Weekblad Actief - Editie Noord

6 december 2017

Weekblad Actief - Editie Noord 6 december 2017


Concert in Grote Kerk Dokkum: 'Finland 100 jaar'

Dirigent Douwe Veenstra, solist Dirk Meijer, het orkest en daarachter het koor. Zie ook het filmpje met de Actief+app. Foto: Klaas Rozema
DOKKUM - Zondagmiddag 10 december vanaf 15.30 uur vindt een bijzonder concert plaats in de Grote of St. Martinus Kerk te Dokkum. De 'Stedelijke Harmonie Dockum' presenteert dan een concert met het thema 'Finland 100 jaar'.

In december bestaat de republiek Finland precies honderd jaar. De Russische revolutie voltrok zich in 1917 en Finland verklaarde zich op 6 december onafhankelijk. Op 10 december staat men hierbij in Dokkum op feestelijke wijze stil.

Eind vorig jaar werd het bestuur van de Leeuwarder stichting 'Tauno Marttisen Kunniaksi' benaderd door de Finse Ambassade in Den Haag met de vraag of zij ook iets in de viering 'Finland 100 jaar' kon betekenen. Douwe Veenstra, voorzitter van genoemde stichting en dirigent van de 'Stedelijke Harmonie Dockum' , zag onmiddellijk mogelijkheden.

Al in januari is hij begonnen met het zich verdiepen in de Finse blaasmuziek en zo is een programma samengesteld met louter klassieke en hedendaagse muziek uit het land van de duizend meren. Bekijk hiervoor ook het filmpje 'achter' bovenstaande foto. (Actief+app).

Behalve aan het harmonieorkest is er deze middag speciaal aandacht voor het Finse volksinstrument bij uitstek, de kantele. De klank van dit instrument zit tussen de harp en de citer en komt voor het eerst tot ons in de Finse heldenepos, de Kalevala. In Finland kan men dit instrument studeren aan het conservatorium. Taru-Maaria Kuparinen-Säilä is professioneel kanteliste en komt voor deze middag speciaal over vanuit Helsinki.
De tweede solist die meewerkt is de Leeuwarder fagottist Dirk Meijer; samen met de Harmonie zal hij het fagotconcertino van Beethovens tijdgenoot Bernhard Henrik Crusell verklanken.

Er is een groot, samengesteld koor met zangers uit het Mingd Koar Aldtsjerk, het Vocaal ensemble Bonifatius Dokkum, het ad hoc koor Provocale en de Sweelinck Cantorij Stiens.
Tal van hoogwaardigheidsbekleders wonen deze viering 'Finland 100 jaar' bij. Kaarten à € 10,- zijn te verkrijgen bij muziekhandel Van der Zwaag in Dokkum.

SWA investeert in energiebesparing in Surhuisterveen

Toch manifestatie in
Dokkum tegen Zwarte Piet

Schrijfmarathons op diverse locaties in de regio

Rond 10 december aandacht voor Mensenrechten die wereldwijd moeten gelden

Een schrijfmarathon van Amnesty vorig jaar. Houd de Actief+app voor de foto en bekijk een video van Amnesty zelf. Foto: Ingezonden

FRYSLAN - Rondom 10 december, de Dag van de Mensenrechten, wordt dit jaar opnieuw een schrijfmarathon georganiseerd voor Amnesty International. Plaatselijke groepen in Noordoost-Friesland doen mee. Iedereen die wil bijdragen, kan langskomen op vele locaties om ook een brief of kaart te schrijven.

Met de schrijfmarathon wordt aandacht gevraagd voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven. Of als ze worden gediscrimineerd om wie ze zijn, of vastgezet zijn omdat ze voor hun mening uitkomen. Nederlanders én mensen elders in de wereld schrijven brieven om de aandacht te vestigen op het onrecht dat deze mensen wordt aangedaan. Ook sturen de briefschrijvers groetenkaarten, zodat de mensen die dit jaar centraal staan, weten dat ze niet vergeten zijn.

Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werden in Nederland 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd werden bijna 4,7 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms'jes en WhatsApp'jes verstuurd. "Hoe groter die vuist, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid." Vanuit Noordoost-Friesland werden 1025 brieven en briefkaarten geschreven.
Een lawine aan brieven dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. Hoe meer groetenkaarten, hoe beter de steun wordt gevoeld. Vorig jaar schreven mensen op verzoek van Amnesty voor Máxima Acuña uit Peru, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. Máxima Acuña verwoordde de gevoelde steun volgens Amnesty als volgt: "Ik ben oneindig dankbaar dat ik niet alleen ben, maar hulp krijg van zoveel mensen van over de hele wereld." In mei 2017 bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.

Verdedigers van mensenrechten krijgen dit jaar speciale aandacht. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Wereldwijd worden zij echter steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld.

In Drachten schrijft wethouder Ron van der Leck van Smallingerland zaterdag 9 december om 11.00 uur de eerste een brief in de bibliotheek op het Museumplein. Er kan hier geschreven worden tot 16.00 uur. Vanaf 12.00 uur kunnen ook in de Doopsgezinde kerk in Drachten, aan de Zuiderbuurt, brieven worden geschreven.

Vrijdag 8 december kan er geschreven worden in De Westereen, van 13.30 tot 17.30 uur in de bibliotheek.

Zaterdag 9 december zijn er schrijfmarathons in Hurdegaryp van 11.00 tot 15.00 uur in MFC It Maskelyn; in Garyp van 9.00 tot 16.00 uur in Theetún De Buorren (Greate Bourren 32); in Buitenpost vanaf 14.00 uur tot zondag 10 december in Art-it-is; in Dokkum van 10.00 tot 17.00 uur in de kerk van de Doopsgezind/Remonstrantse gemeente aan de Legeweg 14; en in Burgum van 11.00 tot 17.00 uur in de tent tegenover Kruitvat.

Op zondag 10 december kun je in Burgum in de vier kerken een petitie ondertekenen, of in Garyp in de kerk voorbeeldbrieven tekenen.

Topdrukte in twee wijken in Surhuisterveen

Bij energiebesparing gaat SWA niet over één nacht ijs. Foto: Ingezonden

SURHUISTERVEEN - "Woongenot omhoog, energielasten omlaag", dat is het motto waarmee Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) 22 huurwoningen in de wijken De Wijk en Bloemkamp in Surhuisterveen momenteel aanpakt.

Voor de huidige bewoners leiden de maatregelen niet tot een huurverhoging. Zij en ook de toekomstige huurders kunnen wel hun energiekosten structureel verlagen dankzij een goed doordacht isolatiepakket, in samenhang met het aanbrengen van zonnepanelen op de daken. Zo zijn de kruipruimtes inmiddels voorzien van isolatie. De spouwmuren zijn met pur-isolatie afgedicht. Bij het vernieuwen van de daken is er zowel sprake van isolatie als van nieuwe dakpannen, goten en hangers.

Combinatie van isolatie en zonnepanelen

Tegelijkertijd zijn er op het dak pv-panelen, oftewel zogeheten photo-voltaïsche panelen aangebracht. Met deze pv-panelen wordt energie opgewekt voor eigen gebruik en als er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt, ook directe teruglevering van energie aan het net. Dit draagt mede bij aan een lagere energienota.

'Buurt wordt verlevendigd'

Op het gebruik van energie wordt ook bespaard dankzij het extra hoogrendementsglas dat zowel beneden als boven in de huurwoningen is geplaatst. Het houtwerk wordt in 2018 ook nog opnieuw geschilderd.

"De buurt kan trots zijn op de opwaardering. Inzet van SWA is niet alleen het vergroten van het woongenot en energiebesparing, maar ook het verlevendigen van een buurt met een eigentijdse aanpak", meldt SWA.

Deel van NEF van Kollum naar Dokkum

KOLLUM/DOKKUM - Sociale werkvoorziening Noardeast Fryslân (NEF) zal vermoedelijk een deel van het werk verplaatsen van Kollum naar Dokkum. Het Algemeen bestuur van NEF heeft hier een voorlopig besluit over genomen.

Het bestuur wil een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige industriële en kantoorhuisvesting in Dokkum, inclusief ruimte voor Test en Training in Dokkum, op een nog nader te bepalen locatie. Test en Training is nu nog gevestigd in een huurpand te Kollum.
Een organisatiebureau adviseerde alle activiteiten op één (nieuwe) locatie te concentreren. Hiertegen kwamen de gemeenteraad en het college van b. en w. van Kollumerland unaniem in het geweer. Dit omdat NEF in Kollum met 150 werknemers de grootste werkgever van Kollumerland is.

Originele hobby? Vertel erover in Actief!

Heeft u een bijzondere hobby waar u graag onze lezers over wilt vertellen?

Staat uw zolder vol met modelspoor? Besteedt u al uw vrije tijd aan het maken van muziek, alleen of in een band? Kweekt u zeldzame succulenten? Of haakt u de schattigste amigurumi?

Wat uw hobby ook is, vertel Weekblad Actief erover! Stuur uw verhaal van ongeveer een half A4-tje naar redactie@weekbladactief.nl.

De redactie zal de leukste verhalen selecteren en publiceren in de kerstkrant die op 20 december in de bus valt. Daarnaast zal de fotograaf van Weekblad Actief langskomen om een foto te maken.

Wees er snel bij: verhalen insturen kan tot donderdag 14 december, 14.00 uur.

Grafmonumenten worden opgeknapt

De grafkelder van de familie Martin, op de begraafplaats Mariëngaarde in Hallum. Foto: Ingezonden

HALLUM - Diverse grafmonumenten en het hekwerk op de begraafplaats Mariëngaarde in Hallum worden momenteel opgeknapt. Maandag 13 november is de firma Hutting uit Leeuwarden aan de klus begonnen.

Het kerkhof heeft rond de graven op rij 16 en 17 een fraai, door Jacob Douma ontworpen, gietijzeren hekwerk (1876) en bevat diverse interessante 19de-eeuwse zerken, zoals de grafkelder voor de familie Martin en een omhekte zerk voor G.M. baron du Tour van Bellinchave († 1870).

Op het kerkhof bevinden zich op rij 17 ook een zestal pastoriegraven. In de tijd dat de Hervormde gemeente kerkte in de Sint Maartenkerk, was het de gewoonte dat de toenmalige kerkvoogden plaats op het kerkhof inruimden voor dominees die overleden en begraven wilden worden op de begraafplaats. Ds. Sebald Justinus Rutgers ( † 07-08-1901) en zijn vrouw Anna Maria Wolthers († 12-09-1880), liggen hier begraven.

De auteurs Peter en Klaske Karstkarel wijzen in hun boek 'Dag mijn lieve moeder' over begraafmonumenten in Fryslân op de slijtage van het graf van de landbouwer aan het Noorderleech Thijs Douwes van der Weg. "Hij kreeg een stèle die sleets is geworden en een graftrommel, nog sleetser met roestige palmtakken en bloemen."

Kortom: er is het nodige achterstallig onderhoud, ondanks dat de begraafplaats er redelijk netjes onderhouden bij ligt. Omdat er geld opzij was gelegd voor drainage, die om technische redenen bij nader inzien niet doorgaat, kan met de restauratie worden begonnen. Voor het vervolg wordt nog naar financiën gezocht.

Gedichtenservice helpt Voedselbank

Na de gedichten Douwe Egberts-punten inzamelen

De dichtende dames, met in hun midden de Jumbobaas in Dokkum Titus Vogt en Gosse de Boer namens de Voedselbank. Foto: Ingezonden

DOKKUM - Gosse de Boer van de Voedselbank Dongeradeel kon zaterdagochtend ruim veertig pakketjes met lekkers voor kinderen op komen halen bij Jumbo Dokkum.

Dit was te danken aan de sinterklaasgedichtenservice die vier tekstschrijvers uit Noordoost Friesland in samenwerking met Jumbo Dokkum op poten hadden gezet.

Klanten van Jumbo Dokkum konden een gedicht op maat bestellen bij Thea van der Schaaf, Tine van Knijff, Klasina van der Werf en Johanna Kommerie, die zij vervolgens zaterdag in de supermarkt op konden halen. Zaterdag boden de tekstschrijvers ook nog gelegenheid voor het schrijven van last minute-gedichten.

Voor ieder geschreven gedicht doneerde Jumbo Dokkum een pakketje met lekkers aan de Voedselbank Dongeradeel. De gedichten werden door jong en oud aangevraagd. Veel gedichten waren bedoeld voor mensen uit de regio Dokkum, maar er werden ook gedichten besteld voor mensen in Groningen, Rotterdam en zelfs Amerika.

Douwe Egberts-punten voor Voedselbank

De Lionsclub Noordoost Friesland is een inzameling begonnen van Douwe Egberts-waardepunten. Die kunnen bij diverse scholen en winkels en bij de Voedselbank in Dokkum worden ingeleverd. De opbrengst gaat naar de Voedselbank in Dokkum, die er koffie voor koopt, omdat in voedselpakketten van de Voedselbank koffie vaak ontbreekt. Douwe Egberts heeft beloofd er een extraatje bij te doen.

Dockingadebaters naar Tweede Kamer

Ook drie Schiermonnikogers uitverkoren

De drie geselecteerde leerlingen van het Dockinga College die een intensieve training krijgen voor het Nationaal Jeugddebat. Foto: Ingezonden

DOKKUM – Drie leerlingen van het Dockingacollege - Merle Blom, Naomi Barf en Christien Zijlstra – mogen meedoen aan het Nationaal Jeugddebat in april. Dit hebben ze te danken aan hun deelname aan debatten van de Nationale Jeugdraad in het Provinsjehûs in Leeuwarden.

Het drietal dames treedt maandag 23 april 2018 aan in de Tweede Kamer, waar ze in debat mogen met ministers en staatssecretarissen.

Ook drie leerlingen van de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog zijn geselecteerd om aan het nationale jeugddebat mee te doen. Het zijn Sander Holwerda, Myrthe Grilk en Luna Verheul.

Voor ze naar Den Haag gaan, mogen de debaters eerst nog fiks in training. De komende maanden volgen twee voorbereidingsdagen in Utrecht en er is een trainingsweekend in Kasteel de Berckt in Baarlo, Limburg.

Alle uitverkorenen krijgen training in debat- en presentatievaardigheden, voeren een onderzoek uit onder leeftijdgenoten over de debatonderwerpen en maken in twee voorbereidingsdagen een voorstel rond een zelf aangedragen, actueel thema.

Er waren vorige week ongeveer zeventig leerlingen uit heel Friesland die aan de debatten in het Provinsjehûs meededen. Twaalf van hen mogen uit Friesland meedoen aan de landelijke debatten.

Schotse huiler herstelt in Pieterburen

Voorlichting gestart om pups met rust te laten

De 'Schotse' huiler Joline mag opknappen in Pieterburen. Foto: Ingezonden

PIETERBUREN - Bij het Zeehondencentrum Pieterburen is op 1 december een Grijze zeehondenpup opgevangen. Het zeehondje is waarschijnlijk een maand geleden geboren in Schotland.

Vrijdag werd melding gemaakt van een mager zeehondje in de duinen van Vlieland. Een lokale vrijwilliger is gaan kijken en zag dat het om een verhaarde jonge Grijze zeehondenpup ging. Het dier was dusdanig gewond, dat het zichzelf niet zou redden. Daarom vangt Zeehondencentrum Pieterburen de pup op.

Waarschijnlijk is de pup een maand geleden in de buurt van Schotland geboren en uit koers geraakt. In Schotland begint het geboorteseizoen van de Grijze zeehond namelijk al in oktober. De pup, Joline, heeft een flinke wond aan de achterflap, maar maakt het verder relatief goed.

In Nederland is het geboorteseizoen net begonnen. Dat betekent dat er op verschillende plekken in de Waddenzee pups worden geboren die de eerste twee, drie weken van hun leven op het land liggen en gezoogd worden. De moederzeehonden laten hun pups af en toe alleen om te gaan foerageren. Zo liggen er nu bijvoorbeeld ook op Vlieland verschillende jongen aan land. Om de pups en moeders de rust en bescherming te bieden die zij nodig hebben, is Pieterburen vorige week een voorlichtingscampagne gestart: laat de pups met rust!
Recent onderzoek toonde aan dat de jonge zeehonden langer zonder hun moeder kunnen, dan eerst werd gedacht.

PvdA betreurt overstap Sjoerd Keizer

KOLLUM - Fractievoorzitter Sjoerd Keizer van de PvdA in de gemeenteraad Kollumerland c.a. heeft aangekondigd de partij te verlaten en zijn zetel per 1 februari in te leveren. Het bestuur van de PvdA Noardeast-Fryslân respecteert zijn besluit, maar betreurt vooral de reden van zijn vertrek.

Zijn aansluiting bij een nieuwe lokale partij (SIN, Sociaal in Noardeast-Fryslân; red.) is een stap die de leden van de PvdA Noardeast-Fryslân in grote meerderheid niet wilden. "De nieuwe afdeling Noardeast-Fryslân biedt juist nieuwe kansen voor een zelfstandige PvdA in onze regio. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger voor Sjoerd Keizer."

"Sjoerd Keizer zal gemist worden als een op en top een volksvertegenwoordiger, die de afgelopen vijf jaar onvermoeibaar zijn kiezers in de hele gemeente opzocht. Hij kende veel mensen en veel inwoners van Kollumerland kennen Sjoerd. Hij nam het in de gemeenteraad altijd op voor die mensen die wat extra hulp konden gebruiken. Dat deed hij vol vuur en met grote opgave. Ook zorgde hij voor eenheid en rust in de coalitie, door op een plezierige en constructieve manier samen te werken met de fracties van VVD en FNP."

Keizer over zijn stap: "Een partij is voor mij een middel om tot sociale politiek te komen en iets met de mensen te kunnen opbouwen. Ik geloof dat we dit als sociale en progressieve mensen samen moeten doen, ook in de politiek. De nieuwe fusiegemeente is voor mij hét moment om op krachtige wijze de sociale en progressieve krachten te bundelen."

CU zoekt kandidaat-raadsleden 'Noardeast'

DOKKUM - Voor de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân zoekt de ChristenUnie nieuwe kandidaat-raadsleden. De huidige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren per 1 januari 2019. Zij hebben daarom in november 2018 een raadsverkiezing (en doen dus maart 2018 niet mee aan de raadsverkiezingen).

Afgelopen zomer zijn de drie afzonderlijke ChristenUnie-afdelingen van de drie gemeenten al gefuseerd tot de nieuw gevormde afdeling Noardeast-Fryslân. Het nieuwe bestuur en een werkgroep zijn bezig met voorbereidingen.

Een belangrijk doel voor de ChristenUnie is, "geloof een stem te geven. Op dit moment is lidmaatschap nog niet een vereiste", meldt het afdelingsbestuur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met één van de leden van de werkgroep: Pieter Sijtsma (Dokkum), tel. 0519 – 295561 email: p.sijtsma@knid.nl; Klaas de Jager (Kollum), tel. 06-53740457; email: dejako.kdj@gmail.com of Carien Mennegat (Ferwert), tel. 06-50883105; email: carienmennegat@upcmail.nl.
Bij de Kamer-verkiezingen van afgelopen voorjaar kreeg de CU opgeteld in de drie afzonderlijke gemeenten bijna 3.000 stemmen.

Groep 'De Westermar' is nog niet klaar

Wensen sporthal "kommende moannen"

De slopers van de Westermar bezig met de panelen waar asbestkit aan zit. Foto: Klaas Rozema

BURGUM - De bijeenkomst in Glinstra State over de nieuwe sporthal in Burgum, die de begin oktober afgebrande 'Westermar' moet vervangen, trok vorige week woensdag ongeveer 75 belangstellenden. "Dêr binne wy hiel tefreden mei. En der is nei ús presintaasje noch lang neipaten", vertelt Piet Herder namens de projectgroep.

Zeven betrokken inwoners van Burgum hebben het initiatief genomen en de gemeente omarmt en faciliteert het initiatief. Het uiteindelijke doel van de groep is een breed gedragen advies, over inrichting en uitvoering van de nieuw te bouwen sporthal, aan de gemeente Tytsjerksteradiel voor te leggen.
"Net allinne de minsken dy't de lêste jierren gebrûk makken fan de sporthal, mar ek oaren binne wolkom om harren winsken en ideeën yn te tsjinjen", zegt Herder. In januari beginnen zo mogelijk gesprekken met vertegenwoordigers van diverse verenigingen. "Wy jouwe ússels in pear moanne de tiid foar de ynfintarisaasje."

Op de website www.westermar.frl wordt met regelmaat actuele informatie aangeboden. Heeft u ideeën of wilt u graag nader geïnformeerd worden? Neem dan contact op met de projectgroep via het e-mailadres van de tijdelijke groep:
info@stuurgroepwestermar.nl.

"Winkels zondags open? Boete tot 20.000 euro!"

Drukte op zaterdagmiddag in het winkelcentrum van Drachten. Sfeerfilmpje te zien met Actief+app. Foto: Klaas Rozema

DRACHTEN - Burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland wil de winkeltijdenwet streng handhaven. De gemeenteraad van Smallingerland heeft in meerderheid besloten geen uitzonderingen toe te staan op zondagen.

Boetes kunnen variëren tussen de 650 en 6.000 euro, meldt de gemeente. Dit kan zelfs oplopen tot maximaal 20.000 euro, aldus het Openbaar Ministerie (O.M.). Dit wordt na geconstateerde openstelling van winkels op zondag ingeschakeld, meldt de gemeente.

Een groep ondernemers in Drachten had via sociale media opgeroepen tóch de winkels te openen op de zondagen 24 en 31 december, omdat ze concurrentie vrezen van ondernemers in omliggende gemeenten die wél op zondag open mogen zijn. Burgemeester Van Mourik heeft met initiatiefneemster Hut een gesprek gehad, en heeft beklemtoond die actie niet door te zetten.

Volgens woordvoerster Renée Barbillion van de gemeente Smallingerland is de controle van de Winkeltijdenwet een taak van de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente. Een BOA geeft een eventuele 'bekeuring' door aan het Openbaar Ministerie. "Want wy beskôgje it as in ekonomysk delikt. It O.M. stelt de hichte fan de boete fêst", zegt Barbillion een paar keer.

Woordvoerster Manon Hoiting van het O.M. betwijfelt dit eerst, maar geeft bij nader inzien de gemeente gelijk. Er is inderdaad sprake van een economisch delict als de Winektijdenwet wordt overtreden, zegt Hoiting. "De betreffende Officier van Justitie meldt dat er een maximum boete van 20.000 euro op staat", merkt Hoiting op.
Wie zich bij zo'n boete niet neerlegt, kan naar de rechter stappen. Die oordeelt dan over de kwestie.

Vuurwerkshow

BURGUM - Omdat sporthal De Westermar afgeband is, komt er een oud-en-nieuwfeest in een tent op het terrein van transportbedrijf Van der Veen aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 18 in Burgum. Vanaf kwart voor één 's nachts zal er vanaf de gemeentewerf een vuurwerkshow worden gehouden.

Het streven van de gemeente is dat ieder dorp binnen de gemeente zijn eigen oud-en-nieuwfeest houdt. De vergunningen worden deze week verstrekt. In de feesttent in Burgum, open vanaf half één nieuwjaarsdag tot vijf uur, treden dj's op van Partytip en W3lldan. Kaarten in voorverkoop vijf euro, aan de kassa tien euro. Voorverkoop bij Primera, HCR 't Roodhert en Café de Taperij in Burgum. Online: https://mgtickets.nl/v/48.

Burgemeester Agricola aan de slag

Welkom door 150 kinderen Dantumadiel

Vrijdag 1 december is Klaas Agricola uit Dalfsen tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Dantumadiel door de Commissaris van de Koning Arno Brok.

Agricola legde de eed af, waarna hij de ambtsketen en de voorzittershamer van de gemeenteraad ontving. Na de felicitaties aan Agricola en zijn vrouw Thea, was er een receptie.
's Morgens werden Agricola en zijn vrouw feestelijk onthaald door ruim 150 kinderen uit groep 7/8 van verschillende basisscholen uit Dantumadiel. Een aantal kinderen mocht in de raadszaal vertellen over het mooiste plekje in hun dorp. Na afloop kregen ze wat drinken en lekkers.

GroenLinks doet mee in Achtkarspelen

Tjitske Veenstra (24) is lijsttrekker

BUITENPOST - Voor het eerst zal GroenLinks meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen, 21 maart 2018. Lijsttrekker is de 24-jarige Tjitske Veenstra uit Buitenpost.

Op nummer twee staat Anne-Mieke van Helden, 25 jaar en eveneens afkomstig uit Buitenpost. GroenLinks rekent op minimaal twee raadszetels en voelt zich daarin gesterkt door het goede resultaat in Leeuwarden bij de herindelings-verkiezingen van 22 november, waar de partij nu tweede is. Op de derde plaats op de kandidatenlijst staat Rick Weggen (63), die belooft de beide dames te ondersteunen. Het motto van GroenLinks voor 2018-2022 is 'Sociaal, Groen en Duurzaam, Open'.

CDA: "Onder spoor door in Buitenpost"

BUITENPOST - De huidige spoorwegovergang in Buitenpost, vlakbij het treinstation, dient ongelijkvloers te zijn, als in 2020 het aantal treinen op het spoor tussen Leeuwarden en Groningen toeneemt.

Dit stelt de CDA-fractie in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Met schriftelijke vragen aan b. en w. dringt de fractie er op aan, hiervoor bij ProRail te lobbyën. Dit met het oog op de verkeersveiligheid. "Door een toename van het aantal treinen per uur zal de overgang regelmatig dicht zijn. Daarnaast zal er een trein met hoge snelheid door het dorp en het station rijden, aangezien deze sneltrein stopt in Feanwâlden. Met name schoolgaande kinderen en kinderen die van en naar de sportvelden fietsen, maken veelvuldig gebruik van deze spoorwegovergang", meldt de CDA-fractie.

Sint, Pieten en clown Feera in Gytsjerk

Sinterklaas, enkele Zwarte Pieten en clown Feera waren hartelijk welkom in Gytsjerk. Foto: Creanita

GYTSJERK - Door een muzikaal ontvangst van de Bazuin en de kinderen die stonden te zingen, kon Sinterklaas de kinderen in Gytsjerk bezoeken door via de singel naar ze toe te rijden met twee statige Friese paarden en wagen.

Sinterklaas heeft heel veel kinderen een handje gegeven en even gekeken bij de Bazuin.

Hierna volgde er een optocht door de straten van het dorp met vele volgers. De optocht eindigde bij de gymzaal waar het feest vervolgens kon beginnen..

Door de grote opkomst en alle spanning die dit met zich mee brengt waren alle kinderen erg enthousiast.

'Samen met de pieten in de mayonaise'

Clown Feera en Sinterklaas met pieten hebben er een groot feest van gemaakt met een prachtige polonaise (mayonaise, zoals Sinterklaas het zei). De kinderen hebben Sinterklaas mogen uitzwaaien tijdens het Iied 'Dag Sinterklaasje'.

Toen de kinderen naar huis gingen, kregen ze wat lekkers mee. Door alle drukte en gezelligheid in de gymzaal waren Feera en Sinterklaas niet zo goed te verstaan, maar desondanks heeft iedereen genoten van een prachtfeest.

Sint in cabrio, Pieten op fiets en lopend

GERKESKLOOSTER/STROOBOS - Zaterdag 25 november is Sinterklaas met een team van zes zwarte Pieten ook weer aangekomen in Gerkesklooster/Stroobos.

Per boot kwamen ze met elkaar aan bij de Lauwers waar al veel kinderen met hun ouders vol verwachting op de Goedheiligman stonden te wachten.

De jongste jeugd vol spanning, want Sinterklaas kwam er aan, de oudere jeugd meer in afwachting van hoe groot de buit qua pepernoten zou zijn.

Nadat Sinterklaas en zijn Pieten zijn voet op vaste wal hadden gezet werden eerst alle kinderen uitgebreid begroet door Sinterklaas en de pieten.

Vervolgens ging Sinterklaas in een cabrio, hoofdpiet op de muziekfiets, en de andere pieten lopend door het dorp, uiteindelijk op weg naar Jeugdhonk WeRockz.

Daar aangekomen was er voor de jongere kinderen een heel spellencircuit door school met pakjes door de schoorsteen gooien, een paardenrace, en de kinderen konden op de foto met Sinterkaas en hoofdpiet. Voor de oudere jeugd was er in jeugdhonk WeRockz een grote bingo met leuke prijsjes.

Aan de inwendige mens werd ook gedacht, er was ranja, warme chocolademelk, koffie, thee en speculaas. De kinderen kregen aan het einde van het spellencircuit nog een leuk cadeautje mee.

Het was een zeer geslaagde middag in en om jeugdhonk WeRockZ. De kinderen hebben genoten.

Toch manifestatie tegen Zwarte Piet in Dokkum

Met protestborden liepen mensen naar het plein 'De Acht Zaligheden', waar de manifestatie plaatsvond. Een filmpje daarvan krijgt u met de Actief+app. Foto: Klaas Rozema

DOKKUM - Stichting Nederland Wordt Beter demonstreerde zaterdag alsnog in het centrum van Dokkum tegen 'Zwarte Piet'. Het was tevens een manifestatie voor het recht op demonstratie en op vrije meningsuiting.

Er waren hooguit tweehonderd deelnemers aan de manifestatie. Een groot deel van hen kwam met enkele bussen uit de Randstad, een deel betrof Friezen die vooral opkwamen voor het recht om te demonstreren.

Een flinke politiemacht begeleidde de bussen met motoren en 'M.E.-busjes' naar Dokkum. Burgemeester Marga Waanders had een noodverordening van kracht doen gaan. Dat gaf de politie het recht identiteitscontroles uit te voeren bij de ingangspoorten van de binnenstad. Twee mensen moesten mee naar het politiebureau, omdat ze geen identiteitsbewijs konden of wilden tonen.

Drie als Zwarte Pieten verklede Pegida-aanhangers deelden nog voor de manifestatie tegen Zwarte Piet (tussen twee en vier uur) pepernoten uit, elders in Dokkum.

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel is tevreden over de gang van zaken. Ze kwam na afloop met een uitgebreide verklaring. Enkele citaten: "Deze manifestatie is goed verlopen. Ongeveer 200 personen hebben (...) hun statement kunnen maken met diverse sprekers, het voorlezen van gedichten en maken van muziek. Ook lokale inbreng werd hierbij geleverd."

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum, 18 november, werden de bussen van 'Nederland Wordt Beter' door Friese tegenstanders gekeerd op de snelweg tussen Heerenveen en Joure. Bovendien verbood de burgemeester de manifestatie uit vrees voor ordeverstoring.

Imca van der Velde wint 'Maestro'

SURHUISTERVEEN – Feanster onderneemster Imca van der Velde is vrijdagavond 24 november winnaar geworden van Feanster Maestro 2017. De enthousiaste eigenaresse van B&G Food en Lifestyle werd de duidelijke winnaar uit de vijf kandidaten.

Zij speelde met de Feanster Brassband het werk 'It's raining men' van the Weather Girls. Met een overtuigende slag wist ze alle muzikanten op het puntje van hun stoel te krijgen.
Wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen als tweede. Ook de andere kandidaten deden het goed: tandarts Ria van der Meer, voorzitter Arjan Numan van Volleybalclub Surhuisterveen en ijschoolhouder Geert de Bruin, die de dirigeerstok zelfs even liet vliegen. De 'Feanster Maestro' is - net als de 'Maestro van De Bazuin' in Oentsjerk, geïnspireerd door het bekende tv-programma 'Maestro'.

Sint en Pietenfestijn in hartje Burgum

BURGUM - In het centrum van Burgum was het zaterdag net zo koud als in de rest van de provincie, maar de gevoelstemperatuur was door de aanwezigheid van Sinterklaas en zijn Pieten hoog.

Sinterklaas nam uitgebreid de tijd om vele handen te schudden en foto's en selfies te maken. Pieten waren druk in de weer met het gratis uitdelen van warme chocolademelk en het assisteren bij blikgooien en tekenen. De jeugd van Burgum heeft veel prachtige tekeningen gemaakt voor Sinterklaas. Sommigen overhandigden een verlanglijstje. Pieten van Boerenkapel de Harrepieten leverden passende muzikale ondersteuning met Sinterklaasliedjes.
Zaterdag 16 december is het gezellige evenement 'Kryst yn Burgum' in het centrum. Zie ook www.burgum.frl en 'Burgumheeftmeer' op Facebook.

Wethouder wint 'gouden baton' Bazuin

OENTSJERK - Met minieme verschillen won wethouder Ellen Bruins Slot (PvdA, cultuur) zaterdagavond de 'gouden baton' bij brassband De Bazuin in Oentsjerk. Ze versloeg dominee Hille Vlasman en de baas van een zorgboerderij Antsje Postma.

Bruins Slot kreeg van de 'Maestro-jury' 87 punten, Vlasman kreeg 86,5 en Antsje Postma kreeg 86 punten. Bruins Slot viel volgens de jury vooral op doordat ze strak de leiding hield met een goed gevoel voor ritme, beide keren dat ze moest optreden. Vlasman kreeg de 'publieksprijs' dankzij zijn enthousiasme. Postma werd gewaardeerd vanwege de swingende manier van dirigeren. Alledrie moesten ze twee maal aan de slag in de Ontmoetingskerk in Oentsjerk. De stukken die ze moesten dirigeren waren zeer verschillend, zodat het publiek volop variatie te horen kreeg.

Fryske Gea zoekt exploitant

EARNEWALD - "Het Landbouwmuseum is vertrokken", staat in de stukken van het Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen. Dat betekent: vertrokken uit het Bezoekerscentrum in Earnewâld van datzelfde Nationaal Park.

Maar de nieuwe locatie van het Fries Landbouwmuseum, bij Goutum in de monumentale W.C. de Groot-boerderij vlakbij proefboerderij Nij Bosma Zathe, wordt nog verbouwd en ingericht. Kortom: het Fries Landbouwmuseum zit even in een overgangsfase zonder bezoekers.

It Fryske Gea, eigenaar van het Bezoekerscentrum in Earnewâld, is intussen op zoek naar een exploitant van het gedeelte waar het Fries Landbouwmuseum tien jaar huurder was. Het 'huwelijk' tussen It Fryske Gea en het Fries Landbouwmuseum, dat eerst in te kleine ruimtes in Exmorra was ondergebracht, werd indertijd als iets bijzonders gepresenteerd, waar beide partijen baat bij zouden hebben. Maar het aantal bezoekers bleef ver onder de verwachtingen van het Fries Landbouwmuseum. Vandaar - opnieuw met financiële steun van de provincie Fryslân - een nieuwe verhuizing, nu dus naar Goutum. Het einde van een verstandshuwelijk. It Fryske Gea lijkt het nakijken te hebben.

Vijversburg wint architectuurprijs

AMSTERDAM / TYTSJERK - Park Vijversburg heeft donderdag de ARC Detail Award gewonnen met het Glazen Paviljoen. De uitreiking was in de Kauwgomballenfabriek te Amsterdam.

Het paviljoen, ontworpen door Junya Ishigami en Marieke Kums, won de architectuurprijs dankzij dragende, glazen gevels. Voor zover bij de juryleden bekend, is een dergelijke constructie nog niet eerder in de wereld vertoond en verdienen de kennis, kunde en durf alle lof. Het paviljoen sprong er uit vanwege het hoge ambitieniveau in de zoektocht naar transparantie en minimalisme.
De naaste concurrent was 'Musis Sacrum' in Arnhem, ontworpen door Van Dongen-Koschuch Architects (in Friesland bekend als architect van de Harmonie in Leeuwarden). Er waren in 46 projecten ingezonden uit Nederland en Vlaanderen.

Internationale Kings Cup voor judoka's is blijvertje

Berber Ludema zet een worp in tegen haar tegenstander. Ze is één van de vijf winnaars van de Judo Kings. Bekijk het filmpje met de Actief+app. Foto: Klaas Rozema

DRACHTEN - Door het organiseren van de internationale Kings Cup had judovereniging de Judo Kings zaterdag een primeur. Bijna driehonderd jonge deelnemers van judoclubs uit Nederland, Duitsland, België, Zweden en Letland streden om de hoofdprijzen in Sportcentrum Drachten.

Door Jelle Jeensma

Organisator Niels Berés is tevreden over deze eerste editie van de Kings Cup, die zeker een vervolg zal krijgen. "De Judo Kings gaan regelmatig naar toernooien in het buitenland en door die contacten staan hier ook buitenlandse clubs. Via Facebook en Instagram hebben we bovendien een marketingcampagne gevoerd", zegt hij.

De judoka's streden bij de Kings Cup om de eerste plaats. Voor alle kampioenen was in hun gewichtsklasse vijftig euro prijzengeld weggelegd en daarnaast kregen ze een imposant ogende championsbelt. De beste club van het toernooi won duizend euro.

Alleen de individuele winnaars gingen er met een prijs vandoor. Berés: "Met de verdeling van het prijzengeld zijn we als organisatie uniek. Het stimuleert wedstrijdjudoka's echt de allerbeste te willen zijn." Dat past volgens Berés ook bij de mentaliteit van de sporters en topsportcultuur. De Judo Kings groeien steeds meer en hebben lesaccommodaties in Burgum, Damwâld, Feanwâlden, De Westereen, Witmarsum, Akkrum en Gorredijk.

"We zitten sinds begin dit jaar in Gorredijk en hebben daar al meer dan dertig leden", zegt Berés. Bij de Judo Kings zijn zowel wedstrijd- als recreatieve judoka's aangesloten. Talent is er zeker in de regio, want de Judo Kings excelleren op veel toernooien met prijzen. "Op het Nederlands kampioenschap wonnen we goud en twee bronzen medailles. Daarmee waren we de meest succesvolle club in Friesland", vertelt Berés. "In plaatsen als De Westereen en Twijzelerheide komt opvallend veel talent bovendrijven. De judoka's uit die omgeving hebben een bepaalde mentaliteit waarmee ze ver komen".

De twaalfjarige Quinten van der Veen uit De Westereen is daarvan een voorbeeld in de categorie tot 15 jaar. Ook in Drachten was hij de beste door alle partijen te winnen. "Ik ben met judo begonnen toen ik zes jaar was en train vier keer per week", vertelt hij. Quinten is zowel links- als rechtshandig en kan door die veelzijdigheid gevarieerde judotechnieken uitvoeren.

De twaalfjarige Milou Hendriks is ook al zo'n topper bij de Judo Kings. Ze woont in Grou, maar traint in Burgum, waar de Judo Kings beschikken over een dojo. Ook zij was de beste op de Kings Cup in haar categorie. "Ik heb al mijn drie partijen gewonnen, met een wazari, een ippon en een golden score", zegt Milou. De mooiste medaille haalde ze al eerder dit jaar, op het Nederlands kampioenschap, waar ze de nationale titel won. Milou is een drukbezet sportvrouw ondanks haar jonge leeftijd. "Ik turn ook nog en moet een keuze maken."

Met in totaal eenendertig deelnemers van de Kings wisten er vijf met de championsbelt naar huis te gaan. Vier judoka's eindigden op zilver en acht judoka's op brons. De championsbelts gingen naar Berber Ludema tot 15 jaar tot 48 kilogram, Sem Walinga tot 15 jaar tot 50 kilogram, Quinten van der Veen tot 15 jaar tot 42 kilogram, Milou Hendriks tot 15 jaar tot 36 kilogram en Agnes Elzinga tot 15 jaar tot 57 kilogram.

Indoor Drachten

DRACHTEN - Het internationaal hippisch evenement Indoor Drachten vindt in 2018 plaats van 11 tot en met 21 januari en duurt dus bijna twee weken. De focus op de springsport is de organisatie goed bevallen.

In de tweede week zal er naast de drie sterren-wedstrijden een één sterren-wedstrijd gehouden worden, zodat de jonge paardenrubrieken vervallen. Het wordt twee weken genieten van internationale springsport. In het eerste weekend op één- en tweesterren niveau, in het tweede weekend op één- en driesterrenniveau.

Indoor Drachten biedt ook weer plek voor het Noord Nederlands Springkampioenschap in de eerste week en de GMB-kampioenschappen voor jonge springpaarden, plus de veiling Sale of the Rising Stars van Teus van den Brink in de tweede week. In de tweede week zijn er op vrijdagavond en zondagmiddag shows met Friese paarden.

Naast deze onderdelen is er een fokkerij-avond op vrijdag 19 januari, waarin vooraanstaande mensen uit de paardenwereld hun mening geven over interessante stellingen. Alle bezoekers van Indoor Drachten kunnen het forum bijwonen.
Zaterdag 20 januari staat naast de Sale of the Rising Stars ook in het teken van de kindermiddag. De toegang voor kinderen tot en met 12 jaar is gratis. Zo kunnen alle kinderen deelnemen aan de nieuwe hype, stokpaard rijden, er is een clown en er wordt geschminkt, je kunt kleuren en knutselen en er is een meet & greet met een bekende topruiter.

Drachtster Boys uitgeschakeld in bekervoetbal

Brenda Bekkema (oranje tenue) probeert los te komen van haar tegenstanders. Foto: Romke Visser

NIEUW RODEN - KTP Nieuw Roden en Drachtster Boys stonden vrijdag tegenover elkaar in de halve finale van de landelijke beker. Vorig seizoen streden beide ploegen in de eindstrijd in Amsterdam tegen elkaar. Drachtster Boys ging toen met de beker naar huis. Nu won Nieuw Roden.

Het eerste doelpunt kwam op naam van Grytsje van den Berg. De speelster van Nieuw Roden draaide goed weg bij Atty Eelkema en schoot gericht in de verre hoek: 1-0.
Na zes minuten werd geprofiteerd van balverlies van Esra van der Heide. Martine Kooiker kreeg de bal in de voeten en kon vrij op Kim Schapelhouman aflopen. Oog in oog met de keepster faalde zij niet en schoot de 2-0 binnen. De Drachtster vrouwen probeerden wat terug te doen, maar hadden veel moeite om door de verdediging van de 'blauwhemden' te komen.

Drachtster Boys kon pas iets terugdoen bij een achterstand van 4-0. Brenda Bekkema blokte voorin een actie van Grytsje van den Berg. Esther van Toledo kon de bal oppikken en schoot hard binnen: 4-1. Met nog zes minuten in de eerste helft breidde KTP Nieuw Roden de voorsprong verder uit. Dit keer stond Grytsje van den Berg klaar om de bal binnen te tikken: 5-1. Drachtster Boys stond in de tweede helft voor een lastige opgave. Na acht minuten werd de goal dan toch gevonden door Drachtster Boys.

Esther van Toledo draaide uit een corner goed weg en schoot onberispelijk binnen: 5-2. Ze scoorde ook 5-3. Daarna maakte Nieuw Roden het karwei af: 7-3.

Hoofd Jeugdopleiding Douwe de Val blijft bij Be Quick Dokkum. Foto: Ingezonden

Douwe de Val
langer bij Be Quick

DOKKUM - Hoofd Jeugdopleiding Douwe de Val en CSV Be Quick Dokkum zijn een meerjarige samenwerking overeengekomen. De nieuwe verbintenis loopt tot juni 2020.

Be Quick Dokkum zet hiermee bewust in op continuïteit. Het Hoofd Jeugdopleiding is bij Be Quick de voetbaltechnische spil in de jeugdopleiding van Be Quick en is eindverantwoordelijk voor de voetbaltechnische kwaliteit van alle jeugdteams. Een belangrijke taak van de Hoofd Jeugdopleiding is het begeleiden van alle jeugdtrainers. Dit doet Douwe de Val samen met ervaren jeugdtrainers.
De Val: "Met het zogenaamde Technisch Hart zijn we bezig met alles wat samenhangt met de rode draad, zoals de begeleiding van trainers en coaches, onze speelwijze, de oefenstof, de ontwikkeling van spelers en de selectieprocedure."

Buitenpost niet langs Zeerobben, winst Drachten

BUITENPOST - Zo'n tachtig procent balbezit en het creëren van een flink aantal kansen was zaterdag niet voldoende voor VV Buitenpost om te winnen van Zeerobben. De wedstrijd eindigde in 0-0.

Dat was zeer teleurstellend voor de thuisploeg, want het was 90 minuten lang eenrichtingsverkeer. Het lukte de Harlingers zelfs niet eenmaal dreigend op doel te schieten. Het ontbrak ook aan efficiëntie voorin, gaf Buitenpost-trainer René van der Weij toe. "Het was het allemaal net niet." Over de tegenstander kon hij kort zijn. "We hadden ook zonder keeper kunnen spelen, we hebben eigenlijk geen schot op doel gehad."

VV Drachten naar vijfde plaats

VV Drachten won, maar verzuimde het doelsaldo fors op te krikken tegen Friesland. Na binnen vijf minuten twee kansen niet benut te hebben, scoorde Drachten in de dertigste minuut de 1-0. Na een harde voorzet van Kasper Dekens kwam Anton Vredevoort in balbezit. Hij had de hoek voor het uitkiezen en koos voor de rechterhoek, onhoudbaar voor de keeper. Kasper Dekens zette Drachten op 2-0. Marin Knezovic bepaalde de eindstand op 3-0 voor Drachten.

Ondanks nog diverse kansen voor Drachten werd hierna niet meer gescoord. Drachten klimt hiermee naar de vijfde plaats.

Vechtlust levert ONT toch nog een puntje op

Hielke Knippels van ONT (rechts) verijdelt een doelpoging van FC Grootegast. De bal verandert van richting en gaat naast het doel. Foto: Klaas Rozema

OPEINDE - Had ONT in de eerste helft met de intentie gespeeld die het in de tweede helft etaleerde tegen FC Grootegast, dan waren er drie punten in Opeinde bijgeschreven.

ONT speelde de eerste helft te angstig, bang voor een tegendoelpunt. De tweede helft werd er gedreven naar voren gespeeld en werd een 1-2 achterstand weggepoetst. Door de overige uitslagen belandde ONT op de laatste plaats.

De eerste helft was niet van hoog gehalte. ONT zou 'hoog op' gaan spelen en FC Grootegast (FCG) onder druk zetten. Dat slaagde van geen kant. De ONT-aanvallers namen die tactiek mee op het veld, de rest van de ploeg niet. Dus ontstonden grote ruimtes tussen de linies. FC Grootegast was niet in staat daar optimaal gebruik van te maken, waarmee het kleumende publiek een pover duel kreeg voorgeschoteld.

Gelijkmaker ONT

ONT had wel na drie minuten op voorsprong moeten komen. Michel Weisser produceerde een voorzet die Dennis Bakker had kunnen verzilveren. FCG-doelman Kelvin Bruins redde met een reflex en dat deed de FCG-doelman ook op de rebound-inzet van Wytze Pilat. Net over het half uur werd het 0-1. Frank Vening scoorde uit een vrije trap vanaf 18 meter.

Na rust tapte ONT uit een ander vaatje. Er werd nu wel druk gezet op de tegenstander en dat resulteerde in een snelle gelijkmaker. Joeke de Vries zorgde voor de voorzet en de intikker van Jurjen Veenstra (zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht) bracht ONT op gelijke hoogte met FCG.

Voor ONT zag Veenstra een schot geblokt terwijl Dennis Bakker een fraaie inzet gered zag worden door FCG-doelman Bruins. Eigenlijk uit het niets viel de 1-2. Pompstra zorgde voor de voorzet en Rolf Hazenberg voor de geplaatste en doeltreffende kopbal. ONT opende na deze tegentreffer de jacht op de gelijkmaker. Die viel pas een minuut voor tijd.

Invaller Danny Zijnstra bracht de bal uit een ingooi voor het doel. De inzet van Bakker werd geblokt, maar uit de rebound schoot Twijnstra kiezelhard raak.

Uilke Damstra: tevreden gevoel

Na een paar minuten blessuretijd vond de uitstekend leidende scheidsrechter Benjamins uit Emmen, hij liet beide teams vooral voetballen, het welletjes. Eindstand 2-2. ONT's trainer Uilke Damstra was ondanks het gelijke spel toch wel tevreden: "Door de late gelijkmaker overheerst een tevreden gevoel. We dragen nu wel de rode lantaarn, maar zijn zeer strijdbaar, wat je in de tweede helft hebt kunnen zien. Veel drive en een strijdplan dat eensgezind werd uitgevoerd, leidde tot veel kansen. Het benutten ervan (ook al in de eerste helft) is en blijft een belangrijk onderdeel van het spel."

Eigen goal wordt SC Veenwouden fataal

Twee spelers van SC Veenwouden proberen Leeuwarder Zwaluwen van balbezit af te houden. Foto: Meint de Vries

FEANWALDEN - SC Veenwouden ging zaterdag in de slotfase onderuit tegen Zwaluwen: 1-2.

Lang wist een hardwerkend Veenwouden tegen het betere Leeuwarder Zwaluwen stand te houden, maar uiteindelijk moest het toch het hoofd buigen door een ongelukkig eigen doelpunt in de tachtigste minuut. Leeuwarder Zwaluwen maakte de hoge positie op de ranglijst in de eerste helft niet waar. Het had een veldoverwicht, maar creëerde amper kansen. Veenwouden was weer uiterst effectief, want na tien minuten was het al raak uit de eerste de beste kans, toen Liekele Paulusma uit een corner van Rinse Procee inkopte: 1-0.

Na vijfenzestig minuten viel de gelijkmaker, toen Robbin Kleefstra goed voorzette en Timo Bijma met het hoofd afrondde: 1-1. Een kwartier voor tijd kreeg de thuisclub de kans op een nieuwe voorsprong, toen Nivard Vrieling Hessel Ellens vrij voor de keeper zette. Doelman Karsten Waterlander wist in twee instanties met kunst en vliegwerk Ellens van een treffer af te houden. In de tachtigste minuut kreeg Zwaluwen een vrije trap op de rand van de zestien. Michael Grendel belastte zich hiermee en zag dat Robbert Lodewijks de bal volkomen verkeerd raakte en tot zijn schrik zag die de bal via de paal in het eigen doel belanden: 1-2. De thuisclub probeerde in de slotfase nog wel de gelijkmaker te forceren, maar kon geen vuist meer maken. De gasten verzuimden een derde doelpunt te scoren. Veenwouden moet de komende twee duels tegen Grootegast en De Griffioen punten pakken om uit de gevarenzone te geraken.

Rookvrije bridge

DRACHTEN - De Rookvrije Bridgeclub Drachten start 8 januari met een bridgecursus.

De cursus wordt gegeven door een erkend en ervaren bridgedocent op twaalf maandagmiddagen van 2,5 uur. Kosten € 72,00 per persoon en lesboek € 15,00. De lessen gelden in principe als opstap naar deelname aan de Rookvrije Bridgeclub, maar dat is niet verplicht. De Rookvrije Bridgeclub speelt vanaf september tot en met half april elke donderdagavond in Rispinge (vakanties uitgezonderd). Kosten lidmaatschap € 50,00 per jaar. De club biedt de mogelijkheid om met drie personen een paar te vormen, zodat er om en om gespeeld kan worden.
Informatie en aanmelden voor 28 december bij Gijs van Hilten, tel. 0512-541350; of per mail: ga.van.hilten@gmail.com.

Zwemgala DZ&PC

DRACHTEN - Zaterdag 16 december houdt de synchroonzwemdivisie van DZ&PC in zwembad De Welle in Drachten het jaarlijks synchroonzwemgala.

Vanaf 16.00 uur laten de vijf Noord-Nederlandse verenigingen zien wat ze in huis hebben. Trivia Groningen, ZCNF '34 Oosterwolde, de Spatters Beilen, HZPC Heerenveen en DZ&PC Drachten gaan er een afwisselende en spetterende show van maken.
Ga voor meer informatie naar: www.dzpc.nl/synchroon.

Prijzen Drachtster duodansers in Leek

LEEK - Dans Studio Drachten (DSD) deed zaterdag voor het eerst mee met danswedstrijden voor duodansers. Het evenement vond plaats in de Rodenburghal in Leek.

Er deden drie koppels mee in de leeftijd 9 en 10 jaar en 11 en 12 jaar.

De choreografie was gemaakt door Geertje Bosch, Grytsje van der Veen, Naomi de Wreede en Yvonne Ruiter. Voor de coaches Grytsje van der Veen en Yvonne Ruiter was het eindresultaat zeer succesvol.
Lieke Huizinga en Sefynina Smit werden eerste in de leeftijdscatgorie van 9 en 10 jaar.
In de categorie van 11 en 12 jaar was er een tweede plaats voor het duodansteam Silke Hijlkema en Anouk Hogeveen en een eerste plaats voor Esmee Kooistra en Fenna de Vries.

Nederlaag tafeltennissers Buitenpost

BUITENPOST - Tafeltennisvereniging Buitenpost 1 speelde afgelopen weekend de laatste wedstrijd van het seizoen. Handhaving was vorige week al bereikt, dus de 4-6 nederlaag tegen Midstars 2 uit Middelstum deed voor de stand niet meer ter zake.

André Folmer bleef maar winnen de laatste weken en was ook dit keer niet te verslaan. Hij won al zijn drie partijen. Johan Bosma speelde erg sterk en wist eenmaal te scoren. Invaller Rolf Smid kwam tekort voor winst, maar speelde goed. Bosma en Smid waren in het dubbelspel nog dichtbij een punt, maar verloren nipt in vijf sets. Het eerste jeugdteam van TTV Buitenpost won met 2-8 van Actief Vries 1 en pakte daarmee de koppositie terug in de tweede klasse A. Met nog één speelronde te gaan is de voorsprong op de concurrent Assen 2 precies een punt.

Wêz Handich/DOW valt terug na sterke start

HOUTIGEHAGE - De korfballers van Wêz Handich/DOW namen het zaterdag op tegen KIOS uit Ruinerwold en verloren.

De korfballers uit Rottevalle en Eastermar schoten uit de startblokken, en begonnen fanatiek. Hierdoor stond de thuisploeg al snel op een 6-1 voorsprong. Vooral Anneke Tamsma had haar vizier in het begin van de wedstrijd op scherp. Hierna werd de voorsprong weggewerkt alsof deze er niet was geweest en KIOS kwam sterk terug op een stand van 6-12. KIOS ging met een voorsprong de kleedkamers in (11-17). Na de pauze was het zaak voor WH/DOW om de doelpuntenmachine van de Ruinerwolders te stoppen en zelf weer te scoren. De fysieke strijd liep op, maar KIOS hield het hoofd koel en gaf de voorsprong niet meer uit handen.
De tweede helft werd een doelpuntenrijke vijfentwintig minuten, maar leverde wederom geen punten op voor WH/DOW. De eindstand was 27-35.

Banketstaven van VV Buitenpost

Vier van de honderd staven. Foto: Ingezonden.

BUITENPOST - De bewoners van woonzorgcentrum Haersmahiem kregen honderd banketstaven van Voetbalclub Buitenpost. Het presentje werd door bestuurslid Ronnes Bloembergen overhandigd. Erelid Popke Hoekstra en oud-vrijwilliger Gooi Jansen van VV Buitenpost namen de eerste banketstaven namens de bewoners in ontvangst.

Be Quick pakt punt tegen Gorecht: 1-1

HAREN - Het leek zaterdag lang een doelpuntloos gelijkspel te worden tussen Gorecht en Be Quick Dokkum. Het venijn zat in de staart van de wedstrijd, die geen 0-0, maar eerder iets van een 4-4 eindstand had verdiend.

Be Quick leek drie minuten voor het einde de winnende treffer te hebben gemaakt, maar Gorecht maakte in blessuretijd toch nog gelijk, zodat er een 1-1 eindstand kwam. In het eerste deel van de eerste helft had Be Quick een overwicht en het kreeg een paar kansen. Halverwege de eerste helft kantelde de wedstrijd en kwam Gorecht dreigend voor het doel van keeper Eelke Kooistra. Be Quick was gewaarschuwd en het had geluk toen een inzet van Jos Lamain via de lat en twee keer de binnenkant van de paal toch nog uit het doel caramboleerde.

Na de rust kreeg Gorecht twee prima kansen, maar doelpunten bleven uit. Daarna waren er kansen voor Rudolf Banga, maar ook die werden niet verzilverd. In de slotfase volgde na een handsbal van een Gorecht-verdediger een strafschop. Rudolf Banga benutte de elfmetertrap koelbloedig. Diep in blessuretijd leed Be Quick balverlies op het middenveld en Jos Lamain profiteerde optimaal met een hard schot: 1-1. Zaterdag speelt Be Quick thuis tegen Blauw Wit '34.

Leonie Bentveld derde in veldrit Zwartemeer

Leonie Bentveld finishte als derde op de veldrijwedstrijd in het Drentse Zwartemeer. Het natte parcours maakte het extra zwaar. Foto: Ingezonden

ZWARTEMEER - Drie jeugdleden van Wielervereniging Otto Ebbens uit De Westereen, allen afkomstig uit Burgum, kwamen zaterdag aan de start op een KNWU-veldrijwedstrijd in Zwartemeer (Drenthe) en presteerden daar meer dan verdienstelijk.

Djurre Kroontje was naast Jeffrey Stienstra en Leonie Bentveld één van de renners die zaterdag in Zwartemeer fietste.

Hij startte op de achterste rij. Na de start ging het allemaal heel snel en Djurre haalde vervolgens in de eerste vijfhonderd meter drie rijders in. Halverwege het parcours was het flink blubberig en raakte hij bijna van de fiets. Na deze acties reed hij achteraan. Hij probeerde er nog bij te komen. maar het lukte niet meer. Hij is toch nog als derde jongen geëindigd.

Eerste startrij Leonie Bentveld

Leonie Bentveld kwam in de één na laatste categorie aan de start. Door de mist was het behoorlijk koud met een gevoelstemperatuur van min zes graden.

Doordat Leonie in het landelijke klassement als eerste meisje staat, mocht zij op de eerste startrij beginnen. Door de goede start ging Leonie als derde het veld in, achter de twee jongens die niet geheel toevallig eveneens in de kop van het landelijk klassement zitten.

Door de regen van de afgelopen weken was het Drentse zand zeer nat, waardoor de wielen als het ware vastgezogen werden. Hierdoor was het een zwaar parcours.

Ruim een minuut voorsprong

Na steeds stuivertje wisselen met een andere jongen wist Leonie uiteindelijk deze jongen toch achter zich te laten en als derde te finishen. Op de meet had ze een voorsprong van ruim een minuut op het tweede meisje.

Vlug & Vaardig boekt zege in Groningen

De najaarskampioenen van Vlug en Vaardig C1 uit Garyp. Foto: Ingezonden

GRONINGEN - Na één punt uit de laatste twee wedstrijden, ging Vlug & Vaardig op bezoek bij ROG. De korfballers uit Garyp wonnen.

Na een 5-3 achterstand schoot Miranda Veenstra met twee afstandsschoten de Garipers naast ROG. Door doelpunten van Arjen Brander, Pieter de Jong en Roel Schipper werd de voorsprong uitgebouwd naar 7-10. Door een slechte fase voor rust van de Garipers kon de thuisploeg terugkomen en de leiding opnieuw nemen. Na dertig minuten stond een 13-11 voorsprong voor ROG op het scorebord. Het vak van Roel Schipper zette na rust de toon met twee snelle doelpunten. Met twee afstandsschoten van schutters Pieter de Jong en Miranda Veenstra leek het gat weer geslagen. Na 18-18 was het Vlug & Vaardig dat de meeste wilskracht en schotvaardigheid toonde. Na weer een afstandstreffer van Pieter de Jong en een strafworp van Roel Schipper werd definitief afstand genomen van ROG. Via een prachtige doorloopbal van de ingevallen Jan Jacob van der Zee en opnieuw een strafworp stond er 20-22 op het scorebord.
Zaterdag neemt Vlug & Vaardig het op tegen HHV uit Hollandscheveld. Deze wedstrijd begint om 20.45 uur in sporthal De Hege Fiif in Hurdegaryp.

Onlangs werd het C1-team van Vlug en Vaardig najaarskampioen. De spelers staan op de foto.

Tafeltennissers Anja nog geen kampioen

DE WESTEREEN - De tafeltennissers van Anja uit De Westereen speelden vrijdag hun laatste wedstrijd van de najaarscompetitie tegen Dokkum 3. Er moest gewonnen worden.

TTV Anja speelde zonder Gert Jan Wulff en Minne van der Meulen. Gert Jan Wulff is de topscorer van het eerste team dit seizoen. Toch kwam Anja met 3-0 voor. Henk Kuit, Anno Sikkema en invaller Appie de Vries wonnen. De dubbel werd verloren (3-1). Na de dubbel werd het moeilijker. Henk Kuit wist nog een wedstrijd te winnen. Verder werd alles verloren en eindigde deze wedstrijd in een 4-6 nederlaag. Concurrent Delta Impuls 4 won met 4-6. Koploper TTV Anja is uitgespeeld en heeft 61 punten. Delta Impuls 4 zal nog een wedstrijd spelen tegen TTV Dokkum 3. TTV Delta Impuls 4 zal met 10-0 moeten winnen om zich kampioen te mogen noemen.

KV Veenwouden mist scherpte

FEANWALDEN - Korfbalvereniging Veenwouden startte zaterdag goed tegen Lemmer, maar dat leverde geen winst op.

Al snel bleek echter dat Veenwouden wel mee kon doen in de snelheid, maar de scherpte miste. Plaatsfouten volgden elkaar op, vooral in het verdedigingsvak, en de gasten uit Lemmer wisten dit met hun aanval direct af te straffen. Met een achterstand van 3-9 kon de kleedkamer worden opgezocht. In de tweede helft wist Veenwouden het tij niet te keren. Het snelle spel van Lemmer kende bij tijd en wijle agressieve momenten, waar Veenwouden zich niet door liet intimideren. Optreden van de scheidsrechter bleef uit en de gasten konden het verschil in de tweede helft verder uitbreiden. De eindstand werd 6-16. Doelpunten: Henk Moorlag 3, Agnes de Boer, Anna Tadema en Han Vastenhoud allen 1.

Acrogymnaste Steenbergen haalt limiet

Arjenne Steenbergen (rechts) met haar acropartners. Foto: Ingezonden

NAALDWIJK - In Naaldwijk werd afgelopen weekend de eerste kwalificatie gehouden voor de Wereldkampioenschappen acrogym, die in april zullen plaatsvinden in Antwerpen.

Arjenne Steenbergen uit Burgum deed hieraan mee met haar partners Myrthe Tognini en Nova Houtman. Zij kwamen als combiteam Acro Academy / FC Meppel uit in de categorie A-jeugd. Arjenne en haar partners wisten twee indrukwekkende oefeningen neer te zetten, waarmee ze deze wedstrijd meteen de hoge limiet wisten te behalen.

Hiermee op zak is Arjenne een grote stap dichterbij haar doel: Nederland vertegenwoordigen op het WK Acro. Voor dit doel traint zij met haar partners 17 tot 20 uur per week bij de Acro Academy in Ma-
rum. Op de Wereldkampioenschappen 2018 komt de jeugd op 4 en 5 april in actie.

Gelijkspel tafeltennissers Burgum

FRANEKER - Bij de laatste competitiewedstrijd van Tafeltennisvereniging Burgum, uit tegen het Franeker FTTC 5, hebben de beide team's de punten gedeeld.

Derde plaats TTV Bergum

Jan Minnema won van Jan Hartkamp en Amnoi Tampa en verloor van Ronald van der Meer. Willem Jan de Boer won van Jan Hartkamp en van Van der Meer en verloor van Amnoi Tampa.

Maurits Postma won alleen van Ronald van der Meer. Het dubbelspel van Bergum ging eveneens verloren.

Tafteltennisvereniging Bergum is in deze derde klasse op de tweede plaats beland, achter kampioen ODI 2.

Pijnlijke nederlaag VV Zwaagwesteinde

BERLIKUM - Voetbalvereniging Zwaagwesteinde heeft afgelopen zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in en tegen Berlikum.

Niet zozeer de hoogte (2-0), maar de manier waarop de nederlaag tot stand kwam tegen SC Berlikum was pijnlijk.

Zwaagwesteinde mag zich stilaan zorgen beginnen te maken. De doelpunten vielen in de tweede helft, waarin Zwaagwesteinde de nodige kansen niet benutte. Het was een verdiende nederlaag voor Zwaagwesteinde, dat wederom de grootste moeite had om tot uitgespeelde kansen te komen.

Met slechts vier punten uit de laatste zes wedstrijden en een tiende plaats op de ranglijst, zal een overwinning tegen nummer 9, VV Rijperkerk, zaterdag bijzonder goed uitkomen.

Cursussen SeniorWeb Burgum in januari

BURGUM - SeniorWeb Burgum houdt op zaterdag 9 december weer een inschrijfochtend voor computercursussen. Deze inschrijfochtend is van 11.00 uur tot 12.30 uur in de Openbare Bibliotheek, Schoolstraat 27 in Burgum. De ochtend is bedoeld voor alle 40-plussers die óf voor het eerst met de computer aan de slag willen óf die wat meer willen weten.

"Vanaf januari worden weer diverse cursussen en workshops aangeboden. De klassikale opleidingen worden doorgaans gegeven in de bibliotheek in Burgum. Bent u echter met meerderen en wilt u een cursus volgen in 'eigen dorp', dan behoort ook dat (onder bepaalde voorwaarden) tot de mogelijkheden.

We merken dat de vraag naar (bij)scholing op tablets en smartphones steeds groter wordt. Hebt u specifieke vragen, dan kunt u zich inschrijven voor een cursus 'LesOpMaat'. Dit is een (persoonlijke) cursus die individueel wordt gegeven en precies op uw wensen is afgestemd. LesOpMaat wordt bij u thuis gegeven.

Op de inschrijfochtend wordt een overzicht gegeven van alle cursussen. Docenten zijn dan aanwezig om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Wanneer u nu inschrijft voor één van deze cursussen, wordt u bovendien een gratis (jaar)lidmaatschap van SeniorWeb aangeboden. Kijk op https://burgum.seniorweb.nl over wat SeniorWeb allemaal te bieden heeft. U bent van harte welkom op zaterdag 9 december. Natuurlijk is alles vrijblijvend, het verplicht u tot niets."

Tweedaagse training: met minder voorbereiding beter presenteren!

Pieter Frijters. Foto: Ingezonden

HEERENVEEN - Iedere presentatie of gesprek is een mogelijkheid om uzelf en uw product of dienst op de kaart te zetten. Spreek.nl van Pieter Frijters leert u in twee dagen hoe u met minder voorbereiding beter en meer ontspannen gaat spreken en presenteren.

Training Spreken in het Openbaar

Op dinsdag 16 en 23 januari verzorgt Spreek.nl de 2-daagse training Spreken in het Openbaar in Heerenveen. In een veilige setting, met maximaal twaalf personen, wordt geleerd op een ontspannen manier, maar met impact te spreken in het openbaar. Puur, boeiend en overtuigend.

Spreekspanning wordt gezonde opwinding

Deelnemers aan de training 'Spreken in het Openbaar' leren om echt contact met het publiek te maken en te emotioneren, beïnvloeden en overtuigen. Belemmerende spreekspanning wordt omgebogen naar gezonde opwinding. Na afloop is spreken in het openbaar een aangelegenheid waar deelnemers naar uitkijken.

Adequaat voor ieder spreekdoel

De training is adequaat voor ieder spreekdoel; van de presentatie van jaarcijfers of nieuw product tot een afscheidsspeech, persconferentie, preek of 1-op-1 gesprek. 'Effectief, inspirerend, actief, confronterend en praktijkgericht' zijn veelgebruikte samenvatingen van oud-deelnemers. De sfeer is ontspannen en humor is er altijd.

Kijk voor meer informatie op www.spreek.nl of bel 0182-612345.

Kleintje kerstmarkt in Winkel fan Tryn

Complete opbrengst is voor stichting Faridpur

De Winkel fan Tryn in Oentsjerk is er klaar voor: vijf dagen kerstmarkt. Foto: Ingezonden

OENTSJERK - De elfde editie van de bekende 'Kerstmarkt voor Faridpur' duurt dit jaar maar liefst vijf dagen en wordt gehouden van 12 tot en met 16 december in de Winkel fan Tryn in Oentsjerk.

De opbrengst gaat in z'n geheel naar stichting Faridpur, die gehandicapten en weeskinderen helpt een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing. De stichting is aanwezig tijdens de hele kerstmarkt in de Winkel fan Tryn, zij verkopen prachtige sjaals en sieraden uit Bangladesh.

De Winkel fan Tryn is onderdeel van Bedriuwenpleats It Aventoer. Het is een initiatief waar deelnemers van de dagbesteding ervaring op kunnen doen. In de winkel worden onder andere brocante, curiositeiten en antiek verkocht.
De kerstmarkt wordt breed gedragen in de Trynwâlden. Zo slacht slagerij Rijpma een koe van It Aventoer, die in porties van drie kilo in de winkel zal worden verkocht. Vrijwilligers hebben kerststukjes en kransen gemaakt en appeltaarten gebakken.

De medewerkers van It Aventoer hebben diverse kerstdecoraties gemaakt. En er hebben zich uit de regio al meerdere partijen gemeld die willen helpen door middel van sponsoring.

De winkel is dinsdag, woensdag en donderdag open van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag is er een extra koopavond en zaterdag wordt de markt om 16.00 uur afgesloten, waarna om 17.00 uur bekend zal worden gemaakt wat de opbrengst is geworden.
Zie ook: www.itaventoer.nl.

Website voor zakelijk bezoek 2018

LEEUWARDEN - Op 28 november is de vernieuwde website meetinfriesland.nl gelanceerd. De website biedt inspiratie voor zogenaamde zakelijke bijeenkomsten in Fryslân. De site is onderdeel van een campagne van Merk Fryslân richting de zakelijke markt, met als doel meer bedrijven te interesseren voor 'meetcentives' in Fryslân.

'Meetcentive' is de combinatie van een zakelijke bijeenkomst (vergadering, seminar, workshop) gekoppeld aan personeelsuitje of teambuildingsactiviteit, om een bedrijf of team te motiveren. In de start van de campagne is met name aandacht voor de projecten rondom Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Ter ondersteuning van deze nieuwe campagne werd op dinsdag 21 november een 'site-event' gehouden over LF2018. Dit om organisatoren van zakelijke evenementen uit de provincie en de rest van Nederland kennis te laten maken met de mogelijkheden in 2018. De organisatoren werden 'meegenomen' op een culturele expeditie. Zo kregen ze een indruk van het spectaculaire theaterstuk Marijke Muoi van Under de Toer, een rondleiding door het Fries Museum en werden er inspirerende presentaties gegeven over de Tallships Races, Potatoes Go Wild, Leen een Fries en de Stormruiter. Ook woonde de groep de eerste repetitie van Opera Spanga bij en werden de organisatoren meegenomen in de landschapsbeleving van Ontwakend Landschap. In totaal namen 19 'eventplanners' deel aan deze dag.

Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie voor de Provincie Fryslân.

MediaMarkt Drachten laat uw dierbare filmmateriaal niet verloren gaan

Een 8 millimeter filmspoel. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Herinnert u het zich nog? De oude projector met het geratel, gordijnen dicht en met zijn allen voor het grote filmdoek genieten van de oude 8 mm filmpjes?

In deze moderne tijd gaat dat allemaal anders. Op tv, tablet en mobiel zien we de hele dag filmpjes voorbijkomen. Zou het niet prachtig zijn om de oude beelden weer te kunnen bekijken? Media Markt kan deze beelden voor u digitaliseren. Alle oude dierbare beelden zet MediaMarkt over naar dvd of naar een externe harde schijf. Op die manier zijn de beelden veiliggesteld voor de toekomst en kunnen ze weer worden bekeken of worden bewerkt in een videomontageprogramma. Niet alleen 8 mm films, maar ook videobanden, cameratapes, foto's, dia's en negatieven kunnen worden omgezet.
MediaMarkt organiseert speciale inlever-/demodagen smalfilm scannen. De professionals van Power Service digitaliseren, laten u op deze dag zien hoe de 8 mm films gescand worden en wat de kwaliteit is van het gescande filmmateriaal. Bent u benieuwd hoe de kwaliteit van uw eigen filmpje is? Dat kan het team u direct laten zien. Neemt u vooral uw films mee, want indien u op de demodag uw opdracht direct inlevert, krijgt u niet alleen het beste advies, maar ook een zeer aantrekkelijk voordeel!

Dit voordeel geldt niet alleen voor 8 mm films, maar ook voor alle andere digitalisatie-opdrachten. Zoek uw beeldmateriaal bij elkaar en kom langs op de inleverdag, zaterdag 9 december van 10.00 tot 16.00 uur bij MediaMarkt, Raadhuisplein 37 in Drachten.

Inzamelactie voor de voedselbank

Voedselpakketten van de voedselbank. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.

Koffie lijkt een luxeproduct, maar men kan zich voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in de pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

De Voedselbank Smallingerland schiet te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. De ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie en gedoneerd aan de Voedselbank. De waardepunten, bij voorkeur geteld, kan men gedurende de hele maand december inleveren op de volgende adressen: De bibliotheek, de Voedselbank, de Lawei en diverse supermarkten. Hier staan opvallende dozen waar de waardepunten in gedeponeerd kunnen worden.

Creatief schrijven in Bibliotheek Drachten

De bibliotheek in Drachten. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Dinsdagavond 19 december houdt Bibliotheek Drachten het 'Schrijfcafé' onder begeleiding van schrijfster Baukje Koolhaas. Tijdens dit Schrijfcafé kunnen deelnemers aan de slag met proza, poëzie of non-fictie, op weg geholpen met speelse schrijfopdrachten. Ervaring is niet nodig, zin in schrijven is voldoende.

Baukje Koolhaas

Baukje Koolhaas, initiatiefnemer van Soelaes - verbinding met verbeelding - heeft als handelsmerk enthousiasme, aandacht en openheid. Ze is behalve verhalenverteller ook schrijver, docent Nederlands en begeleider van ontwikkelingsprocessen.

Deelname is inclusief een kopje koffie of thee. Pen en papier aanwezig.
Kaarten voor de workshop zijn te koop bij de klantenservice in de bibliotheek of via www.bibliotheekdrachten.nl. Kosten zijn € 10,- (voor bibliotheekleden € 8,-).

Telfout blijkt succes bij ABD

De ABD-vestiging in Leeuwarden. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - In oktober nam ABD 250 nieuwe Renault-bedrijfswagens over, rechtstreeks van de Renault-fabriek in Frankrijk. Na deze bestelling bleek dat er voor deze bedrijfswagens, verdeeld over de ABD-vestigingen in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, geen plaats was!

Daarom is er tijdelijk gekozen voor een extra locatie tegenover ABD Renault Leeuwarden. Locatiemanager René Visser spreekt nu al van een groot succes: "Sommige dagen lijkt het hier wel een supermarkt, er zijn inmiddels al meer dan 60 bedrijfswagens verkocht!" Volgens René zit het succes in de superscherpe prijzen, 0 % rente, vaste prijzen voor onderhoud en de uitstekende kwaliteit van deze Renault-edrijfswagens. Daarnaast speelt de investeringsaftrek 2017 natuurlijk ook een rol. Zakelijke klanten die kiezen voor kwaliteit en de laagste kosten per km. zitten bij goed ABD Renault, met maar liefst acht maal de gewonnen prijs voor Beste Renault-dealer. De komende weken komen er nog steeds auto's binnen. De extra ABD locatie is aan de Elzenstraat 1 in Leeuwarden. Tel: 058-3031050.

Stichting Investeringsfonds 8karspelen

De partijen die de oprichtingsakte ondertekenden. Foto: Ingezonden

SURHUISTERVEEN - Op woensdag 29 november vond bij notaris Mook in Surhuisterveen de ondertekening plaats van de oprichtingsakte van de Stichting Investeringsfonds 8karspelen.

Doelstelling van deze stichting is het stimuleren van de economische ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid in de gemeente Achtkarspelen. Het fonds doet dit door het beschikbaar stellen van (achtergesteld) kapitaal in combinatie met, of als aanvulling op andere financieringsbronnen. (Startende) duurzame ondernemers die in gesprek zijn met een door de AFM goedgekeurde instelling en een positieve beoordeling hebben ontvangen voor hun financieringsaanvraag, maar nog net wat kapitaal tekort komen, kunnen een aanvraag indienen bij de stichting.
Het initiatief voor het oprichten van het fonds is genomen door de gemeente Achtkarspelen, Stichting Bedrijvencentrum Achtkarspelen, Rabobank Drachten Friesland Oost en Achtkarspelen Bedrijven Contact. Interesse? Neem contact op met Ale Procee (06-83207512) of Jos Blom (06-50266589).

Blaast de Bazuin speelt mee bij kerstconcert Grootkoor Friesland

Het kerstconcert van het Grootkoor Friesland vorig jaar in De Lawei. Foto: Grootkoor Friesland

SURHUISTERVEEN – Brassband Blaast de Bazuin doet op donderdagavond 14 december mee aan het kerstconcert dat het Grootkoor Friesland geeft in Surhuisterveen.

In De Flambou houdt het befaamde koor onder leiding van Nan van Groeningen en Etty van der Mei die avond één van haar bekende kerstconcerten en Blaast de Bazuin verzorgt een deel van de avond.

Sfeervol kerstconcert

"We vinden het een hele eer dat we mee mogen doen'', vertelt Erwin Mulder van Blaast de Bazuin. "Het Grootkoor is een bijzondere groep en staat bekend om de mooie kerstconcerten. Voor ons is het prachtig om samen met al die vele zangers mooie kerstnummers te spelen. We spelen voor en na de pauze een aantal mooie kerstliederen en treden ook samen met het koor op.''

Het Grootkoor Friesland is al sinds jaar en dag bekend. Vele malen trad het koor al op in onder andere De Lawei in Drachten. Deze keer vindt het kerstconcert met vele zangers uit heel Friesland ook plaats in Surhuisterveen.

Het kerstconcert van het Grootkoor Friesland begint op donderdagavond 14 december om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via onder andere het mailadres info@blaastdebazuin.com of via telefoonnummer 0512-361951. Kaarten kosten in de voorverkoop via Blaast de Bazuin tien euro per stuk.

Kerstmarkt voor 'Beautiful Gate'

De JJ Boumanschool in Dokkum. Foto: Ingezonden

DOKKUM - Dit jaar zal de JJ Boumanschool op 13 december een kerstmarkt organiseren. De kerstmarkt is van 16.30 tot 20.00 uur op de Birdaarderstraatweg 82, Dokkum.

De kerstmarkt is in en rond de school. Er komen diverse kraampjes en activiteiten waar producten en etenswaar te koop zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang, leerlingen zijn druk bezig met het maken van sfeervolle spullen. Op het plein kan een ponyrit worden gemaakt en kan men op de foto met de kerstman.

Opbrengst voor goed doel

De opbrengst gaat dit jaar naar de 'Beautiful Gate'. Deze stichting ondersteunt een aantal organisaties en projecten, die zich in Afrika inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. Zie ook:
http://www.beautifulgate.nl/.

Kerstmarkt morgen in De Trije Doarpen

Een gezellige kerstmarkt op 7 december. Foto: Ingezonden

KOLLUMERZWAAG - 'It giet oan!' De kerstmarkt is volgeboekt. Het aanbod op de kerstmarkt van 7 december in De Trije Doarpen is al zeer divers.

Van geboortecadeaus tot sieraden, mode en zelfgemaakte producten. Ook decoratieve accessoires ontbreken niet op de kerstmarkt.

Voor de kinderen (tot 12 jaar) is er een leuke KinderKerstDisco vanaf 16.00 uur. Wie komt het mooist verkleed? Tussen 18.00 uur en 20.00 uur zal de jury de mooist verklede jongen en het mooist verklede meisje eruit zoeken, waarna om 20.00 uur de winnaar en de winnares een mooie prijs in ontvangst mogen nemen. Trek je mooiste/gekste/leukste discokleren aan, en laat je zien op de dansvloer!
Traditie in Kollumerzwaag en dit jaar voor de elfde keer, het Fries Kampioenschap Kerstboomhangen! Wie hangt er het langst in de boom? Kom kijken, of daag jezelf en je vrienden/familie uit!
Vanaf 16.00 uur staat het dorpshuis weer vol met gezellige kraampjes.

Prijzenfestival

DRACHTEN - Sinterklaas is nog maar net aan het bijkomen, of de kerstman staat al weer klaar om u mee te laten doen aan een prijzenfestival. Op de Woonboulevard in Drachten kunt u meedoen om één van de zeventig prijzen te winnen met een totale waarde van € 10.000,00.

Elke kassabon dingt mee aan dit prijzenfestijn. Deelname is heel simpel: de kassabonnen registreert u zelf via een daarvoor gemaakte website. U mag zo vaak meedoen als u wilt. Op 8 januari kiest de notaris de winnaars. Het is gratis parkeren en Tweede Kerstdag zijn de meeste winkels open.

Koken voor singles

RYPTSJERK - Samen eten is gezelliger; zeker in de feestmaand december. Daarom gaan singles op vrijdag 15 december samen koken bij Vinoteca Il Cassale in Ryptsjerk en daarna uitgebreid genieten van een viergangendiner.

Bij binnenkomst om 17.00 uur krijg je eerst een glaasje Prosecco met lekkere hapjes om in een (Italiaanse) stemming te komen. Daarna ga je in een groepje van drie tot vier personen de keuken in om de gerechten te bereiden. Het menu ziet er als volgt uit: rucola met gekarameliseerde peer, walnoten en gorgonzola, pasta met eekhoorntjesbrood, Diamanthaas met rode wijnjus, rozemarijn aardappeltjes, geroosterde wintergroenten en specerijen pannacotta met karamel.

Tjitske Bergema van IndiviDuo organiseert regelmatig activiteiten voor singles in Friesland. Singles ontmoeten zo andere singles op een ongedwongen manier. Eerst lid worden van IndiviDuo is niet nodig. Voor informatie, aanmelden of overige activiteiten, zie: www.individuo.nl/activiteiten. Informatie over deze kookworkshop kan ook via Tjitske Bergema, 06-44141781.

Quiltwinkel

DRACHTEN - Sinds ruim een jaar is er aan de Stationsweg 82 in Drachten een quiltwinkel gevestigd. Er worden in Quiltershaven stoffen quilts en quiltbenodigdheden verkocht, ook zijn er workshops en cursussen. Contactpersoon: Lenie Blankert, e-mailadres: lenieblankert2@ziggo.nl, tel. 0512-524722.

TIKO Kinderopvang

KOLLUM - TIKO Kinderopvang sluit zich aan bij Kindcentrum Kollum. Dit betekent dat naast twee basisscholen ook de peuteropvang en de buitenschoolse opvang van TIKO een plek krijgen in het nieuwe onderkomen.

Het Kindcentrum Kollum wordt gebouwd op de locatie van christelijke basisschool Koningin Juliana aan de Tsjerk Hiddesstraat. OBS Professor Casimir gaat samen met CBS Koningin Juliana in het Kindcentrum. TIKO en het stichtingsbestuur van Kindcentrum Kollum ondertekenden een intentieverklaring voor de samenwerking. In de komende periode worden de laatste puntjes op de i gezet voor de precieze invulling van het nieuwe complex. Het is de bedoeling dat Kindcentrum Kollum in het najaar van 2019 in gebruik wordt genomen. Voor Kindcentrum Kollum is de financiering bijna rond.

Van Smaak

DRACHTEN - Maaltijdservice Van Smaak bezorgt in heel Friesland warme maaltijden dankzij een samenwerking met supermarktketen Poiesz. Nog niet eerder heeft een maaltijdservice de sprong gewaagd om zo groots in te zetten op de warme maaltijdbezorging.

Van Smaak en Poiesz gaan elkaars logistieke netwerk gebruiken en investeren in een gezamenlijk wagenpark. De twee Friese bedrijven bedekken ongeveer hetzelfde marktgebied en kunnen zo efficiënter en duurzamer werken.

Warme maaltijden van Van Smaak worden voortaan, naast de eigen vestigingen, nu ook vanuit Poiesz-winkels bij de klant aan huis bezorgd. Volgens Van Smaak is er een groeiende vraag naar warme maaltijden aan huis en persoonlijke service. De warme maaltijden worden vers bereid en door een vaste chauffeur bezorgd.

Mazzelshop Leeuwarden nu even enorme kerstshow

Bedrijfsleider en verkoper Jan Bosch van Mazzelshop is trots op het grote assortiment kerstartikelen. Foto: Klaas Rozema

Naam: Jan Bosch.
Functie binnen het bedrijf: bedrijfsleider/verkoper.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Mazzelshop Camping Totaal/Mazz Tuinmeubelen?

Wij hebben een uitgebreid assortiment voor kampeerders. Met haringen, stoelen, slaapzakken, tenten in vele formaten.
We zijn ook speciaalzaak voor tuinmeubelen en woonaccessoires; ons assortiment is groot en divers. Alle meubelen kunnen we laten zien in onze showroom in Leeuwarden, bovendien hebben we erg veel meubilair op voorraad. Met onze eigen bezorgdienst kun je heel snel genieten van je aankoop.

In deze tijd toveren we onze showroom om tot grote kerstshow. Kerstbomen in allerlei soorten en maten, boomdecoraties en een heel uitgebreide keuze in verlichting. Maar natuurlijk ook de kersthuisjes en het hele assortiment van de Dickensville Elfsteden-serie.

Op wat voor doelgroep richt u zich met uw bedrijf?

Hoewel onze winkel een sterk regionaal karakter heeft, verwelkomen wij klanten uit heel Nederland. Zij komen voor het uitgebreide assortiment en onze kennis van en over de producten. Het merendeel van mijn collega's is, net als ik, al jaren werkzaam in deze mooie branche. De klanten zijn vrijwel altijd vrolijk, ze gaan immers een leuke aankoop doen!

Waar bent u het meest trots op?

Op dit moment op onze kerstshow van dit jaar. Met een klein team hebben we in korte tijd een prachtige presentatie van ons kerstassortiment gemaakt. Klanten reageren hier bijzonder positief op, onze kerstshow is echt de moeite waard.

Wat is uw grootste uitdaging en wat uw grootste kans?

Na de kerst gaan we de showroom weer inrichten met tuinmeubelen. Samen met mijn collega's zullen we dan de collectie van 2018 (in korte tijd) op een mooie wijze presenteren. De schetsen hebben we al gemaakt. Het is altijd een mooi moment als de containers met meubilair gelost worden en we aan de slag kunnen!

Waar staat uw bedrijf over 5 jaar?

Het winkelpand ondergaat momenteel een metamorfose aan de buitenkant. Over een tijdje, als alles klaar is, kunnen we met een positieve blik naar de toekomst kijken.
Mazzelshop, Planetenlaan 2 Leeuwarden, www.mazzelshop.nl.

B&G Foodfactory wint Ondernemersprijs

SURHUISTERVEEN - IJsfabriek B&G Foodfactory uit Surhuisterveen heeft de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2017 gewonnen.

Dinsdagavond 28 november kregen de eigenaren, Jos Blom en Henk van der Heide, de wisselbeker en een kunstwerk overhandigd door juryvoorzitter Joop Atsma tijdens een ondernemersbijeenkomst in Surhuisterveen. Naast B&G Foodfactory waren Freed Mobile + Interactive, dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen en Nijboer Uitvaartzorg genomineerd. Winnaar B&G Foodfactory maakt biologisch consumptie-ijs. "B&G Foodfactory hanteert een volledig open bedrijfscultuur. Ook het feit dat directeur Blom actief meedenkt over de ontwikkelingen in de regio waardeert de jury", aldus Joop At-
sma. Van de start in 2012 met drie man is het bedrijf uitgegroeid naar zo'n tien medewerkers.

Accénto Keuken Design in Damwâld

DAMWALD - Zaterdag openden de deuren van de nieuwe keukenshowroom Accénto Keuken Design aan de Doniawei 85/87 in Damwâld. "Wij openen deze nieuwe zaak naast onze makelaardij", aldus Tjerk Dijkstra.

Accénto Keuken Design heeft een breed programma aan keukens. "Feitelijk hebben wij alles in huis op keukengebied", zegt Tjerk Dijkstra. In de hele decembermaand zijn er doorlopend mooie acties. Accénto Keuken Design is open op vrijdags van 10.00 tot 21.00 uur en op de zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur. De rest van de week alleen op afspraak (eventueel ook 's avonds). "Zeker weten dat wij tijd voor je hebben? Maak een afspraak via de mail of bel 0511-423288."

Pannenkoekenboerderij De Zoete Inval

DRACHTEN - Bent u nog op zoek naar een sfeervolle locatie waar u met uw collega's het jaar gezellig kunt afsluiten of het nieuwe jaar in wilt luiden?

"Dan komt het goed uit, bij ons in pannenkoekenboerderij De Zoete Inval aan de Warren 2 in Drachten is het gezellig vertoeven. U kunt bij ons met elkaar aan tafel schuiven en genieten van de heerlijke pannenkoeken en de gastvrijheid waar wij bekend om staan. We zijn open van woensdag tot en met zondag vanaf 16.00 uur. Het is in overleg mogelijk om op andere dagen en tijdstippen onze deuren te openen voor groepen vanaf twintig personen. Naast pannenkoeken eten, is het mogelijk om een bedrijfsborrel/vergadering bij ons te houden. Heeft u vragen of wilt u reserveren? Wij zijn te bereiken op 0512-238119."

Kerstconcert Lemster Mannenkoor

Het Lemster Mannenkoor in actie. Foto: Ingezonden

BURGUM - Op dinsdagavond 19 december geeft het Lemster Mannenkoor vanaf 20.00 uur een groot kerstconcert in 'De Ikker' in Burgum.

Het is al weer even geleden dat de Lemsters in Burgum zongen, daarom nu de hoogste tijd voor een hernieuwd optreden. Het koor van 120 leden brengt tijdens dit concert natuurlijk bekende kerstliederen en samenzang, maar ook enkele grotere koorwerken onder leiding van dirigent Feike van Tuinen, met begeleiding van organist Jan Kroeske.

Te gast in dit concert is het dubbelkwartet 'Sadwaande' dat regelmatig samenwerkt met het koor. Deze acht zangers en accordeonist uit de Fryske Marren bestaat al meer dan vijftien jaar en brengt dus (ook) veel muzikale ervaring mee.

Beleef een sfeervolle avond in De Ikker

Hun repertoire bestaat uit licht populaire muziek, spirituals, volks- en kerkliederen uit de Russisch Orthodoxe Kerk en natuurlijk kerstliederen. Het belooft een mooie, sfeervolle avond te worden.

Kaarten kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Burgum, Primera Burgum, Anita Hoogsteen of voa de eigen website van het Lemster Mannenkoor:
www.lemstermannenkoor.nl.

Lezing Zionisme

BEETSTERZWAAG - De afdeling 'Kerk en Israël' classis Drachten houdt op woensdag 13 december vanaf 20.00 uur een lezing over het onderwerp 'Zionisme'. Spreker is Izaäk Sevensma uit Beetsterzwaag.

De lezing is in de PKN-Ontmoetingskerk, Achter de Hiemen 41 in Beetsterzwaag. Het jaar 2017 is het jaar van herdenkingen. Het is 120 jaar geleden dat in 1897 het eerste zionistische congres plaatsvond en het is honderd jaar geleden dat in 1917 de Britse Balfour-verklaring werd afgelegd (soort erkenning van het zionisme).. Verder is het is vijftig jaar geleden dat in 1967 de zesdaagse oorlog plaatsvond en Jeruzalem Israëlisch werd.

Filmkafé Bagdad

WERGEA - In Filmkafé Bagdad, in Us Doarphûs, aan de Nieuwe Weg 5, wordt vrijdag 8 december om 20.30 uur de film Manchester by the Sea vertoond.

Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore. Entree 7,50 euro, inclusief koffie of thee.

Winterjûn mei De Hellingbazen

FEANWALDEN - Traditiegetrouw organiseert het koor De Hellingbazen uit Feanwâlden een gezellige en verwarmende winterjûn.

Zaterdag 9 december is er een programma met bekende en minder bekende liedjes. Ook is er een gastoptreden. De winnaars van de publieksprijs van he Frysk Sjongfestival LIET 2016, Janneke de Boer en Lise-Marije Meijer, nemen het publiek mee met zelfgeschreven nummers. Daarnaast wordt dit jaar een podium geboden aan jong, aanstormend talent. De winterjûn begint om 20.00 uur in de Swette Tsjerke, Swette 22 in Feanwâlden.
De entree van € 8.- per persoon is inclusief koffie. Kaarten in de voorverkoop bij boekhandel 'Het Vergeet Mij Nietje', Haadstrjitte 20 in Feanwâlden. Mits niet uitverkocht zijn de kaarten voor € 10.- 's avonds vanaf 19.30 uur aan de zaal te koop.

Samen zingen in de Rotondetsjerke

DE WESTEREEN - De christelijke zangverenigingen 'Zions Lofstem' en 'Ta Gods Eare ' uit Broeksterwâld en de onlangs gefuseerde muziekverenigingen die nu verder gaan onder de naam 'Christelijke Brassband Wester-
sweach' houden zondag 10 december vanaf 19.30 uur een kerstconcert met samenzang in de Rotonde-
tsjerke aan de Skoallestrjitte 32 in De Westereen.

Als gasten zullen meewerken Leela Hulder-van der Schaaf op dwarsfluit en tenorzanger Maarten Romkes, De zangverenigingen staan onder leiding van gastdirigent Jaep Meems en de brassband onder leiding van Reimer Jan Rondaan.

Ook de pianist Ronald Postema werkt mee aan het concert. Luisterend en genietend van de zangverenigingen en de brassband willen wordt het een fijn concert als voorbereiding op het komende kerstfeest. Ook is er ruimte voor samenzang van bekende kerst- en adventsliederen.

'Samen zingen, met en voor u'

Al luisterend en zingend willen de organiserende verenigingen met de bezoekers een fijne avond hebben. 'Samen zingen, met en voor u', is het credo. Ze rekenen op u als het 'groot koor'.

Door liederen, muziek en samenzang willen de muziekverenigingen zich voorbereiden op en een begin maken met het komende kerstfeest. Het is een concert voor en met iedereen, een feest voor iedereen.

De toegang is vrij, voor de onkosten wordt een collecte gehouden.

Iedereen welkom in de 'Húskeamer fan Bûtenpost'

Het zit best gezellig in 'De Húskeamer fan Bûtenpost'. Een kort sfeerfilmpje is te vinden met de Actief+app. Foto: Ingezonden

BUITENPOST - Het sociaal-culturele project de 'Húskeamer fan Bûtenpost' bestaat binnenkort een jaar. Het initiatief blijkt in een behoefte te voorzien. Er wordt een samenwerkingsverband aangegaan met Aanzet en er zijn verbouwingsplannen.

It Koartling en Stichting AanZet uit Leeuwarden gaan samenwerken. Vrijwilligers van de Húskeamer kunnen daardoor gebruik maken van de expertise van AanZet. Het geeft de Húskeamer kans zich door te ontwikkelen en de continuïteit wordt gewaarborgd.

Momenteel wordt gewerkt om een permanente 'huiskamer'-ruimte in It Koartling te realiseren. "It Koartling wordt verbouwd", vertelt coördinator Henk Speulman. "Begin volgend jaar worden de vloeren gestort. Daarna kan er begonnen worden met de bouw van een nieuwe 'Húskeamer' op een definitieve plek in It Koartling. Daarvoor worden nog wel fondsen gezocht."

Deze nieuwe huiskamer zal ook voor andere initiatieven worden gebruikt, zoals het Ochtendcafé (voor ouderen), de multiculturele vrouwengroep Melange, inloopbijeenkomsten voor veteranen (militairen) en misschien het meidenwerk.
Overal in den lande ontstaan de laatste tijd 'buurtkamers': door vrijwilligers geleide ontmoetingsruimtes waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen.

De Húskeamer fan Bûtenpost is ook zo'n plek waar je, als je even de deur uit wilt, terecht kunt voor een kop koffie, een spelletje, knutselen, hulp bij een knoop aanzetten of een luisterend oor. De Húskeamer fan Bûtenpost in 't sociaal-cultureel centrum draait volledig op vrijwilligers. Ze hebben een verantwoordelijke taak en krijgen daarom professionele ondersteuning. Er zijn nog vrijwilligers nodig in de keuken, en gastvrouwen en/of gastheren.

Schrijfmarathon Amnesty Burgum

BURGUM - Zaterdag 9 december van 11.00 tot 17.00 uur staat de Amnesty Groep Burgum tegenover het Kruidvat in het centrum met een tent.

In de tent kunnen brieven geschreven worden voor diverse mensen die ten onrechte gevangen zitten. Voor kinderen zijn er groetenkaarten. Zondag 10 december kunnen er in de vier kerken in Burgum en in de kerk in Eastermar petities ondertekend worden voor Tadjadine Mahamat Babouri, een mensenrechtenverdediger uit Tsjaad.

Azza Soliman is een Egyptische advocaat die zich inzet voor slachtoffers van marteling en de rechten van vrouwen. De Egyptische autoriteiten arresteerden haar al verschillende keren en vallen haar geregeld lastig. Nu hangt haar een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd voor verzonnen aanklachten.

Midwinter Fair in dorpshuis Opeinde

OPEINDE - Voor het zesde jaar op rij organiseert de Activiteitencommissie Opeinde zaterdag 9 december van 16.30 tot 20.00 uur een Midwinter Fair bij het Dorpshuis De Wringe in Opeinde.

De Midwinter Fair staat bekend om zijn betoverende ambiance en de gezellige sfeer. De fair bestaat uit een grote markt met veel (lokale) aanbieders van creatieve producten en lekkernijen met een winters en kerstthema. Er zijn optredens van onder andere shantykoor De Brêgesjongers en popkoor Just for Fun uit Grou. Er zullen weer activiteiten zijn voor jong en oud. Meedoen aan de kerstmarkt? De kramen zijn voorzien van een basisverlichting.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Interesse? Of vragen? Minke Wiersma: activiteitenopeinde@hotmail.com of 0512-372891.

Volkskerstzang en Jongerenkerstevent

DRACHTEN - Op zondagavond 10 december wordt voor de negende keer de Volkskerstzang gehouden vanaf 19.30 uur in het gebouw aan de Bolder 75 in Drachten.

Het regionaal mannenensemble Manna onder leiding van Anton van der Meulen verzorgt de muzikale begeleiding. De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving. Dezelfde avond vindt in een andere ruimte aan de Bolder 75 het Jongerenkerstevent plaats met als thema Ring the Bell. Aanvang eveneens 19.30 uur. Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd door de jeugdwerkers van kerken. Beide evenementen zijn gratis toegankelijk.
Meer informatie is te vinden op: www.volkskerstzangdrachten.nl en twitter: @volkskerstzang.

Kryst yn Burgum met Megakerstmarkt

De Kerstman is present bij de Megakerstmarkt in Burgum. Foto: Pruis Fotografie.

BURGUM - Op zaterdag 16 december staat het centrum van Burgum van 11.00 tot 17.00 uur bomvol activiteiten in het teken van kerst.

De Kerstman is, er zijn elfjes en schapen, kerstbomen en lampjes. Sfeervolle muziek komt van de Bazuin en de Pypkesjongers.

Meer dan zestig kramen vormen samen een Megakerstmarkt en er is een 'foodstrip' in de Passage. Er zijn een kersttrein en springkussen voor de kinderen, zij kunnen knutselen en met de Kerstman of elfjes op de foto.

Bij het kantoor van Weekblad Actief staat de Winskbeam, er zijn vuurkorven met marshmallows, er is woodcarving, Modestodûns geeft een demonstratie en er is een actie met de BurgumMobyl.

Warm Winterplein bij
De Pleats

Bij De Pleats is een Warm Winterplein met koffie en thee, muffins en de mistletoe. Dit alles wordt aangeboden door de Ferbiners van Oranje Ferbynt en winkeliersvereniging BAK.

Toegang en parkeren zijn beide gratis. Houd voor de meeste actuele info www.burgum.frl en de Facebookpagina Burgumheeftmeer in de gaten.

Gratis kerstconcert in Kollumerzwaag

Wim en Wilbert Magré komen naar Kollumerzwaag. Foto: Femmy Fotografie

KOLLUMERZWAAG - Op vrijdag 8 december geven het Noorder Jongerenkoor en Vocalgroup Undique onder leiding van Wilbert Magré een gratis kerstconcert in de Gereformeerde Kerk (Foarwei 97) in Kollumerzwaag.

De opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door ds. A.A. Egas uit Damwâld. Het orgel wordt bespeeld door de bekende organist Wim Magré.

Het concert begint om 19.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Op het programma staan deze avond onder andere: Kindeke Jesu, een bewerking over de lofzang van Maria en diverse Psalmen. Ook zingen beide koren op het eind samen een bewerking van Psalm 13 en het bekende 'Dank sei dir, Herr'.
Het organiserend comité hoopt vele muziekliefhebbers deze avond te mogen ontmoeten.

Gloria Deo: Bachs Weihnachtsoratorium

DRACHTEN - COV Gloria Deo voert woensdag 13 december in de Drachtster Lawei om 20.00 uur opnieuw één van Bachs meesterwerken uit, het Weihnachtsoratorium.

Dit grootse werk voor koor, solisten er orkest vertelt in zes delen het complete kerstverhaal. COV Gloria Deo gaat de uitdaging aan om ook het deel zes uit te voeren. Dit is geschreven voor Driekoningen en vertelt van het bezoek van de wijzen uit het oosten aan Jezus. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het bekende Barokorkest Florilegium Musicum, dat gebruik maakt van instrumenten zoals die klonken in de tijd van Bach. Vier veelzijdige solisten werken mee: Tetsje van der Kooi als lyrisch sopraan, Femke de Boer als alt, Jean-Leon Klostermann als tenor en Bert van de Wetering als bas. Men kan nu nog kaarten met korting bestellen.

Regiofinale FIRST LEGO League in Drachten

Houd je Actief+app voor de foto en bekijk het filmpje over de Lego League in Drachten. Foto: Ingezonden
DRACHTEN - De afdeling technasium van CSG Liudger locatie Raai in Drachten houdt zaterdag 9 december vanaf 10.00 uur één van de regiofinales van de FIRST LEGO League. Deze internationale wedstrijd voor jongeren tussen de 9 en 15 jaar is een jaarlijks terugkerend evenement.

Maar liefst 28.000 teams uit zeventig landen namen vorig seizoen deel aan de wedstrijden van de FIRST LEGO League. Tijdens de regiofinale in Drachten ontwerpen, programmeren en bouwen de teams een volledig autonome robot. Ze gebruiken hiervoor LEGO-elementen en speciaal daarvoor ontworpen softwareprogramma's. Binnen een speelveld voeren de geprogrammeerde robots opdrachten uit, zoals verplaatsen, ophalen en wegbrengen van objecten.

Daarnaast hebben de teams voorafgaand aan de regiofinale onderzoek gedaan naar een thema waarin de maatschappelijke rol van techniek en technologie centraal staat. Dit jaar was de opdracht creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de wereldwijde waterproblematiek en hoe techniek en technologie daar een rol in kunnen spelen. De resultaten van de onderzoeken worden tijdens de regiofinales gepresenteerd.
"Regelmatig krijgen we vragen van bedrijven en organisaties uit de regio of onze leerlingen zich kunnen buigen over een technische of technologische uitdaging", vertelt Roelof Brinksma, technasium-coördinator van CSG Liudger locatie Raai. "De oplossingen die zij bedenken zijn vaak verrassend innovatief. Zij kijken met een andere blik en zetten moderne middelen, zoals robotica, in als oplossing."

De regiofinale van de FIRST LEGO League vindt plaats op zaterdag 9 december op de Leerweg 1 in Drachten. Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk. Je bent van harte welkom.

Bruceband

DAMWALD - In het dorpshuis de Krúswei zal op zaterdagavond 9 december de Bruceband te bewonderen zijn. In een optreden van drie uur zullen heel veel hits van Bruce Bringsteen langskomen.

De aanvang van het concert is 21.00 uur en de zaal zal 20.30 uur open zijn. Tickets voor 17,50 euro zijn online te bestellen via www.
dekruisweg.nl
, maar ook zijn er weer kaarten te koop bij Primera in het winkelcentrum van Damwâld.

WinterWille

FERWERT - In navolging van de Alvestêdefair wordt zaterdag 9 december van 17.00 tot 21.00 uur met WinterWille in Ferwert een voorproefje genomen op Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.

WinterWille is een combinatie van een markt met attracties, plaatselijke kunst en cultuur, op de kruising bij het gemeentehuis van Ferwert en in binnenlocaties, zoals het gemeentehuis, de kerk en de kroeg. In het gemeentehuis en de kerk tonen exposanten hun creaties. Plaatselijke artiesten/muzikanten treden op op diverse locaties. Er is een verhalenverteller en er zijn oude beelden uit Ferwert, met achtergrondinformatie. Verder activiteiten voor jong (draaimolen) en oud en optredens. Gratis toegang.

Speciale middag Dokkum en Bonifatius

DOKKUM - Bonifatius lukte het niet om op 5 juni 754 Dokkum te bereiken, hij werd net buiten Dokkum door opstandige Friezen vermoord.

Wat is er toch allemaal gebeurd met Bonifatius? Kom naar Dokkum en beleef op 16 december een zeer bijzondere, speciale middag, in het teken van Dokkum & Bonifatius. De deelnemers beginnen om 14.00 voor het Stadhuis op de Zijl en krijgen alle informatie van een erkende gids van Stadswandeling Dokkum.

Rond 15.30 uur verwachten de heren van Bonifatius754 de deelnemers bij Stadscafé Artisante en krijgen ze een bierproeverij. Een bijzondere samenwerking tussen de bedrijven Stadscafé Artisante, Bonifatius754, Stadswandeling Dokkum & Booking Dokkum.
Opgeven kan via website www.bookingdokkum.nl.

Woensdag Koffieochtend in De Pleats

BURGUM - Op woensdag 13 december wordt er weer een koffieochtend gehouden in De Pleats in Burgum.

Thema 'Houdt Moed'

Vrouwen uit verschillende kerken komen bij elkaar om samen te zingen en te luisteren naar een spreker die een thema belicht vanuit de Bijbel. Doel van de ochtenden is om de liefde van God te delen en meer te leren vanuit Zijn Woord. Deze keer zal in het teken van het komende Kerstfeest staan en Hanna Swart zal spreken.

Het thema van de bijeenkomst is 'Houdt Moed.'

De ochtend begint om half tien; er is geen kinderoppas aanwezig.

Inlichtingen: Gerda Zaal, telefoon 0511-462576 en Tjitske Schurer, telefoon 0511-463778.

Winterfair TFS in Drachtstercompagnie

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Ook dit jaar wordt weer de gezellige winterfair georganiseerd door korfbalvereniging TFS, op 8 december tussen 16.30 en 20.00 uur op het sportcomplex 'Het Trefpunt' aan de Smidswei 13A in Drachtstercompagnie.

Elk jaar zijn er diverse leuke kraampjes. De kerststal is aanwezig, er zullen er weer zelfgemaakte kerststukken te koop zijn en je kunt op de foto met de kerstman. Daarnaast kun je je eigen gezellige kerstboom in huis halen. Ook zijn er kraampjes van diverse verenigingen aanwezig. Als activiteit voor jong en oud zou je spijkers met koppen kunnen slaan. Durf jij de uitdaging aan?

Voor de jongeren onder ons zijn er oud-Hollandse spelletjes in een kerstjasje. Tevens is er de jaarlijkse winterfairtrekking om 19.00 uur.

Wil jij een ludieke kerstgroet geven via de krant?

Houd je mobiel of (met ActiefPlus-app) voor de foto en hoor wat media-adviseur Hebelina Vellinga te vertellen heeft. Foto: Actief Media

BURGUM - Wil je op een originele manier een kerstgroet brengen aan familie, vrienden, kennissen, klanten of zakenrelaties? Plaats in weekblad Actief je eigen videoboodschap.

Video's bekijken in de papieren krant, dat kan sinds begin november in Weekblad Actief. Leuk is de mogelijkheid die daardoor ontstaat: het geven van een videoboodschap waarin je mensen prettige feestdagen of alle goeds voor het nieuwe jaar toewenst.

Kerstwensen

Het is een jaarlijkse traditie: veel mensen geven via weekblad Actief een kerstgroet of nieuwjaarswens door aan personen die voor hen belangrijk zijn. Dat kan op diverse manieren, waarbij de media-adviseurs van Weekblad Actief graag met je meedenken.

Video in de krant

Aan deze mogelijkheid is nu een extra optie toegevoegd: het geven van een video-boodschap. Je tekstblok wordt dan voorzien van het ActiefPlus-logo.

Wie zijn mobiel - met daarop de geïnstalleerde ActiefPlus-app - voor het tekstblok houdt, ziet een filmpje verschijnen. Dit filmpje toont jouw eigen gesproken kerstwens of nieuwjaarsgroet. Wees bij het maken van je filmpje zo creatief en vindingrijk als je wilt.
Om het te gekke resultaat terug te zien in de kerstkrant van 20 december of in de nieuwjaarskrant van 28 december neem je contact op met de media-adviseurs van Weekblad Actief. Dat kan per mail (info@actiefmedia.nl) of telefoon (0511-461294). Zij informeren je over prijzen en aanleverspecificaties.

Voorbeeld

Wanneer je je ActiefPlus-app nu houdt voor de foto van onze media-adviseur Hebelina Vellinga, dan bekijk je alvast een voorbeeld.

Lezing over ikonen in Roodkerkje

De mysterieuze wereld van ikonen, in het Roodkerkje. Foto: Ingezonden

READTSJERK - Ikonenschilderes Wies van der Meer uit Lekkum neemt u mee naar de mysterieuze wereld van ikonen. Ze geeft zondagmiddag 10 december om 15.00 uur daarover een lezing in het Roodkerkje.

Zij vertoont meegenomen ikonen en vertelt over het ontstaan, de weg van Ikonen naar Europa, de kleuren, voorwerpen die er op staan en van de heiligen en hun legendes.

"Kerken in binnen- en buitenland vereerden mij om voor hun de naamheiligen te schilderen. De natuur om mij heen, met haar geuren en kleuren, de Russische muziek geven mij inspiratie", vertelt Wies van der Meer.

De kaartverkoop (€ 5,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. Adres 'Roodkerkje': Kerkweg 17 in Readtsjerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd.

Spreuketocht en winterbradery

EARNEWALD - Wy geane mei-
inoar wer nei it feest fan de frede en it ljocht ta. Dêr docht It Kokelhûs yn Earnewâld ek oan mei.

"Meikoarten sette wy ús parrebeam wer yn it ljocht, mar wy dogge mear. Op 10 desimber om 16.30 oere hawwe wy wer ús Mid Winter Spreuke Tocht mei winterbradery. Krekt as ferline jier is de start fan de tocht yn It Kokelhûs. Oan de Wiidswei om-en-de-by It kokelhûs is in bradery mei kreamen/diskes. It Kokelhûs ferkeapet (foar it goede doel) breiden guod foar de winter, mûtsen, sjaals, wanten, ensfh. De âlde parrebeam foar It Kokelhûs is omtovere ta in winskbeam. Op 10 desimber om 16.30 oere kin elts (ek fan bûten Earnewâld) syn winsk yn de beam hingje. Op âldjiersjûn wurdt de moaiste winsk bekend makke en beleanne mei in pryske. Op 27 desimber is de lêste Smûke jûn fan dit jier mei in ferhalejûn."

Jubileumoptreden Tûzen Triennen

Jankfoddekoar Tûzen Triennen is op 9 december in It Maskelyn. Foto: Ingezonden

HURDEGARYP - Jankfoddekoar Tûzen Triennen bestaat twintig jaar. Om dit te vieren gaan zij deze winter 'on tour' door Fryslân met het avondvullende programma 'Underweis mei Sterke Punten'. Hurdegaryp wordt het vierde optreden in de tour. Op zaterdag 9 december kunt u vanaf 20.00 uur in it Maskelyn genieten van dit bijzondere optreden.

Vier jaar geleden gaf Tûzen Triennen een spetterend optreden in Hurdegaryp, tijdens het dorpsfeest. Nu komen ze terug met het splinternieuwe programma 'Underweis mei Sterke Punten', boordevol prachtige liedjes. Meestal vrolijk, soms wat ondeugend, maar ook heel gevoelig. Eén-, twee- of driestemmig gezongen, met diverse solo's en ook een duet. Altijd met bekende melodieën, uitgevoerd door een combo van twee accordeonisten, een pianist en gitarist. Alle liedjes hebben Friese teksten, die door het koor zelf zijn geschreven en waarvan de emotie, de betekenis, altijd zichtbaar en voelbaar is. Ook voor wie niet Friestalig is.

Naast muziek en zang toont Tûzen Triennen in dit jubileumoptreden meer sterke punten. Zo kunt u ook genieten van enkele verrassende acts en grappige filmpjes. Kortom, 'Underweis mei Sterke Punten' is 'in noflik jûntjse út' voor iedereen die houdt van 'muzyk, sjongen, wille en…. triennen'. Entree: € 8,-. Kaarten bij de balie van It Maskelyn of via culturelecommissie@
itmaskelyn.nl
.

Kerstzangavond in Damwâld

DAMWALD - In de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Haadwei 127 in Damwâld is vrijdag 8 december een kerstzangavond met Mannenkoor Eneas en het gemengd Sionskoor met samenzang.

Het thema is 'Christus is het Licht der wereld'. Het mannenkoor Eneas bestaat uit veertig leden, is opgericht in 1997 en staat onder leiding van Hendrik van Veen. Het Sionskoor, opgericht in 1989, is een gemengd koor onder leiding van Balt de Vries.

De organisten zijn de heer H. van der Meij en mevrouw T. ten Hoven, zij begeleidt ook de samenzang op het Van den Heuvelorgel in deze kerk. Een meditatie wordt gehouden door S. de Visser, evangelist in Leeuwarden. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten. De avond begint om 19.30 uur.

Zondag Arke Herberg in Drachten

DRACHTEN - Kom nog even gezellig afscheid nemen van de Arke Herberg in 2017, op zondag 9 december. De koffie en thee plus wat lekkers staan weer klaar aan de Flevo 161 in Drachten.

Samenkomen doen de deelnemers met spelletjes, geanimeerde gesprekken, kaartschrijven en vast wel weer zingen bij het orgel. De Arke Herberg is open vanaf 14.30 en sluit om 17.00 uur. In het nieuwe jaar start de Arke Herberg op 14 januari zoals gewoonlijk met een warme maaltijd vanaf 17.00 uur. Hiervoor kunt u zich nog opgeven zondag.

In de Arke Herberg kunnen mensen elkaar ontmoeten. Er zijn hier mogelijkheden voor een spel, een gesprek of het vinden van een luisterend oor. Of misschien alleen maar een gelegenheid om er even uit te zijn.

Kerstkaart maken

DRACHTEN - Maak je vrienden en familie blij met een unieke, zelfgemaakte kerstkaart. Rimy Kootstra geeft op donderdag 7 december vanaf 19.00 uur de workshop Kerstkaarten maken met stempels in Bibliotheek Drachten.

De workshop begint met het ontwerpen en maken van een eigen stempel. Je gaat naar huis met een zelfontworpen stempel, je ontwerp op een kerstkaart en een enorme dosis inspiratie voor nog meer (kerst)kaarten. Kaarten voor de workshop zijn te koop bij de klantenservice in de bibliotheek of via www.bibliotheekdrachten.nl. Kosten zijn €10,- (voor bibliotheekleden €8,-).

Wereldlichtjesdag

BURGUM - Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Zondag 10 december om 18.45 uur is er in Burgum een herdenkingsbijeenkomst in de Kruiskerk, Nieuwstad 5. Inloop vanaf 18.30 uur. Voor de gedachtenishoek is het mogelijk om een foto of symbool mee te nemen.
Voor meer informatie: wereldlichtjesdagburgum@gmail.com

KOLLUM - In Meckama State te Kollum wordt woensdag 13 december een grote kerstmarkt met veel standhouders in Meckama State gehouden.

Er zullen diverse standhouders zijn die veelal hun eigengemaakte spullen, kaarten, decoratie, curiosa en brocante verkopen. Heerlijke lekkernijen van de bakker, zoals oliebollen, appelbeignets, luxe broodjes, maar ook eigengemaakte snert. Verder is er een grote kledingverkoop van Bekkema. Ook kunt u een mooie foto laten maken door de professionele fotograaf Roel Berg-
sma. Mevrouw Klijnstra kan oude, kapotte sieraden restaureren.
De Stichting Vrienden van Meckama State is aanwezig met kaarten, kerststukjes en het rad van fortuin. Geniet van de gezellige kerstsfeer op het Stateplein. Aanvang: 14.00 uur, tot 17.00 uur.