Weekblad Actief - Editie Midden

14 juni 2017

Weekblad Actief - Editie Midden 14 juni 2017


Kom oldtimers bekijken in Burgumer centrum

De Marko's in de Schoolstraat met daarachter een GMC uit 1974. Foto: Klaas Rozema

BURGUM – Zaterdag 17 juni zijn in het centrum van Burgum oldtimers, muzikanten en mensen in klederdracht. Van 13.00 tot 16.30 uur is het Oldtimerdag.

Oude auto's, brommers, tractoren en fietsen zullen zich verzamelen. Bezoekers kunnen ze in alle rust bekijken. Er worden ook demonstraties gegeven, met onder andere aanwezige oude tractoren en oude fietsen.

Stijl jaren '20

Muziek is er bijvoorbeeld van de - bij de oldtimers passende - Roaring Twenty's Small Band. Zij treden op bij De Pleats.

Als opwarmer voor 't Moai Fuort-
festival verzorgt een groep drummers van De Marko's een special act tijdens het evenement. Wie de bekende rood met witte drumbandpakken verwacht komt bedrogen uit… De Marko's gaan ditmaal iets heel anders doen. Op de foto alvast een voorproefje.

Burgum heeft Meer

Kijk voor alle informatie op www.burgum.frl en de Facebookpagina Burgumheeftmeer.

Vechtsporters op stoom in Sportcentrum Drachten.

Berging Lancaster in De Neare Saiter is nabij

Woensdag 21 juni 'inloopbijeenkomst' in Warten

In deze omgeving is het vliegtuig neergestort. Foto: Chris op de Hoek

WARTEN - De provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en It Fryske Gea werken samen aan de berging van het vliegtuig Lancaster. Afgelopen vrijdag was de officiële starthandeling, komende woensdag 21 juni is er in Warten een 'inloopbijeenkomst' over de berging, sanering en de herinrichting van stortplaats de 'Ald Dwinger'.

Het vliegtuig, de viermotorige Lancaster R5682, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog (5 september 1942) bij de Neare Saiter is neergestort, wordt geborgen. Het ligt ongeveer zes meter diep, blijkt uit de scans die er zijn gemaakt. Alle vier motoren moeten ter plekke in de grond zitten.

Mogelijk zijn er nog stoffelijke resten te vinden van staartschutter James Francis Cooper. Als die worden gevonden, zullen ze worden geborgen, is afgesproken met nabestaanden van de man. Het vliegtuig werd door Duits afweergeschut en vervolgens door een Duitse jager neergehaald. Vier man redden zich nog op tijd met een parachute, zij werden krijgsgevangen gemaakt. Drie man kwamen om.

Wat de berging ingewikkeld maakt is, dat het hier een voormalige stortplaats betreft van de gemeente Leeuwarden, waar ook gif in de grond zit. Onder andere afval van ziekenhuizen en van Philips in Leeuwarden is hier in de loop van de twintigste eeuw gestort.

De opdrachtgever voor de sanering van het eiland is de provincie Fryslân. De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de berging van het vliegtuig.

Aannemer Leemans Speciaalwerken start in de eerste week van september met de bergingswerkzaamheden, die ongeveer vier weken duren. Rond de bewuste plek wordt een waterdicht schot geplaatst, dan wordt water weggepompt en grond verwijderd, aldus Evander Broekman van Leemans Speciaalwerken B.V., het bedrijf dat de feitelijke berging doet.
Voor de veiligheid wordt de Neare Saiter tijdelijk gestremd en het vaarverkeer omgeleid, ook in de weekeinden, meldt woordvoerder Erik Krikke van de gemeente Leeuwarden.

Een speciale afdeling van de Koninklijke Luchtmacht, het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), heeft bij de berging de leiding. Deze dienst begeleidde ook het vooronderzoek, gaf bergingsadvies en hielp bij het opstellen van een werkplan.

Inloop 21 juni in Warten

Voor belangstellenden uit de omgeving (Warten / Earnewâld) wordt op woensdag 21 juni een inloopbijeenkomst georganiseerd, van 19.00 tot 20.30 uur in eetcafé 'de Kok en de Walvis', Hoofdstraat 31 in Warten. Er wordt informatie verstrekt over de planning, de afsluiting van de Neare Saiter, de werkzaamheden en het verhaal achter de Lancaster.

Belanghebbenden zijn zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd, melden de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden, waar dit stukje van de Alde Feanen onder valt.

Frjemd Folk Festival 17 juni in Kollumerzwaag

Frjemd Folk bestaat tien jaar en viert dat met een festival in Keltische sfeer. Foto: Ingezonden foto

KOLLUMERZWAAG - Frjemd Folk bestaat in 2017 tien jaar. Dit wordt gevierd in Kollumerzwaag met een Folk-festival op zaterdag 17 juni.

Het festival vindt plaats op de geboortegrond van de groep, aan de Boskreed. Uiteraard treedt de groep, bestaande uit elf zangers en drie muzikanten, zelf op. Er is echter meer muziek: ook The Doggy Few, een Ierse feestband uit Groningen, en Kapriol! treden op.

Er worden op het festival workshops gehouden van de Ierse dansschool Keltisch Dansje, op het terrein musiceert een doedelzakspeler en bezoekers kunnen boogschieten. Een kleine markt met verkoop en demonstraties van handwerk en themaproducten zal ook op het terrein te vinden zijn. Natuurlijk is het nodige eten en drinken verkrijgbaar.

Zelf muziek maken

Zelf actief mee musiceren en zingen is ook mogelijk. Bezoekers die folkmuziek spelen mogen hun instrument meenemen voor een jamsession.

Frjemd Folk heeft na de oprichting in 2007 een breed repertoire opgebouwd van muziek uit het Keltische gebied, zoals Ierland en Schotland. Dit is naar buiten gebracht in bijna honderd optredens. Hoogtepunten waren de reizen naar Ierland in 2014 en 2016, waar werd opgetreden in pubs en op straat. In 2016 werd de cd 'The Cliffs' uitgebracht.

Het festival terrein aan de Boskreed is te bereiken vanaf de Foarwei in Kollumerzwaag. Volg de borden. Er is voldoende parkeergelegenheid.

De entree is € 5,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. De aanvang is 14.00 uur en het festival duurt tot 22.00 uur of zo. (www.frjemdfolk.nl)

Oplichter vermomd als verkoper Mango Grou

GARYP - David Heidbuurt uit Garyp trekt aan de bel. Hij is bedrijfsleider van Mango te Grou, verkoper van scootmobielen en elektrisch aangedreven scooters. Er blijkt een man actief in Fryslân die zich voordoet als verkoper van dat bedrijf. Echter, deze man licht oudere mensen op.

"Hij belt aan, en vraagt meestal of hij de grond naast het huis mag gebruiken om scootmobiel-les te geven uit naam van Mango Grou. Hij bekijkt hoe de mensen zijn. Blijken ze zwak of bijvoorbeeld dementie te hebben, dan gaat hij verder met een babbeltruck. Alerte ouderen laat hij links liggen."
Eén van de situaties die bij Mango Grou bekend is, betreft een man uit Warns die voor € 3500,- is opgelicht met de verkoop van een paar koffiezetapparaten, messensets en een staafmixer. Hierbij is hij ook geskimd en is de pincode achterhaald.

Nacht én Dag van Wad: 21, 23-25 juni

DE WADDENKUST - 'Nacht van het Wad' is het woensdagavond 21 juni. It Fryske Gea houdt dan een excursie door het kweldergebiet (Noard-Fryslân Bûtendyks) nabij Hallum. Laarzen en verrekijker mee.

Op 23, 24 en 25 juni is het de 'Dag van het Wad'. Gevierd wordt dat het Wad acht jaar Werelderfgoedstatus heeft. Vrijdag starten al activiteiten op Schiermonnikoog; sommige gratis, voor andere moet iets worden betaald.

Zaterdagochtend is er een unieke veilig van garnalen in Paesens-Moddergat bij 'it Garnalenfabryk': voor het eerst sinds 1943 worden er weer garnalen over de dijk aangevoerd. Gedeputeerde Sietske Poepjes (dochter van een visser) en journalist Frits Wester zullen de kistjes veilen. Zie ook: www.dagvanhetwad.nl.

22 tot 25 juni: Simmerdeis in Drachten

DRACHTEN -Van 22 tot en met 25 juni staat Drachten in het teken van muziek en theater: Simmerdeis. Van orkest tot singer-songwriter en van (straat)theater en beeldende kunst tot waterballen: alles komt aan bod bij dit festival.

Noordpool Troupe jamt met Van der Laan en Woe. True Jord klimt op de bühne, een collectief van jonge en gedreven muzikanten. DJ van Powered by flowers draait muziekverzoekjes op vinyl, op door het publiek gemaakte bio-olie.

Simmerdeis gebruikt in samenwerking met gemeente Smallingerland de app MoSART. Door de app te downloaden op je telefoon kan een waardering worden gegeven aan het omgevingsgeluid. Simmerdeis ontvangt deze feedback. Dit gaat zorgen voor een levendig en leefbaar Drachten. Het hele programma vind je op www.simmerdeis.nl.

Tjeerd van Bekkum van 'Drachten' naar LF2018

DRACHTEN - Burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland wordt per 15 juli de nieuwe directeur (CEO) van Leeuwarden-Fryslân 2018, oftewel Kulturele Haadstêd. Dit hebben de Raad van Toezicht van LF2018, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden gezamenlijk besloten.

Ze wilden snel handelen, nadat de huidige directeur Lieven Bertels aan de Raad van Toezicht bekend maakte een nieuwe baan te hebben aangenomen in de Verenigde Staten. Voorzitter Wiebe Wieling van de Raad van Toezicht: "Het is van belang dat we in deze fase niet stil komen te staan. Wij hebben daarom weloverwogen Tjeerd van Bekkum benaderd vanwege zijn ruime ervaring als Friese bestuurder en zijn kennis van en betrokkenheid bij LF2018. Hij kent Fryslân goed en beschikt over een goed netwerk binnen en buiten Fryslân. Van Bekkum is in staat verder te bouwen aan het fundament en de uitstraling van LF2018. Hij heeft met enthousiasme deze functie als directeur aangenomen. De voortgang van de voorbereiding van LF2018 is bij hem in goede handen."

Voor de functie van burgemeester in Smallingerland wordt in eerste instantie een tijdelijk vervanger gezocht.

Bouw buiten 35 meter hoogspanning

Advies na onderzoek in Drachten West

In het plan bij de Drachtstervaart staan ook hoogspanningsmasten. Foto: Klaas Rozema

DRACHTEN - Het is verstandig niet binnen een afstand van 35 meter van de bovengrondse hoogspanningsleiding in Drachten West woningen te bouwen. Dit melden b. en w. van Smallingerland op basis van een onderzoek in Drachten West door Omgevingsdienst ZuidOost-Brabant.

Dit in verband met het magneetveld rond de leiding. Er geldt een wettelijke afstand van twintig meter, vanwege het risico van het breken van een leiding. In de loop der tijd is meer aandacht gekomen voor de effecten van magneetveldzones op de gezondheid. In Smallingerland was een 'indicatieve afstand' bepaald op vijftig meter aan weerskanten van de lijn, op grond van RIVM-onderzoek.

Uit het nieuwe onderzoek, in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst ZuidOost-Brabant, komt een afstand van 35 meter naar voren. Binnen die zone staan bestaande woningen en voorzieningen. "Dat is een gegeven", meldt de gemeente. "De adviesafstand raakt ook de jongere plannen Drachtstervaart en Maartenswouden." De betreffende projectontwikkelaars zijn of worden door de gemeente hierover geïnformeerd. "Dat doen we uit voorzorg, zodat projectontwikkelaars daar rekening mee kunnen houden."

GBA: "Geen biovergister op Westkern"

KOOTSTERTILLE / BUITENPOST - De fractie fan Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA) wil geen biovergister op bedrijventerein Westkern in Kootstertille. Hierover dient de fractie morgenavond een motie in.

De fractie roept het college op, "geen medewerking te verlenen aan de verkoop van de grond op de plaats waar nu het plan is om de biovergister c.q. mestvergister in Kootstertille te realiseren."
In een toelichting schrijft de fractie, dat de beoogde locatie "tegenover de Gasunie en boven een gasleiding" ligt. "Bij calamiteiten op de beoogde vestigingsplaats zijn de gevolgen niet te overzien. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om de veiligheid en de volksgezondheid op een deugdelijke wijze te waarborgen", vindt fractievoorzitter Rinus Buising.
Het plan van het bedrijf dat de bio-covergister (voor vijftig procent mest en voor de rest vooral houtzaagsel en bermgras) wil bouwen, Universal Energy, voldoet aan het bestemmingsplan, zo werd onlangs duidelijk in een informatiebijeenkomst in MFA It Tillehûs in Kootstertille.

Dertig euro per vierkante meter

Bovendien is met de initiatiefnemers een vierkante meterprijs van dertig euro afgesproken. "De gemeente Achtkarspelen fertsjinnet der flink oan", schat directeur Piet van der Hoop van Universal Energy. Als de grond lager dan die prijs wordt verkocht, dient de gemeenteraad te worden geïnformeerd. Als de verkoop op initiatief van de gemeente niet doorgaat, zal het bedrijf waarschijnlijk een schadevergoeding eisen, verwachten b. en w.

Natuurplan 'Om de Dobben' bij Burgum in zicht

Bij een 'dobbe' geeft Theunis Pietersma (links) uitleg over het plan van zijn familie. (Een 'dobbe' stamt uit de IJstijd). Foto: Klaas Rozema

BURGUM - 'Om de Dobben' is een plan om natuur(ontwikkeling), natuureducatie voor schooljeugd en recreatie met elkaar te combineren. Het moet worden gerealiseerd aan de Lange Laan ten westen van Burgum, in de omgeving van de Centrale As.

Het plan bevat fiets- en wandelpaden, die ook geschikt zijn voor rolstoelers, maar in delen van het gebied mag men ook van de paden af. Er komt een theeschenkerij met restaurant, maar ook de natuur wordt verbeterd, ten gunste van vleermuizen, de waterspitsmuis en roofvogels, zoals torenvalk, buizerd, ransuil en kerkuil.
Voor kinderen komt er een plek waar ze veilig kunnen spelen met zand en water, terwijl de ouders of grootouders even iets op het terras kunnen nuttigen.

Plan na oproep

Al in 2011 kwam de familie Pietersma met dit plan. "De provinsje hie in oprop dien om mei plannen te kommen as oanfolling op de Sintrale As, sadat it gebiet in 'plus' krije koe", meldt de familie Pietersma.
De gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân staan vierkant achter het plan 'Om de Dobben'. Binnenkort komt het bij de gemeente Tytsjerksteradiel ter inzage te liggen.
Ook de Friese Milieufederatie en It Fryske Gea, dat tegenwoordig het beheer op zich neemt van de 'dobben' (pingoruïnes), steunen het plan. In totaal gaat het om ongeveer tien hectare.

"Nei de boufak"

"Neffens plan begjinne wy nei de boufak mei de natoerûntwikkeling en yn novimber met de bou", aldus de familie Pietersma. In het voorjaar van 2018 moet alles klaar zijn, is de verwachting. Het is één van de vele plannen rond de Sintrale As die deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, waar de komende tijd nog volop aan wordt gewerkt.

Verzet in raad tegen vergister Burgum

BURGUM - De VVD-fractie Tytsjerksteradiel is tegen de geplande biovergister bij de elektriciteitscentrale in Burgum. Energieproducent ENGIE wil op deze plek graag een grote biovergister bouwen.

"Er is een beperkte hoeveelheid mest in de regio beschikbaar is, dus moet er mst worden aangevoerd vanuit regio's met een mestoverschot, zoals Noord-Brabant. Door de grote afstanden voor aan- en afvoer" kan volgens de VVD-fractie geen duurzaam gas worden opgewekt. Bovendien wordt de beoogde locatie bij de centrale "grotendeels omringd door een gebied met veel natuur en een recreatieve bestemming. Ook ontbreekt draagvlak bij omwonenden en bedrijven." De kwestie komt morgenavond in de raad ter sprake. ENGIE heeft onlangs een vergunning aangevraagd.

Staten: Maatwerk voor betere Skieding

Alleen VVD en PVV zijn voor nieuw tracé

LEEUWARDEN - Formeel moeten Provinciale Staten er op 21 juni nog een besluit over nemen, maar intussen is duidelijk dat er geen nieuw tracé komt van 'De Skieding', oftewel de N358 tussen Surhuisterveen en de A7 ten oosten van Drachten. Wel bestaat er kans op een parallelweg.

Alleen de statenfracties van VVD (Durk Pool) en PVV (Harrie Graansma) pleitten afgelopen woensdag in een statencommissievergadering voor een westelijk tracé. Maar omdat hier geen politiek draagvlak voor is, vindt Graansma dat er in elk geval aan weerszijden van de bestaande weg een parallelweg moet komen. Woensdag 21 juni nemen de Staten een besluit.

Vier miljoen extra voor DDFK

DAMWALD - De vier gemeenten in DDFK-verband, moeten volgend jaar samen bijna 4,5 miljoen euro extra op het kleed leggen.

'Structureel' (blijvend) betreft het ruim 4,1 miljoen euro, 'incidenteel' gaat het om bijna vier ton. Voor ruim twee miljoen euro kan deze stijging worden gedekt uit bestaande budgetten, de rest moet worden bijgepast. De stijging is onder andere een gevolg van cao-effecten (voor bijna vier ton) en reguliere prijsstijgingen (bijna een ton). Tegenover de prijsstijgingen staan besparingen op personeelskosten, maar die gaan pas in 2019 in, melden de colleges van b. en w. van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumeland c.a.

Excursie naar biovergister Bemmel

Vanavond hoorzitting raad 'Burgum'

BURGUM/BEMMEL - Raadsleden uit Tytsjerksteradiel, actievoerders en belangstellenden uit Burgum en omgeving zijn vandaag op excursie naar het Gelderse Bemmel. Daar staat een biovergister van ENGIE. Vanavond houdt de raad een hoorzitting.

Aanleiding is het plan van ENGIE een bio-covergister te bouwen bij de elektriciteitscentrale aan de Burgumer Mar. Vanochtend acht uur zou de bus vertrekken. Om kwart over tien zijn er presentaties en is er een rondleiding in Bemmel. Om kwart over vier wordt men weer in Burgum verwacht, om de situatie bij de elektriciteitscentrale te bekijken. Vanavond 19 uur is er een hoorzitting, morgen staat het punt op de raadsagenda.

'Us Oelkje' gaat nieuwe uitdaging aan

Oelkje Leistra. Foto: Ingezonden

BURGUM – Het zal wennen worden voor het verkoopteam van ActiefMedia. Verkoopmedewerker Oelkje Leistra verlaat het bedrijf. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan bij uitgeverij Penn in Leeuwarden.

"Jammer voor ons", zegt directeur Jan Auke Steegstra. Hij begrijpt echter de stap van de collega die zichzelf ook in de meest roerige tijden staande hield. "Toen ik bij Weekblad Actief kwam werken, voelde dat als een warm bad", blikt ze terug. "Het contact met de collega's is altijd fijn gebleven."

Oelkje bouwde in tien jaar een stevig klantenbestand op, waarbij persoonlijk contact centraal stond. Haar betrokkenheid bij adverteerders blijkt als ze geraakt zegt: "Dat vind ik nu het moeilijkst, dat ik tegen mijn klanten moet zeggen: ik bel je deze week voor het laatst namens Weekblad Actief."
"Je verkoopt nooit zomaar uit het niets een advertentie", verklaart ze. "Je begint toch altijd het gesprek met 'hoe gaat het?', 'hoe is het met je?'. De klant staat voorop, de verkoop van een advertentie komt wel. Daardoor hoor je veel persoonlijke verhalen. Dat vind ik het mooist; ik ben een echt mensen-mens."

Ze verlaat ActiefMedia net nadat er rust en stabiliteit in het team kwam. "Qua team vind ik dat jammer, maar daardoor draag ik nu wel met een gerust hart mijn werkzaamheden over aan mijn collega's. Goed luisteren, zorgvuldig werken en tevreden klanten is ook hun doel."

Marianne Thieme opent 'Lytse Hûskes Strjitte'

Veel belangstelling voor de 'Lytse Hûskes Strjitte' (onthulling inzet links). Rechtsonder het huisje van eerste bewoner Gerard Dijkstra. Foto: Klaas Rozema

HURDEGARYP - Zeer energiezuinig én betaalbaar, dat is de essentie van de 'tiny houses' die maandag officieel in Hurdegaryp werden geopend door Tweede Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren).

Zij prees het initiatief, dat meerdere doelen in één keer nastreeft: een goede, betaalbare nieuwbouwwoning, die mede door de energieneutrale aanpak zowel voor de portemonnee als voor het klimaat gunstig uitpakt. Het initiatief past in het beleid van de gemeente Tytsjerksteradiel, dat oog heeft voor beide aspecten.
Het is de eerste 'tiny houses'-straat in Nederland, vandaar dat Kamerlid Thieme haar loftrempet speelde. 'Tiny' is Engels voor klein. De woningen zijn in beginsel voor alleenstaanden, al kan men er met wat wederzijds begrip en tolerantie ook met twee personen in terecht. Het kleine volume zorgt meteen voor een gering energieverbruik, zowel qua verwarming als qua stroomverbruik.
De bedoeling is dat de 'huisjes', dankzij zonnepanelen en een warmwaterpomp, zonder verbruik van aardgas kunnen worden bewoond. Meteen nadat de gemeente Tytsjerksteradiel het plan voor de woningen aan de oostkant van Hurdegaryp bekend maakte, kwamen er reacties van vele belangstellenden.

Met de vraag 'Wat beweegt mensen om te 'ontspullen' en tiny te gaan wonen?' organiseert Attiek vrijdagavond 23 juni een discussiebijeenkomst, waarin diverse betrokkenen en deskundigen vertellen over de nieuwste ontwikkelingen. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers en om te discussiëren. De avond wordt geleid door Jef Mühren en vindt plaats in Theater De Bres (Schoolstraat 4) in Leeuwarden. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.45 uur welkom. Gratis toegang.

De Jister heropend

BURGUM - De Jister in Burgum, onderdeel van Talant, heeft een verbouwing ondergaan en werd donderdag 8 juni feestelijk heropend. De Jister is een locatie van Talant met onder andere horeca-, arbeidsmatige, creatieve en belevingsgerichte activiteiten.

Voor cliënten van De Jister, verwanten en betrokkenen was er een heropeningsfeest. Arend, cliënt bij Talant, kreeg de eer om de locatie officieel te openen met het doorknippen van een lintje.

Na een oriënterend onderzoek bij concullega's werd besloten dat De Jister toe was aan een verbouwing om betere dagbesteding te kunnen bieden aan cliënten. Door de verbouwing is de locatie toegankelijker voor mensen met een beperking en is het een prettige omgeving om in te werken, hobby's uit te oefenen en elkaar te ontmoeten.
De verbouwing heeft ervoor gezorgd dat elke ruimte van De Jister een duidelijke functie heeft. Zo zijn er nu specifieke lokalen voor creatieve activiteiten en is er een centrale ontmoetingsruimte met kantine. Iedere cliënt kan een eigen dagprogramma kiezen. Ook is er de keuze tussen individuele of groepsactiviteiten. Hiermee biedt Talant een waardevolle en praktische invulling van één van haar ambities: "De cliënt krijgt de beste zorg en heeft zelf de regie op zijn eigen leven en ontwikkeling."

Veel jonge ooievaars dood door regen

EARNEWALD/BEETSTERZWAAG - Het weer van vorige week heeft een ware slachting onder de jonge ooievaars opgeleverd in Earnewâld en Beetsterzwaag en vermoedelijk ook elders. Nog niet eerder in de lange geschiedenis van It Eibertshiem waren de resultaten zo dramatisch, meldt Haije Folkertsma.

In Earnewâld werden zondag tijdens de jaarlijkse ringdag een tiental jongen van een ring voorzien, maar er werden ook diverse dode jongen aangetroffen en op een groot aantal nesten zaten geen jongen meer. Dit terwijl er toch een 24 nesten in en rond Earnewâld zijn.

In Beetsterzwaag, waar een 40 nesten zijn. was het beeld "ook zeer slecht. We haalden daar 28 dode jongen van de nesten en we hebben 30 jongen geringd", meldt Folkertsma.

"Verder zijn er zowel in Earnewâld als in Beetsterzwaag nog nesten waar we niet bij kunnen, hier zitten mogelijk nog wat levende jongen op. maar ook daar zullen nog diverse jongen dood op liggen", vermoedt Folkertsma. "Kortom: zondag een trieste dag en dit jaar dus beduidend minder jongen dan de afgelopen jaren."

De afgelopen jaren ging het "uitstekend" met de ooievaar, meldt het jaarverslag van It Eibertshiem. Het aantal broedparen in Fryslân werd in 2016 geschat op 150, landelijk zou het gaan om ongeveer duizend. Vorig jaar zaten rond Earnewâld 22 paar en werden 19 jongen groot. Bij Tytsjerk zaten 15 paar, in Beetsterzwaag werden 33 paar; 50 jongen werden groot.

Arriva past dienstregeling bussen aan

DRACHTEN - De dienstregeling van diverse buslijnen van Arriva in, naar en vanuit Drachten is met ingang van afgelopen zondag aangepast. Het gaat met name om de volgende buslijnen: 320, 20/21, 55, 322, 12, 14/114 en 17. Behalve dat vertrek- en aankomsttijden veranderden, zijn ook bepaalde routes gewijzigd.

Lijn 20 en 21 in Drachten gaan bijvoorbeeld niet meer via Transferium Oost, maar rijden vanaf de Zuiderdwarsvaart rechtstreeks naar het Van Knobelsdorffplein en verder. Lijn 55 gaat via Drachten Noordoost en de Wiken naar het Transferium. Deze lijn rijdt niet meer naar het Van Knobelsdorffplein.

Door de aanpassingen wijzigen de vertrektijden van diverse lijnen. Meer informatie is te vinden op onder andere de website van Arriva.

Chloë beste in Engels in Fryslân

BURGUM - Tweedejaars vwo-leerling Chloë van den Adel uit Feanwâlden blijkt bij de 10- tot 17-jarigen de beste Friese scholier te zijn in Engels. Zij en haar medescholieren deden in maart mee aan de 'Big Challenge'. Vrijdag werd de uitslag bekend.

Dat was bij en feestelijke bijeenkomst voor eerste- en tweedejaars vwo meertalig op CSG Liudger in Burgum. 'The Big Challenge' is een internationale online wedstrijd ter bevordering en promotie van de Engelse taal, in meerdere landen voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar.

Het lange wachten op de uitslag werd vrijdag beloond tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de leerlingen. Zij kregen een stukje oranjekoek, een certificaat en een kleine attentie. En Chloé kreeg 'The Big Challenge Cup'.

Twintig weken-echo's gratis online

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten biedt gratis online toegang tot radiologische beelden voor zwangeren en patiënten orthopedie. Dat is mogelijk met het online programma MyVue.

Patiënten van de polikliniek Orthopedie kunnen vanaf 12 juni toegang krijgen tot hun radiologische onderzoeksbeelden en -verslagen. Per 23 juni is het voor zwangeren mogelijk om de 20-weken-echo gratis online te bekijken en te delen via MyVue. Eerder, in december 2016, is op de polikliniek voor vaatchirurgie succesvol gestart met deze dienstverlening.
Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze mogelijkheid via dit programma biedt en loopt hiermee voorop. In de toekomst komt MyVue mogelijk ook beschikbaar voor patiënten van andere poliklinieken.

Ruim zeven ton voor 'digitaal' Fries

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân trekt ruim zeven ton uit voor het 'takomstbestindich' maken van het Taalweb Fries en het ontwikkelen van een nieuw, online woordenboek Nederlands - Fries.

De Fryske Akademy krijgt voor het aanpassen van het Taalweb bijna 70.000 euro (realisatie: eind dit jaar) en voor het digitale woordenboek Nederlands - Fries ruim 6,5 ton. (Realisatie: in fasen opleveren, eindprodukt klaar in 2022). Het 'papieren' woordenboek Nederlands - Fries is achterhaald als gevolg van de aanpassing van de spelling.

Beide maatregelen zijn ook het gevolg van het aannemen van een motie van FNP, PvdA en CDA in december 2014, toen Provinciale Staten aandrongen op het permanent investeren in 'digitale helpmiddels' voor het Fries.

Vechtsporters op stoom in Sportcentrum Drachten

Leyla de Jong van Kickboxteam Burgum (rode helm) in actie tegen Aicha Solunovic. De Jong won de partij. Foto: Klaas Rozema

DRACHTEN - Vechtsportliefhebbers kregen zaterdag in Sportcentrum Drachten veel show en spannende partijen voorgeschoteld. Het Muaythai en Mixed Martial Arts (MMA) vechtsportevenement 'Warriors of the North' trok flink wat bezoekers, die afkwamen op show en vechtsportspektakel van meerdere sportscholen, in verschillende categorieën bij de jeugd en senioren. De zaal was goed gevuld en de wedstrijden werden in een relaxte sfeer gehouden.

Door Jelle Jeensma

Hoofdorganisator is Harwin Nederhoed, die in Drachten sportschool Downhat Gym heeft en zaterdag twee vechters de ring in stuurde. Nederhoed heeft veel ervaring met dit soort grootschalige vechtsportevenementen. "Mijn eerste 'Warriors of the North' heb ik in 2005 georganiseerd in de IJsherberg in Dokkum. In Noord-Nederland zijn vechtsporten populair. Onlangs heb ik met sportscholen uit De Westereen en Twijzelerheide in De Westereen een evenement georganiseerd, om de vechtsport te promoten."

In Drachten kwamen meer dan tachtig vechters in actie. De entourage in het Sportcentrum Drachten is mooi en professioneel opgezet. Nederhoed werkt met een uitgebreid draaiboek. De vechters lopen over de catwalk naar de ring, begeleid door muziek en lichteffecten. Daarna beginnen ze aan hun korte, maar intense gevecht.

Muaythai (thaiboksen) is een eeuwenoude vechtsport, die in Thailand – de bakermat van deze tak van sport - nog steeds veel wordt beoefend. In het oorspronkelijke Muaythai zijn elleboogtechnieken toegestaan. Bij de 'Warriors of the North' bestrijden de thaiboksers elkaar met een variant, dus zonder ellebogen te gebruiken. Bij thaiboksen mogen vuisten, voeten, knieën en benen worden gebruikt. Nederhoed was in Thailand om het Muaythai beter te leren kennen. "Ik heb daar trainingen en wedstrijden bezocht. In Thailand is thaiboksen een manier van leven, de regels van sport zijn harder dan in Nederland.

De thaiboksers trainen er elke dag twee keer, in totaal vijf uur en de wedstrijden bestaan uit vijf ronden van drie minuten met een korte rust. Het levensritme van de sporters bestaat uit trainen, eten en slapen, vaak in trainingskampen. Met thaiboksen proberen ze zoveel mogelijk geld te verdienen, het zijn broodvechters, die van hun sport leven en veel respect voor elkaar hebben. De toeristen betalen graag voor de wedstrijden."

De vijfendertigjarige Lieuwe Nicolai uit Gorredijk, in het dagelijks leven buschauffeur, kwam in de ring voor sportschool Downhat Gym. Hij won zijn partij. Nederhoed: "Hij traint bij mijn sportschool en wilde graag een keer in de ring staan in een wedstrijd. Ik heb een leeftijdgenoot als tegenstander gevonden. Nicolai had zich goed voorbereid, hij is het gevecht aangegaan met een hoofdkap en scheenbeschermer. Vechters ouder dan zestien jaar dragen die meestal niet."

De jeugd kwam 's middags in actie in het Sportcentrum. Junioren staan drie keer een minuut en nieuwelingen drie keer anderhalve minuut in de ring. "Dat lijkt weinig tijd, maar na de wedstrijd zijn ze kapot. De spanning speelt natuurlijk ook een rol, je krijgt klappen, maar je moet zelf ook actief zijn en uitdelen. Dat heeft impact op het lichaam", vertelt Nederhoed.

Blessures zijn zeldzaam. "De vechtsporters zijn goed getraind en kunnen incasseren", weet Nederhoed, die overdag werkt als leraar lichamelijke opvoeding bij het Nordwin College in Leeuwarden.

Omloop van de Kompenije met veel favorieten

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op zaterdag 17 juni houdt het wielercomité van Drachtstercompagnie de Omloop van de Kompenije. Het 3,5 kilometer lange parcours loopt via de Folgerster Loane en de Klamersreed met de start/finish op de Tsjerkebuorren.

Om 16.00 uur begint het wielerevenement met een wedstrijd voor de dameselite en beloften en amateurs. Uit de regio verschijnen onder andere Laura Krans, Melissa Steenhof en Wendy Oosterwoud aan de start. Om 18.00 uur gaat de koers van start met de heren elite en beloften en amateurs. Voor deze categorie hebben zich al meer dan honderd wielrenners ingeschreven. Onder hen onder andere de kersverse districtskampioen Bonne Aans uit Ureterp. Ook dit jaar worden de schaatsers Sven Kramer, Kjeld Nuis en Douwe de Vries aan de start verwacht. Met de regiorenners Bjorn Bakker, Andries Weening, Frank Wierstra en Fokke Postma belooft deze omloop interessant te worden.

De prijsuitreiking van de elite en beloften en amateurs is om 20.15 uur in café Aans. Dit alles onder leiding van rondemissen Ilja Klamer en Pytrix Veenstra. Naast het wielrennen is er 's middags voor de jeugd een springkussen bij de start/finish en zorgt de dorpswinkel voor een terras. Actuele informatie is te vinden op facebook en op www.omloopkompenije.nl.

ONT wint finale nacompetitie en promoveert

ONT viert feest na de promotie naar de tweede klasse. Foto: Ingezonden

LUTTELGEEST - Over twee wedstrijden was ONT in de nacompetitie te sterk voor tweedeklasser Tonego uit Luttelgeest. Na de 1-1 in eigen huis vorige week boekte ONT in Luttelgeest een 0-2 winst. Tegen de verhoudingen in, maar daar maalde geen enkele ONT'er om. ONT is na één jaar derde klasse terug in de tweede klasse.

ONT promoveerde zonder coach Uilke Damstra. Hij boekte al lang geleden een vakantie. De coaching was zaterdag in handen van assis-
tent-trainer Jeroen van Wijk, met naast zich interim-assistent Lolke Rozema. Ze zagen dat Tonego tegen ONT een wedstrijd was tussen twee verschillende spelstijlen. Tonego wilde voetballen en ONT wilde tegenhouden om met uitvallen gevaar te stichten. Beide strategieën lukten, met een voor ONT voordelig resultaat.

in de zevenendertigste minuut kwam ONT verrassend op voorsprong. De organisatie bij Tonego was even zoek nadat aanvoerder Tim Gielleit geblesseerd van het veld moest. Wytze Pilat bracht de bal voor het doel, Teake van der Hoek legde de bal terug op de vrijstaande Dion Smits en die zette 0-1 op het scorebord. In de tweede helft stond Hielke Knippels aan de basis van de 0-2. Teake van der Hoek maakte het beheerst af. Voor het eerst in de clubhistorie promoveerde ONT via de nacompetitie. In eerdere nacompetities bleek het kaarsje van ONT vaak opgebrand. Dat was nu zeker niet het geval en dat zag ook Jeroen van Wijk: "Een fantastische teamprestatie met een uitblinkende keeper. Ongelofelijk hoeveel energie deze groep na een lang seizoen nog heeft."

Recorddeelname jeugdtoernooi
KC de Pein

OPEINDE - Zaterdag was het negenenzestigste jeugdkorfbaltoernooi van KC de Pein. Het jeugdtoernooi van KC de Pein stond dit jaar garant voor korfbalplezier van een recordaantal teams.

Met 156 jeugdteams uit Noord-Nederland resulteerde dit in een mooie korfbaldag voor ruim 1500 personen. Het was op het piekmoment dan ook gezellig druk op sportpark Douwekamp in Opeinde. Met een levensgrote grabbelbak en een optreden van RIES Kinderplezier werden de kinderen vermaakt, maar er zijn vooral wedstrijden gespeeld: ruim 200!

's Ochtends was de jongste jeugd aan de beurt, waar 96 teams zich over 26 velden verspreidden. Voor de allerjongsten was er een groots welpenevenement waar korfbalspelletjes, schmink en een kleine grabbelbak voor menig vertier zorgde.
De oudere jeugd kwam na de middag zijn kunsten vertonen op de vele velden. De hele dag verliep volgens een perfecte, strakke planning, waardoor alle spelers, coaches, scheidsrechters en het in grote getale aanwezige publiek zich richtten op hetgeen waarvoor het toernooi georganiseerd wordt: korfbalplezier!

Alle uitslagen en standen staan op website jeugdtoernooi.kcdepein.nl.
Hier staan tevens honderden foto's op van de stralende dag in Opeinde. In 2018 is het toernooi op zaterdag 9 juni.

Aan slag Aline Obbink, coach van Drachten Diamonds Foto: Ingezonden

Diamonds kunnen geen vuist maken

DRACHTEN - Tegen de nummer drie van de competitie derde klasse A wisten de softbaldames van Drachten Diamonds geen vuist te maken. De beide wedstrijden gingen verloren met 0-21 en 0-16.

In de eerste wedstrijd stond op de pitcherplaat Elsa Croes van de Northern Stars, waar Drachten een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Zij werd goed geraakt door de goede slagploeg uit Enschede. Maar liefst elf honkslagen moest zij toestaan. Anouk Boer in het outfield en Aline Obbink op het derde honk waren de uitblinkers van de eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd startte een stuk beter, met verdedigend een meer oplettend veld aan Drachtster kant. Op de pitcherplaat stond weer Brigitta de Champs. Na twee innings was de achterstand nu slechts 4-0. Zondag 25 juni spelen de dames uit tegen de Blue Hawks vanaf 12.30 uur in Zwolle.

Jeugdlopers stelen show bij 8 van Drachten

De kopgroep, met winnaar nummer 422 Habtom Weldemichael. Rechts Ben Stellingwerf (nummer 1) van Loopclub Burgum, die tweede werd. Foto: Klaas Rozema

DRACHTEN - De dertiende editie van de Acht van Drachten was, ondanks het warme weer, met ruim 1200 deelnemers en 450 deelnemers voor de kidsrun zondag een groot succes. Het loopevenement tussen Beetsterzwaag en Drachten werd gadegeslagen door veel publiek.

Het extreem warme weer was wel de oorzaak dat de mannen bijna een minuut langzamer liepen dan in 2016. Toch kende de wedstrijd weinig uitvallers. Bij de heren won Habtom Weldemichael uit Heerenveen, gevolgd door Ben Stellingwerf uit Veendam, in 2016 nog de winnaar.

12 seconden voorsprong

Habtom Weldemichael kreeg de wedstrijd niet cadeau. Tot halverwege was er nog een kopgroep van vijf man. Habtom Weldemichael won uiteindelijk met een voorsprong van twaalf seconden. Tweede werd Ben Stellingwerf van de Loopclub Burgum. Bij de mannen 40+ was er een mooie tweede plaats voor Foppe van der Heide uit Drachten.

Impala-atlete vierde

Bij dames was het een sterke overwinning van Fanos Tekle uit Opmeer en tweede werd Jessica Oosterloo uit Appelscha. Jelly van der Kloet van Impala werd keurig vierde in het deelnemersveld.
De jeugdlopers stalen de show: met 450 deelnemers was het een waar feest. De scholen die hadden meegedaan in het kader van het JOGG-project (Jongeren Op Gezond Gewicht) hadden twee maanden getraind, en hebben als afsluiting de mijl gelopen.

Wedstrijdlopers mijl

Ook bij de wedstrijdlopers van de mijl werden de prijzen verdeeld. Bij de jongens won Ruben Talstra overtuigend, met Lennard Feenstra uit Opeinde als tweede.

Bij de meisjes was de overwinning voor Hannah Talstra van Impala, Noa Tilkema van Impala werd tweede en Martje Ter Doest (eerste in haar leeftijdscategorie) stond eveneens op het podium.

Ieder jaar wordt een goed doel aangewezen en deze keer was dat de Hersenstichting, die zich inzet om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laat de stichting onderzoek doen, geeft voorlichting en voert vernieuwende projecten uit. De opbrengst was ruim duizend euro.

10 juni 2018

De volgende 8 van Drachten is op 10 juni 2018. Meer informatie en uitslagen zijn te vinden op www.8vandrachten.nl

Reünie voetbalclub TFS met spelers jaren zeventig

De deelnemers van de reünie van TFS. Foto: Sjoukje Postma.

DRACHTSTERCOMPAGIE - Op initiatief van oud Kompenijster voetballer Roelof Smeding organiseerde de voetbalvereniging TFS op vrijdag 9 juni een reünie voor de spelers die in de jaren zeventig ooit met Roelof Smeding in een team gevoetbald hebben. Ook de oud-trainers Appie Alberda en Rienk Bosma waren aanwezig.

Roelof Smeding emigreerde in 1988 naar Mexico en was nu twee weken terug in Nederland. Met ruim 35 deelnemers werd de reünie een groot succes. Sommigen hadden elkaar in meer dan veertig jaar niet gezien.

Na een bezoek aan de lokale begraafplaats kon iedereen genieten van het Chinees buffet. Daarna werden er oude foto's en beelden, afkomstig van erelid Sipke van der Heide, vertoond.

Uiteraard ging dit gepaard met de nodige anekdotes uit de jaren zeventig. Al met al een uniek gebeuren: een reünie met spelers van veertig jaar terug. Op de foto de deelnemers van de reünie. Staand v.l.n.r.: Harm Krans, Rienk Bosma, Wietse van der Zee, Joekie van der Mei, Piet Aans, Freerk Bethlehem, Aalsen van der Weg, Henk Bissels, Sietse van der Veen, Arie Bouma, Wiebe van der Heide, Keimpe Bouma, Lous Monderman, Frits Kats, Sietse Tibbesma, Sietse Buursma, Imme Nijboer en Appie Alberda.

Op de hurken v.l.n.r.: Rob Combee, Klaas Weening, Bonne Aans, Jelke van der Vee, Pieter Postma, Wieke Kats, Roelof Smeding, Pier Meijer en Jan Buursma.

Podium Judo Kings

VENRAY - De judoka's van de Judo Kings uit Akkrum, Burgum, De Westereen en Feanwâlden zijn zaterdag actief geweest in Venray op een internationaal judotoernooi.

Het toernooi in Venray had een zeer internationaal karakter: er waren judoka's uit heel Europa, van Rusland, tot Zweden en van Slowakije naar Engeland. Niet elke club mocht alle judoka's afvaardigen, alle clubs waren gebonden aan een maximumaantal deelnemers naar aanleiding van de prestaties van voorgaande jaren. De Judo Kings hadden plek voor negentien judoka's.

Twee judoka's wisten het tot het podium te schoppen. Quinten van der Veen (De Westereen) won in de klasse tot 38 kilogram in de leeftijdsklasse tot 15 jaar het brons.

Hij won van de Duitser Dassow, vervolgens van twee Nederlanders, Vlasveld en Schuijers, maar verloor daarna in een spannende partij van de Duitser Popp. In de partij om brons won hij met een schouderworp en vervolgens een verwurging.

Nathan Klokman (Feanwâlden) moest op zondag judoën, hij zat in de leeftijdsklasse tot 18 jaar in de gewichtsklasse tot 46 kilogram. Nathan was in de eerste ronde vrijgeloot en won de tweede partij van een Duitser met een mooie grondtechniek.
Daarna verloor hij de volgende wedstrijd van De Mets uit België. De partij om brons wist Nathan met een vol punt te winnen.

Zilver Otto Ebbens op Nederlands kampioenschap

AMERSFOORT - In Amersfoort werd zaterdag het Nederlands kampioenschap jeugdwielrennen gehouden.

Namens Wielervereniging Otto Ebbens uit De Westereen verschenen hier zes renners aan de start, onder wie Jeffrey Stienstra (categorie 1) en Leonie Bentveld (categorie 5) uit Burgum, Jesper Melle Rozema (categorie 6, Jistrum), Jente Klaver (categorie 7, Kollumerzwaag) en Siger en Sigrid van der Wal (categorie 1, Burum). De hele dag werd er gestreden rond de Galgenberg met een stijgingspercentage van maar liefst zes procent. Voor noorderlingen met geen tot weinig ervaring in de heuvels was dit een mooie en pittige uitdaging. Jeffrey Stienstra behaalde een zeventiende plaats. Siger een tiende, Sigrid een vierde, Jesper Melle een zesde en Jente een vijfde. Leonie Bentveld wist, nadat ze in januari al het roodwitblauwe tricot in het veldrijden had behaald, nu beslag te leggen op een zilveren medaille en mocht het podium betreden.

VIOD vrouwen: derde Midsimmercup

DRONRIJP - In tegenstelling tot de vorige edities waren de omstandigheden perfect tijdens de Midsimmercup. Titelverdediger VIOD Driesum kon bij de vrouwen geschiedenis schrijven door de grote cup voor de derde keer op rij te winnen en dat maakte VIOD ook waar.

In de finale was de eeuwige rivaal Drachtster Boys de tegenstander. De Drachtsters waren de avond daarvoor in een zinderend duel landskampioen (zaal) geworden door Pernis na verlenging te verslaan. Halverwege deze finale was de wedstrijd eigenlijk al beslist. VIOD leidde door doelpunten van Demi Roggeveen, Aafke de Hoek en Lisette Luimstra (2) toen al met 4-1. Keepster Anna Reitsma zorgde in haar voorlopig laatste wedstrijd voor VIOD voor een slotakkoord door doelpunt nummer vijf te scoren. Zij vertrekt naar sc Heerenveen.

COVS Spelregelteam Drachten tweede

TJALLEBERD - In Tjalleberd was zaterdag het Nederlands kampioenschap Spelregels voor COVS-teams. Als Noordelijke teams deden organisator Heerenveen en Noordelijk kampioen Drachten mee. Het team van de Drachtster scheidsrechtersvereniging bestond uit Henk van der Bij, Auke Sikke Broersma en Jan Pultrum.

Het team was voor deze wedstrijd klaargestoomd door routinier en zeer gedreven coach Sietse Scheer. Vanaf het begin ging de wedstrijd gelijk op. Halverwege stonden er zelfs drie ploegen op de eerste plaats. Na de beeldvragen en de schriftelijke ronde kwam er tekening in de strijd. Er moest zelfs een barrage aan te pas komen om te bepalen wie er tweede zou worden achter de latere winnaar RSV Rotterdam. Drachten besliste de barrage in haar voordeel. Jan Pultrum werd individueel winnaar.

Recordaantal deelnemers Kidsrun

De Kidsrun over 1 mijl. Foto: Ingezonden.

DRACHTEN - Dit jaar kwam een recordaantal kinderen over de finish bij de Kidsrun van 'De 8 van Drachten'. Maar liefst 450 deelnemers liepen een parcours van 1 mijl, oftewel 1609 meter. hiervan zijn ruim 360 deelnemers via scholen opgegeven.. Meer foto's en de uitslagen van de Kidsrun op www.8vandrachten.nl.

Goud bij groepsspringen GVV/Hercules

Het kampioensteam van BBC MO 17-1. Foto: Ingezonden

SURHUISTERVEEN - Zaterdag werd er in Surhuisterveen gestreden om de Nederlandse titels bij het groepsspringen in de C-lijn.

Voor GVV Veenwouden en Hercules Harkema deed er een combinatieteam aan dit NK mee met Joris Veenstra (Oosterwolde), Erwin Lefferts (Buitenpost), Mike Zuur (Opende), Andries Groenewoud (Hurdegaryp), Rijlen Heer (Drachten), Oebele Bosma (Blauwverlaat), Wybe Borger (Augustinusga), Stefano Tienstra (Burgum). Het team wordt getraind door Jan Elbertus de Meer (Harkema) en Marloes de Jong (Drachten). De heren deden mee op de onderdelen airtrack, springplank-pegasus, trampoline-pegasus en trampoline-valmat. Ze mochten viermaal de gouden plaats en de titel Nederlands kampioen in ontvangst nemen.

Titel BBC MO-17-1

BURGUM - De spelers van BBC MO 17-1 uit Burgum zijn kampioen geworden. V.l.n.r. achterste rij: Rixt Idsardi, Merel Snel, Anniek Spoelstra, Hanna Korvemaker, Rina Pander, Rianne Roosma, Laura Groenveld, Joukje de Wilde, Anke Hooghiemstra.
V.l.n.r. voorste rij: Willem Spoelstra, Romana Roorda, Tessa van der Werff, Daniëlle Brouns, Nora Stellingwerf, Lina Joustra, Marrit Kerstholt, Karen Koelstra, Silke van der Werff, Inez van der Veen en Tjeerd Joustra.

Ritmisch goud voor OBQ/DFS

Het gouden duo Yalena Klijnsma en Martha Prins. Foto: Ingezonden

DORDRECHT - In de Sportboulevard in Dordrecht waren afgelopen weekend verschillende Nederlandse kampioenschappen bij de ritmische gymnastiek.

Sara Zarza van OBQ-DFS (Leeuwarden/Burgum) had zich geplaatst voor twee onderdeelfinales bij de junioren op A-niveau. Sara behaalde een zesde plaats met bal en een zevende plaats met lint. Seraya Broersma, Jente Bouma en Lisa van Dongen, allen van OBQ-DFS, hadden zich voor de NK op B-niveau geplaatst. Seraya eindigde als zesde bij de benjamins, Jente Bouma werd negen bij de junioren en Lisa van Dongen eindigde als zesde bij de senioren met haar vierkamp met hoepel, bal, knots en lint. Bij het NK op C-niveau behaalden Yalena Klijnsma en Martha Prins het goud bij de duo-oefening zonder materiaal met 10.80, nipt voor het duo van de zusjes Yalena en Sanderijn Klijnsma die met 10.70 het zilver wonnen. Victoria Safarizadeh won brons met haar baloefening bij de prejunioren.

Paardensportverenigingen pakken prijzen

Folkert Kelderman van PSV Trynwâlden won met Dauwprinses II het M-springen bij de paarden in Sneek. Foto: Bauke Boersma.

TOLBERT - PSV Trynwâlden uit Oentsjerk had een succesvol paardensportweekend. In Tolbert was er op 8 juni een derde prijs voor Sieta Reitsma met haar paard Garena. In de klasse L2 reden ze 185 punten bij elkaar.

Concours Hippique Sneek: bij de pony's nam Doutsen Jellema in de L1-dressuur met Liango's Black Jack een derde prijs mee met 199,5 punten. Met Vrijzicht's Angel werd ze tweede en derde bij het L-springen met twee mooie, foutloze basisparcoursen. Het M-springen bij de paarden werd gewonnen door Folkert Kelderman met Dauwprinses II. Sanne Rauwerda debuteerde in de L2-dressuur paarden met haar topper How do you Do en werd tweemaal eerste met 199,5 en 201,5 punten. Elynne Keizer behaalde met INB Furaicara in het M1 193,5 en 185 punten en een eerste en vierde prijs.

Britswerd, marathon 10 juni: Marieke van Wengerden werd met pony Nilles tweede in de klasse enkelspan pony met groom Jeldau de Vries-Fennema. Lucas Reinds werd met zijn paarden Tetsje en Myra fan't Mounehûs tweede in de klasse dubbelspan paarden met zijn kersverse groom Harryt Dijkman. De nummers één en twee bij de dubbelspan pony's waren moeder en zoon Riemersma. Gerryt werd tweede met Teun en Mick, Ynskje werd eerste met Tsjisse en Tsjasse.

Chinouk Weststrate van HSF It Bytling uit De Westereen startte in de gecombineerde klasse B/L1-categorie DE op het concours in Sneek. Hun proeven werden beloond met 199 en 203 punten, goed voor tweemaal de eerste prijs.

Anneke de Boer won op CH Sneek met haar paard Eclair de eerste prijs in de klasse B-springen met 81 stijlpunten. Ze rijdt voor LR/PC de Marruters uit Eastermar.

Gymsport Dokkum
pakt nationale titel

ZWOLLE - Vier teams van Turn en Gymsport Dokkum hadden zich geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen acro voor de niveaus E en D, zaterdag in Zwolle. Eén team werd Nederlands kampioen.

Het juniorentrio Melissa Stuivenvolt, Ytsje de Roos en Wietske de Jong heeft niet kunnen deelnemen aan dit kampioenschap. Melissa brak donderdagavond haar bovenarm.

Senioren E Anouk Knoop en Marieke de Beer draaiden een prachtige oefening. In een zeer sterk deelnemersveld werden ze achtste van Nederland, met nog geen punt achterstand op de nummer 1.

Bij de duo's senioren D waren er twee teams die meestreden om de hoogste eer. Ook in deze categorie waren de concurrenten aan elkaar gewaagd en werd het een zeer spannende strijd tot de laatste oefening. Sanne Wolters en Jenny Lynn Kootstra zijn verdienstelijk als veertiende van Nederland geëindigd.

Shirien Elbakry en Chayenne Bosch hadden een topdag. Met een superhoge technische score van 16.400 en ook artistiek bovenin meedraaiend, kwamen ze uit op de hoogste totaalscore.
Het goud was daarmee voor het duo uit Dokkum.

Afscheidswedstrijd Albertjan van Zwol

FEANWALDEN - Albertjan van Zwol nam vrijdag afscheid van de eerste selectie van SC Veenwouden met een wedstrijd tegen oud-ONS, waarmee hij in 2006 kampioen werd in de hoogste klasse van het amateurvoetbal.

De thuisclub nam voor rust een 2-0 voorsprong via Stefan Jan Sijtsma en Liekele Paulusma, maar zag ONS na rust terugkomen tot 2-2. In de slotfase besliste Albertjan van Zwol de wedstrijd in het voordeel van SCV met de winnende treffer: 3-2.
Voorzitter Anne Machiela bood verder namens SCV een cheque aan KIKA aan van 800 euro, bijeen gebracht door vrijwillige giften van het publiek en een bijdrage van het bestuur. De spelers van SCV vulden dit bedrag aan tot 1000 euro. Ook hield SCV een veiling voor de aanschaf van zonnepanelen. De opbrengst was 12.350 euro.

Wardy in top tien van Nederland

ZWOLLE - Zaterdag vonden de Nederlandse kampioenschappen acrogym in Zwolle plaats. Wardy uit Kollum werd hier vertegenwoordigd door twee teams die zich hiervoor hadden weten te plaatsen na een reeks kwalificatiewedstrijden.

In de categorie trio's D-junior deed het team Lemmy van der Zee, Renate Talstra en Rixt Boersma mee. Een hele prestatie dat zij het tot het NK wisten te schoppen, omdat Rixt nog maar net op acrogym zit en Lemmy en Renate vorig jaar allebei nog bovenpartner waren. Uiteindelijk zijn ze negende van Nederland geworden.
Bij de D-seniorentrio's deden Janna Mout, Renee Fleury en Noa van Houten mee voor Wardy. Met een mooie score en een heel tevreden gevoel hebben zij het seizoen afgesloten met een keurige achtste plek.

Zwaagwesteinde verslaat oud-Cambuur

DE WESTEREEN - Vrijdagavond sloot VV Zwaagwesteinde ZM haar seizoen af met een wedstrijd tegen een selectie van oud-Cambuurspelers.

Bij Zwaagwesteinde deden de nieuwe aanwinsten Marco van Leijen, Allard Wijbenga en Jan Eisma mee. De laatste opende al vroeg in de wedstrijd van dichtbij de score. Oud-Cambuur, met als belangrijkste blikvangers Jan Bruin en René van Rijswijk, trok de stand na een half uur gelijk door een penalty van Van Rijswijk. Arjen Postma strafte een fout in de Westereender afweer af en zorgde er zo voor dat de oud-profs met een 1-2 voorsprong de rust in gingen. Na rust trok Sven Rozendal de stand gelijk, waarna Ronaldo Jansen en Lars Rozema de score opvoerden. Het slotakkoord was voor Ronaldo Jansen, die na een fraaie solo de 5-2 eindstand op het scorebord zette.

Nationale acrotitel Turnlust Hallum

ZWOLLE - De landelijke finales acrogymnastiek voor E- en D-niveau werden zaterdag gehouden in Zwolle. Turnlust Hallum won daar goud.

Voor Turnlust hadden Maaike Reitsma, Trynke de Vries en Geertje de Vries zich als tweede geplaatst op de halve finale bij de damesgroepen E-senior. Het trio uit Hallum had zich de laatste weken goed voorbereid en voornamelijk getraind op techniek en uitstraling. Het kon eigenlijk niet mis gaan en ze stapten dan ook zelfverzekerd de wedstrijdvloer op voor hun 2.30 minuut durende oefening. Ze moesten hoger scoren dan 33.000 punten. Alle technische elementen voerden ze foutloos uit en ook artistiek liep het goed. Ze scoorden maar liefst 33.700 punten. Het laatste trio wist daar niet bovenuit te komen, waardoor Turnlust de gouden medaille won.

MCL biedt urologische topzorg

Patiëntvriendelijke behandelingen met Green Light Laser en DaVinci-operatierobot

De Green Light Laser-behandeling is een bijzonder patiëntvriendelijke manier om mannen met een goedaardige prostaatvergroting van hun (plas)klachten af te helpen. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - De prostaat. Een klier die alleen bij mannen voorkomt. De prostaat speelt een belangrijke rol bij de voortplanting. Maar de prostaat kan ook problemen veroorzaken. De bekendste zijn vergroting van de prostaat én prostaatkanker. De urologen van het Medisch Centrum Leeuwarden bieden alle mogelijkheden om prostaatklachten goed te behandelen.

Plasklachten

De Da Vinci-robot is ideaal voor complexe urologische operaties bij prostaatkanker, blaaskanker of nieraandoeningen. Foto: Ingezonden

De prostaat ligt om de urineleider. Doordat de prostaat blijft groeien kunnen - vooral bij mannen van vijftig jaar en ouder – plasklachten optreden. Het MCL behandelt een belangrijk deel van deze patiënten met de GreenLight Laser-behandeling. Een bijzonder patiëntvriendelijke manier om mannen met een goedaardige prostaatvergroting van hun (plas)klachten af te helpen.

De Green Light
Laser-therapie kent
amper nadelen

"Deze goedaardige aandoening is operatief goed te verhelpen", aldus MCL-uroloog Menuhin Lampe. "De klassieke ingreep leidt tot een ziekenhuisopname van een paar dagen, waarbij de patiënt blaasspoelingen moet ondergaan." Het MCL gebruikt al een aantal jaren de Green Light Laser-therapie. Deze behandeling kent nauwelijks nadelen voor de patiënt. De ingreep vindt plaats onder narcose of met een ruggenprik. De ziekenhuisopname is korter, doorgaans maar één nacht.

De klachten zijn direct
na de ingreep over

De nabehandeling is ook minder ingrijpend. "Met een glasvezeldraad met krachtig laserlicht verdampt tijdens de ingreep het teveel aan weefsel van de prostaat", zegt Lampe. "Daardoor is de kans op bloedingen en beschadiging veel kleiner. Het mooie is dat de klachten eigenlijk al direct na de ingreep tot het verleden behoren, en blaasspoelingen niet nodig zijn."

Prostaatkanker

Prostaatkanker is een veel voorkomende aandoening. Van alle gevallen van kanker in Nederland is ongeveer tien procent prostaatkanker: landelijk gezien circa 11.000 mannen. In het MCL worden jaarlijks honderden mannen voor deze aandoening behandeld. Veel van hen ondergaan een operatie. In veel gevallen wordt daarbij de DaVinci-operatierobot gebruikt.

"Vooral voor complexe urologische operaties bij prostaatkanker, blaaskanker of nieraandoeningen is de Da Vinci-robot ideaal", aldus uroloog Tommy Speel. "We verwachten de komende jaren door vergrijzing een groei van twintig tot veertig procent van het aantal gevallen prostaatkanker die met een operatie te behandelen zijn", meldt Speel.

"In het MCL doen we nu jaarlijks rond de tweehonderd prostaatingrepen met de robot." De voordelen van de operatierobot voor de patiënt zijn groot. Er treedt bij een prostaatingreep minder bloedverlies op, er is minder kans op achterblijvende kankercellen, minder kans op incontinentie en minder kans op impotentie na de ingreep.

Robot helpt chirurg

De naam 'robot' doet vermoeden dat het apparaat volautomatisch werkt, maar dat is niet het geval. Net als bij een 'gewone' laparos-
copische ingreep ('knoopsgatoperatie') kijkt de arts via een camera in de buikholte. De operatie wordt uitgevoerd met precisie-instrumenten die via minuscule incisies door een buisje (trocar) in de buikholte zijn gebracht.

De robot 'vertaalt'
bewegingen van arts

Grootste verschil is dat de arts niet rechtstreeks de instrumenten bedient, zoals bij de 'klassieke' chirurgie. De arts zit achter een console, kijkt (tien maal vergroot, in 3D) via de camera in de buikholte en de Da Vincirobot vertaalt zijn bewegingen met grote precisie in minuscule bewegingen van de operatie-instrumenten.

Huisarts

Uroloog Speel: "We bieden al onze patiënten de best passende behandeling. Soms is dat een andere behandeling dan met de DaVincirobot of de Green Light Laser. Vooral een advies aan alle mannen: ga bij prostaat- of plasproblemen snel naar de huisarts. Als er daadwerkelijk prostaatproblemen zijn, kun je het beste snel met de behandeling beginnen, dan is de kans op succes het grootst."
Zie ook: www.mcl.nl.

Emotiondag strikt TU Eindhoven

Zonneauto Stella Lux van TU Eindhoven. Foto: Ingezonden

APPELSCHA – Naast de vele grote namen zoals Tesla, BMW, Mercedes en VW die allemaal hun nieuwste elektrische auto's op de Emotiondag komen laten zien, wist de organisatie ook een wereldkampioen te strikken. 'We zijn erg blij met de komst van TU Eindhoven, die met hun zonneauto Stella Lux in de Outback van Australië de World Solar Challenge won. Echt een unicum voor Appelscha."

TU Eindhoven wil de bezoeker van de dag, die in het teken staat van elektronisch vervoer, laten meegenieten van de Nederlandse vooroplopende technieken. Jeugd kan tevens met studenten en docenten in gesprek gaan over mogelijkheden voor een studie. De snelste zonneauto van 2015 gaat zelfs een paar rondjes rijden over de Boerestreek, waar het meeste die dag gebeurt. Ook neemt de TU Eindhoven de elektrische motor Storm Wave mee, die in tachtig dagen de hele wereld over reed. De Emotiondag staat op 1 juli in het teken van verschillende soorten elektrisch vervoer en vooral het beleven ervan. Zo kan iedereen zich vermaken op tal van soorten elektrisch vervoer. Volwassenen kunnen kennis maken met bijna alle soorten elektrische auto's, karts, motoren en scooters. Voor personen met een handicap zijn er uiteraard elektrische scootmobielen te vinden.

Tijdens de dag zullen er verschillende sprekers aanwezig zijn, zoals: Roel Swierenga (Hansa Green Tour), Jan TerLouw (schrijver en ex-politicus), Jan Vos (politicus), Henk Brink (provincie Drenthe) en Vincent Everts (trendwatcher). Tijdens de Emotiondag wordt er in de Compagnonsvaart ook de Solar Challenge gehouden onder 24 scholen uit Nederland.
Het bezoeken van het evenement is gratis.
Zie ook: www.emotiondag.nl.

Circuittraining voor elke Suzukirijder

Zelf racen op het circuit van Assen: het kan! Foto: Ingezonden

ASSEN - Als Suzuki-rijder altijd al eens op het circuit van Assen willen racen, ook al heb je geen ervaring? Dan is dit je kans, want op vrijdag 30 juni organiseert Suzuki samen met 'CRExperience' een rijvaardigheidstraining voor elke Suzukirijder, jong of oud. En het maakt niet uit of je een allroad, een naked bike of een supersport rijdt!

Eigenlijk zou elke motorrijder af en toe op een racecircuit moeten rijden. Ook als je helemaal geen 'racer' bent. Op het circuit kun je namelijk op een veilige manier je rijvaardigheid verbeteren en je grenzen verleggen. En daar profiteer je ook op straat van. Goede bochten- en remtechniek komen immers overal van pas. Daarom organiseert Suzuki samen met CRExperience een speciale rijvaardigheidstraining voor alle soorten Suzuki-rijders. De CRExperience biedt een combinatie van theoriesessies en praktijk. Gerenommeerde instructeurs vertellen je daarbij meer over anticiperen, balans, kijktechniek en bochtentechniek, waarna je ze op de baan in de praktijk kunt brengen. Dat begint op het juniorcircuit, dat een dusdanige lay-out heeft dat de instructeur altijd visueel contact met al zijn rijders heeft en dus zeer doelgerichte aanwijzingen kan geven. Heb je de acht sessies van 14 minuten op het juniorcircuit achter de rug, dan gaat de training verder met twee sessies van 20 minuten op de grote baan. En tussendoor kun je je vering van je Suzuki nog laten afstellen.

Wil je ook een keer een leuke, leerzame training op de legendarische 'Drentse hei' volgen, meld je dan voor de Suzuki CRExperience op 30 juni aan via https://crexperience.nl/. Voor Suzukirijders geldt een gereduceerd tarief van 135 euro inclusief lunch in het paddock restaurant, een persoonlijke ongevallenverzekering en een deelnamecertificaat.

Roaring Twenty's Small Band op Oldtimerdag in centrum Burgum

De Roaring Twenty's Small Band. Foto: Ingezonden

BURGUM – Tijdens de Oldtimerdag op zatedag 17 juni in het centrum van Burgum, zal de Roaring Twenty's Small Band muziek uit de roerige jaren twintig spelen. Deze muziek past perfect bij de oldtimers: oude auto's, brommers, tractoren en fietsen, die in het centrum zullen staan.

Bezoekers van de dag wanen zich voor even terug in de tijd, maar ervaren ook de gezelligheid en gastvrijheid waar het hedendaagse Burgum om bekend staat.

Muziek en springkussens

Naast de opgestelde oldtimers zijn er ook demonstraties, onder andere met oude tractoren en oude fietsen. Daarnaast kan men genieten van muziek, folklore, dans en zijn er springkussens voor de kinderen.

Burgum heeft meer!

In Burgum is altijd wat te doen. Houdt daarom de website www.burgum.frl en de Facebookpagina Burgumheeftmeer goed in de gaten.

Drummen zonder drumstel

Tijdens de Oldtimerdag is er een bijzondere rol weggelegd voor de drummers van De Marko's. Zij zullen laten zien dat je niet alleen geluid krijgt uit trommels, maar ook uit gewone, dagelijkse objecten. Op diverse locaties in het centrum laten de drummers hun kunsten zien en horen als opwarming voor het Moai Fuort-festival.

Pedicurebehandeling voor mannen

Wendy van der Velde van Wendy's Beautiek. Foto: Ingezonden

DAMWALD - Wie denkt dat een pedicurebehandeling alleen voor vrouwen geschikt is, heeft het mis. Steeds meer mannen ontdekken de voordelen van een professionele pedicurebehandeling bij Wendy`s Beautiek.

Ongeveer 80 procent van de mannelijke bezoekers heeft last van eelt, kloven, likdoorns, ingegroeide nagels, kalknagels of zweetvoeten. Voornamelijk mannen die dagelijks werkschoenen, laarzen of klompen dragen merken direct het verschil na een pedicurebehandeling, maar ook voor sporters is een goede voetverzorging van groot belang. "Tijdens de behandeling wordt het eelt verwijderd, verdikte kalknagels of ingegroeide nagels worden bijgewerkt en voor vragen kunt u op deskundig advies rekenen. Heeft u diabetes? Dan kunt u terecht bij onze medisch pedicure. U zult merken dat uw voeten al na de eerste behandeling lekker aanvoelen. 'Wêrom ha ik sa lang wachte, dit hie tsien jier earder moatten!' wordt er dan ook vaak gezegd door nieuwe klanten. Ook u zult merken dat regelmatige verzorging door de pedicure een weldaad voor uw voeten is."

Battle of Horsepower in Damwâld

Meet je krachten bij de wedstrijd voor junioren

Op de Lytse Loane is de traditionele brommersprint. Foto: Ingezonden

DAMWALD - Zaterdag 17 juni vindt in Damwald weer de Battle of Horsepower plaats.

Ook dit jaar is er volop vertier voor jong en oud. De sterkste man Wout Zijlstra organiseert een sterkste junior-wedstrijd, voor deelnemers tot 23 jaar die hun krachten kunnen meten bij het vrachtwagen trekken, gewicht hoog gooien, een timberwalk en de 'stones'.

Racewagens en motoren

Ook zal ASD Megastore aanwezig zijn met een stand met diverse vaderdagaanbiedingen. Rondom de feesttent zullen racewagens en motoren opgesteld worden en op de Lytse Loane is de traditionele brommersprint. Voor de kinderen staan er springkussens en een stormbaan klaar. 's Avonds in de feesttent wordt het evenement afgesloten met een afterparty met live-artiesten.

'Eltse snein wat by d'ein': Oldtimers in Earnewâld

Bezoekers van Earnewâld vinden zondag oldtimers in het dorp. Foto: Ingezonden

EARNEWALD - Elke zondagmiddag is er wat te beleven in Earnewâld. Zo pronken er zondagmiddag 18 juni Oldtimers van de autoveteranenclub 'De Fryske Wâlden' op de kade.

In 1993 hebben diverse enthousiaste bezitters van klassieke auto's actie ondernomen om autoveteranenclub 'De Fryske Wâlden' op te richten.

De leden zijn bezeten van hun hobby, of passie of hoe je het maar noemen wilt. Restaureren, onderhouden en rijden met de klassiekers vinden ze het mooiste wat er is.

De vereniging telt zo'n zeventig leden, zowel mannen als vrouwen, zij bezitten in totaal zo'n 175 oldtimers.

Elk jaar worden er ritten georganiseerd. Op 18 juni trekken ze er op uit en parkeren hun Oldtimers vanaf 15.00 uur in Earnewâld. Daar zijn ze te bewonderen voor het publiek.
Info: www.earnewald.nl en www.autoveteranenclub.nl

Mantelzorgcafé in Drachten

EARNEWALD - Dinsdag 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur is er een Mantelzorgcafé Plus in Sûnenz, Burgemeester Wuiteweg 140-B in Drachten. Het is bedoeld voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meld u aan via 0512-359380. Toegang gratis.

Rûm Sop in
Metslawier

METSLAWIER - Op vrijdagavond 16 juni om 20.00 uur geeft Rûm Sop een optreden in Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier.

Voor de tweede keer dit jaar treedt een shantykoor op. Dat is niet zonder reden, want de akoestiek is bijzonder in de Doarpstsjerke in Metslawier, zodat alles nog net even wat voller en mooier klinkt en men gemakkelijk meezingt. Ook de sfeer van de kerk maakt het een mooie locatie voor muziek en zang en de moeite waard om naartoe te gaan. Omringd door wisselende exposities, tot 25 juni kunt u nog de aquarellen bewonderen van Durkje Haringa.

Het koor uit de vier H-dorpen Hantum, Hantumhuizum, Hiaure en Hantumeruitburen is in 1999 opgericht als gelegenheidskoor dat zichzelf het gezelligste koor van Noordoost-Friesland noemt. Het koor bestaat uit veertien zangers en twee accordeonisten en staat onder leiding van dirigent Jan Blom uit Dokkum.

Een optreden van Rûm Sop is vooral gezellig. Zij brengen vrolijke liedjes, gezellige shanty's en onvervalste meezingers. Ondersteund met beamerpresentatie belooft het met veel meezingen en grappige intermezzo's een gezellige avond te worden. Om zeker te zijn van een plaats, is deze te reserveren via de mail: stichting.doarpstsjerke.metslawier@outlook.com. Toegangsprijs € 7,50 (inclusief één consumptie). Voor Freon van de Doarpstsjerke € 5,00.

Moestuinieren

OENTSJERK - In Buurthuis BOB in Oentsjerk wordt op donderdag 15 juni van 20.00 tot 22.00 uur verteld over moestuinieren, de handige kneepjes van het vak. Theo van der Molen (Dorpstuin Snakkerburen) geeft informatie.

Moestuinieren is voor velen een hobby, maar het is natuurlijk ook gewoon een vak dat geleerd kan worden. Voordat je met een dorps- of wijkmoestuin begint, bedenk je welke groenten er verbouwd kunnen worden. Makkelijk te telen zijn bijvoorbeeld sla, courgette, wortel, radijs, spinazie en snijbiet. De oogst van deze groenten kan bijna niet mislukken. Leer op deze avond allerlei handige tips van een kenner die ooit begonnen is zonder kennis, maar inmiddels alle kneepjes van het vak kent.

Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde en seizoensproducten.
Lokaal voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn. Eetbaar Fryslân zorgt er om die reden voor dat dit jaar bij een groot aantal Jumbo's vier Friese producten in de schappen komen te liggen.
Daarnaast stimuleert Eetbaar Fryslân onder de titel 'Voedsel Lokaal' burgerinitiatieven voor voedsel. De organisatie merkt dat in onze provincie het enthousiasme voor voedselbossen en moestuinieren toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan.

Sportdag en
rommelmarkt ONT

OPEINDE- In samenwerking met gymnastiekvereniging TONEO organiseert voetbalvereniging ONT zaterdag 24 juni een rommelmarkt en sportdag, met daarbij optreden van zangeres Jayden.

Op het programma staan spelletjes en speeltoestellen voor de jeugd, een demonstratie van gymnastiekvereniging TONEO, streetdance en een voetvolleytoernooi. De rommelmarkt is van 13.00 tot 15.00 uur en vanaf 17.00 uur komt Jayden optreden. De demonstraties en spelletjes zijn van 13.00 tot 16.30 uur en het voetvolleytoernooi begint om 14.00 uur. Dit alles op sportpark Douwekamp in Opeinde met gratis toegang en deelname.

Wereld Food
Festival Buitenpost

BUITENPOST - Op zaterdag 23 september vindt het Wereld Food Festival plaats in Buitenpost. Een festival met allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd door zo'n vijftig vrijwilligers uit Buitenpost van Nederlandse en buitenlandse afkomst.

Een optocht en ontdekkingstocht door Buitenpost, een podium met dans, muziek, mode en kunst en een Wereld Food markt maken deel uit van het festival.

Initiatiefnemers Annie Postma en Hennie Pilat-Duhoux uit Buitenpost en Jan de Boer uit Boelens-
laan willen hiermee geld inzamelen voor biogasinstallaties voor drie middelbare scholen in Tanzania. Ook willen ze mensen met verschillende culturele achtergronden die in Buitenpost en omgeving wonen, op een leuke en positieve manier met elkaar in contact brengen.

Maestro: dirigeren kun je leren

DAMWALD - Brassband Ere Zij God brengt zaterdag 17 juni een Maestro Concert, een avond vol entertainment. Dit evenement is in de 'Kruisweg' van Damwâld. Dirigent Gerben Huizinga geeft samen met zijn brassband 'Ere Zij God' een afwisselend concert.

Ook de jeugdleden gaan optreden. En er zijn nog vier volwassen 'leerlingen'. Huizinga heeft vier Maestro-kandidaten in een spoedcursus de kneepjes van het dirigeervak proberen te leren. Of dit is gelukt, is te zien op zaterdag 17 juni om 20.00 uur in De Kruisweg van Damwâld.

De Maestro's zijn zeer aan elkaar gewaagd en hebben elk hun eigen opvallende kwaliteiten. Wie wint de titel 'Maestro 2017'? Is het Cynthia van den Broeke, Dave van den Bremer, Greetje Wiersma of Wyger Smits? Hun lot ligt in handen van de vakkundige jury.

De entree bedraagt € 5,00. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Wilt u zeker zijn van een plaats? Aan de deur kunt u kaarten kopen. Reserveren kan via: erezijgoddamwoude@outlook.com.

Virtual reality-ervaring: museumwoning in 3D

Het Doesburg-Rinsemahuis kan virtueel worden verkend. Foto: Ingezonden.

DRACHTEN - Museum Dr8888 heeft afgelopen week, in nauwe samenwerking met Grendel Games, een unieke virtual reality-app gelanceerd. De applicatie 'VDRH' is vernoemd naar de museumwoning Het Van Doesburg-Rinsemahuis en geeft een 3D-inkijk in hoe het huis uiteindelijk gaat worden: een virtuele blik achter de schermen.

De app is bestemd voor Android-telefoons en iPhones en is gratis verkrijgbaar in desbetreffende app-stores. Waan je in een echt 3D-schilderij. De reis begint in de entree van het huis. Op verschillende locaties in de VR-omgeving zijn zogenaamde 'markers' geplaatst: speciale objecten in de vorm van 'ogen' die aangeven waar de gebruiker naartoe kan bewegen om het gezichtsstandpunt aan te passen. Met deze markers kunnen gebruikers zich door het gehele huis bewegen en alle ruimtes bezichtigen. Met de Van Doesburg-Rinsemahuis VR-ervaring krijgt men alvast een virtueel voorproefje van het Stijlschilderij aan de Torenstraat 3 in Drachten. Wandel door het huis in VR en bekijk de verschillende kamers.

De Van Doesburg-Rinsemahuis virtual reality-ervaring (VDRH) is een mobiele applicatie op basis van Google Cardboard-technologie en is speciaal ontwikkeld in het kader van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design. Gebruikers kunnen met gebruik van deze app, naast de volledig gerestaureerde voorkamer, de gehele museumwoning bewonderen. De app is bestemd voor gebruikers met een smartphone.

Gjaltema's Textielhandel: maandelijks weggeeffeest

Gesiena Gjaltema: "Wij hebben een groot assortiment en er is volop parkeergelegenheid voor de deur". Foto: Klaas Rozema

Naam: Gesiena Gjaltema
Leeftijd: 43
Woonplaats: Opende
Gezinssamenstelling: getrouwd, twee kinderen
Functie binnen het bedrijf: eigenaar

Wat zijn de activiteiten van Gjaltema's Textielhandel?

De verkoop van kwaliteitstextiel voor prijzen die je eigenlijk geen prijzen kunt noemen, maar meer een vergoeding. Van flanellen en katoenen lakens en slopen, breiwol, overalls en ondergoed tot en met pantalons, blouses, overhemden, shirts, truien, spijkerbroeken, pyjama's en sokken. Dames- en herenkleding met name gericht op de 50-plusser, waarbij de kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Waar bent u het meest trots op?

Op de gemoedelijke sfeer in de winkel waarbij de humor niet ontbreekt. Een goed contact met de mensen is belangrijk. We hebben een grote klantenkring en onze klanten komen soms van ver. Bij ons kunnen de mensen gewoon de klompen aanhouden.

Waarin onderscheidt Gjaltema's textielhandel zich?

We hebben een unieke winkelformule. Een week in de maand van maandag tot en met vrijdag zijn wij open. Dan stunten wij met een groot assortiment textiel voor voordelige prijzen. De prijs-kwaliteit-verhouding is zeer belangrijk. Rommel willen we niet verkopen. De volgende verkoop vindt plaats van 26 tot en met 30 juni. In de regionale kranten wordt dit altijd vroegtijdig aangekondigd in een advertentie.

Wat is uw grootste uitdaging en wat is uw grootste kans?

Momenteel doen veel mensen hun aankopen via internet. Hierdoor is het een uitdaging om klanten te blijven trekken. Je moet dus goede keuzes maken met de inkoop en alert zijn op veranderingen. Ervaring is een belangrijke raadgever. Door de jaren heen weet je de goede handel wel te vinden.

Wat is de beste ondernemerstip die u ooit gehoord hebt?

De beste tips/adviezen kreeg ik van mijn vader Johannes Gjaltema. Hij heeft het bedrijf gesticht en gemaakt tot wat het nu is. In 2008 is hij helaas overleden. Hij zei: "Je moet jezelf niet uit de markt prijzen en wees eerlijk in de handel. En in de handel moet je je onderscheiden en dan niet alleen in het assortiment, maar ook in service en advies naar de klant."
Gjaltema's Textielhandel, Provincialeweg 115, Opende, 0594-658135.

Jan Boonstra
directeur bij PENN

LEEUWARDEN - De Drachtster uitgever Jan Boonstra (54) volgt Klaas Jansma op als directeur van Uitgeverij PENN.nl te Leeuwarden. Dit bedrijf telt per 1 juli acht medewerkers en is sinds 2009 actief in de ontwikkeling en exploitatie van websites, kranten, magazines en boeken. Boonstra integreert enkele eigen uitgaven in de exploitatie van Uitgeverij PENN.nl in een verdere uitbouw van deze onderneming. Boonstra werkte de afgelopen twintig jaar als directeur bij meerdere horeca- en uitgeversbedrijven in Noord-Nederland en op Curaçao.

Mobiliteit bij
Medipoint l Vitalis

DRACHTEN - Medipoint l Vitalis organiseerde vrijdag 2 juni voor de tweede keer de Eropuit dag in en rond haar winkel aan de Jade 32 in Drachten. Veel mensen kwamen naar de winkel in Drachten om persoonlijk advies te krijgen over diverse mobiliteitsproducten, zoals (elektrische) twee- en driewielfietsen, (elektrische) scootmobielfietsen, scootmobielen, (elektrische) loopfietsen, rollators en (elektrische) rolstoelen. Ook werden proefritten gemaakt op de mobiliteitsproducten. Wilt u persoonlijk advies van een productspecialist of een proefrit maken? Neem dan contact op of kom langs in de winkel in Drachten. Meer informatie: Medipoint l Vitalis Drachten, Jade 32 Drachten, telefoonnummer: 088 -1020100.
Website: www.medipoint.nl/eropuit

Stijlcollectie
LA MODA

DRACHTEN - LA MODA Drachten heeft in het kader van het Stijljaar een bijzondere kledingcollectie ontwikkeld. Deze unieke stof is nergens anders verkrijgbaar. Het is de enige kledinglijn met print van Theo van Doesburg. Het ontwerp is van en door een Drachtster. Er zijn honderd stuks per item in verband met 100 jaar Mondriaan to Dutch Design. De kleding is van bijzondere stofkwaliteit, de stoffen hebben een mooie valling en zijn kreukvrij, kleurvast en ademend. Men kan een collectersitem van De Stijl Bij LA MODA reserveren, zoals een maxirok, blouse, jurk, overhemd, sjaal en omslagdoek. LA MODA is gevestigd aan de J.G. van Blomstraat 22 en de persoonlijk kleur- en stijladviseuse is Ruth Hut-de Jong, tel. 0512-232005.

Outdoor Park

KOLLUMERPOMP - Op Tweede Pinksterdag opende Natuurlijk Kollumeroord in samenwerking met Copini Buitensport officieel hun Outdoor Park, aan de rand van het Nationaal Park Lauwersmeer. De bezoekers maakten kennis met de buitensportactiviteiten, zoals het nieuwe paintballveld, en de accommodatie zelf. Kollumeroord is naast Outdoor Park een officiële trouwlocatie van de gemeente Kollumerland en heeft geschikte ruimtes voor een familiefeest of bedrijfsuitje. In een 'pipo-wagen' is zelfs een bruidssuite ingericht.

Met Auto te Water

KOLLUM - In zwembad It Paradyske in Kollum wordt op 22 juni van 13.00 tot 15.30 uur een demonstratie Met Auto te Water gegeven. Bezoekers worden geïnformeerd over het volgen van een training en met een demonstratieauto in het zwembad wordt gedemonstreerd hoe men een te water geraakt voertuig dient te verlaten. Er wordt tevens aandacht besteed aan ontsnappings- en veiligheidsmiddelen en preventie.

Bio-boerderij

TYTSJERK - Biologisch melkveebedrijf Louwsmar aan de Rustenburgerweg 13 in Tytsjerk houdt open huis, zaterdag 17 juni van 10.00 tot 17.00 uur. De open dag sluit aan bij het landelijke initiatief 'Lekker naar de BioBoer'.
Tijdens de open dag op Louwsmar kunnen bezoekers tevens kennismaken met webwinkel Bioweb, een webwinkel voor biologische producten die op het bedrijf gevestigd is.

Keuring taxichauffeurspas in Burgum

BURGUM - Taxichauffeurs werkzaam in Nederland moeten elke vijf jaar een medische keuring ondergaan om hun pas te kunnen verlengen. Hiervoor hebben ze een aanvraagformulier van Kiwa nodig van de website van Kiwa. Locatie: De Wetterstins, vanaf juni eens per week. Neem contact op met het afsprakenbureau (9.00 – 18.00 uur): 0516-514574/06-14716543. www.goedkoperijbewijskeuringen.com.

Benut iedere presentatie als een kans!

Pieter Frijters van Spreek.nl. Foto: Ingezonden

HEERENVEEN - Iedere presentatie is een mogelijkheid om uzelf en uw product of dienst op de kaart te zetten. Spreek.nl van Pieter Frijters leert u in twee dagen hoe u deze kansen optimaal benut.


Training 'Spreken in het openbaar' in
Heerenveen

Op donderdag 6 en 13 juli verzorgt Spreek.nl de tweedaagse training 'Spreken in het openbaar' in Heerenveen. In een veilige setting, met maximaal twaalf personen, wordt geleerd op een ontspannen manier te spreken in het openbaar. Puur, boeiend en overtuigend.

Spreekstress wordt gezonde opwinding

De training 'Spreken in het openbaar' is bedoeld voor iedereen die nog geen topspreker is. Deelnemers leren om echt contact met het publiek te maken en te emotioneren, beïnvloeden en overtuigen. Belemmerende spreekstress wordt omgebogen naar gezonde opwinding. Na afloop is spreken in het openbaar een aangelegenheid waar deelnemers reikhalzend naar uitkijken.

Adequaat voor ieder spreekdoel

De training is adequaat voor ieder spreekdoel; van de presentatie van de jaarcijfers of een nieuw product tot een pleidooi, training, afscheidsspeech, persconferentie, preek of toespraak.

'Effectief, inspirerend, actief, confronterend, praktijkgericht en leerzaam' zijn veelgebruikte key-words van oud-deelnemers. De sfeer is ontspannen en humor is er altijd.

Kijk voor meer informatie op www.spreek.nl of bel met 0182-612345.

Project Huidhonger in Berchhiem

Het project Huidhonger werd positief ervaren. Foto: Ingezonden

BERCHHIEM - Bewoners en familie van woonzorgcentrum Berchhiem in Burgum hebben deelgenomen aan een ontroerend project rond aandacht, intimiteit en aanraking: HuidHonger.

Eva Uppenkamp is danstherapeut van Care&Culture: "Familieleden hebben bepaalde patronen, ook als het gaat om aanraking en dicht bij elkaar zijn. Met HuidHonger kan ik ze meenemen in hoe het anders kan. Dankzij dans kom je dichter tot elkaar, maak je contact en voel je je betrokken." Samen met bewoners en betrokkenen maakte Care&Culture een ontroerende dansvoorstelling over intimiteit op vijf zorglocaties in Nederland, inclusief Berchhiem.

"Bij kwetsbare ouderen is liefdevol aangeraakt worden niet meer vanzelfsprekend. Dit kan als een groot gemis gevoeld worden. Dankzij HuidHonger leerden bewoners en hun naasten weer uiting te geven aan hun gevoelens. Dat is zo mooi", zeggen Fokel en Margreet van Berchhiem.

Eén van de deelnemers over het project. "Het waren heel waardevolle middagen. Door vol aandacht met elkaar te dansen gebeurt er persoonlijk echt iets met je. De aandacht en intimiteit maakt iets in je los. De groep is in de loop van de weken steeds hechter geworden."

Regiomanager Aukje Jorritsma: "Ik heb genoten van de voorstelling. Het was ontroerend hoe de bewoners reageren op het contact en de aanraking. Het is ontzettend knap hoe de dansers contact maakten met onze bewoners."

Meer info: www.careculture.nl/nl/huidhonger.

Van der Molen start 'Showroom aan Huis'

Jentsje van der Molen is vanaf 26 juni herkenbaar in deze vrachtauto. Foto: Klasina van der Werf

EE - Jentsje van der Molen uit Ee gaat een 'Showroom aan Huis' beginnen voor vloeren, gordijnen, zonwering en raambekleding. Alle meubelen van het Wooncentrum Dokkum - waar Jentsje lange tijd eigenaar van was - worden de komende weken uitverkocht voor lage prijzen.

Jentsje is ruim tien jaar geleden begonnen met het Wooncentrum in Dokkum. In het begin verkocht hij vooral teakhouten meubelen, maar door de jaren heen kwamen er steeds meer producten bij, zoals vloeren en gordijnen. In 2013 nam hij Dijkstra Zonwering uit Damwâld over. "Ik heb besloten om nu alleen nog door te gaan met vloeren, gordijnen en zonwering. Het valt me op dat klanten voor deze producten het erg op prijs stellen dat je bij ze thuis komt. Dan kunnen ze meteen zien of de kleuren bij hun huis passen en hoe de lichtinval is'', vertelt Jentsje, die straks in een wit met blauwe wagen rijdt onder de naam Dijkstra Zonwering & Stoffering. "Dijkstra heeft in ruim dertig jaar een goede naam opgebouwd die wij graag doorzetten.''

Vanaf 26 juni gaat Jentsje van der Molen op afspraak bij de klanten thuis langs in Friesland, inclusief Ameland en Schiermonnikoog. "Alles kan direct worden ingemeten en er kan meteen een offerte worden opgesteld.'', vertelt Jentsje van der Molen. Monteur Pieter Wiersma blijft bij hem in dienst en ook blijft Jentsje samenwerken met kleurstylist Willeke Ros. Alle meubelen uit het Wooncentrum aan de Zuiderschans in Dokkum heeft Jentsje in januari van dit jaar al verkocht aan Ido Kooistra Meubelen & Vloeren uit de Knipe (Heerenveen). Zij verzorgen de opheffingsuitverkoop.
Meer informatie: www.dijkstrazonweringenstoffering.nl of www.showroomaanhuis.com.

Flierefluiters op Streekmarkt Leens

Een gezellige streekmarkt bij Verhildersum in Leens. Foto: Ingezonden

LEENS - De zomer is in aantocht, lekker genieten van de zon én van lekkere gerechten. De laatste asperges worden geoogst en de aardbeien zijn volop verkrijgbaar. Maar ook andere producten, zoals vlierbloesem, kunnen nu verwerkt worden. Laat u inspireren door de vele ambachtelijke lekkernijen en lokale producten. Ontmoet oude bekenden en probeer de producten van de standhouders. De Streekmarkt is op zaterdag 17 juni, van 10.00 tot 16.00 uur bij de museumboerderij Verhildersum.

Hebt u wel eens gefrituurde vlierbloesem gegeten of vlierbloesemlimonade of –thee geproefd? En hebt u vroeger ook vlierefluitjes gemaakt? Kom naar de kraam van de flierefluiters en zie en proef wat er allemaal mogelijk is met vlier. Misschien hebt u wel een vlierstruik in uw tuin of in de buurt. Dan kunt u thuis de ideeën zelf uitproberen. En wat denkt u van een heerlijke crêpe, klaargemaakt met ingrediënten van de streekmarkt?

De ambachtelijke heerlijkheden op de Streekmarkt van Verhildersum inspireren menigeen tot allerlei fantasievolle gerechten. De producten komen voornamelijk uit de eigen streek. Gemaakt door gedreven en gepassioneerde ondernemers. Ambachtelijk biologisch brood, heerlijke worst en vlees, kazen, eieren van boerenscharrelkippen, groenten, fruit en bloemen, cider, honing, mosterd, jams, chutneys en kruiden, koolzaadolie en nog veel meer. Ook is er een kraam met allerlei glutenvrije producten, een uitkomst voor iedereen met coeliakie. Nieuw is IJSKO, met gluten- en suikervrije ijsjes. De gedreven standhouders vertellen graag over hun producten en laten u proeven van alle heerlijkheden. Kom proeven, kijken, ruiken en kopen, kortom: kom beleven!

Verlies je Nederlandse nationaliteit niet

DEN HAAG - Tv-programma's als 'Ik Vertrek' en 'Droomhuis Gezocht' zijn zeer populair. Dat is niet zomaar. 43 procent van de Friezen overweegt wel eens te emigreren en datzelfde percentage heeft vrienden of familie die de daad bij het woord hebben gevoegd.

Maar je kunt het Nederlanderschap 'automatisch' verliezen als je een andere nationaliteit aanneemt. Daarom start het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne 'Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!'. Want niemand wil onbedoeld iets belangrijks verspelen, zoals je Nederlander-zijn, met alle rechten die daarbij horen.

Niet alle Nederlanders informeren zich voldoende over de gevolgen en ontdekken te laat dat zij onbedoeld geen Nederlander meer zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij in het buitenland hun paspoort willen vernieuwen of weer in Nederland willen gaan wonen. Er zijn verschillende redenen waardoor je je Nederlanderschap kunt verliezen, maar het meest voorkomend is dat je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarvoor hoef je trouwens niet per se zelf in het buitenland te wonen. Het kan ook als je gewoon in Nederland woont en een andere nationaliteit aanneemt. Ook mensen met een dubbele nationaliteit, die langer dan tien jaar buiten de EU wonen en hun Nederlandse paspoort niet tijdig verlengen, lopen het risico hun Nederlanderschap te verliezen. Zowel emotioneel als praktisch heeft het verlies van het Nederlanderschap grote gevolgen. Zo heb je geen recht meer op hulp van de Nederlandse ambassade. Ook kun je niet zomaar weer in Nederland gaan wonen.
www.rijksoverheid.nl/nationaliteit-verliezen

Creatieve oplossingen van Keukenpunt

Bij de opnames van één van de ludieke filmpjes voor Keukenpunt. Foto: Feedback2day

LEEUWARDEN - Keukenpunt in Leeuwarden is een jonge en dynamische keukenzaak. Geen grote keten, maar een lokale onderneming van echte Leeuwarders. De mensen van Keukenpunt hebben allemaal al jaren ervaring en zetten deze ervaring moeiteloos om in de meest creatieve oplossingen voor elke keuken.

Deze creativiteit blijkt tevens uit de manier waarop het bedrijf zichzelf presenteert in de media. Zo vormen enkele humoristische filmpjes op Facebook de opmaat van een reclamecampagne rondom een nieuwe actie. In een van de filmpjes is te zien hoe een gezin, dat vanwege de installatie van hun nieuwe keuken niet thuis kan koken, daarom hun maaltijd maar komt bereiden in de showroom.

Dat dat geen duurzame oplossing is, beseffen ze al snel bij Keukenpunt. Daarom biedt het bedrijf al haar klanten vanaf half juni een gratis Weber buitenkeuken, bij aankoop van een keuken. Geen magnetronmaaltijden meer!

Laat je inspireren

Keukenpunt onderscheidt zich door haar persoonlijke benadering. Samen met de klant bekijken de keukenadviseurs de wensen en gaan ze door tot de perfecte keuken is gevormd. Ze staan garant voor onverwachte oplossingen en bakken inspiratie. Door middel van een digitale tekening wordt het plan visueel gemaakt.

Het Leeuwarder keukenbedrijf heeft keukens voor elk budget en in elke smaak, of die nu strak is, modern, landelijk of tijdloos.
www.keukenpunt.nl

Dubbel feest in Bartlehiem

Houkje Rijpstra onthult samen met dorpsbewoners het pleintje in Bartlehiem. Foto: Ingezonden

BARTLEHIEM - Het was zaterdag dubbel feest in Bartlehiem. Wethouder Houkje Rijpstra opende de verbeterde verkeerssituatie en het nieuwe pleintje. Daarnaast werd er een Toverfair gehouden op het terrein van Herbergier Bartlehiem. Reden voor heel veel mensen om een kijkje te nemen in dit kleine én bekende gehucht. Wethouder Houkje Rijpstra noemde het project in Bartlehiem een voorbeeld van hoe het kan gaan tussen gemeente en inwoners: de burgers komen met plannen en de gemeente probeert uitvoering daarvan zo veel mogelijk te maken. Dat is best even wennen, voor zowel gemeente als burgers. In Bartlehiem is het gelukt, net als vorig jaar in Wyns.

Voor en na de opening was er gelegenheid om op het terrein van Herbergier Bartlehiem een kijkje te nemen bij de Toverfair. Een gezellige markt met kraampjes, spelletjes, zelfgemaakt spullen en een ponyshow. De opbrengst is voor een mooi doel: een zogeheten tovertafel voor de bewoners van de Herbergier. Op deze gezellige dag is hiervoor € 1.000 opgehaald.

Open dag bioboer

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op zaterdag 17 juni organiseert biodynamische boerderij 'De Kompenije' / Zorgboerderij 'Het Midden' aan de Feart 27-29 haar jaarlijkse open dag. Iedereen is van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Er zijn rondleidingen, er is proeverij en verkoop van eigen producten. Voor de kinderen is er een trampoline, een slingertouw in de stal, er zijn jonge geitjes en een kip met kuikentjes. Petra Essink (auteur 'Barstensvol leven') houdt een lezing van 11.00 tot 12.00 uur over kwaliteit van voeding en proeverij van melk.

Verder is aanwezig De Kleine Salamander (ecologisch imker, tuinman en didgeridoo- muzikant). Er is een didgeridoo-workshop van 14.30 tot 15.15 uur. Andere deelnemers zijn: 'De Es' (praktijk voor kruidengeneeskunst), Adriënne Jonker vertelt over het belang van hoorns op de koe, Jonas van der Vlugt, met ritjes te paard voor kinderen en Aukje Stoffelsma (biologisch kok/cateraar).

'De Kompenije' is een gemengd biodynamische boerderij met koeien, varkens, geiten, kippen en bijen. Verder is er akkerbouw, een grote moestuin met kas en bloemen en een kaasmakerij.
Zorgboerderij 'Het Midden' is onderdeel hiervan en biedt drie dagen per week dagbesteding voor mensen met een beperking.

Veenlandschap in Kunsthuis Syb

BEETSTERZWAAG - Kunsthuis SYB nodigt bezoekers uit voor een dagprogramma (op vrijdag 23 juni) over de sporen die de mens heeft nagelaten in het veenlandschap.

In de ochtend wordt de bekroonde 16mm film 'Flow Country' (2017) van Jasper Coppes vertoond, gevolgd door een vraaggesprek met de kunstenaar. In de film neemt Jasper Coppes de kijker mee in een bijzondere verkenning van de veenmoerassen (Peatlands) in Schotland.

Na de lunch gaan de deelnemers onder leiding van Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen) en veendelver van het laatste uur Theun de Leeuw, zelf de modder in op zoek naar sporen van het verleden in het veenlandschap bij Nij Beets (natuurgebied De Deelen). Deze dag is onderdeel van het het publieksprogramma dat is samengesteld door de Nederlandse kunstenaar Josje Hattink als onderdeel van haar project 'Drach' (1 augustus tot 10 september in Kunsthuis SYB). Het volledige programma wordt binnenkort gepubliceerd op website http://kunsthuissyb.nl/?p=2845

Wil je aanwezig zijn bij de filmscreening en deelnemen aan deze excursie, geef je dan op bij Kunsthuis SYB: info@kunsthuissyb.nl. Wacht niet te lang, want er is plaats voor maximaal 25 personen. Deelname: gratis. SYB verzorgt de lunch.

Vervoer: op eigen gelegenheid met de auto. Indien u niet over een auto beschikt, kan worden bemiddeld voor een carpool-afspraak.

Open Tuinweekend Passiflora Drachten

Het theehuisje van Passiflora. Foto: Ingezonden.

DRACHTEN - In het weekend van 17 en 18 juni zijn de tuinen van Passiflora in Drachten van 10.00 tot 16.00 uur voor het publiek geopend.

Het complex van tuinen, kas en kwekerij is onderdeel van Talant. De werknemers hebben met hun net iets andere mogelijkheden heel veel plezier in hun werk en omdat zij trots zijn op het resultaat, laten zij graag de kleurige borders aan bezoekers zien. Deze groene oase in de woonwijk Maartenswouden is uniek en steeds meer buurtbewoners en mensen uit de wijde regio ontdekken dit. Passiflora is een plek waar niemand anoniem is en waar aandacht is voor iedere bezoeker.

Planten voor de zomer en voor de herfst aanschaffen kan natuurlijk nog, er is heel veel om uit te kiezen. Er zijn nu mooie borders met vaste planten te zien in combinatie met eenjarige uitbundige bloeiers en markante siergrassen. In de bijentuin staan niet alleen voor bijen betoverende soorten. Ook is er een sfeervolle theetuin en natuurlijk neem je even plaats in het theehuisje. De zesendertig scholieren, die dit voorjaar de bijenles hebben gevolgd, worden tijdens het open tuinweekend verwacht. Hun plantje, dat met zorg door de werknemers werd opgekweekt, kan weer opgehaald worden.

Ook is er een werkplaats waar haardhout wordt verwerkt, dat wordt gedemonstreerd. Met enthousiasme verzorgen de werknemers wandelingen door de tuin en vertellen dan wat ze zoal voor de planten hebben gedaan.

Welkom dus op zaterdag 17 en zondag 18 juni van 10.00 tot 16.00 uur bij Passiflora aan de Akkers 5 in Drachten. Nog twee tips voor de agenda van juli: zaterdag 1 juli, Netwerken met muziek en kunst in de tuin. Zaterdag en zondag 8 en 9 juli: Open Imkerijdagen.

Neuwste technieken in het FabLab

Kennismaken met nieuwe technieken in het FafLab. Foto: Ingezonden.

DRACHTEN - Iedereen is welkom tijdens de inloopuren van het Fab-
Lab in Bibliotheek Drachten.

Altijd al met een 3D-printer willen werken? Of wil je graag je eigen T-shirt of mok bedrukken? Dit en véél meer kan in het FabLab. Bezoekers, jong en oud, maken kennis met grafisch ontwerpen, digitale fabricage en andere digitale toepassingen.

In het FabLab maak je zélf 3D-producties, fotoprints, bedrukte T-shirts, laseropdruk op hout, perspex, karton en nog veel meer.

Drie keer per week kun je meekijken in het FabLab tijdens de inloopuren. Wat is een FabLab eigenlijk? Wat voor machines staan er in een FabLab? Wat kun je ermee maken? Welke kennis moet je hebben om ermee te kunnen werken? Deze vragen en nog veel meer kun je tijdens de open inloop stellen aan de speciaal opgeleide vrijwilligers. Leeftijd van 8 tot 88 jaar.

Open inloop

Inloopuren FabLab: dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Bibliotheek Drachten, Smallingerland, Museumplein 1 Drachten.

Fietstocht Rûntsje troch de Wâlden

KOLLUM - De fietstocht Rûntsje toch de Wâlden is een fietstocht door de Fryske Wâlden op 17 en 18 juni die gestart kan worden bij één van de zeven locaties die men kan aandoen.

Het zijn Bloemenparadyske in Kollum, Op 'e Hichte in Westergeest, Stúntún de Kikkersprong in Broeksterwâld, Teetún de Hollen in Ryp-
tsjerk, Dagbesteding 'de Skuorre' in Noardburgum, de Forelpoel in Kollumerzwaag en Cadeauwinkel Op 'e Stâl in Buitenpost. Op elke locatie kunt u pauzeren. Men kan de fietstocht in één keer fietsen (plusminus 60 kilometer) of men kiest ervoor de tocht in twee dagen te fietsen. Het routekaartje en de routebeschrijving krijgt u op de startlocatie. Op elke locatie krijt u een stempel, een volle kaart biedt de gelegenheid om een gratis kop koffie/thee te gebruiken op één van de locaties (buiten dit weekend).

Midzomerklankreis Teetún de Hollen

RYPTSJERK - Op de langste dag van het jaar organiseert Teetún de Hollen, Oosterdijk 16 in Ryptsjerk, een Midzomerklankreis. Deze klankreis wordt verzorgd door Klankpraktijk Sylvia Zijlstra.

Stel u voor… U gaat lekker liggen of zitten, sluit de ogen en hoort prachtige klanken… Terwijl u dieper en dieper ontspant, klinken woorden. Uw innerlijke reis begint… uw klankreis. Een klankreis is een geleide fantasie waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. De instrumenten bevorderen de ontspanning en geven het verhaal kleur. Het belooft een heel speciale avond te worden. De Midzomerklankreis wordt omlijst met een mini-high-tea.

De avond begint op 21 juni om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
Opgave: 06-37090635 / info@teetundehollen.nl

't Readtsjerkje opent de deuren

READTSJERK - Het is al een traditie dat 't Readtsjerkje haar deuren opent op de zaterdagmiddagen in de zomerperiode, tijdens Tsjerkepaad.

Het prachtige kerkje kunt u bekijken. Er staat een vrijwilliger klaar om als gastheer of gastvrouw over de geschiedenis van de kerk te vertellen.
In juli is er een foto- expositie van Else Maria. Fotograferen is voor Else Maria spelen met licht, lijnen en diepte.
In augustus is er de reisexpositie 'Franciscus in Friesland'. Hierin wordt het bekende Zonnelied van Franciscus uitgebeeld in zeven schilderijen en evenzoveel gedichten.

De kerk is open op tien zaterdagmiddagen: 8, 15, 22, 29 juli, 5, 12, 19, 26 augustus en 2 en 9 september, 's middags van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Passion Feanwâlden 2018 houdt audities

FEANWALDEN - Op 24 en 25 maart 2018 is in Feanwâlden voor de eerste maal een Passion.

Voor de cast zoekt de organisatie solisten (mannen in het bijzonder, maar ook vrouwen), zangers, toneelspelers, muzikanten, figuranten en dansers. Zowel volwassenen als kinderen. Op 16 en 18 juni zijn de audities waaraan iedereen uit
Feanwâlden en omstreken mee kan doen. De audities voor de solisten en toneelspelers zijn, in groepjes van drie, voor figuranten en dansers in groepsverband. Voor deelname aan het koor hoeft men geen auditie te doen. Alleen aanmelden als u niet in één van de Feanwâldster koren zingt. Meezingen, spelen of dansen in de Passion? Meld u dan aan via de website
www.passionfeanwalden.nl. Als muzikant meedoen? Als individu of groep aanmelden met een mailtje naar passionfeanwalden@gmail.com

'Hollandse Nieuwe' is min of meer Scandinavisch

SCHEVENINGEN – Vanaf vandaag, woensdag 14 juni, is er weer 'Hollandse Nieuwe', oftewel vette maatjesharing, in Nederland te koop. Maar afgezien van de Nederlandse handelaren is er weinig 'Hollands' meer aan deze haring.

Die wordt namelijk sinds 2013 niet meer door Nederlandse vissers gevangen en aangevoerd, maar door vissers uit Scandinavië (Noorwegen en Denemarken). Wel wordt de vis klaargemaakt onder Nederlandse verantwoordelijkheid. Vandaar dat de naam 'Hollandse Nieuwe' wel mag worden gebruikt. Sterker nog, die heeft het Europees predikaat 'Gegarandeerde Traditionele Specialiteit'.

Het draait allemaal om een aantal aspecten. Zoals het moment van vangen: rond deze tijd van het jaar, als zich in de vis nog geen hom of kuit heeft gevormd, dus de vis nog 'maagdelijk' is, waar de naam 'maatjes'-haring van is afgeleid. Bij het 'kaken' of 'koppen' van de vis moet de alvleesklier in de haring blijven zitten; daarin zitten enzymen die de haring doen rijpen tot de typische 'Hollandse' haring. Gezouten in pekel van 14 procent. Minimaal een dag in een vriescel bewaard (min 40 graden Celsius), zodat de eventuele haringworm sterft. (Levende haringwormen kunnen magen en darmen van mensen beschadigen).

Wíe de haring aanlevert is dus geen criterium voor de term 'Hollandse Nieuwe'. De Nederlandse vissersschepen hebben geen mogelijkheden om de haring aan boord geheel klaar te maken; bovendien wordt de haring tegenwoordig te ver (minimaal drie dagen varen) van Nederland af gevangen, om nog van verse vis te kunnen spreken. De Scandinavische vissers kunnen de haring in ongeveer twaalf uur aan wal afleveren.

Goede doelen-veilingen

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt vandaag geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit is al jaren een traditie. Dit soort 'haringparty's' wordt ook elders in het land steeds vaker gehouden, waarbij de opbrengst ook bestemd is voor een goed doel.

Muziek rond de vleugel op Fogelsangh-State

'Muziek rond de Vleugel' is op zondag 25 juni weer te horen in Fogelsangh-State. Foto: Ingezonden

VEENKLOOSTER - 'Muziek rond de Vleugel' is een activiteit van Kunstkring Hardegarijp, op Fogelsangh-State in Veenklooster. Zondagmiddag 25 juni is de laatste zondag van de maand en traditiegetrouw wordt er dan passende muziek gebracht door amateurmusici in de eetkamer van de state.

Bezoekers worden meegenomen in een rijk verleden, waar het lijkt alsof de muziek door de eeuwen heen in de muren is opgenomen.

Scarlatti en Mozart

Van 14.00 uur tot 17.00 uur gaan deze keer leerlingen van muziekdocente Jannie Reijenga de muziek verzorgen.

Acht jonge dames, in leeftijd variërend van dertien tot negentien jaar, laten op deze middag passende muziek op hun klarinet klinken. Op het afwisselende programma staan solo's, duetten, trio's en kwartetmuziek van onder andere Scarlatti, Mozart en originele klarinetmuziek van Harry van Heugten en Clare Grundman. Ook klezmer ontbreekt niet. In de pauze is het mogelijk dat bezoekers zelf muziek maken op de vleugel en/of op meegebrachte instrumenten.

Kruidenwandeling
Teetún de Hollen

RYPTSJERK - Teetún de Hollen in Ryptsjerk organiseert op woensdag 28 juni om 19.30 uur een kruidenwandeling, verzorgd door kruidenvrouwtje mevrouw T. Postma.

Tijdens de wandeling laat zij u planten en bomen zien en ervaren en vertelt zij over de medicinale werking van deze planten en bomen. Na afloop van de wandeling drinken de deelnemers met elkaar een kop kruidenthee met daarbij zelfgemaakt gebak. U dient zich voor deze avond op te geven: 06-37090635 / info@teetundehollen.nl

Muzikaal
Moordspel

NOARDBURGUM - De Friese schrijver/muzikant Nyk de Vries schrijft dit jaar de zesde editie van het Moordspel. Tijdens deze onlinewedstrijd, georganiseerd door de Friese bibliotheken, wordt een klassieke 'whodonit' in zeven delen gepubliceerd, gedurende de Spannende Boeken Weken.

Voor het verhaal heeft Nyk de Vries, schrijver van de bekroonde roman 'Renger', zich laten inspireren door zijn eigen ervaringen als muzikant en literair performer. Het Moordspel 2017 speelt zich af op een muziekfestival in Friesland, een wereld die De Vries zelf goed kent. Door de jaren heen stond hij op een veelvoud aan podia, van Wâldrock tot aan Crossing Border en Lowlands. Vorig jaar won de uit Noardburgum afkomstige schrijver met 'Renger' de Piter Jelles Literatuurprijs.

Kaartjes muziekfestival

Van de roman, die zowel in het Nederlands als in het Fries verscheen, werd ook een hoorspel uitgezonden door Vpro-radio. Het Moordspel duurt van 16 tot en met 25 juni. Lezers maken kans op onder andere kaartjes voor muziekfestival Welcome to the Village. Het spel werd eerder geschreven door onder andere Bart Kingma, Marion Pauw en Elfie Tromp.

Theaterkijkers

DRACHTEN - Na een geslaagd eerste seizoen met maar liefst 42 theaterkijkers, 27 voorstellingen, 54 uur aan theater en 379 bezoeken gaat De Lawei in Drachten door met een volgend seizoen junior theaterkijkers.

Jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar kunnen solliciteren voor een functie als theaterkijker voor het nieuwe seizoen. Het betreft een tijdelijke functie van een jaar, met doorgroeimogelijkheden tot senior theaterkijker in het tweede jaar. Zij mogen door De Lawei geselecteerde toneelvoorstellingen gratis bezoeken. Drie keer in het seizoen heeft het team een werkoverleg om ervaringen te delen en feedback te geven. Het is een unieke bijbaan én een mooie kans om komend seizoen heel veel theater te zien en te ontdekken.

Excursie Elzegea

JISTRUM - Stichting Elzegea houdt dinsdag 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur een verkenning rond Jistrum, één van de vier Esdorpen aan de Burgumer Mar.

De verkenning betreft de historische samenhang in het gebied in en rondom Jistrum en de aansluiting met de Burgumer Mar, met aandacht voor natuur en verscheidenheid aan landschapstypen in dit gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Neem een verrekijker mee. Tijdens deze excursie is er ook aandacht voor de volksverhalen uit de regio, zoals van Dam Jaarsma uit Eastermar. Startlocatie: parkeerplaats einde Marwei, Jistrum (bij de Burgumer Mar) Opgave: B. Kooistra: 0511-463681 (18.00-20.00 uur).

Vervolgde kerk

DRACHTEN - Openlijk geweld tegen christenen neemt toe. Recente berichten komen uit Indonesië, Egypte en Nigeria. Daarom doen meerdere kerken in Smallingerland mee aan de zogenaamde Nacht van Gebed in Nederland en België voor vervolgde christenen.

Op die avond of nacht kan men luisteren naar aangrijpende verhalen van christenen uit verschillende landen en hen steunen met gebed. Het zal gebeuren op de avond of in de nacht van 16 op 17 juni in Boornbergum, Drachten, Drachtstercompagnie, Frieschepalen, Harkema en Opeinde. De locaties en de tijden zijn te vinden op www.opendoors.nl/nacht.

Drukke braderie
Boornbergum

BOORNBERGUM - De braderie in Boornbergum is op vrijdag 16 juni van 15.00 tot 20.00 uur aan de Easterbuorren (tussen Nijewei en Skoalfinne), Ds. Van Apeldoornwei en het plein bij dorpshuis 't Bynt.

In voorgaande jaren vond de braderie alleen plaats op de Easterbuorren in Boornbergum, maar dit jaar is dit aangepast. Van ondernemers is het idee gekomen om een culinair plein te houden bij dorpshuis 't Bynt. Vanuit Boornbergum en Kortehemmen hebben zich circa twintig ondernemers en verenigingen aangemeld voor de braderie. In totaal worden circa zestig standhouders verwacht.

Delbert en Becky
in de Schakel

DRACHTEN - Vrijdagavond 16 juni (19.30 uur), zaterdagavond 17 juni (19.30 uur) en zondagmorgen 18 juni (10.00 uur) zijn Delbert en Bec-
ky Cronister in de Schakel, Klokhuislaan 12 in Drachten. Delbert draagt het 'vaderhart' van God. Hij heeft een hart waar iedereen in past. Zijn zoon is vermoord. Hij heeft de moordenaar van zijn zoon opgezocht in de gevangenis en geadopteerd als zijn zoon.
Hoe groot is God en hoe groot Zijn liefde? Ze komen drie dagen naar Drachten.

Vijfentwintigjarig jubileum yogalerares Anne Huisman

De jubileum yogales van Anne Huisman werd goed bezocht. Foto: Ingezonden

HURDEGARYP - Anne Huisman gaf op 23 mei een jubileum yoga-
les in it Maskelyn in Hurdegaryp.

Uit de verschillende plaatsen waar Anne Huisman yogales geeft, zoals Kootstertille, Augustinusga, Tytsjerk, Oentsjerk en Hurdegaryp, kwamen vijftig cursisten naar de grote zaal van it Maskelyn om mee te doen met deze bijzondere les. Daardoor vierden ze met Anne dat ze vijfentwintig jaar werkzaam is als yogadocente. Na de les was er tijd voor koffie en thee met gebak. Het werd een gezellige, feestelijke avond. Naast het geven van Hatha Yogales begeleidt Anne mensen in haar praktijk Jivita in Augustinusga. (www.praktijkjivita.nl)

O

Sonac-directeur overhandigt speeltoestel in haven

De haven van Burgum heeft een nieuw speeltoestel. Foto: Ingezonden

BURGUM - Vorige week vond de officiële overhandiging plaats van het nieuwe speeltoestel in de haven van Burgum. Sonac-directeur Jeroen Borggreve overhandigde persoonlijk - als sponsor - het klimrek aan de watersportvereniging, eigenaar van de haven.

Beheerders van de haven en bestuurders van de watersportvereniging zijn ontzettend blij met de gulle gift. "Een groot, duur speeltoestel, werkelijk heel mooi voor jong en oud", vertelt Maaike Terpstra, samen met haar echtgenoot Jan Terpstra beheerder van de Burgumer jachthaven. De watersportvereniging Bergumermeer is bezig om allerlei verbeterpunten te realiseren in de haven. Eén ervan was een opknapbeurt voor het speeltuintje. Steigers en kades werden vernieuwd. In november wordt de tweede steiger onder handen genomen. De nieuwe steigers zijn gemaakt van milieuvriendelijk hardhout en voorzien van een antisliplaag. Het nieuwe speeltoestel kan van vier kanten beklommen worden. Niet alleen door de kinderen van booteigenaren of bezoekers van de passantenhaven. Ook buurtkinderen mogen er gebruik van maken. Op de foto v.l.n.r. : Binne Keulen, Jan Nijboer, Maaike Terpstra, Jeroen Borggreve (directeur van Sonac), Jan Terpstra, Kees Boersma en Johannes de Bruin.

Kruidenwandeling

BUITENPOST - Op donderdag 15 juni organiseert Botanische Tuin De Kruidhof een rondleiding langs (geneeskrachtige) kruiden, geurende bloemen en bijzondere planten.

Op 3,5 hectare kunt u de natuur in haar volle glorie met al uw zintuigen beleven. U brengt ook een bezoek aan de bijenstal waar de imker u meeneemt in de bijzondere wereld van de bij. De rondleiding wordt afgesloten met verse kruidenthee die u onderweg zelf plukt. .

De wandeling begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Opgave via info@dekruidhof.nl is gewenst, maar niet verplicht. Na afloop is er gelegenheid eventueel planten of kruiden uit de verkooptuin te kopen. Daarnaast kunt u in de cadeauwinkel onder meer ook oliën of zepen met kruiden uit de tuinen aanschaffen. Prijs van de rondleiding inclusief kruidenthee is € 4,50.
Houders van een Museumkaart of een seizoenkaart van De Kruidhof betalen € 2,50.