Weekblad Actief - Editie Zuid

11 juli 2018

Weekblad Actief - Editie Zuid 11 juli 2018


11Steden-meezwemevenement in voorbereiding

Maarten van der Weijden en Gert Oonk van de Rotary Dokkum geven een interview aan Bauke Deelstra van Omrop Fryslân. Bekijk ook het filmpje achter de foto met behulp van de ActiefPlus-app. Foto: Actief Media

DOKKUM - Rotary Dokkum maakt zich sterk voor het 11Steden-meezwemevenement op maandag 20 augustus in Dokkum. Maarten van der Weijden gaat een ultieme uitdaging met zichzelf aan en probeert de volledige elfstedentocht in drie dagen en twee nachten te zwemmen. Daarmee wil hij genezing van kanker voor iedereen mogelijk maken.

Maarten van der Weijden gaat de tocht der tochten, 220 kilometer, zoveel mogelijk non-stop zwemmen. In iedere stad worden meezwemevenementen georganiseerd waarbij mensen kiezen uit twee afstanden: 500 meter ("dat zijn twintig baantjes in het zwembad") of twee kilometer. In Dokkum is dit 's ochtends om 9.00 uur. Iedereen die mee wil zwemmen kan zich inschrijven via www.11stedenzwemtocht.nl.

De pijn die hij had toen hij zelf kanker had - zeventien jaar geleden - is olympisch kampioen buitenwaterzwemmer Maarten van der Weijden bijna vergeten. Wat hem echter nog dagelijks pijnigt zijn de gedachten aan mensen die kanker hebben en daar niet van genezen. Daarom zet hij een enorm zwemspektakel op poten, waar duizenden mensen aan mee kunnen doen. De 11Stedenzwemtocht is op 18, 19 en 20 augustus. Met het evenement wordt geld gegenereerd voor onderzoek naar mogelijkheden om kanker te genezen.

Foto: Actief Media

'Ljochtstill' verbindt natuur en kunst met elkaar

Wereldrecord in Thalenpark: handstand maken

DB Marrum viert eeuwfeest met 'huwelijk'

V.l.n.r.: Piet Osinga, Bram Roersma, Titia Jippes, Fred Prummel, Jan van der Meer, Ypie Folkertsma-Regnerus, Hendrik Halma en Anne van Oosten. Foto: Actief Media

MARRUM - Zaterdag 14 juli zijn in Marrum feestelijkheden ter gelegenheid van het feit dat het in 2018 honderd jaar geleden is dat de vereniging Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk werd opgericht. Aanleiding tot de oprichting was de hoge prijs voor de turven in 1918. Dorpsbelang werd opgericht om te zorgen voor goedkopere turven voor de 'gewone man en vrouw'.

Zaterdag zal worden teruggekeken naar de afgelopen honderd jaar en vooruit naar een duurzame samenwerking van de Marrumer 'katten' en Nijtsjerkster 'roeken' in de toekomst. Die samenwerking wordt bezegeld in een 'huwelijkssluiting' van de jonkvrouw van Pongastate met de jonkheer van Jeppemastate in de kerk van Westernijtsjerk. Volgens de legende zou onmin met de familie Ponga voor de familie Jeppema ooit de aanleiding zijn geweest om een kerk in Westernijtsjerk te stichten en zich zo af te scheiden van Marrum. Het buurtschap Westernijtsjerk is nu al jaren onderdeel van Marrum en ook in de toekomst zal dit 'huwelijk' standhouden, is de verwachting.

Het feest begint 's middags tussen drie uur en half vier met ontvangst in dorpshuis De Nije Tille. Om half vier loopt men onder begeleiding van drumband 'De Eendracht' naar de kerk van Westernijtsjerk. Daar zal 'het huwelijk' worden voltrokken. Bij slecht weer of een grote opkomst is de 'plechtigheid' in de Godeharduskerk. Om half vijf vertrekt het gezelschap naar het feestterrein, waar onder andere gymvereniging MGVV en feestvereniging Marheim voor activiteiten zorgen.

Om zes uur 's avonds is er nog een activiteit in het dorpshuis De Nije Tille van het 'ouderenbeleid' en is er aansluitend de Bruiloftsmaaltijd: een Friese broodmaaltijd én culinaire verrassingen uit Suriname, Marokko, Eritrea en Syrië.

'Ljochtstill' verbindt natuur en kunst met elkaar

Glazen 'turven', workshops en exposities in en bij Earnewâld

Vrachtwagenchauffeur en kraanmachinist Simon Scheeres met Jan de Vries en Anje Wester van Ljochtstill. Scan de foto voor een filmpje. Foto: Actief Media

EARNEWALD - Komende vrijdag 13 juli is de start van het kunst-in-de-natuur-project 'Ljochtstill' in Earnewâld. Er gingen vijf jaar voorbereiding aan vooraf. Het project is bedacht door de Earnewâldster ondernemer Anje Wester-Koopmans.

In vier grote 'glazen turven' - met glas doorzichtig gemaakte containers - komt kunst te staan en te hangen. Bovendien zullen kunstenaars ook aan het werk gaan in de containers. Er gebeurt nog meer: extra exposities in Earnewâld, plus workshops en lezingen die de thema's natuur en kunst combineren. Ook komt er een gloednieuw kunstwerk by de Saiterpleats - een acht meter hoog bronzen beeld van Hans Jouta, te zien vanaf het wandel- en fietspad langs de Langesleat.

Er zijn vier 'glazen turven', waarvan één in het centrum van het dorp en drie aan de randen van Earnewâld. Bovendien komt er een 'filmturf', waarin films worden getoond die met het thema 'kunst en natuur' te maken hebben.
Op de zijkanten van de turven verschijnt een mooi Alde Feanen-schilderij van Gosse Koopmans en op de zijkant van de filmcontainer komt een mooie Alde Feanen-foto van Maartje Roos. Beiden dachten mee met het gehele project en leveren ook hun bijdragen in een 'turfcontainer'.

De 'turven' verwijzen naar de historie van de Alde Feanen: dit natuurgebied ontstond als gevolg van de turfwinning.
Bart Ensing en Marion Steur laten zich inspireren door een houtsculptuur van een vrouw in een jurk. Een vrouw die oprijst uit de aarde, in combinatie met een poëtische vertelling. Maandag 15 juli vanaf twee uur 's middags geven ze hun eerste poëtische vertelling.
Esmé Hofman is gespecialiseerd in bijzonder vlechtwerk en fijnscheerwerk. Zij geeft ook vlechtworkshops.
Suzan Bosch maakt gebruik van natuurlijke vezels van planten en wol. Ook schrijft ze poëzie, "om een momentum van stille schoonheid te scheppen." In de glazen turf zal ze werken aan een kunstwerk van vilt, dat begin oktober aan het dorp Earnewâld wordt geschonken. Ook zal ze workshops geven, onder andere op zondagochtend.

Een 'glazen turf' van It Fryske Gea zal deze zomer en herfst worden gebruikt voor lezingen en workshops. Conservator Peter Koomen geeft zowel lezingen als workshops over spinnen en insecten. Jonge natuurfiilmer Jordan van der Maas uit Drachten werkt momenteel aan zijn tweede lange film, over de Deelen en de Alde Feanen. Hij geeft een workshop 'natuurfilm maken'.

Auke Terluin geeft een workshop 'natuurtekenen'. Hans Berghuis geeft een demonstratie 'vogels schilderen'. Hanneke Jonker leidt een flora- en faunawandeling. Jan Falkena toont hoe je een eendenkorf vlecht.. Leo van Brunschot geeft demonstraties prepareren van dieren die in de Alde Feanen te vinden zijn.

In de Eben Haëzer- en in de Agnes-kerk in Earnewâld komt een dubbelexpositie van werk van wijlen Klaas Koopmans, met name van zijn zogeheten gestichtstekeningen, vooral portretten van (mede-)patiënten in psychiatrische ziekenhuizen inclusief niet eerder vertoond werk. Zie ook ljochstill.frl.

Grote vogeltil aan Doniaweg in Hallum

HALLUM - Vandaag, woensdag 11 juli, wordt om twee uur de wellicht grootste vogeltil van Nederland officieel geopend. Deze is gebouwd aan de Doniaweg in Hallum. Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Jaap Hijma (Ferwerderadiel) verrichten de opening.

Aan de Doniaweg in Hallum zijn in totaal zeventien woningen gesloopt om ruimte te maken voor het lokale bedrijfsleven. Hiervoor werd 5,25 miljoen euro uitgetrokken, waarvan driekwart miljoen door het lokale bedrijfsleven. In een aantal woningen werden verblijfplaatsen van huismussen, zwaluwen en vleermuizen aangetroffen. Om vervangende 'woonruimte' voor de vogels te kunnen bieden, werd de vogeltil gerealiseerd door Miecon BV uit Nijmegen. De til heeft een omvang van ruim zeven vierkante meter en staat op palen vier meter boven de grond.

Kinderziektes brug Burgum houden aan

BURGUM - Al enkele maanden vertoont de nog vrij nieuwe brug bij Burgum over het Prinses Margrietkanaal kinderziektes. Of het brugdek wil niet meer naar beneden, of de slagbomen willen niet omhoog. Ook afgelopen zondag was het weer raak.

Rijkswaterstaat, de beheerder van de brug, spreekt van 'kinderziektes'. Meestal is een storing na de ingreep door een monteur of technicus snel verholpen, maar vaak duurt het toch een half uur tot een uur tussen het begin en het einde van de storing.

Zondag op de namiddag had het verkeer ongeveer anderhalf uur hinder van de storing: slagbomen die niet omhoog wilden. Fietsers kropen er maar onderdoor, autoverkeer moest omrijden. De laatste paar maanden is het vaker raak met de technische storingen.

'Vermarkten' Werelderfgoed Waddenzee

LEEUWARDEN - Het Waddenfonds en drie noordelijke provincies steken de komende zes jaar circa één miljoen euro per jaar in het 'vermarkten' van Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Oftewel: het waddengebied nationaal en internationaal als recreatief-toeristisch gebied op de kaart zetten.

Zes maal één miljoen euro per jaar

Het Waddenfonds heeft de aanvraag positief beoordeeld, die de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân, mede namens Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam, heeft ingediend. Het Waddenfonds stelt de helft van deze investering beschikbaar. De provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland brengen samen de andere helft van het budget in.

De drie marketingorganisaties zijn opgetogen over de toezegging van het Waddenfonds. "Dit betekent dat dit bijzondere gebied vanaf nu op een krachtige en uniforme wijze naar buiten kan worden gebracht. Er zijn veel verschillende organisaties die belangen hebben in de Waddenregio. "Onder begeleiding van de drie provinciale marketingbureaus zal er in samenwerking met betrokken organisaties een heldere koers worden uitgezet", meldt directeur Martin Cnossen van Merk Fryslân.

"De verschillende regio's en betrokken organisaties en ondernemers worden uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied", aldus Cnossen.

"Garyp eerste aardgasvrije dorp in Nederland"

Het hart van Garyp is de dorpskerk. Foto: Movere Media

GARYP - Het dorp Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 procent van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen.

Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met EKG en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord 'Duorsum oparbeidzje' zet het college fors in op deze energietransitie. Vanuit die ambitie zien de gemeente, de EKG en dorpsbelangen kansen om een proeftuin te worden voor het aardgasvrij maken van een dorp. Wethouder duurzaamheid Andries Bouwman (CU): "Garyp kan met de uitvoering van dit plan een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten."

Het volledig elektrisch maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark bij het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de 'mienskip'.

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd.

College gaat aan de slag met 'Lawei-rapport'

DRACHTEN - Er komt voor 1 oktober een plan van aanpak van b. en w. van Smallingerland, waarin moet staan hoe de gemeente de aanbevelingen uitvoert uit het zogeheten Lawei-rapport. De gemeenteraad van Smallingerland heeft de aanbevelingen uit dit rapport dinsdagmiddag 3 juli unaniem overgenomen.

Het rapport met de titel 'Wát een theater' gaat over de 'haast hybride' samenwerking, zoals burgemeester Tom van Mourik het noemt, tussen de gemeente en schouwburg De Lawei. "Vanuit de gegroeide samenwerking is die misschien logisch", voegde Van Mourik er aan toe. "Maar het gevolg is dat de gemeente geen doorzettingsmacht heeft." (Als het gaat om subsidies voor De Lawei).

Het plan van aanpak moet volgens hem gaan over de subsidieverordening, de subsidievoorwaarden en het instellen van een gemeentelijke projectorganisatie. Hij zei dat het college het rapport van de enquêtecommissie "uiterst serieus neemt". Van Mourik merkte op, dat niet alles fout gaat in de gemeentelijke organisatie. "Er gaat ook veel goed, zoals bij de afdeling klant-contact-publiekszaken'." Het volgende grote project van Smallingerland is de nieuwbouw van een zwembad.

Deskundig bezoek in park Vijversburg

'De Oerakker' bekijkt Friese planten

Leden van Stichting De Oerakker bezoeken Tytsjerk en leren van alles over Friese rassen. Foto: Actief Media

TYTSJERK - Stichting De Oerakker is een landelijke organisatie die zich inzet voor behoud van zeldzame 'Nederlandse' plantenrassen. Eénmaal per jaar is er een landelijke excursie voor de 'leden'. Donderdag was die in park Vijversburg bij Tytsjerk, waar het Werkverband Friese rassen en gewassen optrad als gastheer.

De bezoekers kwamen uit heel Nederland, inclusief Zuid-Limburg en Zeeland. Er waren zelfs twee landbouwdeskundigen uit Jordanië (Khaled Abulaila en Ziad en Tahabsom), die twee weken in Nederland verblijven. Ze worden begeleid door Chris Kik, verbonden aan de genenbank van de WUR Wageningen Universiteit.
Drijvende kracht van het Friese platform Johannes Spyksma uit Sumar gaf eerst een inleiding. Het uitzonderlijke van de Friese situatie is dat organisaties die zich inzetten voor 'Friese' landbouw- en tuingewassen en voor Friese dierenrassen met elkaar samenwerken. "Dat sjochst net yn de rest fan Nederlân", zegt Spyksma.

Drie excursies

Voor het publiek wordt op de zondagen 5 en 26 augustus en op zaterdag 8 september in park Vijversburg een exursie gehouden langs de Friese plantengewassen. Informatie en aanmelden: 0512-371509.

Nieuwe speld van Dantumadiel

DAMWALD - Dantumadiel heeft een nieuwe reversspeld, ontworpen en gemaakt door edelsmid Dyonda Spiegelaar uit Driezum.

Het eerste exemplaar is woensdag 4 juli door de ontwerpster overhandigd aan burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel. Het college van b. en w., de gemeentesecretaris en de raadsgriffier gaan het speldje dragen. Een 'golvende beek' in het zilver staat voor het water in de gemeente. De hoger liggende zandgronden in Dantumadiel worden afgebeeld met een gouden vlak. De vorm van de speld heeft de geografische omtrek van de gemeente. Het logo van de gemeente staat in hoogglans. "Ik kan zo laten zien wat ik in huis heb", zegt Dyonda Spiegelaar.

Eerste paal geslagen in Peinder Mieden

Eerste woning wordt energieneutraal

OPEINDE - Het echtpaar Cor van Staveren (78) en Marianne van Staveren-Klasema (66) uit Oudega (Sm.) had vorige week de eer, als eerste de bouw te starten van in totaal 39 huizen in de Peinder Mieden bij Opeinde.

Het wordt een energieneutrale woning, ontworpen door Sander Veenstra van Bruusk Ontwerp in Den Haag. Marianne Klasema: "De architect heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door oude schuren die hier in vroeger tijden moeten hebben gestaan. Vertaald naar een modern ontwerp en van alle duurzame gemakken voorzien. En ook energiezuinig en levensloopbestendig. De kavel is gesitueerd aan de Peinder feart. Roel Jongsma is de aannemer.

Inschrijftermijn glasvezel verlengd

DOKKUM – Kabelnoord verlengt de inschrijftermijn voor de deelname aan de aanleg van glasvezel in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen tot 16 augustus. Aanmeldingen tot die datum krijgen de basisinstallatie ter waarde van vijftig euro gratis.

Naar verluidt had tot vorige week circa dertig procent van de betreffende 'adressen' zich als potentiële klant gemeld in beide gemeenten. Om financieel uit te kunnen, is een dekkingsgraad van zestig procent het minimum. De aanmeldtermijn is mede daarom verlengd van 17 juli naar uiterlijk 15 augustus. Wie zich daarna aanmeldt, moet rekening houden met minimaal vijfhonderd euro extra kosten. "Glêstried is tige wichtich foar de berikberens en leefberens", zegt burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. Hij roept mensen op zich alsnog aan te melden.

ELP NEF eerste met programma

Johan Talsma uit Dokkum lijsttrekker

DOKKUM - De Eerste Lokale Partij Noardeast Fryslân (ELP NEF) heeft haar verkiezingsprogramma klaar en unaniem goedgekeurd gekregen door de eerste ledenvergadering, dinsdagavond 3 juli in Dokkum. Ook de kandidaten één tot en met drie zijn unaniem gekozen.

Lijsttrekker is Johan Talsma uit Dokkum. Nummer 2 is Alle de Haan, ook uit Dokkum. Nummer 3 is Amarja Muller-Pietersma uit Kollumerpomp. Het bestuur kreeg mandaat van de vergadering de rest van de kandidatenlijst (4 tot en met 15, is het streven) in orde te maken. Twee opvallende punten in het programma: geen sluitingstijden meer opleggen aan de horeca en koffieshops (gecontroleerd) toestaan.

Wereldrecord in Thalenpark: handstand maken

Het maken van een handstand wordt door deze deelnemers perfect uitgevoerd. In het filmpje zijn demonstraties en handstanden te zien. Foto: Marchien Klappe

DRACHTEN – Wereldrecords zijn zeldzaam, en zeker in Drachten. Maar zaterdag werd een record gevestigd dat staat als een huis. In het Thalenpark in Drachten zette de Drachtster Gymnastiek Combinatie (DGC) een uitzonderlijke prestatie neer. Maar liefst 594 jongeren maakten tegelijk de handstand en daarmee werd het oude record met 399 mensen ruim verbroken.

Door Jelle Jeensma

Het is de bedoeling dat dit nieuwe record wordt opgenomen in het Guinnes Book of Records. Over een paar maanden wordt duidelijk of dit inderdaad wordt erkend, want aan een recordpoging worden behoorlijk wat eisen gesteld. Door de professionele aanpak van DGC is de kans van slagen groot, maar ook recordpogingen uit andere landen kunnen worden geaccepteerd. In het Guinnes Book of Records staan duizenden sensationele records.

Wat begon als een origineel idee bij DGC groeide uit tot een evenement, met demonstraties en springtoestellen in het Thalenpark. Er waren veel ouders met hun kinderen naar het park gekomen voor het record. Het park kleurde deze zaterdag rood met t-shirts met de tekst 'Handstand Wereldrecord.' "We zijn een jaar bezig geweest met de voorbereiding. Er hadden zich zeshonderd deelnemers aangemeld en dat aantal overtrof onze verwachtingen. We vinden dit een mooie afsluiting van het seizoen en het is fantastisch dat de recordpoging nu ook is geslaagd", zegt trainster Aukje Salters van DGC. De handstanden werden vastgelegd met videobeelden en foto's, waarbij gebruik werd gemaakt van een hoogwerker.

De deelnemers waren ingedeeld in vakken met vijftig kinderen, die tegelijk, al was het maar even, de benen in de lucht en de handen op de grond hadden toen het sein werd gegeven. Het wereldrecord trok veel aandacht en was onder andere te zien bij SBS 6 en het Jeugdjournaal. Lisa Top, een groot turntalent, maar inmiddels gestopt, zorgde voor de warming-up van de deelnemers.

Daarna volgden de handstanden, wat door de massaliteit een zeldzaam tafereel opleverde. Stewards van DGC zorgen ervoor dat alles correct verliep in de vakken met de deelnemers. Vooral geoefende turners hebben de vaardigheid om deze handstand goed uit te voeren. Dionne Muller en Ruth Bergsma uit Drachten waren twee van de deelnemers met turnervaring. "Het is een leuk initiatief, maar we hebben hiervoor niet speciaal geoefend", zegt Ruth Bergsma. "Het is goed georganiseerd. Alleen was het asfalt waar we onze handen op zetten nogal warm", vertelt Dionne Muller. Ze turnen bij een gymnastiekvereniging in Heerenveen, maar grepen met hun clubgenoten deze kans aan om een bijdrage te leveren aan dit unieke record.

Toen het rekenwerk was afgerond bleek het oude record ruim overtroffen. Dat zorgde voor enthousiasme. Inmiddels bleven de activiteiten doorgaan in het Thalenpark. De turnjongens van DGC verrasten het publiek met een aardige James Bond-act. Voor de Drachtster Gymnastiek Combinatie was dit een mooie promotie. "De vereniging is weer helemaal tot bloei gekomen", zegt Aukje Salters. Dat blijkt ook uit de resultaten in turnwedstrijden.

Salters en haar club willen laten zien dat gymnastiek en turnen leuk kan zijn en beweging onmisbaar is voor de jonge generatie. "Het is belangrijk dat kinderen aan sport doen."

Selectie Broekster Boys rond

DAMWALD - Voetbalvereniging Broekster Boys, vorig seizoen gepromoveerd naar de eerste klasse, heeft de voorlopige selectie rond. De selectie van trainer Patrick Zwart voor 2018-2019 is als volgt.

Hendrik Bouma, Omer Dahir (vv Dokkum), Juryan Dantuma, Andries Dijkstra, Piet Wessel Dijkstra, Wesley Dijkstra (B-selectie), Riemer Doornbos, Bouke Jan Douma (eigen jeugd), Rienk de Haas, Kas Huizinga, Hedgar Hoekstra (eigen jeugd), Vincent Hoekstra        (Noardburgum), Sander Jongsma, Hedzer Prins, Jos Regnerus, Delachance Sabuni         (eigen jeugd), Sybren Terlouw (keeper, jeugd Blauw Wit '34), Jacco Veldstra (keeper), Durk van der Wal, Niels Westerlaan (eigen jeugd), Dirk Wijnsma, Harry Wijnsma.

Keningsljeppen

BURGUM - Zaterdag, 14 juli, om 19.00 uur, vindt op de fierljepaccommodatie 'De Jint' in Burgum de jaarlijkse klassieker het Keningsljeppen plaats.

De verwachtingen op de totaal vernieuwde accommodatie en nieuwe schansen zijn hooggespannen. De apotheose in deze wedstrijd, waarbij de nieuwe Kening, Keninginne en Preens met de Friese vlag in top hun laatste sprong maken, garandeert spektakel.

Meteen hierna vindt de huldiging door of namens de burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel plaats.

De shows van Adonis trokken veel bekijks in het Thalenpark. Foto: Ingezonden

Shows Adonis

DRACHTEN - Tegelijkertijd, met zoveel mogelijk mensen, de handstand doen. Dat was zaterdag het doel van een recordpoging in Drachten, georganiseerd door de Drachtster Gymnastiek Combinatie. Veel kinderen uit de hele regio deden mee.

Adonis Sportacrobatiek mocht twee shows verzorgen tijdens de feestelijke middag in het Thalenpark in Drachten. Het publiek waardeerde dit met luid applaus. Het was een gezellige afsluiting van het seizoen.

Op 31 augustus en 1 september zal de zesde editie van Adoniskamp plaatsvinden. Er zullen weer veel gave activiteiten op het programma staan. Dit jaar gaan de leden naar Groepsaccommodatie Neptunus in Idskenhuizen. Het is vlak bij het water, dus daarom is een zwemdiploma verplicht. Opgeven kan voor 27 augustus.
Meer informatie staat op de website van Adonis.

Team De Spartanen wint Lodenhelrun

in de Lodenhelrun worden verschillende hindernissen genomen. Foto: Ingezonden

FEANWALDSTERWAL/FEANWALDEN - De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde elfde editie van de Lodenhelrun in Feanwâldsterwâl/Feanwâlden.

Vrijdag en zaterdag was het prachtige natuurgebied rondom Hotel Café 't Dûke-Lûk weer het strijdtoneel voor circa 900 deelnemers, die verschillende uitdagende hindernissen voor de kiezen kregen.

Op vrijdagavond gingen 450 junioren de strijd aan met de elementen, en lieten kracht, souplesse en behendigheid zien. Elk jaar is het weer een genot om naar de junioren te kijken, vol enthousiasme gingen ze van start en met een nog grotere lach kwamen ze binnen. Vele familieleden en vrienden fietsten gezellig mee om de kinderen aan te moedigen. Na afloop mochten zij allemaal een mooie medaille in ontvangst nemen.

Op zaterdag om 11.00 uur stonden de eerste senioren al te popelen om te beginnen. Op deze dag mocht de organisatie van de Lodenhelrun weer 450 deelnemers verwelkomen. Voor de seniorenteams was een spectaculair parcours van 7,5 kilometer uitgezet waarbij dik dertig hindernissen getrotseerd moesten worden. Na afloop van de run werd de balans opgemaakt, waarbij de geklokte finishtijd en het behaalde aantal punten bij iedere hindernis bepalend waren voor de einduitslag. De eerste prijs mocht in ontvangst worden genomen door team 'De Spartanen'. De tweede en derde prijs waren respectievelijk voor team 'We doche nog een goeie poging' en 'De Goudploeg.'

Radboudruiter scoort sponsorcontract

RENSWOUDE - Zondag 1 juli werd er een Talenten Scoutingsdag georganiseerd op het Bavaria 0.0 Trainingsterrein De Schalm in Renswoude om zodoende talentvolle eventingruiters op te sporen.

Radboudruiter Cindy Oosterhuis (Drachten) en haar paard Good Luck waren een van de zeventig combinaties, die voor de ogen van Olympische Eventingruiters als Tim Lips, Elaine Pen en bondscoach Martin Lips hun kunnen lieten zien in de dressuur, het springen en de cross.

In de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar werden uiteindelijk vijf combinaties geselecteerd voor het talentontwikkelingsplan en Cindy kreeg te horen dat zij als enige ruiter uit het noorden een teamplek heeft bemachtigd.

Voor haar wordt een individueel trainingsprogramma samengesteld. In totaal krijgt zij tien individuele trainingen bij Tim Lips of Elaine Pen. Ook krijgt zij daarnaast advies over wedstrijdschema's, veterinair management, doelen stellen en voedingsadvies.

Tevens bestaat er een mogelijkheid dat zij kan doorstromen naar het nationale Bavaria 0.0 Eventing Team. Dat is een geweldige kans voor Cindy, die nu als sponsor Bavaria 0.0 op haar shirtje heeft staan.

Vijfenzestig jaar Concours Hippique Buitenpost

Het Friese paard voor de sjees. Hier is Susan Bouwman met Egberdinas Arwyn in actie. Foto: Ingezonden

BUITENPOST - De eerste woensdag in augustus, een vast gegeven in de agenda van velen: liefhebbers van paardensport, traditie, folklore en cultuur. En dat al 65 jaar lang. Het maakt de komende editie van het Concours Hippique Buitenpost op woensdag 1 augustus 2018 extra bijzonder.

In Buitenpost zijn namelijk meer dan honderd Friese paarden aanwezig en in de buitenlucht te bewonderen. De altijd boeiende wedstrijdsfeer, kent als rode draad: "het Friese paard voor de sjees", waarbij deelnemers traditionele kledij dragen. Een ware beleving dus, omdat het publiek heel dicht op de arena staat of zit en zelfs overdekt kan zitten als de weersomstandigheden daarom vragen.

Het gehele evenement beslaat een oppervlakte van bijna vier hectare, waarbij het eenvoudig is om de voorbereidingen van de deelnemers te volgen en de paarden te zien bij de vele vrachtauto's en trailers. Op 1 augustus wordt midden in de dorpskern op het magische concoursterrein 'Het Mejontsma-
fjild' een laagdrempelig paardensportevenement georganiseerd, eenvoudig te bezoeken voor iedereen. Parkeren kan in het gehele dorp, waar tegelijk een paardenmarkt, jaarmarkt, muziekmatinee en kruidenmarkt plaatsvindt.

Het Concours Hippique is, traditiegetrouw, dé afsluiting van de jaarlijkse feestweek van Buitenpost. Dit jaar heeft het concours een nieuw aanvangstijdstip, namelijk 12.00 uur, waarbij het sterk afwisselende programma non-stop doorloopt richting 21.00 uur in de avond. Na afloop is er een feestelijke afsluiting met livemuziek van zangeres Jayden uit Surhuizum, in de biertent.

Hoogtepunten van de dag zijn: een viertal aantrekkelijke kampioenschappen, waaronder het spectaculaire kampioenschap vierspannen Fries Ras, het springen om de Grote Prijs van Buitenpost, een leuke, leerzame dressuurshow en een tweetal 'Young Riders' rubrieken. Deelnemers komen vanuit heel Nederland en naast een aantal jeugdige talenten uit de regio, worden ook weer Engelse deelnemers in de Hackney rubrieken verwacht; de ballerina's van de paardensport. Ook voor de liefhebbers van de paardenfokkerij is het zeer interessant om het programma de hele dag te volgen. Er zal naar verwachting weer een groot aantal goedgekeurde dekhengsten aanwezig zijn, in alle drie de disciplines: KWPN Tuigpaard, Friese Paard en Hackney's. Daarnaast zijn er maar weinig sporten waar mannen en vrouwen met elkaar, op hoog niveau, de strijd aangaan. Het gehele evenement wordt geleid door een zeer deskundige speaker met ondersteuning van bijpassende muziek.

Ga naar www.chbuitenpost.nl voor het complete dagprogramma en informatie over de kaartverkoop. Het terrein is toegankelijk voor publiek vanaf 11.00 uur.

Zomerwandeltocht

DRACHTEN - Op zaterdag 18 augustus organiseert Wandelsportvereniging Willen is Kunnen uit Drachten een Zomerwandeltocht.

De starttijden zijn: 25 kilometer van 08.30 tot 09.30 uur. 20 kilometer van 09.00 tot 10.00 uur. 15 kilometer van 10.00 tot 11.00 uur. 10 kilometer van 10.00 tot 12.00 uur. 5 kilometer van 10.00 tot 12.00 uur. Inschrijving en start vinden plaats in Dorpshuis het Kompas, Kompasstraat 1 in Lutjegast.

Bij gebruik van een navigatiesysteem voor het parkeren: Stationsweg 4a in Lutjegast invoeren. Er is voldoende parkeergelegenheid. Voor meer informatie: Tel. 0512-518661/06-24879605 of 0512-522926 tochten@wsv-wik.nl www.wsv-wik.nl

Paardensport

DROGEHAM - De selectiewedstrijden voor de Friese kampioenschappen werden in Drogeham verreden. Ilona Risselada van PSV Trynwâlden uit Oentsjerk werd hier met pony Romantic Bounty vierde in de klasse L1 D/E met ruim 65 procent.

Sanne Rauwerda werd in de klasse M1 paarden derde met haar paard How Do You Do. Zij scoorde 185 en 193 punten voor haar proef. In Drogeham werd Iris Genee eerste met Joep klasse L2 met 61,7 procent en met Casanova tweemaal eerste in de L1 met 202 en 207 in Burgum.

In Wjelsryp werd weer een wedstrijd verreden in de Noordelijke Marathoncompetitie. De menners Klaas Bakker en Lucas Reinds werden beide tweede in hun klasse, respectievelijk dubbelspan pony's en dubbelspan paarden.

Op het mooie terrein bij Manege de Sanjes was een springwedstrijd georganiseerd. Bij deze thuiswedstrijd was er een eerste prijs voor Ymie Kroes met La Bella de Peru in de klasse BB met 71,5 punten. In de klasse B wist Peter de Vries met Huba een vijfde prijs in de wacht te slepen. In deze klasse werd Femke Procee met Oxo van het Rubenshof vierde en tweede met 72 en 74 punten. Grootverdiener was Folkert Kelderman. Hij reed zijn Evita tweemaal naar de eerste prijs in de klasse ZZ.

De Marruters

OENTSJERK - Bij het springconcours in Oentsjerk won Sigrid Swart met haar pony Twilight een eerste prijs in de klasse L-springen categorie D/E. Gerda van der Lei wist in deze klasse met haar pony Energy een eerste en een tweede prijs te winnen. Beide rijden voor LR/PC de Marruters uit Eastermar.

SC Cambuur

KOOTSTERTILLE - De voetbalwedstrijd regioteam Kootstertille tegen SC Cambuur wordt vanavond gespeeld op sportpark De Tille in Kootstertille en begint om 19.00 uur. Cambuur bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Dit oefenduel maakt daar deel van uit.

Moeizame winst regioteam Kootstertille

Het regioteam (wit-blauw tenue) had meer moeite met het gelegenheidsteam dan verwacht. Foto: Ingezonden

KOOTSTERTILLE – In de voorbereiding op het duel met SC Cambuur vanavond sloot regioteam Kootstertille haar voorbereiding af met een oefenwedstrijd. Tegenstander was een gelegenheidsteam dat ook uit spelers van omliggende verenigingen was samengesteld. Het werd uiteindelijk een magere 2-1 overwinning voor de 'thuisclub' want het taaie gelegenheidsteam bood meer dan verdienstelijk partij.

Het duel was nog geen kwartier oud toen het regioteam al op voorsprong stond. Peter Henstra (Buitenpost) vergaloppeerde zich bij het 'gastenteam' in het uitverdedigen en verspeelde het speeltuig aan Gerbrand Waaksma (SC Kootstertille). Met een subtiel hakje vond de Tilster teamgenoot Tom van der Veen (Kootstertille) en die roste de bal langs doelman Jeroen Krol (Drogeham): 1-0.

Pas na veertig minuten viel er weer iets te genieten maar schoot Johannes van der Meulen (SC Twijzel) rakelings over. Na rust bleef het duel tam, maar na twintig minuten veerde het publiek toch weer even op. Na een prima opgezette aanval kwam regioteam Kootstertille op een 2-0 voorsprong toen Van der Meulen de lat geselde, maar Joran Olijve (Buitenpost) attent reageerde en de rebound beheerst binnenschoof. Vijf minuten voor afloop leek het regioteam het duel definitief naar zich toe te trekken. Uit een messcherpe counter vond Van der Meulen Joran Olijve, maar mikte Olijve de bal op de buitenkant paal. In de slotminuut kreeg het gastenteam loon naar werken en bepaalde Jan van den Bosch (Drogeham) de eindstand op 2-1 door doelman Anko Uiterdijk (FVC) geroutineerd op het verkeerde been te zetten.

Vandaag mag regioteam Kootstertille proberen de schade tegen SC Cambuur lager te houden dan DTD afgelopen vrijdag deed aangezien de zondag tweedeklasser in Jelsum met maar liefst 15-0 klop kreeg. Selectie regioteam Kootstertille: Joran Olijve, Berend Jan Schootstra, Jorrit Terpstra en Wim de Vries allen Buitenpost, Chris Hoeksma (Harkema Opeinde), Anko Uiterdijk (FVC), Hessel Koonstra (Bergum), Auke Tobias Hoekstra, Ruben Merkus en Benjamin Zondervan allen Kollum; Kees de Vries (SC Cambuur); Johannes van der Meulen en Patrick Huizinga (SC Twijzel); Jilles Bosma (WTOC). Heine Hiemstra, Douwe Hoekstra, Pieter Hoekstra, Aize Storm, Tom van der Veen en Gerbrand Waaksma allen SC Kootstertille.
De selectie van het gelegenheidsteam bestond uit: Jan van den Bosch, Johan Krol, Henk Hamstra, Klaas Jan Bosgraaf, Rinte de Vries en Meindert Jan van Dijk, allen Drogeham; Tamme de Boer (ASC), Wierd de Vries (WTOC), Sake Kooistra (Harkemase Boys); Albert Jan Merkus, Tony Bierma, André Faber en Douwe Kloostra, allen SC Kootstertille; Henk van der Meulen, Jan van der Meulen, Peter Poelman en Mennelt Pilat, allen SC Twijzel en Jan van Kammen (Zwolle).

Zomervoordeel: waarom nog naar elders met vakantie gaan?

Friesland heeft volop zomervoordeel in 2018 dankzij bedrijven die zich met hun marketing- en verkoopactiviteiten aanpassen aan de tijd van het jaar én door de prachtige evenementen die plaatsvinden. Foto: Actief Media

BURGUM – De in het westen van het land als 'bescheiden' bekend staande Friezen mogen deze zomer best trots zijn op zichzelf. Leeuwarden en Friesland zijn samen immers 'Culturele Hoofdstad van Europa'. Dat brengt extra aantallen toeristen naar de provincie. Bovendien, ook meegenomen: het is hier voortdurend heerlijk weer!

Nu al is de drukte in de Friese hoofdstad groter dan normaal in deze tijd van het jaar. Zondag kwamen er naar schatting 35.000 mensen in de Leeuwarder binnenstad vanwege het evenement 'De 8ste dag', waar ook de 'Wereldburgumers' bij betrokken waren.

Toch moeten de naar verwachting grootste evenementen nog plaats hebben, zoals de komst van de 'Franse reuzen' half augustus. En wat te denken van de Elfwegentocht, die nu veertien dagen lang prominent aandacht krijgt op tv (NPO2, elke avond meteen na Nieuwsuur). De 'Elfwegentocht' pakt zaterdag 14 juli uit met een grote optocht tussen Nijega en Leeuwarden over de Wâldwei.

Gelet op de ervaringen tot nu toe, mag je uitgaan van de volgende stellingen:

1. Meer Friezen dan gebruikelijk blijven deze zomer in hun provincie, omdat er meer (en grotere) culturele evenementen zijn.
2. Door toename van het aantal ouderen, en afname van het aantal schoolgaande kinderen, is de afhankelijkheid van de schoolvakantieperioden geringer. Ouderen geven vanwege kortingen voorkeur voor vakanties in voor- en naseizoen. Zij verblijven deze zomer dus massaal in hun eigen Friesland.
3. Daar staat misschien tegenover dat mensen die een hekel hebben aan grote evenementen, Friesland denken te moeten mijden. De provincie is echter groot genoeg om rustige plekjes te vinden.

Toch zijn er vanwege de vakantie diverse bedrijven die hun (marketing- en verkoop-)activiteiten op een zacht pitje zetten. Voor diegenen die 'open' blijven is dit des te meer reden om wél actief te blijven op het gebied van marketing en verkoop. De zomer-, uitverkoop- en opruimingskortingen zijn dan ook niet over het hoofd te zien.

De praktijk leert bovendien, dat herhaling loont: het is zelfs dé kracht van reclame en publiciteit.

Bedrijfssoorten die deze zomer wellicht zomerkortingen geven, blijven ook aan de weg timmeren. Denk aan modezaken, 'beauty', meubelzaken, woninginrichting en fitness. Maar ook de vele evenementen hebben publiciteit nodig, juist omdat er in de provincie Fryslân deze zomer veel te doen is.

Niet alleen het traditionele skûtsjesilen, fierljeppen en kaatsen (de PC op woensdag 1 augustus in Franeker is een 'topper'), ook de 'iepenloftspullen' zijn publiekstrekkers. Een greep uit wat er nog komt: momenteel, tot 17 juli: 'Conference of the birds' en 19 tot 21 juli 'Welcome tot he village', beide in het Groene Stergebied ten oosten van Leeuwarden; 2 tot 5 augustus: de Tall Ships Races in Harlingen; 16 tot 18 augustus: de reuzen van Royal de Luxe in Leeuwarden; 1 tot 29 september: iepenloftspul 'Bellier' in Jorwert; 12 tot 22 september: 'De Oerbliuwers', iepenloftspul in Harkema.

Niet te vergeten: 4 tot en met 17 augustus skûtsjesilen SKS en 18 tot en met 25 augustus skûtsjesilen IFKS. Komende zaterdag: Keningsljeppen in Burgum; 11 augustus: Fries kampioenschap fierljeppen in Winsum; zaterdag 1 september: Nederlands kampioenschap fierljeppen in Burgum.

Ter afwisseling kunt u terecht in vele Friese musea, die elk jaar een bijzondere expositie hebben. Kortom: waarom nog naar elders met vakantie gaan? Pak mee, dat Friese zomervoordeel!

Erik Nijboer wint schuttersbokaal

Erik Nijboer (rechts) winnaar schuttersbokaal. Foto: Klaas Elzinga

HARKEMA - Erik Nijboer is winnaar geworden van de Schuttersbokaal van het seizoen 2017/2018. De Schuttersbokaal is een initiatief van Voetbalvereniging Harkema-Opeinde.

Hierbij wordt het aantal doelpunten van de spelers van de vijf seniorenteams en de jeugd onder 19 jaar bijgehouden. De voetballer die aan het einde van het seizoen het vaakst het net heeft gevonden, wint de bokaal. Nadat in 2017 Wilbert Huitema met de hoogste eer streek, was het dit jaar dus de beurt aan Erik Nijboer. Met zijn 22 seizoenstreffers won Nijboer niet alleen de bokaal, maar had hij ook een groot aandeel in het kampioenschap van Harkema-Opeinde 3.
De voorsprong van Nijboer op zijn achtervolger was zeven doelpunten. Met vijftien doelpunten eindigde Wyan Hoeksma van Harkema-Opeinde vrouwen 1 op een zeer verdienstelijke tweede plaats. Op de foto neemt Erik Nijboer (rechts) de bokaal in ontvangst van initiator Klaas Dijkstra (links).

Verlies Diamonds

VEENDAM - De softbaldames van Drachten Diamonds verloren zondag van the Blokes uit Veendam.

Pitcher voor Diamonds was Brigitta de Champs, met catcher Lilianne Land. Zij gooide strakke ballen, gooide vijf keer drie slag, geen vier wijd en kreeg elf honkslagen tegen waarvan drie drie honkslagen.

Er waren mooie vangballen in het outfield door Leoni ten Brink. Honkslagen waren er van Jia-qi Plantinga, Aline Obbink, Anneloes van Eijk, Lillianne Land, Brigitta de Champs, Jasmijn Voolstra en Silke van der Molen. De pitcher van Veendam gooide vier keer drie slag, drie keer vier wijd en zij kreeg elf honkslagen tegen waaronder een 'in the park' homerun van Lilianne Land. De eerste helft van de wedstrijd was in handen van de Diamonds. In de derde inning werden vier punten gescoord en de stand was 1-6.

In de vierde inning gingen de dames van Veendam los, sloegen de ene honkslag na de andere en scoorden door slim honklopen. De stand was ondertussen 5-7. Diamonds wist geen punten meer te scoren en Veendam drie, dat maakte de stand in de zesde inning 8-7. In de laatste inning wist Drachten geen punten meer te scoren. Eindstand 8-7 in het voordeel van the Blokes. Zondag spelen de Drachtsters een wedstrijd tegen Northern Stars uit Leeuwarden om 12.00 uur aan de Sportlaan in Drachten.

Open Kampioenschap Slingeraap in Opeinde

Het halen van de overkant is de kunst waar het om draait bij het kampioenschap Slingeraap. Foto: Ingezonden

DRACHTEN - Het Open Kampioenschap Slingeraap in Opeinde, zaterdag 7 juli, was een groot succes. Het zonnetje scheen de hele middag en zorgde voor een prima temperatuur.

Ook het water had een aangename frisheid. Want menig deelnemer hield het niet droog. Dit tot groot vermaak van het publiek dat in grote getale was komen aanmoedigen. Het aantal deelnemers in de verschillende leeftijdscategorieën was dit jaar prima.

In de klasse kinderen tot en met twaalf jaar streden bijna evenveel meisjes als jongens om de eer. De jongste deelnemer was zes jaar en haalde droog de overkant. Na de eerste ronde springen, was duidelijk welke afstand er in de tweede ronde gesprongen moest worden om een prijs te winnen. De deelnemers waren bij de herkansing dan ook superfanatiek en haalden alles uit de kast. Soms echter werd er teveel risico genomen en was het 'plons'.

De eerste prijs in de klasse kinderen tot en met twaalf jaar werd gewonnen bij de meisjes door Myrthe Stelwagen en bij de jongens door Chris Bergsma. In de klasse junioren dertien tot en met zestien jaar ging de eerste prijs bij de meisjes naar Chalise Jokhoe en bij de jongens naar Franke Mulder.

In de klasse zeventien tot en met vierendertig jaar was de eerste prijs bij de dames voor Manon Luinge en bij de heren voor Ruud van den Bosch met een sprong van 12.20 meter. De meest verre sprong van dit jaar. Het record van vorig jaar van 13.02 werd bij lange na niet gehaald, waarschijnlijk kwam dat door de wind, die nogal vlagerig was.
De complete uitslagen van dit Open Kampioenschap Slingeraap zijn te vinden op de Facebookpagina Activiteitencommissie Opeinde.

MTB-tocht tijdens de Paardendagen

De MTB-tocht voert de fietsers door een gevarieerd landschap. Foto: Ingezonden

WÂLTERSWÂLD - Sportdriewo organiseert op zaterdag 28 juli de zomereditie van hun jaarlijkse MTB tocht. In samenwerking met Stichting de Paardendagen kunnen de deelnemers hun MTB kunsten vertonen op het parcours waar op vrijdag 27 juli de paarden gereden hebben.

De route voert langs alle hindernissen die speciaal voor de MTB-ers zijn aangepast. Daarnaast wordt er gefietst langs de Driezumer bulten, verschillende bossen in de regio en diverse doorsteekjes die normaal gesproken gesloten zijn voor MTB-ers. Hierdoor ontstaat er een unieke en gevarieerde route.

Bijkomend voordeel is dat het de enige MTB-tocht is die in de zomerperiode georganiseerd wordt. De deelnemers kunnen kiezen uit dertig of vijftig kilometer waardoor elk niveau MTB-er aan zijn of haar trekken komt.

Het inschrijfgeld bedraagt slechts vijf euro en er kan ingeschreven en gestart worden tussen 8.30 en 9.30 uur.

De startlocatie is de Nije Warf, Foarwei 31A in Wâlterswâld.

Wandelweekend, Kennedymars

Daarnaast organiseert Sportdriewo op 24 en 25 augustus het Wandelweekend met onder andere Kennedymars Fryslan en op 10 november de MTB Winter Editie. Meer info vindt u op www.sportdriewo.nl

Dans Sneeuwwitje en de Jager

DRACHTEN - Zaterdag was De Lawei het toneel voor Dans Studio Drachten met hun tweejaarlijks dansvoorstelling, ditmaal Sneeuwwitje en de Jager.

Alle dansgroepen dansten op klassieke nummers, pop, en moderne muziek. Het was een zeer gevarieerde dans/musical voorstelling met de verhaallijn van het sprookje als leidraad. Alle niveaus deden mee, van tweejarige recreant tot en met alle demoteams. Sneeuwwitje danste zelf onder anderen mee in klassiek, modern en Afrikaanse danschoreografieën. De boze koning had prachtig zangtalent en een serieuze blik en houding, wat paste bij het verhaal. Het vergiftigen van Sneeuwwitje door de Heks met de appel deed de dwergen huilen wat het tot een treurig moment maakte, totdat de Prins kwam en haar wakker kuste. Ze sprong op….en leefden nog lang en gelukkig.

De Heideruters weer in de prijzen

TOLBERT - Er waren de afgelopen week weer verschillende paardensportconcoursen, waarin de Heideruters uit Harkema zich konden onderscheiden.

Cristina van der Tuin was met High-
flyer in Tolbert. Ze reed in de klasse B naar de vierde prijs met 72,5 punten voor de rijstijl.

Jade Bolhuis deed met haar pony Dorien mee aan de voorselectie voor de regiokampioenschappen in Drogeham. Jade reed naar een eerste prijs in de B-dressuur met 69,75. Ze selecteerde zich rechtstreeks voor de regiokampioenschappen.

Ciska Bakker won met Flugel twee eerste prijzen in het B-springen op concours in Oentsjerk. Henrica Bakker won met Time-Out een eerste en een tweede prijs in de klasse Z in dezelfde wedstrijd.

'Schoolprijs Kidsrun' uitgereikt

DRACHTEN - Vrijdag 6 juli werd bij de winkel Leffel Sportswear Drachten /100% Voetbal Drachten de schoolprijs voor de 'Fanatiekste school' van de Kidsrun 2018 uitgereikt.

Eerder dit jaar, op zondag 10 juni, liep een recordaantal van 650 kinderen de 1 mijl (1609 meter) van 'De 8 van Drachten'. De drie scholen die verhoudingsgewijs de meeste deelnemers hebben aangemeld kregen vrijdag een geldprijs om te besteden aan sport- en beweegmateriaal op school. De uitslag is geworden: 1. Jenaplanbasisschool De Wiekslag, 2. PCBO de Spreng en op 3. OBS De Bolder.
Leffel Sportswear Drachten/100% Voetbal bedacht de schoolprijs van 'Fanatiekste school Kidsrun 2018' om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen uit gemeente Smallingerland met de Kidsrun te laten meedoen.

Zeepkistenrace in Augustinusga

AUGUSTINUSGA - Op zaterdag 22 september vindt voor de tweede keer de zeepkistenrace plaats in Augustinusga, die dit jaar verwijst naar de tijd van Willem Bartel van der Kooi.

In het kader van cultureel hoofddorp zijn alle jeugdhonken van Achtkarspelen uitgenodigd, de winnaar met de snelste tijd wint de Willem Bartel van der Kooi wisseltrofee en ook zal er een publieksprijs worden uitgereikt. Je kunt je opgeven voor 1 september en de inschrijfkosten zijn €7,50. De zeepkistenrace start om 13.30 uur bij het jeugdhonk in Augustinusga. Deelname aan de race is alleen mogelijk via het inschrijfformulier en beperkt zich tot een maximum van 30 deelnemers. Inschrijfformulieren en het reglement voor de zeepkistenrace op www.facebook.com/jeugdhonkstynsgea/ of www.facebook.com/sjakikinderwerk/

Voor iedere gelegenheid is dit restaurant hét juiste adres

Kippenrestaurant De Kakelhof aan de Nijtap in Opeinde

Het terras van De Kakelhof ligt mooi beschut tussen veel groen. Aan de andere kant van het restaurant is nog een kleiner terras, dat helemaal afgeschermd kan worden. Foto: Actief Media

OPEINDE - Hoe veelzijdig kun je als kippenrestaurant zijn? Frits Ziengs, eigenaar van kippenrestaurant De Kakelhof, weet als geen ander hoe je kunt variëren met kip en hoe je als restaurant een brede doelgroep aantrekt. "Wij doen eigenlijk alles." Op het gebied van speciale gelegenheden is veel mogelijk. Daarbij wordt er altijd rekening gehouden met diëten en allergieën.

Ziengs laat een afgeschermd deel van het terras zien. "Vorig jaar hebben wij dit geopend. Met een kleine groep kun je hier beschut zitten". De Kakelhof ontvangt veel groepen, meestal voor feestelijke gelegenheden zoals verjaardagen en trouwerijen, maar ook voor zakelijke bijeenkomsten is het restaurant populair. "Bij de grotere hotels en zalencentra zit je eigenlijk nooit als enige groep te vergaderen. Bij ons heb je overdag vaak het hele gebouw met beide terrassen tot je beschikking."

Een bijkomend voordeel is de centrale ligging van De Kakelhof, op nog geen vijfhonderd meter van De Wâldwei, van waar je zo op de A7 bent. Parkeren kan gratis op het grote parkeerterrein. Als je op het terras zit dat omgeven is door hoge bomen, vergeet je snel dat je een paar minuten daarvoor nog op de snelweg zat. Het is een oase van rust. Dit maakt De Kakelhof ook een geschikte locatie voor condoleances. "Op nog geen kilometer afstand zit het uitvaartcentrum Wâldhôf", zegt Ziengs. "Vaak vinden mensen het fijn om hier samen te komen. Uiteraard kunnen wij voor koffie, cake en broodjes zorgen."

Toch blijven familiefeestjes de belangrijkste tak. Voor groot en klein zijn kipgerechten in allerlei variaties verkrijgbaar, van een 'Roverspies' met pittig gekruide kip tot 'Kip van beppe'. Ook bij diëten en allergieën wordt er een smakelijk gerecht bereid. "Standaard zijn onze gerechten - op de soepen en sauzen na - glutenvrij. Speciale wensen horen wij graag bij de reservering. Indien gewenst kunnen wij dan producten bestellen, zelfs halalvlees en vegetarische 'kip' is mogelijk", legt Ziengs uit. De echte kip in de gerechten is altijd droog geslacht, dit betekent dat er geen vocht aan is toegevoegd. Daarnaast zijn alle producten zoveel mogelijk vers. "Vers is bij ons echt vers, zelfs de aardappelen schrapen wij nog zelf." Kijk voor de uitgebreide kaart op www.kippenrestaurantdekakelhof.nl | Nijtap 45 Opeinde | 0512-524880

Veel animo voor open dag Mezutec

Familie Tjepkema wint waterontharder

Directeur Jelle Booi feliciteert familie Tjepkema uit Burgum met de gewonnen prijs. Foto: Actief Media

DRACHTEN - De open dag van Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. van zaterdag 30 juni werd door velen aangegrepen om eens een kijkje te nemen in het pand aan Het Helmhout in Drachten en te ontdekken wat een waterontharder nu eigenlijk doet.

Deze feestelijke open dag werd georganiseerd in het kader van het twintigjarig jubileum van Mezutec. De hele dag waren er medewerkers aanwezig om geïnteresseerden te vertellen over de producten van het bedrijf, dat naast het pand in Drachten nog een vestiging heeft in Zuidwolde. Wie tijdens de inloopdag zijn of haar gegevens achterliet, maakte kans op mooie prijzen. De hoofdprijs, een gratis waterontharder, werd gewonnen door familie Tjepkema uit Burgum. De familie kan vanaf nu profiteren van fluweelzacht water, gezuiverd van kalk, magnesium en andere vervuilers. Dit zorgt ervoor dat ze veel minder schoonmaakwerk hebben, omdat er geen kalkaanslag meer is. Ook gaat hun apparatuur langer mee en blijft de was zachter. Bovendien is het water zacht voor de huid en heeft het positieve effecten bij aandoeningen als eczeem, psoriasis en een droge of jeukende huid.

De waterontharders hebben weinig onderhoud nodig. Mezutec voert onderhoud uit aan allerhande waterontharders ongeacht leverancier.

Meer informatie: www.mezutec.nl
Het Helmhout 34-13 | Drachten
0512-544101 | info@mezutec.nl
Volg Mezutec ook op Facebook.

Concert pianisten Tóth en Van der Vegt

De pianisten Valentina Tóth en Lucas van der Vegt spelen in De Dorpskerk in Beetsterzwaag. Foto: Theo Kwant

BEETSTERZWAAG - Op zaterdagmiddag 14 juli begint in de historische Dorpskerk van Beetsterzwaag om 16.00 uur het klassieke Kunstconcert.

De professionele musici Valentina Tóth en Lucas van der Vegt spelen solo en vierhandig pianomuziek geïnspireerd op het thema van het Kunstweekend Beetsterzwaag: 'Reiziger', in dit geval Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt, met een theatraal randje. Zij voeren twee composities uit van Tinco zelf, en van componisten uit de landen waar hij reisde: Bortniansky (Rusland), een Oriëntaalse suite van Glazunov (Midden Oosten/Rusland), Dohnanyi (Budapest), Khachaturian (Armenië - Kaukasus), Debussy en Satie (Frankrijk/Cannes) en Haydn (Wenen). Valentina Tóth (1994, Leeuwarden) zal in 2018 een nieuwe cd uitbrengen bij Challenge Classics. Meer info op haar website: www.valentinatoth.nl.

Het concert wordt georganiseerd door Cultbee in samenwerking met Historisch Beetsterzwaag, die onder andere de Tinco tentoonstelling organiseert. Het concert duurt een uurtje zonder pauze, in de Dorpskerk, Hoofdstraat 15, Beetsterzwaag. Ontvangst vanaf 15.30 uur met koffie/thee. Entree: Concert € 10, - (tot en met 18 jaar: gratis). Kaart-voorverkoop - genummerde kaarten: kaartnummer = stoelnummer! Bij: Da Drogisterij Ans, Hoofdstraat 36, Beetsterzwaag of per email: cultuur@cultbee.nl of telefoon: 06-4022 5196.

De BurgumerMars, een bijzondere wandeltocht

In de bol, gemaakt onder leiding van Jeroen Kluitenberg zijn de Kruiskerk, de BM'er, de Poppestien en de Drie Gekroonde Baarzen verwerkt. Foto: Actief Media

BURGUM - Afgelopen zondagmorgen vroeg om 00:08 uur was de start van de BurgumerMars. Een wandeltocht met spektakel en vertier van Burgum naar Leeuwarden. Dit alles onder aanvoering van de Burgumer wereldbol en met een groep enthousiaste wandelaars. Onderweg was er muziek, lekkere hapjes, ontbijt en een uitbundige ontvangst in Leeuwarden.

De wandelaars en het organiserend comité zijn er nog van onder de indruk. "Eerst is er het bedenken, dan het uitwerken tot de bol met vele medewerking van vrijwilligers en cliënten van Talant. En dan deze tocht meemaken, dat was allemaal een super belevenis. Ik kan er wel van huilen", zei Atsje Lettinga tijdens het interview met Omrop Fryslân bij aankomst in Leeuwarden.

Burgemeester Gebben gaf rond middernacht het startsein op de Markt, waarna de wandelaars vertrokken onder de klanken van Drumband De Marko's. Zij hadden speciaal hiervoor een prachtige 'glow in the dark show', compleet met verlichte trommels en kleding. "Ook de hartelijke ontvangst in het AZC in Burgum was fantastisch. Verder was het erg gezellig bij 'Om 'e Dobbe' en hoewel er niet veel geslapen is, was het verblijf op Sportpark Hurdegaryp met een mini-concert van 'Seis tinten griis' en 'Sa kint ek' geweldig", aldus een van de deelnemers. "En niet te vergeten nog een zeer swingend optreden van het Prokkelkoor, het concert van Nanne en Ankie, een politie-escorte vanaf de Groene Ster tot aan de Grote Kerk, heerlijk ontbijt en lunch en nog veel meer. Het was een super ervaring waar wij vol trots - grutsk op terugkijken", aldus mede-initiatiefnemer Geesje Duursma.

De sfeer van de tocht is vastgelegd in een kort filmverslag door Omrop Fryslân, dat onder andere nog is te bekijken op de Facebookpagina van Wereldburgumer.

Zomerexpositie

METSLAWIER - In de zomerperiode toont Mienskipshûs Metslawier werken van Froukje Reitsma, Fries om Utens. Deze expositie is elke zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur tot en met 9 september te zien aan de Tsjerkebuorren 7.

De kunstenaar Froukje Reitsma (Dokkum, 1969) is opgegroeid in de Dongeradelen. Haar werk voor deze expositie bestaat uit tekeningen, viltobjecten en fotografie. Illustraties van Froukje zijn gepubliceerd in 'It Grutte Foarlesboek', uitgegeven in oktober 2013. Ook heeft zij een aantal boeken in eigen beheer geschreven en vormgegeven met illustratie en fotografie. De boeken zullen in te zien zijn tijdens de expositie. De viltobjecten worden gemaakt van schapenwol met een speciale handwerktechniek, het naaldvilten. Om meer mensen hiermee kennis te laten maken geeft Froukje nog een workshop tijdens de expositieperiode op 3 augustus van 10.00 tot 14.00 uur. Er is plek voor minimaal drie en maximaal zes personen. De kosten voor de workshop zijn €40,- en zijn inclusief materiaal en lichte lunch. Meer info en opgave via website http://doarpstsjerke-metslawier.nl.

De expositie valt samen met Tsjerkepaad van tot en met 8 september. De succesvolle en bijzondere 'Vleermuizennacht' op 24 augustus zal ook dit jaar op het programma staan.

Tour de Martin Mans orgelconcert

Martin Mans geeft veel concerten in het hele land. Foto: Ingezonden

FERWERT - Op donderdag 12 juli geeft de vermaarde organist Martin Mans een orgelconcert op het fraaie Verschueren orgel in de Sint Martinuskerk te Ferwert. Het concert begint om 20.00 uur. Martin Mans zal een gevarieerd programma spelen van literatuur en improvisaties op verzoek.

Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo'n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten.Sinds 1995 is Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door Europa, Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Hij treedt ook op voor radio en tv (onder andere in 'Nederland zingt') en dirigeert onder andere de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation, het mannenkoor De Gouwestem en het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar à € 10,-. Kinderen tot en met elf jaar betalen € 5,-. Verdere informatie www.zingenenzo.com.

Open tuinen Groei en Bloei Ferwert

FERWERT - Ook dit jaar worden er weer open tuindagen door Groei en Bloei georganiseerd. In Ferwert doen Dries en Annie Postma en mevrouw Hoogland hieraan mee.

Bij Familie Postma is hun prachtige sfeervolle diepe achtertuin (met achter de siertuin ook een moestuin) te bekijken. Speciaal voor de open tuindagen staan tussen alle bloeiende planten verrassende beelden van de kunstenares Marian Bekker uit haar collectie 'Beeldige Beelden'. Mevrouw Hoogland toont met trots haar knusse achtertuin waarin zij met veel liefde haar rijk bloeiende borders, rozen en druiven verzorgt. De tuin van Dries en Annie Postma is nog te bekijken op 28 en 29 juli. Adres: Stationsstraat 33, Ferwert. De tuin van Mevrouw Hoogland is nog twee weekenden te bezichtigen: 11 en 12 augustus en 1 en 2 september. Adres: It Suderheech 2.

Tsjerkepaad Warten en Warstiens

WARTEN - Tot en met 8 september nemen de beide kerken van De Hervormde Gemeente Wartengahe in Warten en Warstiens voor het eerst deel aan Tsjerkepaad. Meer dan 250 kerken in Friesland houden open huis op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Het gezichtsbepalende kerkgebouw in Warstiens is herbouwd in 1882 en de traditionele oost-west oriëntatie is toen volledig omgedraaid. Een bezoek aan het kleine dorpje Warstiens met zijn fraaie kerk is zeer de moeite waard. Het kerkgebouw in Warten is rond 1780 opnieuw gebouwd en staat bekend om het grote aantal gebrandschilderde ramen. In 1893 werd er in opdracht van de diaconie een 'Earmhûs' gebouwd, Vanaf 1975 kreeg het gebouw de functie van museum van Warten. Het museum ligt vlak naast de kerk en is ook op zaterdagmiddag geopend.

Orgelconcert Minne Veldman

FERWERT - Op donderdag 26 juli komt Minne Veldman naar Ferwert om een mooi orgelconcert te geven op het fraaie orgel in de St.- Martinuskerk. Het concert begint om 20.00 uur. Minne Veldman zal een gevarieerd programma ten gehore brengen.

Van zijn orgelspel verschenen tien solo-cd's. Ook verschenen cd's met samenzang onder zijn leiding vanuit Kampen en Hasselt. Minne Veldman is kerkorganist sinds 1994, eerst in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hasselt en sinds 1998 in de Rehobothkerk in Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij een mannenkoor, drie gemengde koren en een kinderkoor. Hij schrijft veel koormuziek en orgelmuziek. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn voor het concert in de kerk verkrijgbaar à € 10, kinderen tot en met 11 jaar € 5.

Tuinenfietstocht Spitkeet Harkema

HARKEMA - Op zaterdag 21 juli vindt de jaarlijkse tuinenfietstocht weer plaats vanaf De Spitkeet in Harkema.

Evenals vorige jaren zijn er weer een aantal tuiniers bereid om hun tuin deze zaterdag voor fietsers, wandelaars (en automobilisten) open te stellen. Zij doen hun uiterste best om hun tuin van de beste kant te laten zien en in Harkema lukt dat ieder jaar prima. De fietstocht is ongeveer 17 kilometer lang en onderweg komen de deelnemers langs mooie tuinen, zowel grote landschapstuinen als kleine tuinen rondom het huis.

De start is om 10.00 uur in De Spitkeet. Men wordt uiterlijk om 17.00 uur weer bij De Spitkeet terug verwacht. De kosten van de fietstocht zijn 5,00 euro. Na afloop is er voor de deelnemers een aardige natuurlijke attentie.

Kunstweekend Beetsterzwaag met thema reizen

De danseressen van het Bewegingscentrum Drachten doen mee. In het filmpje aandacht voor het kunstproject ArtXPRZ. Foto: Martin Jelsma

BEETSTERZWAAG - Ook dit jaar weer maakt Beetsterzwaag zich op voor een groots evenement: het Kunstweekend Beetsterzwaag 2018, voor de tiende keer georganiseerd door de Stichting Kunst Promotie Beetsterzwaag.

Op zaterdag 14 en zondag 15 juli zullen van 11.00 tot 17.00 uur op vele locaties in en om de Hoofdstraat bijzondere exposities te zien zijn, onder andere schilderkunst, grafiek, beeldhouwwerken, sieraden en keramiek. Topkunst, professionele kunst, maar ook amateurkunst. Het thema is dit jaar: reizen. In het Lycklamahûs zullen werken van zes Japanse kunstenaars te zien zijn waaronder ook origamikunst. Bovendien is er dit jaar een podium voor aanstormende talenten van de Klassieke kunst academie en Minerva. Een bijzondere belevenis is het lichtspektakel van lichtkunstenaar Allart Okx dat in een donkere zaal van zalencentrum de Buorskip te zien zal zijn.

In het voorhuis van Revalidatie Friesland exposeert ArtXPRZ, een reizend kunstproject met het werk van tien beeldend kunstenaars die wonen en werken in Zuid-West Friesland. Hun doel is het onder de aandacht brengen van beeldende kunst, met name van Friese bodem van een breed publiek en zo een bijdrage te leveren aan LF Culturele Hoofdstad 2018. Paul van der Voort maakt met zijn muziekdocenten en leerlingen een geografische reis en een reis door de tijd. Op zes locaties in het dorp zullen ze optreden. Verder is er overal muziek, straattheater, toneel, dans en voordrachten. Het toneel vindt plaats op een geïmproviseerde camping en is gebaseerd op het programma van omroep Max 'We zijn er bijna.' Het duo Justus is live te zien op 13 en 15 juli. Op 13 juli treden zij op (18.30 tot 20.00) uur bij de opening van het kunstweekend op het pleintje bij Lyndensteyn. Op 15 juli spelen zij 13.00 tot 16.00 uur) in de Hoofdstraat.

Loterij voor Dokkumer draaiorgel

Cor Anjema en Bennie van Boerum organiseren een loterij voor het draaiorgel. Foto: Klasina van der Werf

DOKKUM - Cor Anjema en Bennie van Boerum voeren actie voor draaiorgel 'De Graneat'. Zij organiseren een grote loterij om te voorkomen dat de draaiorgelmuziek voorgoed uit Dokkum verdwijnt.

Bijzonder is dat dit draaiorgel, waar de winkeliers zich nu voor inzetten, in 1900 is aangeschaft door Dokkumer ondernemers. Sinds het Internationale Draaiorgelfestival in 2013 staat het draaiorgel stil. Dat ging Cor Anjema van de Stichting Friese Draaiorgelvrienden aan het hart. "Het draaiorgel was nodig aan onderhoud toe'', stelt Anjema die al van jongs af aan besmet is met het draaiorgelvirus. Er is meer geld nodig voor de restauratie. Het orgel is aangetast door houtworm en aan de authentieke houten kar - waarmee het draaiorgel door de binnenstad van Dokkum kan worden geduwd - hangt ook een prijskaartje. "Als we alle loten voor deze loterij verkopen, dan kan het uit'', stelt van Bennie van Boerum.

In totaal zijn er 2.500 loten te koop voor 5 euro per stuk. De loten zijn verkrijgbaar bij 10-store, EP Terpstra, Harms mode, Harms Wonen en Slapen, Lippe Wonen op de Zuiderschans, Outlet Dokkum van de ROC Friese Poort, Museum Dokkum en Rosier in Dokkum. Daarnaast worden er in Dokkum ook huis aan huis loten verkocht. De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 1.000 euro van Toerkoop. Ook zijn er andere prijzen. Na restauratie gaat het draaiorgel weer terug naar Museum Dokkum.

Hulp formulieren

DE WESTEREEN - Dinsdag 17 juli is de Buurtkamer in De Westereen zoals iedere week geopend van 9.30 tot 12.00 uur voor gezelligheid, een kopje koffie of thee en een spelletje.

Ook zijn de kundige vrijwilligers van de Formulierenbrigade vandaag aanwezig. Zij weten raad met de papieren administratie en het invullen van formulieren. Wie vragen heeft kan vrijblijvend en zonder kosten binnenlopen. Je vindt de Buurtkamer in het Badhûs, Sportloane 2B in De Westereen. Meer informatie of contact? Bel of app 06-24781330 of kijk op www.debuurtkamer.com.

Bijbellezingen

WÂLTERSWÂLD - In de zomerperiode van 2018 verzorgt ds. K.H. Bogerd, Hervormd predikant van Wâlterswâld, bijbellezingen in Wâlterswâld.

De bijbellezingen bevatten vervolgstof en staan in het teken van 'Genesis uitgelegd en toegepast'. De Bijbellezingen vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloan 75) op de volgende woensdagavonden 18 juli, 29 augustus, 12 september, 26 september. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is vrij.

Optreden gospelgroep 'The Godspell'

DE WESTEREEN - Gospelgroep 'The Godspell' treedt in veel kerken op om Gods woord te zingen. Op zondag 16 september willen ze optreden tijdens een slotdienst in De Westereen.

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente zijn gefuseerd tot Protestantse Gemeente De Westereen, en krijgen samen een nieuwe kerk. De Gereformeerde Kerk wordt gesloten. Ter gelegenheid hiervan wordt er op zondag 16 september 2018 een slotdienst gehouden. Omdat 'The Godspell' ooit is opgericht vanuit de Gereformeerde Jongeren Vereniging (GJV), vraagt de organisatie aan oud-leden: "Wie wil er meezingen in deze slotdienst?" Belangstellenden kunnen zich vóór maandag 16 juli aanmelden op het e-mailadres thegodspell@knid.nl. Bij voldoende animo volgt later meer informatie over repeteren.

Caparis in actie bij Elfwegentocht

DRACHTEN - Caparis, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, organiseert verschillende acties tijdens de Elfwegentocht. Zo komen de 2300 medewerkers van de sociale werkvoorziening zoveel mogelijk op een 'groene' manier naar het werk. Caparis heeft voor hen gratis elektrische fietsen te leen. Daarnaast rijdt het hele wagenpark van Caparis, 74 bedrijfsauto's, op blauwe diesel. Deze is gemaakt uit duurzame grondstoffen en heeft een zeer lage CO2-uitstoot. Er komt geen druppel fossiele brandstof in de auto's. Tot slot doen medewerkers van Caparis mee aan de slotparade aanstaande zaterdag met een wielerploeg, een elektrische bakfiets en een praalwagen.

Foto-expositie in Nei Sûnenz Drachten

Het snuitkevertje, één van de geëxposeerde werken. Foto: Jeanet Groenewoud

DRACHTEN - ColorsofNature-
Photography exposeert tot en met 3 augustus in Nei Sûnenz/Nijbertilla op de Campus van Sûnenz, aan de Burg. Wuiteweg 140b Drachten.

Jeanet Groenewoud uit Drachten is eigenaresse van ColorsofNature-
Photography en behaalde de tweede prijs op het onderdeel abstract bij de fotowedstrijd Kunstkritefotograaf Friesland. "Ik gebruik oudere lenzen op een moderne camera. Dat geeft een speciaal effect aan de foto's die ik maak", vertelt Jeanet Groenewoud over haar werk.

Tijdens deze expositie kunnen bezoekers foto's van haar zien van dierportretten, landschappen en macrofotografie.

Jeanet geeft tevens fotoworkshops en een fotografiecursus voor beginners. Meer informatie en foto's zijn terug te vinden op de website www.colorsofnature.nl.

39 / 40

Caravans

Camping zoekt Tourcaravan te koop. Bel: 06-21819821.

Wij kopen uw tourcaravan! Alle merken en bouwjaren. Tegen contante betaling. correcte en snelle afhandeling. Bel:0653148053.

Gezondheid

Herbalife, T.M. Reitsma-Bosma, tel. 0511-469955

Personeel aangeboden

Erkend Timmer- en onderhoudsbedrijf H.J. v.d. Meer Sumar, tel. 0511-521162/06-25541546.

Tom Jagersma Voegwerken. Voor vakkundig voegwerk, gevelreiniging en impregneren. Dé specialist in restauratie voegwerk. Bel voor een afspraak en vrijblijvende prijsopgaaf, tel. 06-20701701

Hulp in de huishouding, omgeving Burgum. Tel. 0511-462621.

Te koop aangeboden

Schapenwol Wolhandel Douwe Rijpstra VOF Oentsjerk tel. 06-15629006. Sanjesreed 8d Oentsjerk. Wolinname alleen op afspraak.

Vakantie

Seniorreizen 2018-2019, Jordanië, Rusland, Mongolië, Nepal, S.J. Zandt, Dokkum, tel. 0519-294309.

Voor de tuin

Tuinonderhoud, tuinaanleg, tuinontwerp, snoeiwerk, sierbestrating, minikraanverhuur enz. Vraag vrijblijvend offerte. Wiersma Tuinaanleg & onderhoud Hardegarijp, tel. 06-53546567 of 0511-474553, www.wiersma-hoveniers.nl

Tuinonderhoud - renovatie - snoeiwerk. Hoveniersbedrijf P. Douma, tel. 0511-543870. Kijk ook op FB of www.tuinonderhoud-douma.nl.