Weekblad Actief - Editie Zuid

11 april 2018

Weekblad Actief - Editie Zuid 11 april 2018


1 / 40

De Alde Feanen in het teken van de Lancaster

Achter de woonboerderij ligt de Alde Dwinger, waar de Lancaster vorig jaar geborgen is. Zie ook het filmpje met de ActiefPlus-app. Foto: Actief Media

GROU/WARTEN/EARNEWALD - Natuurgebied De Alde Feanen staat vanaf zondag een week in het teken van de herdenking van de neergestorte - en vorig jaar geborgen - Lancaster R5682.

Zondag 15 april wordt het nieuwe monument onthuld ter nagedachtenis aan de zeven bemanningsleden en aan de Lancaster die in de Ald Dwinger neerstortte en onlangs werd geborgen. Alleen genodigden, zoals vierenveertig nabestaanden, zijn hierbij welkom. Dat geldt ook voor de opening van de nieuwe expositie over de Ald Dwinger en de Lancaster in het bezoekerscentrum van It Fryske Gea in Earnewâld. Maandagavond was er een presentatie over de expositie in Herberch Oer 't Hout in Grou, door Klaas Hoekstra van de provincie Fryslân. Met de ActiefPlus-app krijgt u een flmpje te zien met een vraaggesprek met hem.

Van 16 tot en met 20 april houdt It Fryske Gea samen met de provincie Fryslân tien speciale vaarexcursies door Nationaal Park de Alde Feanen. Elke werkdag zijn er twee excursies naar de plek van de geborgen Lancaster R5682 en het monument ter aandenken daaraan. Aanmelden kan via: www.itfryskegea.nl/eropuit en via 0511-539618.

Op 5 september 1942 stortte de Lancaster neer in de vuilstortplaats 'Ald Dwinger', dichtbij Warten. Van de zevenkoppige bemanning was staartschutter J.F. Cooper vermoedelijk boven de Waddenzee al overboord gesprongen. Van hem zijn namelijk geen lichaamsresten in het vorig jaar geborgen wrak teruggevonden. Wel van de piloot die voorin zat; zeer vermoedelijk P.C.V. Joslin, zegt Klaas Hoekstra van de provincie Fryslân.
De door architecte Nynke Rixt Jukema ontworpen 'zwaluwhaven' is een herinnering aan het neergestorte toestel en de bemanning, maar ook aan hun collega's. In de wand zitten 251 gaten: het aantal vliegtuigen dat die nacht vanuit Engeland onderweg was richting Bremen om daar de stad te bombarderen. Twaalf gaten zijn weer 'dichtgemaakt': het aantal vliegtuigen dat onderweg naar Bremen uit de lucht geschoten is door Duitse militairen. Of Jukema de onthulling van het monument zal bijwonen is ongewis: ze is hoogzwanger.

'Taal op it spoar': een ode aan musicus en componist Cees Bijlstra

Komedie 'Opstigers' in Ryptsjerk

Samenloop voor Hoop 25 en 26 mei in Eastermar

Gerbrich en It Grutte Guod met v.l.n.r.: Wander van Duin, Gerbrich van Dekken en Josse Postma. Foto: Michelle Hamstra

EASTERMAR - Al enkele maanden is het bestuur van de Samenloop voor Hoop Eastermar samen met tientallen vrijwilligers uit dit dorp en omstreken bezig om de Samenloop voor Hoop in Eastermar te organiseren.

Het eerste doel is aandacht vragen voor kanker. Het tweede, niet minder belangrijke doel is om veel geld in te zamelen voor onderzoek om deze ziekte de wereld uit te helpen.

Omdat mensen met kanker ook 24 uur per dag worden geconfronteerd met deze ziekte of de gevolgen daarvan, wordt midden in het dorp Eastermar op en rond de Komerk een 24 uurs-wandelestafette gehouden, waarbij groepen van betrokken mensen, elkaar afwisselend, 24 uur gedurende dag én nacht, gaan wandelen. Voor kinderen is er een speciale kinderloop. Ploegen en individuele wandelaars kunnen zich nog aanmelden. Artiesten als Freighttrain, popkoor Akkoord, De Lofstem, Gerbrich en It Grutte Guod, Sita en Marije, Challenger zullen tijdens deze 24 uur optreden.

Het bestuur doet de dringende oproep om dit festijn met zijn allen tot een succes te maken ten behoeve van de medemensen die te maken hebben met kanker. Aanmelden voor deelname kan via www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar.

Op zaterdag 21 april is er van 9.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt in de loods bij bouwbedrijf Swart, Grote Hornstweg 19-D in Eastermar. In het laatste uur wordt een aantal bijzondere kavels geveild. Vooraf kunt u, als u dat wilt, uw auto laten wassen. Dit kan voor It Betterskip, E.M. Beimastrjitte 69 in Eastermar.

Het team Marnijs van de Samenloop voor Hoop Eastermar organiseert op vrijdag 27 april (Koningsdag) een Koninklijke wandeling in Eastermar. Aanmelden kan via koninklijkewandeling@gmail.com.

'Taal op it spoar': een ode aan musicus Cees Bijlstra

Gratis met de Arriva-trein naar zeven locaties in Fryslân

Hiske Oosterwijk (links) en Leny Dyksta-de Vries hebben er zin in. Foto: Ingezonden

NOARDBURGUM - De zangeressen/actrices Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk brengen in mei en juni het programma 'Taal op it spoar' op acht locaties in heel Fryslân. Het programma maakt deel uit van LF2018.

Het nieuwe theaterprogramma vertelt op speelse en muzikale wijze hoe wij altijd maar onderweg zijn. Maar waarheen? De voorstelling is tevens een eerbetoon aan de in 2004 overleden componist en musicus Cees Bijlstra, met wie Leny en Leo Dijkstra bevriend waren.

Bijlstra was componist van bijvoorbeeld de muziek van speelfilms van Pieter Verhoef (zoals 'Nynke' en 'De Dream') en muzikaal en educatief programmamaker bij Omrop Fryslân radio en -tv waar, Leny jarenlang met hem samenwerkte en waar Leo vele teksten voor schreef. Ook was Bijlstra componist, pianist en begeleider van Rients Gratama en Leny.

"In artistike soulmate"

"Hy wie in artistike soulmate en miskien wol de bêste komponist fan Fryslân", volgens Leny en Leo. "Arriva hat in regionale trein nei him neamd. Dat is moai, mar it is fansels noch moaier as wy syn prachtige muzyk wer hearre litte." Leny heeft daarvoor een fantastische medespeelster gevonden in Hiske Oosterwijk. Dit 'gewoane Mantgumer famke' maakt internationaal carrière en won het Concours de la Chanson Alliance Française 2017.

De try-outs beginnen eind april in Morra-Lioessens, waar enkele voorstellingen worden gespeeld. "Dêr kinst fansels allinne mei in tinkbyldige trein komme. Tink mar oan it Dokkumer Lokaeltsje", zegt Leo Dykstra.
Daarna volgen in mei optredens in onder andere Buitenpost (met de première op 12 mei), De Westereen en Hurdegaryp. "De minsken kinne der dus op 'e fyts hinne! En út Ljouwert wei kin men fergees mei de Cees Bijlstra-trein ride. Moai net?" Leny heeft er duidelijk zin in.
In het kader van LF2018 trekken Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk langs 'kerk en kroeg' met hun theaterprogramma 'Taal op it spoar'. In mei en juni spelen ze in Morra-Lioessens, Buitenpost, De Westereen, Hurdegaryp, Franeker, Mantgum, Koudum-Molkwerum en Sneek.

De voorstelling speelt in een denkbeeldige trein: de Cees Bijlstra-trein van Arriva, genoemd naar de componist-pianist. De treinreis is een metafoor voor de reis door het leven. De dames Dykstra en Oosterwijk vertellen en zingen op muziek van Cees Bijlstra, in het Nederlands, Engels, Frans en Russisch, maar hoofdzakelijk in het Frysk en in de taal van de muziek en van het hart.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Addy Scheele en Anke Piersma, beiden jarenlang collega en vriend van Cees Bijlstra. Maar wie was Cees Bijlstra? Leny Dykstra: "Cees wie unyk en autentyk. In persoanlikheit mei in grutte en frije geast." Hij was een kei in het relativeren. Zo kon hij nuchter opmerken, dat een mens langer dood is dan levend.

'Taal op it spoar' kan ook worden bezocht vanaf het station in Leeuwarden vanwaar Arriva de bezoekers in de Cees Bijlstra-trein gratis naar de gekozen speellocatie brengt. Zie voor informatie en tickets: www.taalopitspoar.frl.

Bijna 160 in plaats van 80 km per uur

ENGWIERUM - Een 37-jarige automobilist uit Damwâld reed zondagmiddag 159 kilometer per uur over de Saatsenwei bij Engwierum. De maximum snelheid is hier 80 kilometer per uur. De politie heeft de man het rijbewijs afgenomen.

De man uit Damwâld krijgt ook een boete, de hoogte daarvan wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie. De Saatsenwei is een lange, bijna geheel rechte, gemeentelijke weg ten noorden van Engwierum, waar hooguit 80 kilometer per uur mag worden gereden. De bestuurder reed bijna tweemaal zo snel.

Eerder reed een jonge bestuurder op deze weg 57 kilometer per uur te snel. Ook die raakte z'n rijbewijs kwijt.

Ald Dwinger: spiegel van maatschappij

EARNEWALD - De Ald Dwinger, de vuilstortplaats van de gemeente Leeuwarden in de jaren 1921 tot 1961 in de Alde Feanen vlakbij Warten, was een soort spiegel van de maatschappij. Dat zegt landschapshistoricus Meindert Schroor uit Leeuwarden, die een boekje schreef over de geschiedenis van deze vuilstort.

'Ald Dwinger, van vuilstort tot natuurdomein' is de titel van het gratis boekje, dat donderdagavond 19 april in het Bezoekerscentrum De Alde Feanen in Earnewâld wordt gepresenteerd en toegelicht door de auteur. "Doe 't de gemeente Ljouwert dit terrein kocht om dêr it ôffal te stoarten, gie men út fan 20.000 kúb yn 't jier. Binnen twa jier wie it al fiif kear safolle!" In totaal is er in veertig jaar circa 50 miljoen kuub afval gestort, ook giftig afval. Daarom blijft het gebied verboden terrein.

Publiek in debat over steden en dorpen

DRACHTEN - Hoe kan of moet de toekomst van steden en dorpen in Fryslân er uit zien? Daarover mag het publiek donderdagavond in het gemeentehuis in Drachten in debat gaan, in de raadszaal (Gauke Boelensstraat 2).

Bouwen we over tien jaar alleen nog 'tiny houses'? Delen we massaal een elektrische buurtauto? Doen we zelf nog boodschappen, of wordt alles aan huis bezorgd? Werken we op tien minuten fietsafstand van huis? Of reizen we met snelle treinen op en neer naar de Randstad?

Oftewel: hoe ziet de toekomst er uit van de dorpen en steden in Fryslân? Wilt u betrokken worden bij die toekomst en zo ja, hoe dan? Praat mee over de leefbaarheid van uw omgeving tijdens het publieksdebat. Dan kunt u bijdragen aan de bouwstenen voor een nieuwe omgevingsvisie van Fryslân. Met behulp van stemkastjes wordt het een interactieve avond.

Dit 'omgevingslab steden en dorpen' is onderdeel van de Friese aanpak voor de nieuwe omgevingsvisie. Die komt in de plaats van het provinciale Streekplan. U kunt zich aanmelden via het e-mail-adres omgevingslab@
fryslan.frl.

Veel meer informatie is bovendien te vinden op de website www.omgevingslab.frl, waar met zowel teksten, foto's als filmpjes de resultaten staan van het 'proces' sinds oktober vorig jaar. De nieuwe omgevingsvisie moet een vooruitblik worden naar het jaar 2030. De omgevingsvisie zal uiteindelijk door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld.

"Hier geen woning buiten gevelrij"

College Dantumadiel wijst aanvraag af

Links op de achtergrond het weiland waar geen woning mag worden gebouwd, tenzij... Foto: Actief Media

DE WESTEREEN - Op het perceel weiland tussen Tolwei 55 en Tolwei 59 net ten noorden van Twijzelerheide mag in beginsel een woning worden gebouwd. Dat stellen b. en w. van Dantumadiel. Maar die dient dan wel aan te sluiten op de bestaande gevelrij. Een plan dat voor dit perceel is ingediend bij de gemeente, voldoet hier niet aan, meldt het college.

Vandaar dat de betreffende aanvraag is afgewezen. Het perceel valt onder het bestemmingsplan 'De Westereen East'; dit staat de bouw van één woning toe, maar dan binnen een beperkt terrein, zodat de nieuwe woning aansluit bij de huidige 'gevelrij'. De aanvrager heeft een plan ingediend, waarbij de nieuwe woning op een locatie komt te staan met de bestemming 'agrarische doeleinden'. B. en w. zien geen reden om voor deze aanvraag een uitzondering te maken.

Het gaat hier om het 'sletten romtebelied': nieuwbouw van één woning is toegestaan, mits zo'n nieuwe woning binnen de bestaande bebouwde kom komt te staan. De aangevraagde woning "is geprojecteerd buiten de gevelrij aan de Tolwei, waardoor de rij gevels niet sluitend wordt gemaakt en geen logische aansluiting plaatsvindt bij bestaande bebouwingsstructuur / ruimtelijke karakteristiek."

"Clubhuis watersporters niet storend"

DE WILGEN - De plannen voor een nieuw clubhuis van de roei- en de kanovereniging op het Gaastereiland bij De Wilgen zullen niet te veel hinder voor de natuur en voor de omwonenden veroorzaken. Dat stellen b. en w. van Smallingerland.

De bewoners van de Broekfinne 2 tot en met 12 (even nummers), dus van zes huishoudingen, hebben in een gezamenlijke inspraakreactie diverse bezwaren tegen de plannen ingediend. De gemeente Smallingerland acht ze geen van alle steekhoudend.

De bewoners vinden dat er tussen hun woningen en het toekomstige clubhuis een wal met beschoeiïng moet komen, zodat ze geen zicht krijgen op het clubhuis (en omgekeerd; red.). Ook pleiten ze voor geluidwerende maatregelen. Maar het liefst zouden ze zien dat het nieuwe clubhuis oostelijk van de huidige plek van de kano- en roeivereniging komt.
Dit laatste is volgens de gemeente "fysiek" onmogelijk. Bovendien hebben de bewoners volgens b. en w. onvoldoende aangetoond dat ze hinder van het nieuwe clubhuis zullen ondervinden. Ook de natuur zal er geen last van krijgen, als de broedende vogels met rust worden gelaten en men hier tijdens het broedseizoen geen honden uitlaat.

'Nationale Parken': "Mear jild om mear te dwaan"

Riet snijden is één van de beheer- en economische activiteiten in de Alde Feanen. Dat is één van twintig Nationale Parken in Nederland. Foto: Actief Media

GROU - De stichting Samenwerkende Nationale Parken in Nederland (SNP) vraagt van de rijksoverheid twaalf miljoen euro om deze twintig natuurgebieden van Europees belang een sterkere positie te geven. Dat zei SNP-bestuurslid Lutz Jacobi maandagavond in Herberch Oer 't Hout in Grou.

"Neidat steatssiktaris Henk Bleker sa'n acht jier lyn it mes sette yn de ryksfinânsiering en de soarch foar natoer oerdie oan de provinsjes, hawwe de oerheden de nasjonale parken wat sloere litten", zegt Jacobi. Als PvdA-Tweede Kamerlid kreeg ze samen met haar D66-collega Stientje van Veldhoven in 2014 alsnog twee miljoen euro rijksvergoeding voor de Nationale Parken boven tafel. "Mar dat is fierstente min om dizze gebieten lanlik en ynternasjonaal goed op 'e kaart te setten. Der is berekkene dat dit tolve miljoen euro kostet. Ik ha goede hope dat dit foarinoar komt", aldus Jacobi maandagavond voor aan zaal met betrokkenen bij Nationaal Park De Alde Feanen.

Zij omarmt het advies van de commissie van Pieter van Vollenhove uit 2015 over de toekomst van de Nationale Parken. Die commissie adviseert niet alleen meer erkenning van de rijksoverheid, maar ook meer financiering door 'derden', én meer nadruk op cultuur en economie "Tink oan streekprodukten", zegt Jacobi. Over de aanbevelingen van deze commissie wordt al enkele jaren 'gebakkeleid' tussen de parken, de twaalf provincies en enkele ministeries.

Amerikaanse oorsprong

Het begrip 'Nationaal Park' is afgekeken van de Verenigde Staten, waar het Yellowstonepark het eerste door de rijksoverheid erkende natuurgebied in de wereld was. Dat was in 1872. In Nederland was de Veluwezoom in 1930 het eerste 'rijks'-natuurgebied, gevolgd door de Veluwe in 1935. De Alde Feanen kregen die erkenning in 2006.

Polderhoofdkanaal

DE VEENHOOP / NIJBEETS - De natuur in en rond het Polderhoofdkanaal tussen De Veenhoop in het noorden en de Nieuwe Vaart bij Ulesprong in het zuiden is zich langzamerhand aan het herstellen.

Dat constateert de monitoringscommissie die de gemeente Opsterland adviseert. Het 'doorzicht' van het water in het kanaal is niet optimaal: het zou circa 80 centimeter moeten zijn, het varieert nu van ruwweg 60 tot 70 centimeter (ondiepe walkanten uitgezonderd). Dit is mogelijk mede het gevolg van de recreatievaart.
Toch mag er dit jaar weer worden gevaren, van 15 mei tot en met 15 september, net als vorig jaar, melden b. en w. van Opsterland, op basis van het advies van de monitoringscommissie, gelet op het geleidelijke herstel van de natuur.

'Vrijburgh' praat met college

DRACHTEN - De wijkraad van de wijk Vrijburgh in Drachten is in overleg met b. en w. over de mogelijke komst van woonwagenlocaties in deze wijk.

In eerste instantie schreef de wijkraad aan b. en w. en de gemeenteraad dat woonwagenlocaties niet passen in het landschap van de wijk. Volgens b. en w. is nog niets zekerr, maar het is wel één van de drie gebieden in Drachten die hiervoor in aanmerking komen. Het kan gaan om twaalf woonwagenlocaties in dit gebied.
Het wordt ingesloten door de Wâldwei, de Noorderhogeweg, Nijtap en Folgeren en de Folgeralaan. B. en w. denken ook aan 'tiny houses' (kleine woningen) en aan een schoolgebouw voor speciaal onderwijs. Het moet een aantrekkelijk woongebied blijven, aldus b. en w. De wijkraad stelt het belang een visie op het hele gebied voorop.

Biovergister kost wethouder baan

Nieuwe locatie vergister vergt 260 mille

KOOTSTERTILLE / BUITENPOST - Als de raad van Achtkarspelen ongeveer 260.000 euro beschikbaar stelt, is het mogelijk de biovergister van ondernemer Piet van der Hoop te vestigen op Westkern 10 bij Kootstertille.

Dat is ruwweg zeshonderd meter westelijker dan de geplande locatie Western 6. Ondernemer Piet van der Hoop vraagt de gemeente om compensatie van de extra kosten, circa 260.00 euro. Wethouder Klaas Antuma van de ChristenUnie is hier voor, maar zijn fractie is tegen een biovergister bij Kootstertille. Daarom wil zijn fractie hem niet voordragen voor een nieuwe periode als wethouder, zei Antuma op Omrop Fryslân-radio De raad bespreekt de kwestie donderdag wellicht.

GBA: vragen over topinkomens Caparis

"Waarom niet in het jaarverslag 2016?"

BUITENPOST - Twee met een regeling vertrokken directeuren bij sociale werkvoorziening Caparis hebben wellicht hogere vergoedingen gekregen dan de norm voor topinkomens. Dit meldde de Leeuwarder Courant vrijdag.

Volgens de Leeuwarder Courant is de hoogte van de vergoedingen bewust buiten het jaarverslag 2016 gehouden. De betrokken wethouders van de acht aandeelhoudende gemeenten zouden hiervan op de hoogte zijn. Rinus Buising van Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA) vraagt b. en w. de gemeenteraad nader te informeren. Hij wil weten waarom b. en w. er niet op hebben aangedrongen, de vergoedingen in het jaarverslag 2016 te melden.

Veenwouden in de tweede helft verrast door ONT

Dennis Bakker van ONT juicht na de gelijkmaker. Nummer 4 is Bauke Reitsma van Veenwouden en links Jelmer de Vries. Foto: Romke Visser

OPEINDE - ONT en SC Veenwouden maken een moeizaam seizoen door. Het ultieme doel, handhaven in de tweede klasse, is nog haalbaar, maar dan moeten er wel punten worden gepakt. ONT won zaterdag door twee doelpunten van Dennis Bakker het degradatieduel van Veenwouden, dat een 0-1 voorsprong uit handen gaf.

Door Jelle Jeensma

In de rust van de wedstrijd besloot Uilke Damstra, de gedreven en geplaagde trainer van ONT, de bakens te verzetten en voor een meer opportunistische strijdwijze te kiezen. Het te behoudende spel had in de eerste helft weinig opgeleverd in deze niet grootse, maar wel spannende wedstrijd. "We kozen ervoor, meer risico te nemen en Veenwouden onder druk te zetten. Dat was de goede tactiek, want toen gingen ze fouten maken." In het filmpje dat met de ActiefPlus-app kan worden bekeken, legt Damstra uit hoe de metamorfose zich voltrok in de wedstrijd.

Ook Veenwouden maakt een uiterst lastige periode door. Dat bepalende spelers stopten, heeft het hele seizoen doorgewerkt in de competitie. Het doel blijft wegblijven van de rechtstreekse degradatieplek en aansluiting vinden met de ploegen die boven de nacompetitieplaatsen staan. "Degraderen willen we beslist niet, we moeten er alles aan doen om dit te voorkomen", zegt Rinse Procee, de technisch begaafde linker vleugelaanvaller van Veenwouden.

De wedstrijd ontwikkelde zich in de eerste helft in het voordeel van Veenwouden. ONT voetbalde met veel inzet, maar creëerde weinig kansen. Stefan Jan Sytsma brak de wedstrijd open voor Veenwouden. Na een combinatie met Ronald Procee liet hij een afstandsschot los, dat door keeper Rory Bruinja niet goed genoeg werd verwerkt, waardoor Veenwouden op een 0-1 voorsprong kwam. Veenwouden had de zaakjes verdedigend goed georganiseerd en ONT kwam er niet doorheen. Toch ontstonden een paar kansjes voor ONT. Een kopbal van Oebele Twijnstra ging over en een inzet van Dennis Bakker werd gekraakt.

In de tweede helft schakelde ONT een tandje bij en kreeg Veenwouden het lastig. Het tempo ging omhoog en de passing was beter verzorgd bij ONT, zodat de ballen beter aankwamen en de dreiging toenam. Plotseling bleek de verdediging van Veenwouden kwetsbaar. ONT zette druk en kwam op 1-1. Na een inzet van Wytze Pilat kreeg keeper Coenraad van der Mark de bal niet onder controle en was Dennis Bakker attent. Bakker was even later opnieuw het goudhaantje voor ONT, ditmaal met een kopbal: 2-1.

Veenwouden claimt penalty

Veenwouden poogde zich te herstellen en joeg op de gelijkmaker. Hessel Ellens had een goede scoringskans, na een gave voorzet van Rinse Procee. Ook ONT was vlakbij een treffer, Joeke de Vries schoot naast. Vlak voor tijd claimde Veenwouden een penalty, nadat Wigle Westerlaan onderuit was gehaald. Scheidsrechter Veldhuizen wuifde alle bezwaren weg, zodat Veenwouden met lege handen achterbleef.

Een behoorlijke deceptie vond Rinse Procee. "In de eerste helft gaven we geen kansen weg en achterin stond het goed. Het was wachten op de 0-2. Daarna gaf ONT meer druk en lieten we defensief steken vallen. We krijgen te makkelijk goals tegen, omdat we in de verdediging niet adequaat genoeg reageren en creëren zelf moeilijk kansen."

Driebanden

BURGUM - De biljartclub van Glinstra State organiseert van 25 tot en met 28 april een open driebandentoernooi in de biljartruimte in Glinstrastate in Burgum.

De voorrondes worden gespeeld op woensdag 25 en donderdag 26 april, de aanvang is 18.00 uur. De finale is op zaterdag 28 april. Inschrijving is mogelijk voor iedereen bij: jelle.vanderleest@gmail.com of tel.: 0511-463028.

Open dag IDS

DE WESTEREEN - Vrijdag 13 april houdt skeelervereniging IDS uit De Westereen de jaarlijkse open dag aan de Badhuisweg.

Vanaf 14.00 uur is er voor een ieder, jong en oud, de mogelijkheid om de skeelers onder te binden. De ervaren trainers van skeelervereniging IDS verzorgen clinics. Verder is er een stand waar men informatie kan krijgen over de skeelersport en een eventueel lidmaatschap.

Open dag Adonis

DRACHTEN - Sportvereniging Adonis Sportacrobatiek houdt op zaterdag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur haar open dag. Sporters die geïnteresseerd zijn in acrogym kunnen zich laten informeren over de sport én gezellig vrijblijvend mee komen trainen. Nieuwsgierig of acro misschien iets voor jou is? Kom dan langs om mee te trainen tijdens deze open dag. Deelname aan de open dag is gratis.

Eurol VEKA autocross met Sjinkie Knegt

NOARDBURGUM - De Stichting autocross Noordbergum (SACN), organiseert 9 juni het Eurol VEKA NK autocross.

In totaal worden er zes wedstrijden verreden, die allemaal meetellen voor het Nederlands kampioenschap autocross. De wedstrijden beginnen 9.30 uur met het spelen van het Wilhelmus en de officiële starthandeling door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. De eerste finales worden verreden rond 18.00 uur. Strakke wedstrijden, veel deelnemers en een goede organisatie maken het Eurol VEKA NK autocross enorm populair.

Dit jaar zijn alle deelnemende klassen weer vol, moeten standaard divisie V-deelnemers selectiewedstrijden rijden en zijn er zelfs wachtlijsten in enkele andere klassen. In totaal zijn er 250 deelnemers per wedstrijd. Deze strijden met maximaal 15 deelnemers tegelijkertijd in de manche voor een felbegeerde plek in de finale. De spanning neemt toe als er meer mensen speciaal voor jou komen kijken. Dat gebeurt ook dit jaar. Met een heel bijzondere deelnemer, namelijk Sjinkie Knegt uit Bantega. Hij is niet alleen goed op de shorttrackbaan, maar hij rijdt dit jaar ook in het Eurol VEKA NK autocross. In de toerwagenklasse zal hij de strijd aangaan met een door hem zelf geprepareerde Subaru impreza 4x4.

Sterk WSG DraGor ontneemt De Kikker winst

De Kikker (groene caps) in de aanval tegen DraGor (witte caps). Keeper Tim Hoitinga (rode cap) was uitblinker. Foto: Ruben Oosterman

DRACHTEN - Zaterdag won het eerste herenteam van de waterpoloheren van DraGor (nummer 3 in de derde klasse) in thuisbad De Welle van De Kikker uit Emmen, de nummer 1 uit de competitie.

Na een snelle achterstand wist DraGor toch aansluiting te houden met de heren uit Emmen. Eindstand eerste periode: 2-3. Door goed en snel spel in de tweede periode boog DraGor de achterstand om in een ruime voorsprong. Eindstand tweede periode: 7-5.

De Kikker moest winnen om het kampioenschap in eigen hand te houden (er zijn nog slechts twee wedstrijden te spelen) en ging dus voluit in de derde periode. De Friese verdediging wist echter van geen wijken en Tim Hoitinga keepte een erg goede wedstrijd aan de kant van DraGor. Het enige doelpunt deze periode kwam van Magchiel Groen. Eindstand derde periode: 8-5. Met het verrassende doelpunt van Groen leek het verzet van De Kikker gebroken. De Friezen kwamen geen moment echt in de problemen in de vierde periode en konden tot tweemaal een gat van vier punten met De Kikker creëren. Hoewel De Kikker toch dichterbij kwam, lijken de Friezen hen van het kampioenschap af te hebben gehouden. Eindstand: 12-10. Doelpuntenmakers: Mitchell van den Adel (4), Johan de Haan (4), Magchiel Groen (2), Pieter Veenstra (1), en Dean Damstra (1).

DraGor is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en/of assistent voor het nieuwe seizoen. Belangstellenden kunnen reageren.
Meer informatie staat op de website www. wsgdragor.nl.

Bronzen medaillewinnaars Rixt Geertsma en Milou Hendriks. Foto: Ingezonden

Brons Judo Kings

LEEK - Veertien judoka's van de Judo Kings deden zaterdag in Leek mee aan het Nederlandse kampioenschap tot vijftien jaar. Daar werden bronzen medailles behaald.

Rixt Geertsma (Feanwâlden) was sterk en tactisch slim. Ze verloor helaas door een kleine fout de halve finale, maar wist zich in de wedstrijd om het brons te herpakken en won. Oud-Kings-judoka Quinten van der Veen (De Westereen) won het brons in de klasse tot 42 kilogram. Ook hij verloor de halve finale van de latere kampioen, maar maakte met een geweldig punt om de derde plaats duidelijk dat hij de bronzen medaille verdiende.

Mark Klokman was eigenlijk titelkandidaat, toch verloor hij de halve finale en daarna ook de wedstrijd om het brons. Milou Hendriks (Grou) verloor haar eerste partij een beetje slordig, maar won daarna vervolgens alle wedstrijden en kreeg verdiend het brons omgehangen.

Drachtster Boys stelt teleur: verlies

DRACHTEN - Drachtster Boys zakte zaterdag tegen het laag geklasseerde Olde Veste finaal door de ondergrens. De thuisclub speelde onrustig, onnauwkeurig, te gehaast, stond niet goed gepositioneerd en er werden bijna geen duels gewonnen.

Keeper Emile Peters moest voor rust een paar keer redding brengen. Aan de overkant werden plaagstootjes van Said Hassan, Mark Huizinga en Kevin Bakels onschadelijk gemaakt.

Na de thee drong de thuisclub meer aan en kreeg kansen via Jan Stoker en Kevin Bakels. Het hoogtepunt was het schot van Said Hassan van zo'n dertig meter snoeihard in de kruising: 1-0. Terwijl de Drachtsters het doelpunt aan het vieren waren, volgde het dieptepunt. Patrick de Vente kon zo doorlopen op een steekpass door het centrum: 1-1. Voor Olde Veste raakte Mark Homme van der Veen de binnenkant van de paal en was Drachtster Kevin Bakels te zelfzuchtig. De gifbeker was echter nog niet leeg voor de thuisclub. De verdediging reageerde in de blessuretijd niet attent, zodat Patrick de Vente uit een scrimmage de genadeklap kon uitdelen: 2-1.

Drachtster Boys zal in de nacompetitie uit een ander vaatje moeten tappen om te kunnen promoveren.

Zwemclub Buitenpost tweede Fryselcup

De zwemmers van PWC Buitenpost werden tweede in de Fryselcup. Foto: Ingezonden

BUITENPOST - Nadat vorig jaar zwemclub PWC Buitenpost de Fryselcup wist te bemachtigen is het de zwemmers niet gelukt om deze titel opnieuw te behalen. Dit jaar moest de club genoegen nemen met de tweede plaats.

De Fryselcup is een wedstrijd tussen vier zwemverenigingen in Friesland, te weten SG Bolsward-Workum, Avéna Joure, Neprunia '24 Sneek en PWC Buitenpost. Afgelopen zaterdag reisde de PWC met vierentwintig zwemmers af naar Sneek voor de laatste wedstrijd in deze competitie. De race was tot het eind spannend.

PWC Buitenpost heeft nog wel een eindsprint kunnen trekken in het puntenaantal, maar kon het gat met de nummer één net niet dichten. De winnaar dit jaar is Avéna uit Joure.

Veel persoonlijke records tijdens Fryselcup

Door de gretigheid van de zwemmers om de titel te prolongeren zijn er vele persoonlijke records gezwommen. De grootste persoonlijke records zijn gezwommen door Tina José Vrieswijk, Sylke Vrieswijk, Stella Lusan Hooisma, Renske Driessen, Jan de Boer en Marrit Bijma.

Al met al werd een heel mooi resultaat behaald.

VV Buitenpost op koers, play-offs Drachtster Boys

Joost Jesse Visser van Buitenpost (blauw shirt) is verwikkeld in een fel duel met een tegenstander. Foto: Kiepie.nl

BUITENPOST - VV Buitenpost is hard op weg naar de Hoofdklasse. Zaterdag wonnen de Blauwkes met 2-1 van Gorecht. Concurrent Drachtster Boys verloor op eigen veld van Olde Veste, waardoor de voorsprong op Drachtster Boys tien punten is. In theorie kan Buitenpost zaterdag al kampioen worden.

Na een kwartier stond het al 2-0 na doelpunten van Rob Dijkstra, die raak kopte uit een hoekschop en Rolf Dijk. De spits rondde een prachtige solo langs drie tegenstanders op even briljante wijze af. Na de thee had Buitenpost een wat mindere fase, resulterend in 2-1 door invaller Bob Poorta. Zaterdag speelt Buitenpost de lastige uitwedstrijd tegen Winsum. Bij winst van de Blauwkes en verlies van Drachtster Boys is het kampioenschap al een feit.

't Fean '58 deed dit weekend uitstekende zaken. Zelf wonnen de Feansters de uitwedstrijd tegen VC Trynwâlden (2-3), terwijl naaste titelconcurrent Kollum in de strijd om de tweede plaats verloor van Leovardia. Voor 't Fean scoorden Jens Hamstra (twee keer) en André van der Molen. Thom Stielstra en Wouter Hooghiemster scoorden tegen voor VC Trynwâlden.
Over de wedstrijd ODV-Rottevalle hoeven niet veel woorden vuil gemaakt te worden. In een heel matige wedstrijd, waarin beide ploegen geen potten konden breken, bleef het 0-0. Een schot op de paal van Jorrit Schra was het belangrijkste wapenfeit van Rottevalle. Zaterdag speelt Rottevalle thuis tegen Oostergo uit Ee om 15.00 uur.

Na de overwinning op Hovocubo spelen de zaaldames van Drachtster Boys de play-offs voor de Nederlandse kampioenstitel. Drachtster Boys is titelverdediger en speelt vrijdagavond 13 april thuis in de Snij Noord Hal tegen FC Gelre. De return is 20 april in Doetinchem.

Turntitels DGC en Frisia in districtsfinale

Districtskampioen Duncan Peuchen van DGC uit Drachten. Foto: Ingezonden

UITHUIZEN - In Uithuizen werd zaterdag de districtsfinale Noord turnen heren gehouden.

Het werd een groot succes voor Duncan Peuchen van DGC (Drachtster Gymnastiek Combinatie). Nadat hij Fries kampioen was geworden, mocht hij deelnemen aan de districtsfinale. Hij turnde zes onderdelen: rek, vloer, ringen, voltige, sprong en brug en won de gouden medaille.
Riemer Sjoerd Mulder van gymnastiekvereniging RSO uit Oudega werd knap tweede en eindigde met een beker op het podium.

Boas Westerdijk van gymnastiekvereniging Frisia uit Beetsterzwaag, turnend in niveau 19, werd kampioen turnen van Friesland, Groningen en Drenthe. Na een spannende wedstrijd waarop hij eerste werd op brug, ringen en rek behaalde hij goud. Jilles Adema en Thijs Dekker kwamen ook beiden op het podium door brons te behalen. Jilles op niveau 21 en en Thijs op niveau 17.

Acropaar vierde bij WK acrogym

ANTWERPEN - Op de Wereldkampioenschappen Acrogym in Antwerpen, België, werd in de finale een vierde plaats behaald door het Jeugd-damespaar Robin Hooijenga en Anna Koster.

Tot aan de laatste oefening bleef het spannend in de categorie damesparen tot en met 16 jaar, maar uiteindelijk misten de dames het podium op een haar na. De zestienjarige Robin uit Oudega en de tienjarige Anna uit Donkerbroek vormen sinds september 2016 samen een team bij topsportstichting Acro Academy als combinatieteam met SV Donkerbroek en komen uit in de jongste leeftijdscategorie van het WK.

Het mixpaar Marten-Lin Visser (Boornbergum) en Tess Offringa (Bakkeveen) van combiteam Acro Academy/SV Donkerbroek werd achtste.

Turnprestaties WSBF op halve finale

NIEUWEGEIN - Zaterdag 7 april mochten de turnsters zich laten zien op de landelijke halve finale NK in Nieuwegein. Plaatsing voor NK meerkamp en NK toestel stond op het spel.

Zaterdagochtend mochten de instappers N3 het spits afbijten. Voor WSBF uit Surhuisterveen waren dat Kaylen Arends en Tess de Vries. Dit resulteerde in een gouden plak voor Kaylen en een bronzen medaille voor Tess. Uiteraard hebben ze hiermee plaatsing voor NK meerkamp afgedwongen. Ook hebben beide turnsters zich elk voor twee toestelfinales geplaatst. De Nederlandse kampioenschappen zijn op 9 en 10 juni in Almelo. Femke Pander (junior D) heeft zich geplaatst voor de NK toestel op het onderdeel sprong, een favoriet toestel van haar. Femke mag zondag 27 mei in Waalwijk een gooi doen naar de titel Nederlands kampioene op sprong.

Burgum overtuigend biljartkampioen

DRACHTEN - De librespelers van Burgum eisten in de FFBC-competitie in Drachten met overmacht het kampioenschap voor zich op. Burgum werd overtuigend kampioen door het op de tweede plaats staande BC DC Drachten met 9-27 te kloppen.

Alle Burgum-spelers pakten punten. Hendrik van der Meer, Sipke Zuidema, Tjerk Hamstra en Bertus van der Zweep wonnen hun beide partijen. Paul Zwart moest een remise toestaan. Jelle van der Leest, Djurre Djurrema, Albert Jelsma en Hendrik van der Meer wonnen een keer.
Voor BC DC Drachten wist Sijtze van der Molen in eigen huis drie punten en het hoogste moyenne van 2,8 te scoren. Willem Tjeerdsma tekende voor de kortste partij (20 beurten) en Henk de Groot maakte de hoogste serie met twaalf caramboles.

Nog titelkansen basketbaldames Penta

STADSKANAAL - De basketbaldames van Penta uit Drachten wonnen van Jahn II.

Bij 34-38 in het vierde kwart scoorde Jahn een driepunter, waardoor het verschil werd teruggebracht tot slechts een punt. Slechts vijftien seconden later liet Jeltsje Veenstra namens Penta ook een driepunter bijtekenen. Vervolgens scoorde Jeltsje nog een tweepunter en verzilverde moeder Ypie een vrije worp, waarmee de eindstand op 37-44 werd bepaald. Penta behoudt de gedeelde eerste plaats op de ranglijst, naast Green Lions uit Harlingen. Om kampioen te worden zal Penta haar laatste wedstrijd, thuis tegen Groene Uilen, moeten winnen en zal Green Lions moeten verliezen van Sietsema Highlanders. Topscoorders: Marie Bruinsma 13, Ilonka Debets 10, Jeltsje Veenstra 8, Manon Maychr-
zak 6 punten.

Elfwegentocht van 1 tot en met 14 juli

Twee weken feest zonder diesel of benzine

De Elfwegentocht eindigt met de grootste parade van elektrische voer- en vaartuigen ooit. Foto: Ingezonden

LEEUWARDEN - Van 1 tot en met 14 juli viert Friesland feest zonder een druppel benzine of diesel. Zo wil de provincie Fryslân een begin maken met een halt toeroepen aan klimaatverandering.

50.000 studenten in Friesland doen al mee, net als ruim honderd bedrijven, organisaties en gemeenten, aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De twee weken worden met de Elfwegentocht op 14 juli afgesloten: de grootste duurzame parade ooit. Mogelijk worden nóg twee wereldrecords behaald: de grootste parade van elektrische voertuigen én van niet-fossiel aangedreven boten.

De tocht start 's ochtends op de Wâldwei en eindigt met een groot feest in Leeuwarden. Rijkswaterstaat sluit hiervoor 13,5 kilometer autoweg en het naastgelegen Van Harinxmakanaal af. Ruimte dus voor duizenden fietsers, steppers, auto's, zonneboten, bussen en vrachtwagens. Van jong tot oud, met of zonder rijbewijs, van basis- tot hogeschool en van voetbalclub tot energiecoöperatie: iedereen kan meedoen, als er maar geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Dus heb je een elektrische boot, auto, motor, kano, vrachtwagen op waterstof, bus op groen gas, Segway, fiets, scootmobiel of skelter, meld je aan via: elfwegentocht.nl/parade.
De organisatie heeft, dankzij BMW, nog negen elektrische deelauto's te vergeven. Elk dorp met een mooi plan om een auto maximaal te benutten en meerdere benzine-auto's van de weg te halen, maakt kans op een gratis BMW i3 tijdens de Elfwegentocht. Aanmelden met een filmpje op facebook.com/elfwegentocht.

Prijzen van complete line-up Nissan e-NV200 40 kWh bekend

Nissan presenteert met de Nissan e-NV200 haar visie op een volledig elektrisch ecosysteem. Foto: Ingezonden

AMSTERDAM - Nissan maakt de prijzen bekend van de complete line-up van de vernieuwde e-NV200 40 kWh. Deze Nissan heeft dankzij de nieuwe batterij een actieradius van 275 kilometer op een enkele acculading, is voorzien van een nog rijkere standaarduitrusting én een uitgebreide garantie.

De e-NV200 40kWh is leverbaar als Van en als Evalia met vijf of zeven zitplaatsen. De prijzen van de e-NV200 Van beginnen bij 29.390 euro. De Evalia is er voor prijzen vanaf 34.040 euro. De prijzen zijn exclusief BTW.

De vernieuwde Nissan e-NV200 40kWh combineert de eigenschappen van de prijswinnende Nissan NV200 met die van de toonaangevende nieuwe Nissan LEAF. Het resultaat is een volledig elektrisch aangedreven bestelauto of personenbus, boordevol innovatieve technologie en functionaliteit.

Nissan levert de vernieuwde e-NV200 Van 40 kWh als VISIA, OPTIMA en BUSINESS. Zelfs de basisuitvoering VISIA is al bijzonder rijk uitgerust, met standaard een radio/CD-/MP3-speler met Bluetooth®-connectiviteit. De uitvoering OPTIMA voegt hier een passagiersairbag, zij-airbags, een achteruitrijcamera en laadvloerbescherming aan toe. De BUSINESS heeft als interessante extra een verder verfijnd Connect EV-navigatiesysteem inclusief DAB+.

De Nissan e-NV200 Evalia is ideaal voor personenvervoer. Het is momenteel de enige volledig elektrisch aangedreven zevenzitter op de Europese markt en is daarmee zeer interessant voor taxi- en shuttlediensten.

Nieuwe Ford Mustang in de showroom

Een icoon is nog verder verbeterd!

Met de nieuwe Led-mistlampen verwerkt in de voorspoiler oogt de nieuwe Ford Mustang dynamischer. Foto: Ingezonden

AMSTELVEEN - Voor zowel auto- als filmliefhebbers spreekt de film Bullit tot de verbeelding. Steve McQueen scheurt in deze film in een Ford Mustang door de straten van San Francisco. In de nieuwe Ford Mustang kan iedereen zich nu Steve McQueen voelen en genieten van de nieuwste technische hoogstandjes van de Ford-technici.

Waanzinnige prestaties en een prettige rijervaring zitten in het DNA van de Mustang, al sinds de introductie van het eerste model in 1964. Een nieuwe aandrijving, een nieuw chassis en technologische verbeteringen zorgen dat de nieuwe Mustang de meest veelbelovende rijervaring tot nu toe biedt. Kloppend hart van de nieuwe Mustang is een 5,0-liter V8-motor met 331 kW (450 pk) en een maximumkoppel van 592 Nm of een efficiëntere 2,3-liter EcoBoost-motor met 213 kW (290 pk) en 440 Nm. De Mustang is afgesteld op de Europese rijverwachtingen en dankzij de geavanceerde, nieuwe, verstelbare MagneRide®-wielophanging en nog diverse keuzes, zoals een nieuwe aanpasbare My Mode-optie, is het rijplezier geoptimaliseerd.

De koets is nog gestroomlijnder en sportiever geworden en het eigentijdse, luxueuze interieur is voorzien van zachte materialen en een volledig digitaal instrumentencluster van twaalf inch. De nieuwe Ford Mustang - leverbaar als Fastback en Convertible - is vanaf april te bewonderen bij de Nederlandse FordStores. De vanafprijs van de handgeschakelde Fastback met 2.3 Ecoboost motor kost € 69.620, de GT Fastback met 5.0 V8 en tientraps-automaat kost vanaf € 111.840.

Opel Grandland X: veiligheid voorop

Dankzij de stijlvolle en praktische accessoires heb je nog meer opbergruimte. Foto: Ingezonden

BREDA - De Opel Grandland X treedt als jongste lid van de Opel X-familie in de voetsporen van de populaire Mokka X en Crossland X. Hij oogt sportief en elegant en biedt de laatste rijhulpsystemen voor veiliger en meer ontspannen reizen. Daarnaast zijn er voor de Opel Grandland X talrijke accessoires verkrijgbaar om het rijden makkelijker, comfortabeler en nog veiliger te maken.

Meenemen van spullen en attributen voor sportieve activiteiten is geen enkel probleem. De Grandland X biedt een bagageruimte met een inhoud tot 1.652 liter. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is er nog een ruime keuze aan draagsystemen voor op het dak of achter op de auto. Opel heeft in samenwerking met partner Thule dragers ontwikkeld voor veilig en gemakkelijk vervoer van fietsen. Ook zijn er dakkoffers van diverse formaten beschikbaar, inclusief bijvoorbeeld de witte Opelbox met gepatenteerde Power-Click-snelmontagesysteem. Een bagagerek scheidt de bagageruimte van het interieur van de auto. Opel biedt verder nog diverse FlexConnect-oplossingen voor het opbergen van spullen in het interieur, variërend van kledinghaken en hangers tot aan een tablethouder of inklapbare tafel. Veiligheid staat voorop en heeft zelfs topprioriteit als kinderen meereizen in de Opel Grandland X. Opel biedt kinderzitjes en bevestigingssystemen voor kinderen van alle leeftijden. Met de Isofix-bevestigingspunten en/of de driepuntsgordels zijn zitjes stevig en gemakkelijk te verankeren. Om de Grandland X optisch verder te verfraaien, is er keuze uit diverse soorten lichtmetalen wielen en sportieve stylingartikelen uit de OPC Line.

Alle praktische en stijlvolle accessoires voor de Opel Grandland X zijn te bekijken bij de Opel-dealer en op www.opel.nl.

Auto en vervoer

Blijf gefocust: benut de Starters-ap(p)uls

Apuls Cijfers & Advies in Burgum ontzorgt starters

Starters zijn vaak enthousiast over hun bedrijf, niet over de bijkomende financiële administratie. De Startersap(p)uls kan helpen. Foto: Actief Media

BURGUM - Starters hebben een droom die ze willen realiseren als zelfstandig ondernemer. "De financiële kant van een eigen onderneming is voor menigeen een struikelblok", weet accountmanager Martin Brandsma van Apuls Cijfers & Advies in Burgum. Zijn tip: maak gebruik van de Apuls Startersapp, de Startersap(p)uls.

Hij hoort het te vaak: ondernemers die enthousiast starten, maar afhaken omdat er zoveel meer bij komt kijken. "Dan verdwalen ze in de administratie, maken kostbare fouten of vinden het zelfstandig ondernemer zijn niet meer leuk 'omdat er zoveel naast moet'."

Apuls Cijfers & Advies kan starters ontzorgen. Voor een vast bedrag per maand mag een starter alle financiële administratie 'over de schutting gooien', met één druk op de knop. "Belangrijk is dat de starter zich kan focussen op zijn doel en dan slaagt," zegt Brandsma.

Dankzij de Apuls Startersapp hoeft een starter eerst geen boekhoudpakket aan te schaffen of zich in te lezen in de wet- en regelgeving voor bedrijven. "App of mail ons eenvoudig je (verkoop)facturen door, en wij regelen de rest", zegt Brandsma. Medewerkers van Apuls vangen uw administratie op, verwerken het op de juiste wijze, houden contact met de belastingdienst, maken aangiften, overzichten en jaarrekeningen.

Starters kunnen drie jaar gebruik maken van de Startersapp. Vraag hem aan: Apuls Cijfers & Advies | Mr. W. M. Oppedijk van Veenwg 8A in Burgum | 0511 - 462 075.

Kom naar Westergeest voor de betaalbare Tabak Keukens

Tabak Keukens in Westergeest verkoopt basiskeukens met Duitse kwaliteit voor Duitse prijzen

Pierre Keijzer uit Drachten is de nieuwe keukenadviseur bij Tabak Keukens in Westergeest. Foto: Actief Media

WESTERGEEST - Er zijn mensen die naar Duitsland rijden voor een betaalbare keuken van goede kwaliteit. "Dat is niet nodig", zegt Pierre Keijzer. "Je kunt terecht in Westergeest, bij de vestiging die Tabak Keukens hier heeft."

Pierre Keijzer uit Drachten is de nieuwe keukenadviseur van Tabak Keukens aan de Simmerwei in Westergeest. Hij is enthousiast over het aanbod van de keukenspeciaalzaak. "Een keuken hoeft niet duur te zijn, dankzij het inkoopbeleid van Tabak Keukens."

De locatie in Westergeest heeft behalve een keukenshowroom ook een sanitair-outlet. "Hier hebben wij geen compleet ingerichte badkamers, zoals bij onze vestiging in Drachten," vertelt eigenaar Folkert Tabak, "maar wel allerhande, aantrekkelijk geprijsde, losse onderdelen."

Keukens spelen de hoofdrol op de locatie van Tabak Keukens aan de Simmerwei. Een grote verscheidenheid aan keukenopstellingen geeft de klant een goed beeld van de mogelijkheden. "Tabak Keukens in Drachten is gericht op keukens in het midden- en hogere segment. In Westergeest vind je met name basiskeukens", vertelt Folkert Tabak.

Keijzer: "We werken met het bekende merk Nobilia. Dat is de alom bekende Duitse keukenproducent die door grootschaligheid uiterst scherpe prijzen hanteert. Bovendien biedt dit merk keukenapparatuur aan, onder 'private labels'. Bekende merken als Siemens, Bosch en AEG brengen hun ietwat verouderde, maar kwalitatief uitstekende modellen via deze weg nog jarenlang op de markt."
Een keuken uitzoeken die past bij de gebruiker, vraagt om een goed luisterend oor van de verkoper. "Wat zijn de wensen, wat is de beschikbare ruimte? Wie gebruikt de keuken en hoe? Waar komen de aansluitingen? Wat is je werkrichting? Dat soort zaken bepalen uiteindelijk het gebruikerscomfort."

Het installeren van je nieuwe keuken kan worden gedaan door monteurs van Tabak Keukens. "Indien gewenst voeren wij ook kleine verbouwingen uit."

Tabak Keukens in Drachten en Westergeest | Adres Westergeest: Simmerwei 6/c | 0511 - 227 377 | www.tabakkeukens.nl

Mezutec viert jubileum met nieuwe app

Win een Mezutec-jubileumarrangement!

Ga snel naar de App Store of de Google Play Store en download de nieuwe app! Foto: Actief Media

DRACHTEN - Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. viert deze maand haar twintigjarig bestaan. Sinds jaar en dag kan een ieder rekenen op advies op maat en een persoonlijke service. Om de klanten nog meer gemak en service te kunnen bieden, heeft Mezutec een nieuwe app laten
ontwikkelen, die vanaf nu te downloaden is, zowel voor Android als voor Apple.

Met de nieuwe gratis app belt of mailt de gebruiker Mezutec met één druk op de knop. Via een handig invulformulier kan men op een eenvoudige manier zout bestellen, storingen melden en onderhoud aanvragen. Daarnaast wordt de app binnenkort uitgebreid met nog veel meer mogelijkheden. Wie nu de app downloadt en Mezutec op een originele manier feliciteert, maakt kans op een jubileumtaart óf een Mezutec-jubileumarrangement.

Mezutec B.V. levert waterontharders voor de zakelijke en particuliere markt. Waterontharders filteren kalk, magnesium en andere vervuilers uit het water. Het zachte water dat overblijft, heeft vaak een positief effect bij huidproblemen als eczeem of een droge huid. Daarnaast zorgt het zachte water voor minder schoonmaakwerk; kalkaanslag blijft immers uit. Dat is goed te merken bij douchewanden, kranen en tegels. Ook blijft de was zachter, is er minder wasmiddel nodig en wordt de levensduur van apparatuur verlengd.

Neem contact op via 0512-544101 of kom langs aan Het Helmhout 34-13 in Drachten (industrieterrein De Haven).
www.mezutec.nl

Westersalon in Burgum blij met 'gezonde' haarverf

Ellen is blij met haar nieuwe merk. "Gezond, milieubewust én glamour: een fantastische combinatie!" Foto: Actief Media

BURGUM - Tien jaar alweer werkt Ellen Wester met veel plezier in haar kapsalon aan de Lageweg in Burgum. "Mooie mijlpaal om iets revolutionairs aan te kondigen", zegt ze. "Ik ben altijd op zoek naar cosmetica-producten die weer een tikkeltje gezonder zijn voor lijf en milieu, en werd onlangs verrast door het merk Rodolphe & Co. De verzorgingsproducten van dit merk gebruik ik nu dagelijks voor mijn klanten. Daar worden zij en ik heel blij van."

Steeds meer mensen willen bewust en gezond omgaan met lijf en het milieu. Dat merk je ook in de cosmeticawereld, ervaart Ellen Wester. De man achter Rodolphe & Co was ontevreden over de resultaten die op dit gebied geboekt werden in zijn branche en begon zelf te experimenteren. Hij ontwikkelde een haarverf en styling-producten die voldeden aan zijn hoogst mogelijke eisen.

"Waar een reguliere haarverf 60 tot 80 procent schadelijke chemicaliën bevat, zitten er in de verf van Rodolphe & Co slechts 2 tot 5 procent schadelijke chemicaliën", vertelt Ellen Wester. "De rest betreft veilige chemicaliën, natuurlijke bestanddelen - onschadelijk voor lichaam en milieu en waar mogelijk biologisch." Rodolphe & Co gebruikt geen PPD PTD, ammonia, resorcinol, siliconen, parabenen en MEA. "Zelfs het blondeerpoeder ruikt naar rozen. Het product is niet op dieren getest, gluten-vrij en vegan-vriendelijk."

Foto: Ingezonden

Ook de styling- en verzorgende producten van Rodolphe & Co zijn natuurlijk en grotendeels biologisch. Deze producten hebben het Ecocert-certificaat, een zeer streng Frans milieulabel voor biologische grondstoffen. Ook hebben ze het Cosmebio-label, een keurmerk voor biologische cosmetica.

Rodolphe & Co is aangesloten bij '1 % for the planet', wat wil zeggen dat ze één procent van de jaaromzet doneert aan een erkende non-profit milieuorganisatie.

Aan een dergelijk mooi merk met een goede mentaliteit hecht kapster Ellen Wester van de Westersalon in Burgum veel waarde. "Wij maken een hoop rommel, het is aan ons hoe we daarmee omgaan. Daarom recycle ik alle verf en aluminiumafval via de Dutch Urban Miners, dat is een non-profit stichting die speciaal is opgericht voor het recyclen van dit soort afval."

Ellen Wester is een ervaren kapster die tien jaar geleden voor zichzelf begon in de Westersalon. Naast vakvrouw met kennis van zaken, wil ze een goede gastvrouw zijn.

"Een bezoek aan de kapper betekent tijd voor jezelf. De persoonlijke aandacht van mij voor jou is belangrijk. Behalve je haar verzorg ik ook je make-up, handen en nagels perfect voor een bruiloft of feest."

"Geniet van de voedende mineraalbaden"

Kuuroord La Ferme Therme populair in Ryptsjerk

Carla de Bruine en Guido Sinnige runnen een in Ryptsjerk La Ferme Therme. Foto: Actief Media

RYPTSJERK - In het voormalige Frouckje State in Ryptsjerk is sinds januari van dit jaar een kuuroord gevestigd, La Ferme Therme. "Daar is in Friesland vraag naar", heeft eigenaar Guido Sinnige gemerkt.

Alleen? Een stel? Een vriendengroep? Zowel mannen als vrouwen blijken het heerlijk te vinden om te genieten van de ontspannende en voedende mineraalbaden bij La Ferme Therme. Zodra je de loungeruimte binnenstapt, valt stress van je af. Zachte muziek klinkt in de sfeervol verlichte ruimte. Kaarsjes branden, net als de open haard. "Kom tot rust met een drankje van het huis", zegt mede-oprichtster Carla de Bruine uitnodigend.

Kuren doen de gasten van La Ferme Therme in badkleding en met respect voor ieders privacy. "We hebben drie kuurbaden die het algemene welbehagen bevorderen."

Een klok is nergens. "Gasten gaan in ieder bad twintig minuten. Ik houd de tijd voor hen in de gaten. Na het eerste bad krijgt men een gezichtsbehandeling, een mineralenmasker dat na het tweede bad verwijderd wordt."

Tijdens de rustperiode na het derde bad worden de gasten ingeolied op een massagetafel. "Dat ontspant, stimuleert de afvoer van afvalstoffen en de opname van mineralen uit het lava/zeoliet-bad, het Dode Zee-bad en het Keltisch zoutbad."

La Ferme Therme | Binnendijk 74 Ryptsjerk | open op afspraak: donderdag tot en met zondag 10.00 - 22.00 uur | www.lafermetherme.nl

Laat uw cholesterolgehalte meten bij G&W Werkman in Dokkum

DOKKUM - Benieuwd hoe hoog uw cholesterolgehalte is? Dan heeft u nu de gelegenheid om dit gehalte te laten meten. Op vrijdag 13 april bent u van harte welkom bij G&W winkel Werkman aan de Kleine Breedstraat 3 in Dokkum.

Een juist cholesterolgehalte is onmisbaar voor het in een goede conditie houden van hart en bloedvaten. Zij zorgen er immers voor dat zuurstof en voedingsstoffen naar alle delen van het lichaam getransporteerd worden. Zet (een teveel aan) cholesterol zich af op de wanden van bloed- en haarvaten, dan ontstaat er een té nauwe doorgang om het proces gladjes te laten verlopen. Cholesterol is overigens niet het enige verstorende element: ook geringe lichaamsbeweging, veel verzadigde vetten, overgewicht, roken en erfelijke aanleg kunnen hier debet aan zijn. Preventie is daarom van groot belang. En dat kan door je leef- en voedingspatroon aan te passen. Maar ook de juiste voedingssupplementen dragen hun steentje bij. Door een meting krijgt u een goed beeld hoe de conditie van uw hart en bloedvaten zijn. Met een vingerprik worden een paar druppels bloed afgenomen en op een teststrip gedaan. Die strip wordt vervolgens in de meetapparatuur geplaatst. Die geeft meteen het resultaat aan. De 3-in-1 meting meet het totaal cholesterol, HDL en triglyceridengehalte. Met deze waarden worden het LDL en de cholesterolratio bepaald.

Is zo'n test voor slechts € 5.- iets voor u?
Bel dan 0519-292497 voor een afspraak.

Douwes Materieel Service onderhoudt en keurt uw heftrucks en hoogwerkers

Vanuit Harkema rijden de servicebussen naar uw locatie. Foto: Ingezonden

HARKEMA - Douwes Materieel is hét servicepunt voor hoogwerkers, verreikers, vorkheftrucks en ander bouwmaterieel. Ook klein materieel, als trappen, rolsteigers en elektrisch gereedschap, worden door Douwes Materieelservice gekeurd. Gecertificeerde, ervaren monteurs komen op locatie langs met de volledig uitgeruste servicebus.

Een storing komt altijd ongelegen. Douwes Materieel Service kan direct een vakbekwame en ervaren servicemonteur langs sturen. Zij plegen onderhoud en voeren reparaties uit op locaties in heel Nederland. Ook verrichten ze de jaarlijkse, wettelijk verplichte veiligheidskeuringen voor uw materieel. Handig is dat de monteurs ook zijn gecertificeerd om bijvoorbeeld uw ladder, trap, steiger of aggregaat grondig te controleren.

Douwes Materieel Service | 0512-364499 | De Rysloane 2 in Harkema | www.materieel.com

De Dijk headliner vrijdag 11 mei Oerrock

URETERP - Het programma van de vrijdagavond van Oerrock is rond. Het Ureterper festival biedt op de gratis vrijdagavond een aantrekkelijk en gevarieerd programma, met als meest klinkende naam de formatie van leadzanger Huub van der Lubbe, De Dijk.

Oerrock is alweer voor het zesde jaar op rij ver van tevoren uitverkocht. Voor degenen die geen kaartje wisten te bemachtigen, biedt het Ureterper festival op de gratis vrijdagavond een mooi alternatief. Maar liefst tien bands komen naar Ureterp, een gemêleerd gezelschap dat jong en oud volop te bieden heeft, op 10, 11 en 12 mei.

Naast De Dijk staan De Kast, Band Zonder Banaan, The Dirty Daddies, The Wetnecks, Hippe Gasten, Dik In Orde, Ralph de Jong, Skævver en Blazuh op de bühne van het Ureterper festival.

XL-beleving in De Alde Feanen

EARNEWALD - Ga eropuit in de Friese natuur en geef je op voor deze Extra Leuke en Extra Lange vaarexcursie van It Fryske Gea door Nationaal Park de Alde Feanen.

De tocht is zaterdag 14 april van 10.30 tot 13.30 uur. Neem anderen mee en geniet samen van al het moois dat de Friese natuur biedt. De enthousiaste natuurgids Haaije Statema vertelt je er graag over. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van tevoren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname kost leden van It Fryske Gea € 7,- (t/m 12 jaar € 4,-) op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 10,- (t/m 12 jaar € 6,-).
Deze vaarexcursie betekent XL genieten van de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en aalscholverkolonie in Nationaal Park de Alde Feanen. En wie weet ook de zeearend.

Komedie 'Opstigers' in Ryptsjerk

De 'Sterke Froulju' spelen de komedie 'Opstigers' in Ryptsjerk. Foto: Ingezonden

RYPTSJERK - 'Opstigers' is een vrolijke voorstelling door de 'Sterke Froulju' voor zowel mannen als vrouwen. Deze voorstelling is te zien op 13 april om 20.00 uur in de Einekoer in Ryptsjerk.

Deze voorstelling is een sexy, swingende en herkenbare vrolijke komedie. Wie kent het niet, plotseling bloedheet, nachtelijk zweten, vergeetachtigheid, mood swings: het komt allemaal voorbij in de vorm van herkenbare verhalen, bizarre sketches en swingende songs. En zeg nou zelf: gedeelde smart is toch halve smart?

De voorstelling wordt hilarisch, ontroerend en soms ook gewoon vreselijk warm, met de dames (die er van alles over weten). De speelsters zijn Ineke Kalteren, Jeltje Joustra, Anja Epema en Wytske Kooistra en de regie is in handen van Dirk de Vries. Licht en geluid door Rutger van der Hout en en RRMV producties. Anneke Algera-Burgy uit Burgum heeft de theaterteksten vertaald in het Fries en de teksten van de liedjes zijn geschreven door Giny Bastiaans. Het gezelschap heeft ondersteuning van zangcoach Marjan Holtrop. Reserveren voor de voorstelling kan via: cacryptsjerk@gmail.com / 0511-432242.

Na deze première in Ryptsjerk volgen nog vijftien openbare en drie besloten voorstellingen van 'Opstigers' in Fryslân. De eerste is woensdag 18 april, 20.15 uur in de Pleats te Burgum. Zie ook de website: www.sterkefroulju.nl.

Artiesten voor festival 'Voorbij de grens'

STROOBOS - De 4 Elementen is op zoek naar muzikanten en (straat)artiesten voor het festival 'Voorbij de grens' op zaterdag 30 juni.

Voor de tweede keer wordt het muziek- en theaterfestival 'Voorbij de grens' georganiseerd door De 4 Elementen. Naast de hoge gezelligheidsfactor is het evenement bedoeld om de verbinding tussen Groningen en Friesland te vergroten. De 4 Elementen is op zoek naar artiesten en muzikanten die willen bijdragen aan dit doel. Het festival zal weer in het teken staan van gezelligheid, eten, muziek en dans. En vooral: mensen met elkaar in contact brengen. Weet je mensen te raken, te vermaken, te inspireren of te laten lachen? Heb je een leuke workshop of ben je in het bezit van een ander talent? Neem dan voor 15 april contact op met De 4 Elementen via info@de4elementen.nl.

Modelspoorbanen

DRACHTEN - De Modelspoorvereniging Drachten, Tussendiepen 6 in Drachten houdt op zondag 15 april van 10.00 tot 16.00 uur een open dag. De toegang is gratis en de leden zijn aanwezig om u kennis te laten maken met hun hobby. Meerdere nieuwe en in aanbouw zijnde modelbanen zijn in bedrijf en er wordt advies gegeven voor het realiseren van je eigen modelspoorbaan. Ook zijn er dvd-presentaties. Kijk ook op www.modelspoorverenigingdrachten.nl.

Dorpsfilms De Tike

DE TIKE - Zondag 22 april wordt er een film/foto-voorstelling gehouden in het dorpshuis in De Tike, aan de Master de Jongwei 16. Aanvang 14.00 uur. Onderwerpen: Klaas Jansma in gesprek met inwoners over het leven in het dorp, filmopnames van 2002. En: dorpsfeesten in de jaren 60 en 70.

New Generation

SURHUISTERVEEN - Op zondag 15 april om 9.30 uur begint in De Flambou, Groningerstraat 40 in Surhuisterveen, een New Generation-dienst, voor alle leeftijden met als thema 'verleiding'. De band Lifenote verzorgt de muzikale begeleiding en spreker is Anne-Willem Hoekstra.

De Wereldburgumer, heb jij er al van gehoord?

Zet op 27 april als Wereldburgumer je handtekening op de wereldbol. Foto: Ingezonden

BURGUM - Een groep Wereldburgumers is bezig om samen met alle Burgumers antwoord te krijgen op de vraag: 'wat vertel je op een verjaardagsfeest vol trots over Burgum?'

"Wat gaan we doen: we slaan de 'handen' ineen en werken samen aan een wereldbol die we als Wereldburgers op 'handen' dragen," vertelt projectleider Atsje Lettinga.

"De Wereldbol duwen en trekken we op 8 juli als Wereldburgumers, in een grote uitbundige stoet naar Leeuwarden. Daar wordt de bol onderdeel van de kettingreactie van het project de 8e dag en zet een ander project weer in beweging."

Doe mee en zet je handtekening als Wereldburgumer op de wereldbol. Kom op 27 april naar de aftrap van dit project, tegenover het terras van de Pleats vanaf 9.00 uur.

Zet je handtekening op de wereldbol

Tevens kun je je opgeven voor het meelopen in de Burgumermars op 8 juli. "Kom Wereldburgumers reik ons je hand!"

De Wereldburgumer is onderdeel van De Reis, het community art-rogramma van Keunstwurk en onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.
Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en 'een' 'mienskip' samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur.

Meer informatie:
Facebook: https://www.facebook.com/wereldburgumer
Website: https://www.oranjeferbynt.nl

Marga Waanders in Garnalenfabriekje

Marga Waanders vertelt over haar werk als burgemeester. Foto: Ingezonden

MODDERGAT - Marga Waanders vertelt op woensdag 25 april om 19.30 uur in 't Garnalenfabriekje bij Moddergat over haar werkzaamheden als burgemeester. Waanders verwierf vorig jaar landelijke bekendheid tijdens de Sinterklaasintocht in 'haar' gemeente Dongeradeel. Onlangs werd zij uitgeroepen tot één van de vijftig beste bestuurders van Nederland.

Elke maand organiseert programma 'de Garnalefabryk' een avond met het thema 'beroepen in beeld'. De burgemeester van Dongeradeel vertelt deze avond over wat haar beroep inhoudt en wat er zo boeiend aan is. Daarnaast legt ze uit hoe je burgemeester kunt worden, welke opleiding je nodig hebt en hoe zij hiertoe gekomen is. Ook vertelt Waanders hoe je als burgemeester omgaat met de veranderingen in de samenleving.

Nieuwsgierig? Meld je dan aan voor deze lezing via www.garnalefabryk.nl of bel met 06-41605898.

Fiets Toer Club (FTC) Smallingerland

DRACHTEN - Ook in 2018 organiseert de Fietstoerclub Smallingerland in samenwerking met het Sportbedrijf Drachten weer fietstochten op de woensdagmiddag.

Vanaf 18 april tot en met 20 juni 2018 worden er tien tochten gehouden over een lengte van ongeveer 30 tot 40 km. De routes zijn niet gepijld. Onderweg is er in elke route een pleisterplaats, waar een consumptie kan worden gebruikt. De tocht kan alleen worden gefietst, maar ook samen met anderen.
De tochten worden op 18 en 25 april, 2, 9, 16, 23 en 30 mei en op 6, 13 en 20 juni gehouden. De start is op deze middagen van 13.00 tot 14.00 uur in het clubhuis van de atletiekvereniging Impala, Sportlaan 11, Drachten. Dit clubhuis is bereikbaar via het parkeerterrein. Hier kunnen de deelnemers tegen betaling van € 1,-- de route afhalen.

Zestien koren op Korenfestival in Burgum

Shantykoor De Brêgesjongers uit Opeinde doet zaterdag mee. Foto: Ingezonden

BURGUM - Op zaterdag 14 april treden zestien verschillende koren op in het centrum van Burgum. Na een oproep via Facebook hebben zich meer koren aangemeld dan voorheen. Vandaar dat het aantal podiumplaatsen is uitgebreid naar vijf. De koren treden op van 13.30 tot 17.00 uur, verspreid door het centrum. Toegang en parkeren gratis.

Het Korenfestival wordt georganiseerd door de Burgumer Aktiviteiten Kommissie.
Deelnemende koren zijn: Popkoor POP4YOU, Popkoor Passion 2 Sing, Popkoor Wooman, Koardinaasje, It Freya Koor, Koar Excentriek, Frouljuskoar Hjerres, Vrouwen-popkoor Bitchbeat, Shantykoor De Brêgesjongers, Popkoor Westereen, Popkoor Samar, Popkoor Let's Try, 't Oerterper Manljuskoar, Swingkoor Burgum, Popkoor De Sangersjongers en Shantykoor De Pypkesjongers.

Kunstenaars gezocht

HEMRIK - In het pinksterweekend op 19, 20 en 21 mei houdt Kunst in Opsterland de Open Atelierroute met overzichtstentoonstelling in het Witte Kerkje in Hemrik. In de week ervoor, van 14 tot en met 18 mei, kunnen schoolklassen workshops volgen in grote tenten in het speelbos Sparjebird bij Hemrik tijdens de Kunstweek. Ook de eindresultaten daarvan zullen in dat weekend te zien zijn.
Ben jij kunstenaar in Opsterland en vind je het leuk om mensen over je kunst te vertellen en je werkplaats en je kunst te laten zien, beantwoordt dan snel deze oproep door je in te schrijven! De organisatie zou het extra leuk vinden als je ook een gastkunstenaar in je atelier uitnodigt. Kijk op www.kunstinopsterland.nl of mail naar kunstinopsterland@hotmail.com.

Alde Feanen in teken van Lancaster

EARNEWALD - Natuurgebied De Alde Feanen staat vanaf zondag een week in het teken van de herdenking van de neergestorte - en vorig jaar geborgen - Lancaster.

Zondag 15 april wordt het nieuwe monument onthuld ter nagedachtenis aan de zeven bemanningsleden van de Lancaster die in de Ald Dwinger neerstortte en onlangs werd geborgen. Alleen genodigden, zoals 44 nabestaanden, zijn dan welkom. Dat geldt die dag ook voor de opening van de nieuwe expositie over de Ald Dwinger en de Lancaster in het bezoekerscentrum van It Fryske Gea in Earnewâld.
Van 16 tot en met 20 april houdt It Fryske Gea samen met de provincie Fryslân tien speciale vaarexcursies door Nationaal Park de Alde Feanen. Elke werkdag zijn er twee excursies naar de plek van de geborgen Lancaster R5682 en het monument ter aandenken daaraan. Aanmelden kan via: www.itfryskegea.nl/eropuit en via 0511-539618.

Op 5 september 1942 stortte de Lancaster neer in de vuilstortplaats 'Ald Dwinger', dichtbij Warten. Bij de berging zijn nog stoffelijke resten gevonden van de piloot die voorin zat; zeer vermoedelijk P.C.V. Joslin, zegt Klaas Hoekstra van de provincie Fryslân.
De door architecte Nynke Rixt Jukema ontworpen 'zwaluwhaven' is hieraan een herinnering, maar het is meer. In de wand zitten 251 gaten: het aantal vliegtuigen dat die nacht vanuit Engeland onderweg was richting Bremen om daar de stad te bombarderen. Twaalf gaten zijn weer 'dichtgemaakt': het aantal vliegtuigen dat wel uit Engelenad vertrok, maar onderweg naar Bremen is neergestort of neergehaald door de Duitsers.

Nieuwe dirigent Burgumer Mannenkoor

Het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor heeft een nieuwe dirigent. Foto: Ingezonden

BURGUM - Na enkele weken van kennismaking heeft het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor (IBM) met enthousiasme gekozen voor Caroline Joke van der Laan als nieuwe dirigent.

In haar 40-jarig bestaan heeft het koor slechts twee dirigenten gehad. Dat zegt veel over de trouw en de goede sfeer. Dus moest de opvolging van de helaas overleden vorige dirigent Pieter Postma zorgvuldig gebeuren. Caroline heeft door haar muzikaliteit en haar energieke aanpak het vertrouwen gewekt, dat er zich een veelbelovende samenwerking kan ontwikkelen. Ze is zeer actief in de muziek. Ze meldt dat ze veel energie haalt uit het maken van muziek met en voor mensen. Ze speelt piano en orgel en is organiste in drie plaatsen. Ze is dirigente van vier koren (nu dus vijf) en volgt zelf ook nog zanglessen bij Barend Schipper.

Zondag 8 april werd in de kerk van Ryptsjerk medewerking verleend aan de ochtenddienst. Het bijzondere van de dienst was het afscheid van het kostersechtpaar Peet en Grytsje Smedinga. Peet is al jaren lid van het IBM. Op woensdag 25 april maakt het koor een uitstapje naar het Duitse Münster. Er zal worden gezongen in de beroemde Dom van Münster.

Kortom, volop activiteit bij het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor. Wie belangstelling heeft kan gerust eens langskomen op de woensdagavond, en op: www.ibmkoor.nl.

Ook dit jaar is er weer een stilettorun waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Foto: Klaas Rozema

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 14 april tonen vijftien modezaken uit Surhuisterveen de laatste mode op de langste rode loper van Nederland. Midden in het hart van de Fryske Wâlden lopen per winkel acht deelnemers mee in deze schitterende voorstelling met de nieuwste trends.

In totaal showen honderdtwintig mannequins kleding in verschillende prijsklassen en in diverse stijen in het Feanster winkelcentrum. Dit alles wordt van commentaar voorzien door een icoon van de Nederlandse modescene, Fred van Leer.

Met zijn enorme dosis humor en kennis van alle nieuwe trends en ontwikkelingen op modegebied is Fred van Leer bij uitstek de man die zorgt voor een perfecte sfeer. Vanaf een podium midden op de Kolk zal Fred samen met dj William zorgen voor een geweldige happening.

Voor deze gelegenheid is de Kolk (van Bakker Bart tot en met de Rabobank) afgesloten voor het doorgaande verkeer. Fred van Leer, tevens de nieuwe presentator van het modeprogramma 'Say Yes To The Dress' kwam al een keer naar Surhuisterveen. Dit beviel hem dusdanig goed dat hij graag nog een keer naar het gezellige dorp komt.

De modeshow begint precies 14.00 uur en om 14.30 uur organiseert Fred van Leer de stilettorun. De deelnemers kunnen mooie prijzen winnen in de vorm van modecheques en ook hierbij zorgt Van Leer voor deskundig en humorvol commentaar. Vanaf 14.45 uur volgt de tweede ronde van de modeshow, verzorgd door de deelnemende winkeliers. Wie altijd al droomde om Fred van Leer persoonlijk te ontmoeten, kan zijn of haar geluk niet op vanaf kwart over drie. Dan is er tijd voor een meet & greet. Dit wordt een modespektakel in het centrum van Surhuisterveen dat niemand wil missen.

Kijk voor alle activiteiten in het centrum van Surhuisterveen op:
www.surhuisterveen.com.

Feanster Music Night verlengd

SURHUISTERVEEN - De derde editie van het meezingfestival de Feanster Music Night staat zaterdag 6 oktober op het programma.
De Feanster Music Night is een meezingfestival waarbij populaire muziek wordt meegezongen en begeleid op onder andere het kerkorgel. De formule van samen luisteren, samen zingen en swingen slaat goed aan. Het voorprogramma is dit jaar met een kwartier verlengd.

Thema-avond over verslavingen

DOKKUM - Het Interkerkelijk Platform Talma Sionsberg belegt op woensdag 18 april een bijeenkomst met als thema: 'Verslaving? Maakt meer kapot dan je lief is!'

Drugs, blowen, alcohol, maar ook gamen, appen, porno kijken: er bestaan vele vormen van verslaving. Er zijn twee sprekers. Prof. dr. Gabriël Anthonio is voorzitter van de Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Hij vertelt onder andere oorzaken, gevaren, gevolgen, maar ook over preventie en behandelmethoden.
Sherwin Mercera is 'ervaringsdeskundige' met drugs en criminaliteit. Hij zal vertellen over zijn leven met en zonder verslaving. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, woensdag 18 april vanaf 19.30 uur, in het 'ontmoetingsplein' bij de hoofdingang van medisch centrum SiONSberg, Birdaarderstraatweg 70 in Dokkum.

Museumweekend bij De Schierstins

FEANWALDEN – Bij De Schierstins in Feanwâlden worden op zaterdag 14 en zondag 15 april rondleidingen gehouden langs de stinzenplanten en door het gebouw. Deskundige gidsen vertellen de bezoekers over de stinzenplanten en de historie van de stins.

Het museum is tussen tussen 13.30 en 17.00 uur open, dan zijn ook de rondleidingen. Omdat het Museumweekend is, is de entreeprijs laag gehouden. In De Schierstins zijn exposities over 'Het Laatste Friese Torenkasteel' en over de schrijver Theun de Vries te bezichtigen. En er is de LF2018-wisseltentoonstelling 'Wat foarôf gie', over onze arme voorouders, met kunstwerken van Sjoukje Iedema en foto's van Linus Harms. Het bijzondere van de Schierstins-tuin is dat het de meeste soorten stinzenplanten op een relatief kleine oppervlakte in Friesland herbergt.

Hilarisch Hymphamp theater

DAMWALD - Op zaterdagavond 14 april vanaf 20.15 uur kunnen de inwoners van Damwâld en omgeving weer genieten van een doldwaze avond. Hymphamp theater brengt dan humoristische sketches op het toneel.

In Damwâld zullen ze hun eerste theatershow 'Op portret' opvoeren. Hymphamp brengt een avondvullende show met sketches, maar ook met liedjes. Dit alles doet Hymp-
hamp Theater in het Fries. De grote zaal is vanaf 19.45 uur open. Vooraf is er de mogelijkheid koffie of een drankje in de foyer te nuttigen.

Kaarten kunnen online gekocht worden via: www.dekruisweg.nl en natuurlijk ook bij Primera Van der Weg in het winkelcentrum van Damwâld. Kaarten kosten tien euro in de voorverkoop en twaalf euro aan de zaal op 14 april.

Lezing Manschot: 'Blijf aarde trouw'

DRACHTEN - April is de Maand van de Filosofie. Filosoof Henk Manschot geeft dinsdag 24 april een lezing in Bibliotheek Drachten over zijn boek 'Blijf de aarde trouw'. De lezing wordt georganiseerd door Het Filosofisch Café Drachten en Bibliotheek Drachten.

In het boek houdt hij een beargumenteerd pleidooi om het motto 'Blijf de aarde trouw' tot leidraad te nemen voor een hedendaagse ecologische levenskunst. In plaats van de mens dienen we de aarde centraal te stellen. Manschot liet zich inspireren door Nietzsche.

Henk Manschot is emeritus hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. De lezing begint om 19.30 uur. Inschrijven kan via bibliotheekdrachten.nl (kijk bij activiteiten) of bij de klantenservice van de bibliotheek.

39 / 40

Caravans

Te Koop Gevraagd, Toercaravan, 0511-227227.

Familie zoekt gebruikte nette tourcaravan te koop, tel. 06-31664693.

www.sibmacaravans.nl In/verkoop en bemiddeling. Toercaravans voor export gevraagd. 0511-541446.

Gezondheid

Herbalife, T.M. Reitsma-Bosma, tel. 0511-469955.

Landbouw

Ambachtelijke slager Paul van der Kleij, Kollumerzwaag, gespecialiseerd in huisslachting. Tel. 0511-444523, www.huisslachting.nl

Personeel aangeboden

Erkend Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J. v.d. Meer Sumar, tel. 0511-521162/06-25541546.

G. Veenstra voor uw stucadoorswerkzaamheden tel. 0511-482480of tel. 06-53234838.

Te huur aangeboden

Te huur: klein appartement in Drachten. 0512-519734.

Aggregaten 40/60 Kva, bouwdrogers, kant/schaftunits, muurzaagmach., rolsteigers, sleuvenzaagmach., sloophamers 220 V, schaft- en toiletwagens, zware sloophamers + compressor 2,5 m3, etc. MAKLO VOF, tel. 0511-473314/0512-364455.

Te koop gevraagd

Schapenwol Wolhandel Douwe Rijpstra VOF Oentsjerk tel. 06-15629006. Sanjesreed 8d Oentsjerk. Wolinname alleen op afspraak.

Tot uw dienst

Klokkenmaker Arnold van der Duim, repareert/restaureert uw klok vakkundig, Oudega, tel. 0512-372927, www.arnoldvanderduim.nl.

Voor de tuin

Tuinhout en afrasteringspalen vindt u in een ruime sortering bij: It Houtstek, Foarwei 106a, Kollumerzwaag, tel. 0511-441696, e-mail admin@it-houtstek.nl

Tuinonderhoud - renovatie - snoeiwerk. Hoveniersbedrijf P. Douma, tel. 0511-543870. Kijk ook op FB of www.tuinonderhoud-douma.nl.