Weekblad Actief - Editie Midden

12 september 2018

Weekblad Actief - Editie Midden 12 september 2018


Muziek, theater en watersport in Warten

Catharinus en Tjitske van Balen 'knopen' de pontons van de firma Knol uit Aldeboarn aan elkaar, die kraanmachinist Hans in het water legt van het Wartenster Wiid. De pontons dienen twee dagen als extra kade aan de overkant. Foto: Actief Media

WARTEN - Wartenster Wetter Wille voegt dit jaar (serieus) theater toe aan de muzikale en watersportactiviteiten en het straattheater. Zaterdag 15 en zondag 16 september kun je er wellicht bijna over de hoofden lopen vanwege de gezellige drukte.

Het dorp komt die twee dagen vol te liggen met historische schepen die met de sail-in langs komen varen. Aan het Nypaed staan verschillende ambachten. Muziek klinkt er van 'dweilorkesten' en shantykoren. Er is straattheater georganiseerd door TS Warten. In de NH-kerk wordt een half uur durende theaterproductie gespeeld over wijlen de acteur Rense Westra, die in Warten woonde en daar ook begraven ligt. Museum Warten heeft haar deuren open met een expositie van 'de fiskerij'.

Rondom de kerk is er een braderie. Dit jaar voor het eerst is er op het jachthaventerrein een ondernemersplein (vooral ondernemers uit het dorp). Er is onder andere de kans om onder begeleiding van een duikinstructeur kennis te maken met de duiksport. Hier is ook muziek, een workshop sloep roeien, kofferbaksale en meer. Vervoer tussen dorp en haven wordt via het water geregeld.

's Avonds kunt u weer genieten van de candlelight-show. Ter afsluiting van de avond speelt Jokers Wild.

De zondag begint met de oecumenische kerkdienst in de tent met de gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Aansluitend is er een koffieconcert van het Thomas-orkest. Tijdens dit weekend ligt het opleidingsschip Emeli van Maritieme Academie Harlingen aan de meerpalen. Er zijn aquabubbels, er is een loterij en vanaf 16.00 uur afterparty met Weima & Van der Werf. Dit evenement Wartenster Wetterwille wordt om de twee jaar door vrijwilligers georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website www.wartensterwetterwille.nl

Op de foto: vrijdagmiddag werden pontons van de firma Knol uit Aldeboarn ter hoogte van het Stoomboatshaed te water gelaten. Deze pontons in het Wartenster Wiid zijn van belang om publiek en boten plek te bieden, zonder dat er door privé-tuintjes wordt gelopen, aldus Catharinus van Balen.

Weer bijzonder programma Cultuur in De Pleats

Hurdegaryp viert dubbel feest met vernieuwde weg

Rijksstraatweg in gebruik, vrijdag officiële heropening

Ter hoogte van het Van der Valk-hotel (links) is een nieuw plein gemaakt. Bussen kunnen er makkelijk even parkeren.

HURDEGARYP. Vrijdag 14 september is het dubbel feest in Hurdegaryp. Niet alleen omdat het dorpsfeest is, maar ook omdat gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk officieel de Rijksstraatweg zullen heropenen. De weg is ongeveer een jaar afgesloten geweest voor autoverkeer vanwege de herinrichting.

Bijna alle doorgaand autoverkeer rijdt nu via de nieuwe rondweg aan de noordkant van Hurdegaryp. Gemeentelijk projectleider voor de Rijksstraatweg Klaas Boelstra schat dat het aantal auto's per etmaal is gedaald van soms wel twintigduizend naar nu nog circa tweeduizend, misschien zelfs minder. "Mar wy moatte it noch sekuer telle. Dat sille wy meikoarten yn Burgum ek dwaan", vertelt Boelstra.

De herinrichting was (en is) een klus van aannemersbedrijf C. van den Adel in Burgum. De klus in de bebouwde kom is nagenoeg klaar, sinds de bouwvak kon het autoverkeer ook weer over de Rijksstraatweg rijden. De 'aankleding' moet nog gedaan worden: het planten van bomen, het plaatsen van verlichtingsmasten en het plaatsen van bankjes, aldus Boelstra. Van den Adel is momenteel nog druk bezig met het gedeelte tussen de bebouwde kom en de Foksegatten, oostelijk van het dorp. Daar moeten de bermen en de voet- en fietspaden nog definitief worden afgewerkt. "Der binne se noch in pear wike mei dwaande", schat Boelstra. Bestemmingsverkeer kon het afgelopen jaar wel het dorp in komen. Ook is voor bewoners aan de Rijksstraatweg in de bebouwde kom gepoogd de bereikbaarheid zoveel mogelijk te behouden. Het project heeft in z´n totaliteit enige vertraging opgelopen als gevolg van het natte voorjaar. Het karwei was in zes fasen opgeknipt. De laatste fase zou aanvankelijk duren van 7 mei tot 22 juni. De herinrichting maakt onderdeel van het project Kansen in Kernen. Dit is een project van de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Hurdegaryp. De Rijksstraatweg is van 12.00 tot 20.00 uur omgetoverd tot feestlocatie. Iedereen kan heerlijke hapjes proeven bij de verschillende foodtrucks of een drankje nuttigen op het terras. Er zijn demonstraties van oude ambachten én er zijn oldtimers en oude tractoren te bewonderen. De kinderen kunnen duizelig worden in de zweefmolen of één van de andere attracties uitproberen. Om 16.00 uur barst het feestgedruis helemaal los, dan gaat de matinee van start in de feesttent en zijn er touwtrekwedstrijden.

Groot gat naast station

Dit dorpsfeest komt echter niet aan het einde van alle wegenbouw-activiteiten in Hurdegaryp. Integendeel, de technisch moeilijkste klus wordt momenteel uitgevoerd en zal ongeveer een jaar in beslag nemen: het maken van een nieuwe verkeerstunnel onder het spoor door. De planning is dat de nieuwe tunnelbak van 20 tot en met 24 februari op z´n plek wordt geschoven. "Het wordt een tunnel voor autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers", vertelt projectleider Mario Rodriguez namens Heijmans Infra.

Speel, lunch of dineer bij brasserie Om de Dobben

Naast het terras van Brasserie Om de Dobben bij Hurdegaryp is een uitdagende speeltuin. Foto: Ingezonden

HURDEGARYP - Bij natuurgebied Om de Dobben opent een brasserie. "Het gehele natuurgebied Om de Dobben (ingang Langelaan 10) is gratis toegankelijk. Men kan er wandelen, spelen en ontdekken", vertelt initiatiefnemer Theunis Pietersma. "De brasserie is daarop een mooie aanvulling. Men kan er terecht voor een kopje koffie of thee, de lunch of een diner."

De brasserie Om de Dobben heeft een volledige horeca-vergunning en wordt gerund door de familie Pietersma en een team van zes parttime medewerkers. "We zijn open van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur en vrijdag tot en met zondag van 10.00 tot 22.00 uur. Buiten de openingstijden kan men terecht op afspraak", vertelt schoondochter Regina Pietersma. De brasserie is geschikt voor de individuele bezoeker, maar ook voor groepen. "Afhankelijk van de wensen kunnen we maximaal 50 tot 100 gasten ontvangen." Daarmee is de zaal van de brasserie geschikt voor trouwfeesten, verjaardagsfeesten of kleine evenementen. Er kan een buffet worden geserveerd.

"Ook voor het houden van kinderpartijtjes kan men bij ons terecht", vertelt Regina. Naast het terras van de brasserie ligt een volledig omheinde speeltuin met speelobjecten waarmee kinderen worden uitgedaagd weer echt te spelen. "Alle attributen in de speeltuin zijn gemaakt van Europees hout, acacia-robina. Behalve klim- en klauterobjecten staat er bijvoorbeeld ook een waterpomp.

Eén van de doelen van Om de Dobben is kinderen een plek te geven waar ze echt mogen spelen, ontdekken, vies worden. Om de Dobben is tien hectare natuurgebied, waar men heerlijk kan dwalen over en naast (!) natuurlijk aangelegde paden. Het gebied is ook toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en voor rolstoelgebruikers. In de brasserie is een invalidentoilet.

'Vergunning biokippen moet beter'

AALSUM - De vergunning die de gemeente Dongeradeel heeft verstrekt voor een biokippenboerderij in Aalsum is niet goed genoeg. Die moet deels opnieuw worden behandeld, adviseert de bezwarencommissie van de DDFK-gemeenten.

Er zit nu een regulier kippenbedrijf met (maximaal) 26.000 vleeskuikens, die binnen worden gefokt. De aanvraag betreft 30.000 biologische kippen, die ook buiten kunnen lopen. Vooral dit laatste leidt bij omwonenden tot vrees voor nadelige effecten, zoals stank- en geluidsoverlast en (meer) kans op vogelgriep. B. en w. van Dongeradeel moeten een (nieuw) oordeel geven, maar wachten op een advies van de FUMO in Grou.

Duo geeft cursus 'Opvoeden: hoe doe je dat?'

Willy Hoekstra en Theo Joosten bundelen ervaring in drie bijeenkomsten

Willy Hoekstra kan uren vertellen over lesgeven en opvoeden. Maar in de cursus komen de cursisten ook vaak zelf aan het woord. Foto: Actief Media

HURDEGARYP - In een tijd van veel drukte en afleiding is het soms moeilijk voldoende tijd en aandacht voor elkaar te hebben. Toch zijn liefde, aandacht en aanmoediging de basis van een goede opvoeding. Dat stellen Willy Hoekstra en Theo Joosten, die samen een cursus van drie avonden geven over opvoeden, 'hoe doe je dat?' in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp.

De bedoeling is dat degenen die deze cursus volgen, zelf met voorbeelden komen waar ze als opvoeders mee te maken krijgen. Denk aan kinderen die (iets) niet willen eten, die niet willen luisteren, die agressief gedrag vertonen, of juist heel stil in een hoekje kruipen. "Straffe wurket net, mar beleanje ek net", zegt Willy Hoekstra. "Konsekwint gedrach, yn it foarste plak fan de âlders en pakes en beppes en learkrachten, dus it goede foarbyld jaan, dêr draait it foaral om."

Hoekstra: "Wy hoopje op minimaal tolve kursisten. Komme der gâns mear, dan kinne wy der twa groepen fan meitsje. Dy wurde somtiden wer yn lytsere groepkes fan fjouwer minsken opdield. It doel is dat elkenien ynbring hawwe kin en syn of har fragen stelle kin." Joosten en Hoekstra ontmoetten elkaar jaren geleden als leerkrachten in het onderwijs. Beiden werden geraakt door de psychologische inzichten van de Oostenrijkse Amerikaan Alfred Adler en de daarop gebaseerde pedagogiek. Ze zijn zodoende ook betrokken bij de internationale zomerscholen die op de theorieën van Adler gebaseerd zijn. Die zomerscholen zijn ieder jaar in een ander land. Hoekstra en Joosten proberen beiden zoveel mogelijk deze 'scholen' bij te wonen en spelen zelf ook een actieve rol tijdens deze bijeenkomsten en lezingen over psychologie, pedagogiek en opvoeding. Hoekstra schreef zelfs twee boekjes: 'Help. Alle kinderen doen mee!' (77 pagina's) en 'De creatieve macht' (55 pagina´s), een vertaling uit het Amerikaans van de auteur Betty Lou Bettner. "Bemoeding of oanmoediging binne sintrale begripen. Mei de stichting NWIP hawwe wy sels al twa kear in 'nationale bemoedingsdag' organisearre", vertelt Hoekstra.

"Wy soene elkoar faker in komplimint jaan moatte", vindt Hoekstra. Mensen willen weten of ze iets goed doen. Wie alleen maar kritiek krijgt, wordt of onzeker, of onverschillig. Het is een bekend fenomeen, dat we de opvoeding die we als (klein) kind kregen, later ook weer aan onze kinderen geven, zegt Hoekstra.

Denk eerst na wat
eigenlijk je doel is

Een opvoeder (en die niet alleen) dient zich in de eerste plaats af te vragen, wat zijn of haar doel is. Pas als je dat doel scherp voor ogen hebt, kun je je gedrag (bij-)sturen, is de overtuiging van Hoekstra en Joosten.

De cursusbijeenkomsten zijn op de woensdagen 3, 10 en 17 oktober (naar aanleiding van de 'week van de opvoeding', de eerste week van oktober) en worden gehouden in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp. Aanmelden graag vóór donderdag 20 september via: hoekstrawilly@gmail.com of 06-55993471.

VVD bezorgd over reserves T´-diel

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de afgelopen dertien jaar ongeveer 33,5 miljoen euro ingeteerd op de financiële reserves. Bovendien lijkt 2017 afgesloten te moeten worden met een negatief resultaat, volgens b. en w. van ruim 2,75 miljoen euro, volgens VVD-raadslid Sjaak Hoekstra gaat het om ruim 3,33 miljoen euro verlies.

B. en w. erkennen dat de afgelopen dertien jaar op de financiële reserve ingeteerd is. Die was in 2004 55,6 miljoen euro en was eind 2017 nog circa 22 miljoen euro. Door uit de reserves te putten, werden de financiële jaarresultaten als het ware opgeplust naar positieve saldo's. Tel je die positieve saldo's van de jaren 2005 tot en met 2017 op, dan lijkt sprake van een positief resultaat van 5,8 miljoen euro, constateert Hoekstra.
Tel je van diezelfde jaren de verschillen tussen baten en lasten op, dan blijkt er onder de streep een negatief resultaat te zijn van 33,5 miljoen euro. Dat is vrijwel exact het bedrag dat op de financiële reserves is ingeteerd.

Volgens het college is er juridisch niks mis. Aan elke toevoeging aan of onttrekking uit het eigen vermogen ging een raadsbesluit vooraf. Dat kon betreffen: het vaststellen van de begroting, van de jaarrekening, van een bestuursrapportage of van een afzonderlijk raadsbesluit. Het college voegt een lijst toe met onttrekkingen van drie ton of meer. Het grootste bedrag: 10,7 miljoen euro, ten behoeve van de 'voorziening Centrale As'.

Afspraak: 'Meer muziek in de klas'

Muziek op school krijgt meer aandacht. Foto: Actief Media

DRACHTEN - Achttien Friese gemeenten, de provincie Fryslân, de Vereniging van Friese Gemeenten, tien organisaties die met muziekonderwijs te maken hebben, vier grote koepels van het Friese (basis-)onderwijs en en nog elf culturele organisaties sluiten 20 september een overeenkomst met als doel: 'Meer muziek in de klas' (van het onderwijs in Fryslân).

De basisscholen beloven negen doelen na te streven, zoals: muzieklessen als vast onderdeel van het onderwijsprogramma. De negende doelstelling: muziekcursussen en -workshops binnen en buiten school(tijd) mee mogelijk maken. De culturele instellingen beloven de scholen te ondersteunen. De provincie Fryslân en betrokken gemeenten willen bijdragen aan "een goed klimaat voor muziekonderwijs." Alle gemeenten waar Weekblad Actief (deels) verschijnt, doen mee: de vier DDFK-gemeenten, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Leeuwarden en Opsterland.

"Subsydzjeferskillen lykje nergens op"

BUITENPOST - Subsidies voor sportgroepen in Achtkarspelen lopen sterk uiteen, aldus FNP-raadslid Maaike Dotinga - van der Veen: van 35 euro voor één uur in de week tot 248 euro, ook voor één uur in de week sporten.

Beide groepen mogen in het vervolg de genoemde bedragen declareren bij de gemeente als 'huurkosten': FNP-raadslid Maaike Dotinga - van der Veen vindt het grote verschil "nergens op lykjen" en vraagt schriftelijk aan b. en w., of die het met haar eens zijn.

Smallingerland: geld voor Alde Feanen

DRACHTEN - De herinrichting van Nationaal Park De Alde Feanen is toe aan de derde fase. In het oostelijk deel dat valt binnen de gemeente Smallingerland, is een otterpassage gepland onder de Wolwarren door, de weg van de Wide Ie naar de Jan Durkspolder.

Ook moet de natuur met variabel waterpeil meer geschikt worden voor de noordse woelmuis. En er is een kanoroute gepland ten gunste van de recreanten. Ook worden wandelpaden vanaf de Headammen uitgebreid, inclusief een pad langs een te realiseren vogelkijkhut. De gemeentelijke brug in de Westersanning moet worden vervangen. Behalve de Jan Durkspolder vallen ook Barfjild, Brêgeham, Westersanning Zuid en Noord en de boezemlanden aan de noordkant van de Wide Ie onder deze maatregelen. De gemeente Smallingerland is bereid 105.000 euro mee te betalen.

De totale herinrichtingskosten van de derde fase bedragen circa 3,5 miljoen euro. Dat betreft ook delen van het gebied in het westen van de Alde Feanen, met name de Wyldlannen en de Lange Sâne, polder Laban, polder Grondsma en de Twa Sân Mêden. Deze derde fase beloopt - qua uitvoering - de jaren 2019 tot en met 2022.

Groene oase De Drait krijgt subsidie

Derde ronde IMF ZO Fryslân begint bijna

DRACHTEN - De Brede School De Drait in Drachten ligt in een 'groene oase' en is daarmee een belangrijke speelplek voor kinderen, omwonenden en kwetsbare minderheden. Dat erkent de provincie Fryslân, die daarom 35.000 euro subsidie geeft. In totaal wordt 113.000 euro geïnvesteerd.

De bedoeling is dat het met de bewoners ontwikkelde plan wordt uitgevoerd. Dit moet leiden tot minder of geen overlast van 'hangjongeren' en een meerwaarde voor de buurt. Het is één van de vijftien projecten in Zuidoost Fryslân die subsidie krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Er gaat zevenduizend euro naar de Federatie van Opsterlands Muziekonderwijs, die in deze fase 27.450 euro investeert in verbetering van het muziekonderwijs in de gemeente. Er gaat zesduizend euro naar de restauratie van het schip De Wâdfûgel, in 1919 gebouwd op Buitenstverlaat. Een stichting investeert ruim 17.000 euro in de restauratie. Daarna wordt het schip gebruikt voor educatie, rondvaarten en representatie.
Ook de musical 'Cats' in Drachten en stichting SYB in Beetsterzwaag krijgen subsidie.

Van 17 september tot en met 12 oktober loopt de derde periode voor subsidie-aanvragen. Op 19 september kunnen 'pitches' van vijf minuten) worden gedaan ter ondersteuning van subsidie-aanvragen, in Het Dorpshuis in Jonkerslân, van 15.00 tot 18.00 uur. Zie ook: www.streekwurk.frl/imf

Draagcomfort elastische kousen heeft aandacht van Helfrich Compressiezorg in Surhuisterveen/Drachten

"Goed luisteren en maatwerk leveren vinden wij belangrijk"

Het team bandagisten van Helfrich Compressiezorg. Achter: Jannie Vaatstra en Klaas Helfrich. Voor: Sjieuwke van der Bij en Janet Spoelstra.

SURHUISTERVEEN - Heeft u elastische kousen nodig? Bij Helfrich Compressiezorg in Surhuisterveen en Drachten kunt u terecht. "We luisteren altijd goed naar het verhaal van de cliënt", zegt bandagist Klaas Helfrich. "Het dragen van kousen maken we zo plezierig mogelijk."

Functionaliteit en draagcomfort

Wanneer iemand problemen heeft met de doorbloeding van benen of armen kunnen therapeutische elastische kousen worden voorgeschreven. Bij Helfrich Compressiezorg heeft men volop aandacht voor de mogelijkheden die het draagcomfort verbeteren.

Sjieuwke van der Bij wikkelt het zwachtelsysteem van klittenbanden om. Bekijk het filmpje om te zien hoe ze dat doet.

"Het aanmeten van compressiemiddelen is maatwerk", vertelt Klaas Helfrich. "Geen cliënt is hetzelfde. Soms moeten we best even zoeken voor we ontdekken wat in een specifieke situatie het beste is."

De drukklasse van de kous moet passen bij de aandoening om voldoende ondersteuning te bieden. Een goede pasvorm is essentieel voor een juist resultaat. Als aan die twee voorwaarden is voldaan, bestaan er soms verschillende opties in materialen en kleuren. "We vragen daarom altijd naar het dagelijks leven van cliënten." De medewerkers van Helfrich Compressiezorg nemen daarom ruim de tijd voor iedere cliënt.

Thuis aanmeten is een optie

Helfrich Compressiezorg heeft vier bandagisten beschikbaar. Eén werkt op de locatie in Surhuisterveen, één op de locatie in Drachten, twee werken ambulant.

Klaas Helfrich is de bandagist in Surhuisterveen. Hij werd enthousiast gemaakt voor het vak door zijn vader Albert Helfrich, die tot voor kort volop meewerkte in het bedrijf en nu het stokje overdraagt.

"Men kan een afspraak maken, ook op vrijdagavond en zaterdag"

Achter in de winkel van Drogisterij Helfrich aan de Kolk 16 in Surhuisterveen bevindt zich de ingang naar de praktijkruimte van Helfrich Compressiezorg. "We hebben de paskamer in de zomermaanden verbouwd. Het is een mooie, grote ruimte geworden." Men kan een afspraak maken tijdens de openingstijden van de winkel, dus ook op vrijdagavond of zaterdag.

In Drachten, aan de Splitting 7, is Jannie Vaatstra u van dienst als bandagist. Bij haar kan men iedere ochtend, van maandag tot en met vrijdag, terecht na het maken van een afspraak.

Voor wie slecht ter been is, heeft Helfrich Compressiezorg twee ambulante bandagisten: Sjieuwke van der Bij en Janet Spoelstra. Zij komen bij cliënten thuis elastische kousen aanmeten. Het werkgebied is Surhuisterveen en Drachten, plus de plaatsen daar in een ruime cirkel omheen, ruwweg de Friese Wouden en het Westerkwartier.

Meer dan elastische kousen

Helfrich Compressiezorg richt zich op meer dan elastische kousen alleen. Zij bieden compressie-hulpmiddelen aan, in de breedste zin van het woord.

"Behalve elastische kousen zijn bij ons bijvoorbeeld klittenband-zwachtels verkrijgbaar", vertelt Klaas Helfrich. Dit zwachtelsysteem bestaat uit materiaal dat oogt als stof. De diverse laagjes en klittenbanden hebben hetzelfde effect als een traditioneel zwachtel van watten en verband.

Voordeel van het klittenband-systeem is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt bevordert en het sneller omgedaan kan worden dan het traditionele zwachtel. Een groot voordeel is dat het zelf of met hulp af- en omgedaan kan worden wanneer iemand wil douchen.

Het klittenband-systeem wordt gebruikt als zwachtel, maar ook als vervanging van de elastische kous.

"Klittenband-zwachtel bevordert de
zelfredzaamheid"

Aan- en uittrekhulpen worden geleverd door Helfrich Compressiezorg. Voor mensen die bijvoorbeeld niet diep kunnen bukken, of niet sterk genoeg zijn om het elastische materiaal aan te trekken zijn aan- en uittrekhulpen beschikbaar. "Een thuiszorgmedewerker kan dagelijks langskomen om hierbij te helpen, echter veel mensen vinden het prettig zichzelf te redden met deze hulpmiddelen."

Indien gewenst bezoekt een ergotherapeut waarmee Helfrich Compressiezorg nauw samenwerkt, de cliënt thuis om te kijken welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn.

Mensen denken vaak dat ze aanvullend verzekerd moeten zijn om elastische kousen vergoed te krijgen, vertelt Klaas Helfrich, maar met een verwijzing van een huisarts of een specialist valt het onder de basisverzekering. Dit geldt zowel voor de elastische kousen, het zwachtel-systeem, de compressiebroeken en armkousen als voor het bezoek van de ergotherapeut bij u thuis.

Helfrich Compressiezorg levert vanuit Surhuisterveen ook wasbare verbandschoenen voor wie wel langere tijd met zwachtels om moet lopen.

Vergoeding van
elastische kousen gaat uit
de basisverzekering

Cliënten met elastische kousen weten de weg naar Helfrich Compressiezorg ook te vinden vanwege de Helfrich Kousen Gel die er wordt verkocht. Het is een zeer gewaardeerde, hydraterende gel die voorkomt dat de huid onder de kousen droog en schilferig wordt.

"Doordat de gel gemaakt is op waterbasis tast het de elastische kous niet aan", vertelt Klaas Helfrich. Dat is belangrijk, want elastische kousen hebben alleen effect als ze de druk perfect verdelen. Als de elastiekjes van de kous worden aangetast door olie of andere in zalven aanwezige vetten, verslappen ze en hebben de kousen verminderd effect."

Helfrich Kousen Gel voorkomt jeuk zonder de kousen aan te tasten

Heeft u voor een betere gezondheid compressiemiddelen nodig en wilt u dat die dicht bij huis worden aangemeten, met aandacht voor uw persoonlijke omstandigheden? Maak dan een afspraak bij Helfrich Compressiezorg in Surhuisterveen of Drachten.

Simmertime: drie dagen in circustent in Dokkum

Muziek en theater in drie talen over ´de takomst fan Fryslân´

Simmertime - polonaise in de circustent. Foto: Thomasvaer, Tom Coehoorn.

DOKKUM - De drietalige muziek- en theatervoorstelling trekt deze zomer door Fryslân met een circustent. Die stond eerst in Heerenveen, deze week (tot en met vandaag) dagen in Franeker en is op 23, 24 en 25 september in Dokkum te vinden. Op het Harddraverspark, om precies te zijn.

Het idee van 'buiten optreden' is naar het inspirerende voorbeeld van 'Simmer 2000', waarin de vorig jaar september overleden Rients Gratama samen met zangeres en actrice Maaike Schuurmans een hoofdrol speelden. Ook Syb van der Ploeg en Piter Wilkens waren toen van de partij. Die twee bedachten, dat 'Simmer 2000' weliswaar niet kan worden herhaald, maar wel als voorbeeld kan dienen voor een nieuwe muzikale en theatrale show, die net als achttien jaar geleden meertalig dient te zijn: in het Fries, Nederlands en Engels.

Vrienden en collega's werken graag mee

Simmertime is ook smikkelen en smullen. Foto: Thomasvaer, Tom Coehoorn.

Zij zochten in hun vriendenkring en die van collega-muzikanten en hadden in korte tijd voldoende deelnemers. Behalve Syb en Piter en Maaike de jonge(re) zanger Johannes Rypma, de multi-instrumentalist Hubert Heeringa en de acteurs Freark Smink en Adriana von Bannisseht. Bonne Stienstra is aangetrokken om het theatrale deel vorm te geven.

"Kritysk mei in knypeach"

Achttien jaar geleden stond 'Simmer 2000' in het teken van de uit de hele wereld naar Fryslân terug komende emigranten. Zij hoopten nog iets terug te vinden van het Fryslân van vroeger. De nieuwe show staat juist in het teken van de toekomst: hoe dragen we de Friese muziek, cultuur en natuur over aan de nieuwe generaties? Inclusief biodiversiteit? Oftewel: duurzaamheid ('duorsumens') is nu een centraal thema van de voorstelling. Niet alleen qua teksten, maar vooral door zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Stroom wordt zoveel mogelijk opgewekt met zonnepanelen. De benodigde vracht- en bestelwagens rijden op blauwe diesel, gefabriceerd met groente- en fruitafval.

"Wy steane midden
yn 'e mienskip"

Syb van der Ploeg en Piter Wilkens hebben zelfs een aparte stichting opgericht met het duurzame doel voor ogen: stichting Jou It Troch (JIT). Ze hebben er ook al toernee's mee gehouden. Toch is het programma geen zware kost, aldus het duo. "It is humoristysk, dus kritysk mei in knypeach", zegt Van der Ploeg.

Het programma richt zich bewust op een breed publiek, dus op jong en oud en iedereen daar tussenin. Gestreefd wordt naar het bekende 'mienskipsgefoel', ook al valt het niet mee er een sluitende omschrijving van te geven. Syb van der Ploeg en Piter Wilkens vinden dat in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 meer aandacht mag zijn voor het 'mienskipsgefoel'. "Dat wie sa sterk by Simmer 2000", zegt De Kast-zanger. "Dêrom organisearje wy nochris in SimmerTime yn it jier fan de Kulturele Haadstêd. Wy meitsje al mer as fjirtich jier diel út fan it kulturele hert fan Fryslân", verwoordt Syb. "Wy steane midden yn de Fryske mienskip en wolle it hert fan de Fryske kultuer by de minsken bringe."

Maar er is ook veel veranderd in de afgelopen achttien jaar. "It jier 2000 wie echt yn in oare tiid", zegt Syb. Social media waren er nog nauwelijks, weidevogels waren er juist meer, evenals biodiversiteit. Het typetje MUB, Man út Burgum, zal tijdens SimmerTime zorgen dat het zo actuele onderwerp 'asielzoekers' herkenbaar en vrolijk aan de orde komt in het programma, waarin natuurlijk de Friese taal een hoofdrol heeft.

'De Fryske priuwerij' denkt aan het inwendige

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Televisie-kok en culinair producent Reitse Spanninga levert heerlijke hapjes, zoveel mogelijk biologisch verantwoord. Door de combinatie van eten, drinken, muziek en theater blijkt Simmertime 2018 een feest van gezelligheid en herkenbaarheid, dat het bedoelde 'mienskipsgefoel' oproept.

Er zijn verschillende arrangementen mogelijk, mede afhankelijk van de plek op de tribune in de circustent. De entreekaartjes variëren in prijs van 29,50 euro voor de 'ring' tot 39.50 euro voor de beste plekken, verzendkosten (1,75 of 2,75 euro) niet meegeteld. `Eerste rang´ kost 34,50 euro.

Voor de ´Fryske priuwerij' betaalt u 34,50 euro. Ook zijn er ´VIP-kaartjes´ te koop, voor entree, biologische maaltijd en drankjes samen betaalt u 95 euro.
Er zijn nog vier speeldata: vanavond 12 september in Franeker en zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 september in Dokkum.

Meer informatie is op internet te vinden: www.simmertime2018.nl.

WV Otto Ebbens viert jubileum

Een wielerkoers uit het verleden met renners van Otto Ebbens. Foto: Ingezonden

DE WESTEREEN - Otto Ebbens richtte op 1 juli 1968 de Friese wielervereniging op, die vijftig jaar later zijn naam draagt. Een halve eeuw wielerliefde met roemruchte renners en koersen later is het tijd om stil te staan bij het bijzondere jubileum. Dat zal op zaterdag 15 september plaatsvinden.

Voor de mijlpaal is er een afwisselend programma samengesteld. Rond 15.00 uur maakt de jeugd van de wielervereniging met de ploegleidersauto een ronde door De Westereen. Voorzitter Sjoerd Lei zal een uur later de receptie officieel openen. Twee dj's verzorgen de muzikale omlijsting en er is ook een rol weggelegd voor de eigen wielertrainer/-coach Jan Dupon. Jan Fennema neemt rond half vijf het woord. Hij vertelt zijn verhaal over de levertransplantatie die zijn leven redde. Ook zal hij stilstaan bij zijn deelname aan de European Transplant Games op Sardinië. Om 16.00 uur is er een receptie. Daarna zullen er hamburgers op de barbecue worden gelegd.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om documenten, foto's en oude wielershirts van WV Otto Ebbens te bekijken. Dit zal vast en zeker de nodige herinneringen oproepen. Voor de kinderen is er een springkussen. De receptie vindt plaats in It Badhûs aan de Sportloane 2b in De Westereen. Oud-renners, sponsoren en iedereen die affiniteit heeft met WV Otto Ebbens zijn van harte uitgenodigd om samen met de club het jubileum te vieren.

BCV naar tweede bekerronde

BURGUM - Na het afscheid van een drietal dertigers heeft trainer Jasper Bouma van BCV uit Burgum gekozen voor de jeugd met een aantal veelbelovende spelers uit de jeugd en BCV 2, waaronder Merijn Feenstra en Remco Bouius.

Van buiten kwam alleen Yorn Sikkenk over van vv Drachten. De bekerwedstrijd tegen de Griffioen uit Oosterwolde was zaterdag een mooie gelegenheid voor het Burgumer publiek om kennis te maken met het sterk verjongde team. De thuisblijvers hadden ongelijk want de formatie van trainer Bouma legde een prima partij op de mat en liep via soms oogstrelende combinaties voor de rust uit naar een 3-0 voorsprong door prachtig uitgespeelde doelpunten van Robert van der Laan en Harmen Vlietstra (2).

Na de rust was er even een concentratiedipje met de 1-3 als gevolg. Na enkele wissels doorgevoerd te hebben pakte BCV het ritme weer op en na een eigen doelpunt van de Oosterwoldigers wist Remco Bouius zijn geslaagde debuut voor de thuisaanhang nog op te luisteren met de 5-1. Dit was een terechte uitslag. Zaterdag wacht in de laatste poulewedstrijd een zwaardere tegenstander, eersteklasser GOMOS uit Norg. De week daarop mag BCV thuis aftrappen tijdens de competitie-ouverture tegen VV Hurdegaryp.

Sterk seizoenseinde wielrenster Anouska Koster

Anouska Koster won dit seizoen een koers en eindigde drie keer op het podium. Foto: Ingezonden

DE WESTEREEN - Het wielerseizoen 2018 zit er op voor Anouska Koster. Met de Boels Ladies Tour en de Lotto Belgium Tour kwam er een einde aan dit seizoen. Anouska sloot af met een serie sterke resultaten, alleen ontbrak de spreekwoordelijke kers op de taart.

Met haar ploeggenotes van WaowDeals Pro Cycling stond Anouska eind augustus aan de start van de Boels Ladies Tour. Anouska begon met een nette elfde plaats in de proloog. In de volgende etappes reed ze aanvallend. In rit 5 stak Anouska haar neus opnieuw aan het venster. In het begin probeerde ze enkele malen te ontsnappen. Toen dat geen succes opleverde bleef ze samen met haar ploeggenotes goed vooraan rijden om in de slotfase zich te laten gelden. Anouska kwam na een zware rit als elfde over de streep. In de tijdrit eindigde ze net buiten de top twintig.

Na een dagje rust begon Anouska aan de Lotto Belgium Tour. In de korte proloog over 3,6 kilometers miste Anouska op een haar na de zege. Ze werd op drie seconden derde. Een dag later wilde Anouska voor de ritwinst gaan, maar brak een foutje in de slotkilometer haar zuur op. Toch werd ze nog netjes zevende in deze rit. WaowDeals Pro Cycling voelde dat er meer te halen was in de Lotto Belgium Tour en voerde in de tweede etappe een mooie truc op. In de slotfase liet het team lijken dat het de sprint ging aantrekken voor Anouska door een sprinttreintje te vormen. "In de laatste bocht hielden we echter de benen stil en versnelde ploeggenote Jeanne Korevaar. Zij sloeg een klein gaatje en wist dat net vast te houden tot aan de streep. Plannetje geslaagd dus!", vertelde Anouska die zelf als vierde eindigde. In het eindklassement eindigde ze als vijfde. Anouska wist dit jaar een keer te winnen (Surhuisterveen) en eindigde driemaal op het podium. Verder fietste de renster uit De Westereen nog 18 keer in de top-10.

Pelikaan S te sterk voor SC Veenwouden

FEANWALDEN - SC Veenwouden leed ook in de tweede bekerwedstrijd tegen Pelikaan S. uit het Groninger Oostwold een nederlaag en is daarmee uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Pelikaan S. miste vorig seizoen op een haar na promotie naar de eerste klasse en is ook dit seizoen weer de grote favoriet voor de titel. De gasten begonnen zeer sterk aan de wedstrijd want al na vijf minuten nam het de leiding toen Wesley Tankink een balletje achter de verdediging legde en Handrit Hoxhaj de bal oppikte, doelman Wytse Reitsma omspeelde en keurig afrondde: 0-1. Net voor rust kwam SCV op gelijke hoogte toen Rinse Procee goed voorzette op Nivard Vrieling die zijn kopbal zag gekeerd door de doelman, maar in de rebound zorgde Joeri Dijk voor 1-1. In de tweede helft liep Pelikaan S. uit naar 1-4.

Goede competitiestart korfballers V en V

GARYP - Na het zomerreces, begon Vlug en Vaardig uit Garyp het korfbalseizoen met een thuiswedstrijd tegen een onbekende tegenstander, EKC2000 uit Emmen.

In de eerste tien minuten was het voor beide partijen aftasten. De wind speelde parten bij de doelpogingen. Via de strafworpstip liet Arjen Brander de 1-0 aantekenen. Dit werd vervolgd door een gelijk opgaand spelbeeld. Zo werd de rust bereikt met een kleine voorsprong:10-9.

Na de rust kwam de thuisploeg beter in het spel. Met name het herenkwartet kon de korf vinden. De voorsprong werd uitgebouwd tot 15-10. Vervolgens lieten de Garipers de gasten uit Emmen weer wat dichterbij komen. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar. De eindstand werd bereikt met een stand van 17-15.

Be Quick Dokkum wint ook van DTD

DOKKUM - Het winnende Be Quick Dokkum had in de bekerwedstrijd tegen DTD uit Cornum zaterdag vanaf het begin veel balbezit. Het duurde tot de dertigste minuut tot de eerste opening werd gevonden bij de gasten.

Een voorzet van Jan Jaap de Boer werd fraai ingekopt door Aldert Hietkamp. Daarna waren de Dokkumers erg effectief. Een strak schot van Marten Hoeksma kon nog worden gepareerd, maar daarna zette Frits Veenema de 2-0 op het scorebord. De snelle aanvaller speelde zichzelf knap vrij en rondde af met een lage schuiver in de verste hoek. Vlak voor het rustsignaal zette Veenema de thuisclub op 3-0. Na rust deden de Dokkumers het wat rustiger aan, In de slotfase werd het 4-0 door een doelpunt van Rindert Ykema. Donderdagavond volgt de bekerwedstrijd tegen De Wykels uit Hallum.

Monsterscore VV Zwaagwesteinde

DE WESTEREEN - Zaterdag stond er een derby op de rol toen de groenhemden van VVT op bezoek gingen bij VV Zwaagwesteinde. Het werd een monsterscore.

Een spannende wedstrijd werd het niet, na een 0-4 ruststand stokte de teller uiteindelijk bij 9-0 voor de thuisclub. Doelpuntenmakers waren Jan Eisma (3), Kevin Fennema (2), Dennis Stienstra, Wymer de Vries, Henk van der Wal en Lieuwe de Roos. Omdat er een week eerder met 4-1 (doelpuntenmakers: Jan Eisma 2, Lieuwe de Roos en Erik Vellinga) werd gewonnen tegen SC Kootstertille heeft de ploeg van trainer Klaas Zandberg alles in eigen handen om een vervolg te geven aan de bekercompetitie. De laatste horde die genomen moet worden in de poule is Holwerd, deze ploeg komt zaterdag om 14.30 uur op bezoek in De Westereen.

Laatste kaatspartij Concordia

V.l.n.r.: Melvin Dol, Jacob van der Bos en Theun Vrieswijk. Foto: Ingezonden

HOLWERD - Zeven parturen senioren hadden zich opgegeven voor de afsluitende zachte bal kaatspartij in Holwerd.

Kaatsen met de zachte bal mag zich verheugen op een toenemende belangstelling. Het is laagdrempelig, met veel meer tussenspel, ook van dames, en de wat oudere sporters kunnen prachtig meedoen. Winnaars werden Jacob van der Bos, Theun Vrieswijk en Melvin Dol. Zij gunden het toch ietwat favoriete partuur van Johannes Tabak, Anton Wiersma en Johan Jongsma in de finale geen eerst. Waarschijnlijk hadden de premiewinnaars hun kruit in de voorgaande twee partijen verschoten, hier kregen zij goed tegenstand. Vooral van de winnaars van de verliezersronde, Marco van Dijk, Hanneke Botma en Metske van der Ploeg.

De activiteiten van kaatsvereniging Concordia gaan door, want zaterdag 22 september staat de afsluitende Jeu de Boule nachtpartij nog op het programma in Holwerd.

Ervaar zelf het effect van onthard water op je huid

Verzekerd van een goede waterkwaliteit met een waterontharder van Mezutec

Directeur Jelle Booi geeft graag antwoord op alle vragen over waterontharders. Foto: Actief Media

DRACHTEN - Onthard water kan ondersteunen bij huidproblemen als eczeem en psoriasis. Vervuilende stoffen als kalk en magnesium worden uit het water gefilterd, met fluweelzacht water tot gevolg.
De medewerkers van Mezutec Waterzuiveringssystemen kunnen er alles over vertellen.

Het ontharde water biedt diverse voordelen, waar een zachte huid een van is. Jelle Booi, directeur bij Mezutec, hoort dagelijks van zijn klanten dat ze een positief effect ondervinden bij diverse huidproblemen en dat ze zeer tevreden zijn over de kwaliteit en de werking van de ontharder. "Mensen met eczeem, een droge, jeukende huid na het douchen, psoriasis en roos ervaren minder klachten met zacht water."

Een waterontharder maakt korte metten met kalkaanslag

Naast positieve effecten voor de huid heeft een waterontharder nog meer voordelen. Zo wordt de levensduur van apparatuur verlengd. En wie herkent het niet: die hardnekkige kalkaanslag op de douchewanden? Een waterontharder maakt hier korte metten mee. Ook is er aanzienlijk minder was- en schoonmaakmiddel nodig en blijft de was een stuk zachter.

"Waterontharders hebben weinig onderhoud nodig. Toch adviseren wij om een keer per jaar onderhoud uit te laten voeren. Iedereen kan een onderhoudscontract bij ons afsluiten, ook als de ontharder ergens anders is gekocht. De waterontharders verbruiken weinig zout, maar toch zal het af en toe moeten worden bijgevuld. Ook daar hoeft men de deur niet voor uit, dankzij onze zoutbezorgdienst. Een telefoontje is genoeg!"
Wilt u ook fluweelzacht water, een zachte huid, apparatuur die langer meegaat en minder schoonmaakwerk? Kom dan gerust eens langs bij de Drachtster vestiging van Mezutec, op industrieterrein De Haven.

Het Helmhout 34-13 | Drachten, 0512-544101 | info@mezutec.nl www.mezutec.nl | volg Mezutec ook op Facebook

Alle mondzorg onder één dak bij Tandheelkunde Van der Kooi

Het team van Tandheelkunde Van der Kooi. Foto: FotoTekst.nl

DOKKUM - Vier maanden geleden opende Tandheelkunde Van der Kooi een nieuwe praktijk aan de Op de Keppels 26 in Dokkum. Van reguliere tandartsbehandelingen tot een nieuw kunstgebit, alle facetten van de tandheelkunde worden hier aangeboden. De formule blijkt een schot in de roos. "Alles onder één dak waardoor we onze cliënten optimaal van dienst kunnen zijn", zegt praktijkeigenaar Andries van der Kooi tevreden.

Al enkele jaren liep de tandprotheticus rond met deze plannen. Het leegstaande winkelpand aan Op de Keppels bood hem de mogelijkheid om zijn ideeën te realiseren. De voormalige supermarkt is omgetoverd tot een hypermoderne praktijk voor tandheelkunde. Hierin is niet alleen zijn bestaande tandprothetische praktijk ondergebracht, voorheen gevestigd aan de Rondweg-West, maar het team is ook uitgebreid met tandarts Jiska Roffel en preventie-assistente Siepie Ferwerda. "Of het nu om een nieuw kunstgebit gaat, techniekwerk op implantaten, een plaatje, reparaties, mondbeschermers of reguliere tandartsbehandelingen, samen kunnen wij alles van a tot z in eigen beheer verzorgen", aldus Van der Kooi.

De praktijk in Dokkum is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 - 17.00 uur en van vrijdag tot 08.00 tot 14.00 uur. Nieuwe cliënten zijn van harte welkom. Ze kunnen zich inschrijven via de website www.tandheelkundevanderkooi.nl of tel: 0519-297585. "Of loop gewoon eens binnen. Iedereen is welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen of advies te vragen."

De Friese Marktslager: biologisch vlees

De Friese Marktslager: een vertrouwd gezicht op de markt. Foto: Ingezonden

DAMWALD - De Friese Marktslager is het adres voor vers biologisch vlees, vleeswaren en worstsoorten. De Friese Marktslager is al dertig jaar een vertrouwd gezicht op diverse markten in de regio.

Greetje Visser: "Als bedrijf willen we een gezond, eerlijk en diervriendelijke geproduceerd stukje vlees aanbieden, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met mens, dier en milieu. Tevens hebben we een Skal-certificaat, wat garandeert dat het vlees biologisch is.

Ons bedrijf is eigen 'ketenregisseur', wat inhoudt dat alles van het kopen van de koe bij de boer tot het vlees in de toonbank in ons eigen beheer gebeurt. Op die manier kunnen we vlees met een goede prijs-kwaliteit verhouding aanbieden."
Elke vrijdag staat de Friese Marktslager van 8.00 tot 17.00 uur met een goedgevulde toonbank op de markt in Burgum.
Kijk voor info op: www.defriesemarktslager.nl of mail vragen en bestellingen naar info@friesemarktslager.nl.

Vind jezelf terug via paarden!

Anneke Hamstra coacht met behulp van paarden. Foto: Ingezonden

DE WILGEN - Wil je beter kunnen omgaan met lastige (vraag)stukken in je leven? Paarden reageren op wat er bij jou van binnen speelt. Via de reacties van de paarden en coachende vragen krijg je een andere kijk op de dingen waar je mee worstelt. Dat geeft lucht en nieuwe energie.

Waar gaat het zoal over? Je ruimte leren innemen en grenzen stellen, (zelf)vertrouwen opbouwen, omgaan met emoties, depressie of burn-out. De paarden zijn je leermeesters.

Kom naar een kennismakingsworkshop of maak een afspraak voor individuele begeleiding. Speciaal voor mensen die kanker hebben gehad is er het programma 'Herleven na kanker' (www.herlevennakanker.nl).

Ervaring met paarden is niet nodig om hier je voordeel mee te doen. Ook 's avonds en op zaterdag. Meer informatie, data en aanmelden: www.zelfbewustmetpaarden.nl.

Anneke Hamstra, De Wilgen, 0512-542552 / 06-21225396.

Totale voetzorg in Maxima Centrum in Burgum

Gerrit Vrijburg, van Holweg Orthopedische Schoentechniek en Pepijn Gunnink, eigenaar van Voetz podotherapie. Foto: Ingezonden

BURGUM - Orthopedische schoentechniek Holweg gaat spreekuur houden in het Maxima Centrum in Burgum. Met de komst van Holweg Orthopedische Schoentechniek is er een nog breder pakket aan voetzorg. Naast de reeds aanwezige bedrijven Voetz podotherapie en Medisch Pedicure Petra kunt u bij Holweg Orthopedische schoentechniek terecht voor aangepast (semi)orthopedisch schoeisel. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de drie bedrijven kunnen de meest voorkomende voet-gerelateerde klachten effectief behandeld worden.

Pepijn Gunnink, eigenaar van Voetz podotherapie, is sinds 2014 werkzaam als Podotherapeut in het Maxima Centrum. Hij zag zijn praktijk groeien tot wat het nu is. Een moderne praktijk, waar tijd en aandacht is voor iedereen met voet-gerelateerde klachten.

Pepijn vertelt: "Wij brengen en houden mensen graag in beweging, op een gezonde en pijnvrije manier. Pijnklachten aan het bewegingsapparaat kunnen u enorm beperken. Wie last heeft van voeten, knieën, rug of heupen, zal daar voortdurend aan herinnerd worden. Wij kunnen een bijdrage leveren aan de preventie, het herstel en de verbetering van dit functioneren".

Holweg wil vleugels uitslaan in Friesland

"Wij zijn erg blij met de komst van Holweg Orthopedische Schoentechniek. Dit is een welkome aanvulling op ons eigen zorgaanbod".
Gerrit Vrijburg is werkzaam bij Holweg Orthopedische Schoentechniek in Vollenhove. Dit bedrijf bestaat sinds 1951 en is een begrip in Noordwest Overijssel, Drenthe en de Noordoostpolder. Holweg wil nu zijn vleugels uitslaan in Friesland.

De keuze is op Burgum gevallen, omdat deze omgeving weinig bezetting heeft in de branche en Gerrit tevens in deze omgeving woonachtig is. "Mensen die aangepaste schoenen dragen, moeten vaak meerdere keren naar het spreekuur komen voor het aanmeten, passen en afleveren. Het is dan fijn als dit in hun eigen omgeving mogelijk is", aldus Gerrit.

Voor iedere voet met een
probleem is er een oplossing

"Wat wij bij Holweg schoenen aanbieden, is bijzonder en veelomvattend", vervolgt Vrijburg. "Wij leveren een totaalpakket: van reguliere tot orthopedische schoenen en voor zowel de jonge als oudere voet. Voor elk probleem hebben wij een passende oplossing".

Zo kunnen bestaande confectieschoenen orthopedisch aangepast worden, indien nodig. "Wat mooi is, is dat je na de aanpassing haast niet kunt onderscheiden wat aangepast confectieschoeisel is. Dat komt omdat we hier alle details met de grootst mogelijke aandacht verwerken. Dat garandeert niet alleen een perfect zittende schoen, maar ook een schoen die mooi is om te zien".

Aan vakkennis en ervaring ligt het niet. Gerrit (41) heeft in 22 jaar de benodigde kennis opgedaan bij verschillende bedrijven. "De studie voor orthopedisch schoentechnicus duurt zes jaar, waarbij je het schoentechnische vak combineert met de menselijke anatomie".

Vergoeding

Holweg heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit houdt in dat, wanneer u in aanmerking komt voor aangepaste schoenen, deze schoenen grotendeels vergoed worden door uw zorgverzekering.

Pasvorm en kwaliteit

Bij Holweg draait het om pasvorm en kwaliteit: of het nu gaat om de betere comfortschoen of om orthopedische schoenen. Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend om schoenen in de winkel te kopen. Echter wil men wel mooie, modieuze schoenen. "Hier kunnen we goed aan voldoen," aldus Gerrit. "We hebben een zeer ruime keuze in leersoorten en modellen".

Afspraak maken

"Wilt u de verschillende orthopedische schoenmogelijkheden bespreken? Voor afspraken in Burgum of een huisbezoek kunt u ons bereiken op: 0527-241234. Het spreekuur vindt plaats op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur."

Kijk voor meer informatie op www.holwegschoenen.nl.

Persoonlijke ontwikkeling en creativiteit komen samen in workshops bij Jivita

AUGUSTINUSGA - Jivita is een praktijk voor bewustzijn ontwikkeling in Augustinusga. Naast de individuele en de groepsbegeleiding (onder andere Hatha Yoga+) worden er in dit najaar een aantal workshops aangeboden meer op het creatieve vlak.

In de eerste workshop die uit twee avonden bestaat wordt een Kolam gemaakt. Kolam tekenen is een Indiase volkskunst. Ieder dag voordat de zon opkomt maken vrouwen met behulp van een stippen patroon een soort mandala voor de ingang van hun huis om zo hun huis en de mensen die er in wonen te beschermen. Het wordt een workshop van ontwerpen, uitproberen en spelen met kleuren en er wordt gekeken wat de Kolam die je gemaakt hebt voor jou betekent.
In de workshop van november staat de levensbloem centraal. Dit oeroude symbool wat over de hele wereld te vinden is wordt ook wel flower of life genoemd en bevat eigenlijk alle wijsheid van het universum. Al tekenend verbind je je hart met je verstand, je brengt je mannelijke en vrouwelijke energie in balans.

In december is er een workshop die uit twee avonden bestaat en waarin er een opzet wordt gemaakt voor een jaarmandala. Voor deze mandala kies je 12 woorden uit die voor verschillende thema's of doelen kunnen staan waaraan jij in het nieuwe jaar wilt werken. Zo geef je bewust vorm en richting aan je leven.

Alle workshops zijn los van elkaar te volgen. www.praktijkjivita.nl

Week van de TOS in Leeuwarden

De ontwikkeling van de communicatie van een kind is immens belangrijk. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - In de eerste (school)jaren is de ontwikkeling van de communicatie van een kind immens belangrijk. Zegt een kind erg weinig? Of is het slecht verstaanbaar? Dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Er zijn veel meer kinderen met TOS dan met autisme of ADHD. Toch is TOS minder bekend, terwijl het grote gevolgen heeft voor het kind. Het is belangrijk om TOS zo vroeg mogelijk te signaleren zodat de achterstand nog kan worden ingehaald. Met een 'week voor de TOS' van 21 tot en met 28 september vergroten we de kans om een onzichtbare TOS te herkennen. In deze week worden diverse activiteiten georganiseerd in Leeuwarden e.o., zowel voor ouders en hun kind als voor professionals onder het motto 'Als taal geen feestje is'. Op 21 september start de week met een symposium voor professionals binnen de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Opgave kan via de website: www.kentalis.nl/symposium. Op 23 en 26 september zijn er kindervoorstellingen in Talenpaviljoen MeM. Locatie: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden.

Op vrijdagavond 28 september organiseert TOSKOMPAS een 'Oudercafé, voor ouders die zich zorgen maken om de spraak- taalontwikkeling van hun kind en voor ouders van kinderen met TOS. Start: 19.30 uur. Locatie: Talenpaviljoen MeM, Groeneweg 1, Leeuwarden.

De organisatie van de TOS-week is in handen van Pento en Kentalis (organisaties voor zorg en speciaal onderwijs voor auditief en communicatief beperkte mensen) in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen.

Revalidatie Friesland krijgt loopfiets

BEETSTERZWAAG - Wilco Giesen en Brigit Alderliesten hebben gisteren, namens 'Hersenletsel On Tour', een Alinker loopfiets overhandigd aan Revalidatie Friesland als dank voor de gastvrije ontvangst van de 25 fietsers op 6 en 7 mei . Dit cadeau werd mede mogelijk gemaakt dankzij een gulle donatie van de Stichting Beatrixoord Noord Nederland.

In het bijzijn van vele belangstellenden (zowel patiënten als medewerkers) werd de fiets direct uitgeprobeerd. De Alinker loopfiets is een stabiel en handig hulpmiddel dat mensen met een beperking in staat stelt om op een leuke manier te bewegen en grotere afstanden af te leggen.

Daardoor vergroot de Alinker de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wilco Giesen, zelf ervaringsdeskundige NAH én gebruiker van de Alinker vertelt: "De Alinker geeft je weer een enorme bewegingsvrijheid. Ook heeft de Alinker een sportieve en coole uitstraling waardoor jouw beperking niet is 'af te lezen' aan de buitenkant van de fiets. Het frame is opvouwbaar en licht waardoor deze makkelijk mee te nemen is in de auto, bus of trein. Ik ben zelf een enthousiast gebruiker van deze fiets!"

Er wordt nu nagedacht hoe de fiets zo optimaal mogelijk kan worden ingezet binnen de revalidatiebehandeling. Het is in ieder geval duidelijk dat de fiets breed inzetbaar is.

Denk hierbij aan mensen patiënten met neurologische aandoeningen, (gedeeltelijke) verlammingen, stabiliteitsproblemen, krachtverlies, spierziekten en amputaties.

Mentorschap Noord; zoekt u een mentor of wilt u vrijwillig mentor worden?

Stichting Mentorschap Noord zet zich in om kwetsbare mensen, die niet voldoende voor zichzelf kunnen opkomen, te helpen om de regie over hun leven zo veel mogelijk te kunnen behouden. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen of mensen met een verstandelijke beperking.

De wettelijk bevoegde vrijwilligers staan de cliënten bij met zaken ten aanzien van verpleging, verzorging en behandeling. Kwetsbare doelgroepen, die geen familie of naasten hebben die dat voor hen doen, kunnen een beroep doen op een mentor. Kent u ook mensen die de hulp van een wettelijk bevoegde mentor zouden kunnen gebruiken? Of wilt u misschien zelf mentor worden en zo cliënten helpen met beslissingen die ze niet zelfstandig kunnen nemen? U kunt dan vrijwillig mentor worden via Stichting Mentorschap Noord. Mentorschap Noord is regelmatig op zoek naar betrokken en gemotiveerde vrijwilligers, in Groningen, Friesland en Drenthe. Mentorschap Noord, die mentor en cliënt met elkaar in contact brengt, zorgt ervoor dat mentor en cliënt goed bij elkaar passen.

Het mentorschap kost circa 4 tot 8 uur per maand. De besteedbare tijd kan zelf door de mentor ingedeeld worden waardoor het mentorschap goed te combineren is met activiteiten zoals werk en hobby's. Kijk op www.mentorschapnoord.nl of mail naar info@mentorschapnoord.nl voor meer informatie. Ook kan u telefonisch contact opnemen met de coördinatoren Jannie Krol, tel. 06-42709549 of Marian Lommers, telnr. 06-18420897.

Profiteer tot 1 januari met 6 % btw bij Scootmobiel Friesland

Simon de Jong doet zijn best het dealerschap te verwerven van scootmobielen die men niet snel elders tegenkomt. Foto: Actief Media

SINT NICOLAASGA - Wilt u een luxe of juist eenvoudige scootmobiel? Een comfortabele, een futuristische of een opvouwbare? Scootmobielen zijn er in tal van variaties. Bekijk de vele mogelijkheden in de showroom van Scootmobiel Friesland, gevestigd in Sint Nicolaasga - nabij het Tjeukemeer.

Scootmobiel Friesland onderscheidt zich door zijn grote voorraad. "Meestal hebben we wel rond de honderd exemplaren", vertelt eigenaar Simon de Jong. "Belangrijk, wie vandaag komt kijken, kan de volgende dag over zijn scootmobiel beschikken. Wij bezorgen door heel Nederland."

Kies uit de nieuwste modellen. "Wij beloven onze klanten altijd, dat wij de scootmobiel terugkopen, mocht deze overbodig zijn geworden," waarmee De Jong de voorraad occasions verklaart die eveneens verkrijgbaar zijn bij Scootmobiel Friesland.

Aan de Bovenkruier 2 in Sint Nicolaasga bevindt zich de showroom van Scootmobiel Friesland. Foto: Actief Media

Scootmobiel Friesland is officieel dealer van diverse merken, waaronder een aantal bijzondere modellen. "Wij hebben rechtstreeks contact met fabrikanten. Dat betekent dat kleine aanpassingen eenvoudig realiseerbaar zijn. Wensen voor afwijkende kleuren of andere banden zijn bijvoorbeeld mogelijk."

Wilt u een scootmobiel met een dak? Of gaat u voor de scootmobiel die met drie wielen en chromen spatborden doet denken aan een trike? Wilt u een smal model dat gemakkelijk door winkels rijdt? Wilt u een scootmobiel die opgevouwen past in de kofferbak? Bekijk in de showroom alle mogelijkheden.
In de werkplaats - waar de monteur onderhoud en reparaties vakkundig uitvoert - wordt iedere scootmobiel persoonlijk afgesteld op de gebruiker. Hoe snel kan de scootmobiel optrekken? Wat is de gewenste topsnelheid? Die kan in het begin bijvoorbeeld lager zijn, en verhoogd worden als men gewend is. "Veiligheid vinden wij belangrijk. Standaard leveren wij dus de scootmobiel af met een gratis rijles in de woonomgeving van de klant."

Trots is Simon de Jong op de twee nieuwste modellen waarvoor hij het dealerschap in de wacht sleepte. In december 2018 komt er een opvouwbare scootmobiel die slechts 14 kilo weegt. Gemaakt van aluminium is de Me-Go licht, ijzersterk en met één klik opvouwbaar.
Het andere model is de Scoozy. "Deze hypermoderne scootmobiel, ontwikkeld door studenten van de TU Delft, is voor vele doeleinden geschikt. Men kan ermee 'offroad' rijden, besturen gaat met een joystick en dankzij de snel oplaadbare lithiumbatterij beschikt de Scoozy over een enorme actieradius."

Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland en profiteer tot 1 januari 2019 van het lage 6% btw-tarief.

Scootmobiel Friesland | Bovenkruier 2, Sint Nicolaasga | 06-23 56 58 43 | www.scootmobielfriesland.nl | open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdags vanaf 10.00 uur.

Start Cursussen SeniorWeb Burgum

LesOpMaat bij SeniorWeb. (Ingezonden)

BURGUM - SeniorWeb Burgum houdt op zaterdag 22 september een inschrijfochtend voor computercursussen en workshops. Deze inschrijfochtend is van 11.00 uur tot 12.30 uur in de Bibliotheek, Schoolstraat 27 in Burgum. De ochtend is bedoeld voor alle 40-plussers die óf voor het eerst met de computer aan de slag willen óf die wat meer willen weten.

Er worden diverse cursussen gegeven. Cursussen voor de computer, de laptop maar ook cursussen voor iPad, Smartphone en Tablet.

Ook worden diverse workshops aangeboden zoals Foto's, Fotoalbum maken, Whatsapp (zie ook onze advertentie elders in dit blad). Nieuw dit jaar is een speciaal samengestelde cursus Veilig internetten. De laatste jaren ziet SeniorWeb Burgum de vraag naar klassikale cursussen afnemen. De vraag naar cursussen LesOpMaat neemt echter toe. Dit is een individuele cursus waarbij de docent bij de leerling thuiskomt.

Tijdens de inschrijfochtend krijgen bezoekers vrijblijvend informatie over alle cursussen en workshops.

Gezond leven? Zonder plan geen resultaat

Betere lifestyle dankzij personal coach Final Fit

Met begeleiding van René behaal jij je persoonlijke doelen. Foto: Actief Media

BURGUM - Bij de invulling van het leven zetten mensen hun eigen gezondheid te vaak op de laatste plek, merkt René Kwakernaak. Als persoonlijk coach van Final Fit helpt hij cliënten gezonder te leven, waardoor ze zich lichamelijk en/of psychisch beter voelen.

"Herken je dat?", vraag hij. "Je hebt het druk, moet altijd bereikbaar zijn en gaat te veel op in je werk. Dat zorgt ervoor dat je uit balans raakt, slecht slaapt, geen goede voeding neemt en geen ontspanning krijgt. Je vraagt je af waar je energie is gebleven en lichamelijke klachten liggen op de loer."

Veel mensen willen een gezondere lifestyle, maar weten niet hoe ze hun huidige kunnen veranderen. Zonder plan geen resultaat, daarom helpt de persoonlijk coach van Final Fit jou graag met het maken van een persoonlijk plan. Probeer het nu en ontvang twee gratis kennismakingstrainingen, 06-51769173.

In gesprek over werk en mantelzorg

Mantelzorg wordt vaak onderschat. Foto: Pixabay

DOKKUM - Het wordt vaak onderschat wat een mantelzorger allemaal moet regelen. Mantelzorg eist veel van uw leven, zeker als u daarnaast werkt en een huishouden runt.

In het najaar gaat de Bibliotheek, samen met Zorg Verandert, graag met u in gesprek over de zorg. Elke maand staat er een thema centraal, waarbij u kunt aansluiten.

"Op maandagavond 24 september gaan we met elkaar in gesprek over werk en mantelzorg."

Op deze avond gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe u in balans blijft als mantelzorger en hoe doen anderen dat? Ervaringen, ideeën en tips worden met elkaar uitgewisseld, daarnaast kunt u even uw verhaal kwijt. Maandagavond 24 september 19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek Dokkum. De toegang is gratis en aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel gewaardeerd.

Aanmelden kan via de balie van de Bibliotheek of op website www.ontdekdebieb.nl.

CBD: het medicinale middel van de toekomst?

DOKKUM - De medische wetenschap richt zich steeds meer op CBD. Volgens onderzoekers heeft deze stof zoveel medicinale potentie, dat het in de toekomst toegepast zal worden in tal van nieuw te ontwikkelen medicijnen. Maar de toekomst is dichterbij dan u denkt. Pure CBD van farmaceutische kwaliteit is nu al verkrijgbaar bij een groot aantal drogisten in Nederland. waaronder bij Werkman Dokkum.

CBD wordt gewonnen uit Industriële hennep. Dit organisch gewas wordt zo geteeld dat het een hoog percentage aan CBD bevat. CBD is het component in de hennep, dat juist niet over geestverruimende eigenschappen beschikt. Integendeel: CBD is een heilzame stof met een krachtige medicinale werking. Het kan breed ingezet worden bij uiteenlopende ziektes en aandoeningen. Het is dan ook een primeur voor Nederland, dat CBD nu eindelijk ook verkrijgbaar is bij de drogisterij of de gezondheidswinkel bij u in de buurt.

Farmaceutische topkwaliteit

Een kwalitatieve CBD-olie bevat minimaal 4% aan pure CBD. Als dit op een verpakking staat vermeld, weet u zeker dat het de juiste kwaliteit is. Er zijn tot op heden dan ook nog geen bijwerkingen bekend bij het gebruik van CBD. Hoewel er inmiddels veel CBD producten in omloop zijn, is het belangrijk om goed te letten op de samenstelling en kwaliteit. De zelfstandige drogist kan u een gedegen advies geven, zodat u altijd met een CBD-olie van farmaceutische topkwaliteit naar huis gaat.

Helende hennep

Het is al eerder gezegd: CBD heeft de potentie om heel groot te worden als medicinale probleemoplosser bij allerlei ziektes en aandoeningen. Het geeft een positief resultaat bij onder andere astma, reuma, migraine, diabetes, dementie, ADHD en tal van andere geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Daarnaast is het een uitstekend onderhoudsmiddel voor mensen die vitaal én gezond willen blijven.

Scandinavische CBD, de beste ter wereld!

Het is gebleken dat CBD geteeld in Denemarken één van de beste ter wereld is. Het Scandinavische klimaat en de natuurlijke omstandigheden zijn perfect voor de groei en de teelt van deze hennepplanten. De zuiverheid en kwaliteit van de Scandinavische hennep staan bekend als de beste ter wereld.

Ga voor meer informatie naar Werkman Dokkum – Kleine Breedstraat 3, Dokkum

Week van de
alfabetisering

Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook problemen met internet. Met grote gevolgen op het gebied van geld, gezondheid en gezinsleven. Vaak hebben zij een afstand tot de arbeidsmarkt. Caparis helpt deze mensen zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door hen de cursus Basisvaardigheden aan te bieden.

Een van de deelnemers aan de cursus is Geertje Noppert. Ze is 55 jaar en werkt in de kantine van Caparis FoodPack Heerenveen.

Elke maandag gaat ze naar de cursus, die Caparis aanbiedt samen met het Friesland College. Geertje was zoals dat heet laaggeletterd. Nu ze bij Caparis werkt krijgt ze de kans om zich verder te ontwikkelen. Geertje gaat graag naar de cursus. "Ik wil graag iets leren, zegt ze, "nu ben ik bezig met rekenen. En ik heb al veel opgestoken!"

Reset je lijf met Artrokinesiologie

Riemkje Keizer is artrokinesioloog. Ingezonden afbeelding

FEANWALDEN - Artrokinesiologie gaat uit van een balans tussen spieren, gewrichten, botten en alle andere delen van het bewegingsapparaat. Bij een verstoring van die balans gaat het lichaam op zoek naar een andere houding, de zogenaamde uitwijkhouding. Op den duur kan dit zorgen voor gewrichts- of spierklachten of kunnen zenuwen onder druk komen te staan.

Een artrokinesioloog probeert het lichaam weer in balans te krijgen (resetten) door op zoek te gaan naar de oorzaak van de klachten. Vaak is deze terug te leiden naar een val, ongeluk of ontstaan bij de geboorte. Door een grondig onderzoek van alle gewrichten in het lichaam wordt in kaart gebracht waar de storingen zitten en aan de hand daarvan kan een behandelplan worden opgesteld. De behandeling is in principe geschikt voor iedereen en kan ook preventief worden ingezet. Ook voor sporters is de behandeling uiterst effectief.

Riemkje Keizer | www.praktijk-keizer.nl
info@praktijk-keizer.nl | 06-41357619
Lysterstrjitte 47, 9269 NR Feanwalden

Met Easyslim.nu in Friesland durft iedereen weer in de spiegel te kijken

Caroline en Berber bij de vestiging van Easyslim.nu in Sneek. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - Je eet gezond en sport regelmatig, maar komt toch niet van dat buikje of de zwembandjes af. Terwijl de jaren verstrijken begint je lichaam aan alle kanten te hangen. Je vermijdt bepaalde kleding om putjes, oneffenheden en love handles te verbergen. Herkenbaar? Je bent niet de enige! Berber Könning, franchisenemer van Easyslim.nu Lemmer, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden, vond een makkelijke oplossing in de methode van Easyslim.nu en legt uit hoe het zit.

"Easyslim.nu is een afslankstudio die het mogelijk maakt om (plaatselijk) af te slanken. Daarvoor maken wij gebruik van een gepatenteerd en geavanceerd apparaat. Dit apparaat werkt op basis van ultrasound, dat vet uit de vetcel lostrilt wat vervolgens via het lymfestelsel wordt afgevoerd en elektrostimulatie dat zorgt voor de spieropbouw. Cellulite wordt minder en de slap geworden huid weer mooi strak."

De kracht van Easyslim.nu is dat je geen streng dieet hoeft te volgen. Het apparaat doet het werk voor je. Mocht je sceptisch zijn? Geen probleem! Tijdens de proefbehandeling is er direct resultaat zichtbaar, door het afnemen van de omvang tussen de 4 en 28 centimeter. Een behandeling duurt ongeveer veertig minuten. Het apparaat van Easyslim traint spieren tot maximaal 94 procent, veilig en pijnloos. Een proefbehandeling is nu te boeken voor 49 euro in plaats van 69 euro.
Bel voor meer informatie: 06-20966723
www.easyslim.nu | Icarusweg 10 Leeuwarden

Open dag bij De Vertakking Zorg

Dagbesteding en begeleiding bij De Vertakking Zorg. Foto: Ingezonden

RYPTSJERK - "De Vertakking staat onder andere bekend om groenverzorging, winkel en fairs. Waar u ons misschien nog niet van kent is onze tak: de Vertakking Zorg, deze biedt (al vijf jaar) professionele dagbesteding in samenwerking met Advies Support & tekst (coaching, begeleiding en advisering).

Wij nodigen u van harte uit om onze zorgafdeling te leren kennen tijdens de open dag op 21 september.

Van 11.00 tot 15.00 uur laten wij u graag zien en ervaren wat wij bieden aan mensen die tijdelijk of langere tijd structuur en ondersteuning nodig hebben. Naast onze dagbesteding bieden wij individuele ondersteuning en begeleiding. Samen met onze cliënt willen wij werken aan het behalen van eigen doelen, aan weten dat je deelneemt aan de samenleving met jouw eigen talenten en mogelijkheden. Graag laten we u ervaren wat wij bedoelen met ons motto: Samen bereiken!"

Stichting de Vertakking Zorg | Binnendijk 73
9256 HL Ryptsjerk | 0511-431331

Warten 'brûst': Wartenster Wetter Wille

Er is veel te doen in Warten dit weekend. Foto: Ingezonden

WARTEN - Wartenster Wetter Wille 2018 staat weer voor de deur. Op 15 en 16 september 'brûst' Warten van de activiteiten De activiteiten zijn zowel in de dorpskern als op het terrein van Jachthaven Wartena te vinden.

De kades van Warten worden gesierd door, bijzondere schepen en op zaterdagavond kunt u genieten van de candlelight vaart. Het programma bevat tal van activiteiten, zoals optredens van diverse shantykoren en dweilorkesten als de Menaemer Feintjes, straattheater Toanielvereniging Warten, ambachtenmarkt en kofferbaksale. Theatervoorstelling in de Nederlandse Hervormde Kerk, een ode aan Rense Westra. Altijd al eens willen ervaren hoe het is om te duiken? Dat kan in Warten, duikdemonstratie wordt verzorgd door Duikschool Leeuwarden, een demonstratie sloeproeien door Studentenvereniging Osiris Leeuwarden en er zijn diverse kinderactiviteiten. Voor jeugd van groep 7 en 8 is een bezoek aan het opleidingsschip ms Emeli, van Maritiem Academie Harlingen interessant en leuk.
www.wartensterwetterwille.nl

Leer goed typen bij instituut Noord

Typelessen bij Instituut Noord. Foto: Ingezonden

FRYSLAN - Een goede beheersing van het toetsenbord is tegenwoordig essentieel. Daarvoor is het nodig dat kinderen op jonge leeftijd vlot en goed met tien vingers 'blind' leren typen. Leren typen is een soort leren 'praten met je vingers'. Wanneer kinderen blind kunnen typen vergt het zoeken naar letters geen denkkracht meer en kunnen ze meer aandacht besteden aan het spellen of goed schrijven.

Kinderen hebben veel profijt van een goede typevaardigheid. Tijdens een cursus blindtypen leren ze snel en nauwkeurig typen. Voordeel van een klassikale cursus is dat er gelet wordt op de juiste houding, dit ter voorkoming van vele computer gerelateerde gezondheidsklachten. Daarbij is de kans van slagen in een klassikale cursus veel groter door de persoonlijke begeleiding van een vaste docent.
Instituut Noord organiseert dit jaar weer in diverse plaatsen in de regio klassikale typecursussen. De lessen beginnen na de herfstvakantie. De cursus duurt ongeveer 5 maanden en is gericht op kinderen tussen de 9 en 12 jaar. www.instituutnoord.nl

"Het laminaat gaat in de uitverkoop"

VloerenXXL in Dokkum verhuist naar het buurpand

Veel laminaat uit voorraad leverbaar, is het uitgangspunt van VloerenXXL. Nu ze verhuizen is een uitverkoop dus nodig. Foto: Actief Media

DOKKUM – VloerenXXL in Dokkum gaat verhuizen. "Niet ver", zegt eigenaar Paul de Jong. "Voor de klanten verandert er eigenlijk weinig, maar het betekent voor ons wel dat het huidige pand leeg moet. Logisch dus dat er eerst flink uitverkoop is."

Om te begrijpen dat er ondanks de verhuizing voor klanten weinig verandert, moet men weten hoe de situatie in elkaar steekt. Iedereen die Meubelcentrum Dokkum weleens bezocht, weet dat je vanuit de meubelzaak zo doorloopt naar het pand er achter waar VloerenXXL is gevestigd. Meubelcentrum Dokkum en VloerenXXL zijn eigenlijk één winkel, met aan beide zijden een ingang.

Naast VloerenXXL is De Beddenkamer gevestigd. Beide panden samen zijn even breed als Meubelcentrum Dokkum. "Daarom verandert er voor klanten weinig. De Beddenkamer en VloerenXXL gaan ruilen van plek. Na de verhuizing komt er opnieuw een open verbinding tussen Meubelcentrum Dokkum en VloerenXXL." De verhuizing wordt half november gerealiseerd. "Het verplaatsen van de enorme voorraad pallets laminaat is bewerkelijk, dus alles wat we voor die tijd verkocht hebben, is handig," zegt Paul de Jong. Het betekent dat al het laminaat de komende weken nog aantrekkelijker geprijsd wordt dan het normaal al is. De kortingen gelden niet voor de PVC-vloeren, omdat dit deel van de winkel is gevestigd in een deel van Meubelcentrum Dokkum.

VloerenXXL en Meubelcentrale Dokkum | Zuiderschans 1B, Dokkum | vloerenxxldokkum.nl

Dag van de Natuur, De Sûkerei Damwâld

Zaterdag 15 september in het openluchtmuseum

Bij de S{ukerei worden zaterdag leuke activiteiten georganiseerd. Foto: Ingezonden

DAMWALD - Op zaterdag 15 september wordt in openluchtmuseum de Sûkerei aan de Trekwei in Damwâld de 'Dag van de Natuur' georganiseerd.

"Maak een ritje met
de bokkekar over het terrein"

Er komt een vlasmachine van het Braakhok in Ee, een eendenkorfvlechter, er zijn bokkekarritjes over het terrein, een uil, een palingrokerij, er is pijl en boog maken, mooie groenstukjes en een sokkenbreimachine. Er zijn diverse natuurproducten, zoals honing, pompoenen, geitenkaas, enzovoort te koop.

Natuurlijk zijn de cichoreidrogerij, de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen op deze dag te bezichtigen met de vrijwilligers sfeervol, gekleed in de tijd van toen.

Tevens kunt u het eigen 'Sûkereike' (cichoreikoekje) en de bijzondere cichoreikoffie kopen en uitproberen.

Aan natuurproducten met cichorei wordt een heilzame werking toegeschreven.

U bent van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur op deze speciale themadag.
Openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a in Damwâld.

Meer informatie op www.desukerei.nl

Nieuw kunstwerk staat voor samen doen

Wethouder onthult viltkunstwerk bij opening Glinstra State

Wethouder Rommert Dijk onthult het nieuwe kunstwerk in Glinstra State. Deze week is er veel te doen. Foto: Actief Media

BURGUM - Het vernieuwde landgoedhuis Glinstra State tussen de Schoolstraat en de Freerk Bosgraafstraat in Burgum is maandagavond officieel geopend door wethouder Rommert Dijk (FNP). Hij deed dit door een nieuw kunstwerk te onthullen, gemaakt door Ymkje Koudstaal, samen met vele vrijwilligers.

Die vrijwilligers maakten van vilt kleine kunstwerkjes, vorig winter tijdens de Winterhandwerkmarkt in Burgum. Die kunstwerkjes zijn op een groot doek genaaid en dat is - in een lijst - in de grote zaal van Glinstra State opgehangen. "Dit kunstwerk was bewust bedacht en bedoeld voor de grote zaal", vertelt medewerker Kees Koudstaal, "om er iets kleurigs op te hangen, dat bovendien staat voor het samen werken en samen doen."
Het is ook de kracht van het sociaal-cultureel werk in Burgum, dat gedragen wordt door weinig betaalde mensen en vele vrijwilligers. Voor onder andere het bestuurswerk van de stichting zijn overigens nog diverse vrijwilligers welkom.

Ter gelegenheid van de nieuwe start van Glinstra State en het sociaal-cultureel werk wordt er deze week feest gevierd in en rond het gebouw. Vanmiddag en vanavond zijn er workshops, donderdagmiddag is voor kinderen. Vrijdag is er een disco-avond. Zondagmiddag is de afsluiting met de zangers Piter Wilkens en Marcel Smit. Glinstra State is de nieuwe huisvesting van het sociaal-cultureel werk, dat vele jaren in de voormalige boerderij 'Kiehool' gevestigd was, aan de overkant van de Schoolstraat.

Poppodium Iduna luidt nieuw seizoen in

De band Her Majesty brengt de liedjes van Crosby, Stills, Nash & Young tot leven. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Na een korte zomerstop maakt poppodium Iduna zich op voor een nieuw seizoen met concerten en evenementen. Het nieuwe seizoen wordt zondagmiddag 16 september afgetrapt door formatie Her Majesty.

In de agenda van Iduna voor komend najaar staat een breed aanbod aan artiesten en bands in uiteenlopende genres, waaronder optredens van bijvoorbeeld Vandenberg's Moonkings en New Wave-pionier Lene Lovich. Wie wil komen dansen kan dat bijvoorbeeld doen bij Super Classics 80's, 90,s en 00's. Daarnaast staan diverse indoorfestivals op het programma, zoals het Holland Heavy festival.
De band Her Majesty met onder anderen Bertolf en Jelle Paulusma in de geledingen weet op ongekende wijze de liedjes van de legendarische supergroep Crosby, Stills, Nash & Young tot leven te brengen. The Very Best Of CSNY brengt het ultieme overzicht van al het moois dat het illustere viertal gezamenlijk of afzonderlijk heeft gemaakt.

Dit nieuwe seizoen introduceert Iduna in navolging en samenspraak met andere podia in het land de Lul Niet Lolly. Met deze lolly wil Iduna bezoekers een laagdrempelige mogelijkheid geven om kletsgrage gasten op een sympathieke manier duidelijk te maken dat ze door hun luide gepraat de concertbeleving voor anderen bederven. De lolly's zijn gratis aan de bar verkrijgbaar.

Seizoen Filosofisch Café weer van start

DRACHTEN - Op 18 september start Filosofisch Café Drachten een nieuw seizoen met een lezing over 'het zelf'. De spreker is Jacques Bos schrijver van het boek 'Het ongrijpbare zelf'.

Het zelf is een van de meest besproken onderwerpen in de filosofie en bovendien een thema dat ons in ons leven zeer nadrukkelijk raakt. Tegelijkertijd is het zelf een ongrijpbaar fenomeen. We denken vaak over het zelf als iets innerlijks, maar wat betekent dat precies? Hebben we een ziel of een geest? En hoe verhoudt die zich tot ons lichaam en onze hersenen? In de geschiedenis van de filosofie is over deze vragen op heel verschillende manieren nagedacht. In deze lezing wordt stilgestaan bij een paar cruciale momenten in de geschiedenis van het denken over het zelf en wordt besproken hoe deze denkbeelden uit het verleden nog steeds een rol spelen in onze moderne opvattingen.

Jacques Bos (1971) studeerde geschiedenis, filosofie en politicologie aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2003 aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar het begrip 'karakter' in de vroegmoderne tijd. Op het moment is hij universitair hoofddocent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich vooral bezig met de geschiedenis van het zelf en de menswetenschappen, met de ontwikkeling van het moderne historisch besef en met de filosofie van de geschiedenis.

Aanvang 19.30 uur Entree: € 8,00, jongeren € 5,00. Locatie: Brede school De Drait. Zie voor meer informatie: www.filosofischcafédrachten.nl

Symposium 'Keer het tij voor de bij' in De Kruidhof

Bloemen en planten zijn onmisbaar in het leefgebied van de bij. Op 22 september is een symposium in De Kruidhof. Foto: Ali de Jong

BUITENPOST - Op 22 september is in De Kruidhof in Buitenpost het symposium 'Keer het tij voor de bij'. Tijdens dit symposium wordt samengewerkt aan een BIJ-vriendelijk Fryslân. Niet alleen provincie en gemeenten, maar ook organisaties en burgers die zich zorgen maken over de toekomst wordt gevraagd om mee te doen.

In het middagprogramma gaan deze organisaties en overheden samen met de deelnemers van het symposium aan de slag om bijenpacts te bedenken. Deze worden aan het eind van de dag ondertekend. In de ochtend laten bezoekers zich inspireren door professoren, mensen en organisaties die zich inzetten voor de bij en komen bijzondere bijenprojecten aan bod. Zo komt Hanne Tersmette, bekend van de tv-programma's 'De Nationale Natuur Quiz' en 'Boswachter gezocht' en auteur van het boek '#Gaan, de hort op met de leukste boswachter van Nederland'. Zij is na een carrièreswitch sinds 2013 vloggende boswachter 'communicatie en beleven' bij Natuurmonumenten. Ook Deborah Post van Honey Highway is present.

De reden voor het symposium is om de wilde bij te redden en mensen bewust te maken van het bijenprobleem. De afgelopen 25 jaar is driekwart van de vliegende insecten uit ons landschap verdwenen. Op de website silencofthebees.eu kan een ieder die zich ook zorgen maakt over de toekomst van de bij, zich aanmelden voor het symposium 'Keer het tij voor de bij'. De toegang is gratis. Het symposium is om 10.00 uur op het terrein van De Kruidhof in Buitenpost. Aanmelden is een voorwaarde om deel te nemen. Er is plek voor 200 deelnemers. Het symposium wordt georganiseerd door B-RAP in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en is onderdeel van het LF2018-project Silence of the Bees.

Discipelschap

SURHUISTERVEEN - Begin oktober gaat de cursus 'Leren leven van genade' opnieuw van start in Zalencentrum De Lantearne, Jan Binneslaan 49 in Surhuisterveen.

In deze cursus staat het Evangelie van Jezus Christus centraal en krijg je handvatten om te groeien in een persoonlijke relatie met God. Wil je weten wat het betekent om Gods geliefde kind te zijn? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 18 september. De zaal is open vanaf half acht. Voor meer informatie of aanmelding zie www.stichtingrevelation.org.

Najaarsbraderie
in Burgum

BURGUM - Zaterdag 15 september is in het centrum van Burgum van 10.00 tot 17.00 uur een najaarsbraderie.

Deze braderie is uitgebreid met een vlooienmarkt en valt tegelijk met de kermis op de markt. Standhouders voor de vlooienmarkt kunnen zich aanmelden bij Burgumevents.nl. De braderie is in de Schoolstraat en gedeeltelijk op de Lageweg.
De vlooienmarkt is alleen op de Lageweg. In de Tapery is in de middag en na afloop een optreden van Robert Pater.

Familiedag in Museum Dr8888

DRACHTEN - Op zondag 16 september om 13.30 uur start het nieuwe seizoen van de Familiedag in Museum Dr8888.

Elke derde zondag van de maand organiseert het museum een dag voor de hele familie waarbij jong en oud op interactieve en laagdrempelige wijze het museum en de tentoonstellingen beter leert kennen. Vanaf september wordt het Mobiele Atelier geïntroduceerd: samen met museumdocent Mariëlle Vos gaan de deelnemers van de Familiedag over zaal, waarbij ze direct mogen kijken met hun handen en kunnen reageren op kunstwerken. Zo zijn er dit keer werken te zien van kunstenaars als Marcel Duchamp, Joseph Beuys, David Bade en van studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Na afloop kan men op eigen gelegenheid meedoen met de collagewedstrijd in het Atelier.

Tsjerkepaad sluit seizoen af in Burgum

BURGUM - Tsjerkepaad sluit het seizoen dit jaar af op zaterdag 15 september in Sint Maartens en Kruiskerk in Burgum.

De afsluiting van Tsjerkepaad begint om 13.30 uur. Na de korte terugblik door voorzitter Groeneveld presenteren Henk Kuindersma en Wiena Ridderikhof een methode die kinderen en jongeren helpt om de waarde van religieus erfgoed te ontdekken. Dit is een belangrijk onderwerp voor Tsjerkepaad. Na de presentatie zal de Sint Maartens en Kruiskerk te Burgum via deze methode worden bekeken. Sjaak Beek, deskundige over de kerk, zal daarbij eventuele vragen beantwoorden.

De vijftiende editie van Tsjerkepaad stond dit jaar in het teken van het thema 'Kerken en Gastvrijheid'. Tsjerkepaad sloot daarmee aan bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Feanster Motor- en Brommershow

SURHUISTERVEEN – Wie in de schuur nog een bijzondere motorfiets heeft staan en deze graag eens wil showen wordt nu de gelegenheid geboden om tijdens de Feanster Motor- en Brommerhow op vrijdag 23 november en zaterdag 24 november in Zalencentrum De Lantearne te Surhuisterveen dat te doen.

"Het kunnen oldtimers, maar ook youngtimers zijn. Het gaat om speciale exemplaren", zegt André Postma, beheerder van De Lantearne. Wel benadrukt hij dat aanmelden geen garantie is dat de motoren geplaatst zullen worden. "We proberen zoveel mogelijk verscheidenheid aan te brengen, diverse types en merken", zo verduidelijkt hij. Voor opgave kan men contact opnemen met André Postma (tel. 0512-361303; email info@delantearne.nl (onder vermelding type motor en leeftijd).

Together Worship naar Dokkum

DOKKUM - Remco Hakkert band&vocals, bekend van onder andere Nederland Zingt, verzorgen op 16 september een dienstvullend programma. waarin de prachtige liederen voor 'onze Koning' centraal staan.

De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymns tot Opwekking), een woord en solo's van Remco, schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud samenbindt.

'Een dienst om nooit te vergeten'

Iedereen is uitgenodigd om dit mee te maken. De dienst vindt plaats in de Fonteinkerk en begint om 19.00 uur. De toegang is gratis.

Bungalowpark It Wiid sponsor Ljochtstill

Jan de Vries en Anje Wester met een kraanmachinist bij het plaatsen van de turven in juli. Foto: Actief Media

EARNEWALD - In de meeste watersportplaatsen is al duidelijk te merken dat het watersportseizoen ten einde loopt. Havens liggen minder vol en op straat is het minder druk. Dat je ook buiten het seizoen een dorp aantrekkelijk kunt houden voor bezoekers, bewijst Earnewâld. Hier vindt het kunstproject Ljochtstill plaats, volgens Jan-Cees Blok van Bungalowpark It Wiid een gouden zet.

In vijf glazen turven in het dorp is kunst te zien. Ook zijn er kunstenaars aan het werk en zijn er workshops te volgen. In de bioscoopturf is een speciaal voor het project gemaakte documentaire te bekijken. Daarnaast bieden de twee kerken en museum It Kokelhûs onderdak aan diverse tentoonstellingen. Ljochtstill is gratis te bezoeken op dinsdag-, woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur.
Bungalowpark It Wiid is een belangrijke sponsor van het project. Blok is enthousiast over Ljochtstill: "Het is een prachtig project dat mensen bewust maakt van de schoonheid van de Alde Feanen. Daarnaast zorgt het dat Earnewâld ook buiten het seizoen een levendig dorp blijft." Voor wie de schoonheid van de Alde Feanen wil ervaren is Bungalowpark It Wiid een prachtige uitvalsbasis. "De luxe bungalows tot 20 personen zijn te boeken met buitenspa en een luxe sloep", zegt Blok. "Combineer rust en natuur met kunst en cultuur in Earnewâld!"
www.bungalowparkitwiid.nl en
www.bungalowmetsloep.nl

Weer bijzonder programma Cultuur in De Pleats

De grote zaal van de nostalgische boerderij waarin De Pleats is gevestigd, zal tjokvol zijn als het theaterseizoen van de Culturele Commissie begint. Foto: Actief Media

BURGUM - Opnieuw heeft de Culturele Commissie De Pleats een prachtig theaterprogramma gemaakt, nu voor het seizoen 2018/2019. Kenmerkend is dat er voor ieder wat wils op staat: toneel, muziek en lezingen.

Op 22 september trapt de Culturele Commissie af met opnieuw de Burgumer Stappersjûn. Deze avond is jaarlijks een daverend succes, gewaardeerd door jong en oud. De Pleats maakt zich op voor een bomvolle zaal. De dj's Marco en Karel maken een Back In The Time Drive Inn Show.
Een andere grote muziek-publiekstrekker wordt georganiseerd op 7 december: Kerst met de Kast. "Een hele eer voor de Culturele Commissie, waarmee we ook het twintigjarig jubileum van De Pleats vieren", zegt voorzitter Piet Kuiper. Het wordt een kerstshow, met eigen nummers van de Kast en kerstliederen in de Kast-stijl.

Ook bijzonder worden de voorstellingen op 17, 18 en 19 december. Na de succesvolle Light Opera Keapmanskeunsten is er nu een avondvullend programma met drie onderdelen: een komische opera, Christmas Carols en een wereldberoemde eenakter. De eenakter heet 'Dinner for one'. De Komische opera draagt de titel 'Rjochter en Sjuery'. Alle programmaonderdelen worden opgevoerd door de leden van Opera Company Noord. De voorstellingen van 18 en 19 december worden gegeven in combinatie met een viergangen diner.
Reserveren: cultuurindepleats.nl

Donderdag 1 november heeft de Culturele Commissie een dubbellezing geprogrammeerd, met de sprekers Henk Plantinga en Klaas Henstra. Het onderwerp is 'het voormalig kloosterleven & het ontstaan van Burgum'. Voor kinderen is er in de herfstvakantie de voorstelling 'De Kleine Vuurtorenwachter'.
Kaarten kopen kan via www.cultuurindepleats.nl | 0511-461556.

De Lawei verleent Eerste Hulp

DRACHTEN - Op zaterdag 15 september is de officiële start van een fonkelnieuw cultureel seizoen in De Lawei! Het leven zit vol keuzes, net als het nieuwe programma. al die mooie voorstellingen, films, exposities, gerechten, drankjes en arrangementen om uit te kiezen.

Kiest men iets nieuws of toch het bekende? Opnieuw cabaret of toch dat bijzondere toneelstuk? Moeilijk hoor. Dat snapt De Lawei. Daarom wordt er van 13.00 tot 17.00 uur EHBK verleend. Oftewel: Eerste Hulp Bij Keuze(stress). Toegang is gratis. Om 13.00 uur wordt er afgetrapt met een feestelijke seizoenspresentatie. Lawei-programmeur Inge Imelman vertelt wat de bezoeker nou écht niet mag missen.

Bovendien zijn er optredens van zangeres Sandra van Nieuwland, gitaarman Ed Struijlaart, cabaretière Yvonne van den Eerenbeemt en de hilarische Ernest Beuving. Toegang is gratis, maar er dient wel een plek gereserveerd te worden. Dit kan al via de website of aan de kassa. Tussen 13.00 en 16.30 uur kunnen de bezoekers van het Open Huis op ontdekkingstocht door het gebouw gaan en keuzes maken. De expositie Ingezoomd, van Dolph Kessler, wordt tijdens het Open Huis om 16.30 uur feestelijk geopend door Bert Looper, directeur van Tresoar. Meer informatie over het programma op www.lawei.nl

Schilderijen Jan Kooistra gesigneerd

Een gesigneerd werk van Jan Kooistra. Foto: Johan Veenstra.

BURGUM - De zeven schilderijen De Schepping van Jan Kooistra zijn op een bijzondere wijze gesigneerd. Jan Kooistra met daaronder de hoofdletter A. Vanwaar deze letter A? De Schepping met de initialen zijn nog tot begin november te bewonderen in het Observeum in Burgum.

Kunstschilder Kooistra ging voortvarend te werk, bijgestaan door zijn vrouw. Het creatieve proces vraagt veel energie. Dan was er zijn vrouw, die plaatjes knipte en scheurde uit tijdschriften, boeken en foto's verzamelde. Impressies over kleur en vormen. De zeven schilderijen waren na verloop van tijd klaar. Kooistra wilde dat ook de naam van zijn vrouw op de schilderijen kwam, want ze hadden samen het proces doorlopen. Dit wilde ze echter niet, het waren Jan zijn doeken. Kooistra zette door en zo kwam niet alleen Jan Kooistra op de doeken te staan, maar ook de A van zijn Aukje!

Lezing Hanna Bervoets bij Van der Velde

DRACHTEN - Op woensdag 19 september zal er bij boekhandel Van der Velde in Drachten om 19.45 uur een lezing plaatsvinden door auteur Hanna Bervoets. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de SLAS en Bibliotheek Smallingerland.

Hanna Bervoets is een van de meest geprezen jonge Nederlandse schrijvers van dit moment. Haar boek Ivanov werd door NRC Handelsblad uitgeroepen tot een van de beste boeken. Bovendien won ze in 2017 de BNG Literatuurprijs en vorig jaar de Frans Kellendonk-prijs voor Fuzzie. Reserveren is gewenst. U kunt dit doen door te bellen of langs te komen in de winkel. Ook kunt u reserveren op www.slas.nl of kaarten aanschaffen op de website van Bibliotheek Smallingerland. Entree: €12, donateurs SLAS en leden Bibliotheek Drachten €8 (inclusief drankje).

Handwerkmarkt in centrum Buitenpost

BUITENPOST - Op vrijdag 14 september is er van 11.00 tot 17.00 uur een handwerkmarkt in het centrum van Buitenpost.

U kunt deze dag zo'n 45 standhouders bezoeken die diverse soorten materialen op handwerkgebied verkopen. Zo kunt u hier onder andere terecht voor brei- en haakbenodigdheden, quiltstoffen en benodigdheden, vilt, garens, borduurwerk en eigengemaakte creaties. Tevens is er een naaimachine service center aanwezig waarbij u terecht kunt voor reparaties, naaimachines en advies. Daarnaast zijn er demonstraties van oude handwerktechnieken en ken men onder meer kennismaken met de technieken goudborduren, hardanger en frivolité. Op www.handwerkmarktbuitenpost.nl en op Facebook Handwerkmarkt Buitenpost is meer informatie te vinden over de deelnemers en de demonstraties.

Lezing Moddergat over verloren schepen

MODDERGAT - Met Stichting Maritieme Geschiedenis organiseert museum 't Fiskershúske in Moddergat op vrijdag 14 september om 19.30 uur een lezing over de verloren schepen van Moddergat.

In 1883 overviel één van de grootste stormrampen van de laatste anderhalve eeuw de vissersvloot van Moddergat. Zeventien schepen vergingen in de golven, 83 vissers kwamen om het leven. Stichting Maritieme Archeologie doet onderzoek naar deze drie verloren schepen van Moddergat. Klaas Wiersma van de stichting zal vertellen over het werk dat de amateur onderwaterarcheologen verrichten. De locatie is in huisje de Logger van het museum, waar een expositie is over het werk van Stichting Maritieme geschiedenis tot en met 31 oktober en in de kerstvakantie. Kosten:
€ 5,00 (inclusief consumptie). Opgave: info@museummoddergat.nl

Vijfde Korenfestival Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Op 15 september bruist Surhuisterveen weer van vrolijke koorgeluiden, van 11.30 tot 17.15 uur.

Zo'n 22 koren zullen in het centrum het publiek vermaken met een groot scala aan koormuziek: éénstemmig, meerstemmig, begeleiding van gitaar en accordeon, vrolijke en serieuze liederen. Er zal een grote verscheidenheid aan koren optreden: pop-, gemengd-, shanty-, piraten-, vrouwen-, mannenkoren. De podia zijn bij de horecagelegenheden. Uiteraard zal de toneelvereniging de Trochsetters het publiek plezieren met theatraal vermaak. Het vijfde Korenfestival wordt afgesloten met een spetterend pop-up koor, alle koorleden zullen om half vijf twee bekende liederen zingen midden in het centrum van Surhuisterveen. Zo'n 400 zangers brengen onder leiding van dirigent Arnaud Oosterbaan twee liederen ten gehore.