat meldt Brenda de Jong van Medifit, mede-organisator van de 'leefstijldag', afgelopen zaterdag in de sporthal van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. Daar kwamen vooral mensen op af die al actief sporten.
's Middags tussen twee en drie uur waren het vooral ouderen die - onder leiding van Lútzen Haak - de spieren warm maakten en daarna een soort volleybalwedstrijdje speelden: de 'eerste twee' ballen mochten worden gevangen, de derde moest over het net worden 'gevolleyd', zoals ook bij een echte volleybalwedstrijd. (Zie ook het filmpje met de ActiefPlus-App). Deze groep sport meestal in de sporthal van Talant in Beetsterzwaag.

Andere sportorganisaties die informatie verstrekten aan belangstellenden waren: Medifit (centrum voor sport en fysiotherapie), 'unieksporten.nl' (sporten door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking), Vereniging Ontwikkeling Aangepast Sporten (VOAS), Aquarius zwem-
opleidingen, voetbalvereniging De Sweach, PMT: praktijk voor psychomotorische therapie, manege Onder de Linde, tennisclub Lauswolt en gymvereniging Frisia.

Volksdansgroep 'Fleurich op' gaf een demonstratie, evenals golfclub Lauswolt en de gymgroep. Sportwethouder Anko Postma deed bij wijze van opening diverse tests en kreeg 'fit' als uitslag.

'Alleskinner' Bertus Klazinga (62) stoarn

DRACHTEN - Skriuwer fan romans, toanielstikken en lietsjes én lietsjonger én tekener Bertus Klazinga (62) is sneon yn Drachten ferstoarn. Hy wie ek âld-meiwurker fan wykblêd Frysk & Frij en fan wykblêd Actief.

Syn romandebút 'De ielfretters' ferskynde yn 1992. "In ûnthjit", neffens Freark Dam yn wykblêd Frysk & Frij. Klazinga skreau ferskate toanielteksten, lykas foar iepenloftspullen, mei in eigen humor. Foaral 'autoriteiten moasten it by him ûntjilde. Hy skreau lietteksten, ek foar sjongers. It meast bekind by it grutte publyk waard er mei it duo Ferbean, tegearre mei sjonger en muzikant Anko Bouma út Warten.

As gefolch fan Alzheimer wie Klazinga al jierren út it wurk. Hy stoar saterdei yn Lanen State yn Drachten op 62-jierrige leeftiid, dêr't er de lêste oardel jier ferbleau.

Jongeren willen graag vast werk

LEEUWARDEN - De jongerenn in Friesland zijn hoopvol als het gaat om het vinden van werk. Maar ze zouden wel graag vast werken willen, in plaats van 'flexibel'.

Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. Jongeren die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen, blijven het liefst in de omgeving wonen en zoeken daar werk. Jongeren die hoger beroepsonderwijs (hbo) volgen, zijn eerder bereid ook buiten de provincie werk te zoeken.
De Friese jongeren blijven tegenwoordig langer thuis (bij ouders/verzorgers) wonen dan enkele jaren geleden. Gemiddeld gaan ze 'de deur uit' als ze ongeveer 25 jaar zijn. Dit heeft vooral financiële oorzaken, mede doordat hypotheekregels zijn aangescherpt. Voor huurwoningen zijn er tamelijk lange wachtlijsten. Goed openbaar vervoer telt misschien ook mee.

Europa Kinderhulp wil record halen

FERWERT - De vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland staan voor de grootste uitdaging sinds jaren: de goede resultaten van de zomer van 2017 verbeteren. 151 kinderen kregen vorig jaar een Friese vakantie. Het streven is om nog meer kansarme kinderen de mogelijkheid te geven hun vakantie in Friesland door te brengen.

Het gaat om kinderen uit achterstandswijken in (delen van) Duitsland, België, Frankrijk en Nederland, die niet de mogelijkheid hebben om met hun eigen gezin op vakantie te gaan. Door ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen ze op adem komen. Ze hoeven geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar draaien mee in uw gezin. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke de Vries, 0518-841942 of u stuurt een mailtje naar friesland@
europakinderhulp.nl.

Zwembad Buitenpost wordt duurder

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen wil het beheer en de exploitatie van zwembad De Kûpe in Buitenpost overnemen. Dat is nu nog een verantwoordelijkheid van stichting Sportcentrum 8kspelen. De investering wordt hoger: circa 5,9 miljoen euro, oftewel 4,5 ton extra.

Wethouder Jouke Spoelstra geeft aan dat het college graag, in goed overleg met het huidige bestuur en het personeel, deze overdracht verder vorm wil geven. De gemeente wil huidig zwembad De Kûpe open houden tot een nieuw zwembad klaar is.

Verder vraagt het college, op verzoek van waterpolovereniging PWC, een extra krediet van 75.000 euro m het zwembad twee meter diep te maken in plaats van 1,80 meter.
Het hogere investeringskrediet heeft uiteindelijk geen effect op de verwachte jaarlijks lasten voor aflossing en afschrijving. Die blijven nagenoeg gelijk, onder andere vanwege een lagere rentestand, is de verwachting.

Na de nieuwbouw wil het college het beheer en de exploitatie van het zwembad overhevelen van de stichting naar een bv. Dit geeft belastingvoordeel. Volgend jaar komen er echter nieuwe landelijke regels, die kunnen leiden tot heroverweging van dit besluit.

Streven: medio 2020 klaar

De raad van Achtkarspelen spreekt 15 februari over de nieuwbouw van zwembad De Kûpe in Buitenpost. Bij een positief besluit kan de bouw naar verwachting in 2019 starte en kan er medio 2020 in het nieuwe bad gezwommen worden.

D66 Tytsjerksteradiel neemt deel aan verkiezingen

BURGUM - De politieke partij D66 doet voor het eerst in acht jaar weer mee aan de raadsverkiezingen in Tytsjerksteradiel op 21 maart. Erwin Duursma is lijsttrekker. De overige kandidaten zijn Theo Jansma, Wiebe Kobus, Ypie Duursma-Groenewoud, Elise Boltjes en Anne Hekkema.

Het verkiezingsprogramma heeft als motto 'Samen werken aan een vitale mienskip'. "Belangrijke uitgangspunten zijn: goede zorg/gezondheid, onderwijs en wonen. Belangrijke ingrediënten voor een vitale mienskip. We hebben een kundig en energiek team samengesteld van mensen met diverse achtergronden en hart voor de regio. Samen gaan we voor een vitaal en open Tytsjerksteradiel", zegt lijsttrekker Erwin Duursma.

"We gaan voor een gemeente die durft te vernieuwen, een gemeente die luistert en de moed heeft te investeren in initiatieven van burgers, en de burger inspraak geeft. Wij zien burgers als onze klanten", sluit de D66-ijsttrekker af.
Het verkiezingsprogramma is te vinden op de website van D66 Tytsjerksteradiel. "Niet een vastomlijnd programma, maar meer een toekomstvisie, die we samen met burgers, ondernemers en overige partijen vorm willen geven", meldt Duursma.

Fietsbrug De Slinger wordt aangepakt

"Beweging in brug is nu te fors"

Binnen enkele weken begint de reparatie van fietsbrug De Slinger. Foto: ActiefMedia

DRACHTEN - De fietsbrug De Slinger in Drachten beweegt teveel. Dit komt doordat de tuien, de kabels waar de brug aan hangt, zijn opgerekt.

Binnen enkele weken wordt begonnen met reparatie. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden nog wel over de brug, maar kunnen enige hinder ondervinden. De gemeente constateerde aan de westkant van de brug, boven de vijverpartij, een verschuiving. De kabels zullen hier worden gereviseerd en ingekort.

"Wy wisten fan de situaasje", zegt gemeentewoordvoerder Henry Vrieswijk. "Utstel fan it reparaasjewurk kin net langer. Oars wurdt it te gefaarlik om noch oer de brêge te fytsen." Wie over de brug fiets, merkt de beweging niet.
De kosten van de reparatie worden geschapt op 125.000 euro. Dit bedrag wordt meegenomen in de 'Concernrapportage' van het eerste kwartaal 2018. De gemeenteraad komt er dus in eerste instantie niet meer aan te pas.

De brug is een belangrijke fietsverbinding over de drukke Zuiderhogeweg tussen zuidwestelijk Drachten en Drachten-centrum.
De precieze datum van de start van de werkzaamheden wordt bekend gemaakt in het eigen blad van de gemeente (Breeduit) en via de website www.smallingerland.nl.

Opnieuw overleg over 'strekken' buslijnen

Lijnbus 51 (midden) staat klaar in Leeuwarden. Foto: Ingezonden

OENTSJERK - De provincie Fryslân houdt donderdag 8 en dinsdag 13 februari overleg met betrokken dorpsbelangen over een proef met het zogeheten strekken van buslijn 54 en 51. De provincie stelt ook ideeën van bewoners en reizigers zeer op prijs.

Donderdagavond gaat het over lijn 54 tussen Leeuwarden en Holwerd en komen vier dorpen ter sprake: Blija, Ferwert, Marrum en Hallum. Daar gaat ongeveer de helft van de bussen door de dorpen en de andere helft rijdt over de provinciale weg. Tijdens de proef die in juli begint en één tot twee jaar duurt, rijden alle bussen over de provinciale weg.
"Dat is flugger, komfortabeler en yn de doarpen ek feiliger", aldus projectbegeleider Marijke Kramer namens de provincie Fryslân.

Dinsdag 13 februari is er overleg over lijn 51 en gaat het over de dorpen Gytsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Burdaard (Stiennendaam) en Rinsumageast.

Provinciale Staten drongen er in december op aan, "in de pilot (= proef) een dunne lijn toe te voegen van Marrum, via Burdaard en Feanwâlden, of Dokkum-Burdaard-Oentsjerk." Daar rept de provincie nu niet over.
Mensen met ideeën over de buslijnen 51 en 54 - bijvoorbeeld wat betreft de aantallen fietsenrekken - kunnen hun reactie geven via e-mail ov@fryslan.frl of via hun 'eigen' dorpsbelang.

"It is gjin besuniging"

"It is gjin besuniging", zei gedeputeerde Johannes Kramer in december desgevraagd, voorafgaand aan de statenvergadering. "It is wol effisjenter, feiliger en komfortabeler. En wy wolle ynvestearje yn in skjinner iepenbier ferfier."

50 aankopen sinds 2000 buiten raad om

BUITENPOST - B. en w. van Achtkarspelen hebben sinds het jaar 2000 vijftig aankopen gedaan, die niet door de raad zijn bekrachtigd. Dat wil niet zeggen dat deze aankopen niet rechtmatig waren. De details (bijzondere contractvoorwaarden) worden nog nader onderzocht en aan de controlecommissie van de raad voorgelegd.

Dit blijkt uit antwoorden van b. en w. en een bijgeleverd overzicht, na vragen van FNP-raadslid Sake van der Meer. Aanleiding tot de vragen was een memo van het college dat er op de verkoop van grond voor de 'Sinnegreide' bij bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost een extra kostenpost ontstond van circa één miljoen euro, als gevolg van een bij de raad niet bekend contract over doorverkoop van de grond. De raad is donderdag 15 februari aan zet.

Vrijwilligers brandweer: 'een risico'

DRACHTEN - Vrijwilligers bij de brandweer krijgen een onkostenvergoeding. Dit is geen regulier loon. Een nieuwe wet brengt daar mogelijk verandering in.

Met ingang van 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet in werking, die er toe leidt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk wordt aan die in het bedrijfsleven. "Mogelijk wordt de vergoeding van de brandweervrijwilliger (dan) beschouwd als loon, waardoor de loonkosten stijgen", meldt het college van b. en w. van Smallingerland.
Het maximale risico voor de gemeente Smallingerland is 2,1 miljoen euro per jaar. "Op landelijk niveau wordt bekeken of de nieuwe wet nog kan worden aangepast."

Subsidie voor stichting Femina

Hulp bij inburgering statushoudsters

DRACHTEN - De stichting Femina krijgt van de gemeente Smallingerland dit jaar bijna 13.700 euro subsidie. Zodoende kunnen dertig vrouwen met een verblijfsstatus ongeveer een jaar worden begeleid in groepsbijeenkomsten.

De vrouwen krijgen informatie over de gelijke rechten en plichten van vrouwen en mannen. Er worden twee groepen van maximaal vijftien vrouwen samengesteld. Alle vrouwen krijgen twintig bijeenkomsten van vier uur aangeboden. De gemeente verricht de selectie.
De stichting Femina deed ervaring op in twee gemeenten in de provincie Groningen en zal dit jaar actief zijn in zeven Groningse gemeenten én in Smallingerland, meldt mevrouw Sultani van Femina.

Milieudefensie tegen lager waterpeil

'Twizelermieden' in adviescommissie

LEEUWARDEN - Vertegenwoordigers van Milieudefensie in Friesland spraken zich gisteravond bij Wetterskip Fryslân uit tegen peilverlaging in een deel van de Twizelermieden.

Het waterschap heeft het voornemen het peil te verlagen van 50 naar 70 centimeter onder NAP. Dit kan de vermoedelijk aanwezige kwelstroom negatief beïnvloeden, vreest Milieudefensie, en ten koste gaan van planten die afhankelijk zijn van kwelwater. Ook de weidevogelstand kan nadeel ondervinden van de peilverlaging.
Voor zover bekend zal het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân op 20 februari het betreffende inrichtingsplan voor de Twizelermieden vaststellen.

Korfballers V en V nog niet veilig na nederlaag

Corrie Betten (tweede van links met bal) van V en V gaat het duel aan. Tweede van rechts is Femke Feenstra. Foto: Harry Bokzijl

DRACHTEN – De korfballers van Vlug en Vaardig uit Garyp hadden zich zaterdag nagenoeg veilig kunnen spelen, maar het resultaat tegen ROG uit Groningen was teleurstellend. Na de 18-22 nederlaag zullen de krachten zaterdag tegen HHV uit Hollandscheveld opnieuw aangesproken moeten worden om definitief verzekerd te zijn van een volgend seizoen in de tweede klasse van de zaalkorfbalcompetitie.

Door Jelle Jeensma

Door deze tegenvaller tegen ROG moet V en V moet flink aan de bak om degradatie te ontlopen. Elko uit Elim heeft twee punten minder en kan nog op gelijke hoogte komen. Met negen punten zijn ROG en HVV evenmin uit de problemen. Hekkensluiter Sparta staat nog steeds onderaan, maar won wel.

V en V kwam in sporthal De Drait in Drachten te laat in het spel, hoewel de tweede helft van een beter kaliber was en toen de doelpunten wel vielen.

"We hebben het in de eerste helft laten liggen en kwamen de afspraken niet na. Verdedigend speelden we niet goed en we maakten teveel overbodige overtredingen. Daardoor kregen we onnodige strafworpen tegen", zegt trainer Ron Berkenbosch. Vlug en Vaardig begon nerveus aan de wedstrijd en stond binnen de kortste keren op een 0-5 achterstand. Het slaagde er daarna niet meer in definitief aan te haken.

Pieter de Jong, Arjen Brander, Corrie Betten en Roel Schipper zorgden weliswaar voor de aansluiting (4-5), maar ROG had daarna weer de bovenhand. V en V oogde aanvallend besluiteloos en bleef scorend in gebreke. ROG nam de aanvallen van de Garipers over en was wel trefzeker. Plotseling keek V en V tegen een 5-11 achterstand aan en moest het opnieuw aan een inhaalrace beginnen. Dat lukte deels, want bij rust was het 8-12. V en V speelde de tweede helft een stuk beter en het baltempo ging omhoog. ROG bleef ook scoren, waardoor het verschil niet goedgemaakt kon worden. Wel kwam V en V dichtbij.

Na 14-18 brachten Pieter de Jong en Roel Schipper de marge op twee treffers: 16-18. V en V leek door te drukken, maar de energie bij de Garipers was verdwenen en de Groningers namen weer zes punten afstand. Met twee rake schoten van Remco Schraa van V en V werd de eindstand 18-22.

"We hebben de tweede helft beter gespeeld, hoewel we teveel kansen misten. Er zat meer rust in de aanvallen en we maakten aanvallend en verdedigend betere keuzes", vond Ron Berkenbosch, die voor volgend seizoen heeft bijgetekend en ook in de veldcompetitie stevig aan de bak moet met zijn ploeg die onderaan staat. "We strijden in de zaal al een paar weken tegen degradatie en hebben voldoende kwaliteit om in deze klasse te blijven. De spelers willen graag, maar soms zijn ze lief en te afwachtend."

V en V heeft een smalle selectie, waardoor blessures en het wegvallen van spelers zwaar aantikken. Het tweede team presteert goed en staat bovenaan staat in de competitie. Doelstelling is handhaven. "Voor de eerste klasse komen we in alle linies wel kwaliteit tekort", weet Berkenbosch. Kleinere korfbalclubs in de regio ontkomen niet aan verdergaande samenwerking om hun selecties op peil te houden, vindt de trainer-coach uit Groningen. "Binnen een straal van twintig kilometers zouden de clubs daarover afspraken moeten maken."

Biljartkampioen Dick Jaspers naar Garyp

GARYP - Dick Jaspers, meervoudig wereldkampioen driebanden, komt vrijdag 9 maart naar de Iniabar in Garyp om een biljartclinic te geven.

Jaspers die onlangs nog een wereldrecord op zijn naam wist bij te schrijven, door in vier beurten zijn partij uit te maken met een serie van 22 op de grote tafel, ook wel matchtafel genoemd, zal in de horecagelegenheid een drie uur durende biljartclinic komen geven. Afgelopen maand kon Jaspers naar Garyp worden gehaald middels de jaarlijkse actie van 3FM Serious Request. Jaspers had als veilingitem een biljartclinic door hemzelf ingezet voor de hoogste bieder. Na een lange opbodstrijd bleek de Iniabar uiteindelijk over de langste adem te beschikken en mocht zich de gelukkige winnaar noemen.

Aan bezoekers wordt de gelegenheid geboden om even met Dick Jaspers in gesprek te gaan, voorafgaand aan de clinic.

De Iniabar zal speciaal voor deze gelegenheid de horecagelegenheid aanpassen en voorzien van tribunes, schermen en camera's. Kaarten kosten 12,50 euro. Contact en kaarten via Peter Nuninga, Iniabar Garyp, Inialoane 4, tel. 06-50861208.

De clinic begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 uur.

Bandstoottoernooi Kootstertille

KOOTSTERTILLE - Zaterdag 24 februari wordt een bandstoottoernooi (biljarttoernooi) gehouden in Kootstertille.

Dit toernooi zal worden gespeeld op vier biljarttafels en in twee poules: een A- en een B-poule. De organisatie houdt het toernooi in dorpshuis It Tillehûs in Kootstertille. Alle biljarters spelen drie wedstrijden. Er wordt gebruik gemaakt van vier biljarttafels, om de doorstroming vlot te laten verlopen. Bedrijven worden gevraagd weer een kleine bijdrage te geven, om dit evenement een succes te laten worden. Ook zoekt de organisatie altijd naar deelnemers die samen met de organisatie een gezellige dag willen hebben. Ze kunnen zich dan ook altijd opgeven via e-mailadres: dick.koning2@gmail.com. Of op telefoonnummer 06-1212 3868. Start 9 uur 's morgens, het duurt ongeveer tot 17.00 uur.

Van Dijk traint B-selectie 't Fean

SURHUISTERVEEN – Onno van Dijk (41) wordt met ingang van het seizoen 2018-2019 de nieuwe trainer van de B-selectie van 't Fean '58. Hij wordt de opvolger van Lieuwe van der Wijk, die na het lopende seizoen stopt als trainer-coach bij de Feanster zaterdagvereniging. Het tweede elftal van 't Fean '58 komt nu uit in de eerste klasse. Momenteel heeft Van Dijk de selectie van vijfdeklasser Suawoude onder zijn hoede, waar hij aan zijn derde jaar bezig is.

Weer ritmisch goud voor Indy Veltman OBQ/DFS

De gymnasten van OBF-DFS met Fries kampioen Indy Veltman, tweede van links. Foto: Ingezonden

BURGUM - In sporthal De Wetterstins werd zaterdag de eerste plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek voor district Noord van de KNGU gehouden.

Friesland, Groningen en Drenthe vormen tezamen één district bij de ritmische gymnastiek. Over een maand is de tweede plaatsingswedstrijd en wordt bekend wie er zich voor de finale van het Noorden en het Nederlands kampioenschap hebben geplaatst.

Fries kampioene Indy Veltman van OBQ-DFS uit Leeuwarden en Burgum kwam weer ijzersterk voor de dag. Ditmaal liet Indy een tweekamp met bal en zonder materiaal zien en behaalde ze maar liefst 22.50, hetgeen het hoogste dagtotaal op de tweekamp was.

Clubgenote Sanderijn Klijnsma gaf geduchte concurrentie en eindigde als tweede met 21.05. Ze behaalde de hoogste dagscore met haar oefening zonder materiaal; 11.85, tegen 11.65 van Indy. Indy daarentegen scoorde 10.90 met bal tegen 9.20 van Sanderijn. Het duo Elin Stam met Yolanthe Dijkman van OBQ-DFS was de beste van de 17 duo's bij de benjamins en behaalde 11.20 met DE oefening zonder materiaal. Een ander gouden duo was Veerle Tuinema en Femke Del Grosso, dat met 11.133 won bij de prejunioren. Nadine Hoitinga kwam zeer sterk voor de dag bij de senioren en won daar het zilver. Nadine wist de hoogste score van alle senioren met het lint te halen. Verder werd er brons gewonnen door het knotsduo Nadine Hoitinga met Laura Heijmans en individueel door Maaike Tijpens met haar baloefening.

De debuterende grensrechter Rutger Kloosterman. Foto: Ingezonden

Arbitraal debuut Kloosterman

OENTSJERK/TYTSJERK - Korfbalvereniging De Wâlden is trots op het feit dat Rutger Kloosterman, arbiter namens de fusieclub, voor het eerst heeft opgetreden in de Korfbal League als grensrechter.

Tijdens de wedstrijd Fortuna-TOP, de regerend landskampioen, maakte hij zijn debuut naast arbiter Johan Vries. "Het was geweldig", aldus de 26-jarige Kloosterman, die eerder al wel de vlag hief bij het Nederlands achttal tegen LDODK in een oefenduel. Het mooiste moment tijdens de wedstrijd was juist een beslissing om niet te vlaggen voor een overtreding. "Er deed zich een prachtige kans voor, waardoor voordeel geven beter was." En het laatste fluitsignaal gaf ook een goed gevoel: "mijn debuut zat erop en ik was er zonder kleerscheuren doorheen gekomen. In de League gelden toch andere wetten dan op andere niveaus."

Friese Boys JO13-1 kampioen

Het team van Friese Boys JO13-1 vierde het verdiende kampioenschap uitbundig. Foto: Erik Visser

KOLLUMERZWAAG- Friese Boys JO13-1 is kampioen geworden door thuis met 6-0 te winnen van SC Veenwouden JO13-2G.

Na een lange afwezigheid (in verband met een gebroken been) was er in de tweede helft de invalbeurt van Jaryk van der Veen. Op de kampioensfoto staan Sietse Pel, Wouter van der Beek, Hendrik Spoelstra, Jaryk van der Veen, Ferry Hoekstra, Sytse de Boer, Arjan Pilat, Klaas Pieter Reitsma, Sil Klaver, Nick van Dekken, Riemer Atema en Siem de Lee. Leiders zijn Durk Pilat, Jan Spoelstra en Luther Klaver. Trainers zijn Wietse van der Land en Theo Beerda.

Sil Klaver en Sytse de Boer konden door griep niet aanwezig zijn bij dit kampioenschap. Desalniettemin werd het verdiende kampioenschap uitbundig gevierd door de spelers en de technische staf.

Tafeltennis: 1-9

BURGUM - In de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Delta Impuls (Heerenveen) werd het voor het eerste tafeltennisteam van Bergum een debacle. Het griepvirus sloeg vrijdag bij het team toe, zodat maar twee spelers konden aantreden. Bij Bergum wist alleen Mike Simons van Remco de Boer van Delta Impuls te winnen. Maurits Postma van Bergum kwam niet tot winst deze avond, een dikke 1-9 verlies werd zo het resultaat.

Be Quick gestart met trainerscursus

Douwe de Val is organisator van de trainers- en coachcursus. Foto: Ingezonden

DOKKUM - Afgelopen week is de eerste groep jeugdtrainers bij Be Quick Dokkum gestart met een trainers- en coachcursus. In een periode van zes weken krijgen de trainers bijeenkomsten, huiswerkopdrachten en individuele begeleiding aangeboden.

De deelnemers ontvangen bij het goed doorlopen van het traject een diploma van de club. De cursus geeft invulling aan de ambities en doelstellingen van het nieuwe clubbeleid en het jeugdbeleidsplan. Organisator en cursusleider is de Hoofd Jeugdopleiding van Be Quick Douwe de Val. Met ondersteuning van leden van het Technisch Hart Jeugd begeleidt hij de groepen. Douwe de Val: "Je ziet dat er een mooie mix van jong en oud deelneemt aan de cursus. Voor de één is het wellicht voor een deel opfrissen en voor jongere trainers wordt een goede basis gelegd. We investeren hiermee echt in de ontwikkeling van onze eigen mensen en dat past heel goed bij Be Quick."

Paardensport

TOLBERT - In Tolbert werd zondag een springwedstrijd voor pony's gehouden. Inge Hoeksma van de Marruters uit Eastermar behaalde in de klasse B-springen met haar pony Romy een tweede en een vierde prijs.

HSF It Bytling

DE WESTEREEN - Zaterdag waren Cheyenne en Chinouk Weststrate van HSF It Bytling uit De Westereen succesvol tijjdens de dressuurwedstrijd in De Westereen. Cheyenne startte met Liberty's Unique in de klasse B/L1 paarden en scoorde in de eerste proef een vierde plaats met 190 punten. De tweede proef leverde met 185 punten nog een winstpunt op. Chinouk reed met Liberty's Contessa de la Luna in de klasse L2 pony's categorie CDE. Hun eerste proef leverde 191 punten op en de tweede proef 192,5 punten, goed voor de tweede prijs.

PSV Trynwâlden

Mooie scores voor de dressuurruiters van PSV Trynwâlden uit Oen-
tsjerk. In De Westereen won Lieve Kaastra met Macho een eerste prijs met 191 punten in de klasse L1. In diezelfde klasse werd SIlke van Diggelen ook eerste met Aisha met 181 punten. In Koudum reed Marilee de Vries Dulce Evita's Dance naar de tweede en derde prijs in de klasse M2 met 199,5 en 196 punten. Debbie Boer werd in Oudega derde met Zilvi in de klasse Z1 met 212,5 punten.

Jiu jitsu- en judo-examens bij FMT Sport

Jiu jitsuka's van FMT Sport die zijn geslaagd voor een band of slip, tonen hun nieuwe aanwinst in de bekende, strijdbare houding. Foto: Ingezonden

OENTSJERK/FEANWALDEN - Afgelopen weken werden er op vier verschillende dagen examens afgenomen in jiu jitsu en judo bij FMT Sport in zowel Oentsjerk als Feanwâlden.

Elk half jaar doen de jeugdleden examen, waarmee ze kunnen laten zien welke nieuwe technieken ze geleerd hebben en hoe ze vooruit zijn gegaan met eerder geleerde technieken. Deze vorderingen worden dan beloond met een slip of een nieuwe kleur band.

Omdat elk kind op zijn eigen niveau examen doet, is zakken onmogelijk en is dus elke examenles een waar feestje. Het merendeel stapt zodoende vaak al met veel enthousiasme de mat op om examen te doen, een enkeling vindt het ook wel wat spannend, maar uiteindelijk gaan ze blij en met een succeservaring weer naar huis. Vergezeld van trotse ouders die altijd in grote getale de examens bijwonen.

Jiu jitsu

Voor jiu jitsu hebben de volgende jiu jitsuka's een nieuwe band gehaald: Iris Vellinga (geel), Jorn en Stefan Kamstra (groen), Pieter Eelke Halma en Rinze Poortinga (blauw) en Christian Visbeek (bruin).

Bij het judo werden er gele banden gehaald door Jesse de Vries, Daan Sijtsma, Jorn Salverda, Levi Bolt, Reza Smit, Justin Douwma, Jippe van 't Hek, Hailey Vijverda en Jorrit Vrolijk.

Met een oranje band gingen naar huis Finn de Vries, Winette Poepjes, Lutske Brolsma, Tymon Noordenbos, Jurre Oudega, Nynke de Vries, Mare Breuker en Rinske Pasma.

Met een nieuwe groene band lopen Sander de Vries en Sven Moojen.

En de blauwe band mag voortaan gedragen worden door Jochum Pasma, Quinten van der Wijk en Luca Jasper.

Kampioenschap libre Ferwerderadiel

MARRUM - Op 27 januari vonden in Marrum de finales plaats van het Open Kampioenschap libre van Ferwerderadiel. In de hoogste categorie was het uiteindelijk Dick Kok uit Leeuwarden, die zich de algemeen kampioen van 2018 mag noemen.

Zijn tegenstander Tjalling Krottje uit Oudebildtzijl moest zich in deze finale gewonnen geven. Dick Kok mag zich als opvolger van Jan Gerrit de Vries uit Gytsjerk een terechte winnaar van dit toernooi noemen.

Het toernooi vond plaats in dorpshuis De Nije Tille en kende maar liefst 84 deelnemers, verdeeld over verschillende niveaus. De overige winnaars: Wopke Bosch uit Tytsjerk (B-categorie.), Harrie Steegstra uit Blije (C-categorie) en Cees Goudzwaard uit Marrum (D-categorie).

Veel turnprijzen GVV Veenwouden

JOURE - Zaterdag werden in Joure de plaatsingswedstrijden gehouden voor heren turnen.

Turners van GVV Veenwouden wonnen prijzen. Reinder van Ens (Garyp) vierde divisie pupil niveau 16: eerste. Jacob Schaap (Sint Annaparochie) junior I niveau 11: eerste. Johan Postma (Burgum) vierde divisie jeugd niveau 10: tweede. Tom van den Bremer (Damwâld), talentendivisie benjamin niveau 16: tweede. Stefano Tienstra (Burgum) derde divisie junior I niveau 8: derde. Michel Witte (Augustinusga) senior niveau 8: vierde. Aiden Kranghand (Ried) derde divisie pupil niveau 15: vierde. Fabian de Vries (Burgum) jeugd niveau 11: zesde. Oebele Bosma (Blauw Verlaat) vierde divisie junior I niveau 9: 8e. Andries Groenewoud (Hurdegaryp) vierde divisie jeugd niveau 10: 8e. Klaas Borger (Augustinusga) vierde divisie pupil niveau 16: 9e.

Korfballers Veenwouden winnen weer

LEMMER - De korfballers van Veenwouden kenden een goed begin van 2018, maar er was nog niet gewonnen. De spelers van het team van Daniël Keizer waren erop gebrand de winst vanuit Lemmer mee naar huis te nemen.

In het begin van de tweede helft wist Lemmer het verschil van vier doelpunten te verkleinen tot één doelpunt: 11-12. Veenwouden kon echter na mooie aanvallen en beheerst korfbalspel weer uitlopen. De spelers uit Lemmer raakten gefrustreerd, waar Veenwouden de rust behield. Dit wierp zijn vruchten af: na een spannende slotfase stond er 14-17 winst op het scorebord. Zaterdag moet Veenwouden het vanaf 19.00 uur in Akkrum opnemen tegen SIM. Doelpunten: Meindert Tangerman 6, Henk Moorlag en Anna Tadema 4, Marit Haisma, Agnes de Boer en Nienke van Breeden allen 1.

Duits goud en zilver voor Judo Kings

OSNABRUCK - Een aantal wedstrijdjudoka's van de Judo Kings ging naar Osnabrück voor een internationaal judotoernooi.

Rixt Geertsma uit Feanwâlden en Ruben Walinga uit Dronrijp wisten alle partijen te winnen en het hoogste plekje op het ereschavot te bemachtigen. Het zilver was voor Daphne de Jong (Gytsjerk), Agnes Elzinga (Mûnein) en Brian Smid (De Westereen). Ook in Slagharen behaalden de Judo Kings prijzen. Een eerste prijs was er voor Inaya Verharen (Gorredijk) in de klasse tot 30 kilogram, Olaf van der Heide (Pingjum) in de klasse tot 24 kilogram en Samuël Reitsma (Hurdegaryp) tot 33 kilogram. Riemer Jelte Buwalda (Bolsward) werd in de klasse jongens tot 30 kilogram kampioen, Troy van der Veen (Jistrum) won zijn klasse tot 50 kilogram en Jouke Kingma (Sint Annaparochie) werd kampioen tot 44 kilogram.

Houthandelnoord biedt een ruim assortiment hout

Houthandel aan Lauwersweg in Surhuisterveen specialist in o.a. lariks en steigerhout

Carmelo Mormina en Richard van Meekeren helpen een klant met het inladen van het gewenste hout. Foto: ActiefMedia

SURHUISTERVEEN - Houthandelnoord in Surhuisterveen is specialist in hout. Naast kant-en-klare blokhutten in alle soorten en maten ligt los hout op voorraad in de drie grote verkoophallen aan de Lauwersweg 4a. "We hebben uitzonderlijk veel", vertellen Carmelo Mormina en Richard van Meekeren. Zowel particulieren als de zakelijke markt waarderen het brede assortiment.

Grote voorraad Larix/douglas

In de verkoophallen van Houthandelnoord aan de Lauwersweg in Surhuisterveen zijn ook verf, beits en ijzerwaren te koop. Foto: ActiefMedia
Wat het eindresultaat is van een kleur verf of beits, wordt beïnvloed door de kleur van het gebruikte impregneermiddel. Foto: ActiefMedia
Hoog opgestapeld staan er enorme houtvoorraden in de drie verkoophallen van Houthandelnoord. Foto: Actief Media

De klant wil snel voorzien worden. Daarom heeft Houthandelnoord veel items op voorraad. Diverse soorten hout - in verschillende maten, kleuren en lengtes - zijn standaard uit voorraad leverbaar. Het bedrijf is vooral sterk in lariks/douglas, de houtsoort die geschikt is voor buitengebruik: schuttingen, tuinhuisjes, schuren en overkappingen.

Daarnaast is Houthandelnoord specialist in steigerhout. "We waren de eerste die nieuwe steigerhouten planken aanboden in nostalgische look, oud-grijs geïmpregneerd", vertelt Carmelo Mormina. "We zijn altijd innovatief om ons aanbod te laten aansluiten bij de vraag. We zijn trendsetters en niet bang om vernieuwing in de markt te brengen."

"Wij hebben een groot assortiment lariks/douglas-hout"

Geborsteld of geschaafd

Steigerhout bij Houthandelnoord is leverbaar in diverse lengtes, tot maximaal vijf meter. Naast de standaard afmetingen is het ook verkrijgbaar in 50 milimeter dikte. Nieuw zijn ook de extra brede steigerdelen tot dertig centimeter breed.

Het kan onbewerkt geleverd worden (fijngezaagd) maar ook behandeld. Hierbij kun je denken aan 'vierzijdig geborsteld' of geschaafd.

Geïmpregneerd en geverfd

Al het geïmpregneerde hout dat Houthandelnoord verkoopt, is door het bedrijf zelf geïmpregneerd. Hiervoor heeft de houthandel inmiddels elf impregneerinstallaties.

De gebruikte eigen en uniek ontwikkelde populaire impregneerkleuren voor losse houtproducten zijn er in verschillende kleuren. Rustiek zwart en oud-grijs bijvoorbeeld. Dit wordt veel gebruikt bij fijnbezaagd lariks/douglas en vuren planken, palen en balken.

Oud-bruin is ook veelgevraagd, voornamelijk bij fijnbezaagde en geschaafde steigerplanken.

Dennengroen wordt vaak toegepast bij geschaafde vuren geprofileerde planken en palen.

Voordeel van verduurzamen

Doordat het hout geïmpregneerd wordt, is het vocht- en schimmelwerend. Dat is belangrijk, omdat je op veel plaatsen niet meer met de kwast kunt komen nadat iets eenmaal in elkaar zit.

Geïmpregneerd hout is direct overschilderbaar en door de combinatie van impregneren en houtbewerking is het hout maximaal beschermd.

Het is bij Houthandelnoord ook mogelijk om het hout geïmpregneerd én geverfd te bestellen. Bijvoorbeeld het lariks/douglas Zweeds rabat, dat zwart geïmpregneerd wordt en tweemaal zwart gespoten voor een rustiek zwarte uitstraling. Het is dan kant-en-klaar voor gebruik en de eerste jaren vrij van onderhoud.

Specialist in steigerhout

Steigerplanken zijn op bestelling verkrijgbaar in nagenoeg elke kleur.

"We maken decoratieve steigerplanken met verftechnieken"

Houthandelnoord geeft steigerhout soms een speciaal effect door het eerst in een bepaalde kleur te impregneren en vervolgens bijvoorbeeld wit te verven. Daarna kun je het nog vierzijdig borstelen voor een speciaal effect. "De uiteindelijke kleur van een plank – of het nu vuren of lariks/douglas is, of iets anders – wordt bepaald door de combinatie van de twee gebruikte kleuren", vertelt Richard van Meekeren. "Het borstelen geeft een soort whitewash-effect."

Dit decoratief ogende steigerhout wordt vaak gekocht voor projecten als winkelinrichtingen, festivals en beurzen. Ook interieurbouwers en meubelmakers kunnen er hun voordeel mee doen.

Vurenhout, plaat en isolatie

Naast Lariks/douglas en steigerhout is er nog heel wat meer verkrijgbaar bij de Houthandelnoord: balken voor regelwerk (SLS) is er in meerdere diktes en lengtes. Dak- en vloerhout liggen ook op voorraad. Gips-, OSB- en Underlayment-platen worden ook verkocht.

Schroeven, spijkers en andere ijzerwaren behoren eveneens tot het assortiment, net als verf, beits en isolatiemateriaal.

"Wij leveren aan de particulier en zakelijke markt"

Bestel online of op locatie

Alle houtsoorten (balken, platen, palen en planken) in alle maten en lengtes, liggen droog opgeslagen in de verkoophallen van Houthandelnoord.

De locatie van Houthandelnoord aan de Lauwersweg 4a in Surhuisterveen is wat dat betreft goed gekozen. Het gebouw is groot en gemakkelijk bereikbaar. "Klanten komen hier, maar we verkopen ook veel via internet", vertelt Carmeo Mormina. "We hebben contacten met vervoerbedrijven die leveren in Nederland, België, Duitsland en soms nog verder."
Loop binnen of plaats je bestelling via internet: www.houthandelnoord.nl

Onderhoud en (ver)bouw

Met Mezutec naar de Huishoudbeurs

Maak kans op twee VIP-verwenarrangementen

Jelle Booi, directeur van Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. Foto: Actief Media

DRACHTEN - Van 17 tot 25 februari is Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. te vinden op de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam. Kom kennismaken bij stand 01.158 in hal 1. Like en deel dit artikel op de Facebookpagina van Mezutec Waterontharders en maak kans op twee verwenarrangementen.

Bij het VIP-verwenarrangement horen onder andere twee trein- en toegangskaarten, een lunch en natuurlijk een 'goodiebag'.

Mezutec is bekend van haar waterontharders, die zorgen voor leidingwater van perfecte kwaliteit, zonder kalk, magnesium en andere vervuilers. Fluweelzacht, onthard water van een waterontharder van Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. zorgt voor minder schoonmaakwerk en apparatuur die veel langer meegaat.

Ook heeft het water positieve effecten bij huidproblemen. Uit de ervaringen van diverse klanten blijkt namelijk dat klachten als een droge huid, eczeem en roos verdwijnen na het installeren van de ontharder.

Wie nu een ontharder koopt, krijgt bovendien een gratis winterpakket met een aantal praktische producten en lekkernijen om de winter comfortabel door te komen. Nieuwsgierig geworden?
Neem gerust contact op voor een gratis, persoonlijk en vrijblijvend advies; bel 0512-544101 of kom langs aan Het Helmhout 34-13 in Drachten (industrieterrein De Haven). www.mezutec.nl

Actie bij Tjeerdsma Sfeerhaarden Opeinde

Vervang je oude haard of kachel met inruilpremie

De hedendaagse haarden hebben 85 procent rendement. Ze kunnen worden ingebouwd op de plek van de oude open haard. Foto: ActiefMedia

OPEINDE - 'Vervang je oude haard of kachel en ontvang inruilpremie'. Tjeerdsma Sfeerhaarden in Opeinde heeft een leuke actie voor mensen die willen overstappen op een milieu- en gebruiksvriendelijk exemplaar.

"Moderne kachels hebben veel meer rendement", zegt Sara Tjeerdsma. "Ook de uitstoot van fijnstof is beduidend minder en ze veroorzaken minder rookoverlast. Wie het milieu wil ontlasten, moet kritisch kijken naar de kachel of haard die hij gebruikt."

Een open haard stoken oogt gezellig. Qua warmte levert het echter slechts vijftien procent rendement op. Een moderne haard heeft daarentegen vijfentachtig procent rendement.
Met de actie 'Vervang je oude haard of kachel en ontvang inruilpremie' kan men nu een flink bedrag terugkrijgen van het aankoopbedrag, tot driehonderdvijftig euro. Deze actie van de Nederlandse Haarden en Kachelbranche duurt tot 31 maart 2018.

"Per 1 januari 2018 zijn kachelspeciaalzaken verplicht het ECO-label van een kachel aan te geven", vertelt Sara Tjeerdsma. Nieuwe houtkachels moeten minimaal het A-label hebben; gaskachels een C-label. "Wij verkopen deze kachels en haarden al jaren, maar het is nu dus ook wettelijk verplicht."

Mensen die hun huis verwarmen met een oude kachel of haard, kunnen een bijdrage leveren aan het milieu door deze te vervangen. "Bij deze nieuwe kachels houdt u ook mooi zicht op het vlammenspel door de lucht die voor de ruit langs gaat."

Jansma Wonen in Hurdegaryp

'One-stop-shopping' voor je woning of bedrijf

Het team van Jansma Wonen in Hurdegaryp. Foto: Ingezonden

HURDEGARYP - Bij Jansma hebben ze alles wat je nodig hebt voor je vernieuwing van het interieur. Naast een grote collectie gordijnen, binnen-, & buitenzonwering, horren en behang heeft Jansma ook een uitgebreid assortiment vloeren. Een ruime keus in (wollen) tapijten, maatwerk vloerkleden, topmerken PVC vloeren of ijzersterk vinyl? Bij Jansma Wonen op het Winkelplein van Hardegarijp is er eigenlijk 'nee' te koop. En dat tegen de beste condities.

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een vloer die echt bij jou past, dan is een professioneel interieuradvies een goed idee. Bij Jansma komen vaak met ideeën waar je zelf niet aan denkt. Ga eens aan de slag met de hulp van hun interieurstyliste, met haar durf je meer en gaan alle veilige keuzes overboord. Doordat de ze je laat zien wat mogelijk is, kies je opeens wél voor dat grof gebreide vloerkleed of een supergave PVC visgraat vloer.

In drie stappen realiseren jullie samen een plan-van-aanpak. Op basis van je wensen, budget, leefsituatie en de plattegrond van je huis of bedrijf kiezen we de juiste vloer. Daarna komen de specialisten van Jansma bij u thuis om alles in te meten en jouw wensen verder te bespreken. Als alles naar wens is komen de stoffeerders jou nieuwe vloer leggen.

Kortom advies, inmeten en montage. Full service! Het enige dat jij hoeft te doen is genieten van je nieuwe vloeren!" Kijk op www.jansmawonen.nl voor meer informatie, want deze maand krijg je ook nog eens 20% korting op heel veel vloeren.

Uitslag Olymische Winterspelen Quiz 2018 week 1: Wie zijn onze sporters?

BURGUM - Vandaag staat deel 2 in de krant van de Olympische Winterspelen Quiz 2018. De antwoorden hiervan kunnen tot dinsdag 13 februari worden ingestuurd. Hieronder nu eerst de uitslag van deel 1.

In de Actief van woensdag 31 januari stond het eerste deel van de Olympische Winterspelen Quiz 2018. Onder de goede antwoorden hebben we vier prijzen verloot. De prijswinnaars zijn:

Prijswinnaars week 1

De eerste prijs (50 euro) is voor Mirjam Jansma uit Ureterp. De tweede prijs (25 euro) is voor T. Veenstra uit Boornbergum. De derde prijs (15 euro) is voor Boukje Hofstra - de Wal uit Garyp. De vierde prijs (10 euro) is voor
M. van deer Veen uit Surhuisterveen.

De 14 goede antwoorden van deel 1 op een rijtje gezet

De goede antwoorden van dit eerste deel: 1. Keramiekwerkplaats Daeldersplak; 2. Meubelcentrum Neef; 3. Nicolai Verf uit Drogeham; 4. Echtscheidingsmediators Gelukkig Uit Elkaar; 5. Fa. R. Brander & Zn; 6. Stoffeertechniek Kooistra; 7. Kippenrestaurant Kakelhof; 8. Museumboerderij Ot & Sien; 9. Woning- en projectinrichting R. Kooistra; 10. Kringloop & Outlet De Kleine Beurs; 11. Actief Media; 12. Regiobank Noorder Staete Assurantiën; 13. Energie Service Friesland; 14. Evangelische Boekwinkel Drachten.

Onderhoud & (ver)bouw

Tabak Keukens in Drachten ontzorgt de klant van A tot Z

Eigenaar Jan Tabak en zijn vader Folkert Tabak. In de showroom staan vele stijlen keukens opgesteld. Foto: ActiefMedia

DRACHTEN - Tabak Keukens in Drachten verkoopt keukens, sanitair en vloeren. "Eén adres waar alles verkrijgbaar is", zegt eigenaar Jan Tabak. "Uniek bij ons is dat wij de klant compleet ontzorgen. We plaatsen en monteren, maar voeren ook kleine verbouwingen uit. Renovatiewerkzaamheden, het realiseren van een uitbouw of het slopen en opnieuw aanleggen van een leidingensysteem voeren wij vlekkeloos voor u uit."

Een vaste groep monteurs, loodgieters, elektriciens en tegelzetters wordt door Tabak Keukens ingezet bij klussen van klein tot groot. "Of wij nu enkel een keuken of badkamer plaatsen, of ook muren moeten uitbreken, de kozijnen vervangen en thermopane glas zetten, wij houden ons aan de afspraken."
Tabak Keukens heeft er klanten bij die zeggen: 'Hier is de sleutel, wij gaan twee weken op vakantie. Als we terug zijn, hopen we dat het klaar is'. "Onze klanten kunnen er van op aan dat het keurig netjes en dik in orde wordt opgeleverd", belooft Jan Tabak. Persoonlijk contact, korte lijnen, en de agenda's van alle betrokken vaklieden zelf op elkaar kunnen afstemmen, zorgen er voor dat zelfs ingrijpende verbouwingen soepel verlopen.

"Verbouwingen doe we ook"

Op de bovenverdieping is volop keus in vloeren en sanitair. Foto: ActiefMedia

Showroom van twee etages

Een uitgebreide showroom aan de Houtlaan 11 in Drachten telt twee etages. Beneden is een groot aantal keukenopstellingen te zien. "We willen graag van zoveel mogelijk verschillende stijlen een voorbeeld tonen", vertelt Jan Tabak. Beton-'look', industriële stijl, landelijk hout of hypermodern voorzien van de nieuwste snufjes... alles kan bij Tabak Keukens.

De keukenopstellingen in de zaak ontwerpt Tabak zelf. "Ik probeer ze zo te maken, dat ze voor onze klanten herkenbaar zijn." Hetzelfde geldt voor het sanitair en de vele vloeren die tentoongesteld staan op de bovenverdieping. Talloze badkameropstellingen laten de vele mogelijkheden zien. Op het gebied van vloeren is er volop keus in PVC, laminaat en tegelvloeren.

"Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor alle losse onderdelen. Dat geldt voor zowel de keukenapparatuur als voor het sanitair. Moet er één onderdeel vervangen worden, dan kun je daarvoor ook bij ons terecht."

'Bon voyage met Tabak'

Wie dit jaar een droomkeuken, droombadkamer of droomvloer bij Tabak Keukens aanschaft, maakt kans op het winnen van een fantastische droomreis. Onder de actienaam 'Bon voyage met Tabak' wordt er op 14 december een feestelijke avond georganiseerd.

Hier worden meerdere prijzen verloot, zoals een compleet verzorgde Caribbean cruise, maar ook andere reizen, midweken en weekenden. Alle klanten uit 2018 krijgen een uitnodiging en maken kans op deze verwenprijzen.

Woningen in Hurdegaryp zonder aardgas

Niewbouw in Hurdegaryp aan de Easter Omwei. Foto: ActiefMedia

HURDEGARYP - Aan de Easter Omwei en de nieuwe (of verlengde) straten De Kolk, It Súd en It Doekewiid verrijzen momenteel diverse types nieuwbouwwoningen. Ze hebben één aspect gemeen: er wordt geen aardgas aangesloten.

Deze nieuwbouw maakt deel uit van de zogeheten fase 2 van it plan 'It Súd' voor de oostkant van Hurdegaryp. Als gevolg van de economische crisis heeft dit gebied jarenlang op nieuwe ontwikkelingen gewacht, maar nu de vraag aantrekt, kan er weer volop worden gebouwd.

Harde wind en sneeuwbuien

De bouwvakkers trotseerden de afgelopen weken zowel harde wind als kou en sneeuwbuien. Op het moment dat bovenstaande foto werd gemaakt - vrijdagmiddag iets na 16.00 uur - was er nog één bouwvakker aan het werk, maar die was zonder 'telelens' fotografisch niet 'te vangen'.

De bouwsector klaagt momenteel - net als technieksectoren - steen en been over een tekort aan vaklieden. Een woordvoerder zei onlangs in tv-reportage, dat de sector hier zelf mede debet aan is. "Veel vaklieden hebben na 2008, toen de bouwcrisis begon, elders werk gevonden. De sector is te laat begonnen met het aanmoedigen van jongeren, voor de bouw te kiezen."

'Prefab' vaker binnen

Het buiten werken in de bouw neemt overigens fors af. Steeds vaker wordt 'prefab' in overdekte en verwarmde loodsen zoveel mogelijk binnen veel van het voorwerk gedaan. Dit blijkt goedkoper, sneller en veiliger te zijn. En wellicht aantrekkelijker voor aankomende, jonge bouwvakkers.

Wijngaarden Steigerbouw en Verhuur

Veilig werken op hoogte in heel Nederland

Een rolsteiger en de podiumbouw bij Psy-Fi Leeuwarden. Foto: Ingezonden

HURDEGARYP - Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur werkt vanuit Friesland (Hurdegaryp/Twijzelerheide) voor opdrachtgevers in geheel Nederland.

"De specialisatie ligt bij de traditionele steigerbouw, echter overige steigerbouwsystemen en ondersteuning (de-)monteren doen wij ook." Daarnaast kunnen bedrijven en particulieren bij het bedrijf terecht voor onder andere het huren van diverse steigersystemen, rolsteigers en podiumbouw.
Veilig werken (op hoogte) vindt Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur erg belangrijk, het bedrijf is dan ook VCA*-gecertificeerd en het personeel werkt met goedgekeurd materiaal met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Op de website www.wijngaardensteigerbouw.nl worden diverse bijzondere projecten getoond, onder andere: nieuwbouw, renovatie, molenbouw, kerken, scheepsbouw en steigers en podiumbouw ten bate van evenementen.

Nieuwbouw scholen Drachten vordert

Links De Vlinderboom en op de voorgrond de Pionier. Foto: Jeanine Veen

DRACHTEN - In de Drachtster wijk De Venen wordt hard gewerkt aan twee nieuwe schoolgebouwen. Het betreft nieuwbouw voor De Barte wijkschool en de NT2 school die op dit moment nog gevestigd zijn aan het Zetveld in diezelfde wijk.

De Barte biedt naast regulier basisonderwijs ook NT2 onderwijs aan en sinds 2016 zijn hierdoor twee scholen ontstaan. Daarvoor werd er wel NT2 onderwijs aangeboden, maar niet als aparte school. NT2 is onderwijs aan kinderen voor wie Nederlands hun tweede taal is. Door de verhuizing krijgen beide scholen hun eigen gebouw. De Barte NT2 gaat na de verhuizing verder als De Vlinderboom en De Barte wijkschool gaat verder onder de naam De Pionier. De scholen zijn erg blij met de nieuwbouw. De Vlinderboom wil in het nieuwe pand beginnen met voorlichting en workshops rondom de uitdagingen die lesgeven aan vluchtelingen met zich meebrengt. Ook De Pionier heeft in de nieuwbouw meer ruimte om hun leerconcept, het onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren), verder uit te werken.

Hypotheekadvies van WiersmAdvies

SURHUISTERVEEN - Bent u op zoek naar een onafhankelijke adviseur voor uw hypotheek, verzekering of financiële vraagstuk? Dan komt WiersmAdvies graag met u in contact. De beste hypotheek tegen de laagst mogelijke maandlast. Eén vast aanspreekpunt voor al uw financiële vraagstukken en verzekeringen. Bent u ondernemer of zzp-er? Ook dan sta ik graag voor u klaar.

Neem vrijblijvend contact op met Wiebe Wiersma/WiersmAdvies 0613024155 of www.wiersmadvies.nl.

Jongeren en
chronische pijn

DRACHTEN - Er zijn veel jongeren die langere tijd pijn hebben, zogenaamde chronische pijn. Dit is van grote invloed op hun dagelijks leven. Op zaterdag 10 februari kunnen deze jongeren en mensen uit hun omgeving de collegetour 'Jongeren en chronische pijn' gratis bezoeken in het UMCG Centrum voor Revalidatie (Haren) of ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten). Experts én ervaringsdeskundigen geven informatie en beantwoorden vragen over leven met chronische pijn.
De gratis collegetour vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten en van 14.00 tot 16.00 uur in het UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord te Haren. Aanmelden kan via www.pijnnoordnederland.nl. Op de website is ook het volledige programma te vinden. Deelname is op volgorde van inschrijving en het aantal plaatsen is beperkt.

'Verbind voor het kind'

DRACHTEN - De startbijeenkomst 'Verbind voor het kind' op woensdag 29 november in Drachten was bijzonder geslaagd. Op uitnodiging van wethouder Jeugd en Ambassadeur tegen Kindermishandeling Pieter van der Zwan kwamen ruim 70 deelnemers bespreken hoe signalen van mishandeling kunnen worden herkend. Op dinsdagavond 13 februari is de (vervolg)bijeenkomst. U bent van harte welkom om verder mee te denken over een manier van werken, waarbij er samen een vuist gemaakt wordt tegen kindermishandeling. De gratis bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in Poppodium Iduna, Oliemolenstraat 16 in Drachten. Iedereen die zich hard wil maken tegen kindermishandeling is van harte welkom, ook wanneer u niet aanwezig was bij de startbijeenkomst. Meer informatie is te vinden op www.cjgsmallingerland.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 9 februari via Nina Wijma, n.wijma@smallingerland.nl.

Innovatief concept helpt starters op de woningmarkt

DRACHTEN - Starters hebben het nog altijd lastig op de woningmarkt. Betaalbare koopwoningen zijn schaars, zeker nieuwbouwwoningen. TOECK, ontwikkelaar van woningconcepten uit Drachten, komt starters nu te hulp met een innovatief concept. "Wie op zoek is naar een hoogwaardige maar betaalbare nieuwbouwwoning geeft op starterswoning.toeck.nl aan waar die wil wonen. "Wij bundelen de aanvragen en gaan daarmee naar de betreffende gemeenten om bouwgrond los te krijgen voor een nieuwbouwplan. Win-win voor woningzoekende en gemeente", aldus Dennis Heins van TOECK. Het startersconcept is nu beschikbaar voor de provincies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland.

Lichtjesweek

LEEUWARDEN - Deze week staan de locaties van Kids First COP groep in Groningen en Friesland in het teken van de Lichtjesweek, een jaarlijks feest waarbij de locaties omgetoverd worden tot een lichtjesparadijs. Het thema voor de Lichtjesweek 2018 is vriendschap en samen zijn. Elke dag wordt er een activiteit georganiseerd waarin lichtjes of het thema licht centraal staat.

De Pleats bestaat 20 jaar en introduceert bijzondere jubileumthee: Samen Thee

Eelke en Geesje Duursma, ondernemers van De Pleats, zijn al twintig jaar 'Samen Gastvrij'. Foto: Trynke Havinga

BURGUM - Horecagelegenheid De Pleats in Burgum bestaat twintig jaar en viert dit jubileum in 2018 met verrassende en ludieke acties en evenementen. Zo is er vanaf nu een bijzondere jubileumthee: Samen Thee.

Geesje Duursma: "Ons motto 'Altijd Gastvrij' is in dit jubileumjaar ook vooral 'Samen Gastvrij'; gastvrijheid maak je samen. Onze 'high teas' en thee met zelfgemaakt gebak uit eigen keuken zijn erg populair. Zo kwamen we op het idee daar iets aan toe te voegen; wij doen nu eenmaal graag iets extra's voor onze gasten. Samen met de KrûdWiizer hebben we een Samen Thee bedacht."

Tjitske Postma van de KrûdWiizer in Noardburgum, een Praktijk voor Kruiden en Natuurlijke Gezondheid, stelde de thee samen. "De thee bestaat uit anijs, driekleurig viooltje, framboos en hondsdraf. Elk van deze ingrediënten heeft een eigen betekenis en samen vormen ze een heel 'communicatieve thee'. Echt een thee om samen te drinken. Zo staat anijs voor contacten leggen en samenwerken, framboos voor bescherming en originele ideeën, hondsdraf voor het aandacht geven aan iemands kwaliteiten en het driekleurig viooltje heeft zoveel kracht, dat het in staat is om iedereen gelukkig te maken."

Verbinding

De Pleats is een bruisende horecagelegenheid: een plek waar mensen contact maken met elkaar, waar verbindingen worden gelegd, waar aandacht voor elkaar is. "En waar natuurlijk heerlijk kan worden gegeten en gedronken", voegt Geesje Duursma toe.

OPO Furore en PCBO Smallingerland

DRACHTEN - Het openbare schoolbestuur OPO Furore en het christelijke schoolbestuur PCBO Smallingerland onderzoeken de mogelijkheden tot het gezamenlijk vormen van een holding met een overkoepelend servicebureau, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Aanleiding is de zoektocht naar hoe financieel gezond te blijven in de toekomst. Daarnaast moet duidelijk worden op welke domeinen samenwerking meer kwaliteit van onderwijs kan genereren.

Burgemeester Gebben leest voor bij Kinderopvang Burgum

Miriam de Groot ontvangt het certificaat Tweetalige Kinderopvang van burgemeester Jeroen Gebben. Foto: ActiefMedia

BURGUM - Eind januari was de aftrap van het Nationale voorleesontbijt 2018. Het boek 'Ssst! De tijger slaapt', staat hierin centraal en wordt op deze dag door de burgemeester voorgelezen aan de peuters van de dagopvang en de peuters van de peuterspeelgroep.

Mooie gesprekjes

De peuters zijn druk aan het puzzelen en kleien als de burgemeester binnen komt. Enthousiast schuift hij aan en gaat met de kinderen meedoen en in gesprek. De mooiste gesprekjes ontstaan en er is volop interesse voor zijn mooie ketting. De burgemeester laat de kinderen zien dat er twee kanten aan de ketting zitten en de kinderen mogen hem ook even dragen.

De kinderen luisteren aandachtig

Even later zitten ze gezamenlijk op de grond rond de burgemeester en luisteren ze aandachtig naar het verhaal over de tijger die slaapt.
De burgemeester en de kinderen kennen het verhaal door en door en er ontstaat een mooie interactie. Gezamenlijk wordt er een slaapliedje gezongen, geblazen, gewiegd en nog meer gezongen.

Tweetalige kinderopvang

Na afloop van het voorlezen wordt aan de leiding van de kinderopvang het certificaat tweetalige kinderopvang overhandigd door de burgemeester.
De fijne ochtend eindigt met het eten van taart, net als de tijger en al zijn vriendjes doen in het boek.

Friese jazzdanstitels voor HSV en Dwarres

Jazz 4 en jazz 5 van HSV Hardegarijp, die nummer 1 en 2 geworden zijn in één categorie. Foto: Ingezonden

URETERP - In Ureterp werden zaterdag de Friese kampioenschappen jazzdance voor groepen gehouden. HSV Hardegarijp en SV Dwarres onderscheidden zich in deze titelstrijd met eremetaal. Beide clubs leverden een Fries kampioen af.

HSV Hardegarijp

HSV Hardegarijp kwam zaterdag met maar liefst vijf groepen in actie op de Friese kampioenschappen jazzdance voor groepen. De groepen stonden onder leiding van Janna van der Zee en Annamargré Beerda. Deze deelname werd beloond met maar liefst vier bekers.

De jongste groep, Jazz 1, deed mee in de categorie 6 tot en met 9 jaar D niveau, en behaalde met een puntentotaal van 13,92 een vierde plaats. Voor veel meiden uit deze groep was het de allereerste wedstrijd, dus extra spannend!

In de categorie 9 tot en met 13 jaar D-niveau verschenen twee HSV groepen. Zowel Jazz 2 als Jazz 3 vertegenwoordigden HSV in deze categorie.

Met een vrolijke en swingende dans en een totaalscore van 13,82 werd Jazz 3 beloond met de derde plaats, wat hen een beker opleverde. Jazz 2 behaalde in een deelnemersveld van in totaal acht oefeningen in deze categorie een mooie vijfde plaats.

Op een niveau hoger, 9 tot en met 16 jaar C-niveau, liet jazz 5 een prachtige dans zien. Zij werden beloond met een score van 15,60 en hiermee behaalden zij de tweede plaats.

Jazz 4 Fries kampioen met hoogste score

Deze tweede plaats was niet de enige prijs voor HSV Hardegarijp in deze categorie. Jazz 4 liet een vrolijke en strakke dans zien en behaalde hiermee een score van 15,87. Hiermee hadden zij de hoogste score van de categorie en mogen zij zich het komende jaar Fries kampioen noemen.

SV Dwarres

SV Dwarres uit Oentsjerk deed mee in de categorie 20+ op B-niveau, onder leiding van Vera Weidema. Ze lieten een spannende en krachtige dans zien met spectaculaire elementen.

Het publiek was duidelijk geboeid aangezien de meiden tijdens het dansen meermaals reacties hoorden zoals 'Wow!' en 'Zo!'. Ook de jury sprak van 'kippenvelmomenten' en zij beloonden de dans met één acht en twee dikke negens. Dit resulteerde in een eerste prijs waardoor de groep zich dit jaar Fries kampioen mag noemen.

Ze gaan nu weer hard trainen voor de volgende wedstrijd op 17 maart in Almelo. Hier hopen zij zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy, Rotterdam.''

Springen Set 'm op

UTRECHT - Het jeugdspringteam van Set'm op Augustinusga deed zaterdag mee aan de springwedstrijd in Utrecht. Deze wedstrijd is onderdeel van een competitie van twee in totaal, waarvan de tweede dubbel meetelt.

De airtrack was goed voorbereid en het team behaalde op dit toestel de vijfde plaats. Voor de plankoline-kast was het team wat gespannen maar zij scoorden genoeg punten om op de derde plaats te eindigen.

Forse zege DraGor

ASSEN - De waterpoloheren van WSG DraGor uit Drachten moesten zaterdag aantreden tegen hekkensluiter Aqua'68 uit Assen en wonnen afgetekend.

Na een voortvarende start was de wedstrijd na de eerste periode al gespeeld met een 0-7 voorsprong. Het tempo aan de kant van DraGor bleef nagenoeg de hele wedstrijd hoog, waardoor er een ruime zege van 3-20 aan het einde van de wedstrijd op het scorebord stond. Uitblinker en topscorer was Allard de Vries. Daarnaast was er een prima rol weggelegd voor debutant Casper Reijneker, die een solide wedstrijd speelde.

Doelpunten: Allard de Vries 7, Magchiel Groen 6, Johan de Haan 4, Mitchell van den Adel, Coen Bakker en Gerlof Huntelerslag. Zaterdag speelt DraGor thuis tegen Neptunia uit Sneek om 20.00 uur.

Wrotcamp survivaltraining in maart

KOLLUMERZWAAG - Goed voorbereiden op de Wrotrun? Vanaf 13 maart organiseert SVK Kollumerzwaag samen met Wrotrun Kollumerzwaag vijf keer een Wrotcamp op sportpark De Saedkampe.

De les start met een goede warming-up in de sporthal, waarna de deelnemers coretraining doen en de technieken van survival behandelen. De Wrotrun is de survivalrun in Kollumerzwaag op 27 april. Voor meer info en inschrijving www.wrotrun.nl. De trainingsdata zijn 13 en 27 maart, 10, 17 en 24 april. De lessen starten om 18.30 uur. De kosten bedragen € 37,50. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar sibrechtdijkstra1@hotmail.com.

Veldtoertocht Surhuisterveen voor 'Alpe d'HuZes'

SURHUISTERVEEN - TFC Surhuisterveen organiseert in samenwerking met de Stichting Wielercomité uit Surhuisterveen een veldtoertocht op zaterdag 17 februari.

De afstanden zijn 30 en 50 kilometer, start tussen 8.00 en 9.00 uur. Inschrijven kan vanaf 7.45 uur in het clubhuis van 't Fean '58, De Ketting 3, Surhuisterveen. Ook kan online worden ingeschreven via de website van de Stichting Wielercomité Surhuisterveen of rechtstreeks via de websites van NTFU en/of Fietssport. Het goede doel is 'Alpe d'HuZes 2018 (kankerbestrijding). Wietze Drost, lid van TFC Surhuisterveen en zijn dochter Dewi, deel uitmakend van Team Singelland, beklimmen op 7 juni een aantal keren de legendarische Franse berg. Ook Jan Ewoud Douwstra, Laurens Krikke, Arnold Land en Diemer Bosma dragen hun steentje bij onder de naam Lead Cycling. Uiteraard kan men de teams ook sponsoren door een bijdrage te storten. Zie website 'Opgeven is geen optie'.

Jeugd VVT volgt zaalvoetbalclinics

BUITENPOST - In de afgelopen weken bezochten de jeugdspelers van VVT (JO-11) uit Twijzelerheide een aantal zaalvoetbalclinics op het Lauwers College in Buitenpost. Hiermee wordt de doorstroming van voetbaltalent gestimuleerd.

De kick-off werd verzorgd door voormalig speler en jeugdtrainer van Buitenpost, Anne Jelle de Boer. Onder de leiding van Theo Triemstra en Jouke Rottiné hebben de jongens in de verdere clinics hun talent verder ontwikkeld.

Als klap op de vuurpijl werd de groep vorige week vrijdag getraind door Gerrit Lieffering, voormalig bondscoach zaalvoetbal van de KNVB. Met speloefeningen als de koning van de cirkel, de Braziliaanse aanname en bodylanguage wist Lieffering de jeugdspelers anderhalf uur lang op scherp te zetten.

Jeugdfonds maakt sport voor kinderen bereikbaar

Door een aanvraag bij het Jeugdsportfonds moeten meer kinderen gaan sporten. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - In Nederland groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst één op de negen kinderen. Zo'n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen niet lid worden van een sportvereniging.

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

De samenwerking tussen Sportbedrijf Drachten en het Jeugdsportfonds moet er voor zorgen dat sporten voor elk kind bereikbaar is.

Coach Sport en Bewegen in wijken en dorpen

Elke wijk en elk dorp in de gemeente Smallingerland heeft een eigen coach Sport & Bewegen, die de verbindende schakel is tussen kinderen die willen sporten en het Jeugdsportfonds. De coaches zijn veelal bekend bij de kinderen van de basisscholen.

Via de coaches in de wijk kan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds worden ingediend. Het Jeugdsportfonds, de gemeente Smallingerland en Sportbedrijf Drachten hopen door deze wijkgerichte aanpak nog meer kinderen te kunnen laten sporten. Kijk voor meer informatie/het indienen van een aanvraag op: www.sportbedrijf-drachten.nl/jeugdsportfonds.

Drachtster Boys productief in Apeldoorn

APELDOORN - Op vrijdag 2 februari stond in Apeldoorn de wedstrijd tussen Pro Futsal Club en Drachtster Boys op het programma. Pro Futsal Club had de punten hard nodig, want de ploeg uit Apeldoorn stond al weken onderaan op de ranglijst.

Drachtster Boys bezette de zesde plaats en wilde de in 2018 goed ingezette flow vasthouden door weer een overwinning te boeken. Drachtster Boys won met 2-12. Deze overtuigende overwinning met goed en verzorgd voetbal van Drachtster Boys zorgde ervoor dat de ploeg uit Drachten weer terug is in de strijd voor de play-offs. Zij zagen de concurrentie punten verliezen en zijn hierdoor gestegen naar de vierde plek.

Vrijdag speelt Drachtster Boys thuis tegen FC Gelre, de huidige nummer 3.

Feanwaldsters delen hun passie voor The Passion

Vorige week gaven Wim Alberts en Hedzer Kooistra een presentatie over het wandelen van lange afstanden in het kader van 'Deel je passie'. Foto: Ingezonden

FEANWALDEN - Op 24 en 25 maart wordt in Feanwâlden een regionale Passion opgevoerd. Inmiddels zijn bijna 100 vrijwilligers druk aan het voorbereiden en repeteren voor dit unieke evenement.

In de Passion wordt het verhaal over de geschiedenis rondom het lijden en sterven van Jezus op een laagdrempelige manier verteld en gezongen. Een universeel verhaal over vriendschap, moed, kracht en opoffering. Dit alles onder leiding van regisseur Ruth Hanemaayer en muzikale leiding van Atsje Lettinga en met behulp van zeker 100 vrijwilligers.
Om deze uitvoering mogelijk te maken is naast bedrijfssponsoring en fondsenwerving gekozen voor een unieke manier van sponsorwerving onder de naam: Deel je Passie!

Enthousiastelingen uit Feanwâlden delen hun passie en talenten belangeloos in workshops. Maar liefst twaalf workshops zijn er georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel gaat naar de Passion.

Een aantal workshops hebben reeds plaats gevonden, onder andere: Tapas met Passie, kinderworkshop Slijm maken, Lezing Pieterpad en Handlettering. Allemaal waren ze een groot succes door de combinatie van verbinding, plezier en sponsorwerving in één.

De komende periode vinden er nog aanschuiftafels plaats, is er een workshop Ketting maken (20 februari), een wijnproeverij Wijnen met passie (14 februari) en een workshop Paasbloemstuk maken (9 maart). Hiervoor zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Alle workshops en de datums zijn te vinden op www.passionfeanwalden.nl.

Voor opgave of het stellen van vragen kan men mailen naar passionworkshops@outlook.com.

Na Leanai in Folk in de Wâlden

De leden van Na Leanai zetten de tradities van hun ouders voort in hun folkmuziek. Foto: Ingezonden

OENTSJERK - De Ierse folkgroep Na Leanai uit Ierland treedt woensdag 14 februari op in Stania State in Oentsjerk.

De kinderen van de beroemde County Down Folk Group 'The Sands Family' groeiden op met liedjes en wijsjes die ze leerden van hun ouders en met elkaar speelden. Met zo'n muzikale opvoeding is het dan ook niet verwonderlijk dat ze in 2014 besloten om ook zelf een band te vormen. Dat gebeurde onder naam 'Na Leanai' (uit te spreken als Na Lah-Nee).

Met viool, fluit, gitaren en percussie brengen zij opwindende tunes die je niet loslaten, levendige jigs en de prachtigste close harmonies die je kippenvel bezorgen. Sinds hun eerste optreden op het Fidd-
lers Green Festival in Rostrevor is er veel gebeurd. Nu verlaten ze Ierland om het Europese vasteland te veroveren.

Na Leanai's eerste album 'Kindred Roots' bevat traditionele en eigentijdse songs met eigen arrangementen. De plaats kreeg een warm onthaal bij pers en publiek. Na Leanai bestaat uit Sorcha Turnbull, Ryanne Sands, Eimear Keane, Fra Sands en Moya Sands.

Stania State Oentsjerk, aanvang 20.30 uur, entree € 20,00, reserveren via bureau-n@kpnmail.nl.

In verband met de te verwachten belangstelling wordt aangeraden tijdig te reserveren.

De Bazuin in concert met Iris Kroes

Iris Kroes speelt samen met De Bazuin in De Drachtster Lawei. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Voor de eenendertigste editie van het Valentijnsconcert op zaterdag 10 februari heeft Brassband de Bazuin Oenkerk de samenwerking opgezocht met zangeres Iris Kroes uit Drachten.

Het concert vindt voor de tiende keer op rij plaats in Schouwburg De Lawei en begint om 20.00 uur. Bezoekers worden getrakteerd op een veelzijdige en muzikale avond op hoog niveau, waarbij dit jaar in het bijzonder de nadruk komt te liggen op een totale theaterbeleving. Een professioneel combo maakt het muzikale feest compleet.

De chemie tussen Iris Kroes en De Bazuin heeft dit jaar een bijzondere uitwerking gekregen. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 heeft Iris het lied 'Surrounded by Water' geschreven en samen met De Bazuin uitgevoerd. Vanzelfsprekend krijgt dit lied speciale aandacht tijdens het Valentijnsconcert. Kaarten reserveren kan bij De Lawei.

Musical 'Bloedbân' yn Broeksterwâld

BROEKSTERWALD - Toanielfer-
iening It Moat Kinne út Broek-
sterwâld/de Falom spilet al 30 jier toaniel. "Dit jier kombinearje wy al dy eliminten yn ûs nije stik, de musical Bloedbân."

De regie is fan Atsje Lettinga en Evert Rypma, live musiek troch Sander Stienstra. Bloedbân is it ferhael oer de twalling Michael en Eduard. Troch in oerienkomst tusken harren earme mem, frou Jonkers en de rike frou van Leeuwen groeie de jonges apart fan elkoar op. In grutter fer-
skil kin der net wêze mar de jonges wurde beste freonen, bloedbroers. As se fereale reitsje op itselde famke liket de bloedbân dochs net sa sterk as se tochten. Bloedbân is te sjen op 9,10, 16 en 17 febrewaris om 20.00 oere yn doarpshûs de Pipegael yn Broeksterwâld. Foar kaarten en ynfo sjoch op www.itmoatkinne.nl of yn doarpshûs de Pipegael.

Pianist Ullman
in Glinstra State

BURGUM - Pianist Alexander Ullman geeft zaterdag 17 februari een concert in Glinstra State in Burgum. Hij speelt pianowerken van Liszt, Tsjaikovski en Stravin-
sky.

De Kunstkring Hardegarijp heeft sinds 2008 de eer om de eerste prijswinnaar van het driejaarlijkse Internationale Franz Liszt Pianoconcours te mogen verwelkomen. Op 21 oktober 2017 won Alexander Ullman (1991, Verenigd Koninkrijk) de eerste prijs tijdens het elfde Internationale Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht. Hij ontving zijn prijs in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. De aanvang is 20.00 uur. Entree: € 20. Reserveren: 06-53159286 of www.kunstkringhardegarijp.nl.

Noflike Jûn

HURDEGARYP - Op zaterdag 10 februari zal de Noflike Jûn plaats- vinden in it Maskelyn in Hurdegaryp. Artiesten, groepen en bands als Djoekboks, Challenge, Wodkapel, Smartlappenkoor, #Tag, The Cube, Anno van der Werf met leerlingen, Jazzdance, presentatie theaterles van Sander Kalsbeek, @Hok en anderen zullen van zich laten zien en horen op een aantal podia van it Maskelyn. Gratis entree, zaal open vanaf 19.30 uur.

Lezing over volkslegers en stinzen

FEANWALDEN – Al sinds mensenheugenis worden arbeiders, burgers en boeren ingezet om te helpen bij de verdediging van kastelen, dorpen, steden en regio's.

De deskundige over de Middeleeuwen Hans Mol uit Bolsward vertelt op donderdag 8 februari in de Schierstins in Fean-
wâlden hoe dat ging in Friesland tussen 1480 en 1560. De lezing begint om 20.00 uur. In november presenteerde de Fryske Akademy zijn boek 'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560'. In die tijd werd er in Noordwest Europa vaak en veel gevochten tussen legers en legertjes van amateurkrijgers en beroepssoldaten. De amateurs hebben in veel gevallen weinig aandacht gekregen van historici en dit boek is een aanzet tot verandering.
Informatie en reserveringen: info@schierstins.nl, telefoon 0511-472937.

Dilana en Pendants in It Badhûs

DE WESTEREEN - Vrijdagavond 9 februari treedt Dilana op met supportact, de indierockband Pendants, in It Badhús in De Westereen.

De uit Zuid-Afrika afkomstige Dilana heeft een imponerende muzikale carrière. Vooral door de uitnodiging om deel te nemen aan The Voice of Holland verovert ze het Nederlandse publiek. In 2017 werkt ze aan haar eerste coveralbum en ze schrijft nummers voor een nieuw album, die beide in 2018 worden uitgebracht. Haar nieuwe single komt 'Behind Closed Doors' komt binnenkort uit.

Vanwege de nu al grote belangstelling voor haar optreden in It Badhús, en een uitverkochte zaal vorig jaar, wordt geadviseerd om de entreekaarten in de voorverkoop te reserveren via de website www.getickt.com.

Zangmiddag Johannes de Heer in Sumar

SUMAR - Op zondagmiddag 11 februari is er om 16.00 uur in de Dorpskerk van Sumar een Johannes de Heer zangmiddag.

Organist Sebastiaan Schippers begeleidt zang

Het bijzondere aan deze zangdienst is dat er geen 'vaste liturgie' is. De aanwezigen mogen tijdens de dienst een verzoek indienen, waarna het lied geprojecteerd zal worden op de beamer.

Organist Sebastiaan Schippers zal de liederen aan elkaar verbinden en de zang begeleiden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de prachtige liederen mee te zingen. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.

Lezing over voorjaarsreiniging met kruiden

Kruidenvakvrouw Mieke Willebrands is op 16 februari in De Kruidhof om te vertellen over kruiden. Foto: Ingezonden

BUITENPOST - Kruidenvakvrouw Mieke Willebrands geeft vrijdagmiddag 16 februari van 13.30 tot 16.00 uur een lezing over hoe je je lichaam na de winter vit en vitaal maakt met kruiden. Je leert direct aan de hand van uitgebreide informatie en recepten hoe je gezond en fit het voorjaar in kunt gaan. De middag is van 13.30 tot 16.00 uur bij de Hortus van Fryslân De Kruidhof in Buitenpost.

De winterperiode maakt vaak dat we minder buiten zijn, misschien wel meer en ongezonder eten, zeker tijdens de feestdagen. We zijn vaak moe en minder vitaal en veel mensen hebben in het voorjaar dan ook last van voorjaarsmoeheid. Gelukkig kun je daar zelf met behulp van kruiden iets aan doen. In het voorjaar kun je zelf snel en eenvoudig zelf je lichaam een grote voorjaarsschoonmaak geven met kruiden.

Tijdens deze middag krijg je informatie over hoe je verantwoord vastenkuren kunt doen. Daarnaast gaan deelnemers uitgebreid in op de voorjaarsreiniging en de rol die onze inheemse kruiden daarbij kunnen spelen. Natuurlijk krijg je na afloop recepten mee en er is een proeverij van ondersteunende kruidenthee en groentesappen. Mieke Willebrands van Miekes Kruidentuin werkt al ruim veertig jaar op biologische wijze met kruiden in haar eigen kruidenbedrijf en wil deze kennis graag delen. In de periode van maart tot oktober 2018 geeft Mieke Willebrands tevens een uitgebreide kruidencursus in zeven dagen bij De Kruidhof. Meer info op www.dekruidhof.nl. Als u zich opgeeft voor de volledige kruidencursus mag u gratis deelnemen aan de lezing over de voorjaarsreiniging. De kosten voor deze middag zijn € 20,00 inclusief recepten en proeverij, contant af te rekenen bij binnenkomst. Aanmelden kan via info@dekruidhof.nl onder vermelding van naam, aantal personen, telefoonnummer en e-mailadres.

Wat binne wy moai fuort net?

It Wierumer toanielselskip bringt 'Wat binne wy moai fuort net?' Foto: Ingezonden

WIERUM – It Wierumer toanielselskip bringt 'Wat binne wy moai fuort net?' fan Diana Monshouwer yn in Fryske oersetting fan Siep Jorna.

In lyts reisselskip giet ûnder begelieding fan in gids nei binnenlânen fan Afrika. Foar de rike en dominante Luciel de ideale trip om opskeppe te kinnen by har freondinnen. Henry, in goede siel, giet lykwols om in hiel oare reden mei as syn frou Luciel.

Ek mei binne Henk en Annie, dy't in priis wûn ha en dêrom de reis meitsje; se sjogge der hielendal nei út want it is wol wat oars as Benidorm fansels. De jonge, ûnferskillige en luie Emma makket it reisselskip kompleet. Luciel ergeret har dea oan it hâlden en dragen fan Henk en Annie, twa typen fier ûnder har stân en fan Emma moatte se al hielendal neat ha. Al gau docht bliken, dat it hielendal gjin lúkse fakânsje is, mar in survivaltocht troch de oerwâlden fan Afrika. Foar Luciel in reden om daliks werom te wollen. Spitich, de jeeps dy't har brocht ha, komme pas oer in pear wike werom. Oanpasse dus!
At dan ek noch Frieda, de gids, ynienen fuort is, dan wurdt it pas echt in survivaltocht!

'Wat binne wy moai fuort net?' is in komysk en fermaaklik blijspul ûnder rezjy fan Klaas Fokkinga Sz en is te sjen op freed 16 febrewaris en sneon 17 febrewaris, beide kearen om 19.30 oere yn it doarpshûs De Pipenâle yn Wierum.

Vocal Group Stim: zingen in huiskamer

LEEUWARDEN - Onder het motto 'zingen in de huiskamer' komt de Friese Vocal Group Stim met een nieuw initiatief: het huiskamerconcert. Liefhebbers van close harmony en a capella muziek kunnen de groep een avondje inhuren voor een bijzonder concert rond het Nederlandse luisterlied.

Een sfeervol programma met nummers van onder andere Stef Bos, Klein Orkest, Herman van Veen en Daniel Lohues. Mooie melodieën en fraaie teksten: van ontroerend en troostend tot hilarisch en ironisch. De liedjes worden afgewisseld met gedichten van Nederlandse dichters zoals Willem Wilmink, Rutger Kopland en Levi Weemoedt.

Het verhaal van Stim begint in 2006. In dat jaar vond een aantal ervaren zangers en zangeressen, na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek, elkaar in het close harmony en a capella genre. Met vocale, meerstemmige arrangementen van bekende en minder bekende liedjes heeft de groep inmiddels een goede reputatie opgebouwd in het Friese vocale podiumcircuit. In 2015 bracht Stim haar eerste muzikale theatervoorstelling: 'It lûd fan'e wjukslach', geschreven door Tryateracteur Theo Smedes. Dirigent en creatief leider Titus Steegstra, die al vanaf zijn negende actief is in de muziek, legt uit wat zijn groep voor ogen staat. "In onze programma's willen we mensen meenemen op een reis door een gevarieerd muzikaal landschap. Juist die variatie vinden wij belangrijk. Wij willen mensen laten genieten, maar ook zelf genieten, van een geweldig vocaal genre binnen de muziek." www.vocalgroupstim.nl

Kamerconcert

DAMWALD - Op vrijdag 16 februari wordt om 20.00 uur aan de T.E. Teunisenwei 48 in Damwâld een kamerconcert gehouden, waarin sonates van Schubert, Beethoven, Zwaag en Sarasate zullen worden uitgevoerd.

Uitvoerenden zijn Robert Poortinga en Meri Khojayan. Sinds enkele jaren vormen zij een duo en spelen zij het uitgebreide muziekrepertoire voor piano en viool. Gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen is reserveren gewenst. Tel.: 0511-423219.

Concert Karmel

DRACHTEN - Zondag 11 februari is er om 15.00 uur een NNO Concert met Sergei Bolotny, viool & Keiko Sakuma, piano in het Karmelklooster aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten.

Het duo zorgt voor een middag heerlijke klassieke muziek. Sergei Bolotny studeert in Kiev en Wenen onder andere kamermuziek bij het Altenberg trio. Sinds jaren is hij plaatsvervangend tweede concertmeester bij het Noord Nederlands Orkest. Keiko Sakuma begint met haar pianolessen in Tokyo, maar studeert vanaf 2004 in Salzburg en Wenen. Daar slaagt ze in 2009 voor het speciale examen kamermuziek. Entree: € 17,50 Vrienden NNO € 15,- Jongeren € 8,-

Frjemd Folk treedt op in Oudega

OUDEGA - De groep Frjemd Folk kent zo langzamerhand de traditie van een voorjaarsoptreden in de Skippersseal in Oudega. Deze keer op zaterdagavond 10 februari.

Frjemd Folk bestaat uit elf zangers en vier muzikanten die viool, gitaar, mandoline, plukbas en concertina bespelen en brengt Keltische en Ierse muziek ten gehore, waarbij de nadruk ligt op de zang. Te horen zijn traditionals uit Ierland en Schotland met zo nu een dan een zijsprongetje. Het blijft echter allemaal folkmuziek. De groep bestaat inmiddels meer dan tien jaar. Zaterdagavond kunt u deze groep om 20.00 uur zien en beluisteren in de Skippersseal in Oudega, Op 'e Wal 4. Op deze avond zal ook een workshop Keltisch dansen worden verzorgd door Koosje Schouten. Het optreden in Oudega begint om 20.00 uur. De entree is vrij.

De schepping als pure kunst

BURGUM - Bekijk de schepping van de wereld door de ogen van kunstenaar Jan Kooistra.

Van 10 februari tot en met 28 oktober zullen de zeven imposante doeken, die het scheppingsverhaal in beeld vatten, een prachtige plek hebben in het Observeum (Streekmuseum-Volkssterrenwacht) van Burgum voor de expositie 'de Schepping'. Bij een tentoonstelling van deze schilderijen in de Grote Kerk van Gouda hebben tienduizenden bezoekers de kern van deze kunstwerken op zich in laten werken.

Nu krijgt Friesland die gelegenheid. Entree voor kinderen tot zes jaar gratis, van zes tot zestien jaar 3,00 en volwassenen 4,50.

Voor de openingstijden van de expositie in Burgum zie de website www.observeum.nl.

Vrouwen van Nu Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Op 18 januari zijn Gryt Hiemstra en Geke Brouwer van de Vrouwen van Nu uit Surhuisterveen gehuldigd met hun 50-jarig lidmaatschap. Zij ontvingen hiervoor een zilveren speld en een fraai boeket bloemen.

Vrouwen die ook eens een kijkje willen nemen op de bijeenkomsten kunnen vrijblijvend een avond bijwonen. De avonden worden een keer per maand gehouden in Kolkzicht in Surhuisterveen op de donderdagavond vanaf 19.30 uur. Op 15 februari komt de plaatselijke middenstand (slager en visboer) vertellen over alles wat met vlees en vis en hun bedrijf te maken heeft. Op 19 april vertelt de heer Jongsma over de Amish en Mennonieten uit Amerika. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Paula Petri, tel. 0512-341656 of kijkt u op de website www.vrouwenvannu.nl/surhuisterveen.

Top 2000 dienst in Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG - Voor het derde jaar brengen dominee Gerard Rinsma uit Goutum en gospelrockband GRACE een avondvullend programma voor een kerkdienst, louter gevuld met bekende songs uit de top 2000.

Deze Top 2000 dienst 'Welcome to the hotel' is op 11 februari in Kollumerzwaag. "De songs van de Top 2000 zijn veel meer dan enkel populaire deuntjes van de radio: ze vertellen ook waar we waren, toen we dit nummer hoorden en wat we deden en in welke stemming we waren. Aan de hand van de nummers komt het andere verhaal van ons leven langs." In hun nieuwste programma zullen ze songs van onder andere Pink Floyd (Another Brick in the Wall), Eagles (Hotel California) en Alan Parsons Project spelen plus recentere songs. Gereformeerde kerk Kollumerzwaag om 19.00 uur.

47 / 48

Caravans

Te koop gevraagd Toercaravan, 0511-227227.

www.sibmacaravans.nl In/verkoop en bemiddeling. Toercaravans voor export gevraagd. 0511-541446.

Gezondheid

Herbalife, T.M. Reitsma-Bosma, tel. 0511-469955.

Markten

Tweedehands goederen met paarden- en ponymarkt. Iedere tweede maandag van de maand. Nu 12-2. Manege Augustinusga vanaf 16.00 uur.

Personeel aangeboden

Erkend Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J. v.d. Meer Sumar, tel. 0511-521162/06-25541546.

Te huur aangeboden

Te huur, garagebox te Bergum en Hardegarijp. Tel. 06-51496819.

Aggregaten 40/60 Kva, bouwdrogers, kant/schaftunits, muurzaagmach., rolsteigers, sleuvenzaagmach., sloophamers 220 V, schaft- en toiletwagens, zware sloophamers + compressor 2,5 m3, etc. MAKLO VOF, tel. 0511-473314/0512-364455.

Te koop aangeboden

Paardenhooi/kuil. foliebalen € 20,- per stuk. Tel. 06-10315242.

Te koop gevraagd

Schapenwol Wolhandel Douwe Rijpstra VOF Oentsjerk tel. 06-15629006. Sanjesreed 8d Oentsjerk. Wolinname op werkdagen van 8.00 tot 12.00 of op afspraak.

Tot uw dienst

Briefpapier en enveloppen nodig? Actief Media: tel. 0511-461294.

Gratis halen, prijsopgave en ophangen. Bel, als uw klok stilstaat. (Burgum omg.) Juwelier Kooi, tel. 0511-465952/461260.

Hondentrimboetiek Mattie. Knippen, wassen en plukken. ABHB Lid Rijksgediplomeerd. Afspraak: tel. 0511-464104.

De kapper aan huis,het gemak bij u thuis.De rijdende Schaar.Bel voor een afspraak 06-53636982.

Voor de tuin

Tuinonderhoud - renovatie - snoeiwerk. Hoveniersbedrijf P. Douma, tel. 0511-543870. Kijk ook op FB of www.tuinonderhoud-douma.nl.

Voor al uw tuinonderhoud en takkenversnipperen. K. Venema Groenvoorziening. Rinsumageest, 06-52022396.